of 23/23
ODVJETNIČKI URED IVANA BUIĆ RH • 51 000 RIJEKA • Ivana Grohovca 2/I•tel.: +385 51 327 280 • fax 051 327 334 mob 091 528 46 08 e-mail: [email protected]com ________________________________________________ URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA RIJEKA DOPUNA KAZNENE PRIJAVE Dolje navedeni podnosioci kaznene prijave su dana 20. studenoga 2017.g. podnijeli USKOK-u u Rijeci kaznenu prijavu, koja je već zaprimljena u USKOK-u Zagreb. Ovim podneskom - Dopunom kaznene prijave, podnositeljima kaznene prijave, pridružuje se, kao deseti i jedanaesti podnositelj : X- DAMIR GRUNBAUM, iz Umaga, G. Garibaldi 15, OIB:62230483892, vijećnik Skupštine istarske županije, XI-ŽIVI ZID, iz Zagreba, Pavlenski put 5G, po predsjedniku Ivanu Viliboru Sinčiću, OIB: 84052989092 te opunomoćuju odvjetnicu Ivanu Buić za zastupanje u ovoj pravnoj stvari. Kaznena prijava nadopunjuje se na način da bi okrivljeni: Alfred Graggl, Franz Kreinz, Mato Kranjčević i odvjetnik Ranko Đokić temeljem lažne i nepotpune dokumentacije i specijalne punomoći koja to nije (ovjerene na nezakonit način) uspijeli ishodovati upis tvrtke R.B.U. Nekretnine d.o.o., prvo na adresi Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 7/c, upis koji je izvršen 09.07.2007.g. pod oznakom Tt-07/1517-7, da bi 14.11.2011.g. prebacili tvrtku R.B.U. Nekretnine d.o.o. sa novim upisom pod brojem 1

Dopuna kaznene prijave Milanovi - parentium.com · 2017-11-24 · Tvrtka R.B.U.Nekretnine su danas upisane na adresi ku će u kojoj je prijavljen i Mato Kranj čevi ć (Medulin Burle

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dopuna kaznene prijave Milanovi - parentium.com · 2017-11-24 · Tvrtka R.B.U.Nekretnine su danas...

 • ODVJETNIČKI URED

  IVANA BUIĆ

  RH • 51 000 RIJEKA • Ivana Grohovca 2/I•tel.: +385 51 327 280 • fax 051 327 334

  • • • • mob 091 528 46 08 e-mail: [email protected]

  ________________________________________________

  URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

  RIJEKA

  DOPUNA KAZNENE PRIJAVE

  Dolje navedeni podnosioci kaznene prijave su dana 20. studenoga 2017.g. podnijeli USKOK-u u Rijeci kaznenu prijavu, koja je već zaprimljena u USKOK-u Zagreb. Ovim podneskom - Dopunom kaznene prijave, podnositeljima kaznene prijave, pridružuje se, kao deseti i jedanaesti podnositelj :

  X- DAMIR GRUNBAUM, iz Umaga, G. Garibaldi 15, OIB:62230483892, vijećnik Skupštine istarske županije,

  XI-ŽIVI ZID, iz Zagreba, Pavlenski put 5G, po predsjedniku Ivanu Viliboru Sinčiću, OIB: 84052989092

  te opunomoćuju odvjetnicu Ivanu Buić za zastupanje u ovoj pravnoj stvari.

  Kaznena prijava nadopunjuje se na način da bi okrivljeni: Alfred Graggl, Franz Kreinz, Mato Kranjčević i odvjetnik Ranko Đokić temeljem lažne i nepotpune dokumentacije i specijalne punomoći koja to nije (ovjerene na nezakonit način) uspijeli ishodovati upis tvrtke R.B.U. Nekretnine d.o.o., prvo na adresi Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 7/c, upis koji je izvršen 09.07.2007.g. pod oznakom Tt-07/1517-7, da bi 14.11.2011.g. prebacili tvrtku R.B.U. Nekretnine d.o.o. sa novim upisom pod brojem

  1

 • Tt-11/7339-6 Trgovačkom sudu u Rijeci-Stalna služba u Pazinu, zatim pod brojem Tt-14/5458-4 dana 08.09.2014.g. izvršili ponovni upis u Glavnu knjigu Trgovačkom sudu u Rijeci-Stalna služba u Pazinu, te pod brojem Tt- 16/2086-2, još upis od 19.04.2016.g. Trgovačkom sudu u Pazinu. Prvotni osnivači i članovi društva su Raiffeisenbank Unterpremstatten, a osobe ovlaštene za zastupanje su bili Alfred Graggl i Franz Kreinz. Kao što je naprijed spomenuto, upis u glavnu knjigu Trgovačkog suda u Splitu, izvršen je temeljem nedostatne i nezakonito prevedene dokumentacije, te na isti način dane specijalne punomoći odvjetniku Đokiću. Dakle, sukladno pozitivnim propisima RH izvršen upis je nazakonit, pa samim time i sve druge promjene koje su uslijedile i izvršene pri Trgovačkom sudu u Rijeci-Stalna služba u Pazinu i Trgovačkog suda u Pazinu. Detaljna i sveukupna dokumentacija koja se treba pribaviti službenim putem od Trgovačkog suda u Splitu, te Trgovačkog suda u Pazinu, neprijeporno će dokazati ove tvrdnje, te još niz nezakonitosti vezanih za predmetne upise. Tvrtka R.B.U.Nekretnine su danas upisane na adresi kuće u kojoj je prijavljen i Mato Kranjčević (Medulin Burle 7), okrivljena osoba koji se cijelo vrijeme nezakonitog djelovanja Raiffeisenbank Unterpremstatten, pojavljuje kao njihovi navodni agent, prevoditelj dokumenata i lažni sudski tumač i prevoditelj koji to nije. Očigledno je upravo Mato Kranjčević (rodom iz Orahovice) glavna osoba i glavna poveznica cijele ove zločinačke organizacije, a tko stoji iza cijele priće i zašto nitko od nadležnih u RH nije reagirao iako se već više od 5 godina podnose kaznene prijave vezane za različite austrijske štedionice (zadruge) i njihovo nezakonito djelovanje i čitavo vrijeme provode nezakonite ovrhe i deložacije u ime istih tih zadruga ili društava koje su iste osnovali (da bi na "legalan način" mogli postati vlasnici), ostaje državnom odvjetništvu da utvrdi i odgovori.

  Potrebno je hitnom akcijom zatražiti i izdvojiti svu dokumentaciju vezanu za uknjižbu izvršene u ime R.B.U. Nekretnina, zatim Raiffeisenbank Unterpremstatten, a u zemljišnim knjigama zemljišnih odjela Općinskih sudova u Istri, zatražiti dokumentaciju vezanu za upis tvrtke R.B.U. Nekretnine d.o.o. pri Trgovačkom sudu u Splitu, a zatim u Pazinu. Imamo saznanja da je tvrtka R.B.U. Nekretnine d.o.o. iz Medulina, na javnim dražbama provedenim pri Općinskim sudovima u Istri, pojavljivala se kao kupac nekretnina nezakonito ovršenih osoba dok još nije bila upisana u sudski registar u RH. Navedeno će se također lako utvrditi pregledom predložene dokumentacije. Također je potrebno hitnom akcijom izdvojiti sve predložene sudske predmete nevedene u ovoj kaznenoj prijavi, kako radi dokazivanja navoda iz kaznene prijave u svezi kaznenog postupanja okrivljenih sudaca i ostalih, tako i radi

  2

 • spriječavanja naknadnih promjena u dokumentaciji iz spisa jer podnositelji ove kaznene prijave imaju saznanja da se u spisima nalazi različita dokumentacija od one što je posjeduju podnositelji kaznene prijave. Potrebno je utvrditi potpise i pečate u sudskim dokumentima, kao i povratnice, te sve ostalo što prileži spisima na čemu su, a prema saznanjima podnositetelja kaznene prijave lažirani datumi i sl., dok neki dokumenti koji su umetnuti u spis, nikada nisu dostavljeni podnositeljima ove kaznene prijave. Također, predlažemo izvršiti provjeru obavljenih razgovora mobilnim i telefonskim putem u periodu travnja 2017.g. pa nadalje, između okrivljenih sudaca i sudskog ovršitelja sa ostalim okrivljenima Mato Kranjčevićem, odvjetinikom Đokićem, odvjetnikom Ivanom Matićem, te ostalim odvjetnicima odvjetničkog društva Kally iz Zagreba, jer raspolažemo informacijama o njihovim stalnim kontaktima i međusobnoj koordinaciji. O širini razmjera, sveubohvatnosti, te poveznosti okrivljenih osoba sa ciljem nezakonitog stjecanja nepripadujuće imovine, a na štetu nezakonito ovršenih i RH, dovoljno govori podatak o stotinama ovršenih sve na isti ili sličan način čime je državljanima RH i samoj državi Hrvatskoj pričinjena šteta u milijardama kuna. O duševnim bolima, uništenom životu i zdravlju kompletnih obitelji, te o suicidima zbog nezakonitog oduzimanja imovine, držimo da nije potrebno posebno govoriti, a što se također može vrlo lako utvrditi.

