53
Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA NI 2006., 2007., 2008. , PROBNA I OGLEDNA MATURA 2009. Zadatci prema obrazovnim ishodima izvor: ncvvo.hr priprema: mojamatura.net Brojevi i algebra – 1.dio Skupovi brojeva N, Z, Q i R - razlikovati skupove N, Z, Q, R i C (poznavati termine: prirodan, cijeli, racionalan, iracionalan, realan i kompleksan broj te razlikovati navedene brojeve) - uspoređivati brojeve NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije 1. - prepoznati i rabiti oznake intervala NI 2006. za gimnazije 2. - zapisati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnome pravcu - rabiti zapis kompleksnih brojeva u standardnome i trigonometrijskome obliku NI 2007. za gimnazije 3.

Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA

NI 2006., 2007., 2008. , PROBNA I OGLEDNA MATURA 2009. Zadatci prema obrazovnim ishodima

izvor: ncvvo.hrpriprema: mojamatura.net

Brojevi i algebra – 1.dio Skupovi brojeva N, Z, Q i R - razlikovati skupove N, Z, Q, R i C (poznavati termine: prirodan, cijeli,

racionalan, iracionalan, realan i kompleksan broj te razlikovati navedene brojeve)

- uspoređivati brojeve NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

1.

- prepoznati i rabiti oznake intervala NI 2006. za gimnazije

2.

- zapisati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na

brojevnome pravcu - rabiti zapis kompleksnih brojeva u standardnome i trigonometrijskome

obliku NI 2007. za gimnazije

3.

Page 2: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

4.

Probna matura 2009.

5.

Nacionalni ispit 2008.

6.

NI 2007. za gimnazije

7.

NI 2007. za gimnazije

8.

Elementarno računanje - zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati te određivati

apsolutne vrijednosti Probna matura 2009.

9.

Page 3: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Probna matura 2009.

10.

Primjer ispita 2009.

11.

Primjer ispita 2009.

12.

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

13.

NI 2007. za gimnazije

14.

Page 4: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

15.

- zaokruživati brojeve - rabiti džepno računalo Nacionalni ispit 2008.

16.

Probna matura 2009.

17.

Postotci i omjeri - rabiti postotke Primjer ispita 2009.

18.

Page 5: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Probna matura 2009.

19.

Nacionalni ispit 2008.

20.

NI 2007. za gimnazije

21.

NI 2007. za gimnazije

22.

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

23.

Page 6: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- rabiti omjere

Probna matura 2009.

24.

NI 2007. za gimnazije

25.

Nacionalni ispit 2008.

26.

algebarski izrazi i algebarski razlomci - provoditi operacije s potencijama i korijenima - zbrajati, oduzimati i množiti algebarske izraze

Page 7: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

27.

NI 2007. za gimnazije

28.

- rabiti formule za kvadrat i kub binoma, razliku kvadrata i razliku i zbroj

kubova NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

29.

NI 2007. za gimnazije

30.

- zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti algebarske razlomke Probna matura 2009.

31.

Page 8: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

32.

Nacionalni ispit 2008.

33.

NI 2007. za gimnazije

34.

Page 9: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

35.

NI 2007. za gimnazije

36.

Nacionalni ispit 2008.

37.

NI 2007. za gimnazije

38.

Page 10: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Probna matura 2009.

39.

Primjer ispita 2009.

40.

- primijeniti binomni poučak

Mjerne jedinice - računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i

novac - pretvarati mjerne jedinice NI 2007. za gimnazije

41.

Nacionalni ispit 2008.

42.

Page 11: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- rabiti mjerne jedinice u geometriji i u zadatcima s tekstom Probna matura 2009.

43.

Ključni obrazovni ishodi

44.

Page 12: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

FUNKCIJE – 2.dio

Pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima - rabiti funkcije zadane tablično, grafički, algebarski i riječima - izvoditi operacije s funkcijama (zbrajanje, oduzimanje, množenje,

dijeljenje, komponiranje) Primjer ispita 2009.

