4
DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE Doprinos Komisije Programu čelnika #FutureofEurope #EURoad2Sibiu DALJNJE MJERE ZA DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE Na temelju vizije iznesene u Izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015. i u dokumentima za razmatranje o produ- bljivanju ekonomske i monetarne unije te o budućnosti financija EU-a iz proljeća 2017., Europska komisija utvrđuje Plan za dodatno produbljivanje europske ekonomske i monetarne unije s konkretnim mjerama koje treba poduzeti u sljedećih 18 mjeseci. Započeli smo s popravkom europskoga krova. No danas i sutra moramo strpljivo, kat po kat, trenutak po trenutak, zamisao po zamisao, nastaviti dodavati nove katove u europsku kuću. Sada moramo dovršiti gradnju europske kuće dok je još lijepo vrijeme. Vrata koja su nam se otvorila neće zauvijek biti otvorena. Iskoristimo ovaj zamah, uhvatimo vjetar u jedra. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017. Cilj je Komisije: Komisijini prijedlozi uključuju: Komisija predstavlja plan za produbljivanje europske ekonomske i monetarne unije te zajedno s njime: Osnažiti jedinstvo Poboljšati učinkovitost Pojačati demokratsku odgovornost Prijedlog o osnivanju Europskog monetarnog fonda Prijedlog o uključivanju Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u pravni okvir EU-a Komunikaciju o novim proračunskim instrumentima za stabilno europodručje unutar okvira Unije Prijedlog o jačanju Programa potpore strukturnim reformama i prijedlog o mobiliziranju sredstava EU-a za potporu nacionalnim reformama Komunikaciju o europskom ministru gospodarstva i financija Izvješće petorice predsjednika o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije, 22. lipnja 2015. Komunikacija Komisije o koracima prema dovršetku ekonomske i monetarne unije, 21. listopada 2015. Dokument za razmatranje o produbljivanju ekonomske i monetarne unije, 31. svibnja 2017. Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017. Sastanak na vrhu država europodručja, 15. prosinca 2017. Bijela knjiga o budućnosti Europe, 1. ožujka 2017. Sastanak u Sibiuu, 9. svibnja 2019. Europsko vijeće, 28. i 29. lipnja 2018. Europsko vijeće, 21. i 22. ožujka 2019. Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a, 28. lipnja 2017. 6. prosinca 2017. Plan i prijedlozi 2025

DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I …...potpuno operativan Europski monetarni fond uspostava riznice europodručja * Za više pojedinosti pogledajte Dokument za razmatranje o produbljenju

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I …...potpuno operativan Europski monetarni fond uspostava riznice europodručja * Za više pojedinosti pogledajte Dokument za razmatranje o produbljenju

DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE

Doprinos Komisije Programu čelnika#FutureofEurope #EURoad2Sibiu

DALJNJE MJERE ZA DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE

Na temelju vizije iznesene u Izvješću petorice predsjednika iz lipnja 2015. i u dokumentima za razmatranje o produ-bljivanju ekonomske i monetarne unije te o budućnosti financija EU-a iz proljeća 2017., Europska komisija utvrđuje Plan za dodatno produbljivanje europske ekonomske i monetarne unije s konkretnim mjerama koje treba poduzeti u sljedećih 18 mjeseci.

Započeli smo s popravkom europskoga krova. No danas i sutra moramo strpljivo, kat po kat, trenutak po trenutak, zamisao po zamisao, nastaviti dodavati nove katove u europsku kuću. Sada moramo dovršiti gradnju europske kuće dok je još lijepo vrijeme. Vrata koja su nam se otvorila neće zauvijek biti otvorena. Iskoristimo ovaj zamah, uhvatimo vjetar u jedra.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

Cilj je Komisije:

Komisijini prijedlozi uključuju:

Komisija predstavlja plan za produbljivanje europske ekonomske i monetarne unije te zajedno s njime:

Osnažiti jedinstvo Poboljšati učinkovitost Pojačati demokratsku odgovornost

Prijedlog o osnivanju Europskog

monetarnog fonda

Prijedlog o uključivanju Ugovora o stabilnosti,

koordinaciji i upravljanju u pravni okvir EU-a

Komunikaciju o novim proračunskim

instrumentima za stabilno europodručje

unutar okvira Unije

Prijedlog o jačanju Programa potpore

strukturnim reformama i prijedlog o mobiliziranju

sredstava EU-a za potporu nacionalnim reformama

Komunikaciju o europskom ministru

gospodarstva i financija

Izvješće petorice predsjednika o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije, 22. lipnja 2015.

Komunikacija Komisije o koracima prema dovršetku ekonomske i monetarne unije, 21. listopada 2015.

Dokument za razmatranje o produbljivanju ekonomske i monetarne unije, 31. svibnja 2017.

Govor o stanju Unije, 13. rujna 2017.

Sastanak na vrhu država europodručja, 15. prosinca 2017.

