DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

 • Author
  zackjr

 • View
  252

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  1/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  1. VISI SEKOLAH

  SMK Kuala Penyu Akan Menjadi Sekolah Cemerlang Menjelang Tahun 2015.

  2. MISI SEKOLAH

  Untuk menjadi Sekolah Yang Cemerlang warga sekolah akan berusaha :1. Menetapkan hala tuju sekolah, menyebarkan visi dan misi sekolah supaya

  difahami dan dihayati oleh setiap warga sekolah, ibubapa dan komunitisetempat.

  2. Menetapkan dasar sekolah secara jelas, membina kumpulan kerja yangmantap dan dapat bekerja secara berpasukan.

  3. Mengadakan perancangan strategik, taktikal dan operasi meliputipengurusan kurikulum, ko kurikulum, hal ehwal murid, kewangan, sumbertenaga manusia, bahan kurikulum, kemudahan dan keperluan asasberasaskan prinsip penambahbaikan berterusan.

  4. Memastikan persekitaran psikososial yang selamat, kondusif dan harmoni.5. Mengurus dan membangun sumber iaitu kemudahan dan keperluan asas,

  sumber manusia dan bahan kurikulum dengan sistematik.

  6. Mengurus semua data dan maklumat pengurusan dan pentadbiran,pengurusan kurikulum, pengurusan ko kurikulum dan pengurusan hal ehwalmurid dengan cekap dan berkesan.

  7. Mengadakan pemantauan yang berkesan terhadap program pendidikan, kokurikulum dan hal ehwal murid secara berkesan.

  8. Menguruskan bilik darjah secara efektif bagi menghasilkan iklim pengajarandan pembelajaran yang kondusif.

  9. Membangun sahsiah setiap murid mengikut tahap dan potensi masing-

  masing.10. Mengadakan penilaian pencapaian murid dan hasil penilaian dimaklumkankepada pelajar dan ibu bapa serta pihak berkuasa berkaitan.

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  2/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  3/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  5. CARTA ORGANISASI

  3

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  4/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  6. SENARAI NAMA AHLI PANITIA DAN AGIHAN KELAS

  NAMA OPSYENTingkatan

  1Tingkatan

  2Tingkatan

  3Tingkatan

  4Tingkatan

  5Tingkatan 6

  A B E A B E A B E A B E A B E A1

  6A2

  6A3

  6A4

  4

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  5/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  5

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  6/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  7. ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN

  PERKARA RM

  Peruntukan Per Kapita tahun ini

  Baki kewangan dari tahun lepas

  Peruntukan kewangan dari sumber lain (jika ada)

  Jumlah Kewangan Semasa

  8. SUMBER DI BAWAH KAWALAN

  (Senaraikan sumber sedia ada)

  JENIS SUMBER NAMA ALAT/BAHAN KUANTITI LOKASI

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  7/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  9. SUMBER YANG PERLU DITAMBAH

  (Cadangan yang dibuat perlu berpandukan peruntukan kewangan sedia ada)JENIS

  SUMBERNAMA ALAT/BAHAN KUANTITI RM/UNIT RM SEMAKAN

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  8/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  10. SENARAI BAHAN RUJUKAN GURU

  BIL NAMA BAHAN/BUKU PENERBITTAHUN

  DITERBIT HARGA

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  9/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  11. SENARAI BUKU KERJA/ULANGKAJI PELAJAR

  BIL TINGKATAN NAMA/TAJUK BUKU PENERBIT HARGA

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  10/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  12. KERJA KURSUS DAN TARIKH-TARIKH SEMAKAN

  TINGKATAN KERJA KURSUS

  SEMAKAN

  FASA 1 FASA 2 FASA 3

  TARIKH

  HANTAR

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  11/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  13. ANALISIS SWOT

  KEKUATAN (STRENGTH)

  Pentadbiran

  Guru

  Pelajar

  KELEMAHAN (WEAKNESSES)

  Pentadbiran

  Guru

  Pelajar

  KEKUATAN (STRENGTH)

  Pentadbiran

  KEKUATAN (STRENGTH)

  Pentadbiran

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  12/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  14. STRATEGI PENINGKATAN

  (Termasuk Strategi Peningkatan Akademik Pelajar)

  KELEMAHAN STRATEGI TANGGUNGJAWAB

  Pentadbiran

  Guru

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  13/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  14. PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  NAMA GURU TARIKH PENCERAPAN

  FASA 1 FASA 2

  PENCERAP CATATAN

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  14/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  15. PENYELIAAN KERJA BERTULIS PELAJAR

  NAMA GURU TING TARIKH PENYELIAAN

  FASA 1 FASA 2

  CATATAN

  1A

  1B

  1E

  2A

  2B

  2E

  3A

  3B

  3E

  4A

  4B

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  15/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  16. MENGENAL PASTI TOPIK-TOPIK DALAM SUKATAN PELAJARAN16.1 PMRA TOPIK-TOPIK YANG KURANG PENTING

  TOPIK SUB TOPIK CATATAN

  B TOPIK-TOPIK YANG MUDAH DAN PENTING

  TOPIK SUB TOPIK CATATAN

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  16/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  16.2 SPM

  A TOPIK-TOPIK YANG KURANG PENTING

  TOPIK SUB TOPIK CATATAN

  B TOPIK-TOPIK YANG MUDAH DAN PENTING

  TOPIK SUB TOPIK CATATAN

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  17/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  16.3 STPM

  A TOPIK-TOPIK YANG KURANG PENTING

  TOPIK SUB TOPIK CATATAN

  B TOPIK-TOPIK YANG MUDAH DAN PENTING

  TOPIK SUB TOPIK CATATAN

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  18/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  17. MENGENALPASTI KUMPULAN PELAJAR17.1 PMR

