Click here to load reader

DOCUMENT DE ÎNDRUMARE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DOCUMENT DE ÎNDRUMARE PENTRU ACREDITAREA LABORATOARELOR

LABORATOARELOR DE VERIFICRI METROLOGICE
Cod DR-LVM-02 Ediia 8
Data aprobrii: 26.02.2021 Data aplicrii: 01.03.2021
Reproducerea integral sau parial a prezentei proceduri în orice publicaii i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfilme, etc.), este interzis dac nu exist acordul scris al MOLDAC.
Elaborat Verificat Avizat Aprobat
Petru COVRIG Natalia APOVAL Proces verbal nr. 23 Eugenia SPOIAL
Silvia STANEVA din 26.02.2021
Ediia 8
Pagina 2/19
CUPRINS 1 SCOP ........................................................................................................................................................................ 3 2 DOMENIU DE APLICARE ...................................................................................................................................... 3 3 DOCUMENTE DE REFERIN ............................................................................................................................. 3 4 TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI .................................................................................................................... 4
4.1 Termeni i definii .............................................................................................................................................. 4 4.2 Abrevieri ............................................................................................................................................................. 5
5 DESCRIEREA ACTIVITILOR ............................................................................................................................ 6 5.1 Generaliti ........................................................................................................................................................ 6 5.2 Cerine conform SM SR EN ISO/IEC 17020:2013 ........................................................................................ 6
1 Domeniu de aplicare ................................................................................................................................................ 6 4 Cerine generale ....................................................................................................................................................... 7
4.1 Imparialitate i independen .......................................................................................................................... 7 4.2 Confidenialitate ................................................................................................................................................ 8
5 Cerine referitoare la structur ................................................................................................................................ 8 5.1 Cerine administrative ....................................................................................................................................... 8 5.2 Organizare i management .............................................................................................................................. 9
6 Cerine referitoare la resurse ................................................................................................................................ 10 6.1 Personal ........................................................................................................................................................... 10 6.2 Faciliti i echipamente ................................................................................................................................. 11 6.3 Subcontractare ................................................................................................................................................ 14
7 Cerine referitoare la proces ................................................................................................................................. 14 7.1 Metode i proceduri de inspecie ................................................................................................................... 14 7.2 Manipularea elementelor de inspectat i a eantioanelor ........................................................................... 15 7.3 Înregistrri ale inspeciei................................................................................................................................. 15 7.4 Rapoarte de inspecie i certificate de inspecie .......................................................................................... 16 7.5 Reclamaii i apeluri ........................................................................................................................................ 17 7.6 Procesul de reclamaii i apeluri .................................................................................................................... 17
8 Cerine ale sistemului de management ............................................................................................................... 17 8.1 Opiuni .............................................................................................................................................................. 17 8.2 Documentaia sistemului de management ................................................................................................... 17 8.3 Controlul documentelor .................................................................................................................................. 17 8.4 Controlul înregistrrilor ................................................................................................................................... 17 8.5 Analiza efectuat de management ................................................................................................................ 17 8.6 Audituri interne ................................................................................................................................................ 18 8.7 Aciuni corective .............................................................................................................................................. 18 8.8 Aciuni preventive ............................................................................................................................................ 18
5.3 Asigurarea calitii rezultatelor verificrilor metrologice .................................................................................. 18 9 SINTEZA MODIFICRILOR ................................................................................................................................. 19
MOLDAC DR-LVM-02 Document de îndrumare pentru acreditarea LVM
Ediia 8
Pagina 3/19
1 SCOP Scopul prezentului document este de a descrie cerinele pentru acreditarea Laboratoarelor de Verificri Metrologice ale mijloacelor de msurare utilizate în msurrile din domeniul de interes public conform SM SR EN ISO/IEC 17020:2013 i documentelor EA/ IAF/ ILAC, Sistemului Naional de Metrologie, ONA aplicabile acestui standard pentru a asigura o aplicare unitar i consecvent.
