Duhovne odrednice organizacije

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odbijeni diplomski rad Vlatka Lackovića koji je komplementaran s onim koji je prihvaćen: Svjetska ekonomska kriza u uvjetima globalizacije i njen utjecaj na Hrvatsko gospodarstvo

Text of Duhovne odrednice organizacije

 • Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Vlatko Lackovi

  Duhovne odrednice organizacije

  Diplomski rad

  Osijek, rujan 2012.

 • Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Ekonomski fakultet u Osijeku

  Vlatko Lackovi

  Duhovne odrednice organizacije

  Diplomski rad

  Mentor: Prof. emeritus Ante Lauc

  Osijek, rujan 2012.

 • I. Sadraj 1 II. Saetak....... 3 III. Summary 4 1. Uvod.. 6 2. Kljune kategorije.......................................................................................................... 7 2.1 Ljubav............................................................................................................................ 7 2.2. Istina.............................................................................................................................. 8 2.3 Pravednost..................................................................................................................... 10 3. Poetak otpada............................................................................................................... 11 3.1. Lucifer - svjetlonoa...................................................................................................... 11 3.2. Nebo je podijeljeno........................................................................................................ 12 3.3. Porijeklo paradigme konkurencije................................................................................. 13 3.4. Stvaranje ovjeka kao odgovor na pobunu.................................................................... 13 3.5. Sotona - otac lai........................................................................................................... 15 4. Opstojnost Boje organizacije....................................................................................... 17 4.1. Boji moralni zakon...................................................................................................... 17 4.2. Hijerarhija, harmonija i sinergija.................................................................................. 19 5. Pripadnost Bojoj organizaciji...................................................................................... 21 5.1. Osnovni kriteriji............................................................................................................ 21 5.1.1. Vjera............................................................................................................................. 21 5.1.2. Svjedoenje za istinu.................................................................................................... 22 5.2. Punina istine................................................................................................................. 23 6. Budunost Boje organizacije..................................................................................... 24 6.1. Pobuna dolazi kraju..................................................................................................... 24

  1

 • 6.2. Vjeno kraljevstvo nebesko........................................................................................ 24

  IV. Zakljuak..................................................................................................................... 26 V. Popis literature............................................................................................................ 27

  2

 • Saetak: Cilj ovog diplomskog rada je u osnovnim crtama predstaviti naela Boje organizacije koja je opisana u Bibliji. Bog nam je svojom objavom dao znanje i svjetlo istine o svojem karakteru, svojem kraljevstvu i svojem planu spasenja ljudske rase. Kroz niz pravila, obreda i simbola predstavljene su neke od najmisterioznijih istina o prirodi Bojih stvorenja i Njegovom karakteru. Iako Boje kraljevstvo nije od ovog svijeta, jedini nain kako ga moemo postati dostojni je da uemo u osoban odnos s Bogom i postanemo njegovi ljudski suradnici na ovom svijetu. Boje kraljevstvo stoji nasuprot organizacijama ovog svijeta stvorenim po ljudskom otpalom karakteru i ljudskoj volji, a bez poznavanja vjenih kategorija ljubavi, istine i pravednosti. Ovaj rad je moj odgovor na sve propale ljudske modele organizacije ljudskih aktivnosti, poevi od najmanjih tvrtki pa sve do drava ili nadnacionalnih unija. Kljune rijei: Boja organizacija, ljubav, istina, pravednost, vjenost

  3

 • Summary: The goal of this graduate thesis is to present in its main lines the principles of Gods organization that has been presented in the Scripture. God with his revelation to the man gave us knowledge and light of the truth about his character, his kingdom and his plan of salvation. Trough the use of series of rules, rituals and symbols some of the most mysterious truths about the nature of Gods creations and his character had been presented to us. Although Gods kingdom is not of this world, the only way we can become worthy of it is to step in a personal relationship with God and become his human associates in this world. Gods kingdom stands opposed to the organizations of this world molded by fallen human nature, and human will without any awareness of eternal categories of love, truth and righteousness. This thesis is my answer to all dysfunctional and corrupt human models of organization, starting from the smallest of firms and ending with countries or even with supranational unions. Keywords: Gods organization, love, truth, righteousness, eternity

  4

 • Zahvaljujem Stvoritelju, neka je vjena hvala, vlast i slava naem Ocu na nebesima, Stvoritelju ljudske rase i Stvoritelju sveg svemira. Po Njegovoj milosti dano nam je svjetlo i dar ivota, da nitko tko u Njega povjeruje ne propadne i ne plati smru danak grijeha i prekraja. Otac nam je po svojoj beskrajnoj milosti i ljubavi prema ljudskom rodu odluio ak i nakon dubokog pada u grijeh dati novu priliku rtvom svog Sina, naeg Mesije i naeg Stvoritelja po ijoj slici i prilici smo stvoreni. Vjeno hvala.

