of 19 /19
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 Investeşte în oameni ! Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Contract nr.: POSDRU/96/6.2/S/60000 Titlul proiectului: „Viaţa după gratii” Nr. 405/14.06.2013 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” în cadrul proiectului „Viata dupa gratii” Achizitor ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA, BUCURESTI Titlul proiectului POSDRU „Viata dupa gratii” Calitatea achizitorului în cadrul proiectului Partener INTRODUCERE Prin prezenta Documentatie de Atribuire, ADPSE Catalactica, Bucuresti invită operatorii economici interesati să depună oferte pentru achiziţia de „Materiale consumabile” pentru implementarea Proiectului “Viața după gratii” Acest proiect este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Specificatiile tehnice solicitate în cadrul acestei Documentatii de Atribuire vor fi considerate minime si obligatorii. Neîndeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconformă si la respingerea acesteia. În cadrul Ofertei Tehnice se va detalia de către Ofertant conformitatea solutiei ofertate cu toate cerintele specificate în Documentatia de atribuire. Evidentierea modurilor si mijloacelor prin care se asigură conformitatea cu aceste cerinte trebuie să fie detaliată la elaborarea Ofertei Tehnice. Ofertantul trebuie sa raspundă punctual la toate cerintele cuprinse în Documentatia de Atribuire si să detalieze în propunerea sa tehnică modurile si mijloacele prin care solutia ofertată îndeplineste aceste cerinte, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod cât mai informat. I. INFORMATII GENERALE I. a. Achizitor Denumire: ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA, BUCURESTI Adresă: Str. Simetriei, Nr. 18A, sector 2 Localitate: Bucuresti Cod postal: 022975 Tara: Romania Persoane de contact: Anton Andreia Telefon: 0751/156.055 021.240.14.10 E-mail: [email protected] Fax: 031.438.10.06 Adresa achizitorului: Str. Simetriei, Nr. 18A, sector 2 I.b Principala activitate sau activitati ale achizitorului: ONG

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

Embed Size (px)

Text of DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile”...

Page 1: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 Investeşte în oameni ! Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Contract nr.: POSDRU/96/6.2/S/60000 Titlul proiectului: „Viaţa după gratii”

Nr. 405/14.06.2013 DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

„Materiale consumabile” în cadrul proiectului „Viata dupa gratii”

Achizitor ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA, BUCURESTI

Titlul proiectului POSDRU „Viata dupa gratii” Calitatea achizitorului în cadrul proiectului Partener INTRODUCERE

Prin prezenta Documentatie de Atribuire, ADPSE Catalactica, Bucuresti invită operatorii economici interesati să depună oferte pentru achiziţia de „Materiale consumabile” pentru implementarea Proiectului “Viața după gratii” Acest proiect este finantat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Specificatiile tehnice solicitate în cadrul acestei Documentatii de Atribuire vor fi considerate minime si obligatorii. Neîndeplinirea acestor specificatii minime si obligatorii va conduce la declararea ofertei ca neconformă si la respingerea acesteia.

În cadrul Ofertei Tehnice se va detalia de către Ofertant conformitatea solutiei ofertate cu toate cerintele specificate în Documentatia de atribuire. Evidentierea modurilor si mijloacelor prin care se asigură conformitatea cu aceste cerinte trebuie să fie detaliată la elaborarea Ofertei Tehnice.

Ofertantul trebuie sa raspundă punctual la toate cerintele cuprinse în Documentatia de Atribuire si să detalieze în propunerea sa tehnică modurile si mijloacele prin care solutia ofertată îndeplineste aceste cerinte, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod cât mai informat.

I. INFORMATII GENERALE

I. a. Achizitor Denumire: ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA, BUCURESTI Adresă: Str. Simetriei, Nr. 18A, sector 2

Localitate: Bucuresti Cod postal: 022975

Tara: Romania

Persoane de contact: Anton Andreia

Telefon: 0751/156.055 021.240.14.10

E-mail: [email protected] Fax: 031.438.10.06 Adresa achizitorului: Str. Simetriei, Nr. 18A, sector 2 I.b Principala activitate sau activitati ale achizitorului: ONG

