of 23 /23
Dom za starije i nemoćne osobe Ilok Sofija 2 32236 Ilok P R O G R A M RADA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE I L O K ZA 2019. GODINU Prosinac 2018. godine

Dom za starije i nemoćne osobe Ilokdom-ilok.hr/wp-content/uploads/2019/01/Program-rada-Doma-za-2019.pdf · imala kupaonicu sa WC-om. Ukupna površina zatvorenog prostora cijelog

  • Author
    vannhi

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dom za starije i nemoćne osobe...

Dom za starije i nemone osobe Ilok

Sofija 2

32236 Ilok

P R O G R A M RADA

DOMA ZA STARIJE I NEMONE OSOBE

I L O K ZA 2019. GODINU

Prosinac 2018. godine

1. UVOD

2. OSNOVNI PODACI O DOMU

3. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, OPREME I ZAPOSLENIKA

3.1. PROSTOR

POSTOJEI PROSTOR

POTREBA ZA PROIRENJEM PROSTORA

3.2. OPREMA

3.2.1. POSTOJEA OPREMA

3.2.2. POTREBA ZA NABAVOM NOVE

OPREME

3.3. ZAPOSLENICI

3.3.1. ODJEL BRIGE O ZDRAVLJU I NJEGA

3.3.2. ODJEL POMONO TEHNIKIH POSLOVA

POSLOVI SOCIJALNOG RADA, RADNE TERAPIJE,

FINANCIJSKO RAUNOVODSTVENI I

ADMINISTRATIVNI POSLOVI SADANJI BROJ

ZAPOSLENIKA, TE POTREBE ZA NOVIM

ZAPOSLENICIMA

4. PLAN USLUGA U 2019. GODINI

4.1. KVALITETA STRUNIH POSLOVA

4.1.1. SOCIJALNI RAD

4.1.2. RADNA TERAPIJA

4.1.3. FIZIKALNA TERAPIJA

4.1.4. USLUGE NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

4.2. KVALITETA USLUGA STANOVANJA

4.3. KVALITETA USLUGE PREHRANE

4.4. KVALITETA USLUGE POMONO-TEHNIKIH

POSLOVA

5. STRUNO USAVRAVANJE ZAPOSLENIKA

6. SURADNJA S OBITELJI I DRUGIM INSTITUCIJAMA

7. ODNOSI S JAVNOU

8. INVESTICIJE

1. UVOD

Temeljem miljenja Strunog vijea o potrebitosti daljnjeg razvitka i

unapreenja djelatnosti ustanove izrauje se Program rada Doma za starije i

nemone osobe Ilok za 2019. godinu. 2. OSNOVNI PODACI O DOMU

- Naziv i adresa Doma: Dom za starije i nemone osobe Ilok

Sofija 2 Ilok

- Osniva: Vukovarsko-srijemska upanija

- Kapacitet Doma: 345 osoba (110 na stacionarni dio, 235

u kuice)

- Broj smjetenih (24.12.2018.) 173 korisnika

- Broj korisnika pomoi i njege u kui (24.12.2018.) - 34 korisnika

Dom za starije i nemone osobe Ilok ( u daljem tekstu: Dom) osnovan je

Rjeenjem Trgovakog suda u Osijeku 15.11.2001. godine, s radom je zapoeo

01.06.2002. godine.

Dom je izgraen iz sredstava Meunarodne federacije Crvenog kria i

Crvenog polumjeseca.

Dana 07.11. 2006.g. otvoren je novoizgraeni dio Doma s jednokrevetnim,

dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, ukupno 63 leaja za tee pokretne i nepokretne

korisnike, te uprava Doma.

Osniva Doma je Vukovarsko-srijemska upanija koja je od 01.01.2011. g.

preuzela osnivaka prava od dotadanjeg osnivaa Gradskog drutva Crvenog kria

Ilok, vlasnik Doma je Hrvatski Crveni kri.

3. UVJETI U POGLEDU PROSTORA, OPREME I ZAPOSLENIKA

3.1. PROSTOR

3.1.1. POSTOJEI PROSTOR

Prostor ustanove je na povrini od 30 000 m2 . U vrstom objektu nalazi se 39

soba za smjetaj tee pokretnih i nepokretnih korisnika, kuhinja, dvije blagovaone,

dnevni boravak, ambulanta, skladite, dvije ajne kuhinje i uprava. U vrstom objektu

nalaze se tri odjela pojaane njege : odjel 1. i 2. su izgraeni 2006. godine, a 2015.

godine odjel III obnovljen je uz sufinanciranje Fonda za zatitu okolia i energetsku

uinkovitost.

U montanim kuicama kojih je ukupno 40 smjeteni su pokretni korisnici, u

jednosobnim, dvosobnim i trosobnim apartmanima. Prostor za radnu terapiju,

knjinica, kapelica, mrtvanica, praonica rublja takoer su smjeteni u montanim

kuicama te su uvjeti rada u tim objektima oteavajui budui da je prostor

neadekvatan za poslove koji se u njima obavljaju.

Ustanova iz vlastitih prihoda nije u mogunosti izvriti zamjenu postojeih

objekata, stoga je u 2012. godini zapoeta sanacija montanih kuica te je do sada

sanirano ukupno 27 objekata, te e se i u 2019. godini dio montanih kuica sanirati

prema potrebama korisnika usluga i financijskim mogunostima ustanove, a nuna je

sanacija kapelice. Takoer je ustanova pripremila projektnu dokumentaciju za prijavu

projekta na natjeaj Fonda za energetsku uinkovitost gdje je planirana sveobuhvatna

obnova montanih kuica.

3.1.2. POTREBA ZA PROIRENJEM PROSTORA

Zbog neadekvatnog prostora u kojem su smjeteni pokretni korisnici i popratni

sadraji ustanove, izraena je projektna dokumentacija za dogradnju i rekonstrukciju

Doma kako bi se montane kuice zamijenile vrstim objektima s ime bi ukupni

smjetajni kapacitet nakon zavretka izgradnje bio za 220 korisnika. Na temelju

projektne dokumentacije u 2010.g. dobili smo dozvolu za gradnju navedenog objekta,

a u rujnu 2014.g. Upravnom odjelu za prostorno ureenje, gradnju i zatitu okolia

Vukovarsko-srijemske upanije prijavili smo poetak gradnje rekonstrukcije Doma

za starije i nemone osobe Ilok- III faza. U III fazi gradnje planira se dogradnja

postojee zgrade, odnosno paviljona u kojem bi se nalazile jednokrevetne, dokrevetne

i trokrevetne sobe. Svaka soba imala bi svoju kupaonicu. Unutar paviljona nalaze se

pratee prostorije, soba za medicinske sestre, prostorije za isto i neisto, dnevni

boravak.

Paviljon je katnosti prizemlje. Ukupna bruto povrina objekta je 730,49 m,

vrijednost projekta je sa PDV-om 4.494,018,02 kn.

Sobe za korisnike bile bi jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne, svaka soba bi

imala kupaonicu sa WC-om.

Ukupna povrina zatvorenog prostora cijelog projekta rekonstrukcije i

dogradnje Doma koju ine 5 faza iznosila bi 6600 m2 to bi sa postojeom povrinom

vrstog objekta ukupno iznosilo 8500 m2.

