26
Wired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine the possibilities Hvala vam što ste kupili Samsung proizvod.

DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

Wired Remote ControlMWR-WW00N

DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT

Korisnički priručnik

imagine the possibilitiesHvala vam što ste kupili Samsung proizvod.

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 1 2017-06-05 오후 1:59:35

Page 2: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

2

SadržajPRIPREMNI DEO

Bezbednosne mere predostrožnosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4Opis svake ikone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6Opis svake regulacije  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

DEO o Hidro jedinici/Hidro jedinici HT

Korišćenje osnovnog režima Hidro jedinice/Hidro jedinice HT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10Režim DHW Hidro jedinice/Hidro jedinice HT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12Proveravanje trenutne temperature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12Proveravanje podešene temperature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13Režim Outing   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 2 2017-06-05 오후 1:59:35

Page 3: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

3

NAPREDNI DEO

Podešavanje nedeljnog tajmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14Podešavanje odmora pomoću nedeljnog tajmera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16Otkazivanje nedeljnog tajmera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17Inicijalizacija nedeljnog tajmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17Podešavanje dnevnog tajmera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

PODEŠAVANJE DODATNIH KORISNIČKIH FUNKCIJA

Kako da podesite detaljno podešavanje (režim podešavanja korisnika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

DODATNI DEO

Rešavanje problema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 3 2017-06-05 오후 1:59:35

Page 4: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

4

Bezbednosne mere predostrožnostiCilj ovog sadržaja je zaštita bezbednosti korisnika i sprečavanje materijalne štete. Pažljivo ga pročitajte za pravilnu upotrebu proizvoda.

UPOZORENJEOpasnost ili nebezbedno rukovanje koje može dovesti do teških povreda ili smrti.

OPREZOpasnost ili nebezbedno rukovanje koje može dovesti do lakših povreda ili materijalne štete.

Sledite uputstva.

NE pokušavajte.

Proverite da li je mašina uzemljena da biste izbegli električni udar.

Isključite utikač za napajanje iz zidne utičnice.

NE rasklapajte.

UGRADNJA UPOZORENJE

Ovaj proizvod mora da ugradi kvalifikovani tehničar. ▶ U suprotnom, može da dođe do električnog udara, požara, kvara proizvoda, eksplozije ili

povreda.Morate da priključite proizvod sa nominalnom snagom za ugradnju.

▶ U suprotnom, može da dođe do električnog udara, požara i kvara proizvoda.

Ne postavljajte ovaj proizvod blizu grejača ili zapaljivog materijala. Ne postavljajte ovaj proizvod na vlažnim, masnim ili prašnjavim mestima, kao ni na mestima direktno izloženim sunčevoj svetlosti i vodi (kapljicama kiše). Ne postavljajte ovaj proizvod na mestima na kojima gas može da iscuri.

▶ U suprotnom, može da dođe do električnog udara i požara.

UGRADNJA OPREZ

Postavite proizvod na tvrdu i ravnu površinu koja može da izdrži njegovu težinu. ▶ Ako površina ne može da izdrži njegovu težinu, proizvod može pasti i to može dovesti do

oštećenja proizvoda.Postavite Hidro jedinicu/Hidro jedinicu HT na zatvorenom mestu na kom je temperatura viša od 0 °C.

▶ Na mestu na kom je temperatura niža od 0 °C, krug cevi za vodu može da se smrzne, što može dovesti do oštećenja izmenjivača toplote.

ELEKTRIČNO NAPAJANJE UPOZORENJE

Ne savijajte i ne vucite napojni kabl previše. Ne uvijajte i ne vezujte napojni kabl. ▶ U suprotnom, može da dođe do električnog udara i požara.

PRIPREMNI DEO

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 4 2017-06-05 오후 1:59:35

Page 5: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

5

ZA RUKOVANJE UPOZORENJE

Ako proizvod počne da stvara čudne zvuke, miris paljevine ili dim, odmah prestanite da ga koristite i kontaktirajte najbliži servisni centar.

▶ U suprotnom, može da dođe do električnog udara i požara.Kada ponovo postavljate proizvod, kontaktirajte servisni centar.

▶ U suprotnom, može da dođe do kvara proizvoda, curenja vode, električnog udara ili požara. ▶ Usluga isporuke proizvoda nije obezbeđena. Ako proizvod ponovo postavljate na drugo mesto,

biće naplaćeni dodatni troškovi i instalaciona taksa.Ukoliko se pojavi kôd greške ili nenormalan rad, odmah prekinite da koristite proizvod.

