Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  1/36

  DOMENIUL ŞI ISTORICUL PSIHANALIZEI

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  2/36

   DOMENIUL PSIHANALIZEIPsihanaliza este metoda instituită de S. Freud şi care are ca obiect cunoaşterea profundă a vieţii sueteşti a omului, atât în stare de normalitate psihică cât şi de boală, în scopul instituirii a măsurilor adecvate de terapie. n lucrarea sa ! "inci lecţii asupra psihanalizei#, S.

  Freud menţionează cazul unei bolnave de isterie cutulburări neurolo$ice şi somatice %hemiple$ie, disfonie, somnambulism& pe care a tratat'o prin hipnoză. (lterior, în faza posthipnotică, erau rediscutate evenimentele trăite în trecut de către pacientă şi care

  aveau pentru aceasta o valoare psihotraumatizantă, îndirectă le$ătură cu tabloul clinic actual. )iscuţia medicului cu bolnava a realizat, printr*un proces de asociaţie şi conştientizare a acestei le$ături, o amendare completă a simptomatolo$iei clinice.

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  3/36

  +olnava a numit acest nou procedeu terapeuticneobişnuit !tratamentul prin conversaţie# %talin$ cure& sau de !curăţire a hornurilor# %chimne- seepin$&. S. Freud pune la baza acestui proces de

  vindecare mecanismul de /catharsis#, ca pe un procedeu care $oleşte sau curăţă viaţa psihică a individului de un conţinut patolo$ic conictual de factură psihotraumatizantă, trăit anterior şi

  e0primat actual prin tabloul clinic respectiv. Putem considera că această observaţie clinică

  reprezintă punctul de plecare al studiilor de psihanaliză.

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  4/36

  ). 1a$ache, referindu*se la conţinutul şi obiectivele psihanalizei, face următoarea sinteză a problemei2 psihanaliza reprezintă o eto!ă !e

  in"esti#a$ie a pro%eselor psihi%e& ea este o tehni%ă !e trataent a

  t'l('rărilor ne"roti%e& este o !o%trină !e %'noa)tere

  psiholo#i%ă* orală )i %'lt'rală a o'l'i )i a so%ietă$ii* %' "irt'$i !e e+pli%are a

  seni,%a$iilor a%estor !oenii-

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  5/36

  3etoda psihanalizei nu constă din intero$area bolnavului, ci din analiza discursului acestuia, cât mai liber posibil, neinuenţat şi nediri4at de către o altă persoană, în scopul obţinerii unei e0presii spontane a $ândirii subiectului, conformă cu con5denţele acestuia. n acest sens, metoda psihanalizei vizează

  următoarele obiective6 subiectul să ia cunoştinţă de ori$inile reale ale

  suferinţelor sale intime, să le înţelea$ă pe măsură ce şi le evocă, începând cu cele mai îndepărtate

  evenimente ale copilăriei sale până în prezent2 să le retrăiască într*o situaţie actuală concretă,  împreună cu persoana analistului printr*un proces de transfer afectiv.

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  6/36

  7ceasta reprezintă tehnica liberei asociaţii,care se completează cu analiza viselor pacientului. 8voluând în această direcţie, psihanaliza a

  dus la descoperirea unor aspecte noi deosebitde interesante, şi anume6 se0ualitatea infantilă2 comple0ul 9edip şi relaţia sa cu

  comportamentul se0ual al adultului2 rolul fundamental al se0ualităţii în $eneza

  nevrozelor şi a psihozelor

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  7/36

  Pornind de la datele de observaţie practică a bolnavilor săi, cu a4utorul metodelor mai sus menţionate, S. Freud a creat teoria psihanalizei care comportă următoarele elemente constitutive6 80istenţa unei instanţe a personalităţii denumită

  inconştient şi care este depozitarul pulsiunilor sau al tendinţelor instinctie pri!are. 7ceste pulsiuni sunt, după S. Freud, de două feluri. (nele provin din !instinctul de viaţă# %8ros&, a cărui ener$ie denumită libido reprezintă

  elanul se0ual, iar celelalte provin din !instinctul de moarte# %:hanatos&, care este orientat către a$resivitate şi distru$ere. E"istenţa unei instanţe reprezentat# de Eul conştient$

  şi actual$ %n relaţie direct# cu !ediul &a!ilial '%n  perioada copil#riei( şi cu !ediul social '%n cursul ieţii

  indiidului() Prezenţa %ntre cele dou# instanţe a unei zone

  inter!ediare$ denu!it# su*conştient sau preconştient cu rolul de cenzur#$ de re+lare dina!ic# a procesului de e"teriorizare a pulsiunilor inconştientului %n s&era

  Eului conştient)

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  8/36

  Pornind de la analiza cazului 7na 9., la care se referă în lucrarea sa #"inci lecţii de

  psihanaliză#, Freud a4un$e la următoareleconcluzii, cu valoare atât medicală cât şi psihoterapeutică6 80istenţa unui psihism inconştient, în interiorul

  căruia individul îşi înma$azinează propriile salee0perienţe. ;ntervenţia acestei sfere denumită inconştient,  în viaţa conştientă sub formă de conicte,

  comple0e, simptome clinice. 7ceste intervenţii ale inconştientului în sfera

  conştientă se transformă în comportamente şi acţiuni având la bază motivaţiile 5ctive ale

  inconştientului sau pulsiunile acestuia.