  Nadopuna se odnosi na dolje navedene podnositelje, te na istu kaznenu prijavu čiji broj nam je za sada nepoznat.

  Molimo za hitno postupanje.

  Damir Grunbaum p.p.

  PODNOSITELJI: I- LINO MILANOVIĆ, iz Brkača, Brkač 26A, OIB:73213304388 II-NADIA MILANOVIĆ,iz Brkača, Brkač 26A, OIB:32421783544, III-MIKELA MILANOVIĆiz Brkača, Brkač 26A OIB: 28873503822 IV-MORENA MILANOVIĆiz Brkača, Brkač 26A, OIB: 71522249038 V-MATEA MILANOVIĆiz Brkača, Brkač 26A, 52765161167 VI-EDI PAULETIĆiz Brkača, Brkač 26A, OIB: 47472995279, po

  3

 • skrbniku Linu Milanoviću VII-mld. NINA LUCIJA DOBŠA iz Brkača, Brkač 26A, OIB:77267499544, po zz majci Mikeli Milanović i ocu Davoru Dobši VIII-DAVOR DOBŠA iz Buzeta, Verona 5, OIB: IX- IVANA BUIĆ iz Rijeke, Ivana Grohovca br.2, OIB: 02806137408 X- DAMIR GRUNBAUM, iz Umaga, G. Garibaldi 15, OIB:62230483892, vijećnik Skupštine istarske županije XI-ŽIVI ZID, iz Zagreba, Pavlenski put 5G, po predsjedniku Ivanu Viliboru Sinčiću, OIB: 84052989092

  RADI: osnovane sumnje da bi imenovani okrivljenici počinili kaznena djela:- Nedopušteno posredovanje i pozajmljivanje devizne strane gotovine bez odobrenja HNB iz čl.75. Zakon o deviznom poslovanju- Okrutno, neljudsko i ponižavajuće postupanje iz čl.104 KZ-a (NN 125/11)- Narušavanje, nepovredivost doma i poslovnog prostora iz čl.141 KZ-a (NN 125/11)- Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.173 st.1 i st.2 KZ-a (NN 125/11)- Utaja iz čl.232. st.2. i st.3. KZ-a (NN 125/11)- Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari iz čl.234 st.1. KZ-a (125/11)- Oštećenje tuđe stvari iz čl.235. st.1. i st.3. KZ-a (125/11)- Prijevara iz čl. 236. st.1 i st.2. KZ-a (125/11)- Prikrivanje čl.244. st.1. i st.2. KZ-a (125/11)- Prevara u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. KZ-a (125/11)- Zlouporaba tržišta kapitala iz čl.260. st.1. i st.2. KZ-a (125/11)- Pranje novca čl. 265. st.1., st.2., st3., st.4. KZ-a (125/11)- Krivotovorenje isprave čl.278. st.1..st.2. i st.3. KZ-a (125/11)- Krivotvorenje službene isprave iz čl. 279. st.1. i st.2. KZ-a (125/11)- Zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 291. st.1. i st.2. KZ-a (125/11)- Lažno prijavljivanje kaznenog djela iz čl.304. KZ-a (125/11) - Davanje lažnog iskaza iz čl.305. st.1. KZ-a (125/11)- Zločinačko udruživanje iz čl. 328. st.1. i st.4. KZ-a (125/11)

  4

 • podnose

  KAZNENU PRIJAVU

  PROTIV:

  OKRIVLJENIH: I. ALFRED GRAGGL iz Austrije, 8142 Poingl, Teichweg 22, A- 8172 Wundschuh

  II. FRANZ KREINZ iz Austrije, 8502 Lannach, Weidenweng 9/4

  III. KARL TROHA, iz Austrije,Weinzettl, A-8143 Dobl

  IV. MATO KRANJČEVIĆ, Burle 7, Pula, Medulin

  V. JAVNI BILJEŽNIK DENIS KRAJCAR, Flanatička 10. Pula

  VI. JAVNI BILJEŽNIK FRANKO ČERIN, Olge Ban 10, Pula

  VII. ODVJETNIK RANKO ĐOKIĆ, Veronska 5, Pula

  VIII. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI REFERENT-VODITELJ NADA MILOTIĆ , OPĆINSKI SUD PAZIN

  IX. SUDAC EMANUEL RADOLOVIĆ, OPĆINSKI SUD PAZIN

  X. SUDAC DENIS HEK, OPĆINSKI SUD PAZIN

  XI. SUDAC ALEN BARBIĆ, OPĆINSKI SUD PAZIN

  XII. SUDSKI OVRŠITELJ ROMAN BASANIĆ, OPĆINSKI SUD POREČ

  XIII. DAVOR DOKMANOVIĆ, djelatnik zaštitarskog društva VIRTUS SECURITY d.o.o. iz Zagreba, Josipa Strganca 2

  XIV.NENAD DRAGIJA, djelatnik zaštitarskog društva VIRTUS SECURITY d.o.o. iz Zagreba, Josipa Strganca 2

  XV.SUTKINJA VLATKA MARKUŠ, OPĆINSKI SUD POREČ,

  5

 • XVI. SUTKINJA BILJANA PAMIĆ, OPĆINSKI SUD PAZIN

  XVII. R.B.U. NEKRETNINE d.o.o. iz Medulina, Burle 7, po zz ALFRED GRAGGL, FRANZ KREINZ

  XVIII. SUTKINJA HELENA BOŽOVIĆ SLADAKOVIĆ, OPĆINSKI SUD PULA

  da bi okrivljeni

  Alfred Graggl, Franz Kreinz, Karl Troha, Mato Kranjčević, odvjetnik Ranko Đokić, udružili su se, organizirali i vodili zločinačko udruženje s ciljem da na tržištu RH ilegalno plasiraju više miljunske novčane iznose u eurima, lažno ih prezentirajući kao bankarske kredite sa ciljem "otimanja" tj. ilegalnog stjecanja u vlasništvo višestruko vrijednih nekretnina građana RH, a čime su počinili djelo iz čl. 328 KZ-a, a u svezi sa člankom 75. Zakona o deviznom poslovanju, a na štetu podnositelja kaznene prijave od I-VII, kao i drugih brojnih oštećenika, kao i na štetu RH, čime su počinili djela prijevare iz čl.236 st.1. i 2. KZ-a, prijevare u gospodarskom poslovanju iz čl. 247 KZ-a, zlouporabe tržišta kapitala iz čl.260. st.i st2. KZ-a, pranja novca iz 265.st.1,2,3.,4. krivotvorenje isprave iz čl.278. st.1., 2.,3 KZ-a, krivotvorenje službene isprave iz čl.279. st.1 i st2. KZ-a, sve u vezi čl. 75 Zakona o deviznom poslovanju. Svojim zločinačkim djelovanjem narušili su bankarski i financijski suverenitet RH.

  Javni bilježnici Franko Čerin i Denis Krajcar počinili su kazneno djelo zlouporabom položaja i ovlasti iz čl. 291. st.1. i st.2. KZ-a, te krivotvorenje službene isprave iz 279. st.1 i st.2. KZ-a, jer su izvršili ovjeru i solemnizaciju akata koji nisu imali svojstva da postanu javnobilježnički akti, te su tako svojom ovjerom i solemnizacijom dali legalnost pravnom poslu koji to nije bio, niti je mogao postati. Navedeno je okrivljenima bilo poznato i moralo biti poznato, te su isti protuzakonito obavljajući svoj javnobilježnički posao, omogućili da nepodobne isprave postanu legalne isprave, u korist R.B.U. ZADRUGE, a na štetu tkz. kreditnih dužnika, kao i na štetu RH.

