of 77/77
Groeten uit Stompwijk

Dorpsketting 2112

 • View
  228

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Weekblad De Dorpsketting, nr 2112

Text of Dorpsketting 2112

 • Gro

  eten

  uit

  Sto

  mpw

  ijk

 • Hier ligt ons cadeau voor u De eerste pagina, dus de laatste pagina, is

  een letterlijk onbeschreven blad. Bij ons zijn de laatste altijd de eerste. Pas als alles af is, komt het overzicht in beeld. Voor die tijd komt

  van alle kanten de kopij op ons af. Dat wordt bewerkt, versierd, gecorrigeerd, gecheckt, door ander opnieuw gecorrigeerd, uitgeprint

  en opgeslagen. Dan volgt ons motto: Check, check, dubbel check dan op volgorde leggen en alvast een deel uitprinten. Kortom er is met zorg aan dit kerstnummer gewerkt. En

  natuurlijk zijn we ook dit jaar vast weer iets vergeten of is er iets fout gegaan. Ons 2e motto is, waar gewerkt wordt vallen spaan-

  ders. . We starten zoals gebruikelijk met de parochie-berichten. Er is flink geoefend om voor u

  mooie kerstvieringen te verzorgen, soms wer-den we vereerd met hun achtergrondgezang. Leo heeft een duik genomen in ons archief van 1971 en het is zo leuk om te lezen dat er

  weinig veranderd is zoals de Stompwijkseweg, de politieke verwikkelingen, diefstallen van boten en gewenste woningbouw. De dikte van

  hosties, het vertrek van de laatste zusters uit het klooster. In dat archief weer berichten uit het parochiearchief uit 1870. En leuke versla-

  gen uit die tijd. De eerste foto in de Dorpsket-ting en de kwaliteit van het blad is enorm ver-beterd. Kortom, erg leuk om opnieuw te le-zen.

  Serious Request heeft uitstekende zaken ge-daan in het Blesse Paard. Er wordt door SKZ een heus kerstgala georganiseerd in het

  Dorpshuis op 29 december voor kinderen van 4 tot 12 jaar en ze barsten van de plannen voor volgend jaar.

  Links en rechts ontvingen wij de nodige ca-deaus voor onder de boom, zij zijn individueel ingezonden, maar meest gebundeld geplaatst. Ook cadeaus uit Bolivia van Linda de Jong, die

  zich dagelijks inzet voor de kinderen. Anja van Boheemen heeft kerstinkopen gedaan op de Maerten v.d. Veldeschool tijdens het maken

  van de kerststukjes. Dat was dan weer een cadeau voor de redactie, heel veel dank Anja. Nieuws van de IJsclub en marathonschaat-

  sers. 40 Jaar kerkversiering in onze kerk door veelal dezelfde personen, wat geweldig.!Nieuws van The Beatz en tips ter voorkoming

  van kerststress, die ik zelf eens ter harte moet nemen. Berichten van Woej en persoonlijke cadeaus van mij.

  Adri Bennis gaat zich hard maken voor de be-klimmingen van de Alphe dhuZes, want opge-ven is geen optie.

  Perikelen rond het even wegbrengen van een kerststukje. Dan gaan we het op een lopen zetten; de Meerhorstloop of inloopochtend bij het Dorpshuis. Kerstcadeaus vanuit de Kwi-

  bus. Een overheerlijk verslag van VrouwActief, nog meer kerststukjes en cadeaus. Een ge-dicht van Janus Verhagen, hij staat ook nog

  met een verslag in het archief van 1971. Re-cepten en recepties. Katholieke Bond van Ou-deren moet de contributie verhogen net als

  het zwembad. En nog wat loslopende wensen van enthousiaste burgers. Een terugblik op het Sinterklaasfeest, het jaaroverzicht van de sport, een waar gebeurd

  kerstverhaal beschreven door het oog van cameraman Frans Oliehoek en een lief hartje van Peter en Coby Zuidgeest.

  Dan het algemeen jaaroverzicht en verzamel-de cadeaus in de Bles tijdens het wilddiner. Onbegrip voor de gemeente als het gaat om

  het welzijn van de inwoners. Een op de val-reep ontvangen bericht van Monique Olsthoorn, zij hoopt op een ca-deautje van de Gemeente voor alle paardenei-

  genaren die momenteel problemen hebben met de uitvoering van de handhaving! Een aangepast paardenbeleid met niet alleen oog

  voor welstand maar ook voor welzijn. Gedichten en politieberichten op zoek naar

  inbrekers en medewerking voor een veilige jaarwisseling. Nog meer cadeaus gevonden in de pastorie. Hieronder nog een kleine kerstserenade in de

  vorm van fotos van het kerstconcert van Fan-fare Juliana.

  Nogmaals namens de redactie en het bestuur van de Dorpsketting wensen wij u hartverwar-mende kerstdagen een bijzonder goed 2012.

  Tot volgend jaar. Petra (Dank aan Aad Janson voor foto voorzijde)

 • KBO

 • Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

  overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer 0622027668

  Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

  Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655 Emailadres: [email protected] Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur

  Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur E-mail: [email protected]

  Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr. 361502168 Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

  Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/[email protected]

  Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie Woensdag 21 dec. 10.00 uur KBO kerstviering met parochiekoor,

  Voorganger Diaken H. Peters. Zaterdag 24 dec. 19.00 uur Woord en communieviering met kinderkoor Voorganger Diaken H. Peters 21.30 uur Woord en communieviering met EMS koor

  Voorganger Mw. Marianne Turk Zondag 25 dec. 11.00 uur 1e kerstdag woord- en communieviering met parochiekoor Voorganger diaken H. Peters.

  Maandag 26 dec. 11.00 uur 2e kerstdag gebedsviering met kindje wiegen Voorgangers Mw. M. Turk en Conny Janson Zaterdag 31 dec. 19.00 uur Gebedsviering met samenzang

  Voorganger Mw. M. Turk. Zondag 1 jan. 11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor Voorganger Pater Koster 12.00 uur Nieuwjaarsreceptie in de kerk

  Misintenties Woensdag 21 december 10.00 uur voor de overleden leden en weldoeners van de KBO, Jan Kerkvliet,

  Piet Roeling, Corrie v.d. Zijden - v. Leeuwen, Jan v. Wissen, Overleden Fam v. Wissen - v. Brecht, Piet v.d. Salm, overleden Fam v. d. Salm Luk, Joop Olijhoek, Cornelis en Piet Olijhoek, Kees Luk, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit - Noorlander

  Zaterdag 24 december 19.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie,Gerard van Rijn, Leo Luiten, Piet Roeling, Corrie v.d Zijden - van Leeuwen, Arie en Rika v. Santen Verhagen, Leen v. Bohee-men, Sjaak en Anja v. Santen Koot, Jannie Suyten - v.Leeuwen, Aad Luk, Femia Janson - Sloot, Henk Luiten, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Cok Hilgersom, Bertus v. Vliet, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit - Noor-lander, Jos Janson

  Zaterdag 24 december 21.30 uur voor de overleden weldoeners van de parochie, Bert de Jong, Lena de Jong - v.d. Geest, overleden fam. Klijn Lexmond, Cors Oudshoorn, Thea v. Wijk - v Leeuwen, Willem Zandbergen, Nel Janson - v. Cassel, Fam. Knijnenburg - v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg - v. Vliet, Fam. Ou-

  dijk, Fam. v. Velzen, Fam. Snoeker, Fam. v. Vliet- v. Wissen, Jan Scholtes, To v.d. Bos - de Vrede, Martien v. d. Bos, Hans de Winter, Jan v. Rijn, overleden ouders v. Rijn - v. Swieten, overleden ouders v.d. Hulst Kempen, Piet Roeling, Elisabeth Maria Lelieveld - v. Veen, Frans Koorevaar, Kees Luk, Corrie v.d. Zijden - v. Leeuwen, Ton en Carla v.d. Bosch, Jan Hubert Frauwenfelder, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. San-

  ten Koot, Jannie Suyten - v. Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom Zoetendaal, Femia Janson -Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Toon en Gerarda Knijnenburg - v.d. Lubbe en Sjors en Treesje, Jan Ammerlaan, Nicolaas v. Schie, Bertus v. Vliet,

  Bas v.d. Helm, Maartje Tuit - Noorlander, Jaap en Sjaan v. Es - v. Santen, overleden ouders Onderwater-v.d. Ploeg, Hubertus Onderwater, overleden ouders Berg Hoogeveen.

 • Zondag 25 december 11.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie. Piet Roeling, overleden ouders Turkenburg - v.d Kroft, Carla Noordermeer Steenland, overleden fam v. Santen Tabben, Nic v. Santen, Barry v. Bohemen, Albertus v.d. Voort, Ad Overdevest, overleden ouders v. Os Verbeek, overle-den fam. Knijnenburg - v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg - v. Vliet, Eric v. Beek, Nico v. Boheemen, Piet v.d. Arend, Leen en Josien Olsthoorn Lourens, Arie-Marie en Kees Olsthoorn, G Hoogervorst, Toos v. Bohee-men Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen - v.d. Krogt, Kees v. Dijk, overleden ouders Vrees-wijk - v. Leeuwen, Martien v.d Bos, To v.d.Bos - de Vrede, Nicolaas v. Schie, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen Koot, Jannie Suyten - v. Leeuwen, Aad Luk, Femia Janson - Sloot, Henk Luiten, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Bas v.d. Helm,

  Maartje Tuit - Noorlander. Zondag 1 januari 11.00 uur voor de overleden weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden - v. Leeu-wen, Nico v. Boheemen, Jan v.d. Krogt, Jan Kerkvliet, G Hoogervorst, Magda v. Santen - v. Paassen,

  Kees v. Dijk, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk Ham, Nicolaas v. Schie, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen Koot, Jannie Suyten - v.Leeuwen, Aad Luk, Cor Bolleboom Zoetendaal, Femia Janson - Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen Hoogendijk, Gerard Put, Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Ge-rarda Knijnenburg - v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit - Noorlan-

  der.

  kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars

  woensdag 21 dec. 10.00 uur Adriaan H. Jan v. Rijn geen

  Zaterdag 24 dec. 19.00 uur Adriaan H, F.v.S geen Monica v S/ Bas v. Santen 21.30 uur John O.,F.v.S geen Ashley J. / Inge Rotteveel

  Zondag 25 dec. 11.00 uur Adriaan H. Paula v. H Sjoerd en Joost v. Bemmelen Maandag 26 dec. 11.00 uur Adriaan H. geen geen Zaterdag 31 dec. 19.00 uur Adriaan H. Cees Bergen geen Zondag 1 jan. 11.00 uur Adriaan H. Jan v. Rijn Ramon v. S/ Annika Luk

  De medewerkers van het secretariaat van de Laurentiuskerk wensen u:

  een zalig Kerstmis en een gezond, zorgeloos en fijn 2012 toe

  Wij zullen met plezier al uw intenties en andere wensen trachten te vervullen.

  Medewerkers secretariaat

  Een droom van een kind!

  Op kerstavond, 24 december om 19.00 uur is er weer een gezinsviering. De voorganger is

  pastor H. Peters. Speciaal voor deze viering heeft het kinderkoor, onder leiding van Marian en Gerda, prachtige liederen ingestudeerd. Kom dus allemaal luisteren, meezingen en ge-nieten!

  Graag tot ziens, Werkgroep Gezinsviering

  Het E.M.S. koor wenst u allen een Zalig Kerstfeest

  Kerstavond 24 december zingt ons koor weer bij de viering. Begin uw Kerstfeest goed en kom meezingen met alle traditionele kerstliedjes, luister naar de eigentijdse eerste lezing en het altijd mooie Kerstevangelie.

  Voorganger is Mevr. Marianne Turk. Om 21.00 uur beginnen wij met zingen. Aanvang van de viering: 21.30 uur

  Tweede Kerstdag Kindje wiegen en Koekdelen Op tweede kerstdag gaan we om 11.00 uur weer kindje wiegen. Alle opas en omas, vaders en moeders, tieners, kinderen, peuters en kleuters zijn wel-kom. We hebben dit jaar een heel mooi verhaal over engeltjes. Iedereen die

  als engel verkleed komt, kan mee doen. Als je een liedje wil voor zingen of spelen, dan kan dat natuurlijk ook. Laat het even aan ons weten. Wij hopen jullie allemaal te zien op tweede kerstdag.

