Click here to load reader

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

  • View
    22.009

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

  • 1. T NAM CHNG IVNG LI CNG NGHIP HA

2. TRNG CAO NG K THUT L T TRNG TP.HCM NG M NH NAM 6 C SANG CH 3. I. CNG NGHIP HA THI K TRC IMI 1 . Ch trng ca ng v cng nghipha 4. a. Khi nim Cng nghip ha T th k XVII , XVIII , Ty u khinim cng nghip ha c hiu l qutrnh thay th lao ng th cng bng laong my mc Cng nghip ha Lin X t nm 1926c hiu l qu trnh xy dng nn icng nghip c kh c kh nng ci to cnn sn xut nng nghip vi trung tm lngnh ch to my 5. Hin nay , cng nghip ha c hiu l qutrnh xy dng nn cng nghip tin tin tora c s vt cht k thut cho cng cuc xydng v pht trin t nc , nhm chuynt x hi nng nghip vi lao ng th cngl chnh sang x hi cng nghip vi laong bng my mc v cng ngh hin itrong tt c cc lnh vc kinh t to ranng sut lao ng x hi v nhp phttrin kinh t cao 6. Phn bit CNH vi HH CNH l qu trnh xy dng v pht trincng nghip ; l s chuyn t nn kinh tda vo phng php th cng l chnh sangnn kinh t c cht lng v hiu qu cao, sn xut theo phng php mi nht davo tin b ca khoa hc k thut HH khng ch l HH vi cng nghip ml HH ton b nn kinh t ; HH cn lqu trnh , cc dng ci bin , cc bc qu t trnh k thut khc nhau ang tn tiln trnh mi cao hn da trn s tin bca khoa hc , cng ngh . 7. nc ta , H VII ca ng xc nh : CNH, HH l qu trnh chuyn i cn bn ,ton din cc hot ng sn xut , kinh doanh , dch v v qun l kinh t - x hi t sdng lao ng th cng l chnh sang s dng mt cch ph bin sc lao ng cng vi cng ngh , phng tin , phng php tintin , hin i da trn s pht trin ca cngnghip v tin b ca khoa hc cng ngh cao nhm to ra nng sut lao ng x hi cao 8. b/ Mc tiu v phng hng ca cngnghip ha x hi ch nghai i ncCNGNGHIP HAi i VI &V 1975 1985 CNH ca c 9. Min BcCNH t mt nn nng nghip lc hu , cng nghip yu t , qu qutC t nc b chia ct lm 2 minIM Nhn c s gip vin tr ca ccnc XHCN 10. MiN BCMc tiu :H III ( 1960) Xy dng mt nn kinh t XHCN cn i v hin i Bc u xy dng c s vt cht k thut ca CNXH 11. - Phng hng u tin pht trin cng nghip nng mtcch hp l Kt hp cht ch pht trin CN vi phttrin NN Ra sc pht trin CN nh song song viu tin CN nng Pht trin CN Trung ng , ng thi phttrin cng nghip a phng 12. Phn nh nhn thc c bn v CNH min Bc trc y nhng cp susc hn , p dng trn c nc Ln u tin a thut ng : t sn xutnh ln sn xut ln XHCN Thy c cc ngnh kinh t c mi quanh cht ch vi nhau T 1976-1981 :Xc nh ng bc i ca CNH 13. C NCng li cng nghip ha i hi V Nng nghip l mt trn hng u 14. Ra sc pht trin CN sn xut hng tiudng Xy dng v pht trin cng nghip nngcn lm c mc , va sc### Ni dung chnh ca CNH trong chngng trc mt . y l s iu chnh rtng n bc i ca CNH , nhng trnthc t chng ta khng lm c ##### 15. c/ c trng ch yu ca cngnghip ha thi k trc i mi CNH theo m hnh khp kn , hng ni vthin v cng nghip nng CNH ch yu da vo li th v lao ng, ti nguyn , t ai, v vin tr ca ccnc XHCN Nng vi , gin n , ch quan duy ch, ham lm nhanh , lm ln , khng quan tmn hiu qu kinh t x hi Nh nc l lc lng ch lc thc hin C ch kinh t k hoch ha tp trung : ccngun lc bao cp , phi th trng 16. 