of 25 /25
DRAMSKE METODE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA Željka Župan Vuksan Gimnazija Sesvete

Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika - mzo · 2020. 1. 31. · Dramski odgoj je oblik učenja i poučavanja kroz iskustvo u dramskom radu i izražavanju Dramske metode i tehnike:

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika - mzo · 2020. 1. 31. · Dramski odgoj je oblik učenja...

 • DRAMSKE METODE U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

  Željka Župan Vuksan

  Gimnazija Sesvete

 • Sažetak

  Dramski odgoj:

  dramske metode i

  tehnike

  Objašnjenja metoda

  Primjeri iz prakse

 • Dramski odgoj

  je oblik učenja i poučavanja kroz iskustvo u dramskom radu i izražavanju

  Dramske metode i tehnike:

  u svijetu važna metodička sastavnica

  potiču suradničko i iskustveno učenje (djeca bolje uče i pamte ono što iskuse i dožive)

  aktivno učenje učenike stavlja u konkretne problemske situacije koje traže suradnju, istraživanje, rad u skupini

  razvijaju kreativnost, empatiju, odgovornost, komunikacijske vještine …

 • Dramske metode i tehnike

  Dramske metode: složeni oblici sa

  zadanom strukturom

  Dramske tehnike: jednostavniji

  oblici dramskog rada

 • Dramskemetode

  Forum kazalište

  Procesna drama

  Ogrtač stručnjaka

  Skupno osmišljeno kazalište ili

  skupno osmišljavanje

  predstave

 • Dramske tehnike

  Smrznute slike

  Unutrašnji monolog

  Tunel misli Vrući stolac

  Improvizacije Misli u glavi …

 • Primjeri iz prakse

  ■ Sati provedeni u prvim i četvrtim razredima

  Gimnazije Sesvete

  ■ Primjeri dramskih tehnika odigrani s učenicima

  fakultativne nastave Dramskog odgoja

 • Igram se pjesmom – pristup pjesničkoj zbirci

  Dramske tehnike:

  smrznute slike (oživljene: ritam-mašinom, improvizacijom, pantomimom, unutrašnjim monologom lika…)

  lik na plakatu

  analiza pjesme

  dramaturško redateljska analiza

  (prema Krušić, Vladimir (2002): Recitiranje nije gluma)

 • Igram se pjesmom – odgojno-obrazovni ishodi

  Odgojno-obrazovni ishodi predmetnog kurikuluma:

  ■ SŠ HJ A.4.1. Učenik raspravlja u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja.

  ■ SŠ HJ B.4.1.Učenik izražava svoj literarni doživljaj i objašnjava stav o književnome

  tekstu.

  ■ SŠ HJ B.4.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut

  tekstom.

 • Igram se pjesmom – aktivnosti

  ■ Smrznute slike : na temelju zadanih stihova iz pjesme koju će kasnije analizirati, učenici

  svojim tijelima prave smrznutu sliku. Ostali sudionici pokušavaju dati naslov slici. Potom

  znakom voditelja slika oživljava. Svaka smrznuta slika oživljava na različite načine: ritam-

  mašina, pokret, unutrašnji monolog i kratka improvizacija.

  ■ Analiza smrznutih i oživljenih slika

  ■ Čitanje pjesama

  ■ Analiza pjesama prema zadanim pitanjima (Pitanja za analizu pjesme i redateljsko-

  dramaturšku analizu prema : V. Krušić, Recitiranje (ni)je gluma (2002:157), Govor

  ■ Lik na plakatu: na plakatu učenici u siluetu lika ispisuju osobine izmišljenog lika na temelju

  pjesama koje su analizirali. Na glavu ispisuju misli, na tijelu osjećaje, stihove, dojmove, a

  izvan lika negativne osjećaje.

  ■ Vrednovanje: 3-2-1 metoda

 • SMRZNUTA SLIKA U OBRADI LIRSKE PJESME:

  ZADATAK: TIJELIMA PRIKAŽITE ZADANE STIHOVE, A ZATIM SLIKU OŽIVI UNUTRAŠNJIM MONOLOGOM,

  IMPROVIZACIJOM, POKRETOM, PANTOMIMOM…

 • SMRZNUTA SLIKA U OBRADI LIRSKE PJESME:ZADATAK: TIJELIMA PRIKAŽITE ZADANE STIHOVE, A ZATIM SLIKU OŽIVI RITAM-MAŠINOM

 • Ritam-mašina

  Kakvi to glasi čuju se u mraku,

  Nad noćnim poljem, visoko u

  zraku?