Izgradnja i rekostrukcija ustanove jedan je od prioritetnih projekata

Vukovarsko-srijemske upanije u podruju zdravlja i socijalne skrbi, te je kao takav u

potpunosti pripremljen za kandidaturu za koritenje sredstava iz programa za

regionalnu konkurentnost. Ustanova prati sve natjeaje u podruju socijalne skrbi, te u

2018.g. provodimo projekt Take care financiran iz sredstava EU, a u 2018. g. smo

prijavili 3 projekta :

1.- EU Interreg IPA Program prekogranine suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

- drugi poziv pod nazivom Support Life,

2. - EU Interreg IPA Program prekogranine suradnje Hrvatska- BIH Crna Gora

pod nazivom CARE 4 ALL,

3.- irenje mree socijalnih usluga u zajednici, faza 1 pod nazivom Topli Dom za

sretnu starost.

Projekti imaju za cilj unaprijediti kvalitetu skrbi za starijie i nemone osobe i osobe u

terminalnim fazama bolesti na podruju Vukovarsko-srijemske upanije.

3.2. OPREMA

3.2.1. POSTOJEA OPREMA

Na odjelu pojaane njege sobe za korisnike su opremljene bolnikim

krevetima sa mehanikim ili elektrinim podizanjem uzglavlja, nonim ormariima sa

stoliem za hranjenje, nonom lampom, garderobnim ormarom, stolicama i SOS

signalizacijom.

Na odjelu I i II svaka soba ima mogunost telefonskog prikljuka.

Mogunost koritenja TV prijemnika imaju sve sobe na odjelima, u pojedinim sobama

korisnici su donijeli vlastite televizore a ustanova je montirala televizore po sobama

na odjelima.

ajne kuhinje opremljene su ugradbenom kuhinjom, elektrinim ili plinskim

tednjakom, hladnjakom, sudoperom, gornjim i donjim kuhinjskim elementima.

Dnevni boravak opremljen je sa TV prijemnikom, stolom sa stolicama, kutnom

garniturom za sjedenje i komodom za dnevni tisak.

Prostor za fizikalnu terapiju smjeten je na odjelu pojaane njege, te se u njemu

nalaze sobni bicikl, CHI-LIFE aparat,TEENS aparati, BIOPTRON lampa , masaer,

masana fotelja, ultrazvuk, laser, magnet, aparat Diatermia, aparat za vakum terapiju.

Budui da prostor za fizikalnu terapiju nije osiguran privremeno se koristi dnevni

boravak korisnika.U vrstom objektu nalazi se 12 WC-a i 4 kupaone. Osim WC-a za

korisnike koji se nalaze na odjelima postoje i 4 WC-a koji se nalaze u prizemlju

zgrade na ulazu u restoran koje koriste pokretni korisnici . Na odjelu 3. nalazi se

velika kupaona sa tri odjeljka za kupanje korisnika kao i prostor za kupanje

nepokretnih korisnika u pokretnoj kadi.

Od opreme i sitnog inventara u 2018.godini nabavljeno je :

bolniki kreveti, bolniki ormarii za hranjenje, hladnjaci, sitni inventar u kuhinji, TV

prijamnici, namjetaj za stambeni dio, antidekubitalni madraci i madraci, ormari za

ambulantu ustanove, toaletne stolice, stolni kuter, perilica za crno posue, elektrina

parnokonvekcijska penica, parno glaalo za praonu rublja.

Montane kuice u kojima su smjeteni pokretni korisnici su jednosobne i dvosobne, i

a od promjene cijene smjetaja u 2012. godini uvedena je mogunost smjetaja

korisnika u trosobnim kuicama.

Jednosobne kuice su povrine cca 44 m2 a ine ju ajna kuhinja s blagovaonom,

spavaa soba, kupaonica i WC.

Dvosobne kuice su povrine cca 90 m2 a ine ju dvije spavae sobe, ajna kuhinja,

kupaonica i WC.

Trosobne kuice su povrine cca 92 m2 a ine ju tri spavae sobe, ajna kuhinja,

kupaonica i WC.

Svaka spavaa soba je opremljena leajem, nonim ormariem, garderobnim

ormarom a svaka ajna kuhinja s blagovaonom opremljena je kuhinjskim elementima,

plinskom ili elektrinom ploom, te stolom i stolicama.

Grijanje u kuicama je plinsko na plinske pei, a na odjelu pojaane njege grijanje je

takoer plinsko na plinske kombi-bojlere ija se ispravnost redovito kontrolira, a

ureaji se redovito servisiraju.

3.2.2. POTREBA ZA NABAVOM NOVE OPREME

U planu za 2019. godinu je nabava antidekubitalnih madraca, bolnikih

kreveta sa elektrinim podizanjem uzglavlja, bolnikih nonih ormaria za stacionar.

Namjetaj za sobe u stambenom dijelu Doma i ajne kuhinje te oprema za praonicu

rublja i kuhinju.

3.3. ZAPOSLENICI

Dom ima slijedee ustrojbene jedinice ( odjele )

1. Odjel brige o zdravlju i njega

2. Odjel pomono tehnikih poslova

3. Poslovi socijalnog rada, radne terapije, financijsko raunovodstveni i

administrativni poslovi

3.3.1. ODJEL BRIGE O ZDRAVLJU I NJEGA

Broj radnika na odjelu za brigu o zdravlju i njegu ini jedna medicinska

sestra- voditelj odjela, est medicinskih sestara ,osamnaest njegovateljica i jedan fizio

terapeut na pola radnog vremena.

Na sadanji broj smjetenih tee pokretnih i nepokretnih korisnika prema

Pravilniku o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga nedostatak je

strunog osoblja.

Unato nedostacima posao se obavlja struno i kvalitetno, a potvrda toga su

este pohvale od strane korisnika i njihovih obitelji.

3.3.2. ODJEL POMONO TEHNIKIH POSLOVA

Odjel pomono tehnikih poslova obuhvaa poslove kunog majstora,

spremaice, pralje, kuhare, pomone radnike u kuhinji i radnika na dostavi obroka.

Ukupno zaposlenih na ovom odjelu je 16 radnika sa voditeljem, od toga est

spremaica, jedna radnica u praonici rublja, jedan skladitar /kuni majstor i jedan

radnik dostavlja obroka/pomoni radnik.

U kuhinji su zaposlena tri kuhara i tri pomona kuhara, takoer prema

Pravilniku o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga postoji nedostatak

radnika, unato nedostatku radnika poslovi e se obavljati struno i profesionalno.

3.3.3. POSLOVI SOCIJALNOG RADA, RADNE TERAPIJE,

RAUNOVODSTVENI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Ovi poslovi su pod nadlenou ravnatelja. Ustanova i dalje nema socijalnog

radnika koji je nepohodan, te poslove socijalnog radnika i dalje obavlja ravnatelj.

U 2018. godini podnijet je zahtjev osnivau Vukovarsko-srijemskoj upaniji

za suglasnost za zapoljavanje dipl.soc.radnika, te zahtjev za osiguravanje financijskih

sredstava za njegovu plau. U prosincu 2018.g. od osniovaa smo dobili odbijenicu

jer nisu osigurana sredstva za plau socijalnog radnika u ustanovi.