▶ Ukoliko detektujete bilo kakav miris paljevine iz proizvoda ili nenormalan rad, odmah isključite proizvod i isključite napajanje, a zatim kontaktirajte servisni centar. Ako nastavite da koristite proizvod u tom stanju, to može da dovede do električnog udara, požara ili oštećenja proizvoda.

Ne pokušavajte sami da rasklopite, popravite ili modifikujete proizvod. ▶ U suprotnom, može da dođe do električnog udara, požara, kvara proizvoda ili povreda.

ZA RUKOVANJE OPREZ

Ne dozvolite da voda uđe u proizvod. ▶ To može da dovede do požara ili eksplozije.

Za kvalitet vode kruga cevi za vodu Hidro jedinice/Hidro jedinice HT, poštujte standard upravljanja kvalitetom vode u Priručniku za postavljanje.

▶ Ukoliko je upravljanje kvalitetom vode loše, može da dođe do pogoršanja performansi, korozije izmenjivača toplote u vidu ploče i začepljenja kruga cevi za vodu.

Ne rukujte proizvodom ako su vam ruke mokre. ▶ To može da izazove električni udar.

Ne prskajte površinu aparata isparljivim materijama kao što je insekticid. ▶ Osim što su štetne po ljude, mogu da izazovu električni udar, požar ili kvar proizvoda.

Nemojte udarati po proizvodu i ne pokušavajte da ga rasklopite.

Nemojte koristiti ovaj proizvod u druge svrhe.

Nemojte pritiskati dugmad nikakvim oštrim predmetima. ▶ To može da dovede do električnog udara ili oštećenja delova.

ČIŠĆENJE UPOZORENJE

Ne koristite direktan mlaz vode da biste očistili proizvod. Za čišćenje proizvoda nemojte koristiti benzen, razređivač, alkohol ili aceton.

▶ To može da izazove gubitak boje, deformacije, oštećenja, električni udar ili požar.

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 5 2017-06-05 오후 1:59:36

Page 6: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

6

Opis svake ikoneEkran

LED indikator (Zeleno: Normalno / Crveno: treba da se proveri)Dugme za uključivanje/isključivanje

Dugme za regulaciju temperature

• Bez otvaranja poklopca žičanog daljinskog upravljača, možete da uključite ili isključite Hidro jedinicu/Hidro jedinicu HT ili da podesite željenu temperaturu.NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 6 2017-06-05 오후 1:59:36

Page 7: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

7

Klasifikacija Prikaz Funkcija

Hidro jedinica/Hidro jedinica HT

Rad Hidro jedinice/Hidro jedinice HT (grejanje/hlađenje/auto/izlazak/isključen zvuk)

Temperatura sistema (Water Law (Zakon o vodama) temp./unutrašnja temp./spoljašnja temp./temp. vode koja se ispušta/temp. tople vode)

Temperatura (trenutna/željena)

Tajmer

Tajmer (dnevni/nedeljni/odmor)

Funkcija trenutnog dana ili tajmera

Broj tajmera

Trenutno vreme/letnje računanje vremena/ vreme uključivanja ili isključivanja

Opšta funkcija

Radni status (rad KOMP/dopunski grejač/solarna toplotna pumpa/rezervni bojler)

Radni status (vodena pumpa/rezervoar za vodu/odmrzavanje/regulacija smrzavanja/sterilizacija rezervoara za vodu)

Status ugradnje(priključivanja) unutrašnjeg termostata/vazduh-vazduh rad/bez funkcije

Probni rad/provera/delimično zaključavanje/kompletno zaključavanje

+ Centralizovana regulacija

Režim tople vode(DHW) DHW (ekonomično/standardno/snažno)

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 7 2017-06-05 오후 1:59:36

Page 8: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

8

Opis svake regulacijeDugmad

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 8 2017-06-05 오후 1:59:36

Page 9: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

9

Klasifikacija Dugme Funkcija

Dugme za osnovni rad

Uključite ili isključite Hidro jedinicu/Hidro jedinicu HT (Cool/Heat/Auto)

Izaberite radni režim

Izaberite željenu temperaturu (voda koja se ispušta/unutrašnja/topla voda)

Ovaj proizvod ne podržava režim Silent. Stoga, režim silent neće raditi čak i ako pritisnete ovo dugme.