  Zemljišni-knjižni referent Nada Milotić, sudac Emanuel Radolović i sudac Denis Hek, počinili su djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl.291. st.1. i 2. KZ-a, a na način da je ZK-a referent Nada Milotić iz ZK

  6

 • odjela Pazin provela zabilježbu hipoteke na nekretninama Lina i Nadie Milanović, a u korist R.B.U. Zadruga, a da za predmetni upis nije imala ovlasti jer je založnim vjerovnicima R.B.U. Zadruzi nedostajala valjana dokumentacija, nije bila navedena čak niti adresa, niti država iz koje dolaze, punomoć dana odvjetniku Đokiću nije bila ovjerena na zakonit način itd., dok su suci Emanule Radolović i Denis Hek provodili i proveli ovrhu nad ovršenicima Linom i Nadiom Milanovićem po prijedlogu ovrhovoditelja Raiffeisenbank Unterpremstatten, koji se temeljem ovršnog zakona, a i u svezi s odredbama ZPP-a, ne može smatrati ovrhovoditeljem jer nema niti adrese, niti legitimacije zemlje iz koje dolazi, niti bilo koji drugi valjani dokument. Imenovani suci svejedno su tako naznačenog "ovrhovoditelja" prihvatili kao vjerodostojnog i postupali po njegovom prijedlogu za ovrhu, a što je protivno pozitivnim propisima RH. Osim toga, sudac Denis Hek proveo je i javnu dražbu u istom predmetu na način da je zlouporabio svoje službene ovlasti na više načina: 1) Ovrhovoditelj mora imati i navesti sve potrebne podatke sukladno OZ i ZPP, a Raiffeisenbank Unterpremstatten nije imao niti jednoga.2) Ovršni prijedlog podnesen je po punomoćniku odvjetniku Ranku Đokiću, kojeg su opunomoćili Alfred Graggl i Franz Kreinz u ime Raiffeisenbank Unterpremstatten, a da nije imao valjane punomoći, a isti Alfred Graggl i Franz Kreinz javili su se i na javnoj dražbi osobno kao kupci tj. osnivači zakonski zastupnici novoosnovane tvrtke R.B.U. NEKRETNINE. Dakle, ovrhovoditelj i kupac su nedvojbeno iste osobe pod različitim nazivima, te je prodajom nekretnina Lina i Nadie Milanović ilegalni, nezakoniti posao, zlouporabom službenih ovlasti i dužnosti, od strane sudaca, pokušan učiniti legalnim, u čemu su i uspijeli, a na štetu kako Line i Nadie Milanović, tako i na štetu RH. Ovdje podsjećamo na staru rimsku izreku, u prijevodu "što se grbavo rodi, vrijeme ne ispravi". Osim, naprijed navedenih nezakonitosti, sudac Denis Hek, prodao je na javnoj dražbi, kupcu koji je evidentno ujedno i ovrhovoditelj, sve nekretnine Line i Nadie Milanović iako je, samo jedna nekretnina bila dovoljna za namirenje "potraživanja" ovrhovoditelja, a što je također protivno odredbama Zakona o ovrsi.

  Sudac Alen Barbić počinio je djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl.291. st.1. i st.2. KZ-a, okrutno, neljudsko i ponižavajuće postupanje iz čl.104 KZ-a, narušavanje, nepovredivost doma i poslovnog prostora iz čl.141. KZ-a, te lažnog prijavljivanje kaznenog djela iz čl. 304 KZ-a. Sve navedeno, imenovani sudac počinio je svjesno, mnogostruko upozoravan na svoje postupke, a isto je nedvojbeno vidljivo u predmetu Općinskog suda u Puli, Stalna Služba Poreč, Posl. br. Ovr 6003/2015, u kojem

  7

 • predmetu je imenovani sudac počinio toliko zlouporaba svoje dužnosti i ovlasti, da ih je teško nabrojit, ali će bit jasno popisani iz same dokumentacije koje je sačinio. Pokušavajući skrenuti pažnju javnosti sa sebe i svojih zlodjela, te pokušavajući zastrašiti odvjetnicu Ivanu Buić, punomoćnicu podnositelja ove prijave, i samu podnositeljicu prijave, isti je protiv imenovane podnio lažnu kaznenu prijavu da bi ista "nagovarala članove Živog zida da razbijaju automobile prilikom deložacije" iako za neistinost takvih navoda ista ima više od 30 svjedoka i cijeli video film koji je sniman na licu mjesta. Osim toga, sudske dokumente pod imenom "Zaključak" imenovani sudac je dao na izradu i potpisivanje sudskom ovršitelju Romanu Basaniću, za koga je znao da nema te ovlasti, te samim time navedeni Zaključci kojima se određuje i organizira provođenje ovrhe ne predstavljaju vjerodostojan dokument, a kamo li sudski dokument - Zaključak. Organizirajući i naređujući nezakonitu deložaciju ljudi koji nisu ovršenici, osoba koje imaju zakonitu osnovu stanovanja, obrta "Toni" koji nije ovršenik, iz prostora koji nisu predmet ovrhe, a pritom pozivajući oko osamdestak, što pripadnika temeljne, što interventne policije, uređujući sudac je počinio golemu štetu, kako podnositeljima ove kaznene prijave, tako i samoj RH. Pri tome, uz sve naprijed navedeno je pokazao, veliku okrutnost, neljudsko i ponižavajuće postupanje, posebno stoga jer su osobe koje nisu bile ovršenici dvoje 100% invalida i jedno dijete od 2,5 godine. Radi moralnog i društveno neprihvatljivog aspekta ponašanja suca Alena Barbića držimo za važno naglasiti da je nezakonitu deložaciju koju je uspio provesti iz trećeg puta (treća u 32 dana), proveo "pošto-poto" uoči donošenja Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima, znajući da navedeni zakon brani provođenje bilo kakve ovrhe u konkretnom slučaju i znajući da je u tijeku između Line i Nadie Milanovića kao tužitelja i Raiffeisenbank Unterpremstatten, kao tuženika, parnica zbog utvrđenja ništetnosti Ugovora o kreditu, povrata nekretnine u vlasništvo i nedopuštenosti ovrhe. Gotovi svi sudovi u RH, u svim sličnim slučajevima odgodili su ovrhu, samo je sudac Alen Barbić, gotovo dan prije izglasavanja Zakona u Saboru RH, na najbrutalniji mogući način naredio iseljenje iz nekretnina i ovršenike (koji to zapravo niti nisu), i stanare koji stanuju u svojim stanovima temeljem valjane zakonske osnove (uključujući invalide i malodobnu djecu), iselio i prekinuo rad obrta "Toni" koji nije ovršenik i koji je jedini hranitelj Line i Nadie Milanovića, namjeravajući (u čemu je i uspio) "oteti" sve nezakonito ovršene nekretnine i one koje nisu bile predmetom ovrhe i predati ih u posjed nezakonitom vlasniku "R.B.U. Nekretnine", a sve kako bi na štetu obitelji Milanović i RH, "preduhitrio" Zakon u korist Raiffeisenbank Unterpremstatten i R.B.U. NEKRETNINE. Isti sudac, bio

  8

 • je na vrijeme podnescima i priloženom dokumentacijom izvješten tko živi u stanovima, tko i gdje obavlja obrt "Toni", upozoravan je na činjenicu da u stanovima, sa svojim stvarima i namještajem, žive i druge obitelji i to uredno prijavljene od rođenja, među kojima su dva 100% invalida i jedno malo djete. Sva dokumentacija vezana uz spomenuto, dostavljena je sucu na vrijeme, no isti se na navedeno potpuno oglušio, kao da se ne radi o punoljetnim osobama koje stanuju temeljem valjane pravne osnove, te kao da isti zapravo uopće ne postoje. Temeljem odredbi Ovršnog zakona, sudac Alen Barbić je morao navedene osobe pozvati, te utvrditi njihov status prije deložacije. Međutim, to isti nije učinio, namjerno ignorirajući odredbe Ovršnog zakona, te nezakonitim aktom - "Zaključkom", koji uopće nije donio i potpisao on, već sudski ovršitelj Roman Basanić (koji nema ovlasti donositi i potpisivati Zaključke Općinskog suda), jednostavno naredio deložaciju Lina i Nadie Milanović ne samo iz ovršenih nekretnina, već i iz onih koji to nisu, usput "u paketu" izbacujući "ostale osobe", zakonite punoljetne stanare iz njihovih domova uzurpirajući njihove stvari. Na jednak način se proveo obrt "Toni" čiji rad je prekinut bez objašnjenja, zapečaćeni poslovni prostori i to također oni prostori koji nisu bili predmetom ovrhe. Tako je sudac Alen Barbić počinivši niz nezakonitosti, jednim potezom nezakonitom deložacijom, oslobodio nezakonitom ovrhovoditelju četiri stana i poslovni prostor s još jednim stanom, istjerujući sve u kompletu na ulicu i na socijalnu skrb, te posebnu skrb države za dva invalida i mld. dijete, a sve kako bi neposredno prije izglasavanja Zakona o ništetnosti ugovora s međunarodnim elementom i zabranom ovrhe, uspio nezakonite ovrhovoditelje uvesti u posjed. Cijeli inkriminirani postupak suca Alena Barbića još stravičnijim i gorim čini situacija da se evidentno ne radi o ne znanju istoga, već o isključivom dolusu, dakle jasnoj namjeri da ostvari kaznena djela u korist ovrhovoditelja, a na štetu, ne samo ovršenika već i mnogih drugih osoba, te naravno i RH, koja će naravno, za ovu štetu morati odgovarati, uz sve ogromne troškove koji su već nastali.

