Click here to load reader

Drage Mariborčanke in Mariborčani, spoštovani obiskovalci ...maribor- · PDF fileN. V. Gogolj: Revizor 21. december ob 11.00 P. Lund: Čarovnica Hillary gre v opero 21. december

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Drage Mariborčanke in Mariborčani, spoštovani obiskovalci ...maribor- · PDF fileN....

 • Drage Mariboranke in Mariborani, spotovani obiskovalci naega lepega mesta!

  Leto 2013 se poasi poslavlja, ponovno je pred nami as, ki bo v mesto ob Dravi tudi letos prinesel prijetno praznino vzduje. Novoletna okrasitev s tevilnimi pisanimi lukami nas bo sprostila in spomnila na tevilne lepe trenutke, ki smo jih doiveli v iztekajoem se letu. Pred nami pa je mesec radosti, smeha in toplih objemov. Prihajajoi prazniki so tako prilonost, da za kratek as pozabimo na skrbi in ve asa namenimo prijetnim obveznostim, za katere med letom preprosto ne najdemo asa.

  Prireditve v okviru arobnega decembra bodo tudi letos priarale praznino podobo mesta ta bo ivahna, kot e nikoli doslej! in nam tako ponudile tevilne monosti za prijetno, zabavno in sproeno druenje v krogu druine in prijateljev. Naa prizadevanja po povezovanju in sodelovanju med mnogimi organizatorji prireditev odsevajo v izjemno bogatem decembrskem programu, ki hkrati vkljuuje tevilne lokalne izvajalce.

  Program je nastal ob sodelovanju naslednjih partnerjev: Snaga, druba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Zveza prijateljev mladine Maribor, ArtMar, iva Dvoria, Zavod MARS, tajerska in obinska turistina zveza, Narodni dom Maribor, Evropska prestolnica mladih Maribor 2013, Zavod za turizem Maribor - Pohorje.

  Naj arobni december obogati vae praznike in praznike vaih najdrajih!

 • Dear people of Maribor, dear visitors to our beautiful city!

  The year 2013 is slowly taking its leave, and once again there is a time ahead of us, which will bring a pleasant festive atmosphere to the city by the Drava river. The New Year's decorations with their many colourful lights will make us loosen up and remember the numerous beautiful moments we have experienced over the expiring year. There is a month of joy, laughter and warm embraces ahead of us. The upcoming holidays are an opportunity to forget our worries for a while and spend more time on pleasant commitments, for which we simply cannot find the time during the year.

  The events of Magical December will once again conjure up a festive image of the city it will be lively like never before and thus offer us many opportunities for enjoyable, amusing and relaxed socialising with our friends and families. Our aspirations for integration and cooperation among the many event organisers are reflected in an extremely rich December programme, which also includes a number of local performers.

  The programme was developed with the participation of the following partners: Snaga Public Waste Management Company, Maribor Friends of Youth Association, ArtMar, Live Courtyards, MARS Institute, Styria and the Municipal Tourist Association, Maribor House of the Nations, Maribor European Youth Capital, Maribor - Pohorje Tourist Board.

  Let festive Colourful December enrich your holidays and the holidays of your loved ones!

 • Liebe Brgerinnen und Brger von Maribor, sehr geehrte Besucher unserer schnen Stadt!

  Das Jahr 2013 verabschiedet sich allmhlich, und erneut kommt die Zeit, die uns auch in diesem Jahr in der Stadt an der Drau eine freundliche Feiertagsstimmung bescheren wird. Der Weihnachtsschmuck mit den vielen bunten Lichtern wird uns entspannen und an die vielen schnen Augenblicke erinnern, die wir in dem ausklingenden Jahr erlebt haben. Nunmehr liegt der Monat der Freude, des Lachens und der warmen Umarmungen vor uns. Die kommenden Feiertage sind daher eine Gelegenheit, fr kurze Zeit die Sorgen zu vergessen und mehr Zeit den angenehmen Verpflichtungen zu widmen, fr die wir whrend des Jahres einfach keine Zeit finden.

