Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

 • Upload
  miki

 • View
  301

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  1/25

  Drepturile mele, drepturile

  celorlal iț

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.smromania.ro/user_files/logo%2520BUN%2520TIA.gif&imgrefurl=http://www.smromania.ro/arhiva_stiri/&usg=__vmtmYTcqlUBrSUpMSVOOiuWvcCk=&h=403&w=1013&sz=21&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=-qZ10tiPqnn8gM:&tbnh=97&tbnw=244&ei=8XYlTrquCMnEswaPqq3RCQ&prev=/search%3Fq%3Dtineret%2Bin%2Bactiune%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DRvU%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=684&vpy=140&dur=648&hovh=141&hovw=355&tx=181&ty=61&page=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:0http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.smromania.ro/user_files/BIBLIOTECA/logo%2520TIA.jpg&imgrefurl=http://www.smromania.ro/ro/evenimente/proiecte/proiecte_curente/tineret_in_actiune/&usg=__n_EfNdpOc6zq1baOFtKp2hRYaAE=&h=488&w=824&sz=43&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=zv17pGOnZ1ewqM:&tbnh=145&tbnw=244&ei=8XYlTrquCMnEswaPqq3RCQ&prev=/search%3Fq%3Dtineret%2Bin%2Bactiune%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DRvU%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=204&vpy=124&dur=595&hovh=172&hovw=290&tx=146&ty=62&page=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:0

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  2/25

  Temele abordate:

  • Ce înseamnă deminitatea?• Diferiţi, dar egali (egalitatea în faţa legii şi a

  autorităţilor publice, non-discriminarea – directă,

  indirectă, poiti!ă, egalitatea de şanse pe pia ațmuncii"

  • sancţionarea c#tor!a infracţiuni

  • drepturile mi-au fost încălcate: cui i cum mășadresez?

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  3/25

  $unt demn dacă respectdemnitatea altora (drepturile mele,

  drepturile altora"

  Constituţia României art 1 (3)“România este stat […] în caredemnitatea omului, drepturileşi libertţile cetţenilor, liberade!"oltare a personalitţii

  umane şi dreptatea repre!int"alori supreme […] şi sunt#arantate$%

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.popcitymedia.com/galleries/for_good/issue181/dignity_580.jpg&imgrefurl=http://www.popcitymedia.com/forgood/dignityandrespect1028.aspx&usg=__CEJj3gCvOBvz6mh_1pWue3MQztw=&h=386&w=580&sz=27&hl=ro&start=15&zoom=1&tbnid=5XueGRTIzIKiKM:&tbnh=135&tbnw=203&ei=yXglTvrZJYTasgb-ve2qCQ&prev=/search%3Fq%3Ddignity%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=184&vpy=270&dur=7020&hovh=183&hovw=275&tx=142&ty=98&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:15

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  4/25

  %iferiţi, dar egali

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_lm2JI7sGwYI/TLUU3okOkQI/AAAAAAAALUg/FEDRsvDJO5o/s400/gender%2Bequality.jpg&imgrefurl=http://jobsanger.blogspot.com/2010/10/nordic-countries-lead-in-gender.html&usg=__ne-VWrjnBX4NP93KDF00AtKedlI=&h=300&w=400&sz=59&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=YqUMzq1He8S56M:&tbnh=135&tbnw=180&ei=yeUmTpWcDc30sgbBjqWQCQ&prev=/search%3Fq%3Dgender%2Bequality%2Bpics%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DAMt%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1&iact=hc&vpx=187&vpy=270&dur=148&hovh=194&hovw=259&tx=148&ty=85&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  5/25

  &galitatea în faţa legii şi aautorităţilor publice – egalitate de

  tratament

  ARTICOLUL 1 Constituţia Rom!niei

  • ('" Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi aautorităţilor publice, fără pri!ilegii şi fărădiscriminări – Obligaţia legiuitorului de a

  trata în acelaşi fel situaţii care sunt înmod obiectiv asemănătoare 

  • ()" *imeni nu este mai presus de lege

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  6/25

  *on-discriminarea

  Criterii: +rt ' ()" Constituţia om#niei

    om#nia este patria comună şi indi!iibilăa tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire derasă, de naţionalitate, de origine etnică,

  de lim"ă, de religie, de se#, de opinie,de apartenenţă politică, de a$ere saude origine socială% &'i alte(