  Sudski ovršitelj Roman Basanić, počinio je djela zlouporabom položaja i ovlasti iz čl.291. st.1. i st.2. KZ-a, lažno prijavljivanje kaznenog djela iz čl.304. KZ-a, krivotvorenje službene isprave iz čl.279. st1. i st.2. KZ-a, okrutno, neljudsko i ponižavajuće postupanje iz čl.104. KZ-a, te narušavanje nepovredivost doma i poslovnog prostora iz čl.141. KZ-a, sve vidljivo iz sudskog spisa Ovr- 6003/2015.Roman Basanić, kao sudski ovršitelj, očito je postupao po nalogu i uputama suca Alena Barbića, međutim, istoga ne ispričava jer je sukladno Zakonu o sudskim ovršiteljima morao znati da nije ovlašten potpisivati Zaključke koje donosi Općinski sud, te je trebao odbiti

  9

 • potpisivanje taknih akata. Osim toga, prema odredbama Zakona o sudskim ovršiteljima, sudski ovršitelj na dokumente koja sačinjava (a točno je određeno koji su to dokumenti) mora staviti svoj pečat i svoj potpis. Na spomenutim Zaključcima Općinskog suda u Puli - Stalna služba u Poreču, stoji potpis sudskog ovršitelja (umjesto suca), te pečat Općinskog suda (gdje je potpis sudskog ovršitelja, tamo bi i trebao biti njegov pečat). Nalozi i rukovođenje nezakonitom deložacijom od strane suca Alena Barbića, također ne ispričavaju sudskog ovršitelja Romana Basanića da počini niz nezakonitosti u samom postupku deložacije. Tako npr., nije niti evidentirao, niti popisao tko živi u predmetnim stanovima (iako je u spis bila uložena sva dokumentacija), nije pisao, niti utvrđivao čija su to domaćinstva i čije su stvari u tim stanovima, nije utvrđivao što je predmet ovrhe, jer da jest utvrdio bi da ugostiteljski objekt i izgrađeni apartmani u vlasništvu ugostiteljskog objekta, nisu predmetom ovrhe jer ih ovrhovoditelj nije niti naveo. Tako i iseljeni stanari, koji nisu ovršenici, a punoljetne su osobe koje žive u svojim domaćinstvima, kao ni obrt "Toni", nisu nigdje spomenuti zapisnički, a niti kasnije u raznim Rješenjima suca Alena Barbića, već se čini, kao da isti ne postoje. I sucu Alenu Barbiću, a podredno i sudskom ovršitelju Romanu Basaniću, moralo je biti poznato na koga se i na što se ovrha odnosi, kao što im je moralo biti poznato da za iseliti iz stanova, iz svojim zasebnih domaćinstva, kao i zatvoriti obrt, moraju postojati valjane pravne osnove (npr. pravomoćna Presuda na iseljenje). Kako se sucu Alenu Barbiću, a podredno i sudskom ovršitelju, očito žurilo da se udovolji zahtjevima nezakonitog ovrhovoditelja, nije se moglo čekati sa ispunjenjem zakonskih pretpostavki za iseljenje podnositelja ove kaznene prijave, jer ono naprosto ne bi bilo moguće s obzirom na odredbe Zakona o ništetnosti kredita s međunarodnim elementom.No, sudski ovršitelj Roman Basanić, očito svjestan kompletne nezakonitosti radnji koje je proveo po nalogu suca Alena Barbića, te u strahu od mogućih posljedica, lažno prijavljuje odvjetnicu Ivanu Buić za indirektnu, navodnu "prijetnju smrću", kao i za navodno "nagovaranje iste članove Živog zida da razbijaju automobile", iako ista ima na desetine svjedoka, te kompletne video zapise svih događaja koji govore u prilog neistinitosti navoda sudskog ovršitelja Romana Basanića, a indirektno i suca Alena Barbića.

  U nizu počinjenih niza nezakonitosti od strane suca Alena Barbića i sudskog ovršitelja Romana Basanića, potrebno je napomenuti da niti ovršene, niti ostale nezakonito iseljene osobe, kao niti punomoćnici istih odvjetnica Ivana Buić iz Rijeke i odvjetnica Katarina Jukić, nisu uspijeli, niti izvršiti uvid u spis Općinskog suda u Poreču, Ovr-6003/2015, pa

  10

 • tako niti u Zapisnik o obavljenom iseljenju. Do navedenog Zapisnika su došli indirektno kada im je uz Tužbu za smjetanje posjeda podignutom od tužitelja R.B.U. Nekretnine d.o.o., dostavljen uz ostalu dokumentaciju. Uvid u spis Ovr-6003/15 je višekratno zahtjevan od svih naprijed navedenih osoba, a nakon obavljene deložacije, međutim, to iz nepoznatih razloga nikad nije bilo moguće. Također se napominje da odvjetnica Ivana Buić i odvjetnica Katarina Jukić, a koje su nazočile predmetnoj deložaciji, nisu imale pristupa svojim opunomoćiteljima (deložiranim osobama), niti pristupa nekretninama iz kojih su isti nasilno deložirani, jer im je isto u prisutnosti sudskog ovršitelja zaprijećeno od strane policijskih djelatnika uz naredbu voditelja interventne policije da odvjetnice ne mogu pristupiti strankama, jer da iste nisu nikakve odvjetnice, niti su uopće odvjetnice, iako su iste prezentirale svoje punomoći i iako su se punomoći već davno nalazile u spisu. Cijeli opisani događaj zabilježen je video-zapisom sa kojim je upoznata cijelokupna hrvatska javnost. Iz ovog zadnjeg opisanog događaja posve je razvidno koliki i kakav obim nezakonitosti i količina nemorala je sadržana u istome.

  Davor Dokmanović i Nenad Dragija, oboje djelatnici zaštitarskog društva "VIRTUS SECURITY" iz Zagreba, počinili su djela narušavanja, nepovredivosti doma i poslovnog prostora iz čl.141 KZ-a, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari iz čl.234 st.1. KZ-a, oštećenje tuđe stvari iz čl.235. st.1. i st.3. KZ-a, lažno prijavljivanje kaznenog djela iz čl.304.KZ-a, davanje lažnog iskaza iz čl.305. st.1. KZ-a. Naime, isti su od strane ovrhovoditelja R.B.U. Nekretnina postavljeni kao zaštitari u nezakonito useljene prostore, za koje vrijeme (od 28 dana), oni i još treća osoba iz iste zaštitarske tvrtke (nepoznata podnositelju ove prijave), počinili su ogromnu štetu, kako u stambenim prostorima u kojima su živjeli (stanovi izbačenih), tako i u samom ugostiteljskom objektu. Isprljali su i uništili velike količine posteljine, ručnika, stolnjaka, uništili namještaj i tepihe, pojeli sve zalihe hrane iz ugostiteljskog objekta (sireve, pršute, šunke, gljive, zaleđene gotove hrane u frižiderima razni gulaši, juhe i slično, popili na desetine litira vina, rakije i drugih žestokih pića, pobrali i, pretpostavlja se pojeli svo povrće iz obližnjeg vrta u vlasništvu OPG-Obrta "Toni"). Osim stvari koje su upotrebljavali, pojeli, popili, uništili, a što nisu stvari ovršenika, isti su napravili i veliki trošak potrošnje električne energije, vode i dr. što je sve trošak koje je morao platiti obrt "Toni", kao i stanari drugih stanova, između ostalog studentica Matea Milanović 100% invalid koja živi od svoje invalidnine, zatim Mikela Milanović koja je majka mld. djeteta, te Edi Pauletić koji je