Izaberite režim outing

Proverite trenutnu temperaturu sistema

Podesite željenu temperaturu sistema

Izaberite režim podešavanja tajmera

Izaberite režim podešavanja korisnika

Izađite u normalan režim prilikom podešavanja tajmera ili detaljnog podešavanja

Izbrišite podešeni tajmer

Pređite na drugi odeljak ili promenite vrednost odeljka.

Sačuvajte podešavanja

Dugme za funkciju tople vode (DHW)

Uključite ili isključite režim tople vode

Izaberite režim tople vode (ekonomično/standardno/snažno)

• Kada pritisnete dugme koje vaš model ne podržava, prikazaće se .NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 9 2017-06-05 오후 1:59:37

Page 10: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

10

Korišćenje osnovnog režima Hidro jedinice/Hidro jedinice HT Koristite osnovni režim pritiskom na dugme [Mode].

AutoHidro jedinica/Hidro jedinica HT će automatski prilagoditi temperaturu vode koja se ispušta pomoću režima auto za unutrašnje grejanje.

CoolMožete da prilagodite temperaturu hlađenja kako želite pomoću režima cool, kako biste rashladili zatvoreni prostor.

▶ Kada izaberete režim heat tokom režima cool, režim cool će biti otkazan.

HeatPodno grejanje je dostupno pomoću režima heat, obezbeđivanjem tople vode u proleće, jesen i zimu.

▶ Indikator uklanjanja mraza ( ) - Prikaz uklanjanja mraza će biti prikazan kada započne uklanjanje mraza formiranog oko spoljašnje jedinice tokom režima heat, a zatim će prikaz nestati kada se završi funkcija uklanjanja mraza. (Tokom uklanjanja mraza, topla voda ne izlazi iz Hidro jedinice/Hidro jedinice HT.)

▶ Kada izaberete režim cool tokom režima heat, režim heat će biti otkazan.

• Kada podesite standardnu temperaturu hlađenja i grejanja kao unutrašnju temperaturu, ne možete da izaberete režim auto.NAPOMENA

DEO o Hidro jedinici/Hidro jedinici HT

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 10 2017-06-05 오후 1:59:37

Page 11: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

11

Pokrenite Hidro jedinicu/Hidro jedinicu HT pritiskom na dugme .

Izaberite režim koji želite da koristite pritiskom na dugme .

Prilagodite željenu temperaturu pritiskom na dugme .

Ukoliko je termostat priključen ili je uključen automatski režim rada, moguće je prilagoditi podešenu temperaturu (automatsko podešavanje) za ispuštenu vodu u temperaturnom opsegu od -5 °C i +5 °C.

Temperatura

hlađenja vode koja se ispušta

Možete da prilagođavate željenu temperaturu u koracima od 0,5 °C.

Unutrašnja temperatura

hlađenja

Možete da prilagođavate željenu temperaturu u koracima od 0,5 °C.

Temperatura grejanja vode koja

se ispušta

Možete da prilagođavate željenu temperaturu u koracima od 0,5 °C.

Unutrašnja temperatura

grejanja

Možete da prilagođavate željenu temperaturu u koracima od 0,5 °C.

∗ DVM Hidro jedinica HT ima samo funkciju grejanja, funkcija hlađenja nije obezbeđena.

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 11 2017-06-05 오후 1:59:38

Page 12: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

12

Režim DHW Hidro jedinice/Hidro jedinice HTMožete da podesite temperaturu rezervoara za toplu vodu, obezbeđivanjem tople vode.Pritisnite dugme Mode u DHW-u.

▶ Izaberite (ekonomično), (standardno) i (snažno) pritiskom na dugme Mode u odeljku DHW.

• Ne možete da izaberete režim cool tokom režima tople vode.• Da biste koristili režim tople vode, morate da podesite

funkciju tople vode „Da“ u režimu podešavanja specifikacija područja(#3011) žičanog daljinskog upravljača i priključite senzor temperature rezervoara za toplu vodu.(4~20 mA, 0~100 °C)

• Kada istovremeno izaberete režim heat i režim tople vode, režim heat i režim tople vode će raditi naizmenično.

• (snažno) za režim DHW se ne može koristiti kada se ne koristi dopunski grejač.

NAPOMENA

Proveravanje trenutne temperatureMožete da proverite trenutnu temperaturu.Proverite trenutnu temperaturu pritiskom na dugme View.

