Dragan Stojanovic Redovni Profesor

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  1/24

  УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

  UNIVERSITY OF NIŠFACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING

  Александра Медведева 14 ⋅ Поштански фах 73 18000 Ниш ⋅ Србија

  Телефон 018 529 105 ⋅ Телефакс 018 588 399Е-mail: [email protected]; http://www.elfak.ni.ac.rs

  Текући рачун: 840-1721666-89; ПИБ: 100232259 

  Aleksandra Medvedeva 14 ⋅ P.O. Box 7318000 Niš - SerbiaPhone +381 18 529 105 ⋅ Fax +381 18 588 399Е-mail: [email protected]://www.elfak.ni.ac.rs 

  Д Е К А Н 

  29.01.2015.

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

  НАСТАВНИЦИМА И САРАДНИЦИМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

  У складу са чланом 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РепубликеСрбије“, број 76/2005,100/2007- аутентично тумачење  97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и99/2014), чланом 125. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број05/2010....8/2014), чланом 7,8 и 9 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радногодноса наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број

  02/2008...9/2014) и чланом 120. Статута Електронског факултета у Нишу Извештај Комисијео пријављеним кандидатима на конкурс који је објављен дана 04.11.2014. године у дневномлисту «Народне новине» за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор 

   за ужу научну област Рачунарство и информатика  (кандидат  др Драган Стојановић) налази се у Библиотеци Електронског факултета у Нишу и може се погледати до 28.02.2015.године.

  Извештај се може погледати и на сајту Факултета (Информације/ Обавештења/

  Избори у звања 2014/2015).

  Примедбе на наведени извештај достављају се декану Факултета у напред наведеном  року. 

  ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

   Д е к а н 

   Проф. др Драган Јанковић, с. р. 

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  2/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  3/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  4/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  5/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  6/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  7/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  8/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  9/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  10/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  11/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  12/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  13/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  14/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  15/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  16/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  17/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  18/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  19/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  20/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  21/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  22/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  23/24

 • 8/9/2019 Dragan Stojanovic Redovni Profesor

  24/24