of 14 /14
Marius Cristinel Stoicescu Valentin Cristian Stoicescu DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO “Les Vertus se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves dans la mer”. La Rochefoucauld 2011

Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată...

Page 1: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

Marius Cristinel Stoicescu Valentin Cristian Stoicescu

DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO

“Les Vertus se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves dans la mer”. La Rochefoucauld

2011

Page 2: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României: Stoicescu, Marius Cristinel DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO / Marius Cristinel Stoicescu, Valentin Cristian Stoicescu Editura “N’ERGO Galaţi”, 2011 ISBN: 978 - 973 - 1718 - 16 - 3 Concepţie copertă: dr. ec. Marius Cristinel Stoicescu Grafică: ec. Sandra Negrea Tehnoredactare computerizată: ec. Valentin Cristian Stoicescu, ec. Veronica Elena State

CUPRINS

Cuvânt înainte………. …………………………………………… 7 1. America, un început de drum............................................ 13

1.1. Istoria SUA……………………………………………………. 13 1.1.1. Epoca precolumbiană……………………………………. 13 1.1.2. Epoca columbiană şi postcolumbiană timpurie. ………… 14 1.1.3. Perioada colonială……………………………………….. 15 1.1.4. Calea către independenţă………………………………... 17 1.1.5. Revoluţia. Declaraţia de Independenţă………………….. 17 1.1.6. Crearea naţiunii. Formarea Guvernului Naţional………... 18 1.1.7. Extinderea SUA…………………………………………. 20 1.1.8. Războiul civil……………………………………………. 21 1.1.9. Reforme………………………………………………….. 21 1.1.10. Secolul XX……………………………………………...22 1.1.11. Privind spre viitor……………………………………… 23 1.2. Istoria dolarului………………………………………………... 24 1.3. Profeţiile dolarului…………………………………………….. 27 1.4. Mesajul piramidei……………………………………………... 35 1.5. Fascinaţia dolarului American………………………………… 40

2. Implicaţiile monetarismului în “noua ordine”…………. 43 2.1. Monetarismul………………………………………………….. 43 2.2. Evoluţia monedelor…………………………………………….47 2.3. Acorduri monetare…………………………………………….. 49 2.4. Mari monede, mari puteri……………………………………... 50 2.5. Doctrine monetariste…………………………………………...52

2.5.1. Doctrine monetariste actuale……………………………. 52

Page 3: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

2.5.2. Monetarismul, pârghie contra inflaţiei………………….. 56 2.6. FED – o super putere geostrategică............................................ 60

2.6.1. Primele monede………………………………………….60 2.6.2. Primele bănci ale SUA………………………………….. 61 2.6.3. Nelson Aldrich – fondatorul FED………………………. 62 2.6.4. Motive care au determinat înfiinţarea FED……………...64

2.6.5. Declinul băncilor subordonate FED……………………...65 2.6.6. FED, creditor de ultimă instanţă………………………....66 2.6.7. Rolul FED – o bancă a băncilor........................................ 67

2.6.8. Structura organizatorică a FED…………………………. 70 2.6.9. Puterea limitată de control a GAO (Government Accountability Office)…………………………………………. 72 2.6.10. Opozanţii FED………………………………………….73 2.6.11. Incertitudini în procesul decizional al FED…………….73 2.6.12. Variabile economice……………………………………74 2.6.13. Consecinţele inflaţiei monetare………………………...75 3. Regizorii novus ordo……………………………………... 77

3.1. FED……………………………………………………………77 3.2. CFR……………………………………………………………77 3.3. Francmasoneria………………………………………………..81 3.4. Grupul Bilderberg…………………………………………….. 87 3.5. Comisia Trilaterală…………………………………………… 89 3.6. Asasinul economic, un regizor periculos pentru echilibrul planetei……………………………………………………………... 91 3.7. Societăţi secrete şi personalităţi……………………………….93 3.8. Pro şi Contra pârghiilor monetariste…………………………..100

4. Paşi spre globalizare……………………………………... 103 4.1. Paşi spre globalizare, 1944–2001……………………………... 103 4.2. Globalizarea (novus ordo), target-ul istoric al personalităţilor progresiste………………………………………………………….. 114 4.3. G 20, un pas important către globalizare……………………… 123

5. Europa…………………………………………………….. 133 5.1. Uniunea Europeană, miopie previzională……………………... 133 5.2. Conferinţa de la Davos………………………………………… 141