▶ Trenutna temperatura može da se proveri u redosledu (unutrašnja) (spoljašnja) (voda koja se ispušta) (topla voda)

pritiskom na dugme View. ▶ Temperatura koju priključena unutrašnja jedinica ne podržava neće biti

prikazana. ▶ Nakon 10 sekundi od prikaza trenutne temperature, pojaviće se

željena temperatura.

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 12 2017-06-05 오후 1:59:38

Page 13: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

13

Proveravanje podešene temperatureMožete da proverite podešenu temperaturu trenutnog radnog režima pomoću funkcije za proveru podešene temperature.Proverite podešenu temperaturu pritiskom na dugme Set.

▶ Podešenu temperaturu osnovnog radnog režima i režima tople vode možete da proverite višestrukim pritiskom na dugme Set.

▶ Kada se koristi osnovni radni režim ili režim tople vode, podešena temperatura režima koji se koristi će se prikazati.

Režim Outing Grejanje može da radi na niskoj temperaturi kada niste tu, pomoću režima outing.Izaberite režim outing pritiskom na dugme Outing.

▶ će se prikazati i radiće režim outing.

Otkazivanje Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču.

• Kada pritisnete dugme Outing kada Hidro jedinica/Hidro jedinica HT prestane da radi, pojaviće se prikaz .NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 13 2017-06-05 오후 1:59:39

Page 14: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

14

Podešavanje nedeljnog tajmeraMožete da koristite ili prestanete da koristite željeni režim na dan i u vreme koje rezervišete. (Može se podesiti samo režim cool/heat.)

1. Pritisnite dugme Timer. ▶ (Timer) će se prikazati i zatim izaberite „Weekly“ među opcijama „Daily“,

„Weekly“ ili „Holiday“ pritiskom na dugme / .

2. Nakon pritiska na dugme , izaberite „Day“ koji želite da rezervišete. ▶ Izaberite dan koji želite da rezervišete (Ned~Sub) pritiskom na dugme / .

• Možete da podesite više tajmera tako što ćete izabrati više dana, a kada podesite više tajmera, prelazite na podešavanje vremena za tajmer.

NAPOMENA

3. Birajte „Timer number“ pritiskom na dugme dok se ne prikaže broj tajmera.(Prilikom unosa, podešava se poslednji dostupni broj za podešavanje tajmera.)

▶ Tajmeru koji je već podešen dodeljuje se broj u vremenskom rasporedu. ▶ Možete da izaberete broj tajmera(1~8) pritiskom na dugme / . ▶ Ukoliko nema tajmera, ivica polja za broj tajmera i broj tajmera će

zatreperiti.

• Ukoliko je tajmer već podešen, kvadratno polje oko broja tajmera će zatreperiti. Ako želite da ga promenite, izaberite podešeni broj tajmera i promenite ga.

NAPOMENA

4. Nakon pritiska na dugme , izaberite „AM/PM“. ▶ Možete da izaberete AM ili PM pritiskom na dugme / .

5. Nakon pritiska na dugme , izaberite „Hour“. ▶ Možete da podesite čas pritiskom na dugme / .

6. Nakon pritiska na dugme , izaberite „Minute“. ▶ Možete da izaberete minut pritiskom na dugme / .

• Ako je podešavanje vremena podešeno kao 24 časa dnevno, podešavanje AM/PM će biti izostavljeno.NAPOMENA

NAPREDNI DEO

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 14 2017-06-05 오후 1:59:40

Page 15: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

15

7. Nakon pritiska na dugme , izaberite tajmer „On/Off“. ▶ Možete da izaberete Uključivanje ili Isključivanje višestrukim pritiskom

na dugme / . ▶ Kada izaberete „Isključivanje“, sledite 10 ili 11.

8. Nakon pritiska na dugme , izaberite radni režim. ▶ Dostupno je samo za podešavanje Uključivanja tajmera Hidro jedinice/

Hidro jedinice HT. ▶ Možete da podesite radni režim pritiskom na dugme / ili Mode.

9. Nakon pritiska na dugme , izaberite željenu temperaturu. ▶ Dostupno je samo za podešavanje Uključivanja tajmera Hidro jedinice/

Hidro jedinice HT. ▶ Možete da prilagođavate temperaturu u koracima od 0,5 °C pritiskom

na dugme / ili [+]/[-].

10. Završite funkciju tajmera pritiskom na dugme Set. ▶ Rezervisani dan će se prikazati sa „_“ i biće sačuvan u roku od 3 sekunde.