  Marianne Turk en Conny Janson Tel. 5809367 Email [email protected]

 • Wilt u in het nieuwe jaar uw administratie eenvoudig

  bijwerken?

  Misschien is internetboekhouden dan iets voor u!

  - Vele bedrijven en verenigingen maken hiervan gebruik

  - Gebruiksvriendelijk, wij ondersteunen u en kunnen direct

  meekijken

  - 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar

  - Een abonnement met vaste lage kosten

  - Rapportages en managementinformatie direct beschikbaar

  Kantoor Zaal, al ruim 55 jaar persoonlijke service

  Door uitbreiding van ons kantoor in 2011

  kunnen wij u nog beter van dienst zijn in 2012.

  Wij kiezen voor persoonlijke benadering en servicegerichtheid.

  Ruim 75% van onze clinten is al meer dan 10 jaar vaste klant.

  Graag wensen wij u prettige feestdagen

  en een gelukkig en financieel gezond 2012!

  Medewerkers Kantoor Zaal

 • Vorig jaar bestond de Dorpsketting 40 jaar. In het

  kerstnummer hebben we toen veel aandacht be-steed aan de allereerste Dorpsketting en aan de

  het langzaam maar zekere ontstaan van dit blad. We vonden het leuk om dit jaar weer 40 jaar te-

  rug te kijken en een aantal zaken hieruit te lich-ten. Het jaar 1971 moet gezien worden als een

  jaar waarbij Stompwijk zich langzaam maar zeker begint te keren tegen alles wat tot dan toe de ge-

  vestigde orde was. Politiek engagement, drang

  naar vrijheid in de ruimste zin van het woord. Al-les moest kunnen. Het was duidelijk dat na de

  succesvolle oprichting van De Dorpsketting dit blad het medium werd waarin men zich kon uiten

  en vooral al haar grieven kwijt kon. Op eenvoudi-ge wijze kreeg het dorp elke week de nieuwste

  ontwikkelingen voorgeschoteld. Voorop de jeugd, maar ook de wat oudere jeugd begon zich steeds

  meer te roeren. Ontwikkelingen in die tijd natuur-

  lijk Asafoetida de jeugdsoos. De oprichting van het Dorpshuis. Steen en been geklaag over de

  Stompwijkseweg. De Commissie ad Hoc, toenma-

  lig adviesraad voor de gemeente. De parochieraad die krampachtig oude waarden tracht vast te hou-

  den. De 1e tekenen van de Omnivereniging in de vorm Verenigingsraad dient zich aan. Don Bosco de woningbouwvereniging, die steeds meer moei-te krijgt met een eerlijke verdeling van de veel te

  weinig nieuwe huizen. Ook veel verdriet als in n week twee jonge Stompwijkers verongelukken,

  maar ook gewoon leuke dingen zoals de buiten-

  landse trip naar Gothenburg van een aantal Stompwijkers naar het WK-schaatsen en daarop-

  volgend Ard en Keessie voetballend in Stompwijk.

  Ik heb begrepen, dat in die tijd De Dorpsketting steevast agendapunt n van de gemeenteraads-

  vergadering was. Men had in het verre Leid-

  schendam behoorlijk wat problemen met dat klei-ne lastige dorpje. Tegen dit licht moet U onge-veer de nu volgende bijlage zien, misschien kun-nen we er nog uit leren. Maar in ieder geval veel

  leesplezier. Red. Leo Oliehoek

  Terug in de tijd, het jaar 1971

  Voor de Stompwijkse jeugd

  zon beetje het mooiste wat er kon gebeuren .. een eigen honk (De Keet). Ruim een

  jaar heeft hij bestaan, maar

  was tot in de verre omstreken

  bekend en berucht.

  Let op het taalgebruik !

  De nieuwe spelling

  deed zijn intrede. Ove-

  rigens was de schrijver

  (Let Belt) zelf redactie-

  De kunstzinnige voorwerpen rondom De Keet waren het ge-sprek van de dag. Er ontstond zo

  veel beroering, dat we enige weken

  later konden schrijven: De Asa-foetidaanse Peen-is weg

 • De diskwalificatie van Jan

  Bols deed zoveel stof opwaai-

  en bij de IJsclub, dat zij zich

  geroepen voelden in De

  Dorpsketting hierover een

  standpunt in te nemen. Het

  had veel weg van het drama

  Sven Kramer vorig jaar ..

  Tot op de dag van van-

  daag wordt er nog naar

  Heerenveen gereden.

  Wat precies op de borden heeft

  gestaan, kon ik niet achterha-

  len. Dat echter Hans Vreeswijk

  de enige Stompwijker zou zijn,

  die zonder spelfouten kon

  schrijven. geeft toch wel te

  denken !

  Weet iemand welke

  spelfouten gemaakt zijn ???

  Niet elke veran-

  dering is een ver-

  betering !

  Gelukkig

  maar!

 • Janus is nog steeds elk jaar

  met een gedichtje in het

  kerstnummer present. Ook

  dit jaar weer.

  Weet iemand nog

  welke 18 personen

  dit waren ?

  Was het wel vla ?

 • Zondag 8 januari 2012

  Voor mij

  Zorgen voor elkaar Dat doe je toch gewoon?

  Het hoort er allemaal bij.

  Maar soms

  Als ik in de spiegel kijk Denk ik stil

  Wie zorgt er nou voor mij?

  Lenneke van Berkel

 • Nauwelijks opgericht, werd het

  vertrouwen al beschaamd en

  roerde de publieke tribune zich

  danig.

  De vergelijking met nu is tref-

  fend! Alhoewel men in 1971

  absoluut geen blad voor de

  mond nam.

  Deze buurman was

  mijn vader Aad

  Oliehoek. Tot op de

  dag van vandaag

  wordt dit verhaal

  nog regelmatig

  verteld op verjaar-

  dagen!

 • Hier kan ik niet omheen !

  Nauwelijks 18 jaar oud werd ik

  in n week geconfronteerd met

  de dood van twee jonge Stomp-

  wijkers Aad Klijn en Sjaak

  Oliehoek.

  Sjaak (mijn broer) heeft nog

  namens Asafoetida een krans

  gekocht voor Aad.

  Op de dag van Aad zijn begra-

  fenis verongelukte hijzelf.

  Enkele dagen later werd hij in

  hetzelfde graf onder zijn zelf

  gekochte krans begraven!

  Gerrit met de

  waterfiets en

  Leen met het

  baardje gaven

  op zeer bij-

  zondere wijze

  de weersvoor-

  spelling

  door ...

 • Alternatieve rondweg !

  Wie wil er nog ?

  Wat heeft Let Belt

  toch met drollen ?

 • Het moet toch niet gekker

  worden. De Dorpspolitiek

  moet wijken voor Ajax-

  Feijeenoord.

  Wat is er nu

  leuk aan kritiek!

  Een periode wordt

  afgesloten!

  De laatste zusters ver-

  trekken. Het Nonnen-

  klooster zal weldra

  omgedoopt worden tot

  Dorpshuis

 • Verandert er eigenlijk

  wel eens iets?

  Doe je niets! Kritiek !

  Doe je iets! Kritiek!

 • En het gaat

  maar door

  En door ...

  En door .

  Gevonden???

 • Wie heeft er nu geen

  feestje gehad met de

  Bouquets.

  Die moet zijn vinger

  op steken!

  Helemaal links

  Keessie Verkerk,

  dan Ard Schenk en

  dan Peter Nottet.

  Rest is onbekend!

  Dit is de 1e foto die ik in de

  DKs tegenkom. Met het zogenaamde machische

  machien van de school werd

  ook bij de DK de vernieuwing

  ingeluid.

 • Als ik dit goed lees,

  hadden we dus bijna

  geen kerk gehad !

  Dan hadden we nu

  ook geen restauratie

  gehad !

  Kijk , zo ging dat

  vroeger . De pas-toor praat even met

  de burgemeester!

  Of was er toen ook al

  sprake van misbruik

 • ?

  Toen het geld op en

  nu het geld op!

  Is het er ooit ge-

  weest ????

  Overigens een leuk

  stukje journalistiek

  Wie schrijft ,

  die blijft!

 • Kan me herinneren, dat ik

  hier uren op heb zitten

  krassen in een stencil.

  Ik vind hem nog steeds erg

  natuurgetrouw.

  Hoe krijg je het voor

  elkaar om in een

  woord twee spelfou-

  ten te maken.

  Waar was

  Hans Vreeswijk?

  Was dit nu afgelopen

  zondag of is het

  zo vader . .. zo zoon . ... zo zoon .. zo zoon .

 • Ook dit is bijna een

  kopie van jl zondag.

  Bij het fanfarecon-

  cert zijn altijd veel

  ouders en familie

  leden aanwezig

  Nog n keer de

  commissie ad hoc.

  Stompwijkers blij-

  ven ontevreden men-

  sen!

 • Dat er Leid-

  schendammers

  in het buitenland

  willen wonen?

  Ontevreden over

  Commissie ad Hoc

  en nu ook

  Don Bosco !

  Doet er nu helemaal

  niemand meer iets

  goed !

  Buitenland!!!

  Tegenwoordig noemen we

  dit buitengebied !!

  Verder niet veel verschil.

  Als afsluiter een tekeningetje.

  In die tijd probeerden we ook wel eens een

  verborgen geintje uit te halen. Rechtsonder krijg je een heel ander plaatje als

  je het plaatje links in de advertentie omdraait.

  omgedraaid

 • Naast reparatie en service ook het adres voor levering van:

  Hogedruk, warm- en

  koudwaterreinigers - voor

  hobby tot professioneel

  gebruik.

  Schrikdraadapparatuur (ook

  voor paarden)

  Heteluchtkanonnen

  (gas en olie)

  Voor tuin en park

  o.a. kettingzagen, gazon-

  maaiers, bosmaaiers,

  heggenscharen, enz.

  www.bloemsierkunstdepassie.nl

  [email protected]

  6 dagen open , dinsdag en donderdag na 13.00 uur gesloten.

  Wij zijn 26, 27 en 28

  december gesloten. Laat bloe me n uw Passie zi jn.

  Wij wensen u Fijne

  Kerstdagen en een

  fleurig 2012

  Bloemsierkunst De Passie. Dr.v.Noortstraat 186

  2266 HC Stompwijk

  071-5803515

  Twitter @bloemendepassie

  Wij zijn gespecialiseerd in al uw bloemwerk. Zowel voor bedrijven als particulieren. * * * * * * * * * * * * * * *

  Voor bloemen groot of

  klein, bij De Passie moet

  je zijn !!!

 • Serious Request

  Met dank aan heel veel mensen hebben we afgelopen donderdag in Het Bles-se Paard ruim 2400,00 binnengehaald voor de actie van radio 3FM, Serious-

  Request. Het geld is binnengehaald door de goede drankomzet, de geweldige DJ, de

  oorverdovende bands, de leuke stand bij de deur en de mooie veiling items! Het geld is verdeeld over de nummers van de Stompwijkse bands en zal meegenomen worden naar de actie ZeriouZ Zoeterwoude 22 december a.s. in

  de Meester. Met deze opbrengst zijn momenteel alle bands verzekerd van minimaal 1

  nummer in de top 50 van nummers die a.s. donderdag in de Meester gespeeld gaan worden! Graag willen wij de volgende bedrijven en mensen extra bedanken: Party Herberg Het Blesse Paard, Sa-lon Silva, Bloemsierkunst De Passie, De Stompwijkse kaasboer, Andreas Haarstudio, Coop De Graaf, Studio Oase, IFP verhuur, Belt Music, Dion Sound Productions, DJ Robbin en Eric, Hekking B Band, Blue Monday, Fool Speed Ahaed, Bas Paardekoper & The Blue Crew. Ook Fanfare Juliana willen we bedanken. Zij doneren de opbrengst van het Kerstconcert van afgelopen zondag ook aan Serious Stompwijk.

  Uiteraard bedanken we ook iedereen die zich op een of andere manier in heeft gezet om deze avond mogelijk te maken. Top!

  Heeft u de avond gemist? Ook nu nog kan u de bands steunen en dus het goede doel. Doneer dan wat geld in n van de spaarpotjes in de winkels in Stompwijk of stort een bedrag op reke-ningnummer47.16.38.951 t.n.v.Zeriouz Zoeterwoude o.v.v.de bandnaam en het nummer!