6. Crize şi scenarii, calea către novus ordo………………... 143 6.1. 1900–1920 (7+7+6) Primul scenariu global………………….. 143

6.1.1. Crize antice……………………………………………... 143 6.1.2. Contextul economic al anului 1900…………………….. 145 6.1.3. Declanşarea crizei din 1907……………………………. 149 6.1.4. Primul Război Mondial. Ordo ab chao…………………. 157

6.2. 1922–1929, 1932–1945 (7+7+6) Al doilea scenariu global…... 160 6.2.1. Perioada premergătoare Marii Crize…………………… 160 6.2.2. Instalarea crizei…………………………………………. 163

6.2.2.1. Black Thursday……………………………………... 163 6.2.2.2. Durata şi desfăşurarea crizei………………………... 163 6.2.2.3. Planul de redresare………………………………….. 165 6.2.2.4. Comparaţii cu criza actuală………………………….. 166

6.2.3. Al Doilea Război Mondial……………………………… 167 6.2.4. Operaţiunea Barbarossa…………………………………. 169

6.3. 2000–2021 (7+7+7) Al treilea scenariu global ................ ……. 172 6.3.1. Descrierea contextului economic global………………... 172

Page 4: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

6.3.2. Cronologia evenimentelor (2007-2008)………………… 181 6.3.3. Criza actuală…………………………………………….. 183 6.3.4. Criza economică văzută de Vatican…………………….. 199 6.3.5. Continuarea crizei 2011-2021…………………………... 203

6.4. Crize declanşate prin pârghii monetariste……………………... 207 6.4.1. Criza morală – ascensiunea curentului materialist monetarist posesiv………………………………………………….. 207 6.4.2. Criza ecologică………………………………………….. 237 6.4.3. Economia globală bazată pe resurse, o cale de rezolvare a holocaustului ecologic……………………………………………. 242 6.4.4. Criza petrolului…………………………………………. 248 6.4.5. Criza geostrategică……………………………………… 254

6.4.5.1. BRIC, o entitate ce influenţează progresiv regulile jocului………………………………………………………….. 254

6.5. Crize de sistem………………………………………………… 260 6.5.1. Hiperinflaţia din Germania……………………………… 260 6.5.2. Criza din Argentina (1999-2002)……………………….. 263

6.6. Reflecţii………………………...................…………………… 265 7. Sfârşitul Drumului……………………………………….. 271

7.1. SUA va rămâne, probabil, cel mai puternic actor pe plan internaţional………………………………………………………... 271 7.2. China va deveni, probabil, cel mai puternic actor pe plan internaţional………………………………………………………... 275

7.2.1. Implicaţiile economice ale Chinei în economia globală.. 275 7.2.2. Premizele Chinei………………………………………... 286 7.3. Un posibil scenariu……………………………………………. 287

7.3.1. Război geofizic…………………………………………. 290 7.3.2. Formarea Autorităţii Mondiale Globale (AMG)……….. 296

Bibliografie………………………………………………………… 299

Page 5: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

Cuvânt înainte “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO”, este un studiu secvenţial al parcursului civilizaţiei umane, în contextul adeveririi unor profeţii transmise direct sau folosind o serie de simboluri grafice sau numerice, cu intenţia de a descifra cursul viitoarelor evenimente socio-economice şi strategice, admiţând în acest sens o evoluţie mondială guvernată de o lege recurentă aplicabilă, aşa cum se va vedea, în anumite momente identificate oarecum întâmplător. Acest demers poate fi calificat ca îndrăzneţ, dacă se ţine cont de multitudinea factorilor care pot influenţa viitorul, pe de o parte, sau de faptul că nu sunt puţini cei care au încercat sau chiar mai încearcă să schiţeze un viitor al Planetei Albastre, pe de altă parte. Şi atunci apare întrebarea firească: ce mai poate aduce nou o astfel de lucrare, când scenarii care mai de care mai realiste sau mai fanteziste au fost descrise în lucrări literare, filozofice, religioase sau ştiinţifice, sau au constituit izvor de inspiraţie pentru numeroase producţii cinematografice?... Răspunsul ar putea fi simplu, şi anume, o altă întrebare: de ce nu?.. De altfel, departe de a avea pretenţia originalităţii, ci chiar mai mult, multe dintre ideile conţinute în carte au fost deja prezentate în multe materiale scrise sau online, efortul autorului constă în principal în selectarea şi aducerea lor într-un alt context în scopul demonstrării teoriei conform căreia umanitatea trebuie să treacă la un alt nivel de organizare, dar şi la un alt nivel de trăire spirituală. Poate că nici această problematică nu este ceva cu totul nou, dar inedit poate fi modul de abordare dată fiind situaţia contextuală actuală. Considerând această incursiune în trecut, prin prezent spre viitor, ca pe un risc asumat, autorul reuşeşte, ca prin ţesătura multiplelor evenimente care au marcat, într-un fel sau altul, evoluţia umanităţii, să găsească elemente ale unui fir ce ar putea constitui destinul Planetei. Este prea mult sau prea puţin, este prea ştiinţific sau prea filozofic, este prea real sau prea virtual, rămâne în seama cititorilor să decidă. Singura certitudine care stă la baza acestui studiu, constă în faptul că s-a vrut a fi o sinteză a unor evenimente, aparent determinate de cauze conjuncturale, dar care privite în ansamblu, constituie

