2
Documentele persoanleor juridice pentru luarea creditului Setul minim de documente: Cererea/Chestionar de acordare a creditului; Buletinul de identitate; Certificat de înregistrare; Rapoartele financiare - raportul financiar anual (pentru ultimul an de gestiune cu anexele) vizat de BNS, raportul statistic 5-C (pentru ultimul trimestru de gestiune) vizat de BNS, raportul financiar trimestrial (pentru ultimul trimestru de gestiune şi pentru perioada respectivă a anului trecut (în cazul în care e disponibil)) cu amprenta ştampilei întreprinderii şi semnate de persoanele împuternicite. Setul suplimentar de documente: Copiile documentelor de identitate ale persoanelor (conducător, contabil-şef, alte persoane de decizie), după caz – permis de şedere al fondatorului/administratorului; Ancheta (pentru administratorii/fondatorii/acţionarii întreprinderii ce deţin mai mult de 5%); Proces-verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor/Acţionarilor/Consiliului societăţii (în dependenţă de competenţa de luare a deciziei) sau decizia unicului fondator. Procesul-verbal va include în mod obligatoriu: - Luarea deciziei de solicitare a creditului - Luarea deciziei privind oferirea garanţiilor de asigurare a rambursării creditului solicitat şi a plăţilor aferente şi/ sau de adresare către persoana terţă asupra oferirii unor astfel de garanţii; - Împuternicirea persoanei de a semna contractele aferente creditului solicitat; Licenţe de activitate/autorizaţii cu termen de valabilitate (după caz); Raportul privind evaluarea bunurilor imobile/mobile, care va cuprinde documentele de proprietate, raportul va fi efectuat: - pentru bunuri imobile - de expertul independent;

Documentele Persoanleor Juridice Pentru Luarea Creditului

Embed Size (px)

Citation preview

Documentele persoanleor juridice pentru luarea credituluiSetul minim de documente: Cererea/Chestionarde acordare a creditului; Buletinul de identitate; Certificat de nregistrare; Rapoartele financiare - raportul financiar anual (pentru ultimul an de gestiune cu anexele) vizat de BNS, raportul statistic 5-C (pentru ultimul trimestru de gestiune) vizat de BNS,raportul financiar trimestrial (pentru ultimul trimestru de gestiune i pentru perioada respectiv a anului trecut (n cazul n care e disponibil)) cu amprenta tampilei ntreprinderii i semnate de persoanele mputernicite.Setul suplimentar de documente: Copiile documentelor de identitate ale persoanelor (conductor, contabil-ef, alte persoane de decizie), dup caz permis de edere al fondatorului/administratorului; Ancheta (pentru administratorii/fondatorii/acionarii ntreprinderii ce dein mai mult de 5%); Proces-verbal al edinei Adunrii Generale a Asociailor/Acionarilor/Consiliului societii (n dependen de competena de luare a deciziei) sau decizia unicului fondator. Procesul-verbal va include n mod obligatoriu:- Luarea deciziei de solicitare a creditului- Luarea deciziei privind oferirea garaniilor de asigurare a rambursrii creditului solicitat i a plilor aferente i/ sau de adresare ctre persoana ter asupra oferirii unor astfel de garanii;- mputernicirea persoanei de a semna contractele aferente creditului solicitat; Licene de activitate/autorizaii cu termen de valabilitate (dup caz); Raportul privind evaluarea bunurilor imobile/mobile, care va cuprinde documentele de proprietate, raportul va fi efectuat:- pentru bunuri imobile - de expertul independent;- pentru bunuri mobile - de expertul independent sau de alt persoan din cadrul bncii; Descifrarea conturilor 242, 243 pentru ultimele 6 luni; Copia contractelor de credit/grafice de achitare (n cazul n care are mprumuturi la alte Bnci)