Click here to load reader

DOCUMENT DE ÎNDRUMARE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DE

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DOCUMENT DE ÎNDRUMARE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR DE

Cod DR-LÎ/LE-01
Ediia 7
Pag 1/37
Data aprobrii: 20.10.2018 Data aplicrii: 20.10.2018
Reproducerea integral sau parial a prezentei proceduri în orice publicaii i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfilme, etc.), este interzis dac nu exist acordul scris al MOLDAC.
Elaborat Verificat Avizat Aprobat
Natalia APOVAL Larisa NOVAC Proces verbal nr. 17 Eugenia SPOIAL
Larisa BOBOC din 12.10.2018
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 2/37
2. DOMENIU DE APLICARE
3. DOCUMENTE DE REFERIN
4. DEFINIII I PRESCURTRI
4.1 Impartialitate 4.2 Confidentialitate
5 Cerinte structurale 6 Cerinte referitoare la resurse
6.1 Generaliti 6.2 Personal 6.3 Facilitati si conditii de mediu 6.4 Echipamente 6.5 Trasabilitate metrologica 6.6 Produse si servicii furnizate din exterior
7 Cerinte referitoare la proces 7.1 Analiza solicitarilor, ofertelor si contractelor 7.2 Selectarea, verificarea si validarea metodelor
7.2.1 Selectarea si verificarea metodelor 7.2.2 Validarea metodelor
7.3 Esantionare 7.4 Manipularea obiectelor de incercare si etalonare 7.5 Inregistrari tehnice 7.6 Evaluarea incertitudinii de masurare 7.7 Asigurarea validitatii rezultatelor 7.8 Raportarea rezultatelor
7.8.1 Generaliti 7.8.2 Cerinte comune pentru rapoarte (incercare, etalonare sau esantionare) 7.8.3 Cerinte specifice pentru rapoartele de incercare 7.8.4 Cerinte specifice pentru certificatele de etalonare 7.8.5 Raportarea esantionarii - cerinte specifice 7.8.6 Raportarea declaratiilor de conformitate 7.8.7 Raportarea opiniilor si interpretarilor 7.8.8 Amendamente la rapoarte
7.9 Reclamatii 7.10 Activitate neconform 7.11 Controlul datelor si managementul informatiilor
8 Cerinte referitoare la sistemul de management 8.1 Optiuni
8.1.1 Generalitati
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 3/37
8.2 Documentatia sistemului de management (optiunea A) 8.3 Controlul documentelor sistemului de management (optiunea A) 8.4 Controlul inregistrarilor (optiunea A) 8.5 Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor (optiunea A) 8.6 Imbunatatire (optiunea A) 8.7 Actiuni corective (optiunea A) 8.8 Audituri interne (optiunea A) 8.9 Analizele efectuate de management (optiunea A)
6. ANEXE
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 4/37
1. SCOP Prezentul document este un ghid, care descrie cerinele pentru acreditarea laboratoarelor de încercri i etalonri conform cerinelor ISO/IEC 17025:2017 i a documentelor EA, ILAC, MOLDAC aplicabile acestui standard, pentru a asigura o aplicare unitar i consecvent.
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul document se aplic laboratoarelor de încercri i etalonri acreditate, celor care solicit acreditarea i personalului MOLDAC, implicat în procesul de acreditare OEC. 3. DOCUMENTE DE REFERIN
- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitile de acreditare i a evalurii conformitii cu modificrile ulterioare.
- SM SR EN ISO/IEC 17000:2006 – Evaluarea conformitii. Vocabular i principii generale.
- SM EN ISO/IEC 17011:2017 – Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru organismele de acreditare care acrediteaz organisme de evaluare a conformitii.
- SM EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerine generale pentru competena laboratoarelor de încercri i etalonri.
- SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 – Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru încercrile de competen.
- SM EN ISO 17034:2016 Cerine generale pentru competena productorilor de materiale de referin.
- ISO Guide 31:2015 Reference materials - Contents of certificates, labels and accompanying documentation.