Page 6: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

componente ale unui plan foarte bine fundamentat a cărui aplicare a început acum mai bine de două secole. Lipsa de informaţie, generatoare de ignoranţă pe de o parte, caracterul secret pe de altă parte, sau poate tendinţa de a prezenta fapte, evenimente, lucruri, acţiuni din alte perspective decât cele reale, au constituit şi poate pentru mulţi încă mai constituie, unii dintre factorii care au aşternut o cortină opacă între realitatea imediată şi acel plan/program prin care nu se vrea altceva decât preluarea controlului la nivel planetar. S-a consumat prea multă hârtie şi cerneală pentru a dezbate problema viitorului Planetei. S-au expus păreri şi opinii mai mult sau mai puţin bazate pe teorii ştiinţifice, cvasiştiinţifice sau au fost emise pure speculaţii. Accesul la informaţie, aparent aproape nelimitat în prezent, a făcut pe mulţi să caute răspunsuri la întrebări existenţiale precum:

- Ce va fi cu Planeta? - Ce va fi cu noi? - Cine ne conduce? - Actorii din prim plan sunt adevăraţii conducători? - Există organizaţii, persoane care fac regia unor scenarii ce urmează a fi puse în “scenă” pentru a

atinge ceea ce reprezintă NOVUS ORDO? - Ce înseamnă de fapt şi de ce se doreşte instaurarea NOVUS ORDO? - Se încearcă transformarea noastră la nivel mental sau poate chiar fizic?...

Sunt desigur, numai câteva din întrebările, pe care mai mult sau mai puţin fiecare ni le punem, mai ales în vremurile de astăzi când, clar, lumea este în continuă şi rapidă schimbare. Scopul lucrării nu este acela de a răspunde direct la întrebări de genul celor enunţate mai sus. Au făcut-o mulţi, mai mult sau mai puţin pertinent. Scopul lucrării este acela de a aduce în atenţie anumite aspecte, care puse într-o anume conexiune, duc la anumite concluzii. “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică, religioasă… Cu toate acestea, riguros, nu aparţine nici unuia sau altuia dintre genurile literare amintite şi, poate că tocmai acest aspect îi conferă originalitate, făcând-o interesantă şi atractivă pentru cititorul, mai mult sau mai puţin cunoscător al problematicii complexe şi în egală măsură complicate, a realităţilor de zi cu zi. Trăim într-o lume aflată în vârtejul unor transformări majore. Trăim într-o lume în care banul este atotputernic. Trăim într-o lume în care economiile tradiţionale sunt în cădere liberă. Se ridică altele, până mai ieri neluate în seamă. Trăim într-o lume în care insecuritatea, de toate felurile (alimentară, socială, economică, politică, geostrategică, energetică, tehnologică, climatică, fizică, psihică, fiziologică etc.), la toate nivelurile (local sau regional, chiar global), este omniprezentă. Trăim într-o lume în care hrana, acum pentru mulţi dintre locuitorii Planetei şi în curând pentru mult mai mulţi, este o gravă problemă, lipsa hranei sau hrana necorespunzătoare generând boli, conflicte, controverse. Trăim într-o lume în care apa este şi va fi din ce în ce mai mult o problemă serioasă la nivel planetar. Trăim într-o lume “energetică”. Necesitatea de energie a dus şi va duce la conflicte majore, directe sau indirecte. Trăim într-o lume în care natura, umanitatea, planeta însăşi, sunt marginalizate.

