Dw 20140423

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W O E N S D R E C H T S EMIDWEEKEDITIE23 APRIL 2014WEEK 17

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 9 8 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @WoensdrechtsBode

  VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  DOOR RIA VAN MEIR

  Inmiddels zijn ook twee geologen in op-dracht van de provincie Noord-Brabant bezig met een onderzoek om de hele pro-vincie aan te dragen als Geopark. Maar dat is nogal een groot gebied met veel te veel verschillende landschappen, vindt Willem de Weert. Volgens hem maakt de Brabantse Wal veel meer kans op deze bijzondere titel. Hier vind je in feite alles wat je in de rest van Brabant ook kunt be-leven. We kunnen hier de jongste geologi-sche geschiedenis laten zien. Je hebt hier rivierklei, dek- en stuifzand, veenvorming en jonge zeeklei op een hele korte afstand bij elkaar. Geologisch gezien is dit een prachtgebied, meent De Weert.

  InfrastructuurUnesco stelt echter wel behoorlijk wat eisen aan het toekennen van de titel Geo-

  park. Zo moet er een professionele organi-satie zijn die zich ontfermt over het gebied, moeten onderwijs, inwoners en onderne-mers betrokken worden en moet het land-schap centraal worden gesteld in visies voor wonen en werken. Die infrastructuur is volgens De Weert echter al aanwezig op de Brabantse Wal. We hebben hier een professionele streekorganisatie, waarin de vier gemeen-ten participeren. Daarnaast is er ook het Grenspark, een internationale organisatie waar tal van instellingen bij aangesloten zijn, weet de voorzitter. Daarnaast neemt de Brabantse Wal en zijn mogelijkheden op toeristisch en economisch gebied bij de gemeenten ook een steeds belangrijkere rol in in de ontwikkeling van het beleid. Het programma Landschap van Allure, waarbij de provincie miljoenensubsidies heeft toegekend aan de projecten De Zoom en de West-Brabantse Waterlinie, heeft

  dat ook bewerkstelligd. Maar Landschap van Allure is over een paar jaar klaar. Met het Geopark kunnen we dit echter voor de toekomst borgen, meent De Weert. In-middels heeft de provincie al laten weten met de Brabantse Wal in gesprek te willen over het Geopark.

  ActieDe Weert hoopt dat ook de streekorgani-satie en het Grenspark werk zullen maken van de Brabantse Wal als Geopark. Onze stichting bestaat slechts uit vrijwilligers. Dit is zo groot, dat hoort bij een profes-sionele organisatie thuis. Bovendien is dat ook een vereiste van de Unesco. Een deadline ziet er volgens De Weert niet aan, maar hij roept de bestuurders op om snel tot actie te komen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Er moet actie onderno-men worden, dan zetten we de Brabantse Wal internationaal voor jaren op de kaart.

  Brabantse Wal kansrijk als GeoparkOproep Wil lem de Weert om landschap op werelderfgoedl i js t Unesco te kr i jgen

  WOENSDRECHT - De Brabantse Wal verdient het volgens de Stichting Brabantse Wal om op de werelderfgoed-lijst van Unesco te staan. Daarom roept voorzitter Willem de Weert organisaties en gemeenten op om werk te maken van de Brabantse Wal als Geopark, zodat de streek internationale erkenning krijgt. Enige snelheid is wel geboden, want Unesco wil slechts drie of vier Geoparken in Nederland toekennen en het eerste Geopark is inmiddels al gerealiseerd bij de Hondsrug in de provincies Drenthe en Groningen.

  HUIJBERGEN - Een spektakel aan lichtjes trok zaterdagavond door de straten van Huijbergen. Speciaal voor het 750-jarig bestaan van het dorp deed de jaarlijkse Lichtstoet van de gemeente Woensdrecht een jaar eerder dan gebruikelijk Huijbergen aan. Naast de Woens-drechtse bouwclubs waren er ook twee mooie wagens uit Noordhoek en twee vuurspuwers te zien. FOTO HUMPHREY HEKHUIZEN

  PUTTE - Als het aan de Vlaamse liberalen van de Open VLD ligt, krijgt het Belgische deel van Putte binnenkort winkels waarin startende ondernemers een periode proef kunnen draaien. Dat staat in het verkie-zingsprogramma van de liberalen in de gemeente Kapellen. In het dorp Kapellen draait sinds december al een proef, waar-bij leegstaande winkels tijdelijk worden ingevuld door startende ondernemers. De liberalen willen deze pop-up stores nu ook in het grensdorp uitrollen. Daarnaast wil Open VLD het parkeertekort aanpakken door een perceel nabij de Sint-Dyonisius-kerk in het Vlaamse deel van het dorp aan te kopen en in te richten als parkeerterrein.

  Belgen willen pop-up winkels in Putte

  OSSENDRECHT - Ossendrecht zet op 8 en 9 juni massaal de bloemetjes buiten tijdens de doorkomst van de Roparun. Die draagt dit jaar het thema Ossendrechtse Roparun-nacht met roodwitte bloemenpracht. Het doorkomstcomit roept de inwoners van Ossendrecht daarom massaal op om rode en witte bloemen in de voortuin te planten om de deelnemers kleurrijk te ontvangen. Daarnaast is het comit zelf al bezig met nieuwe banieren, waarop het logo van de os en een grote rode roos afgebeeld zullen staan. De passerende teams krijgen rood-witte bloemenkransen om gehangen en ook de Ossendrechtse roodwitte vlag kan weer uitgehangen worden.