- ISO Guide 33:2015 Reference materials - Good practice in using reference materials.
- ISO Guide 35:2017 Reference materials - Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability.
- SM SR ISO 5725-1:2002 Exactitatea (justeea i fidelitatea) metodelor de msurare i a rezultatelor msurrilor. Partea 1. Principii generale i definiii.
- SM SR ISO 5725-2:2014 Exactitatea (justeea i fidelitatea) metodelor de msurare i a rezultatelor msurrilor. Partea 2: Metoda de baz pentru determinarea repetabilitii i reproductibilitii unei metode de msurare standardizate.
- SM SR ISO 5725-3:2014 Exactitatea (justeea i fidelitatea) metodelor de msurare i a rezultatelor msurrilor. Partea 3: Msuri intermediare ale fidelitii unei metode de msurare standardizate.
- SM SR ISO 5725-4:2014 Exactitatea (justeea i fidelitatea) metodelor de msurare i a rezultatelor msurrilor. Partea 4: Metode de baz pentru determinarea justeei unei metode de msurare standardizate.
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 5/37
- SM SR ISO 5725-5:2014 Exactitatea (justeea i fidelitatea) metodelor de msurare i a rezultatelor msurrilor. Partea 5: Metode alternative pentru determinarea fidelitii unei metode de msurare standardizate.
- SM SR ISO 5725-6:2014 Exactitatea (justeea i fidelitatea) metodelor de msurare i a rezultatelor msurrilor. Partea 6: Utilizarea în practic a valorilor exactitii.
- Documentele de aplicare EA, ILAC:
- EA – 4/02:2013 obligatoriu Expressions of the uncertainty of measurements in calibration (including supplement 1 to EA-4/02)
- EA – 4/09 G:2017 de îndrumare Accreditation for sensory testing laboratories li care utilizeaz metodele senzoriale s in cont de prevederile acestui document
- EA – 4/15:2015 de îndrumare Accreditation for bodies performing non-
destructive testing OI/NDT care utilizeaz metode în domeniu nedistructiv s in cont de prevederile acestui document
- EA – 4/16:2003 de îndrumare EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing
- EA – 4/18:2010 consultativ Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation
- ILAC- P9:06/2014
- ILAC-P10:01/2013 obligatoriu (din 01.01.2014)
- ILAC-P14:01/2013
obligatoriu
- ILAC G19:08/2014 - ILAC P 8:12/2012
de îndrumare obligatoriu
Modules in a forensic science process LI/OI care efectueaz activitile acreditate în domeniul criminalistic s in cont de prevederile acestui document ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories and Inspection Bodies
- ILAC G24:2007
de îndrumare Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 6/37
Documente EA, ILAC pot fi accesate la urmtoarele adrese web: www.european - accreditation.org, www.ilac.org.
- Documentele MOLDAC plasate pe site-ul www.acreditare.md.
- Politica P-02 Politica privind utilizarea testelor de competen i a altor comparaii interlaboratoare în procesul de acreditare
- Politica P-03 Politica privind trasabilitatea msurrilor
- Politica P-04
- Politica P-08 Politica i regulile de utilizare a simbolurilor de
acreditare i referirile la acreditare
- RA
- CA
4. DEFINIII I PRESCURTRI 4.1. Definiii
Pentru utilizarea acestui document, se aplic termeni i definiii relevante din:
SM EN ISO/IEC 17000:2006 – Evaluarea conformitii. Vocabular i principii generale
SM EN ISO/IEC 17011:2017 – Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru
organismele de acreditare care acrediteaz organisme de evaluare a conformitii.
SM SR Ghid ISO /CEI 99:2012 Vocabularul Internaional de Metrologie (VIM).
SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011 Ghid pentru exprimarea incertitudinii de msurare
SM EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerine generale pentru competena laboratoarelor de
încercri i etalonri.
SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 – Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru
încercrile de competen
SM EN ISO 9000:2016 – Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i
vocabular.
SM SR EN ISO 10012:2006 „Sisteme de management al msurrii. Cerine pentru
procese i echipamente de msurare”.