  Ko li to pjeva? Ah, ništa, sitnica:

  Jedna u letu poludjela ptica.

  D. Cesarić

 • Dramatizacija pjesme – biografija lika

  1. Sinopsis (kratak sadržaj)

  2. Likovi: stvaranje biografije likova

  3. Scenoslijed: jedna rečenica

  za svaku scenu

  4. Raspisivanje scena

  Primjer - pjesma Povratak A.B.Šimića

  Biografija lika:

  Ime lika:

  Starosna dob:

  Zanimanje/obrazvanje:

  Obitelj:

  Prijatelji:

  Izgled:

  Hobi:

  Ne voli:

  Tajna:

 • Smrznute slike – tijelima prikaži najvažnije dijelove sadržajaPrimjer: W. Shakespeare, Hamlet

 • Tunel misli skupina učenika preuzima ulogu glasova

  ili misli koje neki lik čuje ili zamišlja: misli

  njegove savjesti, ugodne ili neugodne

  misli, savjeti i preporuke, predbacivanja

  drugih likova i sl.

  prema Čubrilo, Krušić, Rimac Jurinović: Odgoj za građanstvo,

  Hrvatski centar za dramski odgoj

  http://www.hcdo.hr/wp-

  content/uploads/downloads/2017/03/P91557_Odgoj_za_gr

  adanstvo.pdf

  http://www.hcdo.hr/wp-content/uploads/downloads/2017/03/P91557_Odgoj_za_gradanstvo.pdf

 • TUNEL MISLI

 • Rad na liku

  ■ monolog lika: improvizirani i pripremljeni

  ■ moj glas – tvoj pokret: karakterizacija lika

 • Rad na liku

  ■ Vrući stolac (sporedni lik, predmet, pojava,

  ljubimac…)

  ■ Biografija lika: prema predlošku

  ■ Anđeo i vrag: jedan učenik je Anđeo, drugi

  Vrag, a treći lik. Anđeo i Vrag iznose svoje

  argumente i stavove, a nakon njih lik iznosi

  svoju repliku, uvjerenja, misli, dilemu …

  (prema Čubrilo i dr.)

  ■ Improvizacija: stranica dnevnika

  - Stranica dnevnika je improvizirano „čitanje”:

  nastavnik učeniku pruža prazan papir, a

  učenik improvizira sadržaj dnevnika

  - Za domaću zadaću učenik piše dnevnik lika

 • Vrući stolac

  ■ jedan igrač preuzima ulogu nekog lika tako što, sjedeći na stolcu ispred svih ostalih, odgovara iz zadane uloge na pitanja ostalih igrača-gledatelja te voditelja.

  ■ cilj je vježbe pobliže upoznati karakterne značajke i razumjeti ponašanje likova, shvatiti motivaciju i razloge njihovih postupaka

  ■ igrač u ulozi na pitanja odgovara na temelju vlastitih spoznaja i zaključaka o liku kojega igra, o njegovu odnosu s drugim likovima, o zbivanjima u kojima je sudjelovao.

  Čubrilo i dr. (2017). Odgoj za građanstvo, odgoj za život. HCDO

  Vrući stolac: britvica prijana Lovre

 • Nastava jezika

  Srećom na nesreću -antonimi

  ■ Srećom ušli smo na vrijeme. Na

  nesreću izašli smo kad je bilo

  najzanimljivije.

  ■ Srećom sam se od kiše sakrila

  ispod mosta. Na nesreću iznad

  rijeke dizala se magla.

  Kipovi – homonimi

  ■ Igrači se dijele u parove. Jedan je igrač

  kipar, a drugi glina. Kipar ima zadatak od

  gline (tijela suigrača) oblikovati kip.

  Voditelj zadaje temu i zadatak.

  ■ Nakon oblikovanja kipova slijedi

  razgledavanje izložbe, kipovi mogu oživjeti

  unutrašnjim monologom.

