of 11 /11
DOMINIKA MACIEJAK skillpoint.com.pl

dominika maciejak(2)

Embed Size (px)

Text of dominika maciejak(2)

 • DOMINIKAMACIEJAKskillpoint.com.pl

 • OMNIE

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

  KONSULTANT

  TRENER

  BLOGER

  STRATEG

  AUTOR

  Kompleksowowspieramwrozwojudetalistwchccychpodnieswojsprzeda.

 • DZIAANIA

  doradztwo

  strategia szkolenia

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • SZKOLENIA

  CUSTOMEREXPERIENCE

  SPRZEDAKONSULTACYJNA

  OBSUGAKLIENTA

  CROSSIUPSELLING

  VISUALMERCHANDISING REKLAMACJE

  STANDARDYOBSUGIKLIENTA

  EFEKTYWNOOSOBISTASPRZEDAWCY

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • METODYPRACY

  PRACAGRUPOWA

  DYSKUSJA

  WICZENIAPEERTOPEER

  ACTIONLEARNING

  DESIGNTHINKING

  MINIWYKAD

  PREZENTACJAMETODY

  COACHINGOWE

  TRENINGONTHEJOB

  METODYKREATYWNE

  SCENKI

  AMIGWKIIGRY

  LOGICZNE

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • DORADZTWOISTRATEGIA

  Analizujcpunktystykuklientazmarkpomagamwypracowaindywidualnerozwizaniabazujcenanajlepszychpraktykachwhandlu.

  Wspieramwdroenieusprawniewpywajcychnauprzyjemnieniepodryklienta.

  Pracuj1na1technikamikreatywnymi,pytaniami,pobudzamdodziaania,abyzmieniadowiadczeniaklientwzTwojmark.

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • "Szkoleniaodbywaysiwmiejatmosferzezwykorzystaniemtechnikaktywizujcychgrupy.PaniDominikaelastyczniereagowaanapotrzebygrup,dbajcoosignicienajlepszychwynikw".

  KLIENT

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • BRANCHBROTHERSCANDYSHOPCOLIANCOLLEGIUMDAVINCIDANHENDAYMAKERDOGMATSYSTEMYISCRATCHIKEAGALERIAMALTAOBAGSOLARSECURITASSVILANITSTOWARZYSZENIEABSOLWENCINAWALIZKACHURZDMIASTAPOZNANIA

  ZAUFALI

  nybusiness.comDOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • PUBLIKACJEIWYSTPIENIAEKSPERCKIE

  NowaSprzedaMarketer+GalerieHandloweShoppingMallMarketingBusinessCafeDesigningCustomerExperience

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • ONLINE

  skillpoint.com.plfacebook.pl/skillpointssalesnews.plfranchising.plmeacultura.plmarketerplus.pl

  DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

 • DOMINIKAMACIEJAKKONSULTANT,TRENER

  [email protected]

  +48600056424

  KONTAKT