Do osiguravanja financijskih sredstava za plau socijalnog radnika, poslovi socijalnog

radnika e biti i dalje u nadlenosti ravnatelja.

Radni terapeut obavlja poslove na pola radnog vremena i poslove fizio terapeuta,

takoer na pola radnog vremena iji rad je bitan za ustanovu koja skrbi o 110

korisnika koji su u potpunosti ili djelomino ovisni o pojaanoj njezi.

Raunovodstveni poslovi se obavljaju uz kontinuiranu izmjenu podataka i

praenja i uvoenja svih zakonskih propisa. Za potrebe ove slube u 2019.godini

osigurati e se pretplata na asopis RIF ime se prate redovite izmjene zakona, a

prema mogunostima osobe zaposlene na raunovodstvenim poslovima ii e na

struno usavravanje.

3.3.4. SADANJI BROJ ZAPOSLENIKA

U Domu za starije i nemone osobe Ilok zaposlene su 46 osoba, od toga

13 osoba na odreeno vrijeme. U ustanovi su u 2018.g. na strunom osposobljavanju

za rad bez zasnivanja radnog odnosa bile tri osobe, od toga dvije osobe u kuhinji na

razdoblje od dvije godine i jedna osoba na poslovima financijski i materijalni

knjigovoa-likvidator u trajanju od godinu dana.

Tablica 1.

Naziv radnog mjesta Broj zaposlenih

u 2018. godini Potrebe za novim

zapoljavanjem Plan za 2019.godinu

RAVNATELJICA VSS 1

-

- SOCIJALNI RADNIK

VS - 1 -

RADNI TERAPEUT VS - - -

GL.MEDICINSKA

SESTRA SSS 1 - -

MED.SESTRA SSS 6 4 -

FIZIO TERAPEUT

SSS/VS 1 1 -

NJEGOVATELJICA

TEAJ/PKV 18 - -

EF RAUNOVOD.

VSS 1 - -

MAT.KNJIGOVOA

SSS 1 - -

BLAGAJNIK-

LIKVIDATOR SSS 1 - -

KUHAR SSS/KV

3 2 -

POM.KUHAR PKV

3 - -

EKONOM SSS

SKLADITAR 1 - -

DOSTAVLJA

OBROKA/POMO.

RADNIK NKV

1 - -

KUNI MAJSTOR- 1 - -

VOZA SSS PRALJA-GLAARA

NKV 1 3 -

SPREMAICA NKV

6 -

U K U P N O :

46 11

Iz tablice 1. je vidljivo da postoji potreba za novim zapoljavanjem jer prema

Pravilniku o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga nedostaje nam

11 radnika. Potreban broj radnika utvren je prema broju smjetenih korisnika nae

ustanove.

Kroz projekt prekogranine suradnje Interreg IPA Hrvatska Srbija 2014-2020 pod

nazivom Take care! u ustanovi je zaposleno osam osoba na odreeno vrijeme.

Tablica 2.

Naziv radnog mjesta-projekt Take care! Broj zaposlenih osoba

1. Projekt koordinator 1

2. Medicinska sestra 1

3. Gerontodomaica 2

4. Njegovateljica 2

5. Fizioterapeut 1

6. Kuni majstor 1

Takoer je kroz ovaj projekt ustanova sklopila Ugovor o djelu sa dr. psihijatrom,

fizioterapeutom i med. sestrom.

Naa ustanova nije popunila smjetajni kapacitet, a taj nedostatak se odnosi na

smjetaj pokretnih korisnika u montanim kuicama. Temeljem rjeenja Ministarstva

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o inspekcijskom nadzoru nareeno

je ustanovi zapoljavanje jednog radnika/cu sa zavrenim preddiplomskim i

diplomskim Sveuilinim studijem socijalnog rada, zbog ega je upuen zahtjev

osnivau za davanje suglasnosti i osiguravanje sredstava za zapoljavanje socijalnog

radnika. Na isti smo dobili odbijenicu zbog neosiguranih sredstava u proraunu.

Ustanova surauje sa Uredom za probaciju Ministarstva pravosua na nain da

osobama kojima je izreena mjera rada za ope dobro svoj rad odrade u ustanovi, te se

nastavak suradnje planira i u 2019. godini, a navedene osobe uglavnom rade na

odravanju i ureenju okolia ustanove.

Od 2014. godine ustanova surauje sa Opinskim sudom u Vukovaru na nain

da je osobama koje su poinile prekraj, izreen rad za ope dobro koji izvravaju u

naoj ustanovi te e se takav vid suradnje nastaviti i u 2019. godini.

Kroz promicanje volonterstva planira se i bolja promidba i upoznavanje sa

mogunou vonolontiranja u ovoj ustanovi.

4. PLAN USLUGA U 2019.

4.1. KVALITETA STRUNIH POSLOVA

4.1.1. SOCIJALNI RAD Poslovi socijalnog rada u ustanovi su sveobuhvatni, a posebno usmjereni na

rad s korisnicima, njihovim obiteljima i suradnja s ostalim slubama u Domu, a

vezano za brigu o korisniku. Socijalni radnik djeluje kao i voditelj procesa planiranih promjena ili pomagaa koji se suoava sa problemima svojih korisnika. U 2019. godini program rada socijalne slube odvijat e se prema dosadanjem radu u skladu sa Pravilnikom o radu i sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma.

Osim utvrenih poslova planiraju se provoditi poslovi ukoliko se ukae mogunost, a

sve u cilju podizanja kvalitete skrbi za starije osobe.

Svi poslovi e se usmjeravati prema zadovoljavanju potreba korisnika,

rjeavanju njihovih problema, povezivanju sa drugim udrugama i institucijama,

poticanju korisnika na aktivno ukljuivanje u obiljeavanje znaajnih vjerskih

blagdana i dravnih praznika.

Navedeni rad e se sastojati od :

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I VOENJE EVIDENCIJE

KORISNIKA :

1. Davanja informacija o mogunostima smjetaja, uvjetima te potrebnoj

dokumentaciji ,

2. Evidentiranja pristiglih zahtjeva za smjetaj,

3. Odravanja Komisije za prijem i otpust korisnika u skladu sa Pravilnikom o

prijemu i otpustu,

4. Obavjetavanja i dostavljanja odluka o prijemu,

5. Voenja liste ekanja,

6. Prijema novih korisnika na smjetaj, a to sadri :

- pozivanje na smjetaj

- popunjavanja potrebne dokumentacije (osobni list korisnika,

soc.anamnestiki podaci, ugovor o meusobnim pravima i obvezama i dr.)