  Natuurlijk kan u ook 22 december naar de Meester komen om live naar de top 50 te luisteren en nog wat geld te doneren aan het Rode Kruis: Thisonesfor mama!www.zeriouzzoeterwoude.nl Maarten en Mariska van der Meer

  Fysiotherapeutisch Centrum PALENSTEIN

  wenst alle Stompwijkers een * KLACHTENVRIJ 2012* toe!

  Toch klachten? Uiteraard staan wij dan altijd klaar om u te helpen! Ook in 2012 weer zonder tussenkomst van uw huisarts!

  Naast Algemene Fysiotherapie heeft ons Centrum de volgende specialisaties in huis: * Manuele Therapie *Oedeemtherapie/Lymfe-drainage * Medical Taping-therapie *Bekkenbodemtherapie * Psychosomatische Fysiotherapie *Ademhalings-/Ontspanningstherapie Praktijkadressen: Fysiotherapeuten: * Stompwijk: Van Santhorststraat 1, * Hugo Falet & Magda Janson Tel.: 06 30046590 (di/do-ochtend) * Zoetermeer: Van Aalstlaan 392, Tel.:079-3314293 * Debby Moerkerk * Brigit Kapteijn * Markwin v. Veelen

 • Kerstrecept

  Klaverjassen voor beginners/herintreders

  Het klaverjassen in het Dorpshuis gaat gewoon door. Ok op vrijdagavond 23

  en 30 december n in het nieuwe jaar

  Wilma van Es en Anneke van Bemmelen

  Tenslotte willen we

  iedereen gezellige kerstdagen toewensen

  en alle goeds voor 2012

 • Kerstfeest in de Peuterspeelzaal t Peuterparadijs

  In het Peuterparadijs aan de van Santhorststraat 1 in Stompwijk worden de komende dagen leuke kerstac-

  tiviteiten georganiseerd. De kinderen maken kennis met de mooie kerstverhalen, liedjes, tradities en ritu-elen. Er worden mooie versieringen geknutseld en als afsluiting is er op vrijdag 23 december een feestelijk kerstontbijt. In de kerstvakantie is het Peuterparadijs gesloten. In het nieuwe jaar zijn wij weer geopend

  vanaf 9 januari. Wilt u ook gebruik maken van de opvang in het Peuterparadijs, dan kunt u contact opnemen met het kan-toor van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude telefoonnummer: 071-5808010. Wanneer u van te voren

  even een kijkje wilt nemen in de Peuterspeelzaal, dan kunt u in de ochtend even aanbellen bij Het Peuter-paradijs.

  SKZ organiseert winteractiviteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Stompwijk

  De komende periode worden er diverse activiteiten georganiseerd in de Buitenschoolse opvang De Huifkar. Op dinsdag 13 december gingen we van start met een workshop kerststukje maken bij Bloemsierkunst De Passie. Het was enorm gezellig bij Ingrid. Er was kerstmuziek, drinken en wat lekkers. De kinderen kwamen helemaal in de kerststemming en zongen mee met de muziek. Ze deden erg hun best en waren trots op het resultaat. De volgende dagen werd er veel aandacht besteed aan leuke kerstactiviteiten. Er werd geknutseld en er

  werden mooie liedjes gezongen. De kerstvakantie zal ook in het teken van feest staan. De kinderen bereiden een knalfeest voor, wat op 29 december in het Dorpshuis wordt gevierd van 16:00u tot 18:00u. Het zal een gezellig feest worden met o.a. oliebollen en een disco. Op dit feest zijn ook alle andere kinderen van 4 tot 12 jaar uit Stompwijk uit-

  genodigd. Kledingadvies: GALA! In 2012 zal de Buitenschoolse opvang regelmatig workshops en activiteiten organiseren. Dit wordt op ver-schillende locaties aangeboden, zoals in het Dorpshuis, de Creaschuur en bij verschillende ondernemers. Door samenwerking kunnen we veel leuke dingen organiseren. Regelmatig zullen deze workshops en acti-viteiten ook toegankelijk zijn voor kinderen uit Stompwijk. De activiteiten zijn voor de BSO kinderen ui-teraard gratis.

  Activiteitenkalender januari 2012:

  Het is belangrijk dat de activiteiten goed verlopen. Deelnemers moeten dan ook op tijd gebracht en ge-

  haald worden en de bijdrage bij aanvang betalen. U kunt uw kind opgeven voor een activiteit bij Manager BSO Patricia de Jong (06-42379087). Ook kunt u

  dit nummer bellen om uw diensten of locatie ter beschikking te stellen voor leuke activiteiten.

  datum activiteit locatie tijd bijdrage Aantal deelnemers

  2 jan Nieuwjaarswensen uitdelen

  Startpunt Huifkar

  14:00u 16:00u - 12

  3 jan Bloemtaartje maken Creaschuur Stompwijkse-

  weg 55

  14:00u 16:00u 5,- 20

  9 jan Tekenworkshop Dorpshuis 16:00u 18:00u 5,- 15

  19 jan Kinderbingo Dorpshuis 15:45u 17:30u 2,50 vrij

  23 jan Voorleesoma Huifkar 16:00u 16:30u - 15

  24 jan Schildercursus Dorpshuis 16:00u 18:00u 5,- 15

  31 jan Schildercursus Dorpshuis 16:00u 18:00u 5,- 15

 • Cursus bridgen - laatste oproep Als je nog twijfelt of je mee wilt doen, dan is nu het moment van beslissen! Je kunt je nu nog opgeven!

  We gaan beginnen op maandagmiddag 9 januari 2012 van 13.3016.00. Het zijn 12 lessen voor 120,- inclusief een cursusboekje en 2 consumpties. Aanmelden kan bij Mirjam Olsthoorn 06-27291590 [email protected] of bij Jetty Noordzij 071-5802634 [email protected]

  Coop de Graaf wenst alle lezers

  GEZELLIGE KERSTDAGEN

  EN EEN VOORSPOEDIG 2012

  Wij, Administratiekantoor Van Bohee-

  men, leggen een cadeau in de vorm van een dikke pluim onder de boom voor: Alle ondernemers van Stompwijk en omstre-

  ken, omdat: zij in deze crisistijden wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken!

 • Kerstwens 2011

  Uw contact persoon wenst u fijne feestdagen en veel gezondheid voor 2012 voor u en uw

  naasten, dat wij elkaar weer betekenisvol mo-gen ontmoeten in het komende jaar.

  Voor informatie over reizen: 071-5804342 of zie www.vnbreizen.nl

  Met vriendelijke groet, Antoon van Santen

  Een wens van mij is, dat de gemeente wat vriendelijker is voor de kinderen van Stomp-

  wijk. Door het weg (moeten) halen van de paardenbak, is er veel kinderplezier verloren gegaan is.

  En nu maar hopen dat de gemeente in het jaar 2012 zo tolerant is dat het kinder-plezier weer terug kan komen.

  Met vriendelijke groet, Jan Duyvestijn

 • Voor een vrijblijvende offerte: Email: [email protected] Mobiel: 06-51153686

  Telefoon: 071-5801878

  Andreas Haarstudio KAPSALON DAMES HEREN KINDEREN

  071 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk

  naast de COOP Supermarkt altijd vrij parkeren

  di - vr : 09:00 - 17:30 zat : 08:30 - 16:00

  Kids knippen t/m 12 jr 10,00 Jeugd knippen t/m 18 jr 15,00 Heren knippen 19,00 Dames wassen knippen 20,75

  Kado Tip voor de Feestdagen Kadobonnen

  voor kapsalon en boetiek NU ook leuke ponchos 15,00

  Mutsen Handschoenen

  Bijouterie Leesbrilletjes met leuk etui

  Dameskleding Sjaals

  Zonder afspraak Alle behandelingen

  zo binnenlopen.

  Afspraak maken Loopt u even binnen

  of bel 071 580 15 60

  andreashaarstudio.nl

  Verloren: Een roze/zwarte hardstoffen zitting van een fiets-

  stoeltje. Ongeveer twee weken geleden onderweg naar de basisschool. Heeft u dit gevonden, wilt u mij dan bellen op

  071-5804627.

  Bedankt, S. Romijn

  Drive-in show Disco 2000

  Een dj met geluid en lichtshow voor al uw feesten en partijen

  Tel : 06-10470402 [email protected]

 • C ADEAUS .... REGLAME !

  Inderdaad iedereen vindt het leuk om wel eens een cadeautje te geven of te ontvangen. Vooral in de kersttijd in de straten van Sucre (Bolivia) hoor je kinderen met een bedelend handje achter je

  roepen reglame(=geef me een cadeautje/iets)! Gisteren kwam er een jongentje, genaamd Henry, met zijn kleine broertje het eetcaf binnen en zei reglame, als juf moet ik daar natuurlijk op inspringen dat je als eerste gedag zegt en vraagt hoe het gaat. Natuurlijk snap ik dat

  deze jongen weinig heeft maar bedelen is echt niet de oplossing. Wat brood en aardappelen die we niet meer gebruiken heb ik hem gege-ven. En nu maar hopen dat hij de volgende keer binnenkomt en als eerste zegt Hola Linda, cmo ests? of is dat teveel gevraagd. Deze kinderen komen vaak met hun moeders vanuit de bergdorpjes in kersttijd naar de stad. In de stad worden vaak allerlei activiteiten ge-organiseerd waarbij deze mensen dan inderdaad iets krijgen kerste-ten, cadeautjes, chocolademelk met buuelos (Boliviaanse oliebollen). Je ziet ze soms zelf in grote getale van het plein naar een andere straat in het centrum van de stad rennen om weer in de volgende rij

  te gaan staan. Het is natuurlijk mooi om te zien dat veel mensen in de kersttijd iets willen doen voor deze mensen. Maar zou dat niet het hele jaar gedaan moeten worden? Natuurlijk is het niet goed om het hele jaar cadeautjes

  te geven maar een hengel geven waarmee ze zichzelf kunnen helpen zou natuurlijk het allermooiste cadeau zijn!

  In eetcaf Amsterdam organiseren we dinsdag 20 december een charity kerstquiz om geld in te zamelen voor een kerstactiviteit met de talenschool Fenix. Alle werkende en arme kinderen worden uitgenodigd voor het eten en dansen voor het kindje Jezus en een cadeautje! Misschien n van de vele activiteiten,

  maar toch, je wilt deze kinderen een warme kerst bezorgen. Ook zullen we melk en luiers brengen bij het weeshuis waar op dit moment een babyboom van 20 babys van onder een jaar hebben. De melk en luiers zijn niet aan te slepen. Het mooie is dat de grote kinderen van 4 en 5 jaar op donderdagavond het kerstspel spelen, ik ben benieuwd!

  Nog n laatste toegift over cadeautjes gesproken, de mensen zijn hier heel erg gesteld op een kerstpakket, een echt authentiek kerstpak-

  ket met een hele kip, andere levensmiddelen, een fles wijn, paneton (kerstbrood), snoepjes en koekjes etc. Als je dan vertelt dat je in Ne-derland tegenwoordig ook kan kiezen voor een GOED DOEL in plaats

  van een kerstpakket. Nee dat kunnen ze hier nog niet begrijpen. Maar goed we praten dan ook wel over hele andere werk- en salarisomstan-digheden. Goed, de ondernemers hebben tot 20 december om de kerst-gratie (13e maand) uit te keren, dus de werkende bevolking heeft een

  aardig kerstcentje om wat leuke CADEAUS weg te geven!

  Voor nu wens ik vanuit Sucre iedereen Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2012. Natuurlijk wil ik namens

  Stichting Amigos en de kinderen in Sucre iedereen bedanken die ons altijd een warm hart toedraagt en ons cadeautjes geeft, zodat we in Bolivia de kinderen, families en centra kunnen blijven helpen met een extra cadeautje.

  Saludos desde Sucre, Linda de Jong

 • Kerstgedachten vanuit de Maerten van de Veldeschool Op maandagochtend waren verschillende ouders aanwezig om de kinderen te helpen bij het

  maken van hun kerststukje. Ik heb toen meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan deze mensen te vragen bij wie zij graag een cadeau onder de kerstboom zouden willen leggen. Ook daarna op het schoolplein wilden een aantal ouders graag iemand in het zonnetje zetten.

  Peter Witteman Ik leg graag een cadeautje onder de kerstboom van alle ouders van de ouderraad om ze te bedanken voor hun inzet in deze drukke decembermaand.