4.2. Prescurtri ONA – Organism Naional de Acreditare
OEC – Organism de evaluare a conformitii
SM – Sistem de management
Ediia 7
Pagina 7/37
5. DESCRIEREA ACTIVITILOR
Acreditarea laboratoarelor de încercri i etalonri se va desfura în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17011:2017, documentele EA, ILAC aplicabile, regulile i procedurile MOLDAC. Pentru ca procesul de acreditare s fie mai explicit i acelai pentru toate laboratoarele, MOLDAC aprob prezentele cerine, care sunt în conformitate cu SM EN ISO/IEC 17025:2018 i documentele EA, ILAC. Numerele punctelor din acest capitol corespund cu numerele elementelor din SM EN ISO/IEC 17025:2018.
4 Cerinte generale
Activitile de laborator trebuie efectuate în mod imparial i trebuie structurate i gestionate astfel încât s se asigure imparialitatea. Cerinele de la punctele 4.1.1 – 4.1.5 ISO/IEC 17025 se aplic integral, luând în considerare urmtoarele: Printr-o declaraie de imparialitate, gestionarea conflictelor de interese i obiectivitatea activitilor sale, managementul de laborator declar angajamentul su de a fi imparial. Aciunile managementului de laborator trebuie s nu contravin acestei declaraii. Angajamentul privind imparialitatea i obiectivitatea managementului trebuie s fie disponibile publicului. Laboratorul trebuie s descrie orice relaii care ar putea afecta imparialitatea sa, într-o msur relevant, folosind diagrame organizaionale sau prin alte mijloace. Prevederile contractuale cu personalul laboratorului trebuie s includ evitarea de presiuni comerciale, financiare sau de alt natur, care ar putea influena activitile laboratorului. In organizaiile in care funcia de manager, crui i se subordoneaza seful de laborator, cumuleaza i responsabilitile de alocare a resurselor de contractare i livrare a produselor încercate sau serviciilor de incercare/etalonare, trebuie s existe angajamente, dispoziii organizatorice, proceduri, responsabiliti i înregistrari privind evitarea conflictelor de interese i în special privind independena de decizie tehnic a laboratorului referitoare la rezultatele incercarilor/etalonarilor. Laboratorul trebuie s identifice în mod continuu riscurile referitoare la imparialitatea sa. Este recomandabil de elaborat un document, în care, în funcie de necesitii ar trebui incluse urmtoarele:
- analiza riscurilor poteniale de imparialitate, inclusiv a riscurilor care decurg din activitile sau relaiile sale sau din relaiile personalului su;
- msuri de eliminare sau minimizare a riscurilor legate de imparialitate; - planul de aciuni: stabilirea i implementarea aciunilor pertinente;
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 8/37
- angajamentul laboratorului pentru integritatea sa, prin semnarea unei declaraii de ctre - managementul de vârf.
Acest document ar trebui analizat în cadrul analizei efectuate de management i, dac este necesar, revizuit. Exemple de relaii care ar putea influena imparialitatea sunt:
- proprietate, - guvernare, - management, - personal, - resurse partajate, - finane, contracte, - marketing (inclusiv branding) i plata unui comision din vânzri sau a unui alt stimulent
pentru aducerea de noi clieni etc. Dac este identificat un risc referitor la imparialitate, laboratorul trebuie s poat demonstra modul în care elimin sau minimizeaz acest risc.
4.2 Confidenialitate
Laboratorul trebuie s –i declare modalitatea de asigurare a confidenialitii tuturor informaiilor
obinute sau create în timpul desfurrii activitilor de laborator i de respectare a drepturilor de
proprietate care trebuie s fie adecvat clauzelor contractuale i înelegerilor între el i clienii si.
În cazul în care OEC este obligat prin lege, sau autorizat prin angajamente contractuale s
elibereze informaii confideniale, clientul trebuie, cu excepia cazului interzis prin lege, s fie
notificat referitor la informaia furnizat.