[npr. kada se rezerviše ponedeljak ( )] ▶ Kada je potreban dodatni tajmer, ponovo izaberite podešavanje iz

dnevnog tajmera ili nedeljnog tajmera.

11. Pritisnite dugme ESC da napustite normalan režim.

• Prilikom otkazivanja podešavanja tokom podešavanja nedeljnog tajmera, pritisnite dugme ESC za napuštanje.NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 15 2017-06-05 오후 1:59:40

Page 16: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

16

Podešavanje odmora pomoću nedeljnog tajmeraMožete da podesite odmor pomoću nedeljnog tajmera. Podešeni nedeljni tajmer neće funkcionisati kada je primenjeno podešavanje odmora.

1. Pritisnite dugme Timer. ▶ (Timer) se prikazuje i zatim izaberite „Odmor“ među opcijama „Daily“,

„Weekly“ ili „Holiday“ pritiskom na dugme / .

2. Nakon pritiska na dugme , izaberite „day“ koji ćete podesiti kao odmor.

▶ Možete da izaberete odmor (Sub~Ned) pritiskom na dugme / .

• Višestruka podešavanja su dostupna izborom više dana.NAPOMENA

3. Završite podešavanje odmora pomoću nedeljnog tajmera pritiskom na dugme Set.

4. Pritisnite dugme ESC da napustite normalan režim.

• Ukoliko želite da otkažete odmor pomoću nedeljnog tajmera dok ga podešavate, pritisnite dugme ESC.

• Prikaz nedeljnog tajmera „_“ datuma podešenih kao odmor će nestati sa ekrana.

NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 16 2017-06-05 오후 1:59:41

Page 17: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

17

Otkazivanje nedeljnog tajmeraMožete da otkažete funkciju nedeljnog tajmera.

1. Pritisnite dugme Timer. ▶ (Timer) se prikazuje i (Weekly) će zatreperiti.

2. Nakon pritiska na dugme , izaberite „Dan“ koji želite da otkažete. ▶ Izaberite rezervisan dan pritiskom na dugme / .

3. Nakon pritiska na dugme , izaberite „broj tajmera“ za otkazivanje. ▶ Izaberite broj tajmera(1~8) pritiskom na dugme / . ▶ Kvadratno polje oko izabranog broja će zatreperiti.

4. Otkažite podešavanje nedeljnog tajmera pritiskom na dugme Delete. ▶ Otkazani broj nedeljnog tajmera i polje za broj će zatreperiti.

5. Sačuvajte podešavanje otkazivanja nedeljnog tajmera pritiskom na dugme Set.

6. Pritisnite dugme ESC da biste izašli u opšti režim.

Inicijalizacija nedeljnog tajmeraMožete da inicijalizujete sva podešavanja nedeljnog tajmera pomoću žičanog daljinskog upravljača.

1. Pritiskajte dugme Delete u trajanju od 5 sekundi. ▶ Sva podešavanja nedeljnog tajmera će biti izbrisana.

• Ne možete da vratite podešavanja na staro nakon brisanja nedeljnog tajmera pritiskom na dugme Delete, zato budite pažljivi prilikom korišćenja ove funkcije.

NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 17 2017-06-05 오후 1:59:42

Page 18: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

18

Podešavanje dnevnog tajmeraHidro jedinica/Hidro jedinica HT mogu da rade ili prestanu da rade u vreme koje rezervišete svakoga dana. (Može se podesiti samo standardni režim tople vode.)

1. Pritisnite dugme Timer. ▶ (Timer) će se prikazati i zatim izaberite „Daily“ među opcijama „Daily“,

„Weekly“ ili „Holiday“ pritiskom na dugme / .

2. Birajte „broj tajmera“ dok se ne prikaže broj tajmera, pritiskom na dugme . (Prilikom unosa, podešava se poslednji dostupni broj za podešavanje tajmera.)

▶ Tajmeru koji je već podešen dodeljuje se broj u vremenskom rasporedu. ▶ Možete da izaberete broj tajmera(1~8) pritiskom na dugme / . ▶ Ukoliko nema tajmera, ivica polja za broj tajmera i broj tajmera će

zatreperiti.

• Ukoliko je tajmer već podešen, kvadratno polje oko broja tajmera će zatreperiti. Ako želite da ga promenite, izaberite broj tajmera i promenite ga.