2 DOMENIU DE APLICARE
3 DOCUMENTE DE REFERIN
- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitile de acreditare i a evalurii conformitii cu modificrile ulterioare
- SM EN ISO/IEC 17000:2020 – Evaluarea conformitii. Vocabular i principii generale
- Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 cu modificrile ulterioare
- HG nr 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de msurare i a msurrilor supuse controlului metrologic legal cu modificrile ulterioare.
- SM EN ISO/IEC 17011:2017 – Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru organismele de acreditare care acrediteaz organisme de evaluare a conformitii
- SM SR EN ISO/IEC 17020:2013 – Evaluarea conformitii. Cerine pentru funcionarea diferitelor tipuri de organisme care efectueaz inspecii
- SM EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerine generale pentru competena laboratoarelor de încercri i etalonri
- SM SR EN ISO 10012:2006 - Sisteme de management al msurrii. Cerine pentru procese i echipamente de msurare
- SM EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitii. Cerine
- SM SR EN ISO 19011:2018 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management Documentele de aplicare IAF/ ILAC:
- ILAC P9:06/2014 - ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
- ILAC P10:07/2020 - ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
- ILAC P14:09/2020 - ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration
- ILAC P15:05/2020 - Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- ILAC P8:03/2019 - ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies
MOLDAC DR-LVM-02 Document de îndrumare pentru acreditarea LVM
Ediia 8
Pagina 4/19
- ILAC G27:07/2019 - Guidance on measurements performed as part of an inspection process
- ILAC G24:2007 - Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments
- ILAC G28:07/2018 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Inspection Bodies
Documente EA, ILAC pot fi accesate la urmtoarele adrese web: www.european - accreditation.org, www.ilac.org.
Documentele Organismului Naional de Acreditare MOLDAC:
- Politica P-02 – Politica privind utilizarea testelor de competen i a altor comparaii interlaboratoare în procesul de acreditare conform ILAC P9
- Politica P-03 – Politica privind trasabilitatea msurrilor bazata pe ILAC P 10
- Politica P-04 – Politica privind tratarea neconformitilor
- Politica P-07 – Politica privind tratarea obieciilor OEC privind membrii echipei de evaluare i a observatorilor
- Politica P-08 – Politica i regulile de utilizare a simbolurilor de acreditare, a marcii combinate ILAC MRA, IAF MLA i referirilor la statutul acreditat conform EA-1/19, EA-3/01, ILAC P8 i IAF ML2, IAF PL8.
- CA – Criterii generale pentru acreditare
- RA – Reguli pentru acreditare
- Regulamentul General de Metrologie Legal privind modul de desemnare pentru verificarea metrologic a mijloacelor de msurare i pentru efectuarea de msurri în domenii de interes public, aprobat prin HG nr 1118 din 14.11.2018
- RGML 12:2018 Sistemul Naional de Metrologie. Marcaje i buletine de verificare metrologic
- RGML 09:2018 Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecionarea etaloanelor naionale ale unitilor de msur, precum i înregistrarea/radierea acestora din Registrul de stat al etaloanelor unitilor de msur
4 TERMENI, DEFINIII I ABREVIERI
4.1 Termeni i definii Pentru utilizarea acestui document, se aplic termenii i definiiile relevante din:
- Legea metrologiei nr 19 din 04.03.2016 cu modificrile ulterioare
- SM SR EN ISO/IEC 17000:2020 – Evaluarea conformitii. Vocabular i principii generale
Ediia 8
Pagina 5/19
- SM EN ISO/IEC 17011:2017 – Evaluarea conformitii. Cerine generale pentru organismele de acreditare care acrediteaz organisme de evaluare a conformitii
- SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular internaional de metrologie. Concepte fundamentale i generale i termeni asociai
- SM EN ISO 9000:2016 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular
cu urmtoarele completri: 3.1 Verificare metrologic iniial - Verificare metrologic a unui mijloc de msurare care nu a mai fost verificat anterior 3.2 Verificare metrologic periodic - Verificare metrologic a unui mijloc de msurare, efectuat periodic, la intervale de timp specificate, conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale 3.3 Msurare - Proces care const în obinerea experimental a uneia sau a mai multor valori care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mrimi 3.4 Trasabilitatea metrologic - proprietate a rezultatului unei msurri de a putea fi raportat la o referin prin intermediul unui lan neîntrerupt i documentat de etalonri, fiecare contribuind la incertitudinea de msurare 3.2 Laborator de verificri metrologice - Laborator pasibil de a efectua verificrii metrologice ale MML conform legislaiei în vigoare 3.5 Norma de timp - durata verificrii metrologice a mijloacelor de msurare, în ore, determinat de cerinele documentului normativ, capacitatea de lucru a echipamentului utilizat i a verificatorului metrolog implicat 3.6 Norma de producie – cantitatea mijloace de msurare sau de lucrri stabilite a se efectua într-o unitate de timp (lun, schimb, or) de ctre un executant, care are calificarea corespunztoare i lucreaz în ritm normal i cu intensitate normal în condiii tehnico-organizatorice precizate la locul de munc; se exprim în uniti verificate pe unitatea de timp 3.7 Locaiune – prin contractul de locaiune, o parte (locator) se oblig s dea celeilalte pri (locatar) un bun determinat individual în folosin temporar sau în folosin i posesiune temporar, iar aceasta se oblig s plteasc chirie.