- obavjetavanja CZSS o realizaciji smjetaja

- voenja potrebne evidencije (matina knjiga, evidencija o kretanju korisnika)

7. Izvjetavanja nadlenih centara za soc. skrb o nastalim promjenama (novi

korisnici, umrli korisnici, problem oko adaptacije novih korisnika i dr.),

8. Praenja adaptacije novih korisnika, kontaktima sa

lanovima ue i ire obitelji, te socijalnim radnicima CZSS,

9. U suradnji sa zdravstvenom slubom vriti premjetaje korisnika koji se rjeavaju

uglavnom zbog promjena u zdravstvenom stanju ili zbog konfliktnih situacija meu

korisnicima,

10 .Ostvarivanja razliitih prava korisnika kroz suradnju sa raznim institucijama

kao to su : HZMO, HZZO, upanijski uredi, CZSS, MUP i dr.,

11. U dogovoru sa slubom raunovodstva, sudjelovanje u podjeli pomoi za

osobne potrebe (deparac, uplati mirovina i dr.),

12. Voenja evidencija potanskih primitaka korisnika,

13. Voenja evidencije o odsutnosti korisnika iz Doma za vrijeme boravka kod

obitelji, zbog bolnikog lijeenja i sl.,

14. Ishodovanja potrebnih dokumenata i obavljanja svih potrebnih radnji nakon

smrti korisnika,

15. Izrada godinjeg plana i programa rada, statistika obrada podataka, izrada

potrebnih izvjea i sl.,

16. Odravanja sjednica Strunog vijea,

17. Odravanja sastanaka s korisnicima,

18. Voenja dnevnog dnevnika rada

19. Izrada individualnog plana

b) STRUNI SOCIO-TERAPIJSKI RAD

Ovaj rad ukljuuje sve poslove od prijema korisnika na smjetaj do otpusta iz

Doma i smrti, a odnosi se prvenstveno na to bolju prilagodbu na ivot u Domu i

zadovoljavanju njihovih potreba. Rad se takoer sastoji od rjeavanja nastalih

problema, motiviranja korisnika da se ukljue u ivot i rad Doma te ukljuivanje u

prikladan oblik radno-okupacione terapije, svako prema svojim mogunostima i

interesima.

Prijemni tretman korisnika ukljuuje :

- upoznavanje s korisnikom predstavljajui ga strunim i drugim djelatnicima te upoznavanje s drugim korisnicima,

- upoznavanje s kunim redom i pravilima ponaanja, - upoznavanje korisnika s prostorijama Doma (blagovaona, kupaona, zajednike

prostorije i dr.),

- razvijanje kulturno-higijenskih navika i odgovornosti za svoj izgled.

Struni rad e se odvijati kroz :

1. Individualni rad s korisnikom obuhvaa zadovoljavanje svih pojedinanih i drutvenih potreba korisnika, a posebno se odnosi na one koji imaju problema

kod prilagodbe na novu sredinu, rjeavanje konfliktnih situacija, pomo kod

ostvarivanja raznih prava te pomo korisniku u snalaenju u svakodnevnom

ivotu Doma (sluenje aparatom za kavu, tel.govornicom i dr.). U skladu sa

standardima kvalitete u socijalnim uslugama izraditi plan individualnog

rada sa korisnikom.

2. Grupni rad Navedeni rad odvijat e se kroz slijedee aktivnosti :

- grupa za novoprimljene korisnike u Domu u kojoj e raditi socijalna radnica i glavna medicinska sestra, a cilj joj je to bolja prilagodba korisnika na ivot u

Domu. Kada se ukae potreba grupni rad e se provoditi i sa korisnicima koji

imaju druge razne probleme kao to su problemi sa inkontinencijom

(neprihvaanja pomagala za nastali problem), rad sa korisnicima koji su skloni

konzumiranju alkohola i dr.

c) OSTALI POSLOVI

- Suradnja sa drugim ustanovama i organizacijama - udrugom

umirovljenika, Crvenim kriem, Caritasom, lokalnim kulturno-umjetnikim

drutvima, drugim domovima, upnim uredima, Matinim uredima,

pogrebnim poduzeima,

- uvanje vrijednosnih stvari korisnika,

- Sudjelovanje na svim strunim sastancima, seminarima, simpozijima i

sl. radi stjecanja novih znanja,

- Ostali poslovi po nalogu ravnatelja.

4.1.2. RADNA TERAPIJA

Prilikom organiziranja ivota ,rada i odravanja cjelokupne aktivnosti starijih

osoba, potrebno je pronai naine motiviranja . Kod starijih osoba se nakon

naputanja vlastitog doma socijalna uloga i interesi esto mijenjaju, kod nekih samo

smanjuju, emu bitno pridonosi i njihovo fiziko stanje tj. pokretljivost.

Cilj je ukljuiti svakog korisnika pa i privremeno u jedan od sadraja raznih

aktivnosti.

1. Radno vrijeme radnog terapeuta je od 07.00 15.00 sati , radni terapeut radi pola

radnog vremena kao radni terapeut , a pola kao fizioterapeut . Na redovite sastanke dolazi oko desetak pokretnih ,orijentiranih korisnika .

2. Sastanci e se odravati u radno-okupacionim prostorijama, prostorijama Doma, i

to u vremenu od 09.30-11.30 sati ponedjeljkom ,srijedom, petkom.

Planirane godinje aktivnosti razraene po mjesecima u tri grupe:

3. Raspored rada radnog terapeuta podijeljen je u slijedeim fazama

4.1.2. a) INDIVIDUALNI RAD

a) rad s buduim korisnikom

- informiranje graana koji su predali zahtjeve za smjetaj

- razgovor sa buduim korisnikom i priprema za smjetaj

- radi se svakim radnim danom po potrebi

b) smjetaj korisnika

- osigurati korisniku ugodan i brian prihvat u domu (upoznavanje sa

susjedstvom , uvoenje u blagovaonicu , upoznavanje sa drugim

djelatnicima )

- radi se prilikom dolaska novog korisnika

c) rad s novim korisnikom

- u svakodnevnom kontaktu pomoi korisniku u prilagodbi na novu

sredinu

- izraditi individualni plan rada s korisnikom i ukljuiti ga u neku

grupu

- radi se kontinuirano

d) rad s korisnicima koji ve borave u domu

- pomo korisniku u rjeavanju problema koji sam ne moe rijeiti

- radi se trajno

- preseljenja zbog zdravstvenog stanja i poremeaja meuljudskih

odnosa

- radi se po potrebi

e) prestanak boravka korisnika u domu

- pomo korisniku prilikom preseljenja u drugi dom ili povratak kui

- po potrebi organizacija pogreba

- radi se po potrebi

f) rad s obitelji korisnika prilikom useljenja i tijekom boravka u domu

informacije i razgovori se rade po potrebi

4.1.2. b). GRUPNI SASTANCI

1. KULTURNO ZABAVNE- drutvene igre, itanje dnevnog tiska ,prireivanje

predstava ,sportske igre , proslava roendana korisnika ,svete mise ,posjeivanje

izlobi, odlazak na jednodnevne izlete i sl.

suradnja s gradskom knjinicom i itaonicom

- sudjelovanje na raznim izlobama i manifestacijama

- proslava raznih blagdana

- odravanje sastanaka Franjevakog svjetovnog reda jednom mjeseno

2.OKUPACIJSKO RADNE -izraivanje raznih ukrasnih predmeta ,vezani za

pojedine teme ,prikupljanje materijala u prirodi ,odravanje povrtnjaka i cvijetnjaka

- starije osobe boljeg zdravstvenog stanja e raditi sloenije poslove

- starije osobe na stacionaru radit e jednostavnije poslove

3. REKREATIVNE AKTIVNOSTI-rekreativne vjebe, etnja, jutarnja gimnastika.

4. SVE POSLOVE RADNI TERAPEUT OBAVLJA U SURADNJI SA

SOCIJALNIM RADNIKOM I OSTALIM STRUNIM DJELATNICIMA DOMA .