NAPOMENA

3. Nakon pritiska na dugme , izaberite „AM/PM“. ▶ Možete da izaberete AM ili PM pritiskom na dugme / .

4. Nakon pritiska na dugme , izaberite „Čas“. ▶ Možete da izaberete čas pritiskom na dugme / .

5. Nakon pritiska na dugme , izaberite „Minute“. ▶ Možete da izaberete minut pritiskom na dugme / .

• Ako je podešavanje vremena podešeno kao 24 časa dnevno, podešavanje AM/PM je izostavljeno.NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 18 2017-06-05 오후 1:59:42

Page 19: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

19

6. Nakon pritiska na dugme , izaberite tajmer „On/Off“. ▶ Možete da izaberete Uključivanje ili Isključivanje višestrukim pritiskom

na dugme / . ▶ Kada izaberete „Isključivanje“, sledite korak 7 ili 8.

• Ne možete da koristite funkciju tajmera za režim tople vode(ekonomično/standardno/snažno) kada izaberete nekorišćenje funkcije tople vode u podešavanju specifikacija područja sa postavljanjem žičanog daljinskog upravljača ili kada koristite rezervoar za vodu druge firme.

• Kada za korišćenje dopunskog grejača postoji izbor „nekorišćenje“ u podešavanju specifikacija područja sa postavljanjem žičanog daljinskog upravljača, ne možete da koristite funkciju tajmera za snažan režim tople vode(DHW).

NAPOMENA

7. Završite funkciju tajmera pritiskom na dugme Set. ▶ Kada je potreban dodatni tajmer, ponovo izaberite podešavanje iz

dnevnog tajmera ili nedeljnog tajmera.

8. Pritisnite dugme ESC da napustite normalan režim.

• Ukoliko želite da otkažete dnevni tajmer dok ga podešavate, pritisnite dugme ESC.NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 19 2017-06-05 오후 1:59:43

Page 20: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

20

Kako da podesite detaljno podešavanje (režim podešavanja korisnika)

1 2 3 4Glavni meniPodmeni

Korišćeni SEG

1. Ukoliko želite da uđete u režim podešavanja korisnika, pritisnite dugme User set. ▶ Ući ćete u režim User Set, a prikazaće se „main menu“.

2. Pogledajte spisak podešavanja korisnika na daljinskom upravljaču na sledećoj stranici, kako biste izabrali željeni meni.

▶ Pomoću dugmadi / , izaberite broj glavnog menija i pritisnite dugme , kako biste ušli u ekran za podešavanja podmenija.

▶ Pomoću dugmadi / , izaberite broj podmenija i pritisnite dugme , kako biste ušli u ekran za podešavanje podataka.

▶ Nakon što ste ušli u ekran za podešavanja, trenutna vrednost podešavanja će se prikazati. ▶ Pogledajte tabelu za podešavanje podataka. ▶ Pomoću dugmadi / , promenite vrednost podešavanja i pritisnite dugme , kako biste prešli

na sledeću vrednost podešavanja. ▶ Pritisnite dugme Set da biste sačuvali vrednost podešavanja i izašli u ekran za podešavanja podmenija. ▶ Pritisnite dugme ESC da biste izašli u opšti režim.

• Prilikom podešavanja podataka, pomoću dugmadi / možete da pomerate opseg korišćenog SEG-a.

• Prilikom konfigurisanja podešavanja, ukoliko pritisnete dugme ESC za napuštanje, preći ćete na ekran za podešavanja podmenija, a vrednost podešavanja neće biti sačuvana.

• Ukoliko ne pritisnete nijedno dugme duže od 3 minuta, pojaviće se opšti režim.• Ukoliko ne koristite letnje računanje vremena, ne morate da podesite godinu/mesec/dan.

NAPOMENA

PODEŠAVANJE DODATNIH KORISNIČKIH FUNKCIJA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 20 2017-06-05 오후 1:59:43