Bijela knjiga o budućnosti Europe, 1. ožujka 2017.

Sastanak u Sibiuu, 9. svibnja 2019.

Europsko vijeće, 28. i 29. lipnja 2018.

Europsko vijeće, 21. i 22. ožujka 2019.

Dokument za razmatranje o budućnosti financija EU-a, 28. lipnja 2017.

6. prosinca 2017. Plan i prijedlozi

2025

Page 2: DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I …...potpuno operativan Europski monetarni fond uspostava riznice europodručja * Za više pojedinosti pogledajte Dokument za razmatranje o produbljenju

Plan za produbljenje europske ekonomske i monetarne unije

U 2018.FINANCIJSKA UNIJA EKONOMSKA I FISKALNA UNIJA

BANKARSKA UNIJA I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA ✓ donošenje svih preostalih prijedloga o bankarskoj uniji, uključujući prijedlog o smanjenju rizika, Europskom sustavu osiguranja depozita i zajedničkom zaštitnom mehanizmu za jedinstveni fond za sanaciju

✓ prijedlog Komisije o okviru kojim se omogućuje razvoj europskih vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama na temelju rada Europskog sustava za sistemske rizike.

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR EU-A (VFO) ✓ donošenje prijedloga o jačanju Programa potpore strukturnim reformama

✓ donošenje ciljanih izmjena Uredbe o zajedničkim odredbama

✓ prijedlozi Komisije za višegodišnji financijski okvir za razdoblje nakon 2020.

DEMOKRATSKA ODGOVORNOST I BOLJE UPRAVLJANJE

EUROPSKI MONETARNI FOND ✓ rasprava o zakonodavnom prijedlogu

EUROPSKI MINISTAR GOSPODARSTVA I FINANCIJA ✓ rasprava na političkoj razini

VANJSKO ZASTUPANJE EUROPODRUČJA ✓ rasprava o zakonodavnom prijedlogu

UKLJUČIVANJE FISKALNOG UGOVORA U PRAVO EU-A

✓ rasprava o zakonodavnom prijedlogu

DIJALOG IZMEĐU INSTITUCIJA EU-A ✓ formaliziranje praksi između Europskog Parlamenta i Komisije

Do polovine 2019.FINANCIJSKA UNIJA EKONOMSKA I FISKALNA UNIJA

BANKARSKA UNIJA I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA ✓ potpuno operativan zaštitni mehanizam za jedinstveni fond za sanaciju

✓ provedba Europskog sustava osiguranja depozita ✓ donošenje svih zakonodavnih inicijativa u postupku koje se odnose na uniju tržišta kapitala

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR EU-A (VFO) ✓ donošenje prijedloga o potpori strukturnim reformama za razdoblje nakon 2020.

✓ donošenje prijedloga o posebnom instrumentu za konvergenciju za države članica izvan europodručja za razdoblje nakon 2020.

✓ donošenje prijedloga o funkciji stabilizacije za razdoblje nakon 2020.

DEMOKRATSKA ODGOVORNOST I BOLJE UPRAVLJANJE

EUROPSKI MONETARNI FOND ✓ donošenje zakonodavnog prijedloga

EUROPSKI MINISTAR GOSPODARSTVA I FINANCIJA ✓ zajednički dogovor

VANJSKO ZASTUPANJE EUROPODRUČJA ✓ donošenje zakonodavnog prijedloga

UKLJUČIVANJE FISKALNOG UGOVORA U PRAVO EU-A

✓ donošenje zakonodavnog prijedloga

Moguće daljnje mjere: kraj 2019. –2025.*FINANCIJSKA UNIJA EKONOMSKA I FISKALNA UNIJA

✓ kontinuirana provedba inicijativa koje se odnose na uniju tržišta kapitala

✓ mjere za izdavanje europske sigurne imovine ✓ izmjene regulatornog tretmana izloženosti državnog duga

✓ provedba novog višegodišnjeg financijskog okvira ✓ potpuno operativna funkcija stabilizacije ✓ pojednostavnjivanje pravila iz Pakta o stabilnosti i rastu

DEMOKRATSKA ODGOVORNOST I BOLJE UPRAVLJANJE

✓ potpuno operativna funkcija europskog ministra gospodarstva i financija koji je predsjednik Euroskupine i potpredsjednik Komisije

✓ potpuno operativan Europski monetarni fond ✓ uspostava riznice europodručja

* Za više pojedinosti pogledajte Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije od 31. svibnja 2017.

Page 3: DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I …...potpuno operativan Europski monetarni fond uspostava riznice europodručja * Za više pojedinosti pogledajte Dokument za razmatranje o produbljenju

Postojeće stanje europske ekonomske i monetarne unijeEuro je valuta Europske unije. Od njegova uvođenja 2002. 19 država članica pridružilo se europodručju. Sve države članice EU-a imaju zakonsku obvezu s vremenom uvesti euro, osim Danske na koju se primjenjuje izuzeće i Ujedinjene Kralje-vine koja je odlučila izaći iz EU-a. Nakon što Ujedinjena Kraljevina izađe iz EU-a, gospodarstva država članica europodručja činit će oko 85 % bruto nacionalnog proizvoda EU-a.