  Ursula van der Voort Ik geef graag een cadeau aan Koos van Wissen voor zijn tomeloze inzet voor de Adviesraad en de belangen van ons dorp.

  Ron Knijnenburg

  Ik geef een cadeautje aan mijn meissie voor al haar positieve inzet en

  kracht. Ook geef ik graag een cadeau aan mijn zussen Annie en Joke om hen te bedanken voor al hun hulp en steun.

  Ijole van Santen Mijn vader en moeder staan altijd voor mij klaar en daarom geef ik ze graag een cadeau voor onder de kerstboom. Ik hoef maar te bellen en ze komen er aan!

  Aad Luiten Ik geef een cadeau aan alle mensen die ziek zijn, dat zij kracht en moed mogen putten uit deze kerstda-gen.

  Ingrid van Doorn Ik geef graag een cadeau aan Bep en mijn moeder omdat wij negen we-

  ken (!) in hun huis hebben kunnen wonen tijdens onze verbouwing. Mijn moeder heeft toen enorm veel voor ons gewassen en alle twee schieten ze ons altijd te hulp en dat waarderen wij enorm.

  Bianca Faas Een cadeau geef ik graag aan mijn moeder omdat deze dagen altijd moeilijk zijn voor mensen die alleen zijn.

  Wendy Koot-de Winter Aan mijn moeder Regina de Winter en Leo van Santen geef ik graag een cadeau voor onder de kerst-

  boom. Ik vind het fijn dat zij samen zoveel leuke dingen beleven en hoop dat zij nog vele jaren met elkaar mogen genieten. Simone Romijn

  Mijn cadeau gaat naar mijn moeder Greet omdat zij altijd voor mij klaar staat, van alles voor mij doet en daar ben ik haar heel dankbaar voor.

  Desire de Roode Mijn cadeau voor onder de kerstboom is voor Jet Overdevest omdat ze een zwaar jaar achter de rug heeft en wel iets positiefs kan gebruiken.

  Silke van Veen Ik geef een cadeau aan mijn moeder omdat ik bewondering heb voor haar inzet voor alle mensen in haar omgeving.

  Alie de Romijn Ik geef graag een cadeau aan mijn zus Joke Juffermans omdat zij zo ziek is ge-

  weest en nu gelukkig weer wat is opgeknapt. Yvonne Klijn

  Mijn ouders Thijs en Nel staan altijd voor mij klaar en hebben zeker met kerst een cadeau onder de boom verdiend.

 • Familie de Winter Wij geven een cadeau aan Berno en Sandra van Leeuwende Winter omdat wij ze heel veel geluk en liefde toewensen.

  Sandra den Hollander Ik geef mijn ouders graag iets voor onder de kerstboom omdat het altijd goed is en goed voelt. Ook mijn adoptiezussen wil ik graag bedanken voor 40 jaar vriendschap.

  Anja van Boheemen

  Zelf leg ik graag een cadeau onder de boom van mijn jongste broer Lon en zijn vriendin Alien in Nieuw

  Zeeland en ik wens hen hele fijne dagen toe. Dit jaar zonder familiebezoek uit Nederland maar in gedach-

  ten zijn wij bij jullie.

 • Schaatswedstrijd Leiden De volgende kinderen zijn uitgenodigd om de Nieuwjaarswedstrijd in Leiden te rijden:

  Jaimy van Santen Ilse van Santen Jelsie van Ruyven Tim Koot Amy Knijnenburg Bram de Roode

  Davy v.d. Meer Iris de Haas Tinka Suyten Myrthe Turk Erben v.d. Lans Freek Bennis

  Olaf Verburg Nadine Turk Elina Hogerdijk Edward Jansen Ferdinand Jansen

  Jullie zijn uit gekozen omdat jullie de snelsten waren tijdens het tijdzetten. De wedstrijd is op vrijdagavond

  6 januari begint om 18.00 uur. Je hoeft maar 1 keer te rijden. Jullie horen nog wel in welke rit je zit. Kan je echt niet, meld je dan zo snel mogelijk af bij mij.

  Groetjes Marjo van Veen

  Ik, Linda de Jong, leg een cadeau vol met ge-luk en dank onder de boom voor mijn moeder

  Lia de Jong-Zwetsloot omdat zij altijd klaar staat voor anderen en de stuwende kracht is van Stichting Amigos in Stompwijk.

  Muchas gracias, Feliz Navi-

  dad y prspero ao 2012.

  Ik hoop dat je met Fried op vakantie kan komen naar

  Bolivia in 2012!

  R. Bergers Modern Tandtechnisch Laboratorium Erkend lid Ver. Van laboratoriumhoudende tandtechnici

  Gespecialiseerd in protheses, frames, plaatjes, gebitsbeschermers (ook in

  kleur) plaatjes tegen tandenknarsen. Ook voor ziekenfondsverzekerden

  Tandarts aanwezig Alle gebitsreparaties klaar terwijl u wacht

  Rooseveltstraat 2z Leiden 071 5132424, b.g.g.

  5130572

 • Directie en

  Medewerkers

  wensen u prettige

  kerstdagen,

  goede

  gezondheid

  en veel

  geluk in het

  nieuwe

  jaar !

  LUSANGO RUITERSPORT WENST ALLE KLANTEN EN BEKENDEN FIJNE FEESTDAGEN

  EN EEN GEZOND 2012

  Ter afsluiting van het jaar: Drie-dolle-oliebollendagen bij Lusango!

  29, 30 en 31 december van 10.00 uur tot 13.00 uur open en

  Deze drie dagen 10% korting op het gehele assortiment !!!

  Voor elke klant staan de oliebollen en koffie klaar!

  Knal het jaar uit en kom nog even langs bij Lusango!

  LUSANGO RUITERSPORT WENST ALLE KLANTEN EN

  BEKENDEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2012

  Ter afsluiting van het jaar:

  Drie-dolle-oliebollendagen bij Lusango!

  29, 30 en 31 december van

  10.00 uur tot 13.00 uur open en

  Deze drie dagen 10% korting

  op het gehele assortiment !!!

  Voor elke klant staan de oliebollen en koffie klaar!

  Knal het jaar uit en kom nog even langs bij Lusango!

  LUSANGO RUITERSPORT TUINBOUWWEG 14 STOMPWIJK WWW.LUSANGO.NL - 0615907862

  LUSANGO RUITERSPORT WENST ALLE KLANTEN EN

  BEKENDEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2012

  Ter afsluiting van het jaar:

  Drie-dolle-oliebollendagen bij Lusango!

  29, 30 en 31 december van

  10.00 uur tot 13.00 uur open en

  Deze drie dagen 10% korting

  op het gehele assortiment !!!

  Voor elke klant staan de oliebollen en koffie klaar!

  Knal het jaar uit en kom nog even langs bij Lusango!

  LUSANGO RUITERSPORT TUINBOUWWEG 14 STOMPWIJK WWW.LUSANGO.NL - 0615907862

  LUSANGO RUITERSPORT WENST ALLE KLANTEN EN

  BEKENDEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2012

  Ter afsluiting van het jaar:

  Drie-dolle-oliebollendagen bij Lusango!

  29, 30 en 31 december van

  10.00 uur tot 13.00 uur open en

  Deze drie dagen 10% korting

  op het gehele assortiment !!!

  Voor elke klant staan de oliebollen en koffie klaar!

  Knal het jaar uit en kom nog even langs bij Lusango!

  LUSANGO RUITERSPORT TUINBOUWWEG 14 STOMPWIJK WWW.LUSANGO.NL - 0615907862

  LUSANGO RUITERSPORT WENST ALLE KLANTEN EN

  BEKENDEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2012

  Ter afsluiting van het jaar:

  Drie-dolle-oliebollendagen bij Lusango!

  29, 30 en 31 december van

  10.00 uur tot 13.00 uur open en

  Deze drie dagen 10% korting

  op het gehele assortiment !!!

  Voor elke klant staan de oliebollen en koffie klaar!

  Knal het jaar uit en kom nog even langs bij Lusango!

  LUSANGO RUITERSPORT TUINBOUWWEG 14 STOMPWIJK WWW.LUSANGO.NL - 0615907862

  Angky van der Burg Huyssitterweg 5 2266 HE Stompwijk

  U kunt altijd bellen

  voor een afspraak Tel. 06-10169860

 • Marathon schaatsen Regen en wind teisterden afgelopen donderdag de schaatsers op de open baan van FlevOnice. Al snel in de

  wedstrijd over 75 km brak het peloton in stukken, mede door de harde wind. Veertien rijders wisten een voorsprong op te bouwen van meer dan 2 minuten. In de eindsprint won Garry Hekman nipt voor Jochem Uithoven en Sjoerd Huisman. Bij de dames won Erna Kijk in de Vegte, met een voorsprong van 7 seconden

  op Foske Tamar van der Wal en Anniek ter Haar. In het tweede gedeelte van het programma werd een tijdrit verreden over 4,5 km. Bij de heren won Douwe de Vries, hij had 2 seconden voorsprong op Joost Juffermans, 3e werd Rob Hadders. Bij de dames won Mireille Reitsma, 2e Lisanne Soementa voor Erna

  Kijk in de Vegte. Joost Juffermans stapte halverwege af bij de 75 km. Joost zat in de 2e groep, geen kans meer om te winnen aldus Joost. In de tijdrit toonde hij zijn klasse op de 55 km, 2e achter de ook af-gestapte Douwe de Vries. Zoey van den Bosch maakte voor het eerst kennis met FlevOnice. En hoe, de omstandigheden waren

  ronduit slecht, ze ging onderuit in de wedstrijd en was gelijk gewassen, niet gedoucht, want dan heb je warm water. Klapperend van de kou kwam ze van het ijs. De tijdrit ging beter en ze eindigde daar als 33e. Volgende wedstrijden: a.s. donderdag, de 2e wedstrijd om de KPN Super Prestige met aansluitend een

  ploegentijdrit. Start dames om 13.00 uur, heren Top om 14.15 uur. De tijdrit resp. om 16.30 en 17.30 uur. Dan op 2e Kerstdag in Heerenveen het NK kunstijs. Start dames om 14.45 en heren topdivisie 16.00 uur.

  Aad de Haas

  IJsclub Nut en Vermaak Thom en Joost actief in Thialf

  Van 26 t/m 30 december wordt in Thialf de KNSB schaatsweek georganiseerd. De gehele week kun je ge-nieten van alle vaderlandse toppers op lange baan en marathon. Een van de deelnemers aan deze

  schaatsweek is Thom van Beek. Op dinsdag 27 december (1500 m) en woensdag 28 december (5000 me-ter) komt hij met 9 andere toppers in actie tijdens de skate-off voor het EK Allround. De beste 4 in het fictieve klassement over deze 2 afstanden plaatsen zich voor het EK Allround in Boedapest. Op donderdag en vrijdag komt Thom vervolgens in actie tijdens het NK Sprint, waar tickets voor het WK

  bemachtigd kunnen worden. Als het goed is, is ook Joost Juffermans in Thialf te bewonderen. Naast het NK marathon op 2e Kerstdag,

  staat hij op de deelnemerslijst voor de skateoff 5000 meter Worldcup op woensdag 28 december a.s. Flinke progressie voor Patty

  Bij gebrek aan wedstrijden op de Uithof beproefden een aantal clubleden hun geluk op andere ijsbanen. Patty Vurens kwam in Thialf in actie op 500 en 1000 meter. Zij keerde huiswaarts met 2 dikke p.r.s. Op de 500 meter klokte ze 50.16, een verbetering van haar beste tijd met 2 seconden. Op de 1000 meter

  haalde ze met 1.42.74 bijna 5 sec. van haar oude p.r. af. Edward en Ferdinand Jansen reden een wedstrijd in Nijmegen en scherpten ook hun beste tijden aan. Fer-dinand verbeterde zich op de 500 meter tot 46.57 en op de 1500 meter tot 2.30.82.

  Edward bleef op de 500 meter met 47.99 net achter op zijn p.r., maar reed vervolgens met 2.26.59 wel een keurige p.r.