  11

 • također 100% invalid. Navedeni zaštitari su (pretpostavlja se) vlastoručno, vjerojatno po nagovoru odgovornih osoba iz R.B.U. Nekretnina ili njihovog nadređenog u tvrtki, sastavili Izjavu i potpisali je u kojoj navode da im se prijetilo čak i smrću i na razne druge načine da će se napast na njihovo život i tijelo ako ne odstupe iz prostora. Kako je navedeni događaj zabilježen video kamerom u prisutnosti 30 svjedoka, posve je jasno da nitko ne samo da nije prijetio na bilo koji način već nije niti povisio ton. Sa zaštitarima je pred brojnim svjedocima razgovarao odvjetnik Samir Ilijazi, koji ih je pristojno zamolio da izađu iz prostora jer da se nalaze u prostoru osobe koje nisu ovršenici, te da koriste stvari osoba koje također nisu ovršenici. Navedeni odvjetnik im je kazao da osobe koje je poimenice naveo i koje tu stanuju, imaju pravo stanovati u svojem prostoru te ih upoznao sa činjenicom da je o mirnom ulasku u posjed u zakonskom roku, tj. o mirnom nastavku posjeda obavještena Policijska uprava Istarska, Ministar unutrašnjih poslova RH, te Predsjednica RH. Ako su to prijetnje po život i tijelo, onda su zaštitari očito bili na nekom drugom mjestu. Za spomenut je, da su imenovani zaštitari koji su očito bili prisiljeni i nagovoreni napisati i potpisati ovakvu lažnu izjavu, bili sa podnositeljima ove kaznene prijave u iznimno dobrim odnosima, te im je Lino Milanović svaki dan kupovao cigarete i kruh jer isti nisu imali i novca, a nakon što su mirno pustili stanare da uđu u svoje stanove molili su da ostanu noć prespavati, a što im stanari ipak nisu dozvolili, ali su zato dobili svako po pizzu, bocu mineralne vodi i novac za put do Zagreba, što očito govori o njihovom "velikom, smrtnom strahu". Ovdje treba naglasiti da su svi podnosioci ove prijave (naravno i inavlidi i mld. dijete) pozvani na davanje izjava i obavljanje obavjesnih razgovora u Policijsku postaju Pazin, a sve po prijavu punomoćnika R.B.U. Nekretnina, a glede navodne upotrebe sile, prijetnje itd., a što je dodatno maltretiranje i ponižavanje podnositelja ove kaznene prijave. Za istaknuti je da nakon što su deložirani stanari ponovno bili u svojim stanovima, te pili mirno piće sa zaštittarima, nazvao mobitelom odvjetnik R.B.U. Nekretnina Ivan Matić jednog od zaštitara, te tražio na telefon Lina Milanovića. Tada mu je kazao, a što su preko zvučnika čuli svi nazočni da odmah izađu svi iz stanova jer da kreće iz Zagreba interventna policija koja će ih svih pobacat vani, jer da on ima ženu koja radi u vrhu policije i šalje za njih interventnu policiju gdje god treba. No bez obzira na iskustvo s interventnom policijom koja je prethodno poslana na deložaciju u brojčanim snagama još neviđenim na ovim prostorima, i to na invalide i malodobnu djecu, podnositelji ove prijave nisu se dali ustrašiti, te su ignorirali prijetnje odvjetnika Ivana Matića.

  12

 • Odvjetnik Ranko Đokić, počinio je kazneno djelo (osim napred navedenog), utaje iz čl.232. st.3. KZ-a, prijevare iz čl.236. st.1. i st.2., prikrivanje iz čl.234. st.1. i st.2. KZ, krivotvorenje službene isprave iz čl.279. st.1. st.2. KZ. Naime, imenovani je nakon opisane, nezakonite javne dražbe ponudio bivšim vlasnicima - Linu i Nadi Milanović, a nezakonito ovršnima, kupoprodajni ugovor tj. otkup svojih nezakonito otuđenih nekretnina od sadašnejg "vlasnika" R.B.U. Nekretnina iz Medulina za 299.000,00 eura, na način da kupci Lino i Nadia Milanović daju prije zaključenja navedenog kupoprodajnog ugovora 20.000,00 eura na ime kapare, dok se za preostali dio iznosa kupoprodajne cijene obavezuju plaćati mjesečne rate od 1.500,00 eura počam od 01.04.2011.g., zaključno do 01.10.2014.g. Međutim, gotovo 6 mjeseci prije sklapanja predmetnog ugovora, odvjetnik Ranko Đokić je od Lina i Nadie Milanović 31. svibnja 2010. god. tražio da mu predaju iznos od 30.000,00 eura, na ruke, na ime povrata djela kupovnine uplaćene u ovršnom postupku od R.B.U. Nekretnine, a što su Lino i Nadia Milanović učinili i za što su dobili Potvrdu izdanu od odvjetnika Ranka Đokića. Navedenom odvjetniku je predani iznos bio nedovoljan, pa je sljedećeg dana tražio još 10.000,00 eura, s objašnjenjem da trebaju surađivati, pa će im on onda pomoći da dođu natrag u vlasništvo svojih nekretnina. I za iznos od 10.000,00 eura odvjetnik Đokić je izdao Potvrdu, te na obje spomenute Potvrde je naveo da će se "Posebnim ugovorom uredit će se odnosi stranaka Raiffeisenbank Unterpremstattene, R.B.U. Nekretnine d.o.o. Makarska i Lina Milanovića, a u svezi raspolaganja nekretninama sada u vlasništvu R.B.U. nekretnine d.o.o. Makarska u k.o. Brkač". Odvjetnik Đokić se cijelim tijekom ovršnog postupka i javne dražbe, te nakon toga cijelo vrijeme do iseljenja obitelji Milanović i drugih iz predmetnih nekretnina predstavljao kao odvjetnik Raiffeisenbank Unterpremstattene i R.B.U. nekretnine, a što je nedvojbeno i bio, a tvrdio je i da je to sve ista tvrtka, a što je i u biti "de facto" istina. Međutim, nakon podizanja tužbe od strane Lina i Nadie Milanović protiv Raiffeisenbank UnterpremstatteneGen i R.B.U. nekretnine, novi punomoćnici R.B.U. nekretnina tvrde da Raiffeisenbank Unterpremstattene nema nikakve veze, niti poveznice s R.B.U. nekretninama. Kolike i kakve veze imaju austrijska zadruga Raiffeisenbank Unterpremstattene i tvrtka R.B.U. nekretnine d.o.o., vidljivo je iz cjelokupne dokumentacije, uključujući i Potvrde odvjetnika Đokića, a i uvid u registar trgovačkog suda u Splitu za R.B.U. Nekretnine d.o.o. dovoljno govori.Naprijed navedeno, znači da su Lino i Nadia Milanović, na temelju navodnog povrata djela kupovnine uplaćenog u ovršnom postupku od R.B.U. Nekretnine d.o.o. Makarska dali na ruke odvjetniku Đokiću

  13

 • 40.000,00 eura. Ne zna se što je odvjetnik Đokić sa navedenim iznosima učinio, niti gdje ih je prijavio. Podnositelji kaznene prijave pretpostavljaju da ih je zadržao za sebe, jer R.B.U. nekretnine u daljnjem postupku nikad nisu spomenuli taj iznos koji je odvjetnik Đokić, navodno, u njihovo ime primio. Isto tako spomenuti odvjetnik tražio je od Lina i Nadie Milanović da za tvrtku R.B.U. nekretnine Makarska uplate još 20.000,00 eura, na ime kapare, a prije sklapanja kupoprodajnog ugovora između Lina i Nadie Milanović kako kupaca i R.B.U. nekretnina kao prodavatelja, koji ugovor je sklopljen dana 21.10.2010.god., a što je i potvrđeno u čl.5. Ugovora. Tako su Lino i Nadia Milanović, osim što su odvjetniku Raknu Đokiću dali na ruke, uz Potvrde ukupno 40.000,00 eura., navodno za R.B.U. nekretnine, dali su još 20.000,00 eura na ime kapare, neposredno prija sklapanja kupoprodajnog ugovora. Osim toga, od početka 2011.g., zaključno sa 15.09.2014.g., na ime kupoprodajnih rata Lino i Nadia Milanović, a temeljem uplatnica, na ime rata kredita za kupoprodaju svojih nezakonito otuđenih nekretnina uplatili su još R.B.U. nekretninama 319.653,53 kn,dakle sve ukupno 769.653,53 kn. Bez obzira na navedene uplate (od 102.620,48 eura uplaćeno samo R.B.U. nekretninama), te bez obzira na prethodno uplaćeno još cca 70.000,eura Raiffeisenbank Unterpremstattene, a što ukupno iznosi cca 172.000,00 eura Lino i Nadia Milanović koji su ukupno na ime kredita dobili 75.000,00 eura (uplatili cca 100.000,00 eura više od dobivenog kredita) isti su ostali bez svojih više milijunskog vrijednosti nekretnina. Matematika je jednostavna; dobili su ukupno 75.000,00 eura na ime kredita, platili ukupno 172.000,00 eura (što Raiffeisenbank UnterpremstatteneGen a što R.B.U. Nekretninama koji navodno nemaju nikakve međusobne veze), ostali bez nekretnina u procijenjenoj vrijednosti cca 450.000,00 eura, i uz sve to još su dužni novac R.B.U. Nekretninama (navodna zakupnina za prostorne i stambene prostore sa kamatom, razni sudski troškovi, troškovi punomoćnika R.B.U. Nekretnina u ogromnim iznosima, itd.)

