8
SEKOLAH KEBANGSAAN DESA TUN HUSSEIN ONN UJIAN SUMATIF 1 DUNIA SAINS & TEKNOLOGI NAMA:_____________________________ KELAS:_______________ Bahagian A Bulatkan jawapan yang betul 1. Antara berikut, yang manakah benda hidup? 2. Manakah menunjukkan padanan yang betul. 3. Berikut merupakan ciri benda hidup. B A C Bernafa s Membiak Benda Hidup Benda Bukan Hidup A Roti Kerbau B Kapal Kuda C Buaya Almari

DST Sumatif 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DST THN 1

Citation preview

Page 1: DST Sumatif 1

SEKOLAH KEBANGSAAN DESA TUN HUSSEIN ONNUJIAN SUMATIF 1

DUNIA SAINS & TEKNOLOGI

NAMA:_____________________________ KELAS:_______________

Bahagian ABulatkan jawapan yang betul1. Antara berikut, yang manakah benda hidup?

2. Manakah menunjukkan padanan yang betul.

3. Berikut merupakan ciri benda hidup.

Selain daripada ciri-ciri diatas, apakah ciri lain benda hidup?

A. BermainB. MelompatC. Membesar

BA C

Bernafas Membiak

Benda Hidup Benda Bukan Hidup

A Roti Kerbau

B Kapal Kuda

C Buaya Almari

Page 2: DST Sumatif 1

4. Apakah komponen komputer ini?

A. TetikusB. MonitorC. Unit Sistem

5. Siti menghidu bunga ditaman rumahnya dengan menggunakan _________.

A. KakiB. TelingaC. Hidung

6. Rajah dibawah menunjukkan satu bahagian tubuh manusia.

Apakah bahagian tubuh yang ditunjukkan diatas?

A. MataB. HidungC. Mulut

7. Rajah dibawah menunjukkan sejenis haiwan.

Apakah haiwan yang ditunjukkan di atas?

A. UlarB. SerigalaC. Singa

Page 3: DST Sumatif 1

8. Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan.

Apakah bahagian tubuh haiwan yang dilabel “X”?

A. EkorB. TandukC. Perut

9. Namakan bentuk dibawah.

A. BulatB. Segi TigaC. Segi empat

10. Rajah dibawah merupakan sekeping duit syiling.

Objek manakah yang sama bentuk dengan rajah dibawah

X

A B C

/ 10 markah

Page 4: DST Sumatif 1

Bahagian BA Tandakan ( / ) pada benda hidup dan ( x ) pada benda bukan hidup.

B1D1E1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup

/ 10 markah

Page 5: DST Sumatif 1

B Padankan gambar dengan perkataan yang sesuai. B1D3E1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling

gajah

ikan

katak

ular

kucing

/ 10 markah

Page 6: DST Sumatif 1

C Isikan petak kosong dengan perkataan yang sesuaiB2D1E1 Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, bergerak, membesar dan

membiak

bergerak

makanan bernafas

membesarmembiak

/ 10 markah

Page 7: DST Sumatif 1

D Padankan objek dengan saiz yang betul.B4D4E1 Mengelaskan objek mengikut warna, bentuk dan saiz

kecil

besar

/ 10 markah

Disemak oleh;

………………………………………

(Pn. Norhayati Binti Mokhtar)

Ketua Panitia Sains

Disediakan oleh;

………………………………………

(Pn. Nurul ‘Izzati Bt.Mohamad@Hussin)

Guru DST Tahun 1

TDisahkan oleh;

…………………………………

(Pn.Siti Norma Bt. Abdullah)

GPK Pentadbiran