Dolphin™ 99EX/99GX Windows Embedded Handheld 6.5 ?? 99EX/99GX Windows Embedded Handheld 6.5 ile birlikte Hızlı Başlangı Kılavuzu 99EX-TR-QS Rev C 1/16

 • Published on
  30-Mar-2018

 • View
  216

 • Download
  3

Transcript

 • Dolphin 99EX/99GX Windows Embedded Handheld 6.5 ile birlikte

  Hzl Balang Klavuzu

  99EX-TR-QS Rev C1/16

 • DisclaimerHoneywell International Inc. (HII) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult Honeywell to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

  HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

  This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

  Web Adresi: www.honeywellaidc.com

  TrademarksMicrosoft, Windows, Windows Mobile, Windows Embedded Handheld, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Mobile Device Center, ActiveSync, and the Windows logo are either registered trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

  TORX is a trademark or registered trademark of Textron Inc.

  Other product names or marks mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of other companies and are the property of their respective owners.

  Copyright 20112016 Honeywell International Inc. All rights reserved.

 • Bu belge aadaki Dolphin modelleri ile ilgilidir: 99EXL0, 99EXLW, 99EXLG, 99GXL0, 99GXLG, 99EXBF ve 99EXLF.

  Kutunun ieriiKutunun aadaki paralar ierdiini dorulayn: Dolphin cep bilgisayar (terminal) Ana pil r dokmanlarNot: Terminalleriniz iin aksesuarlar sipari ettiyseniz, bunlarn

  da siparie dahil edildiini dorulayn.

  Dolphin terminalinin bakm iin geri gnderilmesinin gerekmesi olaslna kar orijinal ambalaj saklamaya dikkat edin.

  99EX/99GX ModelleriDolphin 99EX ve 99GX modeli terminalleri Honeywell International Inc. iin retilen 99EX-BTSC (Li-poly 3.7V, 11,3 watt saat) standart pil paketi modeli ve 99EX-BTEC (Li-iyon 3.7V, 18,5 watt saat) byk pil paketi ile kullanlmak zere tasarlanmtr.

  Dolphin 99EX ve 99GX modeli terminalleri tehlikeli konumlarda kullanma uygun deildir.!

  1

 • n ve Yan PanelNot: Dolphin modeliniz resimdeki modellerden farkl olabilir;

  ancak zellikler aksi belirtilmedike tm 99EX/99GX modelleri iin standarttr.

  G (Power) Tuu

  n Hoparlr

  Dolama Tular

  Mikrofon I/O Konektr

  Genel BildirimLED'i

  Dokunmatik Panel Ekran

  Ses Dzeyi Dmesi

  Sa Dme

  Scan Tuu

  arj Gsterge LED'i

  Arka Hoparlr(Yalnzca 99GX)

  p Ask(Yalnzca 99GX)

  Tarama Tetii (Yalnzca 99GX)

  Tutamak (Yalnzca 99EX)

  2

 • Arka Panel

  Sol Dme

  IRDA Balant Noktas

  Pil Kapa

  Dijital Kalem KskacEl Asks(Yalnzca 99EX)

  Dijital Kalem Yuvas

  Koruyucu SIM/Bellek Kart Kapa

  Arka Hoparlr

  El Feneri/Kamera Fla (Yalnzca 99EX)

  Renkli Kamera (Yalnzca 99EX)

  Grnt/Tarama Motoru Penceresi

  Pil Yuvas

  Pil Kapa Ayrma Mekanizmas

  T6 TORX Vida

  El Asks Kancas(Yalnzca 99EX)

  3

 • Kullanlabilir KlavyelerNot: fener ilevi ( ) tm 99GX modellerinde devre ddr.

  1

  SCAN

  VOL PGTAB

  ESCSEND END

  ENT

  3

  4 5 6

  7

  .

  + - / \

  ; :

  0 , #* @8 9

  DEF

  GHI JKL MNO

  PQRS T U V WXYZ

  F1F5

  F2F6

  F3F7

  F4F8

  SFT SP BKSP DEL

  ALTCTRL ALPHA

  2 ABC

  7

  SCAN

  VOL PGTAB

  ESCSEND END

  ENT

  9

  4 5 6

  1

  .