  Tom de Haas

  500m 1000m 1500m

  Patty Vurens 50.16 pr 1.42.74 pr

  Ferdinand Jansen 46.57 pr 2.30.82 pr

  Edward Jansen 47.99 2.26.59 pr

 • Andreas Haarstudio KAPSALON DAMES HEREN KINDEREN

  071 580 15 60 Hoefblad 30 Stompwijk

  naast de COOP Supermarkt altijd vrij parkeren

  di - vr : 09:00 - 17:30 zat : 08:30 - 16:00

  Andrea Theo Demelza Ijole Romy

  Wensen u hele fijne feestdagen

  En een heel goed 2012

 • 40 jaar kerk en kerstversiering Na een restauratie van anderhalf jaar staat de Stompwijkse Lau-

  rentiuskerk er weer piekfijn bij. Kerstmis 2010 werd nog uitgewe-ken naar het Dorpshuis en de Sporthal. Maar dit jaar zullen we Kerstmis weer kunnen vieren in onze prachtig versierde kerk. Dat

  klinkt vanzelfsprekend maar er komt natuurlijk veel voor kijken. Vandaar dat we in dit Kerstnummer de mensen die dit verzorgen eens in de schijnwerpers willen zetten. Hoeveel jaar geleden zij

  begonnen is niet meer precies te achterhalen. Maar het getal 40 valt telkens. Ook de naam van Moe, Mart, Luiten komt naar bo-ven. En van de koster die ieder jaar een tafel en de bewaarde spullen van andere jaren klaarzet. Het mag liefst weinig of niets kosten. Velen zijn dus al aan het groen plukken en snijden geweest in eigen en andere

  tuinen. Begin december wordt de hele groep van zon 17 dames en 4 heren opgebeld door Bep van der Voort. Iedereen reageert meteen enthousiast. Als de dag van versieren daar is, brengt een ieder zijn eigen

  schaar, mesjes en tangen mee. Elk heeft ook een eigen taak, die voor jaren vastligt. Enkelen verzorgen de grote stukken bij het altaar. Anderen brengen de, altijd gesponsorde!!, kerststerren aan rond de pilaren en boven het tabernakel. Nu komen ook de mannen in actie voor

  het zware ophangwerk. Al naar gelang er nog andere Kerstvieringen zijn, bijvoorbeeld met de basisschool of de KBO, valt de dag van versieren een week tot 10 dagen voor de Kerst. Vaak moet dan tussendoor de bloemenvazen worden bijgevuld, om te zor-gen dat ze het nieuwe jaar halen. Ook fresias en anthuriums worden door kwekers geschonken. En geen bloemetje blijft er over. Door de hele pastorie heen vindt alles wel een plekje. Nu ze er over nadenken vinden de dames het zelf ook wel heel bijzon-der dat ieder jaar zon grote zelfde groep een hele middag ongelooflijk hard aan het werk is om dit in zon korte tijd voor elkaar te krijgen. Waarvoor alle hulde !

  Agnes van Boheemen- Vollebregt

  Kringloopwinkel De Stal heeft dankzij u een goed,

  vruchtbaar en plezierig jaar achter de rug.

  Wij willen alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun enthousiaste, gezellige en vrij-

  willige inzet in De Stal. Natuurlijk kunnen wij ook niet zonder onze sponsors, technische vrijwilligers en alle mensen die hun mooie spullen brengen en degene wie het dan weer ko-

  pen. Geweldig bedankt.

  Wij zijn met de feestdagen twee weken gesloten. Van 18 december 2011 t/m 4 januari 2012

  Donderdagavond 5 januari 2012 zijn wij weer open.

  Normale openingstijden:

  Donderdagavond: van 19.00 t/m 21.00 uur Zaterdag: van 11.00 t/m 14.00 uur

  Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen een mooie jaarwisseling en vooral een

  voorspoedig, gezond en heel gelukkig 2012 toe. Graag zien wij u weer in het nieuwe jaar. De leiding

 • H oera, het is bijna Kerstmis Afgelopen week waren we twee keer geopend! Vrijdag gingen we een aantal jaren terug, want The Limit

  nam onze plek over voor een avond. Ze hadden er allemaal veel zin en wilden weer eens terug naar hun tijd. Naar mate de avond vorderde bleek dat zij niet de enige waren, die een aantal jaren terug wilde! Het werd al vroeg op de avond druk en iedereen had wel zin om helemaal los te gaan. De djs hadden die boodschap goed begrepen en draaiden alle lekkere nummers van de afgelopen jaren. Jammer genoeg komt aan elke avond een einde en moest na een leuke avond weer worden afgesloten.

  Ook waren we zondag weer open. De djs draaiden alweer de fijnste nummers en er werd gezellig bijge-praat door de aanwezige mensen.

  Aankomende zondag vieren wij ons Kerstfeest. Om bij dit feest binnen te komen, zijn er

  kaarten nodig. De kerstkaarten die we nog over hadden vlogen de deur uit, maar voor degene die nog geen kaartje heeft bemachtigd, er zijn er nog enkele verkrijgbaar!

  Natuurlijk zijn we met oud en nieuw ook geopend! De deuren zullen vanaf half 1 open zijn! Heb je zin om het nieuwe jaar goed te beginnen? Kom dan gezellig een drankje bij ons doen!

  Wil je meer weten over ons? Kijk dan op www.beat-z.nl voor de agenda, fotos van al onze feesten en de openingstijden! Wij wensen jullie een fijne school- en of werkweek en we zien jullie allemaal binnenkort weer!

  Het Beatz bestuur

 • Kerststress Het vieren van kerst staat in de top tien van stess-

  metingen. Kerststress wordt echter niet alleen vaak genegeerd, zo blijkt uit dit artikel in de Guardian, het is vaak ook een verdrietige tijd, omdat het

  nostalgie oproept en herinneringen aan geliefden die er niet bij kunnen zijn. Daarnaast zien de meeste mensen het als een verplichting om het leuk te maken. Er moeten cadeautjes gekocht worden en er moet iets speciaals op tafel komen en bovendien moet alles perfect verlopen. Kortom, de verwach-tingen zijn (vaak t) hoog gespannen.

  Hoe om te gaan met deze kersstress? Om je te helpen bij deze een paar praktische tips om het hoofd koel en de sfeer goed te houden. Plan vooruit en verlicht zo de druk

  Last-minute shoppen is echt niet iets wat je wilt doen in de toch al zo overvolle winkels.

  Let op je financin Zeker voor de mensen die cadeaus uitwisselen, ter-wijl ze dat in veel gevallen ook al met Sinterklaas hebben gedaan, let op de centen. Spreek een bud-

  get af met elkaar of nog beter: koop geen ca-deaus.

  Neem tijd voor jezelf Juist de kerstdagen zijn ervoor om een beetje rust in het chaotische bestaan te brengen. Plan dus tijd in

  voor jezelf. Ga eens lekker sporten of ontspan op een andere manier. De jaarlijkse kerkgang

  Waarom n keer per jaar naar de kerk gaan, als je er anders nooit komt? Zeg nou niet: uit nostalgie, het hoort er bij en ooooh en aaaah, kindje, stal, lief, schattig. Kom op! Dat is niet waar het om gaat. Je neemt de whole-package-deal of helemaal niets. En natuurlijk, als postmodern mens: iedereen is vrij om te doen wat hij wil, maar denk er gewoon eens over na. Is het niet een beetje (erg) hypocriet?

  Alles met mate geeft meer rust Van overmatig eten en drinken wordt je in de mees-te gevallen alleen maar duf (en dik). Geniet van het

  eten en drinken, maar gun jezelf ook nog een beetje ruimte in die buik. Waarom zou je jezelf elk jaar weer zo vol proppen? Veel mensen gedragen zich

  met de kerstmaaltijd het diner (hoe je het noe-men wilt) onbewust inhalerig: niet alleen staat er elk jaar weer te veel op tafel, ook willen we van alles wat eten. Dat kan toch ook met andere gelegenhe-

  den? We hebben het goed genoeg. Verspreid de ge-zelligheid en het samenzijn eens over het jaar en je hebt niet alleem meer rust, maar ook hoef je nader-

  hand niet af te kicken of op de voorhand op te zien tegen die overdosis (verplichte) kerstgezelligheid.

  Verwacht niet te veel Koester je hooggespannen verwachtingen? Doe maar niet. Neem de dingen liever zoals ze komen. Ga je op bezoek bij ouders, schoonouders. Er is in

  zekere mate altijd wel een patroon in dit soort be-zoekjes te herkennen. Zoals de psychologen het al zeggen in de Guardian; het weer thuis zijn, roept bij

  sommigen een gevoel van afhankelijkheid op. Het brengt ze weer terug naar hun jeugd. Het omdenken om elkaar, het

  niet kunnen doen van iets wanneer je dat wilt doen. Cal-

  culeer dit van te voren in en heb het gewoon

  gezellig met

  elkaar. Geniet juist van de

  mensen die je nog om je heen hebt, want voor ons allemaal geldt immers: er komt een dag dat dit niet meer kan.

  Toch stress? Dan hoef je niet per se te doen alsof alles van een leien dakje gaat. Praat er over met degenen die je

  het meest na staan. Of lach om jezelf als er iets uit de hand loopt. Het hoeft niet perfect te zijn en geef dat ook gewoon toe. Perfect bestaat niet, maar een

  liefdevol samenzijn met vrienden en familie wel. Geknipt en gep(l)akt van internet, met dank aan Guardian.

 • woej cultuurmenu 55+ Cultuurmenu 55+ van Woej verdubbelt in 2012

  Woej verzorgt met het Cultuurmenu 55+ al ruim een jaar mooie culturele programmas. In het nieuwe jaar gaat het aanbod verdubbelen, waardoor ongeveer elke twee maanden een aanbod is voor 32 ouderen i.p.v. 16.

  Het Cultuurmenu 55+ is een cultureel all-in-pakket, want Woej verzorgt voor de deelnemers het (bus)vervoer vanaf en naar huis. Het is bedoeld voor ouderen, die bijv. niet meer zo goed ter been zijn, geen zin hebben om alleen te gaan, of niet in het donker over straat durven. Woej organiseert het Cultuurmenu

  55+ in opdracht van de gemeente en in samenwerking met vele culturele organisaties, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Per 2012 gaat Woej geen vier Cultuurmenu's 55+ 'draaien', maar liefst acht. Voorproefje

  Waarheen gaat het Cultuurmenu 55+ in februari en maart van 2012? Een voorproefje. Een muzikaal pro-gramma met Leoni Jansen, en een met Lenny Kuhr, in Camuz. Een komedie van Nel Kars in de Tobbe, Bui-gen voor Oranje, die speelt rond kroonprinses Julianas achttiende verjaardag. Twee Cinema Plus+ films in de Tobbe, Le Fils de lpicier en Frida. En een interactief programma met Christiaan Huygens in de hoofd -rol, in Huygensmuseum Hofwijck. Reacties Sinds het najaar van 2010 hebben al zon 80 ouderen genoten van het Cultuurmenu 55+. Men is blij met het initiatief van Woej. Ik kom nu eindelijk weer eens bij een voorstelling. Ik zou dit s avonds anders echt niet meer ondernemen. Heerlijk dat ik word vervoerd. Gezellig dat ik weer bekenden spreek. Hier ben ik nou nog nooit geweest. Folder Een uitgebreide beschrijving van het programma is te vinden in de folder die na kerst op diverse openbare plekken ligt, zoals de gemeentelijke servicecentra, de wijkcentra (o.a. van Woej), de bibliotheken etc. Of kijk op www.woej.nl.

  Kosten en inschrijven De kosten zijn max. 60,- voor een menu van 4 activiteiten (Ooievaarspashouders betalen max. 38,-). Inschrijven, m.b.v. de bon in de folder, kan tot 16 januari. Bel voor meer informatie de Seniorenbellijn van

  Woej, 387 1099 op werkdagen tussen 9 en 11 uur.