  Roparunnacht vol bloemenpracht

  OSSENDRECHT - De Nieuweweg bij Os-sendrecht is vanaf nu verboden toegang voor vrachtverkeer en bussen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de smalle polderweg de nitief afgesloten voor bussen en vrachtwagens. Eerder lag het verkeersbesluit al ter inzage, omdat door het smalle wegpro el grote voortui-gen elkaar maar moeilijk kunnen passeren. Dat leidde in het verleden al regelmatig tot ongelukken op de weg. Landbouwverkeer mag nog wel gebruikmaken van de weg, zodat de percelen langs de Nieuweweg bereikbaar blijven. Vrachtverkeer met be-stemming Driehoeven wordt geadviseerd via de N289 (Putseweg/randweg) te rijden.

  Nieuweweg dicht voor vrachtverkeer

  HUIJBERGEN VIERT FEEST MET LICHTSTOET

  EN PAASMARKT

  HOOGERHEIDE - Na twee goede weken in de Dorpen Derby is Hoogerheide deze week gezakt naar de derde plaats. Vorige week deelde het wielerdorp van de Bra-bantse Wal nog de eerste plaats met het Maaskantje, maar nu voert Boekel de lijst aan. Het Maaskantje staat in de jongste tussenstand tweede. Als Hoogerheide de derde plaats weet te behouden is het dorp in ieder geval zeker van 7500 euro. Bij winst ligt er 25.000 euro klaar. Met de prijs wil wielervereniging RSC Zuidwesthoek een vervolg geven aan de Scholencompeti-tie en een wielerbaantje bij het ZuidWest-Hoek College realiseren. Stemmen kan via www.brabant.nl/dorpenderby.

  Hoogerheide naar derde plaats in derby

  OSSENDRECHT - Kees Swinkels uit Os-sendrecht vertrekt komend weekend voor een monstervoettocht van bijna tweeduizend kilometer naar Santiago de Compostella. De stad in het noordwesten van Spanje is al eeuwenlang in trek bij pelgrims, omdat volgens de legende er het lichaam van apostel Jakobus zou lig-gen. Bij een bezoek aan het graf brengen de bedevaarders een steen uit hun eigen woonplaats mee. Kees verloor enkele ja-ren geleden zijn vrouw Joke aan de strijd tegen kanker. Hij wil daarom twee stenen ten nagedachtenis aan haar plaatsen in Santiago. De Ossendrechtenaar verwacht twee maanden over zijn voettocht te doen.

  Kees Swinkels te voet naar Santiago

  WOENSDRECHT - Hoewel de jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Woensdrecht nog moet plaatsvinden, kijkt de gemeente nu ook al vooruit naar de lintjesregen van 2015. De gemeente doet daarom een op-roep om nieuwe vrijwilligers aan te dra-gen voor een koninklijke onderscheiding. Omdat die procedure een behoorlijke voorbereidingstijd vraagt, moeten de voor-drachten uiterlijk voor zondag 1 juni binnen zijn. Dat kan via een aanvraagformulier op de website www.woensdrecht.nl. De ge-meente adviseert wel eerst contact op te nemen om te bepalen of de voorgedragen persoon wel in aanmerking komt voor een lintje. Dat kan via tel. 0164-611333.

  Aanmelden voor lintjesregen 2015

  NIEUWE COALITIE IS ER SAMEN VOOR

  WOENSDRECHT

  Woensdrechtse Bode best gelezen krant in gemeente Woensdrecht

  Inwoners Woensdrecht lezen massaal de BodeGeen enkel nieuwsblad in de gemeente Woensdrecht wordt zo goed gelezen als de Woensdrechtse Bode. 98 Procent van de inwoners van de gemeente Woensdrecht leest de Bode voor nieuws en informatie over zijn of haar leefomgeving. * bron burgerenqute gemeente Woensdrecht 2014

  De Woensdrechtse Bode is de enige weekkrant boordevol onafhankelijke

  redactie in de gemeente Woensdrecht.

  Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws uit de gemeente.

  www.internetbode.nl

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Sint Lucasplein, 4631 LH Hoogerheide elke woensdag 10.00-16.30 uurwww.goudwisselkantoor.nl

  ZATERDAGVAN 11-13 UUR

  GRATIS INLOOP-

  SPREEKUUR!VANAF 3 MEI

  lensink-advocaten.nlBergen op Zoom

 • TMC Koudekerke | Dorpsplein 35 | (0118) 55 55 33 | www.tmcwoonwinkels.nl

  TMC Koudekerke is een bijzondere TMC Woonwinkel met stijlvolle

  collecties. Met ons advies creren we, samen met u, een inrichting

  waarin u zich helemaal thuis en gelukkig in voelt.

  TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft!

  Bij TMC Koudekerke houden we een tussentijdse opruiming om ruimte te maken voor nieuwe collecties! Wilt u uw interieur nog voor de zomer opfrissen? Dan bent u bij TMC Koudekerke aan het juiste adres!

  bijzonderOm het

  te houdenmaken we ruimte voor nieuwe collecties!

  Vitrinekast van 2.185,-nu voor 1.685,-

  Landelijke Home offi ce: Kastenwand met werkblad van 8.660,-nu voor 4.295,-