Click here to load reader

DOZA 02.2016

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

miesięcznik doradcy zawodowego

Text of DOZA 02.2016

 • 33

  D

  D

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  S

  S

  P

  P

  I

  I

  S

  S

  T

  T

  R

  R

  E

  E

  C

  C

  I

  I

  4

  4 WSTPNIAK

  5

  5 Osoba z niepenosprawnoci w dziaaniach

  aktywizacyjnych / Fil ip Zarba

  9

  9 STREFA BIZNES Postaw Klienta w sercu swojego biznesu

  / Patrycja Zauska

  1

  1

  5

  5 I I I Oglnopolska Konferencja Naukowo Szkoleniowa

  Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku

  Przedsibiorczo z pasj

  1

  1

  7

  7 PERSONAL BRANDING Prezentacja marki osobistej

  w Internecie / Beata wieczak

  2

  2

  2

  2 Doradca na falach samooceny klienta

  / Lidia Golba

  2

  2

  5

  5 Wykorzystanie SKALI w pracy z klientem oraz w pracy

  nad sob / Anna Rduch

  2

  2

  8

  8 Donald Super teoria rozwoju zawodowego

  / Agnieszka TyniecSzram

  S

  S

  P

  P

  I

  I

  S

  S

  T

  T

  R

  R

  E

  E

  C

  C

  I

  I

 • WW

  S

  S

  T

  T

  P

  P

  N

  N

  I

  I

  A

  A

  K

  K

  Na poziomie gimnazjw potrzebne jest dobre doradztwo zawodowe. Zauwaya to

  niestety dopiero pod koniec swojej kadencji poprzednia minister Joanna Kluzik

  Rostkowska. Podczas debaty Przyszo zawodowcw stwierdzia, e Dzisiaj

  doradcami zawodowymi s najczciej nauczyciele. To dobrze, bo znaj ucznia.

  Jednak nie wszyscy z nich znaj potrzeby rynku pracy. Dobre doradztwo zawodowe

  jest niezbdne na poziomie gimnazjum. Prawdopodobnie kady doradca zawodowy

  zgodzi si z tym twierdzeniem.

  Mamy nowy rzd, now pani minister i niestety nadal cisz w temacie doradztwa

  zawodowego. Oby historia nie zatoczya koa i obymy pod koniec kadencji obecnego

  rzdu znowu nie usyszeli stwierdze o potrzebie doradztwa zawodowego na

  poziomie gimnazjw. Oby trwajca cisza zostaa zakcona. A pki co, mimo, i

  przyszo nowe, jest jakby po staremu. . .

  Wam, Drodzy Czytelnicy, chcemy nieustannie oferowa nowe moliwoci spojrzenia

  na wykonywany zawd i nowe narzdzia niezbdne w pracy z Waszymi kl ientami.

  Poprzez dzielenie si wiedz i dowiadczeniem oraz rnorodnoci spojrze, jakie

  posiada nasza Redakcja, chcemy Was inspirowa i zachca do podejmowania

  nowych drg i wyzwa. Mamy nadziej, e dziki lutowemu numerowi tak wanie

  bdzie. W aktualnym wydaniu DOZA, znajdziecie spor dawk informacji o tym, jak

  aktywizowa osoby z niepenosprawnociami, jak moemy prezentowa nasz mark

  osobist w internecie oraz jak samoocena wpywa na wspprac z klientami.

  Niezawodny Dzia Narzdzia prezentuje nam kolejn pomoc w naszej pracy w postaci

  Skali , a nie mniej niezawodny Dzia Teoria prezentuje nam teori rozwoju

  zawodowego Donalda Supera. Dziki Strefie Biznes postawimy kolejny krok

  w kierunku bardziej efektywnego zarzdzania naszym modelem dziaania.

