Click here to load reader

DÝCHACÍ SYSTÉM

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DÝCHACÍ SYSTÉM. Anatomické členění. Vývodový oddíl : Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx Larynx Trachea Bronchiální strom po terminální bronchioly! Respirační oddíl. Vývoj 1. Vývoj dýchacího systému. výchlipka esofagu laryngotracheální rýha - PowerPoint PPT Presentation

Text of DÝCHACÍ SYSTÉM

 • DCHAC SYSTM

 • Anatomick lennVvodov oddl:Nosn dutinaParanasln dutinyNasopharynxLarynx TracheaBronchiln strom po terminln bronchioly!Respiran oddl

 • Vvoj dchacho systmuvchlipka esofagularyngotracheln rhalaryngotracheln vchlipka

  laryngotracheln asyseptum laryngotracheale

  plicn pupenbronchopulmonln pupenVvoj 1

 • Vvoj larynguepiglotick valarytenoidn valy

  srst stn (1. msc) - pozdji rekanalizacevznik ventriculus laryngis

  chrupavky ze 4. a 5. faryngovho obloukudescensus laryngisVvoj 2

 • Vvoj plic I.vrstn do splanchnickho mesodermu a vyklenovn do pleuroperitonenho kanlupseudoglandulrn stadium5.-17. tdenslep konc epitelov tubulykanalikulrn stadium16.-25. tden rozen bronch, diferenciace stnykon respiranmi bronchioly s primit. alveolyVvoj 3

 • Vvoj plic II.stadium terminlnch vk (primitivnch alveol)24. tden a narozenrozvoj primitivnch alveolvystlan kubickm epitelem (ploch)od 28. tdne monost spontnnho peitstadium definitivnch alveolod narozen v prbhu dtstvsiln oplotn epiteluprodukce surfaktantuVvoj 4

 • KE STROJMPrepart D6 - fetln plce HEVvoj 5

 • Stavba stny dchacch cestChrupavkaHladk svalElastick vlknaKolagenn vlknaEpitelVvodov oddl 1

 • Epitel dchacch cestVcead cylindrick s asinkamicylindrick bb. s asinkamimucinzn pohrkov bb.kartov bb.bazln bb.mal granulovan bb. (DNES)Vcevrstevn dladicov epitelVvodov oddl 2

 • Vvodov oddl 3

 • Horn cesty dchacDutina nosnDutiny paranaslnNasopharynxLarynxVvodov oddl 4

 • Nosn dutinaEpitel dchacch cestPechod vceadho dladicovho rohovjcho epiteluBohat cvn zsobenZvlhen, ohvn a oista vzduchuVvodov oddl 5

 • Paranasln dutiny, nasopharynxEpitel dchacch cestVvodov oddl 6

 • LarynxChrupavky (hyalinn a elastick)Epiglottislinguln povrch - vcevrstevn dladicovlaryngeln povrch - epitel dchacch cestHlasov asyneprav - epitel dchacch cestprav - vcevrstevn dladicov epitelVvodov oddl 7

 • Vvodov oddl 8KE STROJMPrepart D1 - epiglotis HEPrepart D2 - larynx HE

 • Doln cesty dchacTracheaBronchiln stromdo rovn terminlnch bronchiolVvodov oddl 9

 • TracheaPrstence chrupavky tvaru CEpitel dchacch cest Seromucinzn lzky - gll. trachealesVvodov oddl 10

 • Vvodov oddl 11KE STROJMPrepart D3 - trachea HE

 • Bronchiln stromPrimrn bronchySekundrn bronchyTerminln bronchiolyRespiran bronchiolyAlveolrn chodbikyAtriaAlveoly

 • BronchyChrupavka nepravidelnch tvarHladk svalovina - spirlnSeromucinzn lzkyUzlky lymfoidn tkn - vtvenEpitel dchacch cest jednovrstevn s asinkamiVvodov oddl 12

 • Bronchioly (
 • KE STROJMPrepart D4 - intrapulm. bronchus HEVvodov oddl 14

 • PlceRespiran bronchiolyAlveolrn chodbikyAlveolyPleuraRespiran oddl 1

 • Respiran bronchiolyKubick epitel s asinkamiOdstupy alveol (s plochm epitelem)Postupn pechzej v alveolrn chodbikyRespiran oddl 2

 • Alveoly200 m velk, polyedrick, tenkostnnAlveolrn vstelka = respiran epitelAlveolrn septumRespiran oddl 3

 • Alveolrn vstelkaMembranzn pneumocyty (I. typ)97% vstelkyploch, tenk - 25 nmorganely okolo jdrapinocytrn vkyGranulov pneumocyty (II. typ)ovoidn tvar s mikroklkystruktura sekren (Mit, GER, GA)lamelrn tlska (1,5 m) - surfaktantproliferuj a diferencuj se (obnova vstelky)Respiran oddl 4

 • Alveolrn septumBukyFibroblasty (kolagen I. a III. typu)Endotelov bb. kapilrAlveolrn makrofgyAlveolrn bb.Kontraktiln intersticiln bb.Retikulrn a elastick vlknaInteralveolrn pry (10m)Respiran oddl 5

 • KE STROJMPrepart D5 - plce HERespiran oddl 6

 • Barira krev-vzduchAlveolrn buky I. typuBazln membrnaEndotelov buky kapilr Celkov respiran povrch plic = 140 m2Respiran oddl 7

 • SurfaktantSniuje povrchov napt alveolZabrauje jejich kolabovn bhem vdechuVodn hypofze a lipidov epifzeResorpce a obnova alveolrnmi bukamiPrchod do dch. cest = bronchoalveolrn tekutina Respiran oddl 8

 • Obrann mechanismyNosn prchody - hlen, vibrissaeasinkov epitelAlveolrn makrofgy

  T a B lymfocyty

 • Pleuraserzn membrna - mesothelparietln a viscerln listpleurln dutina - liquor pleurae

Search related