25
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3. RAZRED Nastavna cjelina: Drvena krovišta Nastavna jedinica: Drvo u graditeljstvu Vrste drva i primjena

Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Embed Size (px)

DESCRIPTION

građevina

Citation preview

Page 1: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE3. RAZRED

Nastavna cjelina: Drvena krovišta

Nastavna jedinica: Drvo u graditeljstvu

Vrste drva i primjena

Page 2: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Drvo

Krošnja

Deblo

Žilište

Korijen

Dijelovi drveta

Page 3: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Vrste drva u graditeljstvu

Građa za konstrukcije u graditeljstvu dobiva se od četinjača i listopadnog drveća

Crnogorično (zimzeleno) drveće

Jela, smreka, bor, ariš

Bjelogorično (listopadno) drveće

Hrast, bukva, tik

Page 4: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Vrste drva u graditeljstvu

Crnogorica daje drvo veće duljine, ravnu građu, lakše za obradu, manje specifične težine, povoljno za izradu greda i stupova

Bjelogorica daje građu koja je tvrda i veće specifične težine, pogodna za finiju obradu

Page 5: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Jela

Page 6: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Jelovina

Drvo žućkasto bijele boje

Laka za obradu i elastična

Sadrži malo smole i nepostojana je na promjene vlažnosti

Nije pogodna za vanjske konstrukcije

Koristi se za konstrukcije krovišta, stropne konstrukcije i unutarnju stolariju

Drvo jele može biti visoko do 40m, promjera od 40cm

Page 7: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Jelova građa

Page 8: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Smreka

Page 9: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Smreka

Drvo žućkaste boje

Laka za obradu i elastična

Sadrži više smole i čvorova nego jela

Koristi se za konstrukcije krovišta, stropne konstrukcije i unutarnju stolariju (kao jelovina)

Page 10: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Crni bor

Page 11: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Bor

Žuta bjelika, mrko-crvena jezgra

Godišnji prstenovi se jasno vide

Sadrži mnogo smole – otporna na promjene vlažnosti (nije pogodna za stolariju zato što smola izbija kroz premaze)

Tvrđa i elastičnija od jelovine – nije za grede na većim rasponima

Koristi se za sve konstrukcije naročito vanjske, prozore, vanjska vrata

Drvo bora može biti visoko 30-45m

Page 12: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Ariš

ariš

Page 13: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena
Page 14: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Ariš

Smeđe - crvene boje

Godišnji prstenovi jasno se vide

Sadrži mnogo smole – otporna na promjene vlažnosti

Tvrđa i elastičnija od ostalih četinjača, pogodna za obradu

Koristi se za vanjsku stolariju i namještaj

Drvo bora može biti visoko do 40m, promjera i do 1m

Page 15: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Hrast

Page 16: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Hrast

Svijetla bjelika – mrka jezgra

Tvrdo, teško i žilavo drvo, teže zapaljivo

Sadrži veliku količinu tanina– otporna na vlagu

Pri sušenju puca i podložna je crvotočini

Koristi se za izradu namještaja, bolje stolarije, stubišta, podove

Drvo bora može biti visoko do 50m, a stablo promjera i do 1m

Page 17: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena
Page 18: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena
Page 19: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Bukva

Page 20: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Bukva

Crvenkaste boje

Vrlo tvrdo, teško i žilavo drvo, otporno na habanje

Postojano je na suhom, vrlo postojano kada je stalno u vodi, nije postojano na promjene vlažnosti

Lako se deformira i podložna je crvotočini

Koristi se za izradu namještaja i podove, ali se prethodno kuha ili pari (impregnira)

Drvo bora može biti visoko do 50m, a stablo promjera i do 0,5m

Page 21: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Brijest

Page 22: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Drvo

Page 23: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Drvo

Page 24: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena

Drvo

Page 25: Drvo u Graditelj.-vrste Drva i Primjena