Este recomandabil s existe un sistem documentat de clasificare a informatiilor, fiecrei clase corespunzîndu-i un set de masuri de protecie. Persoanele autorizate s aib în posesie sau s utilizeze documente/înregistrari, trebuie declarate în scris, iar documentele respective listate. Personalul în cursul activitii poate s intre în posesia unor informaii confideniale sau secrete (informatii privind produse, procese, date comerciale, date personale si de sntate). In acest caz, confidentialitatea referitoare la aceste informatii, trebuie asigurat. OEC trebuie s solicite întregului personal, inclusiv membrilor comitetelor, contractorilor, personalului organismelor externe s pstreze confidenial toate informaiile obinute sau create în timpul realizrii activitii OEC, cu excepia cazurilor prevzute de lege.
5.Cerine structurale
Cerinele de la punctele 5.1 – 5.7 ISO/IEC 17025 se aplic integral, luând în considerare urmtoarele. Laboratorul care solicit acreditarea conform ISO/IEC 17025, trebuie s prezinte date de identificare, care s cuprind urmtoarele:
Nume complet conform statutului, numele scurt sau abrevierile, unde este cazul; Statutul juridic al laboratorului i/sau al organizaiei din care face parte, Actul de constituire
(dup caz); Copia Certificatului de înregistrare; Adresa sediului central, telefon/ fax/ e - mail.
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 9/37
Dac laboratorul are mai multe sedii trebuie date aceste informaii pentru toate sediile pentru care se solicit acreditarea.
Documente aplicabile în care se prezint datele de identificare ale laboratorului la solicitarea acreditrii:
Solicitare de acreditare (prezentat de laborator la solicitarea acreditrii); Procedurile documentate, politici si obiective pentru îndeplinirea cerinelor ISO/IEC 17025; Statutul juridic al laboratorului sau organizaiei din care face parte, trebuie s fie clar
identificat (persoan juridic de drept privat sau aparinând statului) i demonstrat prin documente relevante: copia Statutului organizaiei, copia Certificatului de înregistrare, copia Actului de constituire. În cazul în care laboratorul solicit acreditarea ca laborator de secund sau ter parte, în statut trebuie s fie menionat clar obiectul de activitate corespunztor - activiti de testri i analize tehnice.
Statutul de organizaie, aparinând statului, trebuie s reias dintr-un document legislativ adecvat (Hotrâre de guvern, lege);
Responsabilitatea juridic se consider fa de legislaia din Republica Moldova; La acreditarea laboratoarelor aflate sub jurisdicia altor state, cerina de responsabilitate juridic trebuie asigurat i evaluat de o persoan juridic competent în legislaia statului respectiv, care poate susine adecvat îndeplinirea acestei cerine;
Laboratorul trebuie s aib o asigurare de rspundere civil valid, cu excepia cazurilor în care laboratorul este asigurat de stat prin efectul legii.
Asigurarea trebuie s fie atât contractual cât i de rspundere civil.
Valoarea asigurat trebuie corelat cu tipul, domeniul i volumul activitii laboratorului/organizaiei
i trebuie s fie credibil, fiind o dovad a puterii financiare a acestuia. Aceast valoare trebuie s
rezulte din asigurarea de rspundere civil.
Daca laboratorul nu are personalitate juridic proprie, atunci obligaia asigurrii revine (asigurarea
trebuie s acopere întregul domeniu acreditat/solicitat pentru acreditarea laboratorului) organizaiei din cadrul creia acesta face parte (organizaia mam).
Nota: cerinta acesta este aplicabila pentru laboratoarele de terta parte si pentru laboratoarele de
secunda parte, care presteaza servicii pentru clienti externi.
Laboratorul in documentele sale trebuie s defineasc gama de activiti de laborator pentru care se conformeaz cu ISO/IEC 17025. Laboratorul trebuie s declare conformitatea cu ISO/IEC 17025, numai pentru aceast gam de activiti de laborator, care exclude activitile de laborator furnizate în mod permanent din exterior. Dac laboratorul se declar competent s efectueze încercri în domenii reglementate, trebuie ca, suplimentar fa de cerinele ISO/IEC 17025, s aplice i cerinele legislaiei în domeniu sau ale autoritilor de reglementare.