  Jak na kady dobry tort przystao, jest i wisienka. Bardzo smaczny test dla doradcw

  :) Sprawdmy si koniecznie! Jako, e luty dla wielu moe by miesicem

  powodujcym szybsze bicie serca, zainspirowani t emocjonujc atmosfer yczymy

  sobie i Wam dugotrwaych, partnerskich i satysfakcjonujcych relacj i zawodowych

  z Waszymi kl ientami : )

  Jacek Stpie

  Patrycja Zauska

  4

  4

 • DD

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  O

  O

  s

  s

  o

  o

  b

  b

  a

  a

  z

  z

  n

  n

  i

  i

  e

  e

  p

  p

  e

  e

  n

  n

  o

  o

  s

  s

  p

  p

  r

  r

  a

  a

  w

  w

  n

  n

  o

  o

  c

  c

  i

  i

  w

  w

  d

  d

  z

  z

  i

  i

  a

  a

  a

  a

  n

  n

  i

  i

  a

  a

  c

  c

  h

  h

  a

  a

  k

  k

  t

  t

  y

  y

  w

  w

  i

  i

  z

  z

  a

  a

  c

  c

  y

  y

  j

  j

  n

  n

  y

  y

  c

  c

  h

  h

  5

  5

  Istotn przyczyn biernoci osb z niepenosprawnociami jest brak dobrze

  dziaajcego systemu wsparcia. Organizacje pozarzdowe dziaaj na wasn rk,

  tworzc swoje standardy. Niestety, czsty brak cigoci finansowania, ktry wynika

  z dziaa opartych na projektach, nie pozwala stworzy staego orodka wsparcia,

  pozostawiajc po sobie luk, gdy finansowanie si koczy.

  Doradca zawodowy kieruje swoje dziaania do rnych grup spoecznych. Wsplnym

  ich mianownikiem s trudnoci w funkcjonowaniu na rynku pracy. Przyczyny trudnoci

  bywaj rne, poszukiwania moliwych rozwiza bywaj rne, poszukiwanie

  wsparcia prowadzi czsto do skorzystania z instytucjonalnych form, co nie zawsze

  sprawdza si ze wzgldu na ograniczone moliwoci instytucj i . Czsto jedynym

  rozwizaniem jest skorzystanie z pomocy organizacji pozarzdowych posiadajcych

  ogromny kapita, nie do koca wykorzystywany przez system wspierajcy osoby

  w trudnej sytuacji na rynku pracy.

  Grup ryzyka na rynku pracy, ktra wymaga niestandardowego podejcia

  do dziaa aktywizacyjnych s osoby z niepenosprawnociami. Co mwi nam

  statystyki: W 201 0 r. biernych zawodowo byo a 74,1 % niepenosprawnych w wieku

  produkcyjnym. W tej grupie 86,9% nie poszukiwao pracy z powodu choroby

  i niesprawnoci, 6,6% w zwizku z emerytur, 2,6% ze wzgldu na obowizki

  rodzinne i zwizane z prowadzeniem domu, 1 ,9% z uwagi na kontynuowanie nauki

  i uzupenianie kwalifikacji , a 1 ,2% z powodu zniechcenia bezskutecznoci

  poszukiwa. Jak z kolei wynika z najnowszych danych GUS w II I kwartale 2011 roku

  biernych zawodowo byo a 2 mln 793 tys. osb niepenosprawnych, w tym

  1 mln 469 tys. w wieku produkcyjnym (Koodziejska, 201 2).

  Liczby nie kami, a sensownie skrojonego instytucjonalnego systemu wsparcia dla tej

  grupy odbiorcw szuka ze wiec. Nie chc przedstawia jedynego najlepszego

  sposobu dziaania, bo go nie znam. Nie zamierzam rwnie analizowa

  teoretycznego punktu widzenia aktywizacji zawodowej osb z niepenosprawnoci.

  Pragn jedynie podziel i si refleksj, pync z obserwacji i wasnego dowiadczenia

  w pracy z t grup.