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  7/25

  elurile %iscriminării

  • %irectă

  • .ndirectă

  • /oiti!ă

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://artafeminina.ro/wp-content/uploads/2010/11/stop_discrimination_0.jpg&imgrefurl=http://artafeminina.ro/discriminarea-vs-diversitatea/&usg=__RW1sAd4dprUr4dTRzIKS4PjTvmE=&h=461&w=540&sz=40&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=ZcbnCnl57u4UWM:&tbnh=162&tbnw=219&ei=Z-cmTu_bKoiLswaYoKClCQ&prev=/search%3Fq%3Ddiscrimination%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=208&vpy=99&dur=215&hovh=207&hovw=243&tx=96&ty=98&page=1&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:0

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  8/25

  &galitatea de şanse

  •  +bsenţa barierelor laparticiparea economică,

  politică şi socială +sigurarea egalităţii deşanse presupune înanumite cauri c0iar şi oserie de măsuri afirmati!e

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-q1atW5MxIgQ/TWfbuelAaPI/AAAAAAAAABM/rhskw9Z7Cys/s250/coperta_brosura_02.jpg&imgrefurl=http://femeiacontemporana.blogspot.com/2011/02/discriminarea-creste-rata-somajului-in.html&usg=__4ICvE2cUj-rBXTQF3-GVMs_34vA=&h=250&w=176&sz=19&hl=ro&start=153&zoom=1&tbnid=cg-4nmHJo8UJnM:&tbnh=159&tbnw=111&ei=yesmTuXpG4iRswbe6oXHCQ&prev=/search%3Fq%3Degalitatea%2Bde%2Bsanse%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=396&vpy=229&dur=198&hovh=200&hovw=140&tx=112&ty=60&page=11&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:153

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  9/25

  %iscriminarea pe piaţa muncii

  Care sunt drepturilemele&

  Cum pot 'discriminat dean#aator&

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.ideideafaceri.manager.ro/dbimg_small/articole_200/4916046a_img.jpg&imgrefurl=http://www.ideideafaceri.manager.ro/articole/dosare-de-afaceri/gestionarea-cazurilor-de-discriminare-in-mediul-profesional-1896.html&usg=__OOf1zVTzQieMZrUxC0-Qi5jfJ4M=&h=200&w=200&sz=7&hl=ro&start=30&zoom=1&tbnid=fxuaD2vyljEZ1M:&tbnh=159&tbnw=144&ei=tBknTtCUBcn4sgbHuLmsCQ&prev=/search%3Fq%3Ddiscriminarea%2Bla%2Blocul%2Bde%2Bmunca%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DG%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=535&vpy=247&dur=546&hovh=159&hovw=144&tx=86&ty=48&page=3&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:30

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  10/25

  .nterisă discriminarea referitor la:

   a" anunţarea, organiarea concursurilor sau e1amenelor şiselecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor !acante

  din sectorul public sau pri!at2b" înc0eierea, suspendarea, modificarea şi3sau încetarea

  raportului 4uridic de muncă ori de ser!iciu2

  c" stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului2d" stabilirea remuneraţiei2

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  11/25

  e" beneficii, altele dec#t cele de natură salarială, precum şila securitate socială2

  f" informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere,calificare, perfecţionare, specialiare şi recalificareprofesională2

  g" e!aluarea performanţelor profesionale indi!iduale2

  0" promo!area profesională2

  i" aplicarea măsurilor disciplinare2

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  12/25

  5aternitatea nu poate constitui unmoti! de discriminare

  • Interzis să se soliciteun test de gra!iditate

  şi3sau să semnee unanga4ament că nu !arăm#ne însărcinată saucă nu !a naşte pe

  durata de !alabilitate acontractului indi!idualde muncă

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.femei-moderne.ro/images/articles/big/FF2ZO-indemnizatia-de-maternitate-pentru-studente.jpeg&imgrefurl=http://www.femei-moderne.ro/articol/sunt-mamica/indemnizatia-de-maternitate-pentru-studente,1079.html&usg=__jSARJKIE_wD5ETsv-FqY5Yeli8A=&h=230&w=228&sz=11&hl=ro&start=29&zoom=1&tbnid=BsvkLlrYikAzfM:&tbnh=148&tbnw=147&ei=vyEnTqLYK4fQsgb1rtysCQ&prev=/search%3Fq%3Dmaternitate%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=401&vpy=229&dur=724&hovh=180&hovw=178&tx=89&ty=85&page=3&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:29

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  13/25

  Concedierea nu poate fi dispusă pedurata în care:

  a" femeia salariată este gra!idă sau se află

   în concediu de maternitate2

  b" anga4atul se află în concediu de creştere

  şi îngri4ire a copilului în !#rstă de p#nă la )ani, respecti! 6 ani în caul copilului cu0andicap