Page 7: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

Trăim într-o lume în care nici clima nu mai este ce a fost. Au loc evenimente naturale imprevizile cu efecte din ce în ce mai dezastruoase (v. uraganul Katrina - aproape 2000 de morţi şi pagube materiale de peste 81 mld. $, la nivelul anului 2005, cutremurul din Oceanul Indian – 2004, 9 grade Richter, urmat de valuri tsunami ce au afectat coastele a opt ţări asiatice provocând moartea a cel puţin 200.000 persoane, cutremurul din China – 2008, 7,9 grade Richter, cutremurul din Haiti – 2010, 7 grade Richter, soldat cu peste 230.000 morţi, erupţia vulcanică din Islanda, cutremurul din Noua Zeelandă, cutremurul şi tsunami din Japonia, furtunile solare considerate de oamenii de ştiinţă un fel de “uragane Katrina” la nivel planetar ce ar putea produce pagube de mii de miliarde de dolari, unele cu efecte ireversibile). Dezlănţuirea unor astfel de fenomene având intensităţi extrem de mari, unele aproape inimaginabile, suscită fantezia amatorilor de senzaţional, a celor care pun pe seama cine ştie căror experimente/forţe oculte, desfăşurarea unor astfel de evenimente extreme. Dacă să le dăm sau nu crezare acestora, este liber fiecare să decidă. Cu toate acestea, chiar dacă vrei să le accepţi ca evenimente petrecute în mod nemijlocit este dificil, în condiţiile în care prin mijloacele de informare în masă de toate tipurile se spun tot felul de lucruri, unele mai abracadabrante decât altele. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea unor tehnologii capabile să controleze evenimentele atmosferice, să controleze schimbările climatice. Trăim într-o lume în care intervenţia omului în sistemul ecologic a devenit brutală, agresivă, adesea distructivă, lipsită de cel mai elementar respect sau bună cuviinţă. Şi atunci la acţiune se răspunde cu reacţiune, iar reacţia este cu atât mai amplă cu cât şi acţiunea este mai intensă. Şi enumerarea ar putea continua în sensul acesta... Toate aceste “perturbaţii” şi încă multe altele, mai mult sau mai puţin controlabile, voit sau nu, au generat crize: criza morală, criza spirituală, criza financiară, criza economică, criza geostrategică, criza energiei, criza alimentară, criza resurselor, criza mediului şi mai presus de orice, CRIZA PLANETEI – care se traduce prin acţiunea sinergică a tuturor crizelor, enunţate sau nu, prin care trece civilizaţia în momentul de faţă. De-a lungul istoriei sau a existenţei sale, lumea a mai fost zguduită de crize. Diferenţa faţă de ceea ce se întâmplă constă în faptul că acum TOTUL este în criză. În plus, acum nu acţionează numai o criză majoră, ci mult mai multe şi aproape toate aflate în stare acută. Şi cum acţiunea unei crize majore duce la o schimbare majoră, cu atât mai mult, în contextul actual, când acţionează sinergic atât de multe crize, schimbarea va fi inevitabilă, de anvergură planetară şi de o amplitudine greu de anticipat. Ei bine, despre fiecare, sau numai despre câteva dintre aceste aspecte luate împreună, s-a scris foarte mult. Dar prea puţin sau de loc despre toate la un loc. Şi astfel, acesta ar putea fi un merit al cărţii “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO”. În această carte sunt aduse împreună cât mai multe dintre problemele caracteristice lumii comtemporane şi nu numai atât. Astfel, aşa cum s-a arătat, pentru fiecare dintre ele s-a identificat trecerea printr-o criză; pentru fiecare dintre ele criza este globală şi a devenit acută. Mai mult decât atât, crizele se manifestă simultan. S-au generat, au crescut în amploare şi s-au activat una pe alta, astfel că acum, prin acţiunea lor sinergică, vor duce la schimbări fundamentale ale civilizaţiei umane. Sunt schimbări la care suntem martori, dar nu facem mare lucru pentru a le îndrepta în direcţia corectă. Ba, dimpotrivă, haosul şi dezordinea sunt din ce în ce mai mult la ele “acasă”. Cartea încearcă să aducă în atenţia cititorului fapte, evenimente, întâmplări trecute sau prezente, generatoare de crize, care au avut ca efect schimbarea lumii. Este însă de datoria fiecăruia dintre noi să luăm atitudine şi să facem astfel încât schimbarea, care este pe cale de a se produce, să fie în folosul întregii umanităţi şi nu numai al unui grup restrâns, aşa cum se prefigurează. Este necesară, impunându-se chiar fără întârziere, monitorizarea la nivel planetar a tot ceea ce se întâmplă pe de o parte cu omul şi cu natura şi pe de altă parte cu relaţia om-natură, dar fără intenţii ascunse, ci doar numai cu scopul clar de “salvare” a Planetei, de salvare a creaţiei divine om-natură.