Page 2: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

I.c. Sursa de finantare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere

II. 1.1 Denumire contract: „ II. 1.2) Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achizitionate Se vor achizitiona „Materiale consumabile” necesare in cadrul proiectului “Viata dupa gratii”: Set 4 marchere pentru flipchart, varf rotund 2,5 mm, pe baza de apa ,culori negru, albastru, rosu, verde cantitate 30 seturi; Markere pentru tabla, Varf rotund 2 mm, pentru scriere pe tabla alba cantitate 40 bucati; Caiet studentesc A4, 80file cantitate 750 bucati; CD-R 700 MB, 80min, 52x, mat cantitate 50 bucati; Dosar cu sina A4 carton alb 50 buc/set cantitate 15 seturi; Dosar cu sina A4 plastic alb 50 buc/set cantitate 15 seturi; Biblioraft A4 Standard, plastifiat PP/PP, margine metalica, 50 mm cantitate 50 bucati; Biblioraft A4 Standard, plastifiat PP/PP, margine metalica, 80 mm cantitate 100 bucati; Etichete autoadezive 16/A4 cantitate 1 top; File plastic protectoare A4, 100/set cantitate 30 seturi; Hartie copiator A4, 80g, 500coli/top cantitate 300 topuri; Pix de unica folosinta cu corp transparent pentru a vizualiza nivelul de cerneala capac ventilat cu clip de prindere si varf fin din nichel argint cu bila cantitate 800 bucati; Separatoare 10,5 x 24cm, 100 buc./set cantitate 20 seturi; plicuri C4 burduf kraft siliconic, 120g/mp cantitate 40 bucati; Toner ce 255 x cantitate 5 bucati.

II. 1.3) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare „Materiale consumabile” în cadrul proiectului „Viata dupa gratii”,

(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii ■ Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de achizitor □

Cumpărare ■ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □

Categoria serviciului

2A □ 2B □

Principala locatie a lucrării: Principalul loc de livrare: Bucuresti, sector 2, str. Simetriei, nr. 18 A

Principalul loc de prestare

II.1.4) Procedura se finalizează prin: Contract de achizitie ■ II.1.5) Durata contractului de achiziţie: 60 de zile de la data semnarii II.1.6) Divizare pe loturi:

DA □ NU ■

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate: DA □ NU ■

II. 1.8.) Procedura de efectuare a achizitiei: Conform Ordin 1050/2012 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati deproiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” emis de Ministrul Afacerilor Europene.- Instructiunea 65/2013 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050/29.10.2012 pentru procedurile de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate sin instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” II. 1.9.) Valoarea estimată a contractului este de: 27.100 lei, fără TVA II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantităti Informatiile privind specificatiile tehnice ale serviciilor se regăsesc în Specificatiile tehnice din capitulul VI al prezentei documentatii. II.2.2) Optiuni

Page 3: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

DA □ NU ■ III. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂSTIGĂTOARE: Criteriul de atribuire al procedurii de achizitie: Pretul cel mai scazut ■ Ofertele calificate conform documentatiei de atribuire vor fi clasate în ordinea crescatoare a pretului ofertelor. Va fi declarată câstigătoare oferta care in urma intocmirii clasamentului se va situa pe primul loc. În situatia în care, după întocmirea clasamentului final două sau mai multe oferte se vor afla la egalitate, atunci se va solicita ofertantilor în cauză să depună o nouă ofertă de pret, în plicuri închise si sigilate. Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut obtinut in urma procesului de reofertare. IV. CRITERII DE CALIFICARE

IV.1. Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei IV.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:

Niveluri specifice minime necesare Informaţii şi formalitaţi necesare pentru evaluarea respectarii cerinţelor menţionate:

Cerinţa nr. 1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din OUG nr. 66/2011

Modalitatea de îndeplinire Cerinta minimă obligatorie: Formularul 1 – în original În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află în una din situaţiile prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori. Persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, precum si membrii comisie de evaluare sunt: Cace Sorin Anton Andreia Cace Corina Rosu Alexandra

IV.1.b) Capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale Niveluri specifice minime necesare (după caz):

Informaţii şi formalitaţi necesare pentru evaluarea respectarii cerinţelor menţionate:

Cerinţa nr. 1 Certificat de inregistrare

Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului sau actul juridic in baza căruia s-a dobândit personalitatea juridică - în copie conformă cu originalul, semnată si stampilată. Persoane juridice /fizice străine - Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

IV.2) Capacitatea economica şi financiara Niveluri specifice minime necesare (după caz):

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Cerinţa nr. 1 Prezentarea formularului 2 – Fisa de informatii generale Solicitat ■ Nesolicitat □

Modalitatea de îndeplinire Cerinţa minimă obligatorie: Operatorul economic ofertant trebuie să completeze:

Formularul nr.2 - Fişa de informaţii generale - in original

Valorile vor fi exprimate în EURO şi în Lei, la cursul mediu anual Lei/Euro afişat de Banca Naţionala a României (BNR).

