of 20 /20
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH TAHUN 2021 TINGKATAN 5 (SISIPAN) Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dokumen Penjajaran Kurikulum SAINS SUKAN

melaksanakan penjajaran kurikulum selaras
dengan pengumuman pembukaan semula
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.
Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah
kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
1
Bidang
BIDANG 3: PENGENALAN SAINS PERGERAKAN (Tingkatan 4)
Nota:
1. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang tidak dapat dihabiskan semasa Tingkatan 4 boleh disisipkan dalam PdP Sains Sukan
Tingkatan 5.
2. Kod S bermaksud tajuk, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tingkatan 4 yang disisipkan di Tingkatan 5.
S3.1 Satah dan Pergerakan Asas
S3.1.1 Menyatakan posisi rujukan anatomi. S3.1.2 Menyatakan pembahagian tubuh
mengikut satah sagital, satah frontal dan satah melintang.
3.1.3 Mengenal pasti pergerakan asas
berdasarkan satah sagital, satah frontal dan satah melintang.
S3.2 Jenis-jenis Gerakan
S3.2.1 Menerangkan ciri-ciri gerakan linear, gerakan bersudut dan gerakan umum.
S3.2.2 Menjelaskan ciri-ciri daya yang
menghasilkan gerakan linear dan gerakan bersudut.
S3.2.3 Mengenal pasti gerakan linear,
gerakan bersudut dan gerakan umum dalam aksi sukan.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
2
Bidang
S3.3 Asas Kinematik Gerakan
S3.3.2 Menjelaskan perkaitan antara
S3.3.3 Mengukur halaju dan pecutan
berdasarkan sesaran dan masa pergerakan.
S3.4 Asas Kinetik Gerakan
S3.4.1 Mentakrif kinetik dalam pergerakan. S3.4.2 Menjelaskan daya dan tork (torque)
dalam pergerakan. S3.4.3 Mengenal pasti komponen tuas dan
kelas tuas dalam sistem rangka manusia.
S3.4.4 Menerangkan kelebihan dan
kekurangan mekanikal pada sistem tuas dalam aksi sukan.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
3
Bidang
S3.5 Hukum Newton
S3.5.1 Menerangkan Hukum Newton Pertama (Hukum Inersia) dalam pergerakan sukan.
S3.5.2 Menerangkan Hukum Newton
S3.5.3 Menerangkan Hukum Newton
S3.6 Stabiliti
S3.6.2 Menjelaskan pengaruh pusat
graviti, garis graviti, luas tapak sokongan, taburan jisim, dan geseran pada
permukaan terhadap stabiliti dalam pergerakan.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
4
Bidang
S3.7 Asas Kemahiran
involuntari dan lakuan motor voluntari.
S3.7.3 Menjelaskan mekanisme
S3.7.4 Menyatakan perbezaaan ciri-ciri
S3.7.5 Menerangkan tiga kriteria
vestibular, dan somatosensori dalam kemahiran motor S3.7.7 Menunjuk cara dominan visual
dalam pelakuan motor diskrit. S3.7.8 Menunjuk cara peranan visual,
vestibular, dan somatosensori dalam mengawal postur.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
5
Bidang
4.1 Pengenalan
4.1.2 Menerangkan perkaitan antara kecergasan fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani untuk mencapai kesejahteraan.
4.1.3 Menjelaskan komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan dan lakuan motor.
4.2 Pengukuran
komponen kecergasan fizikal
komponen kecergasan fizikal
berdasarkan lakuan motor.
kecergasan fizikal.
norma.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
6
Bidang
4.2.5 Menghasilkan laporan ujian
4.3.2 Menerangkan contoh aplikasi prinsip latihan dalam latihan fizikal.
4.4 Kaedah
latihan sebagai pemboleh ubah
kecekapan sistem otot rangka.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
7
Bidang
4.4.6 Menghitung beban latihan selepas
melakukan latihan jarak jauh
perlahan (Long Slow Distance -
berdasarkan intensiti dan isipadu
sesi latihan fizikal bagi sukan yang
dipilih.
melakukan latihan fizikal.
malnutrisi terhadap prestasi atlet.
5.1.1 Membezakan antara pemakanan
kesihatan dan prestasi atlet.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
8
Bidang
5.2 Keperluan Tenaga
dan Sumber Tenaga
intensiti dan jangka masa.
Makanan (Food Exchange System)
untuk menganalisis makanan yang
kandungan nutrien.
dan pentermokawalaturan.
selepas bersukan berdasarkan
jangka masa aktiviti.
selepas bersukan.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
9
Bidang
5.4 Bantuan Ergogenik
penyalahgunaan bantuan ergogenik
selepas latihan dan pertandingan
berdasarkan jenis dan kuantiti
nutrien serta masa pengambilannya.
keperluan latihan atau pertandingan
6.1 Asas Psikologi dalam Sukan
6.1.3 Menghuraikan interaksi antara
prestasi atlet.
6.1.1 Menjelaskan Psikologi Sukan.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
10
Bidang
6.1.2 Menerangkan peranan dan etika
psikologis sukan serta bidang
matlamat prestasi kepada prestasi
intrinsik dan ekstrinsik.
6.3 Keagresifan dalam
perlakuan asertif.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
11
Bidang
6.3.3 Menganalisis dan mengenal pasti
faktor-faktor yang mempengaruhi
keagresifan dalam sukan.
6.4 Kebimbangan dan
kebimbangan.
bagi meningkatkan prestasi dalam
untuk meningkatkan prestasi dalam
sosialisasi menerusi sukan.
rekreasi dan Pendidikan Jasmani.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
12
Bidang
6.6 Kesan Penglibatan
penganjuran sukan kepada negara
dan patriotisme berdasarkan satu
7.1 Pengenalan
Kecederaan Sukan
7.1.4 Menghasilkan alat ganti peralatan
perlindungan yang boleh digunakan dalam sukan.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
13
Bidang
7.2 Jenis-jenis
Kecederaan Sukan
7.2.1 Menghuraikan jenis kecederaan sukan yang melibatkan tisu lembut dan tisu keras.
7.2.2 Mengenal pasti tanda dan simptom
pelbagai kecederaan sukan. 7.2.3 Membezakan kecederaan akut dan
kecederaan kronik.
7.3 Pengurusan
Kecederaan Sukan
7.3.1 Menjelaskan pengurusan kecederaan yang melibatkan Talk, Observe, Touch, Active Movement, Passive Movement, dan Skill Test (TOTAPS), Rest, Ice, Compression, Elevation, dan Refer (RICER), Danger, Respons, Airway, Breathing, dan Circulation (DRABC) dan posisi pemulihan.
7.3.2 Menunjuk cara pengurusan
pemulihan.
7.3.3 Menerangkan fungsi balutan, splinting dan taping.
7.3.4 Melakukan teknik balutan, splinting dan taping.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
14
Bidang
balutan, splinting dan taping.
kepentingan rehabilitasi sukan.
berdasarkan jenis kecederaan
7.5 Stres Haba 7.5.1 Menjelaskan stres haba dan punca
stres haba.
mengurangkan risiko stres haba.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
15
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM MPEI Sains Sukan Tingkatan 5 (Sisipan Tingkatan 4)
16
Blank Page