Euro podupire 64 % građana europodručja, što je najviša razina od uvođenja novčanica i kovanica eura 2002.

% – EUROPODRUČJE IZVOR: EUROBAROMETAR, PROSINAC 2017.

11/2002(EU12)

11/2003(EU12)

11/2004(EU12)

10/2005(EU12)

09/2006(EU12)

09/2007(EU13)

07/2008(EU15)

10/2009(EU16)

10/2010(EU16)

11/2011(EU17)

10/2012(EU17)

10/2013(EU17)

10/2014(EU18)

10/2015(EU19)

10/2016(EU19)

10/2017(EU19)

40 %

50 %

60 %

70 %

4547

5251

56 5557 57 56

5352

5151

6159

64PODU

PIRU EURO A

BE

EL

CY

MT NL AT PT

SI SK FI

LV LT LU

ES FR IT

DE EE IE

PL

CZ

DK

HR

RO SE

HU

BG

Članice Europske unije Koordiniraju politike i poštuju zajednička ekonomska i fiskalna pravila (europski semestar, Pakt o stabilnosti i rastu, postupak zbog makroekonomskih neravnoteža)

Poštuju zajednička pravila o financijskom sektoru (jedinstveni pravilnik)

Potpisnice Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanjuOsim: CZ, HR, UK

Potencijalne države članice europodručja

Europodručje (države članice EU-a u čija je službena valuta euro)Članice Europskog stabilizacijskog mehanizma, mehanizma financijske zaštite europodručjaNadzor banaka pod vodstvom Europske središnje banke (Jedinstveni nadzorni mehanizam)

Nacionalne valute vezane za euro

Euro je zajednička valuta 340 milijuna Europljana i druga najčešće korištena valuta u svijetu. Šezdeset zemalja i državnih područja, odnosno još 175 milijuna ljudi, vezalo je svoje valute, izravno ili neizravno, uz euro.

UK

Page 4: DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I …...potpuno operativan Europski monetarni fond uspostava riznice europodručja * Za više pojedinosti pogledajte Dokument za razmatranje o produbljenju

Print ISBN 978-92-79-76174-4 doi:10.2765/929103 KC-07-17-047-HR-C PDF ISBN 978-92-79-76168-3 doi:10.2765/5827 KC-07-17-047-HR-N

Postotak građana europodručja koji imaju pozitivno mišljenje o euru po državi članici europodručja

Nadovezujući se na Izvješće petorice predsjednika Junckerova Komisija već je poduzela mjere za jačanje ekonomske i monetarne unije

✓ Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika poboljšan je te sadržava posebne preporuke za europodručje u cjelini.

✓ Pojačan je dijalog s Europskim parlamentom, državama članicama, nacionalnim parlamentima, socijalnim partnerima i dionicima na svim razinama.

✓ Fleksibilnost u okviru postojećih pravila Pakta o stabilnosti i rastu primijenjena je za potporu reformama i ulaganjima.

✓ Europski stup socijalnih prava proglašen je 17. studenoga 2017. u Göteborgu i već uzet u obzir u europskom semestru za 2018.

✓ Procjena socijalnog učinka provedena je za novi program potpore stabilnosti za Grčku.

✓ Nacionalni odbori za produktivnost osnovani su u državama članicama europodručja prema prijedlogu Komisije i preporuci Vijeća kako bi proveli neovisnu analizu kretanja koja utječu na produktivnost i konkurentnost te pojačali politički dijalog na nacionalnoj razini.

✓ U tijeku je donošenje paketa za daljnje smanjenje rizika i jačanje otpornosti bankarskog sektora EU-a.

✓ Radi se na rješavanju pitanja loših kredita.

✓ Komisija je pored drugih mjera za dovršetak bankarske unije predložila uspostavu Europskog sustava osiguranja depozita za veću zaštitu deponenata.

✓ Komisija je uspostavila Europski fiskalni odbor za pružanje neovisnih savjeta Komisiji.

✓ Unija tržišta kapitala usmjerava privatna financijska sredstva kako bi se europskim poduzećima olakšao pristup financiranju.

✓ Komisija je predložila postupnu provedbu poboljšanja vanjskog zastupanja europodručja u međunarodnim financijskim institucijama, primjerice Međunarodnom monetarnom fondu, do 2025.

✓ Komisija je osnovala Službu za potporu strukturnim reformama radi objedinjavanja stručnih znanja i pružanja tehničke podrške svim zainteresiranim državama članicama.

SOURCE: EUROBAROMETER, DECEMBER 2017

85 8276 73 69 68 67 65 64 64 64 64 63 60 57 57 53

48 4536

IE LU DE FI EE NL SK ES FR EURO AREA

MT AT SI PT EL BE LV CY IT LT