37
1 ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ Комисија за међумесни превоз 23. Март 2012. године ПОСЕБАН ДЕО ИЗВЕШТАЈА ПО ЗАКЉУЧКУ ГРУПАЦИЈЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ ОД 26. ЈАНУАРА 2012. ГОДИНЕ Р.Б. пред. НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДЛАГАЧА Р.Б. лин. НАЗИВ ЛИНИЈЕ Бр. пол. ПРИГОВАРАЧИ САОБРАЋАЈНО НЕОДРЖИВ Брзина „Шпекула тивно“ 3. АСП ЈУГОТРАНС Д.О.О., Лесковац ЈУГОТРАНС Д.О.О., Лесковац 4. Сијариска Бања-Лебане-Лесковац 2 Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања - саобраћајно неодржив 1,2 Не по закључку Групације 4. АТП ДЕЈАН Д.О.О., Бор 1. Бор АС-Зајечар АС-Неготин АС 4 Ниш-експрес (1,2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив 1,2,3,4 Не по закључку Групације АТП ДЕЈАН Д.О.О., Бор 4. Подгорац Село-Бољевац АС- Зајечар АС 4 Ниш-експрес (1,2,3,4) брзина кретања – саобраћајно неодржив 1,2,3,4 Не по закључку Групације 5. АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д., Босилеград 1. Босилеград-Промаја-Врање 5 Ниш-експрес (5) – брзина кретања - саобраћајно неодржив 5 Не по закључку Групације АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д., Босилеград 5. Књажевац АС-Зајечар АС-Жабари АС 2 ЈП В.Плана (1,2) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Мото боем транс (1,2) – брзина кретања саобраћајно неодржив Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас - (1,2) брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив 1,2 Не по закључку Групације АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д., Босилеград 6. Књажевац АС-Зајечар АС- Милошевац 2 Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈП В.Плана (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив 1,2 Не по закључку Групације

Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

1

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Комисија за међумесни превоз

23. Март 2012. године

ПОСЕБАН ДЕО ИЗВЕШТАЈА ПО ЗАКЉУЧКУ ГРУПАЦИЈЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ ОД 26. ЈАНУАРА 2012. ГОДИНЕ

Р.Б. пред.

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДЛАГАЧА

Р.Б. лин.

НАЗИВ ЛИНИЈЕ Бр. пол.

ПРИГОВАРАЧИ

САОБРАЋАЈНО НЕОДРЖИВ

Брзина „Шпекула

тивно“

3. АСП ЈУГОТРАНС Д.О.О.,

Лесковац ЈУГОТРАНС Д.О.О., Лесковац

4. Сијариска Бања-Лебане-Лесковац 2 Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања - саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

4. АТП ДЕЈАН Д.О.О., Бор 1. Бор АС-Зајечар АС-Неготин АС 4 Ниш-експрес (1,2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,3,4 Не по

закључку Групације

АТП ДЕЈАН Д.О.О., Бор 4. Подгорац Село-Бољевац АС-

Зајечар АС 4

Ниш-експрес (1,2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,3,4 Не по

закључку Групације

5. АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д.,

Босилеград 1. Босилеград-Промаја-Врање 5

Ниш-експрес (5) – брзина кретања - саобраћајно неодржив

5 Не по

закључку Групације

АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д.,

Босилеград 5.

Књажевац АС-Зајечар АС-Жабари АС

2

ЈП В.Плана (1,2) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Мото боем транс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас - (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д.,

Босилеград 6.

Књажевац АС-Зајечар АС-Милошевац

2

Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈП В.Плана (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

Page 2: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

2

АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д.,

Босилеград 7.

Београд АС-БГД Аутокоманда- Милошевац АС

2

Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈП В.Плана (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д.,

Босилеград 8.

Београд АС-БГД Аутокоманда-Марковац (Код Свилајнца)

1 Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

АТП ТАСЕ-ТОУРС О.Д.,

Босилеград 9.

Књажевац АС-Зајечар АС-Марковац (Код Свилајнца)

1

Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈП В.Плана (1) -– брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

6. АУТО-КОДЕКС Д.О.О., Београд 1. Аранђеловац АС-Топола АС-

Крагујевац АС 6

Ниш-експрес (2,4,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2,4,6 Не по

закључку Групације

АУТО-КОДЕКС Д.О.О., Београд 2. Пирот АС-Аутокоманда-Београд АС 4 Ниш-експрес (2,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2,4 Не по

закључку Групације

АУТО-КОДЕКС Д.О.О., Београд 3. Зајечар АС-Бољевац АС-Београд

АС 5

Тимас (4) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Ласта (4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Мото боем транс (4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

4 Не по

закључку Групације

8. АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 9. Београд АС-Лучани АС 5

СТУП Вршац (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (1,2,3,4,5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,3,4,5 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 15. Прибој АС-Ужице АС-Лајковац АС 1

СТУП Вршац (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 3: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

3

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 16. Прибој АС-Ужице АС-Лајковац АС 1

СТУП Вршац (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 18. Лајковац АС-Београд АС 2

Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Еуропа бус (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 20.

Нови Сад АС-Београд АС-лајковац АС

1

Ниш-експрес (1) - брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (1) - брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 30. Лајковац АС-Жарково-Београд АС 2

Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Златан превоз (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 36. Београд АС-Жарково-Лучани АС 4

Златан превоз (3,4) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив СТУП Вршац (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 38.

Прибој АС-Златибор (Пијаца)- Лаковац АС

1

Пегаз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив СТУП Вршац (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЈАЊУШЕВИЋ

А.Д., Прибој 39.

Прибој АС-Кратово-Рутоши- Нова Варош АС

6 Ниш-експрес (6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

6 Не по

закључку Групације

Page 4: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

4

9. АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 1.

Сомбор АС-Г.Милановац АС-Горња Трепча (Бања)

Ибарском магистралом 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (2) - линија 2 пол. (2) , линија 3 пол. (2) и линија 8 пол. (6) - Преклапање Севертранс Сомбор у реструктурирању (1) – линија 2 пол. (1) , линија 3 пол. (1) и линија 8 пол. (3) - Преклапање

1,2 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 2.

Врбас АС-Г.Милановац АС-Горња Трепча (Бања)

Ибарском магистралом 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (2) - линија 1 пол. (2) , линија 3 пол. (2) линија 8 пол. (6) - Преклапање Севертранс Сомбор у реструктурирању (1) - једиствен ред вожње линија 1 пол. (1) , линија 3 пол. (1) линија 8 пол. (3) - Преклапање

1,2 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 3.

Нови Сад АС-Г.Милановац АС-Горња Трепча (Бања)

Ибарском магистралом 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (2) - линија 1 пол. (2) , линија 2 пол. (2) линија 8 пол. (6) Преклапање Севертранс Сомбор у реструктурирању (1) - линија 1 пол. (1) , линија 2 пол. (1) линија 8 пол. (3) Преклапање

1,2 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 5.

Зрењанин АС-Г.Милановац АС-Горња Трепча (Бања)

Ибарском магистралом 2

ЈП Врбас (2) – јединствен ред вожње линија 2 пол (1) - Преклапање

2 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 8.