4.2 Abrevieri ACM – Autoritatea Central de Metrologie
ONA – Organism Naional de Acreditare
SNM – Sistemul Naional de Metrologie
DNML – Documente Normative în domeniul Metrologiei Legale
OEC – Organism de Evaluare a Conformitii
LVM – Laborator de Verificri Metrologice
OI - Organism de Inspecie
Ediia 8
Pagina 6/19
LE – Laborator de Etalonri
DR – Document de referin
5 DESCRIEREA ACTIVITILOR 5.1 Generaliti Acreditarea Laboratoarelor de Verificri Metrologice se va desfura în conformitate cu regulile i procedurile Organismului Naional de Acreditare prevzute de ISO/IEC 17020 i documentele ILAC aplicabile i cu prevederile stipulate în documentele normative din domeniul metrologiei legale (DNML) din cadrul Sistemului Naional de Metrologie (SNM). MOLDAC va transmite Autoritii Centrale de Metrologie informaii despre orice solicitare
pentru acreditare din partea LVM care intenioneaz s activeze în calitate de LVM desemnate pentru verificri metrologice i va solicita participarea reprezentantului desemnat al acesteia la toate etapele procesului de acreditare în calitate de observator.
În urma analizei documentelor i înregistrrilor aferente solicitrii, ONA poate s invite solicitantul, dac consider necesar, în scopul clarificrii unor aspecte legate de solicitarea ce a fost înaintat. 5.2 Cerine conform SM SR EN ISO/IEC 17020:2013
Numerotarea i denumirea elementelor de la punctul 5.2 corespunde cu SM SR EN ISO/IEC 17020:2013.
1 Domeniu de aplicare
1.1. Prezentele cerine specific criteriile adiionale destinate aplicrii ISO/IEC 17020 de ctre laboratoarele care efectueaz verificri metrologice în scop de acreditare.
1.2. Aceste cerine sunt prevzute a fi îndeplinite de ctre entitile ce efectueaz verificri
metrologice ale mijloacelor de msurare supuse controlului metrologic legal (MM), de organismul naional de acreditare, precum i de Autoritatea Central de Metrologie (ACM) – Ministerul Economiei i Infrastructurii.
1.3. Prezentele cerine specifice se adaug la cerinele reglementate aplicabile domeniului metrologie legal menionate în DNML corespunztoare ale SNM.
1.4. Aceste cerine nu se refer la laboratoarele de încercri, nici la laboratoarele de
etalonri pentru care criteriile sunt definite în ISO/IEC 17025. Urmtoarele documente normative conin dispoziii, care trebuie luate în considerare la aplicarea cerinelor prezentului document de referin:
SM ISO/IEC Ghid 99:2017 Vocabular internaional de metrologie. Concepte fundamentale i generale i termeni asociai
SM SR EN ISO 10012:2006 Sisteme de management a msurrii – Cerine pentru procesele i echipamentele de msurare,
MOLDAC DR-LVM-02 Document de îndrumare pentru acreditarea LVM
Ediia 8
Pagina 7/19
Documentele normative pertinente ale SNM (inclusiv documentele OIML declarate naionale) pentru tipurile MM solicitate de a fi incluse în domeniul de acreditare, desemnare.