Page 4: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

IV.3) Contracte rezervate (dupa caz) Da □ Nu ■ Contractul este rezervat unor ateliere protejate Da □ Nu ■ Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de munca protejate Da □ Nu ■

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare ofertei Oferta va fi prezentată în limba ROMÂNĂ. De asemenea, orice corespondentă si documente legate de procedura de atribuire transmise între Ofertant si Achizitor trebuie să fie în limba română. Documentele emise în altă limbă vor fi însotite de traducerea autorizată în limba română.

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

30 de zile de la data limită de primire a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea stabilită de Achizitor va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind inacceptabilă. În situatii excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, comisia de evaluare poate solicita acordul ofertanţilor pentru extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul poate refuza această cerere, acest lucru presupunând însă excluderea ofertantului de la procedură. Un ofertant care acceptă cererea de extindere a valabilităţii ofertei nu-şi poate modifica oferta.

V.3) Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depun ofertele este: Sediul Asociației pentru Dezvoltare si Promovare Socio–Economica, Catalactica - Bucuresti, Str. Simetriei, Nr. 18A, Bcurești, sector 2, cod poştal: 022975 Data limită până la care se depun ofertele este: 21.06.2013 ora 9.30 Oferta depusă după data și ora limită pentru depunerea ofertelor va fi respinsă și returnată nedeschisă. Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va întocmi într-un exemplar original. Oferta, în original, trebuie înaintată: • prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) către Asociația pentru Dezvoltare si Promovare Socio–Economica, Catalactica, Bucuresti, Str. Simetriei, Nr. 18A, cod poştal: 022975 • depusă personal, la aceeaşi adresă. Ofertantul trebuie să introducă ofertă într-un plic închis corespunzător și netransparent. Plicul în care este inclusă oferta tehnică, oferta financiară și documentele de calificare, va purta următoarele informaţii obligatorii: • Numele/denumirea si adresa completă a ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată; • Titlul contractului pentru care se depune oferta: „Achizitie de materiale consumabile.” • Denumirea proiectului: Viata dupa gratii • Denumirea şi adresa Achizitorului indicată mai sus, si la care este depusă oferta; • Menţiunea „A nu se deschide înainte de data de 21.06.2013, ora 12.30” Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru pierderea ofertei. Oferta va fi însoţită OBLIGATORIU de:

Page 5: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

• FORMULARUL 3 – Scrisoarea de înaintare; Oferta va conţine OBLIGATORIU următoarele documente: 1. Documente de calificare 2. Oferta tehnico-financiara 1. Documentele de calificare 1.1. FORMULARUL 1 – Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din OUG 66/2011; 1.2. FORMULARUL 2 – Fisa de informatii generale; 1.3. Certificatul de înregistrare al persoanei juridice emis de Oficiul Registrului Comerţului sau actul juridic in baza căruia s-a dobândit personalitatea juridică - în copie conformă cu originalul, semnată si stampilată. 2. Oferta tehnico-financiara • Ofertantul va elabora propunerea tehnico financiara astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în fisa de date. Oferta tehnico-financiara se va prezenta în conformitate cu FORMULARUL 3. Oferta se prezintă în scris, semnată si stampilată pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al ofertantului, sau persoana împuternicită de acesta să angajeze persoana în procedura de atribuire. Alte instrucţiuni de prezentare a ofertei Ofertele, in original, trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă si vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens. Întreaga ofertă va fi numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”. De asemenea, oferta va fi semnată si stampilată pe fiecare pagină de către reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi. Oferta va conţine, în mod obligatoriu, un OPIS al documentelor care se depun. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Documentele de participare la procedura se primesc de Achizitor numai dacă sunt intacte, sigilate si se păstrează de aceasta, până la data si ora deschiderii procedurii. Plata produselor se va efectua în cel mult 10 zile de la data emiterii facturii.