Prezentarea suficient de detaliat a locaiilor unde se desfoar activiti de laborator:
Schema de amplasare a laboratorului
Actul de proprietate pentru spaiile laboratorului sau
Contract de arend pentru acestea
În cazul când sediul laboratorului, în care acesta îi desfoar activitile de încecrri/etalonri,
este amplasat/reamplasat într-un spaiu, care anterior avea alt destinaie (de exemplu: depozit,
încpere de producere, spaii prevzute pentru locuit, etc.), laboratorul trebuie s prezinte
suplimentar autorizaie sanitar de funcionare (dup caz), sau alte acte permisive în conformitate
cu legislaia în vigoare, care confirm posibilitatea de a utiliza spaiile date pentru desfurarea
activitilor declarate.
Atunci când laboratorul efectueaz activiti în localuri temporare, pe teren sau cu mijloace mobile,
trebuie s existe prevederi de management, competen tehnic i proceduri specifice pentru
aceste activiti:
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 10/37
Principalele domenii de activitate/ tipuri de produse ale organizaiei mam
Organigrama organizaiei mam cu precizarea poziiei laboratorului
Toate nivelele organizatorice dintre laborator i managementul de vârf cu numele i funciile
personalului de conducere (Matricea responsabilitilor)
Evaluarea msurii în care organizaia mam influeneaz funcionarea laboratorului în ceea ce privete sistemul de management, investiii, resurse umane, aprovizionare, etc. (Fia de
identificare a potenialelor conflicte de interese i minimizarea lor).
Laboratorul trebuie s identifice managementul care are responsabilitatea general pentru
laborator.
Personalul de management i tehnic trebuie s aib menionate limitele de autoritate, în special
pentru:
a) implementarea, meninerea i îmbuntirea sistemului de management;
b) identificarea abaterilor de la sistemul de management sau de la procedurile pentru
efectuarea activitilor de laborator;
c) iniierea de aciuni pentru prevenirea sau minimizarea unor astfel de abateri;
d) raportarea ctre managmentul laboratorului referitor la performana sistemului de
management i orice necesiti de îmbuntire;
e) asigurarea eficacitii activitilor de laborator.
Managementul tehnic se refer la asigurarea resurselor de personal, cunotine, abiliti, metode i
proceduri pentru a menine i îmbunti standardul de servicii oferit de laborator. Calificarea i
experiena trebuie s fie relevante pentru aceast responsabilitate.
În organizaiile mari, cu activiti tehnice multiple, pot fi mai multe persoane numite ca manageri
tehnici.
În acest caz, entitile vor funciona separat unele de celelalte i acest lucru va trebui s rezulte din
organigrama.
Liniile de demarcare între entiti trebuie s fie foarte clare din descrierea activitii entitilor.
Fiecare manager tehnic trebuie s satisfac cerinele postului relevant pentru entitatea sa.
Laboratorul trebuie s aib identificate, documentate, resursele necesare realizrii sarcinilor
(materiale i umane) i s demonstreze documentat c acestea exist.
Managementul laboratorului trebuie s asigure c:
a) are loc o comunicare referitoare la eficacitatea sistemului de management i importana
satisfacerii cerinelor clienilor i a altor cerine;
b) integritatea sistemului de management este meninut atunci când sunt planificate i
implementate modificri ale sistemului de management.
Managementul laboratorului trebuie s se asigure ca fiecare membru al personalului înelege rolul
pe care îl are fiecare în sistem i msura în care contribuie la atingerea obiectivelor de
performan. Fia de obiective generale a laboratorului Fia de obiective individuale
Managementul de vârf trebuie s asigure o circulaie adecvat a informaiei i deciziei în organizaie i un sistem de comunicare eficace pentru toate aspectele sistemului de management -
descrierea.