45.

Linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti,

funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije

- odrediti domenu funkcije Primjer ispita 2009.

46.

Nacionalni ispit 2008.

47.

- odrediti sliku funkcije

Page 13: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- izračunati funkcijske vrijednosti

NI 2007. za gimnazije

48.

Primjer ispita 2009.

49.

Page 14: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2007. za gimnazije

50.

Page 15: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Nacionalni ispit 2008.

51.

Probna matura 2009.

52.

- prikazati funkcije grafički

Page 16: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Nacionalni ispit 2008.

53.

- prikazati funkcije tablično

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

54.

NI 2007. za gimnazije

55.

- interpretirati graf funkcije

Page 17: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- odrediti nultočke funkcije

NI 2007. za gimnazije

56.

NI 2007. za gimnazije

57.

- odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima

Nacionalni ispit 2008.

58.

- iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

59.

Page 18: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2007. za gimnazije

60.

NI 2007. za gimnazije

61.

Nacionalni ispit 2008.

62.

- odrediti i primijeniti rast/pad funkcije - odrediti tijek funkcije

Probna matura 2009.

63.

- razlikovati parne i neparne funkcije

Page 19: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

ZA KVADRATNU FUNKCIJU: - interpretirati ulogu vodećega koeficijenta i diskriminante

Probna matura 2009.

64.

NI 2007. za gimnazije

65.

- odrediti minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole

NI 2007. za gimnazije

66.

ZA POLINOME I RACIONALNE FUNKCIJE: - crtati grafove polinoma (najviše 3. stupnja)

NI 2007. za gimnazije

67.

Page 20: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

68.

- crtati grafove racionalnih funkcija (polinomi najviše 2. stupnja u brojniku

i nazivniku) ZA EKSPONENCIJALNE I LOGARITAMSKE FUNKCIJE: - rabiti osnovne eksponencijalne i logaritamske identitete

Probna matura 2009.

69.

Page 21: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

70.

ZA TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE:

- definirati trigonometrijske funkcije na brojevnoj kružnici Probna matura 2009.

71.

- odrediti temeljni period i primijeniti svojstvo periodičnosti

trigonometrijskih funkcija - primijeniti osnovne trigonometrijske identitete

Primjer ispita 2009.

72.

Probna matura 2009.

73.

Page 22: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- primijeniti adicijske formule - primijeniti formule pretvorbe zbroja trigonometrijskih funkcija u

umnožak i obrnuto

- prepoznati, odnosno nacrtati grafove funkcija oblika:

Page 23: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

74.

Nizovi - prepoznati zadani niz

Primjer ispita 2009.

75.

Page 24: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2007. za gimnazije

76.

- prepoznati aritmetički niz - rabeći definiciju i svojstva aritmetičkoga niza odrediti opći član te zbroj

prvih n-članova

Page 25: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- prepoznati geometrijski niz - rabeći definiciju i svojstva geometrijskoga niza odrediti opći član te zbroj

prvih n-članova i zbroj reda Derivacija funkcije - derivirati konstantnu funkciju, funkciju potenciranja i trigonometrijske

funkcije - derivirati zbroj, razliku, umnožak, kvocijent i kompoziciju funkcija - odrediti tangentu na graf funkcije u točki - rabiti derivaciju funkcije kod ispitivanja tijeka funkcije - zadatak 69.

Page 26: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE – 3. dio Linearne jednadžbe i nejednadžbe - rješavati linearne jednadžbe

NI 2007. za gimnazije

77.

Probna matura 2009.

78.

- rješavati linearne nejednadžbe

NI 2007. za gimnazije

79.

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

80.

Kvadratne jednadžbe i nejednadžbe - rješavati kvadratne jednadžbe

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

81.

Nacionalni ispit 2008.

82.