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  14/25

  7ărtuirea şi 0ărţuirea se1ualăorice comportament nedorit a!#nd cascop sau efect:

  a" o atmosferă de intimidare, deostilitate sau de descura4are

  b" de a influenţa negati! situaţiapersoanei anga4ate în ceea cepri!eşte promo!area profesională,remuneraţia sau !eniturile de orice natură ori accesul la formarea şiperfecţionarea profesională, încaul refuului acesteia de aaccepta un comportament nedorit,ce ţine de !iaţa se1uală

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Hg0FEvq355g/TbRtcSIgSdI/AAAAAAAABqk/Xd-KJyiD2o4/s1600/Interzis.jpg&imgrefurl=http://alice-in-wondernet.blogspot.com/2011/04/unde-este-interzis-sa-mesteci-guma-vezi.html&usg=__yAbXex9-RDZqo9k13fN44hwfM8E=&h=600&w=600&sz=38&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=Lu5TNlJKH4kxGM:&tbnh=159&tbnw=149&ei=sSAnTsrzE9DWsgagyZS9CQ&prev=/search%3Fq%3Dinterzis%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=353&vpy=124&dur=69&hovh=225&hovw=225&tx=142&ty=87&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Hg0FEvq355g/TbRtcSIgSdI/AAAAAAAABqk/Xd-KJyiD2o4/s1600/Interzis.jpg&imgrefurl=http://alice-in-wondernet.blogspot.com/2011/04/unde-este-interzis-sa-mesteci-guma-vezi.html&usg=__yAbXex9-RDZqo9k13fN44hwfM8E=&h=600&w=600&sz=38&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=Lu5TNlJKH4kxGM:&tbnh=159&tbnw=149&ei=sSAnTsrzE9DWsgagyZS9CQ&prev=/search%3Fq%3Dinterzis%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=353&vpy=124&dur=69&hovh=225&hovw=225&tx=142&ty=87&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://shanghaiist.com/attachments/shang_allie/harrassment.jpg&imgrefurl=http://shanghaiist.com/2009/07/06/guys_watch_out.php&usg=__tgbtu63Ret2EVNpDDpkrvgwYn-c=&h=273&w=411&sz=11&hl=ro&start=152&zoom=1&tbnid=_7W854FNHqPdvM:&tbnh=150&tbnw=202&ei=miInTs-FAcTJswbgsNyNCQ&prev=/search%3Fq%3Dsexual%2Bharssament%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=961&vpy=240&dur=509&hovh=183&hovw=276&tx=180&ty=80&page=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:152http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://dixon-law.com/images/uploads/sexual-harassment-430jve041610.jpg&imgrefurl=http://dixon-law.com/blog/comments/sexual-harassment-in-the-workplace/&usg=__TMpC2ymnlwhw1bWOxMhtr1dODrg=&h=300&w=430&sz=17&hl=ro&start=104&zoom=1&tbnid=mewnsj3st4c1NM:&tbnh=164&tbnw=204&ei=miInTs-FAcTJswbgsNyNCQ&prev=/search%3Fq%3Dsexual%2Bharssament%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=968&vpy=325&dur=2997&hovh=187&hovw=269&tx=128&ty=80&page=7&ndsp=17&ved=1t:429,r:5,s:104

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  15/25

  • .nterisă concedierea

  persoanei anga4atecare a înaintat osesiare ori oreclamaţie la ni!elulunităţii sau care adepus o pl#ngere8 