  Mato Kranjčević, počinio je kazneno djelo (osim napred navedenog) utajom iz čl.232. KZ-a, prijevoram iz čl.236. KZ-a, zlouporabom povjerenja iz čl.240 KZ-a, povrijedom tuđih prava iz čl. 241. i to na način da se udružio i organizirao zločinačku organizaciju zajedno sa Alfred Graggl, Franz Kreinz i Karl Troha, svi iz Austrije, zajedno odgovorne osobe i zakonski zastupnici mjesne (seoske) zadruge sa ograničenom odgovornošću, Raiffeisenbank Unterpremstatten, iz Austrije, i odvjetnikom Rankom Đokićem iz Pule, s namjerom koju su i realizirali, da na tržište Republike Hrvatske plasiraju određene novčane

  14

 • iznose (više milijunske u eurima) lažno ih nazivajući kreditima, te predstavljajući se kao bankarska, kreditna tvrtka koja legalno posluje na teritoriju RH, iako ne samo da nisu smjeli i mogli poslovati na teritoriju RH jer za isto nisu imali niti jedan valjani dokument niti odobrenje, već se nisu mogli baviti niti kreditiranjem i novčarskim poslovima, niti na teritoriju svoje matične države, već su samo mogli dijelovati (u smislu davanja kredita i zajmova) unutar strogo ograničenog kruga, članova imenovane zadruge, a što je već odavno utvrđeno tijekom raznih kaznenih procesa u Republici Austriji protiv austrijskih državljana, a i proizlazi iz dokumentaciji o registraciji tvrtke. Mato Kranjčević koji je bio jedan od njihovih "agenata" tj. osoba angažirana za pronalaženje korisnika " tzv. kredita", te njihov kontakt koji je obavljao poslove sklapanja različitih ugovora o kreditima, nosio novac, primao novac na ime provizije za sklapanje kredita i to na ruke, bez da je imao ugovor o radu, bilo kakvu licencu, te bio u bilo kakvom formalnom poslovnom odnosu. Tako je Mate Kranjčević u ime Raiffeisenbank Unterpremstatten, predstavljajući se kao njihov zaposlenik i predstavljajući zadrugu sa ograničenom odgovornošću, kao pravu bankarsku instituciju, pronalazio niz osoba sa područja RH, a posebno Istre, sklapao s njima tkz. ugovore o kreditu, i uzimao na crno novac za proviziju kao nagradu za sklopljen i odobren kredit. Tako je, između ostalih, od Lina i Nadie Milanović, u dva navrata uzeo ukupno 25.000,00 eura na ruke i to sve na benzinskim postajama u Istri. Za isto, osim Lina i Nadie Milanović, postoje brojni svjedoci koji su kako osobno davali provizju Mati Kranjčeviću "na crno" ili su bili prisutni prilikom predaje novca. Osim toga, Mate Kranjčević, ne samo da je obavljao poslove "agenta" za austrijsku zadrugu, već je radio i "ovjeravao" prijevode različitih dokumenata i punomoći gore navedenih okrivljenih Austrijanaca, udarajući na navedene dokumente, štambilje koji naizgled podsjećaju na štambilje stalnih sudskih tumača, a da to isti nisu bili. Iz navedenih navodno "ovjerenih" pismena i dokumenata, nedvojbeno proizlazi da Mato Kranjčević nije sudski tumač u RH, niti ima odobrenje potrebno za obavljanje poslova sudskog tumača i prevoditelja. Mato Kranjčević imao je samo pečat Gospodarske komore Dussendorfu i to od 20. siječnja 1982. god., a predstavljao se kao tumač za njemački i hrvatski jezik u RH iako to nije nikada bio, a sumnja se (s obzirom da je Rješenje o priznatom tumaču iz Gospodarske komore Njemačke datirano sa 20.siječnja 1982. god.), da niti takovo Rješenje više nije bilo važeće jer je od izdavanja istog do njegove uporabe prošlo više od 20 godina. Na opisani način Mato Kranjčević je iskoristio opisani štambilj i Rješenje kako bi dokumentima i specijalnim punomoćima datim odvjetniku Đokiću, dao izgled i lažnu formu valjanih dokmenata, a sve kako bi se

  15

 • ovjerili Sporazumi o zasnivanju založnih prava u RH, te nastavno provele zabilježbe i uknjižbe istih u državnim institucijama RH, a sve na nekretninama tkz. korisnika kredita (hrvatskih državljana), iako je dobro znao da se ne radi o nikakvim važećim, mjerodavnim i potrebnim dokumentima, a u korist tkz. davaoca kredita austrijske zadruge Raiffeisenbank Unterpremstatten. Na opisani način Mato Kranjčević napravio prijevaru iz čl. 236 st.1. i 2. KZ, krivotvorio isprave i službene isprave iz čl.278.st.1, 2., i 3. i čl.279. st1. i 2. KZ-a, te napravio utaju iz 232. st.2. i st.3. KZ-a. Iste radnje, Mato Kranjčević je radio kontuirano od 2000.god. do 2008. god. U organizaciji navedenog kriminalnog i protuzakonitog djelovanja na području RH uz navedena tri austrijska državljana, Matu Kranjčevića, sudjelovao je (kako je naprijed opisano) i odvjetnik Ranko Đokić iz Pule koji je pravno odrađivao postupke ovjere Sporazuma o zasnivanju založnog prava, vršio uknjižbe u zemljišno-knjižnim odjelima, uglavnom u Istri, pokretao razne ovršne postupke, a sve temeljem tkz. specijalne punomoći trojice naprijed navedenih austrijskih državljana, znajući dobro da specijalne punomoći koje je prilagao, a u "ovjerene" po Mati Kranjčeviću, ne predstavljaju valjani pravni akt, niti se sukladno pozitivnim propisima RH mogu smatrati vjerodostojnom ispravom. Sve to je činio u korist i u ime navedene austrijske zadruge, a na štetu državljana RH, a posredno i same RH, znajući da pritom nema niti vjerodostojne dokumente, niti vjerodostojnu punomoć potrebne za legalne ovjere kod javnih bilježnika te potom i legalne dopuštene uknjižbe i zabilježbe u Zemljišnim knjigama. Navedeno je odvjetnik Ranko Đokić radio niz godina kao punomoćnik trojice okrivljenih austrijskih državljana, zatim 20.04.2009.god., ponovno kao punomoćnik Raiffeisenbank Unterpremstatten, osnovao tvrtku R.B.U. Nekretnine d.o.o. sa sjedištem u Makarskoj, koju tvrtku zastupaju također isti okrivljeni austrijski državljani. Dakle, iste osobe ALFRED GRAGGL, FRANZ KREINZ kao zastupnici ovlaštene osobe tvrtke Raiffeisenbank Unterpremstatten osnivaju, u RH tvrtku R.B.U. NEKRETNINE u Makarskoj, gdje su također ovlaštene osobe za zastupanje, a tvrtku, naravno zastupa punomoćnik odvjetnik Ranko Đokić. Navedena tvrtka (što ćemo zorno objasniti u nastavku teksta), osnovana je isključivo stoga da bi se nezakonito upisane hipoteke na nekretninama hrvatskih državljana, mogle ovršiti, i u ovršnom postupku preći u vlasništvo R.B.U. NEKRETNINA tj. da bi se ilegalni, kriminalni posao (nezakonito otuđenje nekretnina) pretvorio u legalni pravni posao, te da bi austrijska zadruga, kao kreditor koji to nije, a između ostalog i strana pravna osoba, sada, putem svoje tvrtke R.B.U. NEKRETNINE, bez ikakvih problema i dozvola, postala vlasnik velikog broja nekretnina ovršenih hrvatskih državljana, pa tako i Milanovićevih.

  16

 • ZZ R.B.U. NEKRETNINA d.o.o. iz Medulina, Alfred Graggl, Franz Kreinz, počinili su kazneno djelo (osima naprijed navedenog) narušavanjem nepovredivosti doma i poslovnog prostora iz čl.141 KZ-a, utaje iz čl.232. st.3. KZ-a, neovlaštenom uporabom tuđe pokretne stvari iz čl.234. st.1. KZ-a, oštećenjem tuđe stvari iz čl.235. st.1. i st.3. KZ-a, okrutnim neljudskim i ponižavajućim postupanjem prilikom cijelokupnog ovršnog postupka u predmetu Općinskog suda u Poreču Ovr - 6003/2015, a posebno prilikom deložacija, te nakon istih iz čl.104. KZ-a, pranjem novca iz čl. 265. st.1., prijevarom iz čl. 236. st.1. i 2. KZ-a, te, naravno, i kazneno djelo zločinačkog udruživanja.