Page 8: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

Prin această scriere autorul caută să aducă lămuriri şi despre prioritatea, dar în special despre importanţa fenomenelor monetariste în decursul istoriei ca fiind determinante în acţiunile şi deciziile strategice ale mai marilor lumii. Singura şansă să supravieţuiască planeta este un guvern mondial democratic format în contextul unei economii globale, bazată pe managementul şi potenţialul resurselor. Cartea se vrea un apel la continuarea vieţii pe Pământ, şi este structurată în şapte capitole care cuprind treizeci şi trei de subcapitole.

Prof. Univ. Dr. Ing. Niculae Napoleon Antonescu, H.C., Rector Onorific al Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti.

Page 9: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

Epilog

Cartea ”Drumul către Novus Ordo” a apărut ca un corolar al încercării de a descifra ce se întâmplă şi mai ales de ce, cu lumea, cu umanitatea, cu fiecare dintre noi, foşti, actuali sau viitori călători – venind de unde?... şi mergând unde?... Şi pentru a-ţi pune astfel de întrebări nu trebuie să fii filozof, teolog, arheolog, futurolog, sau nu ştiu ce fel de savant... Formaţia noastră de economişti, de oameni ai cifrelor, ne-a făcut să privim lucrurile din acest punct de vedere. Pentru a fi corecţi cu noi înşine, cine nu şi-ar dori sa vieţuiască într-o lume mai bună?... Într-o lume în care ierarhia valorilor să nu mai fie stabilită în funcţie de averea materială, de cât de mulţi bani ai, ci după valoarea intrinsecă a fiecăruia dintre noi... Într-o lume în care virtuţi precum credinţa, iubirea, speranţa şi adevărul să nu mai fie subjugate interesului, ci să devină repere morale şi etice prin care să se statornicească reguli şi norme, nu neapărat scrise, care să ne ghideze în tot ceea ce facem pentru noi în primul rând, dar reflectând totul la nivel planetar sau chiar astral. Plecând de la întrebări de felul acesta şi încercând să găsim răspunsuri, am citit şi consultat materiale de tot felul, multe dintre ele citate în carte. Novus Ordo, aşa cum este prezentată aici, nu înseamnă ca va veni un sfârşit absolut pentru a lăsa loc unui început absolut. În concepţia noastră, şi nu numai, Novus Ordo înseamnă o nouă ordine a lucrurilor pentru fiecare dintre noi şi în final pentru noi toţi, pentru umanitate în integralitatea sa. Analiza efectuată ne-a determinat să afirmăm şi chiar să susţinem că sursa ”răului” existent acum la nivelul umanităţii, constă în pierderea sensului a ceea ce este important în viaţă, respectiv cultivarea şi respectarea virtuţilor umane şi în schimb, acceptarea banului ca etalon valoric al omului. Banul, in extenso, monetarismul, respectiv monetarismul materialist posesiv, este cauza răspândirii cu repeziciune a răului în lume. Aşezarea lumii pe baze noi, într-o Novus Ordo, s-ar fi putut realiza dacă interesul ar fi fost subordonat virtuţilor şi nu invers. Încercări au existat, dar până acum au eşuat. Şi în acest sens am prezentat evenimente care credem că au fost iniţiate în acest scop, începând cu crearea SUA în anul 1776, apoi crizele predecesoare ale unor războaie nimicitoare şi năucitoare cu consecinţe dramatice. Aşa am descoperit ciclul 7 - 7 – 6, care probabil acum va fi 7 – 7 – 7 (2000 – 2021), pentru a ”absolutiza” într-un fel semnificaţia numărului 7, şi care sper să ducă la ceea ce majoritatea ne dorim: o lume în care să predomine binele, frumosul, armonia, o lume clădită pe virtuţile promovate de înaintaşi: credinţă, iubire, adevăr, speranţă, înţelepciune... Sigur vom fi criticaţi sau contestaţi pentru opiniile expuse, opinii care, ţinem să menţionăm, nu sunt numai ale noastre, sunt ale multora, unii dintre aceştia amintiţi în carte. Ceea ce diferă este perspectiva din care este privită această Novus Ordo. De asemenea, a nu se înţelege în mod eronat că noi facem vreo Novus Ordo sau că avem vreo implicare în aşa ceva. Nici pe departe...