Београд АС -Горња Трепча (Бања) Ибарском магистралом

8

Севертранс Сомбор у реструктурирању (6) - линија 1 пол. (2) , линија 2 пол. (2) линија 3 пол. (2) Преклапање Севертранс Сомбор у реструктурирању (3) - линија 1 пол. (1) , линија 2 пол. (1) линија 3 пол. (1) Преклапање

3,6 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 17.

Трстеник АС-Врњачка Бања АС-Краљево АС

14 Зеко турс (1-14) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-14 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 18.

Трстеник АС-Врњачка Бања АС-Краљево АС

12

Зеко турс (1-12) – брзина кретања – саобраћајно неодржив СТУП Вршац (1-12) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-5,7-12 Не по

закључку Групације

АУТОПРЕВОЗ ЧАЧАК А.Д.,

Чачак 19.

Врњачка бања АС-Ратина-Краљево АС

6

Зеко турс (1-6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1-6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-6 Не по

закључку Групације

Page 5: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

5

10. АУТОПРЕВОЗ ГОРЊИ

МИЛАНОВАЦ А.Д., Горњи Милановац

4. Прибој-Нова Варош-Београд 1 АП Јањушевић (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

12. АУТОТРАНСПОРТ А.Д. У

РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Краљево 2. Милошевац-Београд 4

ЈП В. Плана (1,2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодрживо

1,3,4 Не по

закључку Групације

АУТОТРАНСПОРТ А.Д. У

РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Краљево 4. Краљево-Милошевац 4

ЈП Велика Плана (1,2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неоджив Нише експрес (1,2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

13.

АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР Д.О.О.

У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Краљево

1. Краљево-Подунавци-Врњачка Бања 13

Зеко турс (1-13) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1-13) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-13 Не по

закључку Групације

АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР Д.О.О.

У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Краљево

2. Краљево-Подунавци-Врњачка Бања 8

Ниш-експрес (2,3,5,6,7,8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Зеко турс (1-8) – брзине кретања – саобраћајно неодржив

1-8 Не по

закључку Групације

АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР Д.О.О.

У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Краљево

6. Крагујевац-Милошевац 6

Ниш-експрес (2,3,4.5.6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈП Велика Плана (2,3,4.5.6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2-6 Не по

закључку Групације

АУТОТРАНСПОРТ РОБНО-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР Д.О.О.

У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Краљево

7. Трстеник-Подунаци-Краљево 1

Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Зеко турс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

14. BATA REISEN O.D., Лесковац

Т.У.П. КАНИС, Лесковац 3. Брестовац-Лесковац-Власотинце 2

Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив АСП Југотранс Лесковац – брзина кретања – саобраћјно неодржив МБ Бест тоурс – брзина кретања – саобраћајно неодржив Симплон – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

Page 6: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

6

BATA REISEN O.D., Лесковац

Т.У.П. КАНИС, Лесковац 4. Брестовац-Лесковац-Лебане 2

МБ Бест тоурс – брзина кретања – саобраћајно неодржив Симплон – брзина кретања – саобраћајно неодржив АСП Југотранс Лесковац – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

BATA REISEN O.D., Лесковац 5. Нови Сад-Инђија

(ауто-путем) 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

18. БЕСТ – КОМЕРЦ О.Д., Косовска

Митровица 9. Варварин-Аутокоманда-Београд 2

Ласта (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Путник експрес (1,2) – брзина кретања . саобраћајно неодржив Лара превоз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) - брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

БЕСТ – КОМЕРЦ О.Д., Косовска

Митровица 10 Врњачка Бања-Варварин 2

Лара превоз – (1) - брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

БЕСТ – КОМЕРЦ О.Д., Косовска

Митровица 11. Врњачка Бања-Трстеник-Варварин 2

Лара превоз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Путник експрес (1,2) брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

БЕСТ – КОМЕРЦ О.Д., Косовска

Митровица 12.

Врњачка Бања-Аутокоманда-Београд

2

Лара превоз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Севертранс Сомбор у реструктурирању(1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз(1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

Page 7: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

7

19. БЕЧЕЈПРЕВОЗ Д.О.О., Бечеј 4. Суботица АС-Бајмок-Пачар-Стара

Моравица 19

Комисија (1-19) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈГСП Нови Сад (1-19) – брзина кретања - саобраћајно неодржив

1-19 Не по

закључку Групације

БЕЧЕЈПРЕВОЗ Д.О.О., Бечеј 5. Суботица АС-Бајмок 4

ЈГСП Нови Сад (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Севертранс Сомбор у реструктурирању (1-3) – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

20. БЛЕНДА ТОУРС Д.О.О., Пирот

З.М.В. ТОУРС Д.О.О., Пирот 2.

Димитровград (Ул.Најден Киров)-Пирот АС-Београд АС

1

М-601 (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес(1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

БЛЕНДА ТОУРС Д.О.О., Пирот З.М.В. ТОУРС Д.О.О., Пирот

5. Пирот АС-Градиште-Димитровград

(Ул.Најден Киров) 3

М 601 (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес(1-3) – брзина ккретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

21. BMB-BUS TRAVEL COMPANY

D.O.O., Београд 2. Београд АС-Дивчибаре-Косјерић АС 3

Комисија (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

BMB-BUS TRAVEL COMPANY

D.O.O., Београд 3. Панчево АС-Дивчибаре-Косјерић АС 3

СТУП Вршац (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

22. БОБИВИТ ГМБ Д.О.О., Округлица, Трстеник

1. Трстеник-Рибник-Београд 5

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Путник експрес (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-5

Не по закључку Групације

БОБИВИТ ГМБ Д.О.О., Округлица, Трстеник

2. Београд-Аутокоманда-Варварин 5

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз (1-5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3,5 Не по

закључку Групације

Page 8: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

8

БОБИВИТ ГМБ Д.О.О., Округлица, Трстеник

4. Трстеник-Рибник-Ћуприја 5

Путник експрес (3,5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз (3,5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

3,5 Не по

закључку Групације

БОБИВИТ ГМБ Д.О.О., Округлица, Трстеник

6. Београд-Аутокоманда-Ћуприја 3

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта - (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз - (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

БОБИВИТ ГМБ Д.О.О., Округлица, Трстеник

7. Трстеник-Стопања-Београд 6

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1-6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1-6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз (1-6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2,3,5,6 Не 1-6

Не по закључку Групације

БОБИВИТ ГМБ Д.О.О., Округлица, Трстеник

8. Трстеник-Рибник-Варварин 6

Лара превоз (1,4,5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Путник експрес (1,4,5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,4,5,66 Не по

закључку Групације

23. БОРТРАВЕЛ Д.О.О., Бор 1. Бор АС-Зајечар АС-Београд АС 1 Тимас (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

БОРТРАВЕЛ Д.О.О., Бор 2. Бор АС-Зајечар АС-Бољевац АС-

Београд АС 1

Тимас (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

БОРТРАВЕЛ Д.О.О., Бор 4. Зајечар АС-Бор АС 10 Тимас (1-5,7-10) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-5,7-10 Не по

закључку Групације

БОРТРАВЕЛ Д.О.О., Бор 7. Бор АС-Бољевац АС 2 Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