2/ Kt qu , ngha , hn ch ,nguyn nhn a/ Kt qu thc hin ch trng v ngha Hnh thnh cc khu cng nghip v c s banu cho mt s ngnh cng nghip quan trngnh : in , than, c kh , ha cht , luynkim C h thng cc trng i hc , cao ng ,dy ngh phc v o to ngun nhn lc 17. b/ Hn ch v nguyn nhn -Hn ch C s vt cht k thut cn lc hu , nhngngnh cng nghip then cht cha sc lmnn tng cho nn kinh t quc dn Nng nghip cha p ng c nhu culng thc , thc phm cho x hi 18. Nguyn nhn Cng nghip ha t mt nn kinh t nngnghip lc hu , trong iu kin c chintranh ko di Sai lm trong vic xc nh mc tiu bc i Cng nghip ha theo m hnh ca Lin X CNH c tnh cht c th , khng ph bin, khng thun t Khng phi do nhu cu v kinh t m do tt yu vchnh tr Lin X c iu kin pht trin cng nghipnng 19. II. CNG NGHIP HA HiN I HATRONG THI K I MI 1 . Qu trnh i mi t duy v cng nghip haa/ i hi VI ca ng ph phn sai lm trongnhn thc v ch trng cng nghip ha thi k1960 1986- Sai lm trong xc nh mc tiu v bc i, y mnh CNH khi cha c cc tin cnthit- Trong b tr c cu kinh t , thin v cngnghip nng , khng tp trung gii quyt cc vn c bn : lng thc thc phm, hng tiudng v hng xut khu- Khng thc hin nghim chnh Ngh quyt ihi ng ln th V : cha coi nng nghip lmt trn hng u 20. b.Qu trnh i mi t duy v CNH t i hi VI n i hi X - i hi VI : Ni dung ca CNH l thc hin 3 chng trnh kinh t lnLng th - Thc phm Hng tiu dng Hng xut khu 21. nhm n nh mi mt tnh hnhKT- XH , xy dng nhng tin cnthit y mnh CNH chn ng tiptheo 22. i hi VII t ph trong nhn thc v cng nghipha CNH, HH l qu trnhchuyn i mt cch cn bn v ton din cc hotng sn xut kinhdoanh, dch v v qun l kinh t x hi t s dngsc lao ng th cng lchnh sang s dng mt cch ph bin sc lao ngcng vi phng tin , phng php tin tin, hin i da trn s pht trin ca cng nghip v tin b khoa hc cng ngh, to ra nng sut lao ngcao 23. i hi VIII Cho php chuyn sang thi k y mnhcng nghip ha , hin i ha t nc $$ Hi ngh TW 7 kha VIII , nu ln 6quan im ch o qu trnh CNH , HH1. Gi vng c lp t ch i i vi m rng hp tc quc t, a phng ha , a dng ha quan h i ngoi2. CNH, HH l s nghip ca ton dn , ca mi thnh phn kinh t , trong kinh t nh nc gi vai tr ch o 24. 3. Pht huy ngun lc con ngi lm yu tc bn cho s pht trin nhanh v bnvng4. Khoa hc v cng ngh l ng lc caCNH , HH5. Ly hiu qu kinh t l tiu chun xcnh phng n pht trin , la chn d nu t v cng ngh6. Kt hp kinh t vi quc phng an ninh 25. - i hi IX v X , tip tc b sung v nhnmnh mt s dim mi trong t duy cngnghip ha CNH nc ta cn v c th rt ngn thi gians vi cc nc i trc Hng CNH, HH l pht trin nhanh v chiu qu cc sn phm , cc ngnh , cc lnh vcc li th CNH, HH phi m bo xy dng nn kinh tc lp t ch, ch ng hi nhp kinh t quc t y nhanh CNH , HH nng nghip nng thn 26. 2. Mc tiu , quan im cng nghipha , hin i ha A. Mc tiu CNH, HH 27. - Mc tiu c bn : ci bin nc tathnh mt nc CN vi C s vt cht k thut hin i C cu kt hp l Quan h sn xut tin b , ph h vitrnh pht trin ca lc lng sn xut Mc sng vt cht v tinh thn cao Quc phng , an ninh vng chc, dn giu, nc mnh , xh cng bng , vn minh 28. - Mc tiu c th : i hi X raCNH, HH gn vi pht trin kinh t trithc Sm a t nc ta ra khi tnh trng kmpht trin To nn tng n nm 2020 , nc ta cbn tr thnh nc cng nghip theo hnghin i 29. b. Quan im cng nghip ha , hini ha - Cng nghip ha gn vi hin i ha vCNH , HH gn vi pht trin kinh t trithc Nc ta thc hin CNH, HH khi trn thgii kinh t tri thc pht trin . Chng ta cth khng phi tri qua cc bc pht trintun t t kinh t nng nghip leeninh t cngnghip ri mi pht trin kinh t tri thc 30. c trng ca nn kinh t tri thc Tri thc l ngun lc hng u to nn stng trng cao S sng to , i mi thng xuyn lng lc thc y s pht trin Kinh t tri thc l nn kinh t hc tp , giodc v o to c u t cao. Cc nc phttrin i ti kinh t tri thc l mt qu trnh tnhin , cc nc pht trin s c nhngchuyn hng mnh m 31. CNH, HH gn vi pht trin kinh t thtrng nh hng