of 1 /1
ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ ПРЕНОСА ЛВ Тест 2 2016 На Тест 1 донети вежбанку са рађеним вежбама. Креирати комуникациони ситем који садржи две јединице A и B на растојању од 1 km d . Јединице поставити на положаје по избору, на карти града Београда (величина карте 10 km 5 km ). Подаци: 10 dBi T R G G , 0,5 dB LT LR L L , 10 W T P 2412,2462 MHz f . Примери питања за изручунавања 1. Израчунати слабљење сигнала у слободном простору, FSL . 2. Израчунати слабљење сигнала у слободном простору, dB FSL . 3. Израчунати W EIRP . 4. Израчунати dB EIRP . 5. Конверзија снаге сигнала из W у dB и dBm . 6. Конверзија снаге сигнала из dB или dBm у W или mW . 7. Конверзија добитка антене G из dBi у неименован број. 8. Конверзија добитка антене G у неименован број у dBi . 9. Израчунати снагу на пријему сигнала. Познато је да је добитак антена на пријемнику и предајнику 10 dBi T R G G , а слабљење каблова и конектра на предајнику и пријемнику 0,5 dB LT LR L L . Ако је проток у систему 28 Mbs , на основу података у datasheet спецификацијама пронаћи вредност снаге предајника, која је потребна за израчунавање. Примери питања за рад у програму Radio Mobile 10. Учитати карту (елевациону и географску) и креирати јединице у програму Radio Mobile са задатим спецификацијама. 11. Креирати мрежу која има параметре у складу са datasheet спецификацијама. Параметре који нису наведени оставити на дифолтној вредности. 12. Укулико линк између јединица није активан, извршити поправку, али уз ограничење да је max max 15 dBi T R G G и max 5m antene h .

DSP 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digitalni sistemi prenosa

Citation preview

ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ ПРЕНОСА ЛВ Тест 2 2016

На Тест 1 донети вежбанку са рађеним вежбама. Креирати комуникациони ситем који садржи две јединице A и B на растојању од 1 kmd . Јединице поставити на положаје по избору, на карти града Београда (величина карте 10 km 5 km ). Подаци: 10 dBiT RG G ,

0,5 dBLT LRL L , 10 WTP 2412,2462 MHzf . Примери питања за изручунавања

1. Израчунати слабљење сигнала у слободном простору, FSL . 2. Израчунати слабљење сигнала у слободном простору, dBFSL . 3. Израчунати WEIRP . 4. Израчунати dBEIRP .

5. Конверзија снаге сигнала из W у dB и dBm . 6. Конверзија снаге сигнала из dB или dBm у W или mW . 7. Конверзија добитка антене G из dBi у неименован број. 8. Конверзија добитка антене G у неименован број у dBi . 9. Израчунати снагу на пријему сигнала. Познато је да је добитак антена

на пријемнику и предајнику 10 dBiT RG G , а слабљење каблова и конектра на предајнику и пријемнику 0,5 dBLT LRL L . Ако је проток у систему 28 Mbs , на основу података у datasheet спецификацијама пронаћи вредност снаге предајника, која је потребна за израчунавање.

Примери питања за рад у програму Radio Mobile

10. Учитати карту (елевациону и географску) и креирати јединице у програму Radio Mobile са задатим спецификацијама.

11. Креирати мрежу која има параметре у складу са datasheet спецификацијама. Параметре који нису наведени оставити на дифолтној вредности.

12. Укулико линк између јединица није активан, извршити поправку, али уз ограничење да је max max 15 dBiT RG G и max 5 manteneh .