  Sutkinja Vlatka Markuš, počinila je kazneno djelo zlouporabom položaja i ovlasti iz čl.291- st.1. i 2. KZ-a, te neprovođenjem odluke za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.183. st.1. i st.2. KZ-a, kao nepoduzimanjem radnji na štetu osoba lišenih poslovne sposobnosti. Naprijed navedena kaznena djela ista je počinila svjesno, ignorirajući upozorenja i zahtjeve iz podnesaka i izjava tuženih osoba (podnositelja ove kaznene prijave) u predmetu Općinskog suda u Poreču,Posl. br.Psp-81/2017, gdje se kao tužitelji pojavljuju R.B.U. NEKRETNINE, a radi Tužbe radi smetanja posjeda i izdavanje privremene mjere hitnim useljenjem i predajom u posjed nekretnina obitelji Milanović. Imenovana sutkinja ima u radu i predmet P-872/17 koji se vodi među istim strankama, ali po Tužbi Lina i Nadie Milanović radi utvrđenja prava vlasništva, a vodi i predmet Psp-81/2017 radi smetanja posjeda, te je ista znajući da su Milanovići mjesec dana prije (a nakon nezakonite deložacije istih) pokrenuli Tužbu radi smetanja posjeda i izdavanja privremene mjere, nadajući se da će ih Zakon i Pravosuđe zaštititi (međutim to se naravno nije dogodilo), ali je zato sutkinja Vlatka Markuš hitno djelujući po mjesec dana kasnije podnesenoj Tužbi radi smetanja posjeda i izdavanja privremene mjere, odbivši sve prijedloge tuženih (podnosioca ove kaznene prijave), kako dokazne, tako i prijedloge i zahtjeve da se izvjesti Centar za socijalnu skrb zbog malodobnog djeteta i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti, te im se postavi posebni skrbnik, da se spoje predmeti Psp 70 /2017 i Psp 81/2017 (oba radi smetanja posjeda među istim strankama, po istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi) radi zajedničkog raspravljanja što je svakako pravna i svaka druga logika, a s obzirom da Rješenje jednog od navedenih postupaka, uvjetuje Rješenje u drugom postupku. Dakle, kako su oba spomnuta postupka u direktnoj ovisnoj vezi (ili su smetanje posjeda učinili jedni ili drugi) bilo je nužno provesti zajedničko raspravljanje, međutim sutkinja Markuš nije udovoljila

  17

 • Prijedlogu ovdje tuženih, već je prontno na prvom ročištu zaključila raspravu i odredila datum objave Rješenja. Ista nije imala uvijete za vođenje postupka jer nije riješila pitanje pasivne legitimacije tuženih ( nije postavila posebnog skrbnika, nije utvrdila tko su zakonski zastupnici malodobnog djeteta, iako je na sve to upozoravana kako pismeno, tako i usmeno). Zbog očite namjere da udovolji zahtjevima tužiteljima R.B.U. Nekretnine, dana 13. studenog 2017. g. provedeno je ročište za objavu Rješenja u predmetu Psp 81/2017, i to po drugoj osobi tj. sudskom savjetniku Goranu Rendiću, a koji nije imao ovlasti za provedbu ročišta za objavu Rješenja jer nije ni vodio predmet, niti ga je zaključio. Kada mu je predmet dodijeljen u rad i na koji način, podnositelji ove prijave ne znaju, ali znaju da do dana pisanja ove kaznene prijave nisu dobili odgovor od predsjednika Općinskog suda u Puli glede zatraženog Izuzeća sutkinje Vlatke Markuš, kako u ovom predmetu, tako i u drugom predmetu kojeg vodi. Zahtjev za njezino izuzeće (a što je dopušteno do donošenja Odluke) predan je od oca mld. tužene Nine Lucije Dobša, Davora Dobše 08. studenog 2017.g., a od ostalih tuženih 09.studenog 2017.g. Do trenutka predaje Zahtjeva za izuzeće sutkinje Vlatke Markuš u spisu Psp 81/2017 nije bilo izrađene odluke jer je izvršen uvid u predmet, te je ista po zaprimanju Zahtjeva za izuzeće morala zastati s radom i dostaviti cijelokupni spis sa zahtjevom na odlučivanje predsjedniku Općinskog suda u Puli. Međutim, ista je "vješto", naknadno izradila Odluku, vjerojatno je prezentirajući kao Odluku koju je izradila prije spomenutih zahtjeva a što nije točno. Uz sve nezakonitosti koje je imenovana sutkinja učinila sa očitom namjerom da udovolji tužbenom zahtjevu R.B.U. Nekretnina, ista je donijela Odluku da su tuženi (ovdje podnosioci kaznene prijave) izvršili čin smetanja posjeda (naravno, i mld. dijete), te im se nalaže uspostava prijašnjeg posjedovnih stanja; Zaključak koji se može nazvati bizarnim. Da je spomenuta sutkinja izvršila uvid u dokaze-dokumentaciju koju su predlagali tuženi, te samo da je ovlaš pogledala stariji predmet pokrenut po Tužbi Milanovića radi smetanja posjeda, zaključila bi koliko je tužba R.B.U. Nekretnina neosnovna po svim točkama, a ne donijela upravo odluku kojom usvaja njihov tužbeni zahtjev. Pojednostavljeno rečeno, R.B.U. NEKRETNINE d.o.o., nezakoniti vlasnici (iz svih razloga navedenih u historijatu ove Prijave), nemaju više nikakve pravne osnove, niti mogućnosti da stupe u posjed nekretnina Milanovića kojih su se "domogli" na nezakonit način, pa su pronašli put u Tužbi za smetanje posjeda i Prijedloga za izdavanje privremene mjere da ipak uđu u posjed u čemu su skoro i uspijeli. No, sutkinja Vlatka Markuš koja je izradila odluku (a što nije smjela), ipak se nije usudila prihvatiti Prijedlog R.B.U. Nekretnina

  18

 • za izdavanje privremene mjere (na koje Rješenje tuženi imaju pravo žalbe, ali žalba ne odgađa ovrhu), te je "samo" donijela odluku kojom usvaja tužbeni zahtjev R.B.U. Nekretnina i utvrđuje da su Milanovići smetali R.B.U. Nekretnine, nalaže uspostavu prijašnjeg stanja (kojeg prijašnjeg stanja!!! predmetne nekretnine su u mirnom i zakonitom posjedu Milanovića od kad postoje). Napominje se da su Milanovići i ostali, zahtjevali njezino izuzeće iz vrlo jasnih i opradvdanih razloga koje smo naveli u prethodnom djelu teksta.

  Podnositelji ove kaznene prijave, također sumnjaju u zakonitost i ispravnost redosljeda dodjele spisa po kojem redosljedu su dva najosjetljivija predmeta među strankama upravo dodjeljenja sutkinji Vlatki Markuš u rad, pa bi bilo zanimljivo istražiti kakva je to slučajnost da upravo dođu u rad očito pristranoj sutkinji, a zna se da se dodjela spisa vrši elektronskim putem, abecednim redom.

  Sutkinja Biljana Pamić, počinila je kazneno djelo zlouporabom položaja i ovlasti iz čl.291. st.2. KZ-a. Imenovana sutkinja iz Općinskog suda u Pazinu (Stalna služba) koja je dobila u rad stariju, prvotnu Tužbu Milanovića radi smetanja posjeda protiv R.B.U. Nekretnina Psp -70/2017, nije smatrala za shodno da donese Odluku radi ogluhe i izda privremenu mjeru, a sve po Tužni i prijedlogu Milanovića iako je za to imala sve zakonske uvjete. Tuženi R.B.U. Nekretnine su uredno primili Tužbu na odgovor uz upozorenje kojim se rok daje za odgovor, te koje posljedice su propuštanja roka. Naravno, nisu dali nikakvog odgovora na Tužbu, pa im je predmetna sutkinja cca 2 mjeseca nakon proteka roka na ročištu koje je sazvala dala mogućnost da naknadno daju odgovor na tužbu, a sve kako bi namjerno i nezakonito "otezala" postupak smetanja posjeda iniciranog od Milanovića,a sve da bi se što prije riješio predmet po tužbi R.B.U. NEKRETNINA (sutkinja Vlatka Markuš), a koji predmet je mjesec dana kasnije iniciran od Milanovićevog. Nije potrebno posebno napominjati da je sutkinja Biljana Pamić po Prijedlogu Milanovića za izdavanje privremene mjere u Tužbi za smetanje posjeda (Psp-81/2017), koja Tužba je podnešenja 18. srpnja 2017.g., isti dan kada joj je predmet dodjeljenu rad donijela Rješenje (21. srpnja 2017.) kojim se naravno odbija prijedlog Milanovića i ostalih radi određivanja privremene mjere da sami uspostave prijašnje stanje onako kako je bilo u trenutku oduzimanja posjeda. Ista je navedenu odluku donijela prije nego što su tuženi uopće mogli Tužbu zaprimiti i dati na nju odgovor. Sutkinji Biljani Pamić za odbijanje privremene mjere Milanovića nije uopće bio potreban niti odgovor na tužbu tuženih-protiv

  19

 • stranaka, čak niti dostava istima, čak nije bilo ni potrebno izvršiti uvid u dokaze koje predlažu predlagatelji (uvid u ključni spis Ovrv-6003/2017). Sutkinji Biljani Pamić bilo je dovoljno dva dana od zaprimanja tužbe i prijedloga za izdavanje privremene mjere do donošenja Odluke o odbijanju privremene mjere, a samo temeljem imena podnositelja prijedloga za izdavanje privremene mjere-obitelji Milanović!!! Sutkinja Biljana Pamić bi trebala biti posebno nagrađena od Ministarstva pravosuđa RH i DSV-a zbog neviđene brzine rješavanja predmeta. Držimo da daljnji komentar nije potreban i da osoba prosječne inteligencije može shvatiti o čemu se tu radi, ali bi također trebalo istražiti kojim je redoslijedom dodjele spisa i ovaj predmet dodjeljen sutkinji koja baš sve radi u korist R.B.U. Nekretnina a na štetu šire obitelji Milanović, pa makar i kršila zakonske odredbe. Naravno, da su Milanovići zatražili njeno izuzeće.