-jedan od najvanijih elemenata organiziranja sadraja slobodnog vremena za starije

osobe , a kojega radni terapeut mora imati u vidu su promjene u motivaciji ,

interesima i sadrajima aktivnosti starijih osoba

-ukljuivanje pojedinca u postojee aktivnosti nije jednostavno

stoga iskustvo pokazuje da je vrlo bitno starijoj osobi dati podrku i poticaj te je liiti

osjeaja pritiska i prinuenosti sudjelovanja u grupi.

Motiviranje mora biti takvo da starija osoba ima punu slobodu odluivanja o svom

sudjelovanju ili ne sudjelovanju u odreenim aktivnostima .

5. RAD U STRUNIM TIJELIMA

- radni terapeut sudjeluje i priprema Komisiju za prijem i otpust

korisnika

- sudjeluje u radu strunog vijea doma

6. SURADNJA

- radni terapeut surauje s drugim srodnim ustanovama , udrugama

prilikom organiziranja raznih proslava i manifestacija

7. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

-radni terapeut vodi potrebnu evidenciju i dokumentaciju :

- dnevnik rada u radionici

- izrada mjesenih izvjea i programa rada

- matina knjiga

- bazu podataka u raunalu za korisnike

- evidencija odsutnosti korisnika

- zapisnici svih sastanaka

- radi se kontinuirano

8. EVALUACIJA

- svi sadraji i aktivnosti to se provode u ustanovi imaju i svoj cilj i da su zaivjele

u naoj ustanovi

-pojedinanim praenjem svakog korisnika prepoznajemo smanjivanje aktivnosti koja

nastaje uslijed zdravstveno psiholokih promjena , tada organiziramo promjenu

sadraja aktivnosti koje odgovaraju novom stanju.

4.1.3. FIZIKALNA TERAPIJA

OPENITO:

Radno vrijeme fizioterapeuta je od 7 do 15 sati. Fizioterapeut radi sa svim korisnicima

koji imaju potrebu za pruanje fizikalne terapije .

Fizioterapija Domu odreena je zdravstvenim statusom korisnika kod kojih

dominiraju tei stupnjevi mentalnog i tjelesnog oteenja. Sloenost patologije

(poremeaji neuromuskularnog tonusa, mentalna retardacija, deformacije kostiju i

zglobova, te posljedine komplikacije) upuuju fizioterapeuta na :

neuroloki o sa prisutnim poremeajem svijesti i psihe, o poremeajem motorikih funkcija uglavnom centralnog tipa oteenja

(hiperkineze, miina hipertonija)

o oteenja uzrokovana genetskim abnormalnostima

ortopedski o metaboliki poremeaji kostiju i zglobova (osteoporoza) o degenerativne promjene zglobnih tijela

o poremeaji rasta i razvoja( displazije,hipoplazije zglobova, najee kuka)

o luksacije i subluksacije(uglavnom kongenitalne te steene) o kontrakture zglobova kao posljedica smanjene aktivnosti

senzorni o poremeaji vida o poremeaji sluha o taktilni poremeaji

poremeaji vitalnih funkcija o cirkulacija (periferna) o disanje (plitko disanje)

poremeaj izluivanja o opstipacija, inkontinencija

Fizioterapija u odreena je sloenou patologije (poremeajima neuromuskularnog

tonusa, mentalnom retardacijom, deformacijama kostiju i zglobova, te posljedinim

komplikacijama), stoga upuuju fizioterapeuta na :

individualni pristup

manuelne tehnike

CILJ rada je u to veoj mjeri inhibirati posljedice postojeeg zdravstvenog stanja

kroz:

regulaciju hipertonusa do podnoljive razine koja omoguava ugodniji

boravak u kolicima ili krevetu

mobilizaciju zglobova i mekih tkiva radi prevencije i otklanjanja bolnosti

aktivaciju kroz mogue poloaje zbog odravanja postojee funkcionalnosti

te eventualni razvoj novih

UINAK koji se eli postii moe se definirati kao :

preventivni, kojim se utjee na sprjeavanje progresije deformiteta i posljedica komplikacija dugotrajnog leanja

terapijski, kojim ciljanom tehnikom djelujemo na odreeni segment i/ili cijelo tijelo

edukacijski, kojim se svi djelatnici upoznaju sa nainima rada i postupanja s korisnicima s ciljem obavljanja potrebnih radnji bez neugode odnosno boli,

kako za korisnike tako i za djelatnike

OPIS TRETMANA

Zbog sloenosti patologije korisnik se promatra kao jedna cjelina a ne samo segment

tijela koji se terapijski tretira. Stoga je u svakom tretmanu nuno postii

zadovoljavajui balans neuromuskularnog tonusa kako ne bi ograniavao aktivnosti.

Zato svaki tretman sadrava :

uvodni dio (pripremni), u kojemu se postie balans tonusa muskulature

primjeren planiranoj aktivnosti

glavni dio (terapijski), gdje ciljano primjenjujemo tehnike mobilizacije,

izduivanja, snaenja, aktivacije, stimulaciju funkcionalnih pokreta

zavrni dio, u kojem se korisnik postupno vraa u mirno stanje, pozicionira se

u udoban, rasteretni poloaj kako bi se opustio i odmorio te to due zadrao

uinak tretmana

Pozicioniranje je neizostavna tehnika u svakodnevnom radu koja ima za cilj

postizanje oputenosti muskulature u poloaju koji kompenzira deformitete korisnika,

a postie se koritenjem dugih zmijolikih jastuka. S obzirom na cilj moe biti:

preventivno smjetanje u udoban poloaj, rastereenje mjesta izloenih

pritisku, te umanjivanje bolnosti odnosno neugode tretiranog korisnika.

Omoguava promjene poloaja i boravak u njima bez naprezanja.

terapijsko tijekom tretmana korisnik se pozicionira u ciljani poloaj kako bi

se inhibirao negativan utjecaj tonusa za izvrenje aktivnosti. Istovremeno,

pozicioniranje moe biti stimulativno za olakavanje planirane aktivnosti.

Hranjenje korisnika - uloga fizioterapeuta u hranjenju korisnika je viestruka:

pozicioniranje inaktivnih korisnika u poloaj za hranjenje

vertikalizacija aktivnih korisnika u poloaj za samostalno ili hranjenje uz

pomo

hranjenje korisnika potpuno ovisnih o pomoi druge osobe

Tretman leeih, manje aktivnih, korisnika sadrava:

pozicioniranje u potrbunom, lenom te poloaju na boku

mobilizaciju spastinih miia

izduivanje ekstremiteta sa istovremenom mobilizacijom

aktivaciju hipotonine muskulature

aktivaciju trupa kroz razvojne poloaje

posjedanje i aktivnosti u sjedeem poloaju

aktivnosti u proniranom poloaju

aktivnosti u poloaju na leima

Tretman aktivnih korisnika koji imaju odreenu funkcionalnost pokreta kao

samostalno mijenjanje poloaja u krevetu,

samostalno sjedenje uz potporu,

stajanje na nogama uz neadekvatan balans

ukljuuje:

asistirane vjebe u stabilnim poloajima

stimulaciju posturalnih reakcija

stimulaciju reakcija uspravljanja kroz razvojne poloaje

facilitiranje nedovoljno funkcionalnih pokreta

antigravitacijske vjebe odravanja i snaenja

Zajedniki tretman za sve korisnike, neovisno o stupnju aktivnosti sadri:

respiratorne vjebe imaju za cilj poboljati ventilaciju plua,kvalitativno

kroz izvoenje aktivnosti te omoguavanjem boravka na svjeem zraku

cirkulacijske vjebe provode se s ciljem stimulacije ope i periferne

cirkulacije

ukljuivanje u grupe, po mogunosti homogene, sastavljene prema

afinitetima samih korisnika, to ukljuuje i korisnike sa teim oteenjima

govora, vida ili sluha jer i oni percipiraju okolinu i osobe. Njihova reakcija je

vidljiva kroz razne pozitivne znakove (mimika, oputenost, smirenost), kao

i negativne (uznemirenost i sl).