24. БС ТОУРС Д.О.О., Београд 3. Велика Плана-Крушевац Нова

пијаца-Крушевац 3

ЈП В.Плана (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

Page 9: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

9

БС ТОУРС Д.О.О., Београд 4. Лапово-Аутокомнда-Београд 1

Комисија (1) – саобраћајно неодржив Мото боем (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈП В.Плана (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

25. БУСТОУРС Д.О.О., Мокрање 1. Мокрање-Брза Паланка-Кладово 3 Ниш-експрес (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

27. ВИХОР Д.О.О., Крагујевац 7. Крагујевац АС-Бумбарево Брдо-

Мрчајевци АС 1

Лепеница транс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

28. ВОЗЕКС Д.О.О., Београд 2. Смедеревска Паланка АС-Азања

(Ц)-Београд АС 2

Комисија (1,2) – брзина кретања - саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

29. ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 1. Крагујевац-Крњево 10

Ласта (3) – једиствен ред вожње линија 5 пол (3) – преклапање међустајалиште Ласта (8) – једиствен ред вожње линија 6 пол (1) – преклапање међустајалиште Ласта (1) – једиствен ред вожње линија 5 пол (1) – преклапање међустајалиште Ласта (6) – једиствен ред вожње линија 5 пол (6) – преклапање међустајалиште Ласта (9) – једиствен ред вожње линија 5 пол (8) – преклапање међустајалиште

1,3,6,8,9 Не по

закључку Групације

ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 2. Крагујевац-Баточина-Крњево 6

Ласта (1) – једиствен ред вожње линија 5 пол (3) – преклапање међустајалиште Ласта (2) – једиствен ред вожње линија 5 пол (4) – преклапање међустајалиште Ласта (4) – једиствен ред вожње линија 5 пол (6) – преклапање међустајалиште Ласта (6) – једиствен ред вожње линија 5 пол (8) – преклапање међустајалиште

1,2,4,6 Не по

закључку Групације

ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 3. Крагујевац-Марковац-Крњево 2

Ласта (1) – једиствен ред вожње линија 5 пол (1) – преклапање међустајалиште

1 Не по

закључку Групације

Page 10: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

10

ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 4. Крњево-Баточина-Крагујевац 2

Ласта (1) – једиствен ред вожње линија 6 пол (1) – преклапање међустајалиште

1 Не по

закључку Групације

ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 5. Жировница-Крњево-Београд 8

Ласта (3) – једиствен ред вожње линија 1 пол (3) – преклапање међустајалиште Ласта (1) – једиствен ред вожње линија 1 пол (1) – преклапање међустајалиште Ласта (6) – једиствен ред вожње линија 1 пол (6) – преклапање међустајалиште Ласта (8) – једиствен ред вожње линија 1 пол (9) – преклапање међустајалиште Ласта (3) – једиствен ред вожње линија 2 пол (1) – преклапање међустајалиште Ласта (4) – једиствен ред вожње линија 2 пол (2) – преклапање међустајалиште Ласта (6) – једиствен ред вожње линија 2 пол (4) – преклапање међустајалиште Ласта (8) – једиствен ред вожње линија 2 пол (6) – преклапање међустајалиште Ласта (1) – једиствен ред вожње линија 3 пол (1) – преклапање међустајалиште ЈП В.Плана (1,2,3,5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,3,5,6 Не по

закључку Групације

1,3,4,6,8, Не по

закључку Групације

ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 6. Београд-Крњево-Жировница 2

Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 9.

Жировница-Београд (Аутокоманда)-Београд

1

АС Крагујевац у реструктурирању – приговор на Решење – неоснован приговор АС Крагујевац у реструктурирању – шпекулативни редови вожње – неоснован приговор Ласта – члан 12. став 2. – неоснован приговор ЈП В.Плана (1) – брзина кретања – саобраћано неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћано неодржив

1 Не по

закључку Групације

ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ Д.О.О.,

Крагујевац 15. Жировница-Крњево-Београд 2

ЈП В.Плана (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

Page 11: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

11

30. ГАГА Д.О.О., Чајетина 1. Лајковац АС-Жарково-Београд АС 1 Севетранс Сомбор (1) - линија 21 пол (1) и линија 38 пол (1) – преклапање

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 10. Велика Плана АС-Аутокоманда-

Београд АС 2

Лара превоз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Златан превоз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЈП В.Плана (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 14. Београд АС-Жарково-Лучани АС 3

Феникс (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив АП Јањушевић (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

3 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 15. Златибор (Пијаца)-Ужице АС-Лучани

АС 1

Ангел стар (1) – брзина кретања –– брзина кретања – саобраћајно неоржив Феникс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив АП Чачак (1) – брзина кретања – саобраћајно неоржив Пегаз (1) – брзина кретања – саобраћајно неоржив

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 21. Лајковац АС-Нови Сад АС 1 Севетранс Сомбор (1) - линија 1 пол (1) и линија 38 пол (1) – преклапање

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 24. Београд АС-Ужице АС-Нова Варош

АС 1

Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржива

1 Не по

закључку Групације

Page 12: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

12

ГАГА Д.О.О., Чајетина 25. Београд АС-Лучани АС-Пожега АС 1

Пегаз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Златан превоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив АП Јањушевић (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив СТУП Вршац (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Севертранс Сомбор у реструктурирању – линија 43 и линија 51 - преклапање

1 Не по

закључку Групације

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 28. Лучани АС-Жарково-Београд АС 5

Пегаз (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Златан превоз (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (4) – јединствен ред вожње линија 54 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 35. Београд АС-Аутокомнда-Рековац АС 2

Феникс (1) – јединствен ред вожње линија 38 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (2) – јединствен ред вожње линија 54 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (1, 2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Златан превоз (1, 2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз (1, 2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1, 2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 38. Лајковац АС-Београд АС 1

Севетранс Сомбор (1) - линија 1 пол (1) и линија 21 пол (1) – преклапање Феникс (1) – јединствен ред вожње линија 35 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

1 Не по

закључку Групације

Page 13: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

13

ГАГА Д.О.О., Чајетина 43. Нови Сад АС-Лајковац АС-Пожега

АС 1

Севертранс Сомбор у реструктурирању – линија 25 и линија 51 - преклапање

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 51. Београд АС-Лучани АС-Пожега АС 1 Севертранс Сомбор у реструктурирању – линија 25 и линија 43 - преклапање

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 54. Лајковац АС-Београд АС 1

Феникс (1) – јединствен ред вожње линија 28 пол (4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (1) – јединствен ред вожње линија 35 пол (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 58. Параћин АС-Београд АС 2 Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 61. Ужице АС-Нова Варош АС-

Пријепоље АС 1

Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ГАГА Д.О.О., Чајетина 69. Ужице АС-Бела Земља-Сирогојно-

Чајетина (Центар)-Златибор (Пијац) 2

Златан превоз (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ангел стар (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

31. ГАГА ПРЕВОЗ Д.О.О. Чајетина 6. Пожега АС-Лучани АС-Гуча АС 8

АП Чачак – брзина кретања саобраћајно неодржив АП Чачак (5,6) – километража – саобраћајно неодржив Пегаз – брзина кретања – саобраћајно неодржив Пегаз (5,6) – километража – саобраћајно неодржив

1-8 Не по

закључку Групације

1-8 Не по

закључку Групације

ГАГА ПРЕВОЗ Д.О.О. Чајетина 12. Ужице АС-Рожанство-Љубиш 3 Златан превоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 14: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

14

33. GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 4.

С.Митровица АС-Београд (Сава Центар)-Београд АС

12

Бечејпревоз (9) – јединствен ред вожње линија 5 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (10) – јединствен ред вожње линија 5 пол. (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (10) – јединствен ред вожње линија 5 пол. (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (11) – јединствен ред вожње линија 5 пол. (4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (12) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

9,10,11,12 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 5.