  + - / \

  ; :

  0 , #@*2 3

  F1F5

  F2F6

  F3F7

  F4F8

  SFT SP BKSP DEL

  ALTCTRL ALPHA

  8 DEF

  GHI JKL MNO

  PQRS T U V WXYZ

  ABC

  34 Tulu Nmerik (Hesap Makinesi) Klavye

  34 Tulu Alfa/Nmerik Klavye

  4

 • ALTCTRL NUM

  A B C D E

  F G H I J

  K L M N O

  P Q R S T

  U V W X Y

  Z

  1+

  @

  #*

  F1 F2 F3 F4 F5

  F6 F7 F8 F9 F10

  F15F14F13F12F11

  F17 F18 F19 F20F16

  F21 F22 F23 F24 F25

  2 3

  4 5 6

  7 8 9

  . 0

  SFT SP BKSP

  ,

  SCAN

  VOL PGTAB

  ESCSEND END

  ENT

  ALTCTRL

  A

  1 2 34 5 67 8 9

  0B C D E

  F G H I J

  K L M N O

  P Q R S T

  U V W X Y

  Z

  SFT #

  !

  ?

  ;

  @ $ &

  ~ `

  . ,*

  F6 F7 F8 F9 F10

  F15F14F13F12F11

  F17 F18 F19 F20F16

  F21 F22 F23 F24 F25

  BKSP

  SP

  DEL

  + - ( ) =

  :

  SCAN

  VOL PGTAB

  ESC

  ENT

  F1 F2 F3 F4 F5

  55 Tulu Tam Alfa/Nmerik Klavye

  43 Tulu Alfa/Nmerik Klavye

  5

 • Ana Pili takn99Ex/99GX, terminalden ayr ambalajlanm halde pille birlikte teslim edilir. Ana pili takmak iin aadaki admlar uygulayn. Pili karma yntemi hakknda bilgi iin, bkz. sayfa 7.1. El asksn terminalin arka paneline sabitleyen

  kancay serbest brakn (Yalnzca 99EX).2. Pil kapa tabannn yaknndaki mandallar

  kaldrarak pil kapan karn. 3. Pili pil yuvasna takn.

  4. Pil kapan yerine yerletirin. Kapak mandalnn kilitlenmesi iin bastrn. Pil kapa, cihaz almadan nce taklmaldr.

  5. El asksn yeniden tutturun (Yalnzca 99EX). 6. Ana pili arj etmek iin, terminali 99EX serisi arj

  evre birimlerinden birine balayn.Honeywell Li-poly veya Li-ion pillerinden birini kullanmanz neririz. Honeywell dndaki pillerin kullanm, garanti kapsamnda olmayan hasarlarla sonulanabilir.

  23

  !

  6

 • Ana Pili karma Terminalden bir pili karrken, pil kapan karmadan nce cihazn Bekleme Modu (bkz. sayfa 10) konumunda olmasna dikkat edin. Pil kapan kardktan sonra, ana pili karmadan nce en az 3 saniye bekleyin. Bu sre, cihazn uygun ekilde kapanmasna ve pil deiimi srasnda bellein korunmasna olanak tanr.

  Pil Hatas Bildirimi

  Terminaliniz aadaki iaretleri gsteriyorsa, pili yeni bir Honeywell pil paketiyle deitirin. Dokunmatik panel ekrann st ksmndaki Balk

  ubuunda grlyorsa. Genel Bildirim LED'i krmz renkte yanp snyorsa. Dokunmatik panel ekrann alt ksmndaki Balk

  ubuunda bir Bildirim grlyorsa.

  Pil Paketinin Kullanlmas ve AtlmasAada pillerin gvenli kullanm ve atlmas ilgili genel ilkeler verilmitir: Skmeyin veya amayn, ezmeyin, bkmeyin veya

  biimini bozmayn, delmeyin ya da paralamayn. Pil zerinde deiiklik yapmayn, pili yeniden imal

  etmeyin, pile yabanc nesneler sokmaya almayn, suya veya dier svlara daldrmayn ya da maruz brakmayn, atee tutmayn, patlamaya veya dier tehlikelere maruz brakmayn.

  Pilin yanl kullanlmas yangn, patlama veya dier tehlikelerle sonulanabilir.

  Honeywell Li-ion veya Li-poly pillerinden birini kullanmanz neririz. Honeywell dndaki pillerin kullanlmas, kullanc iin kiisel riskler oluturabilir.

  7

 • Pili yalnzca belirtildii sistem iin kullann. Pili Dolphin terminallerinde ve evre birimlerinde kullanm amacnn dnda kullanmayn.

