Dw 20140611

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  W O E N S D R E C H T S EMIDWEEKEDITIE11 JUNI 2014WEEK 24

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 9 8 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

  PUTTE - In de aanloop van het WK Voetbal kleuren de straten in de gemeente Woensdrecht niet alleen oranje, maar ook geel. Het buurt-preventieteam is deze dagen extra alert op inbrekers. Die zien hun kans schoon, doordat veel voetbalfans samen naar de wedstrijd gaan kijken en hun huis onbewaakt achter laten. Op diverse plaatsen, zoals hier in Putte, werden daarom oranje voetjes achter gelaten als waarschuwing dat daar ook een inbreker had kunnen staan. FOTO RIA VAN MEIR

  NET GEEN PRIJS VOOR WIELERDORP

  HOOGERHEIDE

  STARTERSWONINGEN VAN EN VOOR HUIJBERGEN

  DOOR RIA VAN MEIR

  Al eind vorig jaar maakte Fokker Services bekend dat er een zware reorganisatie aan zat te komen. Het bedrijf ziet het onderhoud aan zijn eigen Fokkertoestel-len teruglopen, omdat er daar steeds minder van in de lucht vliegen. De daling zet zo hard door dat het nauwelijks op te vangen valt met nieuwe onderhoudsop-drachten. Hoewel er nog geen sprake is van rode cijfers, zag Fokker Services zich genoodzaakt om in te grijpen. In februari maakte de directie al bekend dat er zon 200 arbeidsplaatsen in Nederland zouden verdwijnen. Pas afgelopen donderdag werd aan het personeel bekendgemaakt om welke functies het zou gaan.

  VacaturesDe vestiging in Hoogerheide bleek het hardst getroffen te worden door de reor-ganisatie. In totaal verliezen 103 mensen van de ongeveer driehonderd medewer-kers hun baan. Bij de vestigingen van

  Fokker Services in Schiphol en Hoofddorp verdwijnen 95 banen. Voor heel veel mensen hebben wij vervelend nieuws moeten brengen. Dat is hard aangekomen bij de medewer-kers, zegt woordvoerder Frans van der Grint. De ontslaggolf betekent volgens hem niet dat alle betrokkenen op straat komen te staan. Tegelijkertijd met het ontslag hebben we ook zeventig nieuwe vacatures geopend, waarvan 43 in Hoog-erheide. Dat komt doordat we op andere afdelingen nog wel kunnen groeien. Wij hebben meteen alle mensen die hun baan kwijtraakten, uitgenodigd om te sollicite-ren op een van de nieuwe functies. De vacatures sluiten op 19 juni. Dan moet duidelijk worden welke medewerkers in dienst van Fokker Services kunnen blij-ven en wie er defi nitief op straat komt te staan.

  Sociaal planSinds de aankondiging van de reorgani-satie in februari was Fokker Services ook

  al in overleg met de vakbonden over een sociaal plan. Dat hebben de ontslagen medewerkers donderdag direct mee-gekregen. Volgens Van der Grint bevat het sociaal plan ook een actieve van-werk-naar-werk-begeleiding. Dat kan binnen een van onze eigen bedrijven, op Aviolanda of bij het Logistiek Centrum Woensdrecht, waar nog tientallen vaca-tures openstaan.

  PijnlijkDe gemeente Woensdrecht laat in een reactie weten dat de reorganisatie hard is aangekomen. Dat was al zo bij de aankondiging in februari. Nu mensen daadwerkelijk te horen hebben gekregen dat zij hun baan kwijtraken, is dat extra pijnlijk. Wij leven mee met degenen die hun ontslag hebben gekregen en gaan ons uiterste best toen om hen te begeleiden naar een nieuwe baan, laat gemeentewoordvoerder Jan Prop namens burgemeester en wethou-ders weten.

  103 ontslagen bij Fokker ServicesBedri j f opent tegel i jkert i jd 43 vacatures

  HOOGERHEIDE - En op de drie werknemers van Fokker Services in Hoogerheide heeft donderdag te horen ge-kregen dat zij hun baan kwijt raken door een fl inke reorganisatie van het onderhoudsbedrijf. In heel Nederland schrapt het bedrijf 198 arbeidsplaatsen. De vestiging in Hoogerheide, waar zon 300 mensen werken, wordt met 103 ontslagen het hardst getroffen. Enig lichtpuntje voor de getroffen werknemers is dat Fokker Services wel direct 43 nieuwe vacatures openstelt.

  WOENSDRECHT - Het aantal mensen in de gemeente Woensdrecht dat moet le-ven met een bijstandsuitkering is het af-gelopen jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Intergemeen-telijk Sociale Dienst (ISD). Op 1 januari 2013 telde de sociale dienst 254 klanten uit Woensdrecht, terwijl dat een jaar la-ter 266 waren. Dat is een toename van 7,7 procent. Daarmee doet de gemeente Woensdrecht het fl ink beter dan de buren Bergen op Zoom en Steenbergen, die ook aangesloten zijn bij de ISD. Steenbergen zag haar bestand met een kwart toenemen naar 293 mensen. Bergen op Zoom telt 1663 klanten, een groei van tien procent.