  ■ Sinonimi: različit izraz (položaj tijela i sl.), a

  isto ili slično značenje (unutrašnjim

  monolog)

  Voćna salata – glagoli

  ■ Učenici u krugu, nastavnik ih dijeli na: svršene, nesvršene i dvovidne glagole. Jedan učenik

  prepričava priču. Kada upotrijebi svršeni glagol, svi učenici koji su u toj ulozi mijenjanju svoja

  mjesta, kada upotrijebi nesvršeni, svi učenici u toj ulozi mijenjaju svoja mjesta…

 • Formativno vrednovanje: za učenje i vrednovanje kao učenje

  ■ Tablice preuzete i prilagođene prema

  prijedlogu mentorskog tima za provedbu

  obrazovne reforme, Virtualna učionica za

  nastavnike Hrvatskoga jezika

  ■ Metode: minuta za kraj, tablice procjene, 3-

  2-1 metoda, post-it papirići, izlazna kartica

 • Vrednovanje za učenje: rubrike procjene

  slabo dobro vrlo dobro odlično

  STVARALAŠTVO: koristi različite dramske tehnike,

  surađuje i usredotočuje se na rad, eksperimentira i

  istražuje mogućnosti različitog izraza, nudi rješenja i

  kreira ideje

  PREDSTAVLJANJE: jasno i bez straha iznosi svoja rješenja

  surađuje s drugima, prihvaća tuđa mišljenja i rješenja,

  prihvaća komentare i savjete nastavnika

  ANALIZA : iznosi vlastita stajališta i analizira svoj rad i rad

  ostalih članova skupine

 • Element

  procjene

  4 boda 3 boda 2 boda 1 bod

  Doprinos Tijekom rada neprestano daje

  korisne ideje i aktivno sudjeluje u

  razgovoru. Vođa je koji ulaže najviše

  napora

  Tijekom rada uglavnom daje

  korisne ideje i sudjeluje u

  razgovoru. Važan je član grupe

  koji daje sve od sebe.

  Tijekom rada ponekad daje

  korisne ideje i sudjeluje u

  razgovoru. Član je grupe koji čini

  ono što se traži.

  Tijekom rada rijetko daje korisne

  ideje i sudjeluje u razgovoru.

  Često ga drugi članovi tima

  trebaju poticati na rad.

  Rješavanje

  problema

  Aktivno traži moguća rješenja

  problema, nalazi ih i predlaže ih

  grupi.

  Preoblikuje rješenja koja su

  predložili drugi članovi grupe.

  Spreman je iskušati prijedloge

  drugih članova grupe iako ne

  predlaže ni ne preoblikuje

  Spreman je iskušati prijedloge

  drugih članova grupe, ali ih rijetko

  iskušava.

  Usredotočenost

  na zadatak

  Usredotočen je na zadatak i rok

  izvršenja. Posjeduje samodisciplinu.

  Uglavnom je usredotočen na

  zadatak i rok izvršenja. Ostali

  članovi tijekom rada mogu

  računati na njega.

  Ponekad je usredotočen na

  zadatak i rok izvršena. Ostali

  članovi tijekom rada ponekad ga

  trebaju podsjećati na izvršenje

  zadatka.

  Rijetko je usredotočen na zadatak

  i rok izvršenja. Ostali članovi

  grupe tijekom rada često ga

  trebaju podsjećati na izvršenje

  zadatka.

  Suradnja Gotovo uvijek aktivno sluša, dijeli

  ideje i podrška je drugima. Povezuje

  članove grupe te stvara pozitivno

  ozračje.

  Većinom aktivno sluša, dijeli

  ideje i podrška je drugima.

  Doprinosi pozitivnom ozračju u

  grupi.

  Povremeno aktivno sluša, dijeli

  ideje i pokušava biti podrška

  drugima.

  Rijetko aktivno sluša i dijeli ideje.

  Rijetko se trudi biti podrška

  drugima.

 • Kako naučiti dramske metode i tehnike?

  - najlakše metodom vlastitog iskustva na radionicama i seminarima

  - u RH u organizaciji Hrvatskog centra za dramski odgoj te Učiteljskog fakulteta na

  godišnjem Simpoziju dramskog odgoja (rujan)

  Ohrabrite se!

  Pokušajte!

  Užitak je obostran!