  Die Veranstaltungen im Rahmen des Zauberhaften Dezembers werden auch in diesem Jahr ein feierliches Stadtbild herbeizaubern die Stadt wird so lebhaft sein wie noch nie und uns auf diese Weise viele Mglichkeiten zum angenehmen, frhlichen und entspannten Beisammensein im Kreis von Familie und Freunden anbieten. Unsere Bemhungen, die vielen Veranstaltungsorganisatoren zusammenzubringen und gemeinsam ein Programm zu schaffen, drckt sich in dem auerordentlich reichen Dezemberprogramm aus, das gleichzeitig viele lokale Mitwirkende mit einschliet.

  Das Programm ist in Zusammenarbeit mit den folgenden Partnern entstanden: Snaga, Gesellschaft zur Abfallbehandlung und andere kommunale Leistungen d.o.o., Verein der Freunde der Mariborer Jugend, ArtMar, iva Dvoria, Anstalt MARS, Steirischer und kommunaler Tourismusverband, Narodni dom Maribor, Europische Hauptstadt der Jugend Maribor 2013, Tourismusamt Maribor-Pohorje

  Lassen Sie den Zauberhaften Dezember Ihre Feiertage und die Feiertage Ihrer Allerliebsten bereichern!

 • PRIIG PRAZNINE OKRASITVE SWITCHING ON FESTIVE LIGHTS EINSCHALTEN DER FESTTAGSBELEUCHTUNG

  Trg generala Maistra 3. december ob 17.00arobni december v Mariboru se prine s priigom prazninih luk.Festive December in Maribor begins with the switching on of festive lights.Festlicher Dezember in Maribor beginnt mit der Einschaltung der Festtagsbeleuchtung.

  PRAZNINI SEJMIFESTIVE FAIRSFEIERTAGSMARKTE

  Trg Leona tuklja3. do 30. december od 13.00 do 20.00

  Trg svobode, Grajski trg3. do 5. december in 23. do 24. december od 9.00 do 19.00

  Vetrinjski dvor3. do 31. december od 9.00 do 20.00

 • SEJEM STARINANTIQUE`S FAIRANTIQUITTSBAZAR

  Trg svobode, Grajski trg 21. in 28. december od 8.00 do 13.00

  MIKLAVEVANJEMEETING ST. NICHOLASTREFFEN MIT DEM ST. NIKOLAUS

  Trg Leona tuklja5. december ob 16.00

  PRIHOD DEDKA MRAZA FATHER FROST'S ARRIVALL ANKUNFT VON VTERCHEN FROST

  Sneni stadion pod Pohorjem 7. december ob 17.00

  POVORKE DEDKA MRAZA PO MESTU IN OKOLICIA FATHER FROST PROCESSION THROUGH THE CITY AND ITS SURROUNDINGS UMZUG VON VTERCHEN FROST DURCH DIE STADT UND IHRE UMGEBUNG

  10. december ob 17.15 Mestna etrt Koroka vrata, pred O Preihovega Voranca

  11. december ob 17.15Mestna etrt Brezje in Pobreje, pri vrtcu Kekec

  12. december ob 17.15Mestna etrt Tezno, na igriu vrtca Mima

  16. december ob 17.15 Mestna etrt Studenci, pri vrtcu Studenci - enota Poljane

 • 17. december ob 17.15 Mestna etrt Tabor in Nova vas, pred O Tabor I

  20. december ob 17.15 Obina Miklav na Dravskem polju, pred vrtcem v Miklavu, v Dravskem dvoru, Dobrovcih in Skokah

  26. december ob 16.00Trg Leona tuklja

  SLOVO DEDKA MRAZAFATHER FROST'S FAREWELLABSCHIED VON VTERCHEN FROST

  Trg Leona tuklja30. decembra ob 17.00

  BOIKOVANJEMEETING SANTA CLAUSTREFFEN MIT DEM WEIHNACHTSMANN

  Trg Leona tuklja13. in 19. december ob 16.00

  Arena Marprom18. december ob 16.00

 • OTROKE USTVARJALNE DELAVNICECHILDREN`S CREATIVE WORKSHOPS KINDER-WORK-SHOPS

  Vetrinjski dvor

  Pohorske vile so nas povabile tudi v Vilinsko vas, kjer se bomo z ustvarjalnimi delavnicami pridruili pravljinemu in ustvarjalnemu dogajanju.6., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 26. do 31. december ob 10.006. do 31. december ob 16.00

  Dom ustvarjalnosti mladih

  Le kdo se ne razveseli novoletnega darila in najbolj dragoceno in srno je tisto, ki ga izdelamo in ovijemo sami.