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  9/36

  Pe baza acestor concluzii, S. Freud construieşte o schemă $enerală de or$anizare a aparatului

  psihic uman formată, aşa cum am menţionatde4a din următoarele trei instanţe6 a. Inconştientul, reprezentând prima şi cea mai

  veche dintre instanţele personalităţii, depozitarul tuturor pulsiunilor noastre. b. Eul conştient , apărut ca un /înveliş cortical#

  sub inuenţa factorilor educaţionali şi a modelului familial în perioada copilăriei şi, ulterior, sub inuenţa lumii reale e0terne. 7cesta este instanţa intermediară între /realitatea lumii e0terne# şi !realitatea psihică a persoanei #, viaţa sa interioară sau sfera inconştientului.

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  10/36

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  11/36

  "aracteristicile 8ului după S. Freud, sunt următoarele6 asi$ură identitatea şi autoa5rmarea persoanei2 

  acumulează %memorizează& e0perienţele e0terne şiasi$ură acomodarea %adaptarea& persoanei la acestea2 e0ercită o acţiune represivă asupră inconştientului,

  re$lând în felul acesta dinamica pulsiunilor2  8ul este $hidat de impulsurile venite din interior

  %inconştient& şi e0terior %lume&, el asi$urând, în felul acesta, o stare de echilibru între /plăcere# şi /neplăcere#2

  8ul evită neplăcerea şi caută să obţină plăcerea2 creşterea neplăcerii se manifestă prin sentimentul de

  /pericol#, care declanşează ca un semnal de reacţie /an$oasa

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  12/36

  c. Supra-Eul este cea de*a treia instanţa în cadrul sistemului de or$anizare al personalităţii, care se dezvoltă în prelun$irea 8ului sub inuenţa factorilor /represivi*modelatori# ai modelului socio* cultural e0tern %valori morale, reli$ioase, sociale, 4uridice, culturale etc.&. Psihanaliza este creaţia lui S. Freud şi această doctrină despre

  om cuprinde următoarele aspecte speci5ce6 e0istenţa pulsiunilor ca elemente constitutive fundamentale ale

  vieţii psihice a individului2 "onceptul de refulare sau de respin$ere de către 8ul conştient a

  tendinţelor pulsionale din sfera inconştientului2 =oţiunea de inconştient, reprezentând instanţa psihică

  depozitară a pulsiunilor primare ale individului %instincte, trebuinţe, tendinţe, comple0e, simptome nevrotice&2 =oţiunea de libido, reprezentând tendinţa se0uală fundamentală

  care stă la baza pulsiunilor şi care în mod permanent e0ercită o presiune asupra sferei 8ului conştient, căutând să*şi facă loc în câmpul conştiinţei, manifestându*se în felul acesta în mod liber.

 • 8/17/2019 Domeniul Si Istoricul Psihanalizei

  13/36

  ntr*un articol ştiinţi5c publicat în anul >?>>, S. Freud scrie, referitor la psihanaliză, că trei doctrine sau trei moduri de $ândire au schimbat profund $ândirea europeană, operând o adevărată revoluţie în ştiinţe. 7cestea sunt următoarele6 teoria lui "opernic, care a demonstrat că nu Pământul, ci Soarele

  este centrul sistemului nostru solar2 teoria lui )arin, care a demonstrat că omul nu este creaţia

  privile$iată a lui )umnezeu, ci el reprezintă rezultatul unei

   îndelun$ate evoluţii pe calea selecţiei naturale, ultima fază aacesteia2 teoria lui Freud, care a demonstrat ca nu 8ul este fundamentul şi

  motorul vieţii psihice, ci inconştientul, detronând astfel conştiinţa din rolul său conducător al persoanei umane şi înlocuind*o cu pulsiunile instinctuale. Până la constituirea sa într*o doctrină bine conturată şi o teorie

  despre om şi viaţa psihică, psihanaliza a parcurs un drum istoric lun$. 9 valoare deosebită pentru înţele$erea istoriei psihanalizei o constituie cercetarea fazei pre*psihanalitice referitoare la om, la viaţa psihică.

 • 8/

Search related