  Iets meer mensen in de bijstand

  WOENSDRECHT - In navolging van Huij-bergen en Putte krijgt ook de kern Woens-drecht een eigen huiskamer als ontmoe-tingsplaats voor kwetsbare inwoners van het dorp. In een huiskamer kunnen mensen op een laagdrempelige manier meedoen aan activiteiten of advies vragen over al-lerlei onderwerpen. De huiskamer heeft meteen ook een sociale functie, omdat het ouderen en kwetsbare mensen uit hun isolement haalt. De Woensdrechtse huiskamer heeft een plekje gevonden in dorpshuis t Blickvelt en opent op dinsdag 17 juni offi cieel de deuren. Vanaf dan kan men er iedere dinsdagmiddag van 14.00 uur terecht voor een gezellige middag.

  Woensdrecht krijgt eigen huiskamer

  WOENSDRECHT - Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) grijpt de Luchtmacht-dagen op 20 en 21 juni op vliegbasis Gilze-Rijen aan om nieuw talent aan te trekken. Het LCW is dringend op zoek naar technisch en logistiek personeel en heeft tientallen vacatures open te staan. Wij willen de bezoekers graag meegeven wat voor werk wij hier doen en wat ons werk zo bijzonder en belangrijk maakt, aldus commodore Eric Schevenhoven. Daarom hebben wij een aantal interactieve op-drachten bedacht die bezoekers samen met onze medewerkers kunnen uitvoeren. In de stand van het LCW presenteert ook Aviolanda zich aan het publiek.

  LCW werft personeel op Luchtmachtdagen

  OSSENDRECHT - In de herfstvakantie vindt op sportpark De Heiloop in Ossend-recht weer een voetbaltechniekdag plaats voor alle kinderen uit de Zuidwesthoek. De hele dag worden er clinics gegeven aan kinderen van zes tot dertien jaar. Zij krijgen vaardigheden, zoals balaanname, passeren, positie kiezen en het tweebenig plaatsen van de bal, aangeleerd. De dag kan op veel steun rekenen van tientallen trainers en vrijwilligers die speciaal een vrije dag opnemen voor de clinic op vrijdag 24 oktober. De organisatie van de clinic is in handen van ODIO, de gemeente en de BWI (Brede Welzijnsinstelling). Inschrijven kan vanaf september.

  Oefenen aan techniek tijdens voetbaldag

  WOENSDRECHT - Als eerste regio in Ne-derland krijgt de Brabantse Wal een eigen Streekweb. Dat is een online platform, dat bezoekers, bewoners, ondernemers, cultuur en natuur met elkaar verbindt. Streekweb De Brabantse Wal is heel handig als je bijvoorbeeld een paar daag-jes weg wilt waarbij je via het platform in n keer alles kan regelen. Een fi ets huren, een leuke cultuur/natuur route bepalen, inclusief overnachting, gezellige cafs en goede restaurants onderweg, aldus Jel Bedaux, een van de initiatiefnemers. Streekweb wordt deze week aan de onder-nemers gepresenteerd, waarna het verder wordt ontwikkeld.

  Brabantse Wal lanceert Streekweb

  WOENSDRECHT - Sinds de aanleg van glasvezel voltooid is in de gemeente Woensdrecht, is het aantal klanten ver-der toegenomen. Dat zegt Bart Verhoeks, salesmanager bij Reggefi ber. Een jaar ge-leden werden de laatste woningen aange-sloten op glasvezel. Bijna veertig procent stapte toen over op glasvezel. Volgens Verhoeks is daar ondertussen weer twee procent bijgekomen. Exacte cijfers wil hij vanwege de concurrentiegevoeligheid niet geven. Ook Ziggo laat niets los over het marktaandeel. Maar wij zien wel mensen die juist terug overstappen, omdat ze niet tevreden waren, aldus Ziggo-woordvoer-der Erik van Doesselaar.

  Aandeel glasvezel groeit nog steeds

  WOENSDRECHT - De inwoners van de gemeente Woensdrecht leverden in 2013 gemiddeld 5,9 kilo aan e-waste af aan We-cycle. Onder e-waste vallen afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting. Landelijk ligt het gemiddelde op 4,5 kilo per inwoner en in Brabant op 4,9 kilo. Dat blijkt uit de benchmark naar de afgifte van e-waste. De gemeenten hebben in 2013 in totaal 75 miljoen kilo e-waste afgegeven aan Wecycle. De afgifte door gemeenten is 6 procent lager dan in 2012. De economische crisis speelt hier-bij een rol: er werden minder apparaten verkocht en minder afgedankt. In Zeeland worden de meeste apparaten ingeleverd.

  Woensdrecht levertveel e-waste in

  elkezaterdag

  van 11-13 uur

  gratis inloop-

  spreekuur!lensink-advocaten.nl

  Bergen op Zoom

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Sint Lucasplein, 4631 LH Hoogerheide elke woensdag 10.00-16.30 uurwww.goudwisselkantoor.nl

  Kijk voor ons woningaanbod

  op pagina 2

  Woningstichting Woensdrecht

  Jan van der Heijdenstraat 14

  4631 NH Hoogerheide

  www.wswoensdrecht.nl

 • WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

  Voor het meest actuele woningaanbod zie onze website www.wswoensdrecht.nl

  Daar kun je op bouwen!

  Uiterste inleverdatum woonkeuzebon: dinsdag 17 juni 2014, uiterlijk 12.00 uur

  HOOGERHEIDE HOOGERHEIDE HOOGERHEIDEHOOGERHEIDE HOOGERHEIDE

  HOOGERHEIDE

  Bleriotlaan 30 Mgr.Poelsstraat 63 de Hazel