20
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH TAHUN 2021 TINGKATAN 5 (SISIPAN) Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

TAHUN 2021

TINGKATAN 5 (SISIPAN)

Dokumen Penjajaran Kurikulum

SAINS SUKAN

Page 2: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN
Page 3: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah

melaksanakan penjajaran kurikulum selaras

dengan pengumuman pembukaan semula

sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan

2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan

Kurikulum Standard Sekolah Menengah

(KSSM) telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan

pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi

keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber

2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.

Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun

masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan

memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.

Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan

pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran

murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah

kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula

berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum

sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan

asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan

tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan

pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan

melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih

berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.

Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 4: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN
Page 5: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

1

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

BIDANG 3: PENGENALAN SAINS PERGERAKAN (Tingkatan 4)

Nota:

1. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang tidak dapat dihabiskan semasa Tingkatan 4 boleh disisipkan dalam PdP Sains Sukan

Tingkatan 5.

2. Kod S bermaksud tajuk, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tingkatan 4 yang disisipkan di Tingkatan 5.

S3.1 Satah dan Pergerakan Asas

S3.1.1 Menyatakan posisi rujukan anatomi. S3.1.2 Menyatakan pembahagian tubuh

mengikut satah sagital, satah frontal dan satah melintang.

3.1.3 Mengenal pasti pergerakan asas

berdasarkan satah sagital, satah frontal dan satah melintang.

S3.2 Jenis-jenis Gerakan

S3.2.1 Menerangkan ciri-ciri gerakan linear, gerakan bersudut dan gerakan umum.

S3.2.2 Menjelaskan ciri-ciri daya yang

menghasilkan gerakan linear dan gerakan bersudut.

S3.2.3 Mengenal pasti gerakan linear,

gerakan bersudut dan gerakan umum dalam aksi sukan.

Page 6: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

2

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

S3.3 Asas Kinematik Gerakan

S3.3.1 Mentakrif kinematik dalam pergerakan.

S3.3.2 Menjelaskan perkaitan antara

sesaran, halaju, dan pecutan dalam pergerakan manusia.

S3.3.3 Mengukur halaju dan pecutan

berdasarkan sesaran dan masa pergerakan.

S3.4 Asas Kinetik Gerakan

S3.4.1 Mentakrif kinetik dalam pergerakan. S3.4.2 Menjelaskan daya dan tork (torque)

dalam pergerakan. S3.4.3 Mengenal pasti komponen tuas dan

kelas tuas dalam sistem rangka manusia.

S3.4.4 Menerangkan kelebihan dan

kekurangan mekanikal pada sistem tuas dalam aksi sukan.

Page 7: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

3

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

S3.5 Hukum Newton

S3.5.1 Menerangkan Hukum Newton Pertama (Hukum Inersia) dalam pergerakan sukan.

S3.5.2 Menerangkan Hukum Newton

Kedua (Hukum Pecutan) dalam pergerakan sukan.

S3.5.3 Menerangkan Hukum Newton

Ketiga (Hukum Reaksi) dalam pergerakan sukan.

S3.6 Stabiliti

S3.6.1 Mentakrif stabiliti dalam pergerakan.

S3.6.2 Menjelaskan pengaruh pusat

graviti, garis graviti, luas tapak sokongan, taburan jisim, dan geseran pada

permukaan terhadap stabiliti dalam pergerakan.

Page 8: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

4

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

S3.7 Asas Kemahiran

Motor Manusia

S3.7.1 Mentakrif kemahiran motor. S3.7.2 Menerangkan ciri-ciri lakuan motor

involuntari dan lakuan motor voluntari.

S3.7.3 Menjelaskan mekanisme

penghasilan lakuan motor involuntari dan lakuan motor voluntari.

S3.7.4 Menyatakan perbezaaan ciri-ciri

kemahiran generik dan kemahiran sekunder.

S3.7.5 Menerangkan tiga kriteria

pengkelasan kemahiran motor. S3.7.6 Menyatakan fungsi visual,

vestibular, dan somatosensori dalam kemahiran motor S3.7.7 Menunjuk cara dominan visual

dalam pelakuan motor diskrit. S3.7.8 Menunjuk cara peranan visual,

vestibular, dan somatosensori dalam mengawal postur.

Page 9: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

5

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

BIDANG 4 : KECERGASAN DAN PERSEDIAAN FIZIKAL

4.1 Pengenalan

Kecergasan

4.1.1 Menerangkan konsep asas kesejahteraan.

4.1.2 Menerangkan perkaitan antara kecergasan fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani untuk mencapai kesejahteraan.

4.1.3 Menjelaskan komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor.

4.2 Pengukuran

Kecergasan

Fizikal

4.2.1 Memerihal ujian untuk mengukur

komponen kecergasan fizikal

berdasarkan kesihatan.

4.2.2 Memerihal ujian untuk mengukur

komponen kecergasan fizikal

berdasarkan lakuan motor.