V.4) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Achizitorul nu este răspunzător în cazul in care ofertantul depune noua ofertă, modificată, insa aceasta ajunge la achizitor dupa data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. O astfel de oferta va fi considerata ca intarziata şi prin urmare respinsa, urmand a se pastra la sediul achizitorului nedeschisă. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta dupa expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea descalificarii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită in anuntul sau invitatia de participare, sau care este primita de catre autoritate contractanta dupa expirarea datei si

Page 6: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

orei limita de depunere se returneaza nedeschisa. V.5) Data limită de depunere a ofertelor 21.06.2013, ora 9:30 V.6) Deschiderea ofertelor 21.06.2013, ORA 12:30

Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la sediul Achizitorului - Str. Simetriei, Nr. 18A, Bcurești, sector 2, cod poştal: 022975 Data deschiderii ofertelor va fi cea indicată în invitaţia de participare, respectiv 21.06.2013, ORA 12:30. Orice ofertant are dreptul să participe la sedinţa de deschidere. Acesta va trebui sa aibă împuternicire din partea ofertantului pentru paticiparea la sedinţa de deschidere a ofertelor şi copie după Cartea de identitate. La sedinţa de deschidere comisia de evaluare va analiza numai existenţa documentelor de calificare şi a ofertei tehnice şi va face publică oferta financiară. Restul documentelor vor fi analizate de comisia de evaluare în sedinţe ulterioare.

V. 7) Modalitaţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorita unei greseli sau neregularităţi apărute în cadrul procesului de atribuire a contractului pot înainta o plângere Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu sediul în Bucuresti, str. Stravopoleos, nr. 6, Sector 3, Cod postal: 030081, Email: [email protected], Telefon: 021/310.4642, Fax: 021/310.46.42, sau instantei judecătoresti competente de pe raza municipiului unde isi are sediul autoritatea contractanta.

V. 8) Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie.

Clauzele contractuale se pot studia din modelul de Contract de furnizare anexat. Clauzele contractuale obligatorii sunt detaliate sub această denumire în modelul anexat - Model de Contract de furnizare. Ofertanţilor le este reamintit faptul că bugetul maxim alocat acestui contract este de: 27.100 lei (fără TVA).

VI. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE)

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA – BUCUREȘTI, în calitate de Partener în cadrul Proiectului “Viata dupa gratii”, ID 60000 invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de „Materiale consumabile” în conformitate cu cerinţele incluse în acest document.

Descrierea specificaţiilor tehnice conţine informaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnico-financiara corespunzător cu necesităţile achizitorului. Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la o forma de calificare si reintegrarea sociala a persoanelor privative de libertate.

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de „Materiale consumabile” in vederea implementarii

activitatii de formare in cadrul proiectului ” Viata dupa gratii”, ID 60000.

SPECIFICAŢII TEHNICE

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE NECESARE ACTIVITATILOR PROIECTULUI POSDRU/96/6.2/S/60000

Produs Cantitate

Oferta nedeschisa este acea oferta care la momentul returnarii a ramas confidentiala in sensul ca, plicurile interioare nu au fost desigilate.

Page 7: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

Set 4 marchere pentru flipchart, varf rotund 2,5 mm, pe baza de apa ,culori negru, albastru, rosu, verde 30 set

Markere pentru tabla, Varf rotund 2 mm, pentru scriere pe tabla alba 40 buc

Caiet studentesc A4, 60 file 750 buc

CD-R 700 MB, 80min, 52x, mat 50 buc

Dosar cu sina A4 carton alb 50 buc/set 15 set

Dosar cu sina A4 plastic alb 50 buc/set 15 set

Biblioraft A4 Standard, plastifiat PP/PP, margine metalica, 50 mm 50 buc

Biblioraft A4 Standard, plastifiat PP/PP, margine metalica, 80 mm 100 buc

Etichete autoadezive 16/A4 1 top

File plastic protectoare A4, 100/set 30 set

Hartie copiator A4, 80g, 500coli/top 300 top

Pix de unica folosinta cu corp transparent pentru a vizualiza nivelul de cerneala capac ventilat cu clip de prindere si varf fin din nichel argint cu bila 800 buc

Separatoare 10,5 x 24cm, 100 buc./set 20 set

plicuri C4 burduf kraft siliconic, 120g/mp 40 buc

Toner ce 255 x original 5 buc

Mentionam ca valoarea totala estimata a contractului nu poate fi depasita, depasirea acesteia de catre ofertanti conducand catre declararea ofertei ca fiind neconforma si inacceptabila.

