of 38/38
Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca Elena Matjanovski

Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca

 • View
  339

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Društveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca

 • 1. Drutveni mediji u regrutiranju i brendiranju poslodavca Elena Matjanovski
 • 2. Drutveni mediji su skup Internet aplikacija, platformi i medija koji ima za cilj omoguiti suradnju izmeu ljudi i zajedniko stvaranje i razmjenu sadraja
 • 3. Koritenje drutvenih mrea vie od 1 milijarde korisnika 490 milijona 175 milijona korisnika 240 milijona 154 tisue u Hrvatskoj 500 milijona korisnika 80% 16-24 god. 42% 25-54 god. 18% 55-74 god.
 • 4. Drutvene mree u selekciji 64% je imalo uspjeha u pronalaenju kandidata putem drutvenih mrea
 • 5. Drutvene mree u Hrvatskoj (Istraivanje proveli tvrtka Ping Pong dvosmjerne komunikacije i MASMI, agencija za istraivanje trita, 2012)
 • 6. 1. employer branding 2. privlaenje mladih talenata 3. dijeljenje znanja 1. curenje povjerljivih informacija 2. mali ili nikakav utjecaj organizacije na objavljeni sadraj 3. laki dolazak do informacija o zaposlenicima to dovodi do potencijalnog headhunting-a konkurencije HrvatskaHrvatska malen broj tvrtki ima procedure o koritenju i ponaanju na drutvenim mreama, najee zbog nerazumijevanja menadmenta o vanosti, rairenosti i mogunostima drutvenih mrea
 • 7. DRUTVENI MEDIJI U EMPLOYERDRUTVENI MEDIJI U EMPLOYER BRANDING-uBRANDING-u
 • 8. Brendiranje poslodavaca je proces kreiranja identiteta i imida kompanije odnosno dugorona strategija kojom se uspostavlja prepoznatljivi identitet poslodavca kao poeljnog poslodavca to kompaniju ini poeljnim poslodavcem? Proizvodi i usluge se ee koriste, kotaju vie i donose veu zaradu kompaniji Privlai talente, oni ee dolaze sami i volontiraju Odanost kompaniji i rijetko naputanje kompanije
 • 9. Odnos employer branding-a i HR-a Odluka da li e aplicirati za posao ili ne posloprimci donose na osnovu branda kompanije Sposobnost privlaenja , motiviranja i zadravanja zaposlenika je vea Poveava produktivnosti i profitabilnosti, ukljuenost zaposlenika Smanjuje vrijeme i troak u procesu selekcije Osigurava dugoronu konkurentnost na tritu Pitanje koje se postavlja: Zato bi kandidat radio u naoj kompaniji a ne u konkurentskoj?
 • 10. 1. Razvijanje employer branding strategije Provoenje istraivanja na zaposlenicima (novo-zaposleni i oni koji su odbili posao) Analiziranje podataka i trendovi Odgovaranje na pitanje: Zato bi kandidat radio u naoj kompaniji a ne u konkurentskoj? 2. Komuniciranje preko drutvenih mrea Primjeri rada u kompaniji (ako je kompanija vodea u nekom segmentu treba ljudima to i prikazati kroz primjer, npr. kako izgleda treningkako izgleda trening) Dati informacije o tome kako biti uspjeni u kompaniji (kako dobro voditikako dobro voditi tim, kako napisati ivotopis, kako nas osvojiti na razgovorutim, kako napisati ivotopis, kako nas osvojiti na razgovoru) Novosti o kompaniji , industriji i temama od interesa Zanimljivosti (video obilazak po kompaniji, intervjui o iskustvima, objavavideo obilazak po kompaniji, intervjui o iskustvima, objava slika s party-a, objava natjeajaslika s party-a, objava natjeaja)
 • 11. Savjeti uskladiti nazive u svim korisnikim raunima - npr. poslovnosavjetovanje.com, Twitter.com/poslovnosavjetovanje, Facebook.com/poslovnosavjetovanje koristiti logo i vlastitu sliku koristiti kljune rijei koje bi osoba upisala ukoliko eli pronai lanak, Tweet, post
 • 12. 3. Blog kao alat u stvaranju employer branding- a Najsnaniji alat u stvaranju employer branding strategije Dvosmjerna komunikacija Mogunost pisanja to i koliko elimo, kontrola oko boja, fontova, pozadina, integriranje svih tipova multimedije Predstavljanje znanja i naina rada, odgovaranje na pitanja, razmjena miljenja sa itaocima bloga Potencijalni zaposlenici (ili kupci) itajui blog mogu dobiti sliku o kakvoj kompaniji se radi i to od njenih zaposlenih mogu oekivati CiljCilj - prikazati strunost, kulturu i vrijednosti kompanije na to zanimljiviji nain kako bi se privukli potencijalni kandidati (ili kupci) Google analytics - besplatan Google-ov alat koji daje podatke o tonim trendovima prometa na web-lokaciji i otkriva koji su klijenti i segmenti kljenata najvrjedniji