С.Митровица АС-Ириг АС-Нови Сад АС

4

Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 4 пол. (9) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (2) – јединствен ред вожње линија 4 пол. (10) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (4) – јединствен ред вожње линија 4 пол. (11) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

Page 15: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

15

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 7..

Јазак (код Месне канцеларије)-Ириг АС-Нови Сад АС

6

Бечејпревоз (1,2,5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Сирмијум Бус (1,2,5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 10 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 10 пол. (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (5) – јединствен ред вожње линија 13 пол. (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (5) – јединствен ред вожње линија 15 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 35 пол. (1,2,и 3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,5,6 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 8.

Нови Сад АС-Ириг АС-Јазак (код Месне канцеларије)

6

Бечејпревоз (3,4,5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (3) – јединствен ред вожње линија 10 пол. (4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (3) – јединствен ред вожње линија 11 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (3) – јединствен ред вожње линија 13 пол. (5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (3) – јединствен ред вожње линија 34 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Сирмијумбус (3,4,5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс гиз (3) – брзина кетања - саобрћајно неодржив

3,4,5,6 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 9.

Кикинда АС-Зрењанин АС-Нови Сад АС

2

Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 45 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (1) брзина кретања – саобраћајно неоджив

1

Не по закључку Групације

Page 16: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

16

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 10. Нови Сад АС-Сечањ АС-Вршац АС 4

Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 7 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (2) – јединствен ред вожње линија 7 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (4) – јединствен ред вожње линија 8 пол. (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,4 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 11. Вршац АС-Сечањ АС-Нови Сад АС 1

Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 8 пол. (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 13. Нови Сад АС-Бечеј-Нови Бечеј АС 6

Бечејпревоз (3) – јединствен ред вожње линија 7 пол. (5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бечејпревоз (5) – јединствен ред вожње линија 8 пол. (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

3,5 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 15.

Нови Сад АС-Нови Сад (Хладњача)-Нови Бечеј АС

1 Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 7 пол. (5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 25.

Панчево АС-Ковачица Центар-Нови Сад АС

1 АТП Панчево (1) – брзина кретања - саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 34. Ваљево АС-Шабац АС-Нови Сад АС 1

Бечејпревоз (1) - јединствен ред вожње линија 8 пол. (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 35. Нови Сад АС-Шабац АС-Ваљево АС 3

Бечејпревоз (1,2,3) – јединствен ред вожње линија 7 пол. (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

GENERALI TRANSPORT

COMPANY D.O.O., Нови Сад 45. Нови Сад АС-Перлез-Панчево АС 1

Бечејпревоз (1) – јединствен ред вожње линија 9 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

34. ГЛОБУС Д.О.О., Деспотовац 4. Ресавица АС-Свилајнац АС-

Крагујевац АС 2

ЈП Велика Плана (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 17: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

17

ГЛОБУС Д.О.О., Деспотовац 5. Београд АС-Старо Село-Лапово АС 1

ЈП В. Плана (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

35. ГОЛУБ – ТРАНС Д.О.О., Барич,

Београд 5.

Бело Поље-Јаково-Кеј Ослобођења-Нови Сланкамен

6 Лика бим тоурс – (1,5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,5 Не по

закључку Групације

ГОЛУБ – ТРАНС Д.О.О., Барич,

Београд 6.

Ковачица Центар-Београд АС-Мионица АС

2

АТП Панчево (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив АТП Панчево (1) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Бато и син (1) – брзина кретања - саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

36. ГОЛУБ – ТРАНС Д.О.О.Барич

допуна 1.

Врњачка Бања АС-Трстеник АС-Риљац

9 Крушевац (1-9) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-9 Не по

закључку Групације

37. ГРИВАЦ Д.О.О., Крагујевац 1. Крагујевац-Рековац-Крушевац 2 Комисија (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ГРИВАЦ Д.О.О., Крагујевац 2. Крагујевац-Ратковић-Залоговац 2 Комисија (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ГРИВАЦ Д.О.О., Крагујевац 5. Крагујевац-Рековац-Залоговац 2 Комисија (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ГРИВАЦ Д.О.О., Крагујевац 7. Крагујевац-Баточина-Витежево 2

Веолиа транспорт Литас (1) – јединствен ред вожње линија 8 пол. (1) - преклапање, претпоследње међустајалиште

1 Не по

закључку Групације

ГРИВАЦ Д.О.О., Крагујевац 8. Кушиљево-Жабари-Пожаревац 2

Веолиа транспорт Литас (1) – јединствен ред вожње линија 8 пол. (1) - преклапање, претпоследње међустајалиште

1 Не по

закључку Групације

ГРИВАЦ Д.О.О., Крагујевац 9. Пожаревац-Свилајнац-Крагујевац 1 ЈП велика Плана (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 18: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

18

39. D&D TRAVEL D.O.O., Пирот 1. Пирот АС-Аутокоманда-Београд АС 11

ЗМВ – тоурс (6,7) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (6,7) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш експрес (1-11) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-2,4-11 Не по

закључку Групације

D&D TRAVEL D.O.O., Пирот 2. Пирот АС-Бела Паланка АС-Београд

АС 7

Ниш експрес (5,6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

5,6 Не по

закључку Групације

42. ДУГА БУС-СЕРВИС Д.О.О.,

Владимирци 5. Владимирци АС-Риђаке-Шабац АС 2

Феникс (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ДУГА БУС-СЕРВИС Д.О.О.,

Владимирци 10.

Шабац АС-Б.Ковиљача-Љубовија АС

1 Белегија превоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ДУГА БУС-СЕРВИС Д.О.О.,

Владимирци 12. Љубовија АС-Црнча-Лозница АС 3

Белегија превоз (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

44. ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 1. Београд АС-Јагодина АС-Ћуприја

АС-Параћин АС 1

Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 2. Колари-Аутокоманда-Београд АС 1 Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 3. Колари-Аутокоманда-Београд АС 1 Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 4. Колари-Аутокоманда-Београд АС 1 Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 5. Колари-Аутокоманда-Београд АС 1 Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 6. Београд АС-Јагодина АС-Параћин

АС 1

Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 19: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

19

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 7. Бор АС-Бољевац АС-Параћин АС 4

Тимас (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бортравел (3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Мото боем транс (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 8. Јагодина-Аутокоманда-Београд АС 3 Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 9. Параћин АС-Јагодина АС-Београд

АС 1

Комисија – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 10. Зајечар АС-Бољевац АС-Параћин

АС 2

Мото боем транс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бортравел (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 11. Зајечар АС-Бољевац АС-Параћин

АС 2

Мото боем транс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ЕУРО – ЛИН Д.О.О., Параћин 12. Зајечар АС-Бољевац АС-Параћин

АС 2

Мото боем транс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

45. ЕУРО – ЛИН ПЛУС Д.О.О.,

Параћин 1.