  trictinter!is***

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.informatiiprofesionale.ro/wp-content/uploads/preavizul-de-concediere-300x300.jpg&imgrefurl=http://www.informatiiprofesionale.ro/tag/angajare/&usg=__trYRFQI4dXBmlzOY3uYcfU-daIM=&h=300&w=300&sz=15&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=swGkV9cfH5Le2M:&tbnh=163&tbnw=163&ei=tR8nTsvnJMbcsgayyo2YCQ&prev=/search%3Fq%3Dconcediere%2Bpics%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=577&vpy=90&dur=137&hovh=225&hovw=225&tx=143&ty=122&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.informatiiprofesionale.ro/wp-content/uploads/preavizul-de-concediere-300x300.jpg&imgrefurl=http://www.informatiiprofesionale.ro/tag/angajare/&usg=__trYRFQI4dXBmlzOY3uYcfU-daIM=&h=300&w=300&sz=15&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=swGkV9cfH5Le2M:&tbnh=163&tbnw=163&ei=tR8nTsvnJMbcsgayyo2YCQ&prev=/search%3Fq%3Dconcediere%2Bpics%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=577&vpy=90&dur=137&hovh=225&hovw=225&tx=143&ty=122&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Hg0FEvq355g/TbRtcSIgSdI/AAAAAAAABqk/Xd-KJyiD2o4/s1600/Interzis.jpg&imgrefurl=http://alice-in-wondernet.blogspot.com/2011/04/unde-este-interzis-sa-mesteci-guma-vezi.html&usg=__yAbXex9-RDZqo9k13fN44hwfM8E=&h=600&w=600&sz=38&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=Lu5TNlJKH4kxGM:&tbnh=159&tbnw=149&ei=sSAnTsrzE9DWsgagyZS9CQ&prev=/search%3Fq%3Dinterzis%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=353&vpy=124&dur=69&hovh=225&hovw=225&tx=142&ty=87&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.informatiiprofesionale.ro/wp-content/uploads/preavizul-de-concediere-300x300.jpg&imgrefurl=http://www.informatiiprofesionale.ro/tag/angajare/&usg=__trYRFQI4dXBmlzOY3uYcfU-daIM=&h=300&w=300&sz=15&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=swGkV9cfH5Le2M:&tbnh=163&tbnw=163&ei=tR8nTsvnJMbcsgayyo2YCQ&prev=/search%3Fq%3Dconcediere%2Bpics%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=577&vpy=90&dur=137&hovh=225&hovw=225&tx=143&ty=122&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:0

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  16/25

  $ancţionarea anumitor infracţiuni

  • 9iolenţele fiiceasupra soţului3 soţiei,copiilor –înc0isoare

  pană la ' ani sauamendă

  • 7ărţuirea se1uală lalocul de muncă – înc0isoare pană la )ani sau amendă

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.maramedia.ro/images/news/un-tanar-din-borsa-urmarit-de-autoritatile-franceze-pentru-savarsirea-mai-multor-infractiuni-a-fost-arestat-de-politistii-maramureseni.jpg&imgrefurl=http://www.maramedia.ro/borsean-urmarit-de-autoritatile-judiciare-din-franta-pentru-savarsirea-mai-multor-infractiuni-a-fost-arestat-de-politistii-maramureseni&usg=__Va99lC2HoNrDikn9N_YlP-Ny8qU=&h=600&w=800&sz=195&hl=ro&start=120&zoom=1&tbnid=HSZBZLhvgsdn6M:&tbnh=107&tbnw=143&ei=uycnTtraCYGF-wb2zun1Cw&prev=/search%3Fq%3Dinfractiuni%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aradon.ro/2010/07/news-20100722-04492628-877450703.jpg&imgrefurl=http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/206nchis-pentru-infractiuni-rutiere/cn/news-20100722-04492628&usg=__7xAdH4MT-KOks1XHHVFWoHI0SNc=&h=280&w=420&sz=49&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=YqUy0BvKW80RcM:&tbnh=166&tbnw=204&ei=VicnTqa2KcrMswba8rDOCQ&prev=/search%3Fq%3Dinfractiuni%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=185&vpy=113&dur=1560&hovh=183&hovw=275&tx=177&ty=80&page=1&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:0

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  17/25

  • .nstigarea la discriminare – înc0isoare p#nă la6 ani sau amendă

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.vestic.ro/uploads/modules/news/19146/72719-0-inchisoare.jpg&imgrefurl=http://www.vestic.ro/articol_19146/patru-ani-de-inchisoare-si-plata-a-peste-2-mil--lei-pentru-o-evaziune-fiscala.html&usg=__Bz3cn2hjmpRJ8gW1n-asY0ln6fQ=&h=300&w=400&sz=80&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=0Zjqsp2eqXkOzM:&tbnh=155&tbnw=217&ei=NignTpTsG87tsgaolMmiCQ&prev=/search%3Fq%3Dinchisoare%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=199&vpy=311&dur=6772&hovh=194&hovw=259&tx=154&ty=83&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  18/25

  • /ro1enetismul ( îndemnul, constr#ngereasau înlesnirea practicării prostituţiei sau3şitragerea de foloase materiale" – înc0isoarep#nă la '; ani

  • /rostituţia – înc0isoare de la 6 luni la 6 ani

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://blog.nouadreapta.org/wp-content/uploads/2009/09/anti-prostitution11-150x150.jpg&imgrefurl=http://blog.nouadreapta.org/tag/minori/&usg=__eDfnuxW092lmN5v1MLfrrztgTWw=&h=150&w=150&sz=9&hl=ro&start=166&zoom=1&tbnid=PwZraI2DsaxpQM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=zygnTpeJFsnFtAaL3OjPCQ&prev=/search%3Fq%3Dprostitutie%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=668&vpy=140&dur=49&hovh=120&hovw=120&tx=131&ty=71&page=12&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:166