 • 1. Uvod Rije Boja predstavlja jedino svjetlo u tami ovog svijeta, jedinu istinu koja se moe oduprijeti lai i propasti koju la uzrokuje. Duh Boji odrava sav ivot i potivanje pravila koja nam je Bog objavio donosi prosperitet, blagostanje i blagoslov narodima. Boji karakter je temelj svega i po Njegovom karakteru je definiran sav ivot, sve akcije i svaki rezultat koji odreeno ponaanje moe proizvesti. Nepoznavanje kljunih kategorija kroz koje je definirano samo postojanje ivota, a primjena pravila koja su u suprotnosti s Bojim zakonima donosi sigurnu propast i zatiranje svih oblika organizacija koje se suprotstavljaju izvornom Bojem modelu. Boji model ne oslanja se na empirijska istraivanja, niti promatranja uzrono-posljedinih veza s ciljem izvoenja zakljuaka. Sin Boji cijeli je svemir prvo konceptualizirao u svojim mislima, da bi ga potom svojom rijeju stvorio kao materiju, bilo nama vidljivu ili nama nevidljivu. U konceptualizaciji oslanjao se na prirodu Oca, na samu bit njegovog karaktera, na jedini nain na koji se uope moe stvoriti i odravati ivot koji dolazi i jedino moe dolaziti od Oca, a to su najprije kategorije ljubavi, istine i pravednosti. Iz toga proizlazi slobodna volja svih inteligentnih bia, njihova sloboda odabira, zadovoljenje svih njihovih potreba i vjeni ivot u blagostanju i miru, dok god prepoznaju i pokoravaju se stvarnom poretku i nepromjenjivim zakonima svemira. Ba zbog toga, nuno je bilo koristiti la, manipulaciju i obmanu da se uspostavi drugaiji poredak i da se inteligentna bia dovede u situaciju da svojom slobodnom voljom odbace istinu i vladavinu Stvoritelja. Posljedice takvog odabira su uvijek identine, patnja, smrt i propast pratile su ljudski od trenutka odbacivanja Boje istine kao nevaee i kao neeg to nema nikakvu snagu i autoritet. Umjesto na izreenu zapovijed i zabranu, prvi ljudi oslonili su se na svoje emocije i prosudbe, bez dovoljnog poznavanja Bojeg karaktera, bez imalo sposobnosti da sagledaju posljedice svojih odluka i procijene kakve e to uinke imati. Sva ljudska djelatnost od tih vremena pa do dana dananjeg odvija se u tom smjeru, u smjeru zamijene Bojih kategorija ljudskim, Bojih zapovijedi ljudskim zakonima, Boje istine ljudskom istinom. Cilj ovog rada je u kratkim crtama objasniti osnovne pretpostavke Bojeg modela organizacije, identificirati kljune kategorije unutar kojih se model odvija, objasniti devijacije i zato su nastale.

  6

 • 2. Kljune kategorije Boje kraljevstvo temelji se na odreenim modelima ponaanja, kako meusobno svih pripadnika nebeskog kraljevstva, tako i u odnosu prema Bogu, Stvoritelju i vrhovnom autoritetu. "Uitelju, koja ja zapovijed najvea u Zakonu? A on mu ree: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom duom svojom, i svim umom svojim. To je najvea i prva zapovijed. Druga, ovoj slina: Ljubi svoga blinjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.(Mt 22,36-40). Boja inteligentna stvorenja nikada nisu bila poticana da se oslanjaju na snagu svojeg karaktera, integriteta ili da svojim promiljanjem i istraivanjem dolaze do istina o Bojem karakteru. Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj(Ps 118,14). Ali u Njemu mudrost je i snaga, u Njemu savjet je i sva razumnost.(Job 12,13) Sva istina koju su trebali znati bila im je objavljena i bili su upueni u namjere i ustroj Boje organizacije. Sva stvorenja bila su obdarena dovoljnim intelektualni