Петровац на Млави АС-Мало Црниће-Сремска Митровица АС

1 Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

46. ЕУРО-МАГНЕТ Д.О.О., Ћићевац 1. Крушевац АС-Нова Пијаца-

Свилајнац АС 1

ЈП В.Плана (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 20: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

20

ЕУРО-МАГНЕТ Д.О.О., Ћићевац 3. Крушевац АС-Мрзеница МЗ-

Свилајнац АС 1

ЈП В.Плана (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО-МАГНЕТ Д.О.О., Ћићевац 5. Београд АС-Аутокоманда-Свилајнац

АС 1

Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО-МАГНЕТ Д.О.О., Ћићевац 6. Београд АС-Аутокоманда-Жабари

АС 1

Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

48. ЕУРОПА-БУС Д.О.О., Ваљево 5. Београд-Уб-Тулари 1 Стрела превоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

49. ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 1. Коцељева АС-Риђаке-Шабац АС 3

Ема турс (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс гиз (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 2.

Шабац АС-Коцељева АС-Ваљево АС

3

Ема турс (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс гиз (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Стрела Уб (2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 3.

Ваљево АС-Коцељева АС-Шабац АС

1

Феникс гиз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 5.

Коцељева АС-Владимирци АС-Београд АС

3

Феникс гиз (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Стрела превоз (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 9. Шабац АС-Прово-Владимирци АС 4

Комисија (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Стрела Уб (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

Page 21: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

21

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 10. Дружетић К.-Бранковина-Ваљево АС 2

Феникс гиз (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 11. Драгиње-Риђаке-Шабац АС 1

Феникс гиз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 12.

Владимирци АС-Обреновац СМ-Београд БАС

3

Феникс гиз (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ема турс (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Стрела превоз (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 13. Уровци-Умка-Старчево 8

Ема турс (1-8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (1-8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Стрела Уб (1-8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Еуропа бус (1-8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ласта (1-8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив АТП Панчево (1-8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-8 Не по

закључку Групације

ЕУРО ТРАНС-ТОУРС Д.О.О.,

Коцељева 15. Шабац АС-Орид-Владимирци АС 1

Стрела Уб (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

50. ЖМАЦА ТУРС Д.О.О., Бор 1. Бор АС-Зајечар АС-Београд АС 1 Тимас (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЖМАЦА ТУРС Д.О.О., Бор 2. Бор АС-Селиште-Бољевац АС 2 Комисија (2) – нумерација полазака Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

51. Z&J TRADE D.O.O., Падина 4. Београд-Црепаја-Ковачица-Падина 1

АТП Панчев (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) - брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 22: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

22

52. ЗЕКО ТОУРС Д.О.О., Ковачи,

Краљево 1. Врњачка Бања-Подунавци-Краљево 30

АТП Чачак (1-30) – километража – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (10,11,17,19,23,26,27,28,30) -брзина кретања – саобраћајно неодржив

10,11,17,19,23,26,27,28,30

Не по закључку Групације

1-30 Не по

закључку Групације

56. ИГНАПРОМ Д.О.О., Пирот 5. Милошевац АС-Аутокоманда

Београд-Београд АС 3

ЈП В.Плана (1-3) - брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

ИГНАПРОМ Д.О.О., Пирот 6. Крушевац АС-Јагодина АС-

Милошевац АС 3

Комисија (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

ИГНАПРОМ Д.О.О., Пирот 8. Крушевац АС-Параћин АС-Рача АС 4 ЈП В.Плана (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

58. ИНТЕРТОУРС 2002 Д.О.О.,

Лепосавић 1. Грачаница-Краљево-Смедерево 2

ЈП В.Плана (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

64. ЈОЕ ТРАВЕЛ Д.О.О., Косовска

Митровица 6. Лапово-Крагујевац-Мрчајевци 2

Колашин превоз (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ЈОЕ ТРАВЕЛ Д.О.О., Косовска

Митровица 7.

Лапово-Крагујевац-Мрчајевци-Косовска Митровица

2 Комисија (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ЈОЕ ТРАВЕЛ Д.О.О., Косовска

Митровица 8.

Лапово-Крагујевац-Краљево-Косовска Митровица

2 Комисија (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ЈОЕ ТРАВЕЛ Д.О.О., Косовска

Митровица 22.

Београд-Мрчајевци (аутопутем)

2

Комисија (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Космет превоз (2) – јединствен ред вожње линија 23 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ЈОЕ ТРАВЕЛ Д.О.О., Косовска

Митровица 23. Мрчајевци-Косовска Митровица 2

Космет превоз (1) – јединствен ред вожње линија 22 пол (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 23: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

23

65. ЈП ВРБАС, Врбас 1. Врбас АС-Змајево-Нови Сад АС 10 ЈГСП Нови Сад (1-10) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-10 Не по

закључку Групације

ЈП ВРБАС, Врбас 2. Врбас АС-Змајево-Нови Сад АС 10 ЈГСП Нови Сад (1-10) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-10 Не по

закључку Групације

ЈП ВРБАС, Врбас 3. Врбас АС-Змајево-Нови Сад АС 8 ЈГСП Нови Сад (1-8) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-8 Не по

закључку Групације

ЈП ВРБАС, Врбас 4. Бачко Добро Поље-Змајево-Нови

Сад АС 10

ЈГСП Нови Сад (1-10) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-9 Не по

закључку Групације

67. ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА

А.Д., Велика Плана 2.

Велика Плана АС-Милошевац АС-Сараорци

1 Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

68. ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ А.Д.,

Крушевац 4. Скорица-Плочник-Ћићевац АС 2

Путник експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Шампион (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Лара превоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ А.Д.,

Крушевац 5.

Крушевац АС-Рековац АС-Крагујевац АС

2

Шампион (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

69. ЈУГОТРАНС Д.О.О., Лесковац 1. Лебане-Медвеђа-Сијаринска Бања 2 Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

ЈУГОТРАНС Д.О.О., Лесковац

АСП ЈУГОТРАНС Д.О.О. , Лесковац

2. Сијаринска Бања-Лебане-Лесковац 2 Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ЈУГОТРАНС Д.О.О., Лесковац 3. Лесковац-Бошњаце-Лебане 14 Ниш-експрес (1-14) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-14 Не по

закључку Групације

75. КОСМЕТ ПРЕВОЗ Д.О.О.,

Косовска Митровица 1.

Краљево АС-Велика Плана АС-Смедерево АС

2 Ласта – километража – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

Page 24: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

24

82. MAXA TOURS D.O.O., Пирот 1. Зајечар АС-Селиште-Бор АС 4 Ниш-експрес (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

83. MAXHARI TOURS D.O.O.,

Бујановац 2.

Врање-Бујановац-Косовска Митровица

4 Ниш-експрес (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

MAXHARI TOURS D.O.O.,

Бујановац 3. В.Трновац-Бујановац-Гњилане 4

Ниш-експрес (1,2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

84. MAČVA EXPRES D.O.O.,

Бадовинци 4.