Page 10: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

Singură este dorinţa de bine, de frumos, de a promova adevărul şi dreptatea, credinţa şi iubirea, care ne fac să sperăm că într-o zi, nu peste mult timp, vom ajunge să trăim într-o astfel de lume...Iar de nu va fi aşa, chiar şi un simplu exerciţiu de imaginaţie este benefic si poate cine ştie?...Cu cât vor fi mai mulţi cei care vor crede şi vor spera în mai bine, cu atât mai bine lor şi celor de lânga ei...

„Când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaştea pacea.” Jimmy Hendrix

Bibliografie

1. Alvin şi Heidi Toffler - „Război şi anti-război Supravieţuirea în zorii secolului XXI”, Editura Antet. 2. Werner Keller - „Şi totuşi Biblia are dreptate Arheologii confirmă adevărurile biblice”, Editura Litera. 3. Isaac Plotain - „Ştiinţe secrete”, Pro Editura şi Tipografie, 2006. 4. Solveig Godeluck - „Boom-ul neteconomiei Cum bulversează Internet-ul regulile jocului economic”, Editura Coresi. 5. Bertrand Schneider - „Revoluţia Desculţilor Raport către Clubul de la Roma”, Editura Politică, Bucureşti, 1988. 6. Miruna Munteanu, Vladimir Alexe, Alexandru Ionescu, Mariana Ştefănescu - „Dosare Ultrasecrete, vol I”, Editura Omega, Bucureşti, 1999. 7. Milton William Cooper - „Partea nevăzută a lumii. Societăţi secrete”, Editura Elit. 8. Tim Weiner - „CIA o istorie secretă”, Editura Litera International, Bucureşti, 2009. 9. Peter F. Drucker - „Realităţile lumii de mâine”, Editura Teora, Bucuresti. 10. Alexandru Taşnadi, Claudiu Doltu - „Dezvoltarea teoriei monetare Mainstream-ul şi Şcoala Austriacă”, Editura ASE, Bucureşti, 2001. 11. Carl Sagan - „Creierul lui Broca De la Pământ la stele”, Editura Politică, Bucureşti, 1989. 12. D. Gabor, U. Colombo, A. King, R. Galli - „Să ieşim din epoca risipei”, Editura Politică, Bucureşti, 1983. 13. Abdur Rahman - „Anatomia Ştiinţei”, Editura Politică, Bucureşti, 1987. 14. Corneliu Olaru - „Echilibre monetare europene 1918-1939”, Editura ISIS. 15. Alvin Toffler - „Corporaţia Adaptabilă”, Editura Antet 16. Stefan Bernstein (trad. Marius Stoicescu) - „Să înţelegem Produsele Derivate într-o zi”, 1997 17. John Perkins - „Istoria secretă a Imperiului American Adevărul despre corupţia globală”, Editura Elit, Ploieşti, 2009. 18. Jan Van Helsing - „Cine conduce planeta”, Editura Samizdat 19. Patrick Pesnot - „Spionii Ruşi De la Stalin la Putin”, Editura Litera, 2010 20. Interviu realizat de Vladimiro Redzioch, de la revista „Inside the Vatican”, cu d-nul profesor Angelo Caloia (sursa: lumea.catholica.ro). 21. Publicaţia enciclică „Caritas in veritate”. 22. *** The New Encyclopedia Britannica. 23. Manly P. Hall - “The Secret Destiny of America”, 24. Alexandru Taşnadi, Claudiu Doltu - „Robert A. Mundell şi zonele monetare optime”, Editura ASE, Bucureşti 2000 25. N. N. Constantinescu - „Economia protecţiei mediului natural”, Editura Politică, Bucureşti, 1976. 26. Marian Frâncu - „Piaţa de capital”, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1998. 27. Coordonatori prof. univ. dr. Gheorghe Creţoiu, conf. univ. dr. Mihai Chirilă - “Economie mondială”, Editura Porto-Franco, Galaţi, 2000. 29. Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel - „Monedă, credit, bănci”, Ed. ASE Bucureşti. 30. Gheroghe C. Popescu - „Geologia economică a aurului”.