INTOCMIT, EXPERT RESPONSABIL FORMARE PROFESIONALĂ Anton Andreia

AVIZAT MANAGER FINANCIAR

Dumitrescu Nicoleta

APROBAT, PRESEDINTE,

Cace Sorin

Page 8: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

VII- FORMULARE SI MODELE Fiecare ofertant care participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate.

1. Formularul 1 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 14 din OUG 66/2011 2. Formularul 2 – Fişa de informaţii generale 3. Formularul 3 – Formularul de Oferta 4. Formularul 4 – Scrisoare de înaintare 5. Model contract

Page 9: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

Formular nr.1 Operator economic ___ (denumirea/numele)____

DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese

in cadrul procedurilor de achizitie Subscrisa................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului…………………., sub nr……………, reprezentanta legal prin..............................................................................., in calitate de ofertant la procedura de achizitie.........................................................................., cod(uri) CPV: ................................................... avand ca Achizitor ........................................, strada .......................................... (adresacompleta), declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca societatea: Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi anume: nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului nu exista legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achizitie. De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011. Subscrisa, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă. Data: [ZZ.LL.AAAA]

__[Nume şi preunme]__ ______[Funcţia]_____ _____[Operatorul economic]__ ____[semnătură şi ştampilă]___

Page 10: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

Formular nr. 2 OFERTANTUL ............................................. (denumirea/numele)

FISA INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: ..............................Fax:............................. E-mail.................................... 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ........................................... (numarul, data si locul de

inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................................................(in conformitate cu

prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................(adrese complete, telefon/fax,

certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Anul Cifra de afaceri anuala la 31

decembrie (mii lei) Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro)

1. 2010 2. 2011 3. 2012 Media anuala

Operator economic,

....................... (semnatura autorizata)

Page 11: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

FORMULARUL 3

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către .................................................................................................... (denumirea achizitorului şi adresa completă)

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire pentru achiziţia de materiale consumabile în cadrul proiectului “Viata dupa gratii”, subsemnatul _________________ (numele si prenumele), în calitate de reprezentant al ofertantului ________________________ (denumirea/numele ofertantului), cu sediul în _____________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm materiale consumabile, pentru suma de _____________________(suma în cifre si în litere lei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ____________________________ (suma în cifre si în litere lei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să furnizăm produsele, conform preţurilor si graficelor de livrare din tabelului de mai jos:

Total lei, fara TVA

Poziţia Denumirea produselor/specificatii tehnice Cantitate Pretul per bucată (fara TVA)

Total (fara TVA)

Termen de furnizare

1 Set 4 marchere pentru flipchart, varf rotund 2,5 mm, pe baza de apa ,culori negru, albastru, rosu, verde

30 set 3 zile lucratoare

2 Markere pentru tabla, Varf rotund 2 mm, pentru scriere pe tabla alba

40 buc 3 zile lucratoare

3 Caiet studentesc A4, 80file 750 buc 3 zile lucratoare

4 CD-R 700 MB, 80min, 52x, mat 50 buc 3 zile lucratoare

5 Dosar cu sina A4 carton alb 50 buc/set 15 set 3 zile lucratoare

6 Dosar cu sina A4 plastic alb 50 buc/set 15 set 3 zile lucratoare

7 Biblioraft A4 Standard, plastifiat PP/PP, margine metalica, 50 mm

50 buc 3 zile lucratoare

8 Biblioraft A4 Standard, plastifiat PP/PP, margine metalica, 80 mm

100 buc 3 zile lucratoare

Page 12: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

9 Etichete autoadezive 16/A4 1 top 3 zile lucratoare

10 File plastic protectoare A4, 100/set 30 set 3 zile lucratoare

11 Hartie copiator A4, 80g, 500coli/top 300 top 3 zile lucratoare

12 Pix de unica folosinta cu corp transparent pentru a vizualiza nivelul de cerneala capac ventilat cu clip de prindere si varf fin din nichel argint cu bila

800 buc 3 zile lucratoare

13 Separatoare 10,5 x 24cm, 100 buc./set 20 set 3 zile lucratoare

14 plicuri C4 burduf kraft siliconic, 120g/mp 40 buc 3 zile lucratoare

15 Toner ce 255 x 5 buc 3 zile lucratoare

Total

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ____________________, si ea va rămâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea si semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor constitui un contract angajament între noi.