Богатић АС-М.Митровица АС-Београд АС

2 Сирмијумбус (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

86. МИЈА Д.О.О., Медвеђа 1. Лесковац-Лебане-Медвеђа 3

Ниш-експрес (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Југотранс (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

МИЈА Д.О.О., Медвеђа 3. Лесковац-Кривача-Сијаринска Бања 1 Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

МИЈА Д.О.О., Медвеђа 4. Медвеђа-Рујковац-Лебане 3 Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

МИЈА Д.О.О., Медвеђа 5. Лесковац-Лебане-Сијаринска Бања 2 Југотранс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

МИЈА Д.О.О., Медвеђа 6. Лесковац-Бошњаце-Лебане 1

Југотранс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

МИЈА Д.О.О., Медвеђа 7. Медвеђа-Лебане-Лесковац 3

Ниш-експрес (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајн неодржив Југотранс (1,2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

Page 25: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

25

87. NAISTURS INC,Сврљиг 1. Сврљиг АС-Малча-Ниш АС 14

Мото боем транс (11) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1-14)– брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-6,8,9, 11,13,14

Не по закључку Групације

89. НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ Д.О.О.,

Самариновац, Неготин 1. Неготин-Зајечар-Београд 3

Комисија (1,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Унакоп (3) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Топ турист (1,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Нишескпрес (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,3 Не по

закључку Групације

НИКОЛИЋ ПРЕВОЗ Д.О.О.,

Самариновац, Неготин 2. Београд-Салаш-Неготин 3

Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

90. НИШ-ЕКСПРЕС А.Д., Ниш 69. Зрењанин АС-Смедерево АС-

Луковска Бања 2

Комисија (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Соко превоз (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

НИШ-ЕКСПРЕС А.Д., Ниш 87. Београд-Пирот-Димитровград

(Ул.Најден Киров) 3

Ласта (2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ЗМВ турс (2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2,3 Не по

закључку Групације

91. ПАВЛОВИЋ Д.О.О., Суботица 1. Врњачка Бања-Крагујевац-Нови Сад

(аутопутем) 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) јединствен ред вожње линије 2,3,4,5,6,7 и 8 – преклапање

1,2 Не по

закључку Групације

ПАВЛОВИЋ Д.О.О., Суботица 2. Нови Сад-Краљево

(аутопутем) 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) јединствен ред вожње линије 1,3,4,5,6,7 и 8 – преклапање

1,2 Не по

закључку Групације

ПАВЛОВИЋ Д.О.О., Суботица 3. Врњачка Бања-Београд

(аутопутем) 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) јединствен ред вожње линије 1,2,4,5,6,7 и 8 – преклапање

1,2 Не по

закључку Групације

ПАВЛОВИЋ Д.О.О., Суботица 5. Краљево-Нови Бановци

(аутопутем) 1

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) јединствен ред вожње линије 1,2,3,4,6,7 и 8 – преклапање

1 Не по

закључку Групације

Page 26: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

26

ПАВЛОВИЋ Д.О.О., Суботица 6. Београд-Нови Бановци

(аутопутем) 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) јединствен ред вожње линије 1,2,3,4,5,7 и 8 – преклапање

1 Не по

закључку Групације

ПАВЛОВИЋ Д.О.О., Суботица 8. Београд-Нови Карловци

(аутопутем) 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) јединствен ред вожње линије 1,2,3,4,5,6 и 7– преклапање

1,2 Не по

закључку Групације

ПАВЛОВИЋ Д.О.О., Суботица 10. Врњачка Бања-Ново Село-Краљево 25

Зеко турс (1-3, 5-9, 11-16,18, 20-25) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш експрес (1-3, 5-9, 11-16,18, 20-25) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Севертранс Сомбор у реструктурирању - (1-3, 5-9, 11-16,18, 20-25) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3,5-9, 11-16,

18,20-25 Не по

закључку Групације

95. ПУТНИК БУС Д.О.О., Нови Сад 9. Врњачка Бања-Штулац-Трстеник 23 Зеко турс (18) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

18 Не по

закључку Групације

ПУТНИК БУС Д.О.О., Нови Сад 16. Стубал-лозна-Врњачка Бања 12 Комисија (5,8,9,10,11,12) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

5,8-12 Не по

закључку Групације

98. РАКЕТА АБ Д.О.О., Бајина

Башта 19.

Шимановци Центар-Сава Центар-Београд АС

1 Генерали транспор (1) – брзина кретања – неевидентиран приговор саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

100. РИСТИЋ-КОМЕРЦ Д.О.О., Нови

Сад 1.

Омољица-Дунав Станица-Београд АС

22

АТП Панчево (1-22) – брзина кретања . саобраћајно неодржив СТУП Вршац (1 – 22) – брзина кретања - саобраћајно неодржив

1-22 Не по

закључку Групације

101. РУМАТРАНС А.Д., Рума 4. Сремка Митровица АС-Хртковци

(код Католичке цркве) 4

Комисија (4) – брзина кретања -саобраћајно неодржив

4 Не по

закључку Групације

102. САВА ЕКСПРЕС Д.О.О., Дебрц 2. Црвена Јабука-Дебрц (Раскршће)-

Крнуле (Дом) 2

Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

САВА ЕКСПРЕС Д.О.О., Дебрц 3. Дебрц (Центар)-Шабац АС-Мајур

(Центар) 6

Комисија (1-6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-6 Не по

закључку Групације

Page 27: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

27

103. САОБРАЋАЈ А.Д., Оџаци

МОСТОНГА-ТЕХНИКА Д.О.О., Оџаци

8. Оџаци АС-Пивнице-Нови Сад АС 1 ЈГСП Нови Сад (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

104. СЕВЕРТРАНС А.Д. У

РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Сомбор 4.

Нови Сад АС-Србобран АС-Сомбор АС

2 Бечејпревоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СЕВЕРТРАНС А.Д. У

РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Сомбор 18.

Нови Сад АС-Србобран АС-Сомбор АС

2 Бечлејпревоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СЕВЕРТРАНС А.Д. У

РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Сомбор 27.

Нови Сад АС-Србобран АС-Сомбор АС

2 Бечејпревоз (1,1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СЕВЕРТРАНС А.Д. У

РЕСТРУКТУРИРАЊУ, Сомбор 28. Сомбор АС-Нови Сад АС-Златибор 1

Бечејпревоз (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

109. СИРМИУМБУС Д.О.О., Сремска

Митровица 4. Нови Сад-Ириг-Сремска Митровица 5

ЈГСП Нови Сад (5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

5 Не по

закључку Групације

110. СП ЛАСТА А.Д., Београд 1. Аранђеловац АС-Топола АС-

Крагујевац АС 1

Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не

СП ЛАСТА А.Д., Београд 3. Крагујевац АС-Топола АС-

Аранђеловац АС 10

Нишекспрес (1) – јединствен рад вожње линија 5 пол (5) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Нишекспрес (2) – јединствен рад вожње линија 5 пол (7) – брзина кретња – саобраћано неодржив Нишекспрес (3) – јединствен рад вожње линија 5 пол (8) – брзина кретња – саобраћано неодржив Ниш-експрес (4) – јединствен рад вожње линија 5 пол (8) – брзина кретња – саобраћано неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 4. Крагујевац АС-Рековац АС-

