of 1 /1
DOWNLOAD KATALOGER DOWNLOAD SPECIAL PROSPEKTER TRAM On & Off Pill-out ADL Katalog Mini Katalog Doormatic Rifton HTS Gå-sidde-stå Unibag Bad & toilet Cykler Spacelift Tvilling www.bjorn-nielsen.dk FORFLYTNINNG GANGTRÆNING SIDDE TIL STÅ MANUEL ELLER ELEKTRONISK UNIKKE HJÆLPEMIDLER TIL PÅ- OG AFTAGNING AF KOMPRESSIONSSTRØMPER www.bjorn-nielsen.dk ERGONOMISK TANG TIL UDTRYKNING AF PILLER I BLISTERPAKNINGER REDUCERER ARBEJDSSKADER SIKKER MEDICINHÅNDTERING ERGONOMISK GREB ENKEL OG KONTROLLERET UDTRYKNING AF PILLER www.bjorn-nielsen.dk DANISH DESIGN Sønderbyen 7 DK-9510 Arden Tel. +45 8692 7955 Fax +45 8692 7027 [email protected] NYHED AUTOMATISK DØRÅBNER · BATTERIDREVET · UDEN EL-INSTALLATION MONTERES PÅ FÅ MINUTTER ANVENDES MED ELLER UDEN FJERNBETJENING KAN DEMONTERES, OG GENANVENDES PÅ ANDEN DØR SELVREGULERENDE DRIVHJUL INDSTILBAR KRAFT OG HASTIGHED STORT DISPLAY MED ENKEL MENU BEVÆGELSESFØLER MED PUSH & GO www.bjorn-nielsen.dk NYHED DOORMATIC MEDFØLGER: Batteri + lader, Fjernbetjening + bevægelsesføler Monteringsplade til dør, Renseservietter og montage tape, Dørstopper TEKNISKE DATA: Bredde 57,5 cm, Højde: 23,5 cm Batteri: 2,6 Ah, Motor: 40 W Vare nr.: B8501 Sønderbyen 7 DK-9510 Arden Tel. +45 8692 7955 Fax +45 8692 7027 [email protected] www.bjorn-nielsen.dk HYGIEJNISK ENKELT ØKONOMISK Rifton Hygiene and Toileting System (HTS) kan tilpasses næsten alle toiletter og er designet til at forbedre livskvaliteten for brugere med særlige behov, samt lette arbejdet for plejepersonalet. www.bjorn-nielsen.dk GÅ - SIDDE - STÅ GAIT-TRAINER GANGTRÆNING, BARN TIL VOKSEN TRAM GANGTRÆNING, FORFLYTNING, SIDDE TIL STÅ TIL UNGE OG VOKSNE STANDY 3 & 4 STÅSTØTTERSTATIVER TIL UNGE OG VOKSNE DONDOLINO STÅSTØTTESTATIVER TIL BØRN NIMBO GÅ-ROLLATOR TIL BØRN OG UNGE PRONE STANDER LIGGELEJE/STÅSTØTTEBORD, BARN TIL VOKSEN BIRILLO GÅ/SIDDESTOL TIL BØRN ISKO-KOCH STÅSTØTTESTATIVER TIL UNGE OG VOKSNE Unibag - en ny måde at arbejde på En miljøvenlig, hygiejnisk & lethåndterlig substut for både det gængse bækken og kolbe. 1 Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler BAD & TOILET www.bjorn-nielsen.dk TOILETFORHØJER HTS TOILET OG BRUSESTOL BLUE WAVE OG OTTER BADESTOLE BRUSESÆDER BADESTOL/TABURET SEAHORSE SANICHAIR TOILET- OG BRUSESTOL DANMARKS STØRSTE UDVALG AF SPECIALCYKLER www.bjorn-nielsen.dk SpaceLiften forener tanken og ambitionen for den nye fleksible fremtidsbolig, hvad enten det er lejligheden på plejehjemmet, eller i egen bolig. SpaceLiften kan monteres i alle standard skabe. VELFÆRDSTEKNOLOGI NÅR DET ER BEDST, I SIN ENKLE FORSTAND Optimal udnyttelse af pladsen i boligen. MADE IN DENMARK SpaceLift med hylder og bøjlestang www.bjorn-nielsen.dk TVILLING FRISK LUFT OG SOCIALT SAMVÆR www.bjorn-nielsen.dk HVERDAGSHJÆLPEMIDLER ADL PRODUKTER Bestik og tallerkner · Krus, kopper, drikke · Køkkenredskaber Hus-hjem-have · Skrive-læse-spille · Sakse · Påklædning · Gribetænger-stokke Genoptræning · Bad og toilet · Personlig hygiejne HVERDAGSHJÆLPEMIDLER WWW.BJORN-NIELSEN.DK www.bjorn-nielsen.dk Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S www.bjorn-nielsen.dk HVERDAGSHJÆLPEMIDLER ADL PRODUKTER MINI KATALOG 2016/2017