Data întocmirii:[ZZ.LL.AAAA]

(numele în clar) _(semnătura),

în calitate de ____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru si în numele

(denumire/nume operator economic)

Page 13: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

Formular nr. 4 OFERTANTUL Inregistrat la sediul achizitorului ……………………........ nr. _________ / __ . __ . ____ (denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către:...........................................................

(denumirea achizitorului şi adresa completa )

Ca urmare a anuntului dumneavoastră, publicat in pe siteul ______________ sub nr………………, privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ………………....................(denumirea contractului de achiziţie) noi ………………………………(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele : Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: :

a) Oferta ; b) Documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. Data completării:

Operator economic, ..................................................

(semnătura autorizată)

Page 14: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

CONTRACT DE SERVICII nr._________ data __________

1. În temeiul Ordinuluinr. 1050 din 26.10.2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile

beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta” emis de Ministrul Afacerilor Europene, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art 8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9, lit. c1 din aceeaşi ordonanţă

între ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICA CATALACTICA - BUCUREȘTI, cu sediul social în București, sectorul 2, Șos Colentina, nr . 26, Bl. 64, Et.3, Ap. 97, telefon/fax (+40) 021/6190768, cod fiscal 13696843, cont bancar numarul RO50 RNCB 0070 0024 7404 0005, deschis la BCR, Sucursala Pipera reprezentată prin CACE SORIN, având funcţia de PREŞEDINTE în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă ................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ............................................................................... reprezentată prin .............................................................................................. (denumirea conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte. 2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

Page 15: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; h. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 3. Interpretare 3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului 4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv sa vanda si sa livreze materiale consumabile, către achizitor, în termenul convenit si în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în perioada iulie – august 2013, pentru proiectul cu finanţare din fonduri comunitare (finanţare nerambursabilă POSDRU 2007-2013 din fonduri structurale- FONDUL SOCIAL EUROPEAN) – “Viata dupa gratii” având nr. contract POSDRU/96/6.2/S/60000. 4.2. - Achizitorul se obligă să achizitioneze, respectiv să cumpere si să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele comandate. 4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei. 5. Durata contractului 5.1 – Durata prezentului contract este de ........... zile, adică de la ..........................până la …............... 6. Documentele contractului 6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin): - Documentaţia de atribuire - anexa 1 la prezentul contract - Oferta tehnicp-financiara a Furnizorului – anexa 2 la prezentul contract; - Procesul verbal de recepţie a produselor - anexa 3 la prezentul contract; 7. Obligaţiile principale ale furnizorului 7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze, produsele definite în prezentul contract. 7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică. 7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 3 (trei) zile lucratoare de la lansarea comenzii de catre achizitor . 7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