Cilj tretmana je postizanje mogunosti izbora poloaja i pokreta kao kvalitativne

funkcionalne promjene. Kod inaktivnih korisnika primaran je preventivni uinak i

sprjeavanje progresije prisutnih patolokih promjena.

OSTALI ZADACI fizioterapeuta su:

kontinuirano praenje zdravstvenog stanja korisnika

konzultacije sa lijenicima (fizijatar, neurolog, lijenik ope medicine) radi

odabira adekvatnog tretmana ili pomagala

izbor i primjena ortopedskih pomagala

sudjelovanje u radu strunog vijea

Edukacija je predviena kao trajni proces usavravanja u djelatnosti i odvija se u dva

smjera:

osobna provodi se u svrhu usvajanja novih saznanja i tehnika rada kroz strunu literaturu, seminare, edukacije

edukacija djelatnika u timu prenoenje steenih znanja na sve koji sudjeluju u radu sa korisnikom

Edukacija je planirana kao tjedno obraivanje razliitih podruja tematski vezanih uz

zdravlje.

Evaluacija rada kao metoda praenja uinkovitosti provedenih aktivnosti sadri:

objektivne elemente procjene:

goniometrijska provjera obima kretnje

antropometrijske mjere (teina, obim segmenta)

stupanj usvojenosti pokreta i poloaja

stupanj funkcionalnosti pokreta

vrijeme regulacije neuromuskularnog tonusa

smanjen broj patolokih reakcija i refleksa

ope zdravstveno stanje

subjektivne elemente procjene:

prihvaanje

suradnja

zainteresiranost za izvoenje aktivnosti

osjeaj smirenosti po zavretku rada

Kao fizioterapeut smatram da je potrebno nabaviti nove ureaje za fizikalnu terapiju

a jedan od najpotrebnijih je aparat za primjenu ultrazvune terapije.Jedan od stalnih

problema je i nedostatak prostora u kojem bi se fizikalna terapija provodila.

4.1.4. USLUGA NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU

Brigu o zdravlju i kompletnu zdravstvenu zatitu Doma provodi odjel njege i brige o

zdravlju zajedno sa lijenicom obiteljske medicine, lijenicima specijalistima koji po

Ugovoru o djelu dolaze u nau ustranovu ali i lijenicima specijalistima Ope

upanijske bolnice Vukovar i drugih bolnica.

Odjel prua 24-satnu njegu tee pokretnih i nepokretnih korisnika smjetenih na

stacionaru, ali i prua usluge korisnicima smjetenim na stambenom dijelu kroz

podijelu terapije, usluge kupanja, ianja i odravanja osobne higijene.

Zdravstvena zatita organizirana je za sve korisnike u ambulanti Doma na nain da

lijenica obiteljske medicine dolazi jednom tjedno u ambulantu Doma, a za

nepokretne korisnike osigurana je posjeta u sobu.

Osim skrbi o zdravlju pruamo usluge njege i brige oko osnovnih potreba korisnika a

to je : prehrana, tjelesna aktivnost, odmor.

Njegu korisnika ini jutarnja, popodnevna i veernja njega.

Vodimo brigu o kupanju (korisnici se kupaju u kupaonici svakih 10 dana,i prije

odlaska na specijalistike preglede,brijanje dva puta tjedno,

hranjenje,presvlaenje,provoenje preventivnih mjera,sprjeavanje komplikacija

usljed dugotrajnog leanja,odravanje higijene,istoe kreveta, ormaria, postupak

oko mrtvog korisnika). Kao i do sada voditi emo sve potrebe evidencije i u ovoj

godini suraivat emo s lijenicom ope medicine dr.Jelena Jani, te emo pruiti

to bolju i kvalitetniju zdravstvenu zatitu.Zdravstveni djelatnici su sudjelovali i

sudjelovat e na strunim predavanjima prema planu trajnog usavravanja za

med.sestre u slubama Doma.

Radi pruanja bolje usluge korisnicima osigurati emo fizikalne terapije po preporuci:

-fizijatra

-osiguravat emo jutarnje tjelovjebe

-raditi u okupacionoj radionici i u maloj grupi u stacionaru

-mjeriti krvni tlak i eer u krvi

-organizirati dolazak lijenika specijalista(psihijatar,neurolog,infektolog)

-dolazak patronanih sestara

-suradnja u nabavi ortopedskih pomagala (ortopedska kolica, hodalice, toaletne stolice

i dr.)

-suradnja u nabavi antidekubitalnih madraca i jastuka

-suradnja u nabavi kolica za njegu korisnika

-suradnja u nabavi kolica za podjelu toplih obroka

-koritenje adekvatne samozatite i zatite korisnika(rukavice,pregae,maske i dr.)

-nabava odjee i obue za djelatnike

-obnoviti posteljno rublje i runike

Njega i zdravstvena skrb nepokretnih korisnika :

-prevencija nastanka komplikacija dugotrajnog leanja

-kompletno obavljanje osobne higijene

-pomo pri uzimanju hrane i tekuine i evidencija istog

-higijena prostora oko korisnika

-zbrinjavanje promjena na koi

-davanje peroralne terapije, redovito praenje vitalnih funkcija i evidencija istih

-provoenje dijetalne prehrane

-kontakt s obitelji

-prijevoz i pratnja na specijalistike preglede i dijagnostike pretrage

-vaenje lab. nalaza, dijag. uzoraka i odvoz istih

-redovito izmjena pelena i evidencija

-redovito kupanje i brijanje i evidencija istih

Suradnja s vanjskim zdravstvenim timovima

-rad i suradnja sa lijenikom PZZ prilikom dolaska u Dom i telefonom

-rad i suradnja sa stomatologom

-rad i suradnja sa HMP

-suradnja sa Javnim zdravstvom

-narudba korisnika na specijalistike preglede OB Vukovar, KBC Osijek i u druge

bolnice ako za to postoji indikacija,kao i na dijagnostike pretrage

Grupni rad sa novoprimljenim korisnicima i rad sa manjim grupama

-prilagodba na novu sredinu i okruenje

-rad sa grupom kod odreenih problema-alkohol, osobna higijena,meuljudski

odnosi

Voenje zdravstvene dokumentacije i drugih potrebnih evidencija

-sestrinska anamneza

-ispis prateeg sestrinskog pisma korisnicima koji idu na specijalistike preglede

-evidencija recepata, RR-a, GUK-a, temperaturne liste, potronja lijekova, knjiga th.