Aceste documente trebuie s fie deinute de LVM i accesibile la necesitate ONA i personalului LVM, care trebuie s cunoasc coninutul în msura necesar pentru aplicarea prezentelor cerine complementare.
Conform ILAC G27:07/2019 în cazul în care activitatea de inspecie include msurri i se realizeaz în conformitate cu acreditarea la ISO/IEC 17020, se aplic urmtoarele cerine din ISO/IEC 17025:
- Trasabilitatea metrologic (pct. 6.5 al ISO/IEC 17025:2017)
- Asigurarea validitii rezultatelor (pct. 7.7 al ISO/IEC 17025:2017).
4 Cerine generale 4.1 Imparialitate i independen
Cerinele de la punctele 4.1.1 – 4.1.5 ale ISO/IEC 17020 se aplic integral, luând în considerare urmtoarele: 4.1.2 Prevederile contractuale cu personalul LVM trebuie s includ evitarea de presiuni comerciale, financiare sau de alt natur care ar putea influena rezultatele. 4.1.3 Riscurile pentru imparialitatea LVM trebuie s fie luate în considerare ori de câte ori au loc modificri care ar putea avea un impact asupra imparialitii LVM sau personalului su. LVM trebuie s descrie orice relaii care ar putea afecta imparialitatea sa într-o msur relevant, folosind diagrame organizaionale sau prin alte mijloace.
Exemple de relaii care ar putea influena imparialitatea sunt:
− Relaii cu o organizaie “mam”
− Relaii cu departamente în cadrul aceleiai organizaii
− Relaii cu companii sau organizaii conexe
− Relaii cu autoriti de reglementare
− Relaii cu clieni
− Relaii cu organizaiile care proiecteaz, produc, furnizeaz, instaleaz, achiziioneaz, dein, utilizeaz sau întrein mijloacele de msurare verificate.
4.1.5 LVM trebuie s aib o declaraie documentat subliniind angajamentul su de a asigura imparialitatea în desfurarea activitilor sale, gestionarea conflictelor de interese i obiectivitatea activitilor sale. Aciunile managementului de vârf trebuie s nu contravin acestei declaraii. Angajamentul privind imparialitatea, obiectivitatea managementului de vârf trebuie s fie disponibil publicului. 4.1.6 LVM trebuie s fie independente în msura în care este necesar, reieind din condiiile în care îi efectueaz serviciile i vor fi clasificate ca organisme de inspecii de tip A, B sau C.
MOLDAC DR-LVM-02 Document de îndrumare pentru acreditarea LVM
Ediia 8
Pagina 8/19
Not - LVM, care efectueaz verificri metrologice a mijloacelor de msurare supuse controlului metrologic legal, conform cerinelor Regulamentului general de metrologie legal RGML desemnare i a modificrilor i completrilor acestuia prin ordinul nr. 106 din 17.07.2017 al Ministerului Economiei i Infrastructurii, trebuie s fie organisme de inspecii numai de tip A. Laboratoarele care efectueaz verificri metrologice nu pot fi acreditate i desemnate decât în cazurile în care ele satisfac cerinele documentelor normative aplicabile din cadrul ONA i SNM. Organigrama care arat relaiile dintre departamentele din cadrul aceleiai organizaii precum i cu companiile sau organizaiile înrudite trebuie s demonstreze independena. 4.2 Confidenialitate
Cerina se aplic integral. Pentru verificrile metrologice ale MM procedurile trebuie s sublinieze cine, în afara clientului, are dreptul s aib acces la rezultate.
5 Cerine referitoare la structur
5.1 Cerine administrative
Cerinele se aplic integral, luând în considerare urmtoarele: 5.1.1 Laboratorul de verificri metrologice (LVM) sau organizaia din care face parte LVM trebuie s posede statut de persoan juridic cu sediul în Republica Moldova i s fie înregistrat legal. 5.1.3 Descrierea activitilor se aplic în particular activitilor care sunt incluse în Domeniul de Acreditare solicitat i se refer la verificrile metrologice ale mijloacelor de msurare utilizate în msurrile din domeniul de interes public.