  Uitslag kaarten Stompwijk92 van 16 december 1 . Emiel Hilgersom en Joey de Roode 5394 p 2 . Charrel van Bohemen en Jan Al 5336 p 3 . Nico v.d. Bosch en Cock van Geylswijk 5202 p

  4 . Bertus Reijgersberg en Lenie v. Ruijven 5145 p Arno Turkenburg en Cock v.d. Vegt 5145 p 5 . Kees Bergen en Adri van Santen 5075 p

  6 . Toos de Bruin en Greet Luk 5050 p Troostprijs: Frank van Rijn en Leo van Marwijk 3256 p

  De volgende kaartavond is op 13 januari 2012

 • Ik ben gek op cadeautjes maar vind het nog leuker om ze uit te delen zoals: Hele grote cadeaus zoals eindelijk wat meer vrede op aarde en brood op de plank voor iedereen. Natuurlijk wachten we al ruim 20 jaar op enige nieuwbouw, ik zou aan de jeugd graag sleutels willen uitdelen voor een eigen start in het dorp. Cadeaus als behoud van voorzieningen, het persoonsgebonden budget en in

  standhouding van de koopkracht. De allerliefste kerstwensen voor Aad en Plony van Es in Australi die al jarenlang hun wensen in de Dorps-ketting plaatsen en vanuit het verre Australi nog regelmatig aan ons denken. Gelukkig nog steeds samen,

  denk ik dan. Wat te denken van Arjen Velthuizen, die man verdient een gouden griffel voor zijn jarenlange bijdrage aan de Dorpsketting met zijn leuke gezinsverhalen. Een zak met duiten voor de kerk, bloemen voor alle vrijwilligers die het dorp dragen zoals de scheidsrechters, trainers, kantinepersoneel, schoonma-

  kers, bestuursleden, het werk moet allemaal gedaan worden. Nog meer gekke ideen voor Jokelien voor die gezellige uitjes, dank voor de flessen wijn, kaasjes en ander lekkers zoals die overheerlijke zelfgebak-ken appelflappen van Paul.

  Veel liefde voor hen die een partner hebben verloren en in deze donkere decembermaand hun lichtjes in

  de duisternis moeten zien te vinden. Een ieder bedankt voor haar of zijn de bijdrage aan dit kersnummer. Binnenshuis zou ik graag een diploma klaar leggen voor Eva die hard aan het studeren is, een kleine auto

  voor Laura nu ik zelf weer mag rijden en een gigantisch groot hart voor mijn mannetje die het afgelopen jaar bijzonder druk met mij heeft gehad. Dank voor al zijn zorg gedurende mijn ziekte en herstelperiode en een tip erbij dat hij ook aan zijn eigen hartje moet denken!

  Petra

  Decembermaand cadeaumaand

  Wijnhandel & Slijterij

  DE KELDERMEESTER

  LEGNER Lichte borrel

  Legner lichte borrel kan het best worden vergeleken met jonge jenever,

  maar mag zo niet genoemd worden omdat het slechts 30% alcohol bevat.

  Legner wordt bereid met de beste jeneverbessen. Hierdoor heeft het zijn milde,

  verfijnde smaak gekregen met een geheel eigen karakter.

  Drink legner lichte borrel goed gekoeld, puur of met ijs. U kunt

  legner ook in de mix drinken met cola, jus dorange of bitter lemon.

  Voor maar 9,45 per liter!

  Tevens verkopen wij ook Legner Fine.

  Deze is vergelijkbaar met vieux, maar ook dan slechts 30% alcohol.

  De openingstijden van De Keldermeester zijn:

  Maandag 09:00 12:00 uur Dinsdag 09:00 18:00 uur

  Woensdag gesloten

  Donderdag 09:00 12:00 uur Vrijdag 09:00 18:00 uur Zaterdag 09:00 16:00 uur

  Zondag gesloten

  In verband met voorbereidende werkzaamheden

  voor onze verbouwing, is het niet mogelijk om

  salades te bestellen rond Kerst.

  Onze welgemeende excuses hiervoor!

 • Ruim 47.000 voor lokale projecten uit Alphen aan den Rijn, Hazerswoude, Koudekerk en Stompwijk!

  Rabobank Rijnstreek stort ieder jaar een deel van haar winst in het Rabobank Rijnstreek Fonds. Hiermee steunen zij initiatieven die gericht zijn op versterking

  van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele le-ven. Via een digitale stemming konden leden van Rabobank Rijn-

  streek stemmen op hun favoriete project. Een overzicht van de winnaars en alle andere ingediende projec-ten vindt u ook op www.rabobankrijnstreekfonds.nl.

  Rabobank Rijnstreek doneert totaal ruim 47.000,- aan lokale initiatieven.

  In Stompwijk kregen de volgende initiatieven een bijdrage n.l.

  Maerten van den Velde School, Stompwijk, 2.704,50 Stichting De Tureluur, Stompwijk, 1.570,50

 • Hallo familie, vrienden en bekeneden Ik ga op 6 juni de Alpe d`HuZes zoveel mogelijk keer beklimmen om voor het KWF zoveel mogelijk

  geld bijeen te fietsen tegen kanker. Iedereen kent in zijn omgeving wel mensen die aan deze ziekte

  zijn overleden of er tegen strijden. In mijn familie komt deze ziekte nog veel te veel voor en mijn

  moeder is op jonge leeftijd hier aan overleden. Ter nagedachtenis aan haar en familieleden van mij

  ga ik deze uitdaging aan. Voor iedereen die nog met deze slopende ziekte te maken krijgt is er veel

  geld nodig voor onderzoek en voorlichting om er voor te zorgen dat iedereen in de toekomst kan genezen

  van kanker!!!

  Ik ga voor minimaal 4 keer Alpe d`HuZes beklimmen om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen.

  Steun mij en doneer een bijdrage om tot een groot succes te komen.

  Dat kan op:

  Rabobank no. 3753.30178

  t.n.v. Adri Bennis

  O.v.v. Donatie ALPE d`HuZes en je naam

  Rechtstreeks doneren kan ook, ga dan naar: www.opgevenisgeenoptie.nl dan naar deelnemersacties 2012

  en dan zoekfunctie Adri Bennis en dan kom je op mijn ACTIEPAGINA. Bij voorbaat dank voor jullie donatie en medewerking.

  Met vriendelijke groeten Adri Bennis, Zuidveldt 1

  Zoeterwoude

 • Aktiviteitenkalender 21/12/2011 10.00 K.B.O. KERSTVIERING

  21/12/2011 19.30 KERSTCONCERT VOORBURGS OPERAKOOR

  26/12/2011 14.00 S.O.S. KERSTKLAVERJASSEN

  06/01/2012 20.00 BLESRUITERS KAARTAVOND

  09/01/2012 20.00 DORPSHUIS BINGO

  10/01/2012 20.00 VROUW ACTIEF ALLES OPRUIMEN

  12/01/2012 13.30 BRIDGEN DORPSHUIS

  13/01/2012 20.00 STOMPWIJK'92 KAARTAVOND

  21/01/2012 21.00 DE GAANDERS BIERSTUBE

  27/01/2012 20.00 BLESRUITERS KAARTAVOND

  13/02/2012 20.00 DORPSHUIS BINGO

  14/02/2012 20.00 VROUW ACTIEF ZEEPKETTING MAKEN

  17/02/2012 20.00 BLESRUITERS KAARTAVOND

  17/02/2012 13.30 DE GAANDERS CARNAVAL IN EMMAUS

  18/02/2012 13.30 DE GAANDERS OPTOCHT+STRAATCARNAVAL

  18/02/2012 20.30 DE GAANDERS GECOSTUMEERD BAL

  19/02/2012 11.00 DE GAANDERS CARNAVALSMIS

  20/02/2012 19.00 DE GAANDERS KINDERCARNAVAL

  21/02/2012 13.30 DE GAANDERS OUDERENJONGERENCARNAVAL

  21/02/2012 21.00 DE GAANDERS SLOTBAL

  24/02/2012 20.00 STOMPWIJK'92 KAARTAVOND

  09/03/2012 20.00 BLESRUITERS KAARTAVOND

  12/03/2012 20.00 DORPSHUIS BINGO

  13/03/2012 20.00 VROUW ACTIEF KLEDERDRACHT

  16/03/2012 20.00 STOMPWIJK'92 KAARTAVOND

  23/03/2012 14.00 TONEELVERENIGING LEUKE KLUCHT

  23/03/2012 20.00 TONEELVERENIGING LEUKE KLUCHT

  24/03/2012 20.00 TONEELVERENIGING LEUKE KLUCHT

  25/03/2012 14.00 TONEELVERENIGING LEUKE KLUCHT

  30/03/2012 20.00 BLESRUITERS KAARTAVOND

  02/04/2012 20.00 DORPSHUIS BINGO

  06/04/2012 20.00 STOMPWIJK'92 KAARTAVOND

  10/04/2012 20.00 VROUW ACTIEF JAARVERGADERING

  13/04/2012 20.00 STOMPWIJK'92 PATER BANDSMA

  06/05/2012 8.00 TOERCLUB STOMPWIJK ELFDORPENTOCHT

  08/05/2012 20.00 VROUW ACTIEF FIETSEN

  11/06/2012 20.00 DORPSHUIS BINGO

 • Breng jij dit kerststukje even weg? Het is al heel wat jaren geleden dat wij van de vrouwenvereniging kerststukjes maakten.

  Niet alleen voor de mensen in Stompwijk, maar ook voor oud-Stompwijkers in bejaardenhuizen. Iets wat door die mensen erg werd gewaardeerd. Toen we dan een keer wel 120 stukjes klaar hadden, vroeg de leidster: Breng jij dit stukje even weg naar Leiden? Prima, doen we. Om twee uur op naar Leiden, naam van de begunstigde en de naam van het bejaardenhuis erbij. Ik had gevraagd waar is dat ergens? Nu, heel makkelijk: die straat en eerste straat links. Eerste straat links dus en rijen rijen rijen in mijn wagentje maar geen bejaardenhuis. Dan maar vra-

  gen. Is hier in de buurt een bejaardenhuis? Jazeker vlak bij; even links en rechts. Goed even links en rechts, en ja, een bejaardenhuis, alleen niet wat ik zocht. Maar weer vragen en dan wel de naam van het huis erbij zeggen. O ja, maar wel een eindje weg daar en daar heen en de eerste stoplichten links. Daar had je het, niet de eerste straat maar de rste stoplichten. Geeft niet ik ben er!

  Parkeren Twee keer de parkeerplaats rond: geen plekje. Vlak ernaast een lege parkeerplaats maar niet voor onbe-

  voegden. Ik voelde me gelijk zeer bevoegd en ik ben zo weer weg, denk ik. Naar genoemde persoon en de

  kamer. Helaas ze is er niet. Ze gaat vaak naar de huiskamer beneden. Terug naar beneden. Ze is daar niet, misschien in het restaurant? Ook niet .Terug naar boven gevraagd aan de zuster: Mag ik het stukje hier neerzetten? Zuster: die mevrouw is niet meer op deze kamer, vraag maar aan de balie. Naar de balie beneden. Waar is zij? O, op vier; dus naar vier. Mevrouw X? Is niet op haar kamer ik denk met haar dochter in de huiskamer. Nog maar eens geprobeerd; nee hoor. Nu is het mooi genoeg; ik breng het stukje naar haar kamer en weg wezen. Kom boven en mag dat stukje daar niet zetten, mag niet op deze

  afdeling. Er zit geen kaars in zeg ik. Dit is de gesloten afdeling. Mag niet, ZE ETEN HET OP. Naar be-neden aan de balie, zeg ik; Ik ga echt niet met dat stukje naar huis, mag ik het hier zetten? Nou heel graag, ik krijg nooit wat. Toch nog iemand gelukkig gemaakt.

  Naar de auto Nu als onbevoegde naar de parkeerplaats en tot mijn grote schrik zie ik mijn Old Timertje bijna ingeklemd

  tussen alleen maar grote sleen. Zeker een directievergadering, dus uitermate voorzichtig eruit zien te komen. Zeker niet als onbevoegde een deuk maken in die dure B.M.W. Alleen het oog gericht op de slee naast me, hoor ik aan de andere kant een naar geluid. Ach heden; een betonnen paaltje tegen mijn deur, dus heel voorzichtig een eindje terug. Weer dat nare geluid. Liever dan toch maar mijn deur dan die van

  de buurman. Maar goed ik ben eruit. Gauw naar huis, maar nog geen kilometer verder: stoppen. Een stop-licht natuurlijk, nee niks te stoplichten; twee sirenes een politie en een ambulance! Dat kan nog even duren, motor af en armen over elkaar.