  Pili yalnzca IEEE-Std-1725-2006 standard uyarnca yeterli bulunmu bir arj sistemiyle birlikte kullann. Uygun bulunmam bir pilin ya da arj cihaznn kullanlmas yangn, patlama, sznt ya da dier risklere neden olabilir.

  Pili yalnzca IEEE-Std-1725-2006 standard uyarnca yeterli bulunmu bir pille deitirin. Uygun bulunmam bir pilin kullanlmas yangn, patlama, sznt ya da dier risklere neden olabilir.

  Arzal pilleri hemen deitirin; arzal pillerin kullanlmas Dolphin terminaline zarar verebilir.

  Kullanlm bir pili hibir zaman pe atmayn. Kullanlm pilleri yerel ynetmeliklere uygun olarak elden karn.

  Pili ksa devre yaptrmayn veya atee atmayn; patlayp ar yaralanmaya neden olabilir. Metalik iletken nesnelerin pil terminalleriyle temas etmesine izin vermeyin.

  Verilen Honeywell pilin fiziksel olarak hasar grdn gzlemlerseniz, incelenmesi iin ltfen Honeywell International Inc.e ya da yetkili bir servis merkezine gnderin. Bkz. Teknik Yardm, sayfa 24.

  Terminali veya pili yere drmeyin. Terminal veya pil yere drlrse (zellikle sert bir yzeye), incelenmesi iin Honeywell International Inc.e ya da yetkili bir servis merkezine gnderin. Bkz. Teknik Yardm, sayfa 24.

  Pilin veya arj cihaznn dzgn bir ekilde altndan emin deilseniz, incelenmesi iin

  8

 • Honeywell International Inc.e ya da yetkili bir servis merkezine gnderin.

  Pilin gereinden fazla arj edilmesi, pil performansn drebilir. Terminalinizde pil gcnn azald gsterildiinde pili yeniden arj edin.

  Piliniz birden fazla kez arj edilebilir, ancak pil mr snrldr. Pil yeterince dolu kalamadnda yenisiyle deitirin.

  9

 • Bekleme Modu Terminal nceden programlanan bir sreyle bota kaldnda, terminal otomatik olarak Bekleme Moduna geer. Bu sreyi, G (Power) Sistem Ayarlarnda yer alan Gelimi (Advance) sekmesinde programlayabilirsiniz. Ayrntl bilgi iin www.honeywellaidc.com adresindeki Dolphin 99EX/99GX Kullanm Klavuzuna bakn. Terminali kendiniz Bekleme Moduna almak iin Power tuunu ekran boalana kadar basl tutun.

  Terminali Bekleme Modundan karmak iin,

  Power tuuna veya SCAN tuuna basn.

  Not: Terminali Bekleme Moduna mutlaka pil kapan karmadan nce almalsnz. Pili karma yntemi hakknda bilgi iin, bkz. sayfa 7.

  SCAN

  10

 • Dolphin'i arj EtmeDolphin 99EX ve 99GX modeli terminalleri u 99EX arj cihazlar ve kablolaryla kullanlmak zere tasarlanmtr: 99EX-HB, 99EX-EHB, 99EX-MB, 99EX-NB, 99EX-CB, 99EX-DEX, 99EX-RS232, 99EX-USB, 99EX-MC ve 99EX-USBH.

  Uyar! Dolphin arj evre birimleri tehlikeli ortamlarda kullanlmak zere tasarlanmamtr.

  Terminalleri/pilleri evre birimleriyle elemeden nce tm bileenlerin kuru olduundan emin olun. Islak bileenlerin taklmas, garanti kapsamnda olmayan hasarlara neden olabilir.

  Ana pili arj etmek iin, terminali 99EX serisi arj evre birimlerinden birine balayn.Ana pilin arj sresi, standart pil iin 4 saat ve byk pil iin 6 saattir. Honeywell, dahili yedek pilin tamamen arj olmas iin Dolphin terminalinin ilk kullanm ncesinde en az 24 saat arj edilmesini nerir.

  !

  !

  AUX Pil Yuvas

  HomeBase

  11

 • HomeBase (99EX-HB Modeli)99EX-HB arj cihaz, Honeywell International Inc. iin retilen 99EX-BTSC (Li-poly 3,7V, 11,3 watt saat) standart pil paketi modeli ve 99EX-BTEC (Li-ion 3,7V, 18,5 watt saat) byk pil paketi ile ve Dolphin 99EX ya da 99GX modeli terminaller ile kullanlmak zere tasarlanmtr. Cihazla birlikte yalnzca UL Listesinde bulunup Honeywell tarafndan 12VDC kla uygun bulunmu ve 3 amp g kaynaklarn kullann.