korisnika

-evidencija umrlih, hospitaliziranih, odsutnost korisnika

-evidencija kupanja,brijanje,hranjenja.stolice,potronje pelena

-evidencija odvoza infektivnog otpada i njegove koliine

Realizacija potrebnih pomagala

-nabavka i realizacija doznaka za inkontinenciju

-nabavka i realizacija doznaka za dijabetika pomagala

-nabavka i realizacija doznaka za pomagala za stomu

-nabavka i realizacija doznaka za hidrokoloidne obloge

-nabavka i realizacija doznaka za sluna i vidna pomagala

Sastanci sa osobljem za pojaanu njegu

-sastanci sa medicinskim sestrama 1x mjeseno

-sastanci sa njegovateljicama svaka 3-4 mjeseca

-sastanci komisije za izradu jelovnika svaki mjesec

Trajna edukacija medicinskih sestara

- 4 struna predavanja-medicinske sestre iz Doma-bodovano od strane HKMS-A

- odlazaka medicinskih sestara u druga mjesta radi edukacije,to pridonosi razvoj

njezine sposobnosti i vjetine za rad

-aktivno sudjelovanje medicinskih sestara u promicanju zdravlja kroz razna

sudjelovanja na sajmovima zdravlja,organiziranim tribinama itd.

-obiljeavanje Meunarodnog dana sestrinstva

Zdravstveno osoblje stacionara redovito odrava sastanke gdje se evaluiraju zadaci i

postavljaju novi ciljevi uz definiranje jasnih intervencija u radu s korisnicima.

Redovito emo odravati kontakte sa rodbinom korisnika i obavijetavati ih o

zdravstvenom stanju korisnika. Istiemo da je suradnja vrlo bitna za psihiko stanje

korisnika. Ponekad se odazivaju za pratnju u bolnici sa svojim blinjima, to

korisnicima prua dodatni osjeaj sigurnosti.

Veliku panju posveujemo prehrani bolesnika, te je osim obine prehrane ponuena

dijetna prehrana, odnosno una i dijabetika dijeta.

una dijeta sastoji se od tri obroka, posebno kuhana i prilagoena unim

bolesnicima, a dijabetika dijeta sastoji se od pet obroka tijekom dana i takoer je

prilagoena bolesnicima, bilo da su na oralnoj terapiji ili ovisni o inzulinu. Za skupinu

korisnika koje imaju smetnje sa gutanjem odnosno nisu u mogunosti pojesti meso ili

krutu namirnicu, organizirali smo posebnu pripremu namirnica na nain da ih mogu

nesmetano konzumirati. Za najtee bolesnike kojima je vrlo teko zadovoljiti

nutritivne potrebe daju se nadomjesci prehrane koji se ostvaruju na teret HZZO-a.

Redovito se vri kontrola i popravci svih potrebnih aparata i pomagala za siguran rad

sa pacijentom.

4.2. KVALITETA USLUGA STANOVANJA

Za odravanje istoe Doma, sobe korisnika, zajednikih prostora,

uredskih prostorija, te okolia Doma brine est istaica . istaice svakodnevno

odravaju higijenu i istou soba i svih prostorija u jedinici pojaane njege, a

odravanje istoe stambenog dijela odnosno kuica u kojima su smjeteni pokretni

korisnici vri se prema rasporedu.

Zajednike prostorije: dnevne boravke, blagovaone, ajne kuhinje, hodnike,

sanitarne vorove i ambulantu takoer iste svakodnevno. a uredske prostorije

iste i odravaju jednom tjedno.

U praonici rublja zaposlena je jedna osoba te ista radi od 07 do 15 sati gdje se

za potrebe ustanove vri pranje, peglanje i krojaki popravci.

Korisnicima u jedinici pojaane njege osigurava se svakodnevno pranje

posteljnog rublja, a u stambenom djelu jednom u 7 dana dok se osobno rublje pere

jednom tjedno, po potrebi i ee.

Pokretni korisnici brinu o istoi svoje odjee i svoje rublje po potrebi odnose

u praonicu rublja, a kod tee pokretnih i nepokretnih korisnika o tome vode brigu

njegovateljice te ih redovito presvlae i nose rublje na pranje.

4.3. KVALITETA USLUGE PREHRANE

Za pripremu obroka u kuhinji brinu se tri kuhara i tri pomona kuhara.

Korisnicima Doma osigurava se tri obroka dnevno kao i dva dodatna obroka

prema miljenju i uputi lijenika, a kakvoa i koliina obroka treba biti

primjerena zdravstvenom stanju i potrebama korisnika. Korisniku se osiguravaju

kolai i voe pet puta tjedno.

Jelovnik sastavlja posebna komisija koju ine socijalni radnik, gl.sestra,

ekonom, predstavnik korisnika, ef raunovodstva i kuhar koji je izradio jelovnik.

Komisija se sastaje jednom mjeseno, te usvaja jelovnik a posebnu pozornost

usmjerava na utroak namirnica kako bi se zadovoljili standardi prehrane korisnika

koje propisuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, made I socijalnu politiku.

Kuhinja se redovito dezinficira, te se prema uvedenom HACCP-u redovito

vri svakodnevno ienje i odravanje prostora i opreme u kuhinji, a prema planu

ienja koji je izradila Saponia Osijek. U 2019. godini nastaviti e se raditi na

odravanju kvalitete i istoe prostora kuhinje o emu e se voditi redovite evidencije.

Takoer se od strane Veterinarske stanice Vinkovci redovito kontrolira

mikrobioloka istoa kuhinje, te dostavljaju mikrobioloki nalazi. Vri se

kontrola pitke vode i pripremljene hrane u kuhinji.

Tijekom 2019. godine nabavka hrane usmjeriti e se na nabavu svjeih i

kvalitetnih ivenih namirnica, voditi e se rauna o primjeni normativa za

osobe starije ivotne dobi, redovitoj kontroli i kvaliteti hrane, naroito e se

voditi briga o raznolikosti jela i estetskom serviranju obroka.

Uveden je HACCP sustav, te se prema njemu vode sve evidencije za

odravanje prostora za pripremu, serviranje i skladitenje hrane.

U 2019. godini redovito e se odravati sastanci HACCP tima koji e pratiti

provoenje HACCP-a te na uoene nepravilnosti reagirati i raditi na njihovom

otklanjanju, u kuhinji nedostaju 2 kuhara.

4.4. KVALITETA USLUGE POMONO-TEHNIKIH POSLOVA

U pomono-tehnike poslove spadaju istaice, pralje, kuni majstor i

dostavlja obroka/pomoni radnik.

Tijekom 2019. godine plan i program istaica u ovoj slubi biti e

usmjeren na temeljitijem ienju svih prostora, pritom e voditi briga o nainu

skupljanja otpada, te njegovom razvrstavanju. Plan ienja i odravanja objekta i

opreme ustanove izradila je Saponia Osijek.

Izraen je Plan gospodarenja otpadom prema kojem e se sav otpad u 2018.

godini razvrstavati i predavati ovlatenim firmama, a svaki odvoz e se evidentirati.

Deratizacija i dezinsekcija obavljat e se kao i dosad, dva puta godinje te po

potrebi i ee od strane Veretrinarske stanice Vukovar s kojima naa ustanova ima

sklopljen ugovor.

Budui da ustanova ima veliku travnatu povrinu, radit e se na odravanju

iste, ali se planira sadnja novih trajnica i cvijea u krugu Doma.