Page 16: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5 – Furnizorul se obligă: a) să pună la dispoziţia Achizitorului documente emise de autorităţile în domeniu, referitoare la certificarea calităţii. b) Să pună la dispoziţia Achizitorului, instrucţiuni referitoare la modul de instalare, utilizare si mentenanţă al echipamentelor, astfel încât să fie respectate condiţiile de securitate si sănătate în muncă, în conformitate cu H.G. nr. 1146 din 30.08.2006; c) să suporte cheltuielile ocazionate de expedierea si transportul mărfii la sediul Achizitorului sau la punctul de lucru indicat de acesta; d) să asigure, în funcţie de caz, garanţia echipamentelor si asistenţa tehnică; e) să asigure documentele ce insotesc marfa (factura fiscala, certificate de calitate, garantie, instructiuni de folosire etc.); f) să garanteze pe cumpărător contra viciilor ascunse ale produselor care formează obiectul contractului; 8. Obligaţiile principale ale achizitorului 8.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele la livrarea acestora de catre Furnizor, încheindu-se, în acest sens, un Proces-verbal de recepţie, conform modelului din anexa 5 la prezentul contract. Din momentul receptiei, răspunderea pentru depozitarea mărfii în bune condiţii trece asupra Achizitorului. 8.2 - Achizitorul se obligă: a) să respecte instrucţiunile de utilizare ale produsului si să sesizeze în scris Furnizorului, orice deficienţă aparută în funcţionare; b) să protejeze echipamentele de orice fel de interventii de tip service, în afara personalului de service specializat al vânzătorului, atâta timp cât termenul de garanţie este in vigoare. c) să efectueze plăţile prevăzute în contract, integral si la termenele stabilite (art.5.2). d) să specifice adresa la care se vor trimite produsele comandate si facturile ; 8.3 - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite (art.5.2). Furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. 9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuseste să-si execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5 pe zi întârziere din valoarea comenzii efectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 9.2 - În cazul în care Achizitorul, din vina lui, întârzie plata facturilor, cu mai mult de 30 de zile faţă de data scadentă, va plăti penalităţi în cuantum de 0,5 din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 9.4 - Achizitorul îsi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Recepţie, inspecţii si teste 10.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa 3 la contract. 10.2 - (1) Inspecţiile si testările la care vor fi supuse produsele, cât si condiţiile de îndeplinire a recepţiei provizorii si a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa 5 la prezentul contract.

Page 17: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor si inspecţiilor. 10.3 - Inspecţiile si testele din cadrul recepţiei provizorii si recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor. 10.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: a) de a înlocui produsele refuzate; sau b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice. 10.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală. 10.6 - Prevederile clauzelor 13.1 - 13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract. 11. Ambalare si marcare 11.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului si depozitării în aer liber, în asa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. (2) În cazul ambalării greutăţilor si volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor si absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit. 11.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului. 12. Livrarea si documentele care însoţesc produsele 12.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând termenul comercial stabilit, după primirea comenzii ferme a achizitorului. 12.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât si, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare si locul de descărcare. (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.(factura fiscală, nota de recepţie, certificate de garanţie, 12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare si după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 13. Asigurări Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare si livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit, respectiv 48 ore. 14. Servicii 14.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta si serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului. 14.2 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pe perioada derulîrii contrcatului, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract. 15. Perioada de garanţie acordată produselor 15.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie si încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul si/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului si că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.

Page 18: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

15.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 12 luni. (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea si instalarea acestora la destinaţia finală. 15.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 15.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în maxim …………. zile de la data primirii notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 15.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înstiinţat, nu reuseste să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract. 16. Ajustarea preţului contractului 16.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 16.2 - Preţul contractului este ferm, nu este posibila ajustarea pretului contractului. 17. Amendamente Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 18. Întârzieri în îndeplinirea contractului 18.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în prezentul contract. 18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenele de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 18.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului. 19. - Încetarea Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: a) părţile convin de comun acord, în scris, încetarea contractului; b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale de către una din părţi, in mod culpabil si repetat; c) rezilierea unilaterală a contractului de către una dintre părţi este posibilă, cu o notificare prealabilă de către aceasta. Contractul isi încetează valabilitatea dupa 15 zile de la primirea notificării, cu respectarea obligaţiilor contractuale pentru această perioadă; d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizaţiei de funcţionare a unuia din contractanţi, caz în care contractul va fi considerat nul, părţile însă fiind ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie ; e) în cazul în care una dintre părţi nu isi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată va notifica parţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale. Dacă partea în culpă, în termen de 2 zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul, putând solicita despăgubiri echivalente cu valoarea contractului la instalarea produsului ; f) în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Furnizorului Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestaţiile succesive care au fost făcute anterior încetării lui. 20. Cesiunea 20.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 20.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Page 19: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE Materiale consumabile” …catalactica.com/files/VDG-Documentatie_de_atribuire.pdf · Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” ... Neîndeplinirea

21. Forţa majoră 21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat si în mod complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 22. Soluţionarea litigiilor 22.1 - Achizitorul si Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul si Furnizorul nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoresti competente din România. 23. Limba care guvernează contractul 23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 24. Comunicări 24.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. 24.2 - Comunicările între părţi se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 25. Legea aplicabilă contractului 25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor, Furnizor, ................................ .............................. (semnătură autorizată) (semnătură autorizată) LS LS