6.1 Generaliti
Laboratorul trebuie s dispun de personal, faciliti, echipamente, sisteme i servicii suport necesare pentru a gestiona i a efectua activitile sale de laborator.
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 11/37
stabileasc domeniul (încercri/etalonare/produse/metode/ echipamente/personal), pentru care se
Categoriile de clieni i cerinele specifice, dac este cazul, Utilizarea rezultatelor, dac este cunoscut.
6.2 Personal
Cerinele de la punctele 6.2.1 – 6.2.6 ISO/IEC 17025 se aplic integral, luând în considerare urmtoarele: Personalul laboratorului trebuie s aib studiile, instruirea, cunotinele tehnice, aptitudinile i experiena necesar desfurrii corecte a activitilor i abilitea de a evalua semnificaia abaterilor. Laboratorul trebuie s documenteze cerinele de competen pentru fiecare funcie care influeneaz rezultatele activitilor de laborator, inclusiv cerinele referitoare la educaie, calificare, instruire, cunotine tehnice, aptitudini i experien. Laboratorul trebuie s dispun de personal suficient, necesar executrii activitii declarate (volum, domenii, schimburi), dar nu mai puin de 2 persoane.
Daca exist cerine ale legislaiei, ale altor reglementri tehnice sau ale clientului privind certificarea sau alt form de atestare de competen, personalul care execut încercrile/etalonarile respective, trebuie s aib certificarea sau atestarea cerut. Laboratorul trebuie s stabileasc un sistem de instruire care s asigure c fiecare persoan este instruit sub aspect tehnic i de management, iar cunotinele sunt meninute i actualizate în conformitate cu politica sa. Programul de instruire se va elabora pe categorii de studii i în concordan cu tipul de activitate i
responsabilitatea/autoritatea atribuit personalului.
perioada de studiu i adaptare,
perioada de prob cu activitate sub supervizare,
instruirea continu. Acesta se aplic i personalului care a fost transferat i i s-a atribuit o activitate nou (care impune
o calificare superioar). Competena personalului se vor evalua permanent. În remunerarea personalului nu trebuie s existe o corelaie direct între volumul de încercri sau
rezultatele acestora i salariu. Laboratorul trebuie s aib proceduri i s pstreze înregistrri (dosare personal) privind determinarea cerinelor de competen; selectarea personalului, instruirea personalului; supravegherea personalului (pân la autorizare); autorizarea personalului; monitorizarea competenei personalului (dup autorizare), inclusiv pentru personalul autorizat pentrua efectua activiti specifice, care includ ca dezvoltarea, modificarea, verificarea i validarea metodelor; analiza rezultatelor, inclusiv declarri de conformitate sau puncte de vedere i interpretri; raportarea, analizarea i autorizarea rezultatelor.
MOLDAC DR-LÎ/LE -01 Document de îndrumare pentru acreditarea Laboratoarelor de Încercri i Etalonri
Ediia 7
Pagina 12/37
Cele mai des utilizate metode de supravizare/monitorizare sunt: -msurri efectuate pe eantioane cunoscute: etaloane de referin, materiale de referin, eantioane intercomparabile, etc.; -mostre oarbe; -compar inter/intralaboratoare; -examene (pentru evaluarea cunotinelor intelectuale). eful de laborator, managerul sistemului de management, trebuie s fie personal permanent
angajat. Personalul utilizat pe baz de contract de prestri servicii (sau oricum s-ar numi acesta) trebuie s
fie independent de clienii încercrilor/etalonarilor i s nu fi participat la proiectarea, fabricarea sau
comercializarea produselor încercate/etalonate.
În particular, sarcinile i responsabilitile personalului temporar i/sau stagiar trebuie s fie definite în raport cu ali membri ai laboratorului. O supervizare a acestui personal trebuie s fie asigurat pe întreaga durat pentru a garanta c, personalul temporar i/sau stagiar lucreaz conform procedurilor din laborator. Laboratorul trebuie s evalueze competena personalului temporar sau stagiar i s pstreze înregistrri. Aceleai dispoziii referitoare la obinerea abilitilor pentru…