Page 11: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

31. Tiberiu Brăilean - „Monetarismul în teoria şi politica economică”, Institutul European, 1998. 32. *** ”Noul Testament”, Editura The Gideons International. 33. *** Tratatul de la Kyoto şi Conferinţa de la Copenhaga – Documente. 34. *** News In. 35. www. REALITATEA.NET- Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, 08 oct. 2008, Discurs Academia Română. 36. ro.wikipedia.org 37. Industrial Statistics, 1900-1957, (Paris, OEEC, 1958). 38. The Zeitgeist Movement. 39. www.nexusmagazine.ro, Războiul Geofizic - Tehnici de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare, 10.01.2007. 40. http://open-blogs.blogspot.com 41. www.miscareazeitgeist.ro 42. www.yogaesoteric.net 43. http://surse.citatepedia.ro 44. http://fatanevazutaalumii.blogspot.com 45. http://cersipamantromanesc.wordpress.com 46. http://www.badpolitics.ro 47. http://www.zf.ro/business-international 48. http://bloguri.piatza.net 49. http://foaienationala.ro 50. http://deconspirareafrancmasoneriei.wordpress.com 51. http://saccsiv.wordpress.com 52. http://www.crestinortodox.ro 53. http://www.ziare.com 54. www.scribd.com 55. http://www.conspir.info 56. www.damaideparte.ro 57. http://atlasgroup.ro 58. *** Dicţionar latino-român 59. Milton Friedman – „Inflation et systemes monetaires”, Calman Harry, Paris, 1968 60. articolul "O chemare la construirea unei Noi Ordini Mondiale" - New York Times, Feb. 1962 61. ***“Transformarea ca proces real”, Bucureşti, Editura IRLI, ediţia I, 1996, şi ediţia a II-a, 2000 62. www.crepuscul2006.ro 63. www.ziua.ro 64. http://petrocolaps.wordpress.com 65. www.dezvaluiri.go.ro 66. http://lumea.catholica.ro 67. ***Mica Enciclopedie de Istorie Universală. Statele lumii contemporane, Ed. IRI, Bucuresti, 1993. 68. *** Grand Larousse en 10 volumes, Vol. 4, Paris, 1990. 69. *** Le Petit Larousse, Dictionnaire encyclopedique, Paris, 1993. 70. Dobrescu, Em.- “Dicţionar de terminologie masonică”, Editura Nemira, Bucureşti, 2003. 71. Einstein, Albert (trad. Parvu Ilie)– “Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005. 72. Mackey, Albert (trad. Fotescu Walter) – “Legendele, miturile şi simbolurile Francmasoneriei”, Editura Herald, Bucuresti, 2005. 73. Sedillot, Rene – “Istoria petrolului”, Editura Politica, Bucureşti, 1979. 74. Yergin, Daniel – “Premiul. Despre petrol, bani şi putere”, Editura Adevarul holding, Bucureşti, 2007. 75. *** Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura Ştiintifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1978. 76. *** Dicţionar enciclopedic – Editura Enciclopedica, Bucureşti, Vol. II, 1996, Vol. VI, 2006. 77. *** BIBLIA

Page 12: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,

78. *** DEX 79. *** Agenda esoterică – on line 80. *** Zeitgeist Addendum 81. Justin Yifu Liu – Impactul crizelor financiare asupra ţărilor în curs de dezvoltare, Institutul Corean de Dezvoltare Seul – Banca Mondială 82. Karl Popper - “Societatea deschisă şi duşmanii săi” 83. V.V. Moisescu - “Taina tainelor din piramida lui Keops” 84. *** Alte surse on line 85. www.gds.ro 86. http://teoraeco.blogspot.com 87. www.contabilizat.ro 88. http://ro.wikisource.org 89. www.stiri.rol.ro 90. www.catastrofe-naturale.ro 91. www.bilderberg.ablog.ro 92. www.e-nigme.ro

Page 13: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,
Page 14: Drumul catre Novus Ordo · “DRUMUL CĂTRE NOVUS ORDO” este o carte ce ar putea fi încadrată în diferite tipuri de literatură: economică, istorico-filozofică, politică,