Obiectul verificrii metrologice este definit în Lista Oficial a mijloacelor de msurare supuse obligatoriu controlului metrologic legal. Entitile desemnate în cadrul SNM primesc la verificarea metrologic iniial numai mijloace de msurare introduse în Registrul de stat al mijloacelor de msurare. LVM trebuie s documenteze i s aprobe norme de timp i/sau norme de producie pentru fiecare sortiment de mijloace de msurare supuse verificriii metrologice. Normele de timp/ producie pentru verificarea metrologic a unui mijloc de msurare depind de gradul de înzestrare a LVM cu echipamente de msurare, calificarea verificatorului metrolog, msuri tehnico-organizatorice .a. Normele de timp/producie includ i timpul utilizat pentru pregtirea MM pentru verificarea metrologic, înregistrarea rezultatelor verificrii i prelucrarea datelor. La elaborarea normelor de timp/producie, trebuie de avut în vedere, c verificarea anumitor mijloace de msurare poate fi efectuat prin metode diferite, folosind diferite echipamente de msurare. Durata verificrii metrologice poate depinde de tipul acesteia
MOLDAC DR-LVM-02 Document de îndrumare pentru acreditarea LVM
Ediia 8
Pagina 9/19
(iniial, periodic). În acest caz, pot fi stabilite mai multe norme de timp/norme de producie pentru aceleai milloace de msurare. 5.1.4 LVM trebuie s fie capabil s arate ce factori au fost luai în considerare la determinarea nivelului necesar al asigurrii contractate (Polia de asigurare). Unul dintre factorii care ar trebui luai în considerare este riscul asociat cu efectuarea activitilor de verificri metrologice. LVM trebuie s poarte rspundere legal pentru prejudiciile aduse clientului (pgubaului) în rezultatul prestrii serviciilor conform domeniului de acreditare i desemnare. Suma asigurrii trebuie s fie proporional cu nivelul i natura responsabilitilor care pot aprea din serviciile prestate de LVM, dar nu mai puin de 600 de uniti convenionale. 5.1.5 Dispoziiile contractuale trebuie s fie stipulate între LVM acreditat i desemnat i:
- utilizator, - productor, - importator, - prestator de servicii de reparare, - posesor,
pentru efectuarea verificrilor iniiale, verificrilor periodice a MM produse, importate, aflate în exploatare i/sau dup repararea acestora. Condiiile generale de furnizare a serviciilor de verificare metrologic trebuie s fie disponibile. Ele trebuie s precizeze tipul lucrrilor, tarifele i referinele la deciziile de acreditare i desemnare. În caz de retragerea sau de expirarea acreditrii i desemnrii LVM trebuie:
- s transmit Autoritii Centrale de Metrologie mrcile metrologice de verificare pe care le posed pentru obliterarea (distrugerea) acestora în conformitate cu documentele normative pertinente ale SNM,
- s informeze ACM despre blanchetele Buletinelor de Verificare Metrologic neutilizate.
5.2 Organizare i management
Cerinele se aplic integral, luând în considerare urmtoarele: Structura, cerinele fa de încperi, personal, echipament, etc. pentru un laborator de verificri metrologice trebuie s fie conform prevederilor Legii metrologiei i DNML (RGML privind modul de desemnare pentru verificarea metrologic a mijloacelor de msurare i pentru efectuarea de msurri în domenii de interes public, RGML 12, RGML 09). Laboratorul de verificri metrologice ale MM trebuie s menin o organigram aprobat în modul stabilit i actualizat care s arate în mod clar funciile i liniile de autoritate pentru personalul din respectivul laborator i relaiile existente. Poziia de manager tehnic i de responsabil sistem de management trebuie prezentate în mod clar în organigram. Pentru fiecare poziie din organizaie care ar putea avea un efect asupra calitii verificrilor metrologice sau înregistrrilor rezultatelor, responsabilitile acestora trebuie incluse în documentaia sistemului de management. Gradul de complexitate al documentaiei i msura în care personalul poate deine mai multe funcii, va depinde de mrimea organizaiei.