  Uyar! HomeBase tehlikeli ortamlarda kullanlmak zere tasarlanmamtr

  n Panel

  Arka Panel

  !

  G (Power) / Yaslama (Dock) LED'i

  AUX Pil LED'i COMM LED'i

  USB Balant Noktas

  Seri Balant Noktas

  DC G (Power) Girii

  12

 • HomeBase LED Gstergeleri

  Krmz HomeBase ak ancak yerletirilmi terminal yok.

  Yeil HomeBase ak ve terminal tabana uygun ekilde yerletirilmi.

  Turuncu Yedek pil arj ediliyor.

  Yeil Yedek pilin arj ilemi tamamland ve kullanma hazr.

  KrmzYanp Snyor

  Yedek pilin i ss ok yksek veya bir pil hatas var. Yedek pili daha serin bir ortamda arj edin veya pili yeni bir Honeywell Li-ion veya Li-poly pille deitirin.

  Seri Balant Noktas letiimi

  Krmz Seri verileri, ana cihazdan tabana gnderiliyor.

  Yeil Seri verileri, tabandan ana cihaza gnderiliyor.

  Turuncu Seri verileri ayn anda her iki yne gnderiliyor.

  USB Balant Noktas letiimi

  Yeil Ana i istasyonuyla bir USB balants kuruldu.

  13

 • 14

  arj/letiim KablolarUyar! arj/letiim Kablolar tehlikeli ortamlarda kullanlmak zere tasarlanmamtr.

  Cihazla birlikte yalnzca UL Listesinde bulunup Honeywell tarafndan 5VDC kla uygun bulunmu ve 3 amp g kaynaklarn kullann.

  !

  USB Konektr

  RS232 Konektr

  Ana Cihaz

  G Kablosu COMM Kablosu

  Priz Adaptr

  RS232, DEX A/V Konektr

  Dolphin 99EX (resimde) veya 99GX

  Veya

  Veya

 • LED GstergelerLCD ekrann zerinde Honeywell logosunun sa ve sol yanlarnda iki adet k yayan diyot (LED) yer alr.Genel Bildirim LED'i (sa) sfrlama, tarama/grntleme ve fotoraf ekme srasnda yanp sner ve srekli yanar. Bu LED, eitli yazlm uygulamalaryla programlanabilir. arj Gsterge LED'i (sol) Power Tools BattMon uygulamas etkinletirildiinde ve cihaz AC arjnda bulunduunda yanar. Ayrntl bilgi iin, bkz. Windows Embedded Handheld 6.5 iin Dolphin Power Tools Kullanm Klavuzu.

  stemci Cihaz

  G Kablosu

  Priz Adaptr Dolphin 99EX (resimde) veya 99GX

  15

 • Pil Durumu GstergesiDolphinin pil durumu, dokunmatik ekrann en st ksmndaki Balk ubuunda belirtilir.

  Pil arj ediliyor. Terminal, harici bir g kayna kullanyor.

  Pil tam dolu.

  Pil yksek dzeyde dolu.

  Pil orta dzeyde dolu.

  Pil dk dzeyde dolu.

  Pil ok dk dzeyde dolu. Pili arj edin.

  Bir pil hatas meydana geldi. Ana pili yeni bir Honeywell Li-poly veya Li-ion pille deitirin.

  16

 • letiimVerileri (rn. e-posta, kii bilgileri ve takvim) terminal ve ana i istasyonu (bilgisayar) arasnda uyumlu klmak iin:

  1. Bilgisayarnza ActiveSync (srm 4.5 veya zeri) veya Windows Mobile Device Center (WDMC) kurulmaldr. ActiveSync veya WDMC'nin en son srmn Microsoft Web sitesinden indirebilirsiniz.(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001).Not: Dolphin terminalleri, ActiveSync nceden kurulmu

  ekilde verilir. Dolphin terminalinizdeki ActiveSync; Windows Vista veya Windows 7 ile iletilen bilgisayarlarda WDMC ve Windows XP ile iletilen bilgisayarlarda ActiveSync ile alr.

  2. Dolphin terminali ve bilgisayar, ayn iletiim tr iin yaplandrlmaldr.

  3. letiimi balatmak iin terminali bilgisayara (bir Dolphin evre birimi kullanarak) balayn.

  ActiveSync veya Windows Mobile Device Center hakknda ayrntl bilgi iin bkz. www.microsoft.com.