4.2.3 Merancang dan melaksanakan ujian

kecergasan fizikal.

4.2.4 Mentafsir keputusan ujian

kecergasan fizikal berdasarkan

norma.

Page 10: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

6

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4.2.5 Menghasilkan laporan ujian

kecergasan fizikal.

4.3 Prinsip

Latihan

Fizikal

4.3.1 Menerangkan prinsip latihan fizikal.

4.3.2 Menerangkan contoh aplikasi prinsip latihan dalam latihan fizikal.

4.4 Kaedah

Latihan

Fizikal

4.4.1 Menyenarai latihan yang

meningkatkan kecekapan sistem

tenaga aerobik dan anaerobik.

4.4.2 Menyenarai latihan yang

meningkatkan kecekapan sistem

otot rangka.

4.4.3 Memerihal isipadu dan intensiti

latihan sebagai pemboleh ubah

dalam latihan.

4.4.4 Merancang dan melaksanakan

latihan meningkatkan kecekapan

sistem tenaga aerobik dan

anaerobik.

4.4.5 Merancang dan melaksanakan

latihan yang meningkatkan

kecekapan sistem otot rangka.

Page 11: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

7

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4.4.6 Menghitung beban latihan selepas

melakukan latihan jarak jauh

perlahan (Long Slow Distance -

LSD) dan sebelum latihan jeda

berdasarkan intensiti dan isipadu

latihan.

4.4.7 Merancang dan melaksanakan satu

sesi latihan fizikal bagi sukan yang

dipilih.

4.4.8 Menerangkan perbezaan antara

keletihan dengan kelesuan otot.

4.4.9 Merancang strategi mengurangkan

keletihan dan kelesuan otot semasa

melakukan latihan fizikal.

BIDANG 5 : PEMAKANAN SUKAN

5.1 Pengenalan

Pemakanan

Sukan

5.1.3 Membandingkan kesan pengambilan

makanan berdasarkan piramid

makanan dengan piramid makanan

atlet terhadap prestasi atlet.

5.1.4 Mencerakin punca dan kesan

malnutrisi terhadap prestasi atlet.

5.1.1 Membezakan antara pemakanan

dengan pemakanan sukan.

5.1.2 Membincangkan kepentingan

pemakanan seimbang untuk

kesihatan dan prestasi atlet.

Page 12: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

8

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

5.2 Keperluan Tenaga

dan Sumber Tenaga

dalam Pemakanan

Sukan

5.2.1 Menghuraikan tenaga daripada

sumber makanan.

5.2.2 Membezakan sumber tenaga

eksogenus dan endogenus untuk

aktiviti sukan yang berbeza dari segi

intensiti dan jangka masa.

5.2.3 Mengguna pakai Sistem Pertukaran

Makanan (Food Exchange System)

untuk menganalisis makanan yang

setara dari segi kalori dan

kandungan nutrien.

5.3 Bendalir Tubuh,

Elektrolit dan

Pentermokawalaturan

5.3.1 Menjelaskan bendalir tubuh, elektrolit

dan pentermokawalaturan.

5.3.2 Menjelaskan keperluan pengambilan

cecair dan elektrolit sebelum,

semasa dan selepas bersukan.

5.3.3 Merancang kuantiti minuman yang

perlu diambil sebelum, semasa dan

selepas bersukan berdasarkan

jangka masa aktiviti.

5.3.4 Membuat justifikasi status hidrasi

berdasarkan warna urin sebelum dan

selepas bersukan.

Page 13: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

9

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

5.4 Bantuan Ergogenik

Pemakanan

5.4.1 Menghuraikan bantuan ergogenik

pemakanan.

5.4.2 Membahaskan peranan dan kesan

penyalahgunaan bantuan ergogenik

pemakanan seperti kafein, kreatin,

bikarbonat, whey protein dan

tokokan karbohidrat kepada

kesihatan, prestasi atlet dan

pematuhan World Anti Doping

Agency (WADA).

5.5 Strategi Pemakanan

Sukan

5.5.1 Menerangkan strategi pemakanan

yang sesuai sebelum, semasa dan

selepas latihan dan pertandingan

berdasarkan jenis dan kuantiti

nutrien serta masa pengambilannya.

5.5.2 Merancang pemakanan yang sesuai

untuk seorang atlet bagi memenuhi

keperluan latihan atau pertandingan

mengikut jenis sukan.

BIDANG 6 : ASAS PSIKOLOGI SUKAN DAN SOSIOLOGI SUKAN

6.1 Asas Psikologi dalam Sukan

6.1.3 Menghuraikan interaksi antara

emosi, kognitif dan fizikal terhadap

prestasi atlet.

6.1.1 Menjelaskan Psikologi Sukan.

Page 14: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

10

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

6.1.2 Menerangkan peranan dan etika

psikologis sukan serta bidang

kepakarannya.

6.2 Motivasi dan

Penetapan Matlamat

6.2.3 Membahaskan kesan ganjaran

kepada atlet.