MOLDAC DR-LVM-02 Document de îndrumare pentru acreditarea LVM
Ediia 8
Pagina 10/19
Dimensiunea, structura, componena i managementul unui LVM, luate împreun, trebuie s fie adecvate pentru îndeplinirea competent a activitilor în domeniul pentru care este acreditat LVM. Meninerea capacitii de a efectua activitile de verificare metrologic implic faptul c LVM trebuie s se informeze în mod corespunztor cu privire la evoluiile tehnice i / sau legislative aplicabile cu privire la activitile sale. LVM trebuie s-si menin capacitatea i competena de a desfura activiti de verificare metrologic efectuate rar (în mod normal, cu intervale mai mari de un an). Un LVM poate demonstra capacitatea i competena sa pentru activitile de verificare metrologic efectuate de puine ori prin verificri metrologice simulate. LVM trebuie s menin o Organigram i Fie de post, care s indice în mod clar funciile i autoritile pentru personalul din cadrul LVM. Poziia de manager tehnic i de responsabil al sistemului de management menionat în cerina 8.2.3 a standardului de referin trebuie s fie prezentate în mod clar în Organigram i în Fiele de post ale acestora. LVM trebuie s furnizeze clientului informaii cu privire la personalul LVM, care efectueaz sarcini auxiliare ce pot influena rezultatele verificrilor metrologice. Pentru a fi considerat ca fiind "disponibil", persoana trebuie s fie angajat permanent sau cu contract pentru personal extern. Pentru a se asigura c activitile de verificare metrologic sunt efectuate în conformitate cu ISO/IEC 17020, managerul tehnic i lociitorul acestuia trebuie s aib competena tehnic necesar pentru a înelege toate aspectele importante legate de desfurarea activitilor de verificare metrologic. Într-o organizaie în care absena unei persoane cheie determin încetarea activitii, cerina de a avea adjunci nu este aplicabil. Categoriile de funcii implicate în activiti de verificare metrologic sunt verificatorii metrologi, i alte funcii auxiliare care ar putea avea un efect asupra managementului, performanei, înregistrrii sau raportrii verificrilor metrologice. Fiele de post sau alte documente trebuie s descrie în detaliu sarcinile, responsabilitile i autoritile pentru fiecare categorie de funcie menionat mai sus. În cazul când sediul LVM, în care acesta îi desfoar activitile de verificare metrologic, este amplasat/reamplasat într-un spaiu, care anterior avea alt destinaie (de exemplu: depozit, încpere de producere, spaii prevzute pentru locuit, etc.), laboratorul trebuie s prezinte suplimentar autorizaie sanitar de funcionare (dup caz), sau alte acte permisive în conformitate cu legislaia în vigoare, care confirm posibilitatea de a utiliza spaiile date pentru desfurarea activitilor declarate.
6 Cerine referitoare la resurse
6.1 Personal
Cerinele se aplic integral, luând în considerare urmtoarele: Cerinele de calificare pentru verificatorii metrologi sunt stabilite în RGML desemnare.
MOLDAC DR-LVM-02 Document de îndrumare pentru acreditarea LVM
Ediia 8
Pagina 11/19
Cerinele de calificare pentru verificatorii metrologi trebuie s fie stabilite în documentaia SM a laboratorului i în fiele postului. Întreg personalul LVM trebuie s cunoasc cerinele reglementare aplicabile MM care se verific metrologic de ctre laboratorul în cauz. Personalul responsabil de verificarea metrologic a MM trebuie s cunoasc:
- cerinele reglementate aplicabile acestor mijloace de msurare; - DNML referitoare la verificarea MML;
LVM trebuie s dispun de suficient personal pentru executarea activitii declarate (verificri metrologice), dar nu mai puin de 2 persoane cu competena confirmat conform cerinelor RGML privind modul de desemnare pentru verificarea metrologic a mijloacelor de msurare i pentru efectuarea de msurri în domenii de interes public. Laboratorul trebuie s prezinte înregistrri inute la zi referitoare la atestarea verificatorilor metrologi.
LVM trebuie s defineasc i s documenteze cerinele de competen pentru…