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  19/25

  • Transmiterea de boli !enerice sau de $.%+, cuştiinţă – înc0isoare pană la ' ani

  • Cerşetoria – înc0isoare p#nă la 6 ani

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://elady.ro/showphoto/articole/artofaptabuna.jpg&imgrefurl=http://www.elady.ro/articole/Povesti/O-fapta-buna.html&usg=__riKFToBt-nasmYNERA4oVWtAuo0=&h=265&w=300&sz=15&hl=ro&start=0&zoom=1&tbnid=9FODfWt0u52mxM:&tbnh=171&tbnw=194&ei=mCsnTu7wJ8rGswaG29ikCQ&prev=/search%3Fq%3Dcersetoria%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=864&vpy=101&dur=146&hovh=211&hovw=239&tx=146&ty=80&page=1&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  20/25

  Traficul şi consumul ilicit de droguri

  http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://image.stirileprotv.ro/media/images/600x375/Feb2010/60405636.jpg&imgrefurl=http://stirileprotv.ro/stiri/eveniment/sisu-condamnat-pentru-posesie-de-droguri.html&usg=__N7v5G8tCqPu0ZWNhQfYjBJnlzNM=&h=375&w=600&sz=33&hl=ro&start=139&zoom=1&tbnid=z0cPdF0LcKzslM:&tbnh=84&tbnw=135&ei=4i0nTtyuPIO8-QbT88nkCw&prev=/search%3Fq%3Dconsum%2Bde%2Bdrogur%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20090818_0236/4.jpg&imgrefurl=http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/Adolescentii-distractive-alternative-consumul-droguri_0_100190208.html&usg=__p2Q77vlM7eWwuAWLOnNunnXOv2s=&h=280&w=455&sz=17&hl=ro&start=15&zoom=1&tbnid=wPx1QYzdAGo4CM:&tbnh=124&tbnw=201&ei=Ji0nTpyaDo_4sga60OjPCQ&prev=/search%3Fq%3Dconsum%2Bde%2Bdrogur%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=186&vpy=346&dur=342&hovh=124&hovw=201&tx=161&ty=76&page=2&ndsp=16&ved=1t:429,r:6,s:15http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20110404_0577/4.jpg&imgrefurl=http://www.adevarul.ro/locale/hunedoara/Inchisoare_pentru_traficantii_de_droguri_-importate-_din_Spania_si_vandute_la_colt_de_strada_0_457754516.html&usg=__M-K6989jP8EbnzZAX3X4xkxhViM=&h=380&w=620&sz=44&hl=ro&start=149&zoom=1&tbnid=Vg0oZHkMi9ONtM:&tbnh=159&tbnw=227&ei=sSwnToH4IMvLtAbnv5muCQ&prev=/search%3Fq%3Dtrafic%2Bde%2Bdroguri%26hl%3Dro%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ro:official%26biw%3D1280%26bih%3D669%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=950&vpy=133&dur=644&hovh=176&hovw=287&tx=181&ty=73&page=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:149

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  21/25

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  22/25

  • )u se pedepse'te persoana caredenunţă infracţiunile menţionate înainte de

  a începe urmărirea penală

  • *edeapsa se reduce la +umătate pentru

  persoana care în timpul urmăririi penaledenunţă şi faciliteaă identificarea şitragerea la răspundere a altor persoanecare au să!#rşit infracţiuni legate dedroguri

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  23/25

  %repturile mi-au fost încălcate: cuimă adresez ?

  • *oliţia Rom!nă, Instanţe de +udecată• Consiliul )aţional pentru Com"aterea

  Discriminării(C*C%"

  Tel: ; 3 6')=>a1:

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  24/25

  • C& T&B.& $D CE*F.*D E /&T.F.&?(termen de un an de la data să!#rşirii faptei dediscriminare sau de la data la care ai luat cunoştinţă deea"

  • numele şi prenumele tău• adresa pe care doreşti să primeşti răspunsul şi un numărde telefon

  •conţinutul pl#ngerii, în care tu !ei scrie detaliat faptele pecare le consideri discriminatorii şi !ei aduce do!ei

  •datele de identificare ale persoanei pe care o acui dediscriminare (adresa, e!entual telefon etc"

 • 8/19/2019 Drepturile Mele Drepturile Celorlaltipturile Mele Drepturile Celorlalti

  25/25

   Gntrebări?