6.2.4 Menerangkan kepentingan

penetapan matlamat kepada atlet.

6.2.5 Membandingkan penetapan

matlamat proses, matlamat hasil dan

matlamat prestasi kepada prestasi

atlet.

6.2.6 Menjelaskan tahap penetapan

matlamat jangka pendek, jangka

sederhana dan jangka panjang.

6.2.1 Menjelaskan motivasi dalam sukan.

6.2.3 Mengenal pasti sumber motivasi

intrinsik dan ekstrinsik.

6.3 Keagresifan dalam

Sukan

6.3.1 Menjelaskan keagresifan dalam

sukan.

6.3.2 Membezakan keagresifan ketara,

keagresifan instrumental dan

perlakuan asertif.

Page 15: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

11

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

6.3.3 Menganalisis dan mengenal pasti

faktor-faktor yang mempengaruhi

keagresifan dalam sukan.

6.4 Kebimbangan dan

Kemahiran Psikologi

Sukan

6.4.1 Menjelaskan kebimbangan dalam

sukan.

6.4.2 Mengenal pasti faktor penyebab

kebimbangan.

6.4.3 Membezakan antara kebimbangan

tret dengan kebimbangan seketika.

6.4.4 Melakukan kemahiran psikologi

sukan dengan menggunakan kaedah

pernafasan, relaksasi otot progresif,

imageri dan kata rangsangan kendiri

bagi meningkatkan prestasi dalam

sukan.

6.4.5 Memilih kemahiran psikologi yang

sesuai mengikut situasi dan individu

untuk meningkatkan prestasi dalam

sukan.

6.5 Pengenalan Sosiologi

Sukan

6.5.3 Membandingkan antara proses

sosialisasi ke dalam sukan dengan

sosialisasi menerusi sukan.

6.5.1 Menjelaskan Sosiologi Sukan.

6.5.2 Membezakan antara main, sukan,

rekreasi dan Pendidikan Jasmani.

Page 16: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

12

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

6.6 Kesan Penglibatan

dalam Sukan

6.6.1 Membahaskan kesan penglibatan

individu dalam sukan.

6.6.2 Menganalisis kesan penyertaan dan

penganjuran sukan kepada negara

dalam kontek sosial, ekonomi, politik

dan patriotisme berdasarkan satu

contoh penganjuran sukan.

BIDANG 7 : KECEDERAAN SUKAN DAN LANGKAH PENCEGAHAN

7.1 Pengenalan

Kecederaan Sukan

7.1.1 Menjelaskan punca kecederaan sukan berdasarkan faktor kendiri, pihak ketiga, peralatan dan persekitaran.

7.1.2 Menerangkan langkah-langkah pencegahan kecederaan sukan dari segi pakaian, peralatan sukan, peralatan perlindungan dan persekitaran.

7.1.3 Menerangkan peralatan perlindungan yang digunakan dalam sukan untuk mencegah kecederaan.

7.1.4 Menghasilkan alat ganti peralatan

perlindungan yang boleh digunakan dalam sukan.

Page 17: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

13

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

7.2 Jenis-jenis

Kecederaan Sukan

7.2.1 Menghuraikan jenis kecederaan sukan yang melibatkan tisu lembut dan tisu keras.

7.2.2 Mengenal pasti tanda dan simptom

pelbagai kecederaan sukan. 7.2.3 Membezakan kecederaan akut dan

kecederaan kronik.

7.3 Pengurusan

Kecederaan Sukan

7.3.1 Menjelaskan pengurusan kecederaan yang melibatkan Talk, Observe, Touch, Active Movement, Passive Movement, dan Skill Test (TOTAPS), Rest, Ice, Compression, Elevation, dan Refer (RICER), Danger, Respons, Airway, Breathing, dan Circulation (DRABC) dan posisi pemulihan.

7.3.2 Menunjuk cara pengurusan

kecederaan yang melibatkan TOTAPS, RICER, DRABC dan posisi

pemulihan.

7.3.3 Menerangkan fungsi balutan, splinting dan taping.

7.3.4 Melakukan teknik balutan, splinting dan taping.

Page 18: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

14

Bidang

Standard Kandungan / Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

7.3.5 Menghasilkan alat ganti bagi alatan

balutan, splinting dan taping.

7.4 Terapi dan

Rehabilitasi Sukan

7.4.1 Menerangkan rehabilitasi sukan dan

kepentingan rehabilitasi sukan.

7.4.2 Mencadangkan terapi yang sesuai

berdasarkan jenis kecederaan

sukan.

7.4.3 Menerangkan peringkat-peringkat rehabilitasi sukan.

7.5 Stres Haba 7.5.1 Menjelaskan stres haba dan punca

stres haba.

7.5.2 Menjelaskan kecederaan yang

disebabkan oleh stress haba.

7.5.3 Mencadangkan strategi

mengurangkan risiko stres haba.

Page 19: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

15

Page 20: Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)

16