of 23 /23
DUBROVNIK SIGURAN GRAD

DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije/DjuroDjurkovic.pdf · opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Prikaz projekata

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DUBROVNIK SIGURAN GRAD - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR...

 • DUBROVNIK

  SIGURAN GRAD

 • OSNOVNE INFORMACIJE O GRADU DUBROVNIKU

  Dubrovnik je administrativno i kulturno središte Dubrovačko-neretvanske županije i jedno od najvažnijih povijesno-turističkih središta Hrvatske. Prema zadnjem popisu Dubrovnik ima 42.615 stanovnika.

  Smještajni kapaciteti:

  •više od 12.000 kreveta u hotelskom smještaju (45 hotela)

  •oko 10.850 kreveta u privatnom smještaju

  Prema statističkim podacima Turističke zajednice grada Dubrovnika

  •2013.godina = 2.864.499 noćenja

  •1.-10./2014. godine =3.000,000 noćenja

  Prema statističkim podacima Luke Dubrovnik

  •2013.god = 553 uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima ( 942.909 putnika)

  •1.-09./2014.godine = 389 uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima (647.539 putnika)

 • DUBROVAČKO OKRUŽENJE

 • KAZNENA DIJELA

 • KRAĐE I TEŠKE KRAĐE

 • RAZBOJNIŠTVA I RAZBOJNIČKE KRAĐE

 • JAVNI RED I MIR

 • ZAPLJENE DROGE

 • KAZNENA DJELA U ZONAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 • PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA U ZONAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 • RAŠČLAMBA NEKIH PREKRŠAJA IZ JRM-a*SVIBANJ 2014.G

  Godina: 2010 2011 2012 2013 2014

  čl.11. prosjačenje i skitnja 9 2 2 7 1*

  čl.19. posluži. alk. pića pijanim osobama 4 14 6 2 5*

  čl.20. pijančevanje i konzumiranje droge na j.m. 5 - 6 28 49*

  čl.30. držanje životinje bez nadzora 4 3 10 14 7*

 • PRIKAZ PROJEKATA

  Nacionalni projekti•Projekt „Zdrav za 5” – prevencija ovisnosti o alkoholu, drogi i igrama na sreću, a obuhvaćeni su učenici osmih razreda osnovne škole, te prvih i drugih razreda srednje škole

  •Projekt „Manje oružja-manje tragedija” – Projekt usmjeren na senzibilizaciju javnosti na povrat svih vrsta oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava te osvješćivanja javnosti po pitanju opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja

 • Prikaz projekata prevencije kriminaliteta

  Nacionalni projekti•Projekt „Živim život bez nasilja” – Usmjeren na prevenciju nasilja prema ženama, obiteljskog nasilja, vršnjačkog nasilja i izgradnju kulture nenasilja

  •Projekt „Zaštitimo djecu na internetu” – savjetovanje i edukacija djece i roditelja o opasnostima i sigurnom korištenju interneta

 • Prikaz projekata prevencije kriminaliteta

  Nacionalni projekti•Projekt „Međunarodna policijska suradnja” – Razmjena policijskih službenika tijekom turističke sezone

 • DUBROVNIK PREVENTIVNI PROJEKTI

  * website topyaps.com** huffingtonpost.ca

 • Lokalni projekti•Projekt „Uvođenje video nadzor na javnim površinama Grada Dubrovnika” – smanjenje broja inkriminiranih radnji, brže i kvalitetnije reagiranje policije, te povećanje subjektivnog osjeća sigurnosti

  •Projekt „Pijančevanje na javnom mjestu” – sprječavanje pijančevanja na javnom mjestu

  Godina: 2010 2011 2012 2013 2014

  čl.20. pijančevanje na javnom mjestu 5 - 6 28 49*

 • Lokalni projekti•Projekt „U dobru i zlu bez nasilja”- podizanje svijesti o problemu nasilja u obitelji kod osoba koje se spremaju za brak i osoba koje su već u braku

  •Projekt „Prevencija džepnih krađa”- Smanjenje kaznenih djela džepne krađe i povećanje subjektivnog osjećaja sigurnosti turista