Kuni majstor e voditi brigu o ispravnosti svih aparata, ureaja, strojeva i

rasvjetnih tijela , vriti e redovne kontrole i sitne popravke. U sluaju da se radi o

veem kvaru, pozivat e se ovlateni servis. Takoer e brinuti o ispravnosti i

udobnosti slubenih vozila, te e ih redovito odravati.

Pralja e tijekom 2019. godine brinuti o urednosti i istoi odjee korisnika

Doma, te vriti popravke istih, voditi e brigu o posteljnom rublju, potrebnoj koliini i

kvaliteti istoga.

5. STRUNO USAVRAVANJE ZAPOSLENIKA

Zaposlenici e i dalje sudjelovati u svim seminarima, predavanju ili

radionicama koje organizira CZSS ili Vukovarsko-srijemska upanija, a i druge

organizacije koje se bave tematikom starih i procesa starenja.

Struno usavravanje je neophodno, te e se prema mogunostima ustanove to vie

raditi na usavravanju strunih i ostalih radnika Doma.

Medicinske sestre sudjeluju u edukativnim predavanjima koje organiziraju

lanovi Komore medicinskih sestara, a i same medicinske sestre ovog Doma e

tijekom 2019. godine organizirati predavanja u naoj ustanovi koje se takoer

boduju od strane Hrvatske Komore medicinskih sestara.

Socijalni radnik e sudjelovati na strunim skupovima koje organizira

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Udruga socijalnih

radnika ili neka druga institucija.

U prostorijama radno-okupacijske terapije nalazi se domska knjinica.

O broju knjiga u knjinici Doma vodi se evidencija, a svaka nova knjiga koja se

donese u knjinicu se evidentira.

U knjinici e biti dostupan sav dnevni tisak i knjige.

6. SURADNJA S OBITELJI I DRUGIM INSTITUCIJAMA

Redovito se surauje s obitelji korisnika. Suraivati s obitelji znai ne

zaboraviti svog najblieg koji je smjeten u ustanovu, nego ga redovito

posjeivati i dalje razvijati odnos izmeu njih. Posjete i odlazak korisnika u

obitelji, naroito za blagdane oblik je suradnje na kojem e se ubudue vie

inzistirati, a to je jedan od ciljeva ustanove. Takoer je potrebno u suradnji sa

obitelji organizirati odlaske pokretnih korisnika na specijalistike preglede, budui da

ustanova prema postojeem pravilniku nije u obvezi osigurati tu vrstu usluge.

Nakon toga slijedi suradnja i kontakti sa Centrima za socijalnu skrb radi

to bolje zatite korisnika i ostvarenje njihovih prava i obveza. Na obiljeavanju

svih svjetskih i meunarodnih dana suraivat e se sa Gradskim drutvom Crvenog

kria Ilok, ali i ostalim udrugama i institucijama koji djeluju na prostoru grada Iloka.

Ova suradnja je ujedno i najrazvijeniji oblik suradnje.

Suradnja se i dalje odvija sa drugim domovima za starije i nemone

osobe, Vukovarsko-srijemskom upanijom, upnim uredom, Matinim uredima,

udrugama umirovljenika, lokalnim kulturno umjetnikim drutvima, lokalnim

radiom Ilok, Udrugom socijalnih radnika, bolnicama, domovima zdravlja i sl.

Suradnja e se i dalje razvijati sa nevladinim humanitarnim udrugama,

vjerskim zajednicama, kao i sa svim politikim strankama ( kroz njihove

humanitarne aktivnosti), a sve ovo za to kvalitetniji ivot naih korisnika.

Sa gradskom knjinicom Ilok takoer imamo izvrsnu suradnju iji smo

lan i koja nam donira tjedne asopise, a sudjelovat emo u dogaanjima knjinice

ija je tematika osobe tree ivotne dobi.

7. ODNOSI S JAVNOU

U ustanovi je omogueno kontinuirano prisustvo svih medija od

Hrvatske televizije, Vinkovake televizije , Hrvatskog radija, te lokalne radio

postaje Ilok. Sve je to kako bi se javnosti to vie mogao pribliiti rad ovog

Doma.

Ustanova takoer ima izraenu WEB stranicu (dom-ilok.com) na kojoj su

dostupni svi podaci o djelatnosti ustanove kao i Facebook, te posjetitelji WEB

stranice i Facebooka mogu pratiti zbivanja u ustanovi budui da se ona redovito

auriraju.

Redovito stie dnevni tisak Veernji list i Glas Slavonije. to se tie

potivanja privatnosti o tome se strogo vodi rauna i ubudue to e biti jedan

od zadataka ove ustanove.

Prema Zakonu o zatiti osobnih podataka ustanova ima osobu zaduenu za

davanje informacija koja e u 2019. godini voditi evidenciju o tome i dostavljati

AZOP-u potrebna izvjea.

8. INVESTICIJE

U 2019. godini planira se nastavak sanacije stambenog dijela ustanove,

odnosno kuica na nain da e se raditi na obnovi interijera i eksterijera kuica.

Naa ustanova podnijela je tubu zbog odbijenog zahtjeva od strane Fonda za

energetsku uinkovitost koji se odnosio na obnovu vanjskog dijela kuica.

Dok se sudski spor ne okona vriti emo minimalne zahvate na ureenju

kuica, takoer je pripremljena projektna dokumentacija za natjeaj Energetske

obnove javnih zgrada, ali velika prepreka je vlasnitvo nad ustanovom te je u 2019.

godini potrebno rjeavati pitanje prijenosa vlasnitva na jedinicu regionalne

samouprave.

Projektom se planira provoenje mjera energetske obnove i koritenje

obnovljivih izvora energije u zgradama, to bi rezultiralo smanjenje potronje energije

za grijanje/hlaenje na godinjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godinju

potronju.

Budui da smo lanica EU, otvaraju se mogunosti za kandidiranje projekata

iz podruja socijalne skrbi, ustanova e pratiti natjeaje te aplicirati projekt

rekonstrukcije i dogradnje Doma u suradnji sa osnivaem i lokalnom zajednicom, a u

2018. godini aplicirali smo tri projekta za poboljanje usluga s podruja socijalne

skrbi. Sve ee se uvia potreba za uvoenjem novih oblika socijalne skrbi

kao to su dnevni boravci, pomo i njega u kui, privremeni i povremeni

smjetaj i sl. Za te nove oblike socijalne skrbi , na alost u sadanjem prostoru

nema mjesta, ali ustanova je u 2011. godini uvela novu uslugu pomoi i njege u kui,

te je s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sklopljen

ugovor o pruanju takvih usluga tree ivotne dobi u gradu Iloku koji se u

2015.godini poeo provoditi te se njegovo proirenje planira u 2019. godini.

Cilj ovog vida usluga je zadravanje osoba to dulje u svojim domovima jer

im se kroz ovu uslugu prua obavljanje kuanskih poslova, odravanje osobne

higijene, dostava toplih obroka, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba i

nabavka ivenih namirnica.

U 2019. godini raditi e se na promociji svih vrsta usluga ustanove kako bi se

poveao broj korisnika.

URBROJ : 2648/18

Ilok, 24.12.2018.

RAVNATELJICA

DARIJA NIKOLI, mag.soc.rada