  Weer thuis Goed om zes uur ben ik thuis met een deuk in de deur. Mijn man al blij dat het niet erger is; die deur komt

  wel goed. Dat kwam goed ; we hebben een goede kennis die aardig kan prutsen met autootjes. Die neemt de deur mee en brengt hem na een paar dagen als nieuw terug. Wat is de schade? Nu hij kent de oorzaak en zegt: Jij bakt zulke heerlijke appeltaarten, geef mij een appeltaart. Prima, op naar de supermarkt. Appeltaartmix, appels, amandelspijs enzovoorts. Die middag besteed aan het bakken. Nee hij is niet ver-

  brand; lukt prachtig. Later ontmoet ik de leidster die vraagt is het gelukt met dat kerststukje? Jazeker

  Een anoniem verhaal van een bezorgster. Als eerbetoon aan al die velen die dezer dagen probe-

  ren een beetje kerstsfeer te brengen bij anderen. (Naam en adres bij redactie bekend)

  Angkys kapsalon

  Knippen voor dames, heren en kinderen.

  Kom eens langs bij Angkys kapsalon Knippen-

  Volwassenen 10,00 Kinderen t/m 12 jaar 7,50 Permanenten vanaf 30,00 Verven vanaf 25,00

  U kunt altijd bellen voor meer informatie of

  een afspraak.

  Tel.: 06-10 16 98 60

  Angky, Huyssitterweg 5,

  2266 HE Stompwijk

  Afvoeren van tuindersafval

  van Merodestraat 1- 2266 JX Stompwijk Tel. 06-10319195

 • wenst U allen:

  Luiten Wonen en medewerkers

  wenst U:

  wensen U:

  wenst iedereen:

  Garagebedrijf

  Piet Janson

  en medewerkers

 • 29e Meerhorstloop op 8 januari in Stompwijk Wie het nieuwe jaar fris wil beginnen kan op zondag 8 januari a.s. terecht in

  Stompwijk, waar de 29e editie van de Meerhorstloop wordt gelopen. Gekozen kan worden uit drie afstanden (vijf, tien en vijftien kilometer), die worden voorafgegaan door een loop voor jongeren (1.8 kilometer). De jeugdloop begint om 11.30 uur. De start van de overige afstanden volgt een half uur later

  op sportpark Meerhorst.

  De Meerhorstloop is niet in de eerste plaats een wedstrijd, maar vooral een prestatieloop en is gericht op

  de liefhebbers die in conditie willen blijven. De lopers staan bij ons centraal, dus jong n oud. Wij willen hen goede kwaliteit, gezelligheid en goede faciliteiten bieden. Vanaf het moment dat ze het sportcomplex betreden totdat ze weer naar huis gaan, zegt Tino verburg.

  Tino verburg organiseert het Stompwijkse evenement samen met plaatsgenoot en oud-topatleet Wybo Lelieveld en loopgroep de trein. De organisatoren in Stompwijk beschikken op De Meerhorst over alle

  faciliteiten voor een geslaagd loopevenement: goede kleed- en douchegelegenheid, een mooi parcours,

  verzorgingsposten en voldoende parkeergelegenheid.

  Het traject van De Meerhorstloop loopt over voet- en fietspaden in het fraaie groene polderlandschap

  tussen Zoetermeer, Stompwijk en Zoeterwoude. Het parcours is aangepast om het risico te verkleinen dat de loop vanwege extreme weersomstandigheden moet worden afgelast, zoals begin dit jaar gebeurde. Het traject van de 10 kilometer is hetzelfde als voorgaande jaren, de 5 km is iets langer (5,6) en de 15 km loopt deels over het oude en deels over het nieuwe parcours. Deelnemers kunnen zich vanaf 10:00 uur

  inschrijven voor de Meerhorstloop.

  Om zoveel mogelijk lopers naar Stompwijk te halen, is het

  startgeld relatief laag ( 2,- voor de jeugd en 5,- voor de overige deelnemers). Voor alle categorien deelnemers zijn prijzen beschikbaar en iedereen krijgt een herinnering aan de loop. De drie snelste deelnemers/sters per afstand

  mogen na afloop wel genieten van een huldiging op een fraai heus ereschavot.

  Alle gegevens van de Meerhorstloop, zijn te vinden op internet (www.stompwijk92.nl). Voor nadere informatie: Wybo Lelieveld 071 - 580 35 46.

  Zondag 8 januari 2012

  Inloopochtend Vrijdag hebben wij bij de inloop ochtend kerststukjes gemaakt. We

  waren met ongeveer 19 mensen. Eerst dronken we koffie met wat lekkers. Daarna gingen we aan de gang. Ieder maakte 1 of 2 stukjes. Er was genoeg materiaal en de altijd aanwezige Jan van Rijn hielp een handje bij die gene die

  het niet alleen af konden. Na het opruimen dekte Jetty met haar helpsters ge-zellig de tafels. Onderhand kookte ze een grote pan snert, waarbij we roggebrood met spek aten. Jetty, hij smaakte net zo lekker als vroeger bij mijn moeder thuis! Na het afruimen togen we weer huiswaarts.

  Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken, om de vrijdagochtend soos bij ieder aan te bevelen. Het is altijd erg gezellig en er kunnen er best nog wat mensen bij. Tot spoedig ziens hoop ik, groetjes Ria van Dijk- Ballering

  Cadeaus voor onder de boom ingepakt tijdens de inloopochtend in het Dorpshuis Rita van der Meer heeft een cadeau voor haar buurtjes omdat we

  zo gezellig met elkaar omgaan op het Akkermunt. Jan en Ina van Rijn leggen een cadeau onder boom voor Jetty

  Noordzij omdat ze het altijd op vrijdagochtend zo gezellig maakt. Ria van Dijk legt een mooi boeket bloemen onder de boom voor Nel Hoogervorst omdat ze zoveel voor mij overhad, gedurende mijn

  ziekte afgelopen jaar.

 • Kerstcadeaus en -wensen verzamelt tijdens een reisje met de kwibus We zijn op weg naar een verrassende avond en er worden wat cadeautjes voor onder de boom ingepakt.

  Ida Soonius legt voor haar schoondochter Sabrina een filevrije A4 voor 2012 neer.

  Samen met Wil van Leeuwen spreekt Ida de wens uit dat het een stressvrije verbouwing wordt van de Bles, ze wensen a good BLESsing new year.

  Alie van Veen hoopt dat ze samen met Martien lang in goede gezondheid kunnen blijven genieten van hun buren Bep en Theo van der Meer omdat ze zo lief zijn. Ze laten vaak de hond uit en zorgen tijdens hun vakantie voor hun plantjes en dieren. Dat klinkt misschien als gewone burendienst,

  maar dat is het niet want Alie en Martien hebben kippen, geiten, konijnen, eenden en vogeltjes.

  Een hele klus, vandaar deze dikke kus. Regina de Winter wenst haar schoonzusje en nichtje Corrie van Santen een

  goede knieoperatie toe, zodat ze straks het lopen beter onder de knie krijgt. Anneke de Jong schenkt een goede gezondheid in een feestelijke verpakking

  voor opa Bos, zodat hij nog lang hun fietsen kan opknappen, de band van de kruiwagen kan plakken en verse melk komt halen op de boerderij. Ze hoopt dat hij nog lang zelf kan blijven fietsen.

  Ria van Rijn legt goedgekeurde bouwplannen voor nieuwbouw in Stompwijk onder de boom, voor nieuw leven binnen Stompwijk.

  Anneke van Bemmelen legt stimuleringspillen voor nieuwe vrijwilligers onder de boom. Bestaan-de vrijwilligers kunnen dan met een gerust hart na jarenlange inzet stoppen. Nu gaan ze noodge-dwongen nog jaren door. Nieuw bloed zorgt voor nieuwe ideen.

  Wilma van Es en Anneke van Bemmelen leggen ook nog een paar speelkaarten onder de boom voor de klaverjassers onder ons, kunnen ze nog even oefenen voor 2e kerstdag.

  Nu ook het adres voor:

  Straatkolken, afvoergoten en drainage

  Pvc buizen: alle maten en hulpstukken

  Stelconplaten: nieuwe en gebruikte

  Nieuwe en gebruikte betonste-

  nen en gebakken klinkers!

 • Vrouw Actief- kerstviering Dinsdag 13 december werden de leden van Vrouw Actief hartelijk verwelkomd in

  het Blesse Paard voor de kerstviering. In het Voorhuys waren de tafels feestelijk gedekt. De zaal was aan-gekleed met kerstboom en wandversieringen. Toen iedereen aanwezig was werd er getoost met champag-ne met of zonder alcohol. In de keuken werd inmiddels hard gewerkt aan het diner, dat bestond uit een

  heerlijk gebonden kippensoep als voorgerecht. Daarna een varkenshaas gevuld met brie en groente met gebakken aardappelen. Tot slot het dessert, sorbetijs met vruchten en slagroom. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de bediening had het er maar druk mee. Er werd druk gekletst met elkaar, men was echt

  een avondje uit. De voorzitster wenste iedereen hele gezellige feestdagen en we kregen na afloop een mooi kerstpresentje door Anneke gemaakt. Annie van Rijn

  Kerststukjes Alle 75 kerststukjes zijn donderdag weer gemaakt. 12 Dames hebben er samen wat moois van gemaakt. Hartelijk dank daarvoor! De wijkcontactpersonen zijn weer op pad gegaan om ze bij verschillende parochianen te bezorgen, ook zij bedankt. U bedankt voor het geleverde groen, potjes en materiaal.

  Bij deze voor iedereen, HELE GEZELLIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2012 Annie van Rijn

  Tijdens het knutselen zijn er nog wat cadeaus uitgedeeld Nel v.d.Zwam heeft een cadeau voor Corrie van Santen, omdat zij op 21 december wordt geopereerd aan haar knie en ik wens haar het allerbeste en veel sterkte toe.

  Annie van Rijn legt een nieuwe gezonde knie onder de boom voor Corrie van Santen omdat ze dat wel verdiend heeft en ze hopelijk weer helemaal hersteld van haar knieoperatie.

  Uitslag kaartavond Blesruiters Vrijdag 9 december was het kaarten bij ons. We hadden 8 tafeltjes, dus het was weer gezellig druk. Er

  werd dit keer ook erg hoog gekaart. De uitslag was als volgt:

  De poedelprijs ging dit keer naar Sjaak Kappetein. De volgende kaartavond is 6 januari.

  Verder wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen.

  Joke, John, Alex, Jet, Lucy en Ton

  1 Toos de Bruin 5557 punten 5 Aad Luiten 5263 punten

  2 Lenie Overdevest 5487 punten 6 Lenie v Ruijven 5186 punten

  3 Ria v.d. Helm 5332 punten 7 Roelie v.d Vecht 5121 punten

  4 Joop van Rijn 5295 punten 8 Ria van Rijn 5120 punten

 • Kerst-Nieuwjaar December is de mooiste maand van t hele jaar. De Sint-Kerstman-Oliebollen, smullen maar. De man met de staf is weg, dus verdwenen. Maar de Kerstman met slede is weer verschenen.

  Vrijwilligers zijn de kerk aan het versieren Zodat we een mooie Kerstdienst kunnen vieren Kerstbomen en lichtjes zie je overal

  En de kerststal met het kindje in de schapenstal Ja, lang geleden op een heldere nacht Schapen in de weiden, herders hielden de wacht Maar de meeste van hen lagen te slapen

  tot een fel licht en gezang hen deed ontwaken Een grote felle ster dreef langzaam aan totdat hij boven de schapen bleef staan

  En dan het gezang van engelenkoren Halleluja, de verlosser is geboren Toen zijn de herders naar de stal gegaan

  daar waar die ster was stil blijven staan Ja, in de stal wat men daar zag een kindje op wat stro in de voerbak lag Ook een man en een jonge vrouw

  En een ezel stond te bibberen van de kou Ja Jezus is geboren, dat zongen de engelenkoren Nu is het dan kerstmis, echt waar

  Zet de olieballen vast maar klaar Mijn verhaal is uit, dus tot besluit Voor iedereen, voor allemaal

  Een mooie, fijne kerst En een goed en vooral gezond Nieuwjaar Janus Verhagen

  Voor de beste rijopleiding

  Autorijschool

  Bel:

  071 - 580 26 96 (Stoffer)

  071 - 580 13 45 (Stefan)

  Hoog percentage geslaagden. Onze leerlingen worden van huis opgehaald en weer thuis gebracht.

  www.autorijschoolstoffer.nl

  STOFFER

  VEEVOEDER Van der WEIJDEN verkoop van:

  Hooi, stro en kuilgras (grote en kleine verpakking)

  Houtvezel, zaagsel en ander strooisel voor in de paarden-

  box (eerste kwaliteit en stofvrij)

  Paardenvoeders, o.a. Royal Horse Feed

  Ruim assortiment diervoeders

  Kom langs voor onze afhaalkorting of laat het thuis bezorgen. Oostvlietweg 28a Leidschendam Tel. 070-3276812

  Dr.v.Noortstraat 214 2266 HC Stompwijk Tel. 071-5803359

  CEES LUITEN

  EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en

  AANVULLING

  Ook voor particulier werk

  kunt u bij ons terecht !