Крушевац АС 1

Комисија (1) – брзина кретања – саобраћајно веодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 28: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

28

СП ЛАСТА А.Д., Београд 5. Крагујевац АС-Рековац АС-

Крушевац АС 9

Комисија (1-9) – брзина кретања Ниш-експрес (5,7,8,9) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (5) – јединствен рад вожње линија 3 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (7) – јединствен рад вожње линија 3 пол (2) – брзина кретња – саобраћано неодржив Ниш-експрес (8) – јединствен рад вожње линија 3 пол (3) – брзина кретња – саобраћано неодржив Ниш-експрес (8) – јединствен рад вожње линија 3 пол (4) – брзина кретња – саобраћано неодржив Ниш-експрес (8) – јединствен рад вожње линија 20 пол (7) и линија 24 пол (3) – брзина кретња – саобраћано неодржив Ниш-експрес (8) – јединствен рад вожње линија 38 пол (2) – брзина кретња – саобраћано неодржив

1-9 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 6. Крагујевац АС-Рековац АС-Трстеник

АСД 12

Комисија (1-12) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-12 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 11. Обреж „О“-Купиново-Ашања-

Београд АС 1

Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње линија 64 (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 15. Београд АС-Пећинци-Рума АС 7 Сирмијумбус (5) – јединствен рад вожње линија 54 пол (1) - брзина кретања – саобраћајно неодржив

5 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 20. Смедеревска Паланка АС-Рача АС-

Крагујевац АС 9

Ниш-експрес (7) – јединствен рад вожње линија 5 пол (8) и линија 24 пол (3) – брзина кретња – саобраћано неодржив

7 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 23. Смедеревска Паланка АС-Селевац-

Београд АС 3

Ниш-експрес (3) – јединствен ред вожње превозника Ласта допуна линија 6 пол (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

3 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 24. Смедеревска Паланка АС-Кусадак-

Младеновац АС 4

Ниш-експрес (3) – јединствен рад вожње линија 20 пол (7) и линија 5 пол (8) – брзина кретања – саобраћано неодржив

3 Не по

закључку Групације

Page 29: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

29

СП ЛАСТА А.Д., Београд 26. Стара Пазова АС-Нова Пазова

центар-Батајница центар 1

Лика бим турс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 27. Стари Бановци центар-Батајница

центар-Београд АС 1

Лика бим турс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње линија 52 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 28. Батајница центар-Бановци Дунав (Каблар)-Стари Бановци центар

7 Лика бим турс (1-7) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-7 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 30. Београд АС-Нови Бановци центар-

Стари Бановци Центар 3

Лика бим турс (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Феникс (1-3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-3 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 31. Београд АС-Стари Бановци центар-

Сурдук Окретница 1

Лика бим турс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 34. Инђија АС-Сремски карловци-Нови

Сад АС 1

Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 38. Смедерево АС-Лапово АС-

Крагујевац АС 2

Ниш-експрес (2) – јединствен рад вожње линија 5 пол (8) – брзина кретња – саобраћано неодржив

2 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 46. Ваљево АС-Коцељева АС-Шабац

АС 4

Феникс (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Генерали транспорт (1-4)– брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

Page 30: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

30

СП ЛАСТА А.Д., Београд 52. Београд АСД-Бела Планка-Пирот

АС 2

ЗМВ турс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив М-601 (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње линија 27 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње линија 55 пол (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње превозника Ласта допуна линија 4 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 53. Београд АС-Кале-Пирот АС 2 ЗМВ турс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 54. Београд АС-Кузмин-Босут 4

Сирмијумбус (4) – једиствен ред вожње линија 10 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Сирмијумбус (1) – јединствен рад вожње линија 15 пол (5) - брзина кретања – саобраћајно неодржив Сирмијумбус (2) – јединствен ред вожње линија 18 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,4 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 55. Београд АС-Бачинци-Шид АС 2 Ниш-експрес (2) – јединствен ред вожње линија 52 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 59. Бујановац АС-Владичин Хан АС-

Алексинац АС 2

Кавим Јединство (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 60. Лајковац АС-Златибор преко пута

пијце (Ибарском магистралом)

4 Ниш-експрес (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

Page 31: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

31

СП ЛАСТА А.Д., Београд 63. Алексинац АС-Београд АС

(аутопутем) 1

Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње превозника Ласта допуна линија 6 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 64. Београд АС-Варварин АС

(аутопутем) 1

Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње превозника Ласта допуна линија 3 пол (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње линија 11 (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд 66. Бујановац АС-Владичин Хан АС-

Алексинац АС 3

Кавим Јединство (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

111. СП ЛАСТА А.Д., Београд

допуна 3.

Београд АС-Н.Београд Студенски град-Шабац АС

2 Ниш-експрес (2) – јединствен ред вожње превозника Ласта линија 64 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд

допуна 4.

Стара Пазова АС-Н.Београд Сава Центар-Београд АС

1

Феникс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње превозника Ласта линија 52 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СП ЛАСТА А.Д., Београд

Допуна ŠIDEXPRES D.O.O., Шид

6. Београд АС-С.Митровица-Шид АС 2

Сирмијумбус (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – јединствен ред вожње превозника Ласта линија 63 пол (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (2) – јединствен ред вожње превозника Ласта линија 23 пол (3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Генерали транспорт (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

Page 32: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

32

112. СП ЛАСТРА Д.О.О., Лазаревац 1. Аранђеловац-Рудовци-Лазаревац 2 Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

114. СТЕВАНБУС Д.О.О., Бојник 5. Београд –Брестовац-Власотинце

(аутопутем) 1

Ласта (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

СТЕВАНБУС Д.О.О., Бојник 6. Брестовац-Власотинце

(старим путем) 3

Бата реисен (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

СТЕВАНБУС Д.О.О., Бојник 8. Брестовац-Лесковац-Манастириште

(аутопутем) 3

Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

118. ТИМАС А.Д., Зајечар

NET BUS CO D.O.O., Зењанин 1.

Београд АС-Бољевац АС-Зајечар АС

4 Ниш-експрес (4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

4 Не по

закључку Групације

ТИМАС А.Д., Зајечар

NET BUS CO D.O.O., Зењанин 2. Бор АС-Бољевац АС-Београд АС 4

Бортравел (1) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Мото боем транс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ТИМАС А.Д., Зајечар

NET BUS CO D.O.O., Зењанин 5. Зајечар АС-Минићево-Књажевац АС 2

Мото боем транс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ТИМАС А.Д., Зајечар

NET BUS CO D.O.O., Зењанин 6.

Зајечар АС-Бољевац АС-Београд АС

3

Комисија (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Мото боем транс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Бортравел (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

ТИМАС А.Д., Зајечар

NET BUS CO D.O.O., Зењанин 9. Суботица АС-Оџаци АС 2

Севертранс Сомбор у реструктурирању (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

120. ТРАНС – ЈУГ Д.О.О.,

Обреновац 1.