  Honeywell evre birimleri, g kablolar ve g adaptrleri kullanmanz neririz. Honeywell dndaki evre birimleri, kablolar veya g adaptrlerinin kullanm, garanti kapsamnda olmayan hasarlara yol aabilir.

  Yazlm Upgrade IlemleriDolphin terminalinizin mevcut yazlm upgrade ilemleri hakknda ayrntl bilgi iin, bir Honeywell teknik destek temsilcisiyle irtibata gein. bkz. Teknik Yardm sayfa 24.

  !

  17

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001

 • Bellek Kart TakmaNot: lk kullanmdan nce tm SD kartlar formatlayn.1. Terminali Bekleme Moduna

  almak iin G (Power) tuuna basn.

  2. Terminalin arka panelindeki hoparlrn yannda bulunan el asks kancasn serbest brakn (Yalnzca 99EX modelleri).

  3. Pil kapan karn.4. En az 3 saniye bekleyin,

  sonra pili karn.5. Koruyucu kapa kapal

  konumda tutarak T6 TORX vidasn skn.

  6. Bellek soketine erimek iin kapan sol alt kesini yukar kaldrn.

  7. Kapa, terminalin IrDa balant noktas tarafna doru kaydrarak sokete eriim kapann kilidini an.

  8. Kapa, soketi aa karmak iin yukar kaldrn.

  9. MicroSD veya microSDHC kart soketin kapana kaydrn.Not: Bellek kartnn zerindeki

  arayzn, soketteki arayze temas etmesine dikkat edin; kart zerindeki entii soketin entiiyle ayn hizaya getirin.

  Adm 5

  Adm 6

  Adm 7

  Adm 8

  Adm 9

  18

 • 10. Eriim kapan kapatn ve kilitleyin.

  11. Bellek soketinin zerindeki koruyucu kapa kapatn. Kapa kapal konumda sabitlemek iin T6 TORX vidasn takn ve skn.

  12. Pili ve pil kapan takn. El asksn terminale tekrar tutturun (Yalnzca 99EX modelleri).

  13. Terminali altrmak iin G (Power) tuuna veya SCAN tuuna basn.

  SIM Kart Takma1. Terminali Bekleme Moduna

  almak iin G (Power) tuuna basn.

  2. Terminalin arka panelindeki hoparlrn yannda bulunan el asks kancasn serbest brakn (Yalnzca 99EX modelleri).

  3. Pil kapan karn. 4. En az 3 saniye bekleyin,

  sonra pili karn.5. Koruyucu kapa kapal

  konumda tutarak T6 TORX vidasn skn.

  6. SIM kart soketine erimek iin kapan sol alt kesini yukar kaldrn.

  Adm 10

  Adm 5

  Adm 6

  19

 • 7. Kapa, terminalin IrDa balant noktas tarafna doru kaydrarak sokete eriim kapann kilidini an. Not: SIM kapa yuvasna keskin

  cisimler sokmayn. Keskin cisimler sokmak, hassas elektronik paralara hasar verebilir.

  8. Kapa, soketi aa karmak iin yukar kaldrn.

  9. SIM kart sokete takn.Not: Kart zerindeki arayzn,

  soketteki SIM Kart arayzne temas etmesine dikkat edin; kartn kesik kesini soketin kesik kesiyle ayn hizaya getirin.

  10. Eriim kapan kapatn ve kilitleyin.

  11. Bellek soketinin zerindeki koruyucu kapa kapatn. Kapa kapal konumda sabitlemek iin T6 TORX vidasn takn ve skn.

  12. Pili ve pil kapan takn (Yalnzca 99EX modelleri).

  13. Terminali altrmak iin G (Power) tuuna veya SCAN tuuna basn.

  Adm 7

  Adm 8

  Adm 9

  Adm 10

  20

 • Barkod okuyucuyu Kullanma

  1. > Demolar (Demos) > Tarama Demosu (Scan Demo) seeneine hafife dokunun.

  2. Dolphin terminalini barkoda dorultun.

  3. Hedefleme nn veya desenini aadakilerden birini basl tutarak yanstn: tetik (yalnzca 99GX modelleri), SCAN tuu (tm modeller) veya terminalin yan dmelerinden biri (tm modeller).