 • Lekker recept voor eend Benodigdheden:

  - 1 eend van ca. 5 kg. - 2 grote flessen schotse whisky. - 500 gr. speklapjes.

  - 1 fles olijfolie. Bereiding:

  - De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. - De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden (stand 6-7). - Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. - De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.

  - De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken. - Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.

  - Na twintig minuten de oven op 200 graden zetten en twee glazen met whisky vullen.

  - Beide glazen opdlinken en de scherven van het eerste glav oplaapen. - Nog een halff glav insjenke en opdlinke. - Na een halff uuj de hoven opedoen om deend te sjekke

  - Blandwondesalv in de batkaamer gaan naale en op de bovekant van de linkehand doenn. - Deh hove een sgop geve. - Twee glave wiski insjenke ent middeste glav leegdwinke. - De nove opedoen naadatte eerste glav leeggis en de sjotel vastpakke.

  - Blantwondesalf op de binnekant van de regthand doenn en deend oprape. - Deend noggis oprape en met een handoek de bwantwondesalf van deend vege. - De hande ontfette med viskey en de tupe salff weerr oprape.

  - Tkapotte glazzepvege enn deent trug in de hove duuwe. - Deentuitsgelde en hardur duuwe. - De tweeede flez wiki opedoen en wee ofereindsette.

  - Opstaan fan de floer en de zpekreepjus onder de kaast veege. - Noggis plobeern opsstaan wan de vjoer en... togmaa blijfe sitte... - Ui vless dlinke wandte glave sijn kabot. - Denoven afsette, dooge sluite en omfalle.

  Vl succes en smakelijk eten!

  Ingezonden door Agnes van Bohemen

  Nieuwjaarsreceptie Stompwijk 92 Deze wordt traditioneel weer gehouden in onze kanti-ne op de eerste dag van het nieuwe jaar. Vanaf vier uur in de namiddag bent U welkom.

  Het is een uitgelezen gelegenheid veel bekenden bij de sportvereniging te ontmoeten en elkaar een

  gelukkig 2012 toe te wensen. Het is altijd buitengewoon gezellig, velen komen dan ook trouw elk jaar.

  De kantine is zonder twijfel mooi opgetuigd, de Carnavalsvereniging zal van de partij zijn en aanmoedigingsprijzen voor enkele medewerkers uitkeren. Kortom, het heeft alles in zich een succes

  te worden. Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.

  Namens het hoofdbestuur,

  Hans Vreeswijk, secretaris

  Marieke Knijnenburg

  legt een cadeautje onder de kerst-boom in de vorm van een vlag en wimpel voor Thierry Schmitter, omdat hij gehandicapte sporter van

  het jaar 2011 is geworden.

 • Volendammer Vishandel

  Iedere donderdagmorgen

  t.o. Het Blesse Paard

  van 10.3013.00 uur

  Uitsluitend

  1e kwaliteit

  College nieuwsflits Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 13 december onder andere de volgende besluiten genomen.

  Loslopen voor honden Leidschendam-Voorburg herzien

  Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van inwoners enkele uitlaatmogelijkheden voor honden herzien. Kinderboerderijen zijn in het vervolg officieel verboden terrein voor honden. Het betreft een voor-

  lopig besluit dat vier weken ter inzage gaat. Centrum voor Jeugd en Gezin

  Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het convenant Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leidschendam-Voorburg. Het CJG geeft hulp, advies en informatie bij opvoeden en opgroeien. In het CJG werken allerlei hulpverlenende instanties samen. Een sluitende zorgstructuur is het einddoel. Daarnaast

  biedt het CJG n centraal loket waar men terecht kan voor alle opvoed- en opgroeivragen.

  In het convenant CJG en bijlagen staat beschreven vanuit welke missie, visie, doelstellingen en strategie de kernpartners willen werken. Ook staan de taken, rollen, verantwoordelijkheden, regels en richtlijnen omschreven. Partijen die zich via dit convenant aan het CJG verbinden, geven daarmee te kennen dat zij

  willen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke gezonde en evenwichtige ontwikkeling van alle kinderen en jeugdigen in Leidschendam- Voorburg. De raad ont-

  vangt het convenant CJG ter informatie.

 • K atholieke Bond van Ouderen Geachte leden van KBO Stompwijk,

  Door tussentijds kosten verhogingen buiten ons beleidsterrein, zijn wij genoodzaakt u een voorstel tot con-tributieverhoging voor te leggen. Volgens de statuten van KBO Stompwijk, moet een contributie wijziging

  aan de ledenvergadering worden voorgelegd ter goedkeuring. Uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 10 januari

  om 14.00 uur in het Dorpshuis. Agenda

  1 Voorstel tot verhoging van de KBO contributie per januari 2012 met een bedrag van 2 euro per persoon. (Hierdoor komt de contributie voor 2012 op Euro 23.00 per persoon).

  2 Rondvraag.

  3 Sluiting Het bestuur vertrouwt erop dat u akkoord gaat met dit voorstel, zodat het werk van de Unie KBO op het huidige peil kan worden gehandhaafd en voortgezet.

  Stompwijk,december 2011, het bestuur van KBO Stompwijk

  Tarieven zwembad De Fluit Leidschendam gefaseerd omhoog Met ingang van 2012 gaan de prijzen van zwembad De Fluit in Leidschendam geleidelijk omhoog. Dit is het gevolg van de harmonisatie van de tarieven van de sportaccommodaties in Leidschendam en de door een

  private partij beheerde sportaccommodatie in Voorburg. In 2014 zal de harmonisatie afgerond zijn en zul-len de tarieven gelijk opgaan met andere zwembaden in de gemeente en de regio.

  Geleidelijk omhoog tot 2014 De prijzen voor onder andere een los zwemkaartje en voor meerbadenkaarten zullen op 1 januari omhoog gaan. Nu betalen bezoekers aan zwembad de Fluit voor een los zwemkaartje 3,75. Op 1 januari wordt dat 3,95 om uiteindelijk in 2014 op 4,40 uit te komen. Bij een abonnement voor 12 of 25 keer zwem-men bedragen de kosten per keer vanaf 1 januari aanstaande 3,30 respectievelijk 3,16. Voor een com-pleet overzicht van de prijzen kijk op www.defluit.nl.

  Mensen die nu al een meerbaden- en/of leskaart in bezit hebben, kunnen deze gewoon opgebruiken. De tariefverhoging gaat pas in bij aanschaf van een nieuwe kaart. Ook de regeling met de Ooievaarspas blijft bestaan.

  Corrie Luk geeft Annie van Rijn een cadeautje omdat zij op veel gebied actief is en omdat zij

  o.a. tijdens het seizoen met de fietskring voor leuke fietsroutes en gezellige koffiestops zorgt. Toon van Santen geeft zijn Corrie een cadeautje, opdat zij spoedig mag genezen van haar ope-ratie en daarna weer van allerlei dingen kan gaan genieten.

  Trees geeft haar zus Bep een grote bos (ma)de-liefjes, omdat zij haar de afgelopen jaren zo vreselijk heeft gemist.

  Lia van Marwijk legt een cadeau onder de kerstboom voor Fred v.d. Poel, omdat hij n heel moeilijk jaar heeft gehad n zijn val en revalidatie

 • Aan- en verkoop en bemiddeling o.g.

  Klaverblad 9 Stompwijk

 • Nog een laatste Sinterklaas verrassing!! Wat zijn er veel kaarten teruggekomen naar aanleiding van de ballon-

  nenwedstrijd tijdens het grote Sinterklaasfeest in Stompwijk! Twee we-ken geleden dachten wij dat we de winnaar binnen hadden, maar er deze week een kaartje binnengekomen van een ballon welke maar liefst

  574 kilometer hemelsbreed heeft afgelegd! Deze ballon is van Larissa Belt uit Zoetermeer. Gefeliciteerd! Ook voor jou ligt er een prijs klaar in Slijterij De Keldermeester in Stompwijk.

  Hierbij de eindstand van de ballonnenwedstrijd: 1) 574 kilometer Larissa Belt 2) 239 kilometer Auke van Wissen 7) 167 kilometer Lucas Lelieveld uit Zoetermeer 3) 231 kilometer Kyra Kerkvliet 167 kilometer Jaya Lelieveld uit Zoetermeer

  4) 222 kilometer Lars van Santen 8) 151 kilometer Kim Ammerlaan uit Stompwijk 222 kilometer Isis van Es 151 kilometer Dani Soonius uit Stompwijk 5) 215 kilometer Inge Rotteveel 151 kilometer Lieke Oudshoorn uit Leidschendam

  6) 192 kilometer Silvan van Dijk 151 kilometer Ashley den Ouden uit Stompwijk 192 kilometer Fleur Switsar 9) 137 kilometer Kim uit Stompwijk 10) 108 kilometer Finn van Geijlswijk uit Stompwijk

  Alle fotos zijn te zien op: www.fotografiecarmen.nl Verder wil ik namens de organisatie ook alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor de geweldige inzet dit jaar! Zonder jullie was het niet zon enorm succes geweest! Bedankt daarvoor! Dit jaar zijn wij door de volgende sponsoren enorm geholpen:

  Schilder En Wandafwerking Tom Janson Rietdekkersbedrijf Joost Juffermans Garage Piet Janson Luiten Food

  Administratiekantoor Van Boheemen Scheria Versdienst Luiten Wonen Stompwijkse Kaasboer Dokter Barendse Wereld Wonder Loodgietersbedrijf Marco Faas Supermarkt Coop De Graaf

  Loonbedrijf Van Swieten Aannemingsbedrijf Granneman Lss Automatisering Hoveniersbedrijf Joost Janson Verhuur- & Aanneembedrijf Van Der Krogt Kantoor Zaal

  Fvr Computers Bloemsierkunst De Passie Autobedrijf Luiten Royal Roses Loonbedrijf P. Van Leeuwen Andreas Haarstudio Boerderij Akkerlust Frans Koorevaar Caf De Gouden Leeuw Aswieta De Haas Installatietechniek Elmeco B.V. Party Herberg Het Blesse Paard Smederij Luiten

  Ed Van Vliet Transport Schiewijk Vastgoed Tankstation en Fietsenmaker Arie Hooymans Carmen Fotografie Schilder, Behang & Wandafw. R. van der Salm

  Groeten en tot volgend jaar!

  De commissie van de Sinterklaasintocht

  Sinterklaas legt voor de Kerstman een cadeautje vol met wijsheid en onvermoeibaar-

  heid onder de boom. De wijsheid om voor ieder een passend cadeau te verzinnen (Want ik heb zelf gelukkig het grote boek). En de onvermoeibaarheid omdat het toch een hele toer is om de laatste avond iets onder al die bomen te leggen. Ik wens de Kerstman

  daar veel geluk bij. Groetjes de Sint

 • Sport jaaroverzicht 2011 Januari nr. 2063 t/m 2067

  Prachtig debuut voor Thom en Eline op NK allround

  Zoey van den Bosch bij Nk Kortebaan

  Meerhorstloop was een feest voor de deelnemers

  Bram de Roode 2de en Erben vd Lans 3de bij Nieuwjaarswedstrijd

  schaatsen

  Martijn van Es 2x op het podium bij Marathonschaatsen

  Ferdinand 4e een Edward 6e bij district finale Leiden

  Februari nr. 2068 t/m 2071

  Manon v.d. Kraan regiokampioen en Beau Spaan reservekampioen KNHS

  Thom 3de bij Gruno Bokaal

  Maart nr. 2072 t/m 2075

  Goud en Zilver voor Thom bij afstandskampioenschap junioren en neosenioren

  Start nieuwe seizoen Toerclub in nieuwe kleding

  Zoey 1ste en Manja 6de bij districtwedstrijd

  April nr. 2076 t/m 2079

  Wedstrijdseizoen duiven gestart

  Stompwijk 1 kampi