 • Kaznena djela počinjenja džeparenjem

  Godina: 2010 2011 2012 2013

  StariGrad

  i Pile 39 33 36 55Autobusi

  JGP-a 1 2 11 3Ostali

  Dijelovi grada 0 3 1 6

 • PREVENCIJA DŽEPNIH KRAĐA

 • VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETAGRADA DUBROVNIKA

  ODLUKU o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika

  Članak 5. Sve dane u tjednu radno vrijeme za ugostiteljske objekte iz čl. 4. st. 1. toč. 2. ove odluke, iz skupine „restorani“ i „barovi“, kao i na otvorenom prostoru uz navedene ugostiteljske objekte (terase), završava najkasnije u 2.00 sata, s tim da se glazba i buka dopušta samo do 24.00 sata, sukladno Zakonu o buci.

  Članak 6.

  Ugostitelji su dužni osigurati da se poslije 24.00 sata glazba ne čuje izvan lokala, a posebno u stanovima zgrade u kojoj se lokal nalazi. Ugostitelji su dužni osigurati poštivanje javnoga reda i mira u svojim ugostiteljskim objektima, a da pri tom ne dovedu u opasnost sebe i druge, spriječiti narušavanje javnoga reda i mira, a ukoliko do njega ipak dođe, odmah izvijestiti Policijsku postaju Dubrovnik.

  Članak 7. Ugostitelji čiji ugostiteljski objekti sukladno ovoj odluci imaju radno vrijeme nakon 2.00 sata dužni su

  osigurati tjelesnu i tehničku zaštitu sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

 • Članak 10. Gradonačelnik može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem na 30 dana,

  najduže za dva sata, odrediti raniji završetak radnoga vremena propisanoga člankom 4. ove odluke ako: 1. mjerodavna tijela (policija, komunalni redari i državni inspektori) utvrde učestalo

  kršenje zakonskih odredbi u svezi s bukom i remećenjem javnog reda i mira; 2. radom objekta dolazi do štetnog utjecaja na okoliš, do opasnosti od onečišćenja i

  štetnih mirisa koji smetaju građanima u blizini objekta; 3. se u ugostiteljskom objektu učestalo krši odredba ove odluke o trajanju radnoga

  vremena; 4. ugostitelj postupi suprotno odredbama čl. 7. ove odluke. Gradonačelnik će svoje rješenje odmah dostaviti vlasniku ugostiteljskog objekta, Policijskoj upravi i

  Državnom inspektoratu.

  Članak 17. Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

  − ne osigura da se poslije 24.00 sata glazba ne čuje izvan lokala, a posebno u stanovima zgrade u kojoj se lokal nalazi; − ne osigura poštivanje javnoga reda i mira u svojem ugostiteljskom objektu i ne pokuša spriječiti narušavanje javnoga reda, a da pri tom ne dovede u opasnost sebe i druge, te o istom odmah ne izvijesti Policijsku postaju Dubrovnik; − ugostitelj koji postupi suprotno odredbama čl. 7. ove odluke. Za prekršaje iz st. 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik – novčanom kaznom u iznosu od

  2000,00 do 4.000,00 kuna.

 • O D L U K U o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na području grada Dubrovnika

  Članak 1. Na javnim površinama grada Dubrovnika, maloljetnim osobama zabranjeno je konzumiranje i

  posjedovanje alkoholnih pića.

  Prema maloljetnoj osobi koja postupi suprotno odredbi članka 1. ove Odluke pokrenut će se prekršajni postupak i primijeniti odgovarajuća odgojna mjera iz članka 67. Prekršajnoga zakona.

  Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke, obavijestit će se mjerodavni Centar za socijalnu skrb.

  Za kršenje odredbe iz članka 1. ove Odluke stariji maloljetnik koji ostvaruje osobne prihode vlastitim radom ili imovinom, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

  Sukladno članku 76.a. Prekršajnoga zakona od počinitelja prekršaja oduzet će se alkoholno piće.

  Članak 3. Nadzor nad provođenjem ove Odluke u djelokrugu je policije.

  Članak 2.

 • HVALA NA POZORNOSTI

  PREDAVAČ

  VODITELJ SLUžBE KRIMINALISTIčKE POLICIJE

  POLICIJSKE UPRAVE DUBROVAčKO-NERETVANSKE

  ĐURO ĐURKOVIĆ