 • 13. Sodexo blog - jedna od najveih kompanija prehrambenih usluga i sadraja http://blogs.sodexousa.com/
 • 14. Zappos blog -industrija obue i odjee http://blogs.zappos.com/
 • 15. Pinterest drutvena mrea pomou koje se moe vizualno doarati korporativna kultura, vrijednosti i radna atmosfera potencijalni kandidat mogu pratiti kompaniju ali i kompanija moe dobiti uvid u interese i rad kandidata
 • 16. DRUTVENI MEDIJI U PROCESUDRUTVENI MEDIJI U PROCESU SELEKCIJESELEKCIJE
 • 17. LinkedIn najvea svjetska profesionalna drutvena mrea iskusnih profesionalaca koji dolaze iz 170 grana industrije i 200 zemalja irenje mree kontakata, demonstracija znanja i strunosti, promoviranje sadraja, istraivanje konkurencije, ciljano oglaavanje, pronalazak kandidata, poveanje posjeenost web stranice ili bloga nije dobar nain pronalaska kandidata za SVA radna mjesta
 • 18. Facebook dijeljenje fan page-a i natjeaja za posao aplikacije za pridobivanje ljudi (Work for us..) mogunost targetiranja ljudi koje elimo privui oglasom preko obrazovanja, radnog iskustva, mjesta stanovanja, interesa i vjetina.
 • 19. Quora - online servis u formi postavljanja pitanja i kreiranja odgovora. Fokusirana je na traenje eksperata u svim podrujima i omoguuje dublji uvid u potencijale kandidata
 • 20. Dribbble - namjena mu je prikazati radove dizajnera i omoguiti njihovo profesionalno umreavanje
 • 21. Github - platforma za kodere i programere. Na toj stranici programeri mogu dijeliti svoje kodove i tako omoguiti drugima pristup. Stranica nudi funkcije drutvenog umreavanja kao to su dijeljenje, slijeenje i prikaz radova. Foursquare omoguava uvid u lokaciju sa dodatkom komentara i slika. Kako bi imali korist od ove aplikacije osobe moraju biti aktivne i kontinuirano dijeliti lokacije koje bi bile bitne za njihov profesionalni ivot. (npr. konferencije kojima je osoba prisustvovala, gdje provodi slobodno vrijeme) Instagram omoguava dijeljenje i komentiranje slika. Najbolji uinak ima ukoliko se kompanija aktivno ukljui dijeljenjem slika, praenjem i komentiranjem.
 • 22. Intranet - zatvorena, korporativna drutvena mrea kojoj imaju pristup samo zaposlenici tvrtke Preciznija komunikacija Dijeljenje znanja i novosti Suradnja na projektima Pristup informacijama poput zdravstvenog osiguranja, godinjih odmora, evenata Lake dolaenje u kontakt sa svim zaposlenicima od najnie rangiranih pa sve do uprave Iznoenje ideja Kontinuirano davanje feedbacka Pohrana godinjih ciljeva i dosad ostvarenih lako se prati razvoj, raspoloivost resursa i investicije Uteda na tiskanju, papiru i distribuciji
 • 23. Online intervju - poslodavcima i menaderima tede vrijeme i novac Spark hire web sustav za intervjuiranje
 • 24. KORITENJE DRUTVENIH MEDIJA UKORITENJE DRUTVENIH MEDIJA U HRVATSKIM KOMPANIJAMAHRVATSKIM KOMPANIJAMA
 • 25. H&MH&M
 • 26. iStudioiStudio
 • 27. VipVip TwitterTwitter
 • 28. FacebookFacebook
 • 29. YouTubeYouTube
 • 30. LinkedInLinkedIn
 • 31. GoogleGoogle+
 • 32. Hrvatski TelekomHrvatski Telekom
 • 33. AgrokorAgrokor LinkedIn za regrutiranje specifinost radnih mjesta (specijalist za web komunikaciju, Twitter community menader) Facebook adsi najisplatljiviji plaeni izvor prometa 250 prijava za obje pozicije
 • 34. Zakljuak HR strunjaci, naroito u Americi, danas potiu koritenje drutvenih mrea u regrutiranju i selekciji dobar nain za privlaenje talenata koji su sada umreeni radi samo promocije i pronalaska boljih poslova drutveni mediji e dovesti do poboljanja HR procesa i prilagoavanja novih alata efikasnije i uinkovitije organiziranje procesa otvorenost promjenama i dobra suradnja s drugim odjelima u Hrvatskoj je napredno koritenje drutvenih mrea jo uvijek ogranieno na informacijsko-komunikacijske organizacije (Siemens, Vip, T-HT..) Va je zadatak poduiti menadere o prednostima koritenja drutvenih mrea
 • 35. HVALA NA PANJI