  A KUMPULAN PELAJAR BERPOTENSI CEMERLANG

  BIL NAMA PELAJAR KELAS CATATAN

  B KUMPULAN PELAJAR LEMAH TETAPI BERPOTENSI UNTUK LULUS

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  19/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  C KUMPULAN PELAJAR LEMAH DAN BERPOTENSI UNTUK GAGAL

  BIL NAMA PELAJAR KELAS CATATAN

  D KUMPULAN PELAJAR BERMASALAH(Sila senaraikan semua pelajar yang bermasalah sama ada mereka cemerlang ataupun tidak.Sila pastikan laporan dihantar kepada ibubapa/penjaga pelajar tersebut pada awal penggalpertama dan kedua)

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  20/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  17.2 SPM

  A KUMPULAN PELAJAR BERPOTENSI CEMERLANG

  BIL NAMA PELAJAR KELAS CATATAN

  B KUMPULAN PELAJAR LEMAH TETAPI BERPOTENSI UNTUK LULUS

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  21/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  C KUMPULAN PELAJAR LEMAH DAN BERPOTENSI UNTUK GAGAL

  BIL NAMA PELAJAR KELAS CATATAN

  D KUMPULAN PELAJAR BERMASALAH(Sila senaraikan semua pelajar yang bermasalah sama ada mereka cemerlang ataupun tidak.Sila pastikan laporan dihantar kepada ibubapa/penjaga pelajar tersebut pada awal penggalpertama dan kedua)

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  22/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  17.3 STPM

  A KUMPULAN PELAJAR BERPOTENSI CEMERLANG

  BIL NAMA PELAJAR KELAS CATATAN

  B KUMPULAN PELAJAR LEMAH TETAPI BERPOTENSI UNTUK LULUS

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  23/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  C KUMPULAN PELAJAR LEMAH DAN BERPOTENSI UNTUK GAGAL

  BIL NAMA PELAJAR KELAS CATATAN

  D KUMPULAN PELAJAR BERMASALAH(Sila senaraikan semua pelajar yang bermasalah sama ada mereka cemerlang ataupun tidak.Sila pastikan laporan dihantar kepada ibubapa/penjaga pelajar tersebut pada awal penggalpertama dan kedua)

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  24/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  18. TAKWIM UJIAN DAN PEPERIKSAAN

  PEPERIKSAAN PENGGALTARIKH

  MULA TAMAT SERAH MARKAH

  Peperiksaan Pertengahan Tahun (Semuatingkatan)

  Peperiksaan Akhir Tahun (Ting 1,2,4 dan 6B)

  UJIAN EXCELExcel 1 (PMR)

  Excel 1 (SPM)

  Excel 1 (STPM)

  Excel 2 (PMR)

  Excel 2 (SPM)

  Excel 2 (STPM)

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  Percubaan PMR

  Percubaan SPM

  Percubaan STPM

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  25/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  Ujian 3

  Ujian 4

  19. JADUAL PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN

  TINGKATAN

  KERTAS

  MASA NAMA PENYEDIA SOALAN

  Peperiksaan

  Pertengahan Tahun

  Peperiksaan Akhir

  Tahun/ Percubaan

  TARIKHHANTAR

  6A1

  2

  6B

  1

  2

  5

  1

  2

  3

  4

  1

  2

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  26/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  20. PELUNJURAN PRESTASI PELAJAR

  20.1 PMR

  BILCALON

  A B C D E BILLULUS

  %LULUS

  BILGAGAL

  %GAGAL

  TOV

  (Akhir Thn Ting.2)TARGET PMR

  SELISIH

  BIL

  CALON

  A B C D E BIL

  LULUS

  %

  LULUS

  BIL

  GAGAL

  %

  GAGALTOV(PertengahanTahun Ting 3)

  TARGET PMR

  SELISIH

  BILCALON

  A B C D E BILLULUS

  %LULUS

  BILGAGAL

  %GAGAL

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  27/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  28/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  20.2 SPM

  BILCALON

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 BILLULUS

  %LULUS

  BILGAGAL

  %GAGAL

  TOV(Pep Akhir Tahun Ting 4)

  TARGET SPM

  SELISIH

  BILCALON

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 BILLULUS

  %LULUS

  BILGAGAL

  %GAGAL

  TOV(Pep Pertghn Tahun Ting 5))

  TARGET SPM

  SELISIH

  BILCALON

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 BILLULUS

  %LULUS

  BILGAGAL

  %GAGAL

  TOV(Pep Percubaan)

  TARGET SPM

  SELISIH

  28

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  29/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  20.3 STPM

  BILCALON

  A A- B+

  B B- C+ C JUMA-C

  % C- D+

  D (C-)-D

  % F % GPMP

  TOV(Pep Akhir Thn 6R)

  TARGETSTPM

  SELISIH

  BILCALON

  A A- B+

  B B- C+ C JUMA-C

  % C- D+

  D (C-)-D

  % F % GPMP

  TOV(Pertghn Thn 6A)

  TARGETSTPM

  SELISIH

  BIL

  CALON

  A A- B

  +

  B B- C+ C JU

  MA-C

  % C- D

  +

  D (C

  -)-D

  % F % GPMP

  TOV(Pep Percubaan)

  TARGETSTPM

  SELISIH

  29

 • 8/14/2019 DOKUMEN PENGURUSAN PANITIA

  30/30

  Pengurusan Panitia SMKKP

  Habibahabdhamid/smkkp/09

  30