Page 27: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

83.

NI 2007. za gimnazije

84.

- rješavati kvadratne nejednadžbe

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

85.

NI 2007. za gimnazije

86.

Nacionalni ispit 2008.

87.

Probna matura 2009.

88.

Primjer ispita 2009.

89.

- rabiti Vièteove formule

NI 2007. za gimnazije

90.

Page 28: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2007. za gimnazije

91.

Nacionalni ispit 2008.

92.

Probna matura 2009.

93.

Nacionalni ispit 2008.

94.

Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i s - rješavati jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima,

primjerice: ,

Page 29: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2007. za gimnazije

95.

- rješavati jednadžbe i nejednadžbe s , primjerice: Jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe - rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu faktorizirati Ključni obrazovni ishodi

96.

- rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na

kvadratne, primjerice, bikvadratne jednadžbe Eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe - rješavati jednadžbe/nejednadžbe s potencijama jednakih baza,

primjerice: Nacionalni ispit 2008.

97.

Probna matura 2009.

98.

- rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu riješiti izravnom

primjenom logaritmiranja, primjerice: - rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se mogu riješiti izravnom

primjenom definicije logaritma, primjerice: Nacionalni ispit 2008.

Page 30: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

99.

- rješavati jednadžbe/nejednadžbe u kojima se rabe osnovna svojstva

računanja s eksponentima i logaritmima, primjerice:

- rješavati jednadžbe/nejednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne, primjerice:

Primjer ispita 2009.

100.

Trigonometrijske jednadžbe - odrediti opće rješenje trigonometrijske jednadžbe ili rješenja iz zadanoga

intervala rabeći definicije trigonometrijskih funkcija, primjerice:

Primjer ispita 2009.

101.

- odrediti opće rješenje trigonometrijske jednadžbe ili rješenja iz zadanoga

intervala rabeći trigonometrijske identitete, primjerice: 2sin 2x ��cos x Probna matura 2009.

102.

- rješavati jednadžbe koje se supstitucijom mogu svesti na kvadratne,

primjerice:

Page 31: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi - rješavati sustave algebarski i grafički

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

103.

NI 2007. za gimnazije

104.

NI 2007. za gimnazije

105.

Probna matura 2009.

106.

Page 32: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

107.

Nacionalni ispit 2008.

108.

NI 2007. za gimnazije

109.

NI 2007. za gimnazije

110.

- interpretirati grafički prikaz jednadžbama

Page 33: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

GEOMETRIJA – 4. dio

Elementarna geometrija likova u ravnini - odrediti mjeru kuta NI 2007. za gimnazije

111.

Primjer ispita 2009.

112.

Nacionalni ispit 2008.

113.

Page 34: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- razlikovati vrste trokuta NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

114.

- rabiti pojmove sukladnosti i sličnosti NI 2007. za gimnazije

115.

- rabiti poučke o sukladnosti trokuta - rabiti poučke o sličnosti trokuta NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

116.

- rabiti koeficijent sličnosti

Page 35: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

117.

- rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat Primjer ispita 2009.

118.

- rabiti osnovna svojstva paralelograma, trapeza i pravilnih mnogokuta Nacionalni ispit 2008.

119.

- odrediti elemente kružnice i kruga (središte i polumjer, kružni luk, kružni

isječak, obodni i središnji kut, tetiva i tangenta) i rabiti njihova svojstva - rabiti poučak o obodnom i središnjem kutu i Talesov poučak NI 2007. za gimnazije

120.

- odrediti opseg i površinu

Page 36: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Odnosi među geometrijskim objektima u prostoru - prepoznati međusobni položaj dvaju pravaca i ravnina u prostoru - odrediti probodište pravca i ravnine - odrediti ortogonalnu projekciju točke i dužine - odrediti kut pravca i ravnine i kut dviju ravnina

Prizma, piramida, valjak, stožac, kugla - skicirati geometrijska tijela i prepoznati tijelo iz mreže - prepoznati elemente tijela – osnovku (bazu), vrh, visinu, pobočke

(strane) i plašt - odrediti oplošje i obujam Probna matura 2009.