DOWNLOAD KATALOGER - bjoern-nielsen.dk

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DOWNLOAD KATALOGER - bjoern-nielsen.dk

Bad & toiletCykler
Spacelift Tvilling
www.bjorn-niels en.dk
F O R F LY T N I N N G
G A N G T R Æ N I N G
S I D D E T I L S TÅ
M A N U E L E L L E R E L E K T R O N I S K
U N I K K E H J Æ L P E M I D L E R T I L PÅ - O G A F TAG N I N G
A F KO M P R E S S I O N S S T R Ø M P E R
www.bjorn-niels en.dk
E R G O N O M I S K TA N G T I L U DT RY K N I N G A F P I L L E R I B L I S T E R PA K N I N G E R
R E D U C E R E R A R B E J D S S K A D E R S I K K E R M E D I C I N H Å N DT E R I N G
E R G O N O M I S K G R E BE N K E L O G KO N T R O L L E R E T U DT RY K N I N G A F P I L L E R
www.bjorn-nielsen.dk
DA N I S H D E S I G N
Sønderbyen 7 DK-9510 Arden Tel. +45 8692 7955 Fax +45 8692 7027 [email protected]
NYH E D
AU TO M AT I S K D Ø R Å B N E R · B AT T E R I D R E V E T · U D E N E L - I N S TA L L AT I O N
M O N T E R E S PÅ FÅ M I N U T T E R A N V E N D E S M E D E L L E R U D E N FJ E R N B E TJ E N I N G
K A N D E M O N T E R E S , O G G E N A N V E N D E S PÅ A N D E N D Ø R S E LV R E G U L E R E N D E D R I V H J U L
I N D S T I L B A R K R A F T O G H A S T I G H E D S TO R T D I S P L AY M E D E N K E L M E N U
B E VÆ G E L S E S F Ø L E R M E D P U S H & G O
www.bjorn-nielsen.dk
Batteri + lader, Fjernbetjening + bevægelsesføler
Monteringsplade til dør, Renseservietter
og montage tape, Dørstopper
T E K N I S K E D ATA :
Bredde 57,5 cm, Højde: 23,5 cm
Batteri: 2,6 Ah, Motor: 40 W
Vare nr.: B8501
[email protected]
www.bjorn-nielsen.dk
H YG I E J N I S K E N K E LT
Ø KO N O M I S K
Rifton Hygiene and Toileting System (HTS)
kan tilpasses næsten alle toiletter og er
designet til at forbedre livskvaliteten for
brugere med særlige behov, samt lette
arbejdet for plejepersonalet.
4.03 Ståstøttestativer
Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/SSønderbyen 7 · DK-9510 Arden · Tlf. +45 8692 7955 · Fax +45 8692 7027 · [email protected] · www.bjoern-nielsen.dk
Dondolino Ståstativ til børn
• Børnestativer i 3 str. • Leveres komplet med hjul og støtteanordninger • Stel og bord er vinkelbar • Justérbare knæstøtter, bækkenstøtte, fodbespændinger samt bord
Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/SSønderbyen 7 · DK-9510 Arden · Tlf. +45 8692 7955 · Fax +45 8692 7027 · [email protected] · www.bjoern-nielsen.dk
4.03 Ståstøttestativer
Classic og Delta ståstøttestativ fra Isko Koch 3 forskellige modeller
Leveres som standard med:
KR111 Classic med motoroptræk
KR333 Delta Barn med motoroptræk
KR203 Delta Voksen med motoroptræk
Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/SSønderbyen 7 · DK-9510 Arden · Tlf. +45 8692 7955 · Fax +45 8692 7027 · [email protected] · www.bjoern-nielsen.dk
4.03 Ståstøttestativer
Ormesa ståstøttestativ Standy 3-4 Ståstøttestativ med transporthjul. Leveres komplet med indstilleligt bord, knæ-, hælstøtter samt rygstøtte med sikkerhedslås.