  U okviru ove kaznene prijave koja se u svakom segmentu i navodu može neprijeporno dakazati kako materijalnom dokumentacijom, tako i svejdočanstivima desetina ljudi, za spomenut je svakako sutkinja Općinskog suda u Puli Milena Blagonić, kojoj je i prije deložacije dodjeljena u raspravljanje Tužba obitelji Milanović protiv R.B.U. Nekretnina radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kreditu (za koji je jasno bilo i prije donošenja Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim elemntom, da je ništetan), radi povrata otetih nekretnina u vlasništvo (što je također nedvojbeno jasno temeljem svih zakonskih odredbi) i Prijedlog za izdavanje privremene mjere radi osiguranja potraživanja Milanovića. Naravno, da je prijedlog odbijen na štetu Milanovića i to neposredno prije izglasavanja Zakona o ništetnosti ugovora o kreditima s međunarodnim elementom (iako su sve već postojeće zakonske odredbe govorile u prilog Prijedloga i Tužbe Milanovića). Imenovana sutkinja je višekratno pozivala odvjetnicu Katarinu Jukić i odvjetnicu Ivanu Buić da joj dostave Prijedlog zakona Zakona o ništetnosti ugovora o kreditima s međunarodnim elementom, te da ga sa njima i prokomentira, što je od iste lijepo, ali moralno dvojbeno s obzirom da je Rješenje o odbijanju privremene mjere donijela nakon što je izglasan Zakon u saboru uz obrazloženje da još nije objavljen u Narodnim novinama. Svojim postupkom, sutkinja Milena Blagonić nije prekršila zakon, pa zato nije ni uključena u ovu kaznenu prijavu, ali svaki sudac, uz obvezu poštivanja zakonske regulative, trebao bi imati i voditi računa o moralnoj odgovornosti i zaštiti društvenih vrijednosti.

  20

 • Još jedna sutkinja Općinskog suda u Puli Helena Božović Sladaković, koja vodi predmet P- 454/2017, po Tužbi Line i Nadie Milanović protiv R.B.U. Nekretnine radi proglašenje ovrhe nedopuštenom, počinila je kazneno djelo Zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 291. st.1. i st.2. KZ-a (125/11). Njezin "mali" doprinos blokiranju i činjenju nepravdi obitelji Milanović ogleda se na sljedeći način:1) Tužba se pokreće 06.04.2017.g. i dodjeljuje u rad isti dan2) 13.04.2017.g. šalje tuženicima R.B.U. nekretnine Tužbu na odgovor, a odgovora nema, iako su R.B.U. Nekretnine upozorena na posljedice propuštanja davanje odgovora na Tužbu3) Tek 11.09.2017.g. sutkinja donosi Presudu zbog ogluhe (5 mjeseci nakon)4) Tuženi i nakon što su propustili, uredno obavješteni, rok za davanje odgovora na tužbu, dostavljaju 22.09.2017.g. dva podneska kojim navode da navodno nisu primili nikakvu tužbu, kao ni presudu jer potpis na pečatu primitka (službeni pečat R.B.U. Nekretnina) nije jasan, pa se tako opravdavaju da im nisu uručena pismena, a što je naravno potpuna neistina. Nadalje, navode da traže ispravku Presude jer da umijesto iznosa od 30.250,00 kn stoji iznos od 30.3250,00 kn, pa da stoga Presuda nije zakonita.5) Sutkinja Helena Božović Sladaković donosi 09. listopada 2017.g. Rješenje kojim "ispravlja" Presudu, koja je napisana upravo na način na koji je trebala i biti, jer su je primili i tužitelji, pa ista glasi na 30.250,00 kn i naravno da ne zahtjeva nikakav ispravak, no na taj način se daje dodatni rok tuženicima da se ponovno žale, dopunjuju Žalbe i slično, sve kako ne bi Presuda kojom se proglašava ovrha nedopuštenom a u korist Milanovića postala ovršnom. Usput, spomenuti predmet P-454/2017 još ni danas, na dan pisanja ove Kaznene prijave, nije dostavljen Županijskom sudu u Puli zbog odlučivanja, iako su sve žalbe izvan roka i izmišljene samo radi udogovlačenja postupka.Jasno kršenje svojih zakonskih obveza i zlouporaba svojih ovlasti, vidljiva je iz samoga spisa, kao i namjera sutkinje Helena Božović Sladaković da načini štetu Linu i Nadii Milanović, iako je osim navoda Tužbe i pozivom na zakonske odredbe posve jasno da je ovrha nedopuštena, kako po odredbama prijašnjih i danas važećih zakona, tako i po odredbi novo izglasanog Zakona o ništetnosti ugovora s međunarodnim elementom, kojim Zakonom se izrijekom zabranjuje provođenje svake ovrhe nad ovršenicima, kao u konkretnom slučaju. Da je spomenuta sutkinja reagirala pravovremeno (što je bila dužna učiniti) na Tužbu Milanovića protiv R.B.U. Nekretnina, a na način da je donijela Presudu zbog ogluhe onda kada je zato imala sve zakonom predviđene pretpostavke (koncem 10.04.2017.g), izbjegle bi se sve strahote

  21

 • deložacije obitelji Milanović i ostalih uz pomoć 80-tak djelatnika interventne i temeljne policije, kao što bi se izbjegla i neprocijenjiva, nematerijalna šteta koju su pretrpjeli članovi obitelji Milanović, zatim ogromna materijalna šteta kako počinjena njima, tako i direktno RH, koja će, naravno, štetu morati nadoknaditi.

  ZAKLJUČAK:

  Iz svega naprijed navedenog, a za što sve postoji potkrijepa u nebrojenim dokazima, nedvojbeno prizlazi da se u konkretnom slučaju radi o vrlo pomnom i detaljnom isplaniranoj zločinačkoj "operaciji" u kojoj je svatko od okrivljenih važna karika, bez čijeg protupravnog djelovanja i činjenja ne bi bilo moguće ostvariti krajnji cilj i namjeru, a to je nezakonito otuđenje imovine Line i Nadie Milanović, egzistencijalno i svako drugo uništenje obitelji Milanović i šire, te nanošenje štete RH kako u materijalnom, tako i u smislu državnotvornog i financijskog suvereniteta iste.

  Očekujemo, da će nadležne službe hitno postupati po ovoj prijavi kako bi se počinitelji priveli licu pravde, a njihova imovina, na vrijeme, hitnim mjerama predviđenim Ovršnim zakonom "blokirati" uz privremenu mjeru otuđenja i opterećenja, a radi naplate potraživanja, kako obitelji Milanović, tako i RH.

  Podnositelji kaznene prijave:

  22

 • DOKAZI:

  1) Kompletna javnobilježnička dokumentacija (Javni bilježnik Franko Čerin, Posl.br. OU-877/01, Javni bilježnik Denis Krajcar, OU 294/022) Uvid u zemljišnoknjižnu dokumentaciju Općinskog suda u Pazinu za k.č.br. 165/1 iz zk.ul.537, k.č.br165/6. iz zk.ul.617, sve k.o. Brkač3) Uvid u predmete Općinskog suda u Pazinu (Ovrv 249/04 i Ovrv 3/07, Psp 70/2017,)4) Uvid u predmete Općinskog suda u Puli Stalna služba u Poreču (Ovrv 6003/2015, ,P 872/17, Psp 81/2014)5) Uvid u predmete Općinskog suda u Puli (P- 456/2017, P-454/2017)6) Saslušanje podnositelja kaznene prijave (osim mld. djeteta i osobelišene poslovne sposobnosti)7) Saslušanje mogobrojnih svjedoka (odvjetnica Katarina Jukić,odvjetnik Samir Ilijazi, Ivan Pernar, Ivan Vilibro Sinčić, Damir Grunbaum, mještani sa načelnikom Općine Motovun i mnogi drugi svjedoci-adrese će biti dostavljene u nastavku postupka)8) Potvrde o ispaćenim iznosima novca kako R.B.U. Zadruzi, tako i R.B.U. Nekretninama i odvjetniku Đokiću9) Saslušanje okrivljenih

  DNA: 1) Na znanje Predsjednici RH2) Na znanje Ministru pravosuđa RH3) Na znanje DSV4) Na znanje predsjedniku Općinskog suda u Puli5) Na znanje predsjedniku Županijskog suda u Puli7) USKOK-u Rijeka8) Glavnom državnom odvjetniku RH

  23