121.

Primjer ispita 2009.

122.

Page 37: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

TRIGONOMETRIJA

Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta - rabiti definicije sinusa, kosinusa i tangesa kuta u pravokutnome trokutu NI 2007. za gimnazije

123.

NI 2007. za gimnazije

124.

Page 38: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2007. za gimnazije

125.

Nacionalni ispit 2008.

126.

NI 2007. za gimnazije

127.

- rabiti poučak o sinusima i kosinusima Probna matura 2009.

128.

Page 39: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Primjer ispita 2009.

129.

- primijeniti trigonometriju u planimetriji i stereometriji ANALITIČKA GEOMETRIJA Koordinatni sustav na pravcu i u ravnini - prikazati točke u koordinatnome sustavu NI 2007. za gimnazije

130.

- očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu

Page 40: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2007. za gimnazije

131.

Page 41: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

132.

Page 42: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Probna matura 2009.

133.

- izračunati udaljenost točaka NI 2007. za gimnazije

134.

- izračunati koordinate polovišta dužine

Page 43: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Vektori - zbrajati vektore, množiti vektore skalarom i skalarno množiti vektore Probna matura 2009.

135.

- rabiti koordinatni prikaz vektora Primjer ispita 2009.

136.

Page 44: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Probna matura 2009.

137.

- odrediti duljinu vektora - odrediti kut među vektorima Nacionalni ispit 2008.

138.

Page 45: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Jednadžba pravca - rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

139.

Page 46: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Probna matura 2009.

140.

Primjer ispita 2009.

141.

- odrediti jednadžbu pravca zadanoga točkom i koeficijentom smjera - odrediti jednadžbu pravca zadanoga dvjema točkama

Page 47: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Nacionalni ispit 2008.

142.

- odrediti kut između dvaju pravaca - rabiti uvjet usporednosti i okomitosti pravaca Nacionalni ispit 2008.

143.

Probna matura 2009.

144.

- izračunati udaljenost točke od pravca

Page 48: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Krivulje drugoga reda - odrediti jednadžbu kružnice iz zadanih elemenata i obrnuto Primjer ispita 2009.

145.

Probna matura 2009.

146.

Probna matura 2009.

147.

- odrediti jednadžbu elipse iz njezinih elemenata i obrnuto

Page 49: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Probna matura 2009.

148.

Primjer ispita 2009.

149.

Nacionalni ispit 2008.

150.

Page 50: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

- odrediti jednadžbu hiperbole iz njezinih elemenata i obrnuto te rabiti Nacionalni ispit 2008.

151.

- pojam i jednadžbe asimptota - odrediti jednadžbu parabole iz njezinih elemenata i obrnuto - odrediti odnos između krivulje drugoga reda i pravca - odrediti jednadžbu tangente u točki krivulje Nacionalni ispit 2008.

152.

- rabiti uvjet dodira pravca i kružnice

Page 51: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

MODELIRANJE sva područja ispitivanja modelirati situacije rabeći:

– brojeve – algebru – geometriju – funkcije – jednadžbe – nejednadžbe

Primjer ispita 2009.

153.

Page 52: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

Nacionalni ispit 2008.

154.

Nacionalni ispit 2008.

155.

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

156.

Page 53: Državna matura iz matematike VIŠA RAZINA - mojamatura.net · Probna matura 2009. 121. Primjer ispita 2009. 122. TRIGONOMETRIJA Trigonometrija pravokutnoga i raznostraničnoga trokuta

NI 2006. za prirodoslovno-matematičke gimnazije

157.

Rabiti formule iz KNJIŽICE S FORMULAMA

Ključni obrazovni ishodi

158.

Ključni obrazovni ishodi

159.