Varenr. HMInr. ISOnr. Beskrivelse Albuehøjde Vægt Z2760 30880 04480801 Standy 3 73-119 cm 28 kg Z2761 30879 04480801 Standy 4 85-138 cm 38 kg
Tilbehør
Varenr. Beskrivelse Z2764 Transporthjul til Standy 3 og Standy 4 Z2762 Bækkenstøtte til Standy 3 Z2763 Bækkenstøtte til Standy 4 Z2766 Hoved/nakkestøtte til Standy 3 og Standy 4
Ormesa ståstøttestativ, specifi kationer Specifi kationer (cm) Standy 3 Standy 4 Bredde 74 80 Længde 89 102 Højde bryststøtte 84-120 94-130 Max belastning 90 kg 120 kg
Justerbare knæstøtter Indstillelige hælstøtter Højde- og dybdeindstilleligt
bord
Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S
Sønderbyen 7 · DK-9510 Arden · Tlf. +45 8692 7955 · Fax +45 8692 7027 · [email protected] · www.bjoern-nielsen.dk
Ormesa Birillo gå/siddestol
• Højdeindstillelig ramme• Højdeindstillelig håndbøjle• Polstret sæde med plastic, der nemt kan rengøres
• Brandhæmmende betræk • Hjulene med kuglelejer er uden bremser, og forsynet med bløde »buffere«
GÅ - SIDDE - STÅ
G A I T - T R A I N E R G A N G T R Æ N I N G ,
B A R N T I L V O K S E N
T R A M G A N G T R Æ N I N G , F O R F LY T N I N G , S I D D E T I L S TÅ T I L U N G E O G V O K S N E
S TA N DY 3 & 4 S TÅ S TØT T E R S TAT I V E R T I L U N G E O G V O K S N E
D O N D O L I N O S TÅ S TØT T E S TAT I V E R
T I L B Ø R N
N I M B O G Å - R O L L ATO R T I L
B Ø R N O G U N G E
P R O N E S TA N D E R L I G G E L E J E / S TÅ S TØT T E B O R D, B A R N T I L V O K S E N
B I R I L LO G Å / S I D D E S TO L
T I L B Ø R N
I S KO - KO C H S TÅ S TØT T E S TAT I V E R
T I L U N G E O G V O K S N E
t
Unibag - en ny måde at arbejde på
En miljøvenlig, hygiejnisk & lethåndterlig substitut for både det gængse bækken og kolbe.
Baggrundsviden
Firmaet Clean Analytical System AB blev etableret af tidl. cheflaborant BengtInge Brodén i 1986. Clean Lab System var navnet på en lukkemeka nisme indbygget i proppen af reagensglas. Denne lukkemekanisme eliminerede mulig kontamination af væsker i det praktiske arbejde på sygehuslabo ratorier. Systemet er siden videreudviklet til også at omfatte andre produktkategorier; heriblandt UNIBAG.
For yderligere information om Unibag; besøg: www.casab.se
Sønderbyen 7 · DK9510 Arden
Telefon: +45 8692 7955 Fax: +45 8692 7027
[email protected]
www.bjoernnielsen.dk
Unibag forhandles i Danmark af Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler, der med solide 50 år på markedet har givet os en unik viden indenfor alle former for hjælpemidler og hospitalsartikler til ældre og handi cappede.
Foruden nøje udvalgte kvalitetsprodukter indgår den ne viden som en del af den samlede pakke, når der søges rådgivning, eller der bestilles varer til levering.
Ved spørgsmål vedrørende produktet og dets mulig heder samt evt. bestilling af prøvepakke, kontakt da venligst nedenstående.
Varenr.: P110 HMInr.: 52940
Forhandlerinformation
20/08/14 10.32
BAD & TOILET
www.bjorn-nielsen.dk
TO I L E T F O R H Ø J E R
H T S TO I L E T O G B R U S E S TO L
B LU E WAV E O G OT T E R B A D E S TO L E
B R U S E S Æ D E R
B A D E S TO L / TA B U R E T
S E A H O R S E S A N I C H A I R TO I L E T - O G B R U S E S TO L
D A N M A R K S S TØ R S T E U D VA LG
A F S P E C I A LC Y K L E R
www.bjorn-nielsen.dk
SpaceLiften forener tanken og ambi tionen for den nye fleksible fremtids bolig, hvad enten det
er lejligheden på plejehjemmet, eller i egen bolig.
SpaceLiften kan monteres i alle standard skabe.
V E L F Æ R D S T E K N O L O G I N Å R D E T E R B E D S T ,
I S I N E N K L E F O R S T A N D
O p t i m a l u d n y t t e l s e a f p l a d s e n i b o l i g e n .
MA D E I N D E N MA R K
SpaceLift med hylder og bøjlestang
www.bjorn-nielsen.d k
T V I L L I N G F R I S K LU F T O G S O C I A LT S A M VÆ R
www.bjorn-nielsen.dk
HVERDAGSHJÆLPEMIDLER
Hus-hjem-have · Skrive-læse-spille · Sakse · Påklædning · Gribetænger-stokke
Genoptræning · Bad og toilet · Personlig hygiejne
H VERD
AG SH
JÆ LPEM
ID LER
W W
W .B
JO RN
-N IELSEN
.D K
www.bjorn-niels en.dk
www.bjorn-nielsen.dk
2016/2017