  Darila iz srca9. do 23. december med 15.00 in 19.0024. december med 8.00 in 12.00

  Drobne luke27. do 30. december med 8.00 in 16.00

  PRAVLJINE URICEFAIRYTALE HOURSMRCHENSTUNDEN

  Vetrinjski dvor

  4. do 31. december med 10.00 in 12.00 ter med 16.00 in 19.00

  OTROKO SILVESTROVANJECHILDREN'S NEW YEAR'S CELEBRATIONKINDER-SILVESTERFEIER

  Vetrinjski dvor31. december ob 15.00

 • LUTKOVNE PREDSTAVEPUPPET SHOWSPUPPENSPIELE

  Lutkovno gledalie Maribor

  3. december ob 17.00Studio MaMa

  7. december ob 10.00 in 11.30Volk in kozlika

  12. december ob 18.00 Maek z vreo opoteo

  14. december ob 10.00 in 16.00Piska iz Hamelina

  21. december ob 10.00 Maek z vreo opoteo

  28. december ob 10.00Studio MaMa

  ULINO GLEDALIESTREET THEATRESTRASSENTHEATER

  Grajski trg

  28. do 30. december ob 18.00Ana Mrzla Mariborska

 • SLOVENSKO NARODNO GLEDALIE MARIBORSLOVENE NATIONAL THEATER MARIBORSLOWENISCHE NATIONALTHEATER MARIBOR

  Drama

  6., 7., 9., 10., 14. december ob 20.00. Udovii: Nema poroka

  11. december ob 20.00E. de Filippo: Filumena Marturano

  13. december ob 20.00

  M. Matii: Fina mrtva dekleta

  20. december ob 20.00

  F. Lainek: Gaja, arestant

  Opera in balet

  1. december ob 17.00

  G. Verdi: Aida

  3., 4., 5., 7., 9., 10. december ob 19.30

  G. Verdi: Aida

  SILVESTRSKA PREDSTAVA

  NEW YEAR'S SHOW

  SILVESTERVORSTELLUNG

  31. december ob 17.00

  G. Verdi: La traviata

  31. december ob 17.30

  N. V. Gogolj: Revizor

 • DRUGE PREDSTAVE IN KONCERTI

  OTHER PERFORMANCES AND CONCERTS

  ANDERE VORSTELLUNGEN UND KONZERTE

  Trg Leona tuklja

  4. december ob 18.00

  English student theatre: Romeo and Juliet

  13. december ob 10.30

  Dobrodelna glasbeno-plesna predstava s III. gimnazijo Maribor

  16. december ob 16.00

  Koga se strah boji?

  Bastien in Bastiena

 • SLOVENSKO NARODNO GLEDALIE MARIBOR

  6. december ob 19.303. koncert cikla Carpe artem: kerjanc, Matz

  7. december ob 11.00F. Levstik: Martin Krpan

  14. december ob 19.30S. Prokofjev: Romeo in Julija

  15. december ob 19.30BIG BAND Zlata doba jazza Swing!

  16. december ob 20.00P. Marber: Od blizu

  17. in 23. december ob 19.30Boini koncert zbora in solistov Opere

  18. december ob 20.00B. Brecht: Malomeanska svatba

  19. in 21. december ob 20.00N. V. Gogolj: Revizor

  21. december ob 11.00P. Lund: arovnica Hillary gre v opero

  21. december ob 19.30Boino-novoletni koncert Simfoninega orkestra SNG Maribor

  21. december ob 20.00T. Luar, K. Mii, M. Biber, V. Turcu: enska, ki sem ji bral

  26. december ob 10.00F. Levstik:

Search related