  F

  F

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  p

  p

  Z

  Z

  a

  a

  r

  r

  b

  b

  a

  a

 • DD

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  cieka edukacyjnozawodowa osb z niepenosprawnociami najczciej

  wyglda tak: szkoa specjalna w zalenoci od stopnia niepenosprawnoci moe

  by to klasa zawodowa lub klasa przysposabiajca do pracy, gdzie temat doradztwa

  zawodowego jest traktowany po macoszemu ze wzgldu na brak rodkw chyba,

  e placwka podejmuje dziaania projektowe z tego obszaru. Jeeli nie uda si

  podj zatrudnienia od razu po etapie edukacji moliwoci s nastpujce: Zakad

  Aktywnoci Zawodowej albo Warsztat Terapii Zajciowej, ktrego efektywno

  zatrudnienia wynosi 1 % uczestnikw (MisztalKurek, 2003). Powysze placwki s

  nastpujcymi po sobie ogniwami w drodze na otwarty rynek pracy.

  Istotnym powodem biernoci osb z niepenosprawnociami jest brak

  dobrze dziaajcego systemu wsparcia. Organizacje pozarzdowe dziaaj na wasn

  rk, tworzc swoje standardy. Niestety, czsty brak cigoci finansowania

  wynikajcy z dziaa opartych na projektach, nie pozwala stworzy staego orodka

  wsparcia, pozostawiajc po sobie luk, gdy finansowanie si koczy. Szans wydaj

  si by powstajcaSie Pozarzdowych Instytucj i Rynku Pracy, ktrej efekty

  bdziemy mogli obserwowa w niedalekiej przyszoci. Z bada przeprowadzonych

  przez Instytut Spraw Publicznych wynika, i gwnymi przyczynami trudnoci

  w aktywnoci na rynku pracy s:kopoty z uzyskaniem rzetelnej informacji , brak

  wystarczajcej wiedzy o przepisach prawnych, koszty finansowe i organizacyjne

  dostosowania stanowiska pracy, nieodpowiednie kwalifikacje osb

  niepenosprawnych, niedostosowana infrastruktura bariery architektoniczne

  (Gciarz, Giermanowska, 2009). Trudnoci rwnie wydaj si by

  niewaciwe/bdne metody oceny ludzkich predyspozycji , umiejtnoci, ktre

  skupiaj si na tym, czego niepenosprawny nie potrafi.

  Jednym z moliwych dziaa jest zatrudnienie wspomagane, ktre znane

  jest ju w Polsce od kilku, moe kilkunastu lat. Czym ono jest? Niczym innym jak

  skrojonym na miar procesem aktywizacji spoecznozawodowej. Myl przewodni

  zatrudnienia wspomaganego jest nie tylko wprowadzenie na otwarty rynek pracy, ale

  budowanie pozytywnego wizerunku samej osoby z niepenosprawnociami.

  Zatrudnienie za definiowane jest jako praca w rodowisku zintegrowanym

  w prawdziwej pracy, za prawdziwe pienidze zapewniajc odpowiednie do potrzeb

  wsparcie. Pytanie zatem jak dziaa? Przede wszystkim skupi si na

  zindywidualizowaniu diagnozy. Tak jak wspomniaem, poszukiwa moliwoci

  wykorzystania kapitau kl ienta, ktry dostosowujemy do miejsca pracy, a nie

  odwrotnie. W sytuacji , gdy osoba niepenosprawna nie jest w stanie sprosta

  6

  6

 • DD

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  postawionym zadaniom w pracy, nie jest to wina jej samej, ale dziaa, ktre

  spowodoway, e znalaza si w tym miejscu. Przez dziaania rozumiemy wszelkie

  podjte inicjatywy przez specjal istw w ramach pracy z klientem.

  Wanym elementem caego procesu zatrudnienia wspomaganego jest fakt, i to

  doradca bierze na siebie odpowiedzialno za pozyskanie informacji oraz znalezienie

Search related