Page 21: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

21

Režim podešavanja korisnika

Glavni meni Podmeni Funkcija SEG broj Podrazumevano Opseg Jedinica

1

1 Kompletno zaključavanje 1 0 0-Otključati, 1-Zaključati –

2Delimično

zaključavanje tastature

Zaključavanje tastature za uključivanje/

isključivanje rada1 0 0-Otključati,

1-Zaključati

Mode blokada tastera 2 0 0-Otključati,

1-ZaključatiZaključavanje tastature za podešavanje temperature

3 0 0-Otključati, 1-Zaključati

Timer blokada tastera 4 0 0-Otključati,

1-Zaključati

2

1 Podešavanje trenutnog vremena(godina) 12/34 2013 2000~2099 Godina

2 Podešavanje trenutnog vremena (mesec/datum) 12/34 01/01 1~12/1~31 Mesec,

datum

3 Podešavanje trenutnog vremena(dan/čas/minut)

Dan, AM/PM, 24, 12/34

Ned, PM, 12/00

Ned~Sub/ AM~PM/

0~12/0~60

Dan, čas,

minut

3

1

Korišćenje letnjeg računanja vremena i metode

podešavanja

Korišćenje letnjeg računanja

vremena (D/N)1 0 0- Nekorišćenje

1- Korišćenje –

Metoda primene letnjeg računanja

vremena

Metoda primene letnjeg računanja

vremena2 0 0- Nedeljno

1- Dnevno –

2Korišćenje letnjeg računanja vremena

(nedeljno) Početak (? mesec, ? . Nedelja)

12, 4 03, FJan~Dec mesec

1~4, F(prethodna nedelja). nedelja

3Korišćenje letnjeg računanja vremena

(nedeljno) Završetak (? mesec, ? . Nedelja)

12, 4 10, FJan~Dec mesec

1~4, F(prethodna nedelja). nedelja

4Korišćenje letnjeg računanja vremena

(dnevno) Početak (? mesec, ? datum)

12, 34 0322 Jan~Dec / 1~31. dan

Mesec, datum

5Korišćenje letnjeg računanja vremena

(dnevno) Početak (? mesec, ? datum)

12, 34 0322 Jan~Dec / 1~31. dan

Mesec, datum

4

Podešavanje/provera vremena pozadinskog osvetljenja 12 5 0~30 sek. 1 sek.

Korišćenje LED-a(Zeleni) (D/N) 3 1 0- Nekorišćenje1- Korišćenje

Korišćenje LED-a (Crveni) (D/N) 4 1 0- Nekorišćenje1- Korišćenje

0Resetovanje na podrazumevane

postavke korisničkog režima (osim trenutnog vremena)

1 0 0- Nekorišćenje1- Resetovati

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 21 2017-06-05 오후 1:59:43

Page 22: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

22

Kako da podesite detaljno podešavanje (režim podešavanja korisnika)Podešavanje trenutnog vremena (primer)

1. Pritisnite dugme User Set. ▶ „Main Menu“ će se prikazati i trenutno vreme se može podesiti

pritiskom na dugmad / i izborom br. 2.

2. Izaberite broj kako biste podesili „godinu, mesec, datum“ u podmeniju pritiskom na dugme .

▶ Možete da izaberete „godinu, mesec i datum“ pritiskom na dugmad / i izborom br. 1.

3. Izaberite „godinu“ koju želite da podesite pritiskom na dugme . ▶ Možete da izaberete „godinu(2000~2099)“ pritiskom na dugmad / .

4. Izaberite „mesec“ koji želite da podesite pritiskom na dugme . ▶ Možete da izaberete „mesec(01~12)“ pritiskom na dugme / .

5. Izaberite „datum“ koji želite da podesite pritiskom na dugme . ▶ Možete da izaberete „Datum(01~31)“ pritiskom na dugme / .

6. Završite podešavanje za „godinu, mesec i datum“ pritiskom na dugme Set. ▶ Vrednost podešavanja će biti primenjena i možete da izađete u

podmeni.

• Kada ne koristite funkciju letnjeg računanja vremena, ne morate da podešavate „Godinu“, „Mesec“ i „Dan“.NAPOMENA

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 22 2017-06-05 오후 1:59:44

Page 23: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

23

7. Izaberite „dan, AM/PM, čas i minut“ u „podmeniju“. ▶ Možete da podesite „dan, AM/PM, čas i minut“ pritiskom na dugmad /

i izborom br. 3.

8. Izaberite „dan“ koji želite da podesite pritiskom na dugme . ▶ Možete da izaberete „Dan(Ned~Sub)“ pritiskom na dugmad / .

9. Možete da izaberete „AM/PM“ koji želite da podesite pritiskom na dugme .

▶ Možete da izaberete „AM/PM/ AM i PM“ pritiskom na dugmad / . „AM i PM“ je režim podešavanja 24 časa dnevno.

10. Izaberite „Čas“ koji želite da podesite pritiskom na dugme . ▶ Možete da izaberete „Čas(01~12)“ pritiskom na dugmad / . Kada

se radi o režimu podešavanja 24 časa dnevno, dostupno je podešavanje 0~23.