Бргуле-Обреновац „Ц“ Маркет-Старчево

7 Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-7 Не по

закључку Групације

Page 33: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

33

ТРАНС – ЈУГ Д.О.О., Обреновац 2. Бргуле-Обреновац „Ц“ Маркет-

Старчево 8

Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-8 Не по

закључку Групације

ТРАНС – ЈУГ Д.О.О., Обреновац 3. Бргуле-Обреновац „Ц“ Маркет-

Старчево 8

Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-8 Не по

закључку Групације

ТРАНС – ЈУГ Д.О.О., Обреновац 4. Бргуле-Обреновац „Ц“ Маркет-

Старчево 6

Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-6 Не по

закључку Групације

ТРАНС – ЈУГ Д.О.О., Обреновац 5. Бргуле-Београд-Старчево 7 Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-7 Не по

закључку Групације

ТРАНС – ЈУГ Д.О.О., Обреновац 6. Бргуле-Београд-Старчево 8 Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-8 Не по

закључку Групације

ТРАНС – ЈУГ Д.О.О., Обреновац 7. Бргуле-Београд-Старчево 8 Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-8 Не по

закључку Групације

ТРАНС – ЈУГ Д.О.О., Обреновац 8. Бргуле-Београд-Старчево 8 Радојевић турс – шпекулативни ред вожње– прескаче град Београд – преклапање

1-8 Не по

закључку Групације

121. ТРАНСПРОДУКТ – БУС

ПРЕВОЗ Д.О.О., Београд 1. Београд-Сопот-Раниловић 10

Комисија (1-10) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Ласта (1 – 10) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-10 Не по

закључку Групације

ТРАНСПРОДУКТ – БУС ПРЕВОЗ

Д.О.О., Београд 2. Београд-Сопот-Раниловић 10

Комисија (1-10) – брзина кретања - саобраћајно неодржив Ласта (1 – 10) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-10 Не по

закључку Групације

122. ТРИЈУМФ ЗОМИ Д.О.О.,

Ваљево 3. Ваљево АС-Непричава-Лајковац АС 5

Ластра – (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ТРИЈУМФ ЗОМИ Д.О.О., Ваљево 4. Ваљево АС-Словац-Лајковац АС 13

Комисија (1-13) – брзина кретања – саобраћајно неоржив Еуропа бус (1-13) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-13 Не по

закључку Групације

Page 34: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

34

124. ФРЕНКИ-КОМЕРЦ Д.О.О.,

Загужане, Лесковац 3.

Бресовац АС-Аут.ст.Грделица-петља-Врање АС

1 Кавим јединство (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ФРЕНКИ-КОМЕРЦ Д.О.О.,

Загужане, Лесковац 5.

Бресовац АС-Аут.ст.Грделица-петља-Врање АС

1

Кавим јединство (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ФРЕНКИ-КОМЕРЦ Д.О.О.,

Загужане, Лесковац 6.

Ниш АС-Ниш Жел.Станица-Ау.ст.Стајковце

1

Кавим јединство (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив ВД турс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ФРЕНКИ-КОМЕРЦ Д.О.О.,

Загужане, Лесковац 7.

Параћин АС-Ниш АС-Власотинце АС

1 ВД турс (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

127. ЦВЕТКОВИЋ И ОРТАК –

ПРЕВОЗ Д.О.О., Смедерево 1.

Смедерево-Смедеревски мост-Ковин

30 Ласта (1-30) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-30 Не по

закључку Групације

ЦВЕТКОВИЋ И ОРТАК –

ПРЕВОЗ Д.О.О., Смедерево 2.

Смедерево-Смедеревски мост-Ковин

25 Ласта (1-25) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-25 Не по

закључку Групације

129. ШАМПИОН Д.О.О, Уб 3. Уб-Обреновац-Панчево 3 Ћира лукс турс (1-3) – шпекулативна линија - преклапање

1-3 Не по

закључку Групације

130. ŠAMPION M&CO O.D., Београд 3. Александровац АС-Дашница-

Крушевац АС 1

Југопревоз Крушевац (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

ŠAMPION M&CO O.D., Београд 4. Крушевац АС-Дашница-

Александровац АС 4

Југопревоз Крушевац (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2,4 Не по

закључку Групације

ŠAMPION M&CO O.D., Београд 5. Крушевац АС-Дашница-

Александровац АС 9

Југопревоз Крушевац (1-9) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-9 Не по

закључку Групације

131. ŠIDEXPRES D.O.O., Шид 10. Нови Сад АС-Рума АС-Сремска

Митровица АС 1

Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

Page 35: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

35

ŠIDEXPRES D.O.O., Шид 11. Нови Сад АС-Сремска Митровица

Ас-Шид АС 1

Ниш-експрес (1) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1 Не по

закључку Групације

135. МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 1. Београд АС-Аутокомнда-Лапово АС 4

Топ турист (1-4) – брзина кретања саобраћајно неодржив ЈП Велика Плана (1-4) – брзина кретања саобраћајно неодржив Тимас (1-4) – брзина кретања саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1-4) – брзина кретања саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 3. Београд АС-Кучево-Мајнданпек АС 6

Ниш-експрес (1-6) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-6 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 4.

Доњи Милновац АС-Колочевац-Неготин АС

2

Тасе турс (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 5.

Доњи Милновац АС-Мајднпек АС-Бор АС-Ниш АС

2

Тимас (2) –– брзина кретања – саобраћано неодржив Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћано неодржив

2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 7. Мајданпек АС-Кучево С-Београд АС 2

Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 8.

Мајданпек АС-Кучево АС-Београд АС

2 Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 9. Неготин АС-Брестовац-Р.Зајечар АС 2

Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тасе турс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 11.

Неготин АС-Количевац-Мајданпек АС

4

Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тасе турс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

Page 36: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

36

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 12.

Неготин АС-Плавна-Доњи Милановац АС

4

Тасе турс (2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (2,3) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (2,3,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

2,3,4 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 13. Неготин АС-Зајечар АС-Београд АС 4

Топ турист (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Унакоп (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 14. Неготин АС-Зајечар АС-Бор АС 2

Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тасе турс (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 15. Неготин АС-Зајечар АС-Лапово АС 4

Ниш-експрес (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 16. Неготин АС-Зајечар АС-Ниш АС 2

Ниш-експрес (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Унакоп (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 17. Неготин АС-Зајечар АС-Враново 4

ЈП Велика Плана (1-4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Ниш-експрес (4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив Тимас (1,2,4) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-4 Не по

закључку Групације

МОТО БОЕМ ТРАНС Д.О.О.,

Неготин 18.

Ниш АС-Зајечар АС-Бор АС-Мајданпек Ас-Доњи Милновац АС

2 Тимас (1,2) – брзина кретања – саобраћајно неодржив

1,2 Не по

закључку Групације

138. UNION TOURS D.O.O., Београд 2. Београд-Панчевачки мост-Опово 7 АТП Панчево (1-7) - брзина кретања – саобраћајно неодржив

1-7 Не по

закључку Групације

Page 37: Dodatni izvestaj Komisije 2012-2013

37

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Горан Пријовић, председник

Горан Стојановић, заменик председника

Владимир Винш, члан

Драган Ивановић, заменик члана

Нада Станојловић, члан

Зоран Тодорчевић, заменик члана

Вера Милојевић, члан Саша Ракићевић, заменик члана