  4. Krmz LED yanacaktr. 5. Hedefleme nn barkodun zerinde ortalayn;

  bkz. Hedefleme Seenekleri sayfa 22.6. Barkod baaryla okunduunda, okuma LED'i yeil

  renge dnr ve terminal bip sesi karr.7. Barkod bilgisi, kullanmdaki uygulamaya girilir.

  99EX Modeller

  99GX Modelleri

  21

 • Hedefleme Seenekleri

  N5603 Krmz High-Vis Hedefleme Deseni

  N5600 Yeil Hedefleme In

  Dorusal Barkod

  2D Matris Simgesi

  22

 • Renkli Kameray KullanmaNot: Aadaki zellik 99GX modellerinde desteklenmez.

  1. > Demolar (Demos) > Kamera Demosu (Camera Demo) seeneine hafife dokunun.

  2. Ekrann st ksmndaki meny kullanarak kamera ayarlarn yapn.

  3. Terminalin kamera merceini, grntsn ekmek istediiniz nesneye dorultun. Kamera mercei, terminalin arka panelinde yer alr.

  4. Nesneyi, dokunmatik ekranda ortalayn.

  5. ENT tuuna basn

  6. Fotoraf ekerken terminalin krmz LED'i yanacaktr.

  Not: Fotoraflarnz incelemek veya dzenlemek iin yeil oka hafife dokunun.Fotoraf inceleme/dzenleme ekranndan kmak iin yeil kutuya hafife dokunun.

  KameraMercei

  KameraFla

  ENT

  23

 • Yazlm Sfrlamas (Warm Boot)

  Yazlm sfrlamas, cihazda tekrar n-ykleme gerekletirir ve RAM'da oluturulan tm nesneleri muhafaza eder.

  1. CTRL + ENTER tularna basn ve yaklak 5 saniye basl tutun.

  2. Terminal sfrlanrken okuma ve tarama LEDleri yaklak saniye yanp sner.

  3. Sfrlama tamamlandnda Bugn (Today) ekran grnr.

  Donanm Sfrlamas (Cold Boot)Donanm sfrlamas, cihazda tekrar n-ykleme gerekletirir ve sfrlama annda RAM'da alan tm ak uygulamalar kapatr.

  1. CTRL + ESC tularna basn ve yaklak 5 saniye basl tutun.

  2. Okuma ve tarama LED'leri yaklak 3 saniye yanacaktr.

  3. Terminal tekrar balatlr.

  Fabrika AyarlarFabrika Ayarlarna (Temiz Balatma) nasl geri dnlecei ile ilgili bilgi almak iin kullanc klavuzuna bakn.

  Teknik YardmTeknik destek, rn servisi veya onarmlar iin irtibat bilgileri www.honeywellaidc.com adresinde bulunur.

  ALTCTRL

  ENT

  ALTCTRL

  ESC

  24

 • Kullanc BelgeleriKullanc klavuzu ve dier dokmanlar iin, www.honeywellaidc.com sitesini ziyaret edin.

  Snrl Garantirnnzn garanti bilgileri iin bkz. www.honeywellaidc.com/warranty_information.

  PatentlerPatent bilgileri iin bkz. www.hsmpats.com.

  25

 • Honeywell9680 Old Bailes RoadFort Mill, SC 29707

  Dolphin 99EX/99GXWindows Embedded Handheld 6.5 ile birlikteHzl Balang KlavuzuDisclaimerTrademarksKutunun ierii99EX/99GX Modellerin ve Yan PanelArka PanelKullanlabilir Klavyeler34 Tulu Alfa/Nmerik Klavye34 Tulu Nmerik (Hesap Makinesi) Klavye43 Tulu Alfa/Nmerik Klavye55 Tulu Tam Alfa/Nmerik Klavye

  Ana Pili taknAna Pili karmaPil Hatas Bildirimi

  Pil Paketinin Kullanlmas ve AtlmasBekleme ModuDolphin'i arj EtmeHomeBase (99EX-HB Modeli)n PanelArka PanelHomeBase LED Gstergeleri

  arj/letiim KablolarLED GstergelerPil Durumu GstergesiletiimYazlm Upgrade IlemleriBellek Kart TakmaSIM Kart TakmaBarkod okuyucuyu KullanmaHedefleme SeenekleriN5603 Krmz High-Vis Hedefleme DeseniN5600 Yeil Hedefleme In

  Renkli Kameray KullanmaYazlm Sfrlamas (Warm Boot)Donanm Sfrlamas (Cold Boot)Fabrika AyarlarTeknik YardmKullanc BelgeleriSnrl GarantiPatentler

Recommended

View more >