XHCN v hi nhpkinh t quc t ( l vic kt hp sc mnhdn tc vi sc mnh thi i phttrin kinh t ni chung v CNH , HH niring nhanh hn, hiu qu hn) 32. Ly ngun lc con ngi l yu t c bncho s pht trin nhanh v bn vng tng trng kinh t cn 5 yu t : Vn ,KH & CN con ngi , c cu kinh t , th chchnh tr v qun l nh nc trong conngi l yu t quyt inh Ngun nhn lc cho CNH , HH i hi png c v lng v cht 33. Lc lng cn b KH CN , KH qun lv i ng cng nhn lnh ngh gi vaitr c bit quan trng 34. Khoa hc v cng ngh l nn tng vng lc ca CNH, HH Khoa hc v cng ngh c vai tr quyt nhn tng nng sut lao ng , gim chi ph snxut nng cao li th cnh tranh 35. Pht trin nhanh , hiu qu v bn vng ;tng trng kinh t i i vi thc hincng bng x hi , bo v mi trng tnhin , bo tn a dng sinh hc Thc hin xa i gim ngho , nng cao isng vt cht v tinh thn cho nhn dn Mc tiu pht trin l v con ngi Bo v mi trng t nhin v bo tn adng sinh hc chnh l bo v iu kin sngca con ngi 36. i Hi X ca ng ch rChng ta tranh th cc c hi thunli do bi cnh quc t to ra v timnng , li th ca nc ra rt ngn qu trnh CNH , HH t nc theonh hng XHCN gn vi phongtro kinh t tri thc l yu t quantrng ca nn kinh t v CNH , HH 37. 3. Ni dung v nh hng CNH , HH gnvi pht trin kinh t tri thc a/ Ni dung Pht trin cc ngnh v sn phm kinh t cgi tr gia tng cao da nhiu vo tri thc Coi trng c s lng v cht lng tngtrng kinh t trong mi bc pht trin , tng vng , tng a phng Xy dng c cu kinh t hin i v hp ltheo ngnh , lnh vc v lnh th Gim chi ph trung gian, nng cao nng sutlao ng 38. b, nh hng pht trin cc ngnh v lnhvc kinh t trong qu trnh y mnh CNH, HH gn vi pht trin kinh t tri thc y mnh CNH ,HDDH nng nghipnng thn , gii quyt ng b cc vn nng nghip , nng dn , nng thn CNH , HH nng nghip nng thn Chuyn dch mnh c cu nng nghip vkinh t nng thn theo hng to ra gi tr giatng ngy cng cao Gim dn t trng sn phm vaflao ng trongnng nghip 39. Quy hoch v pht trin nng thn Thc hin chng trnh xy dng nng thnmi Xy dng kt cu h tng ng b nh : thyli , giao thng , in , nc sch , trng hc, trm y t , ch . Pht huy dn ch nng thn , i i vi xydng np sng vn ha 40. Gii quyt lao ng , vic lm nng thn Ch trng dy ngh , gii quyt vic lm cho nng dn , gim t trng lao ng lm nng nghip , tng t trng lao ng lm cng nghip v dch v y mnh cc chng trnh xa i gim ngho 41. Pht trin nhanh hn cng nghip , xydng v dch v i vi cng nghip v xy dngKhuyn khch pht trin cng nghip cngnghip cao , cng nghip ch tc , cng nghipphn mm v cng nghip b tr c li thcnh tranh to nhiu sn phm xut khu vthu ht nhiu lao ng , thc hin mt s dn quan trng v khai thc du kh , luyn kim, c kh ch to my , pht trin cc khu kinht m Xy dng kt cu h tng k thut kinh t x hi: sn bay quc t , cng bin , ng cao tc 42. - i vi dch v To bc pht trin vt bc cho cc ngnh dch v c cht lng cao, c tim nng ln v c sc cnh tranhM rng v nng cao cc ngnh dch v truyn thng nh : vn ti , thng mi, ngn hng , bu chnh vin thng , du lchPht trin mnh cc ngnh dch v phc v sn xut nng , lm , ng nghip , phc v i sng khu vc nng thni vi cn bn c ch qun l v phng thc cung ng cc dch v cng cng 43. - Pht trin kinh t vng Chuyn dch c cu kinh t vng lnh thtrn c s khai thc trit cc li th,tim nng ca tng vng , lin kt h trnhau , lm cho tt c cc vng u phttrin . Tp trung thch ng cc ngun lc chocc lnh vc , cc a bn c iu kinsm a li hiu qu cao , ng thi htr nhng ni kh khn 44. Pht trin kinh t bin Xy dng v thc hin chin lc phttrin kinh t bin ton din, c trng tm, trng im nhm a nc ta thnhquc gia mnh

Search related