11. Izaberite „Minut“ koji želite da podesite pritiskom na dugme . ▶ Možete da izaberete „Minut(00~59)“ pritiskom na dugmad / .

12. Završite podešavanje trenutnog vremena pritiskom na dugme Set. ▶ Vrednost podešavanja će biti primenjena i možete da izađete u

podmeni.

13. Svaki put kada pritisnete dugme ESC, izaći ćete u opšti režim iz podmenija.

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 23 2017-06-05 오후 1:59:44

Page 24: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

24

Rešavanje problemaPre nego što prijavite probleme na uređaju, proverite tabelu za otklanjanje smetnji u nastavku.

PROBLEM REŠENJE

Hidro jedinica/Hidro jedinica HT ne radi.

• Proverite da li ima električne energije. Nakon što ste proverili status napajanja, pokušajte ponovo da koristite proizvod.

• Proverite da li je pomoćni prekidač za napajanje uključen.• Ponovo pritisnite dugme On/Off kada je proizvod isključen pomoću funkcije

Isključivanja ili funkcije Vremenskog isključivanja.

Topla voda ne izlazi iz otvora za ispuštanje vode.

• Ukoliko je željena temperatura niža od trenutne temperature, prilagodite željenu temperaturu, kako bi bila viša od trenutne temperature.

• Kada je sito začepljeno stranim materijama, efikasnost grejanja može da se smanji. Stoga, redovno proveravajte i čistite proizvod.

• Kada se na spoljašnjoj jedinici nalazi poklopac, uklonite poklopac ili prepreku. • Kada je otvoren prozor ili vrata, efikasnost grejanja će se smanjiti. Stoga,

zatvorite prozore i vrata.• Kada zaustavite režim grejanja i odmah koristite proizvod, topla voda neće

izlaziti tokom 3 minuta, kako bi se zaštitila spoljašnja jedinica. • Kada priključite cev koja premašuje dozvoljenu dužinu cevi, efikasnost grejanja

može da se smanji. • Kada je količina vode koja teče manja od nominalnog protoka vode, efikasnost

grejanja može da se smanji.

Žičani daljinski upravljač ne radi.

• Kada se prikaže ikona u gornjem delu daljinskog upravljača, prestanite da koristite Hidro jedinicu/Hidro jedinicu HT i isključite pomoćni prekidač za napajanje, a zatim kontaktirajte servisni centar.

Funkcija tajmera ne radi.

• Kada birate vreme za funkciju tajmera, a ne pritisnete dugme Set, ponovo podesite vreme za funkciju tajmera i pritisnite dugme Set.

Uređaj stvara čudne zvuke.

• U skladu sa statusom proizvoda(naročito kada je spoljašnja temperatura niža od 20˚C), mogu da se čuju čudni zvuci zbog promene strujanja rashladnog gasa.

• Iako proizvod prestane da radi, pumpa može da radi zbog zaštite od smrzavanja. Stoga, ne brinite o kvaru proizvoda. (Neprekidan rad u trajanju od oko 6 minuta.)

Iako proizvod prestane da radi, ventilator spoljašnje jedinice radi.

• Ventilator spoljašnje jedinice može dodatno da radi u trajanju od 1 minuta, kako bi se smanjila buka rashladnog gasa usled prestanka rada proizvoda. Stoga, u tom slučaju ne brinite o kvaru proizvoda.

Voda kaplje sa spoja cevi spoljašnje jedinice.

• Mogu se formirati kapljice vode i voda može da kaplje zbog razlike u temperaturi.• Stoga, u tom slučaju ne brinite o kvaru proizvoda.

Spoljašnja jedinica se dimi.

• Dim je para koja nastaje prilikom uklanjanja mraza formiranog oko izmenjivača toplote spoljašnje jedinice zimi. Stoga, u tom slučaju ne brinite o požaru.

DODATNI DEO

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 24 2017-06-05 오후 1:59:45

Page 25: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

25

Belešku

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 25 2017-06-05 오후 1:59:45

Page 26: DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HTpvftraders.com/upload/PDF/Samsung uputstvo.pdfWired Remote Control MWR-WW00N DVM Hidro jedinica / Hidro jedinica HT Korisnički priručnik imagine

DB68-03974A-04

DVM HT_MWR-WW00N_IB_DB68-03974A-04_SR.indd 26 2017-06-05 오후 1:59:45