Doؤںal Gaz Daؤںؤ±tؤ±m Sektأ¶rأ¼nde أ‡evre Performansؤ± أ‡evre Performansؤ±, kuruluأ؛un أ§evre ile ilgili

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Doؤںal Gaz Daؤںؤ±tؤ±m Sektأ¶rأ¼nde أ‡evre Performansؤ± أ‡evre Performansؤ±,...

 • Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Çevre Performansı

  Erdal Kaya

  02/11/2017

  Haliç Kongre Merkezi / İstanbul

 • Doğal gaz dağıtım sektöründe çevre bilincinin yükseltilmesi ve Çevre Performans kriterleri konusunda gündem oluşturmak

  Doğal Gaz Doğal Gaz ve Karbondioksit Çevre Performansı Çevre Yönetim Sistemi Ana Süreçler ve Performans Göstergeleri Sürekli İyileştirme ve Geliştirme Çevre Performansı ve Tarife Sonuç

 •  Doğal gaz, milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarının zamanla yeryüzü kabuğunun derinliklerine gömülüp kimyasal dönüşüme uğraması sonucu oluşur.

   Doğal gaz, metan ve hidrokarbonlardan oluşan yanıcı, renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gaz karışımıdır. Kaynağından çıkarıldığı haliyle herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.

  DOĞAL GAZ

 • DOĞAL GAZ

   Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmekte olup, Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

   Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. 2014 Yılı verilerine göre, Türkiye’de BOTAŞ ve TPAO tarafından döşenmiş yaklaşık 12.8 bin km doğal gaz boru hattı vardır.

   Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.

 •  RENKSİZ VE KOKUSUZ

   HAVADAN HAFİF

   BİLEŞİMİNDE ZEHİRLEYİCİ MADDE OLMAYAN

   TEMİZ (BAKIM VE İŞLETME GİDERİ DÜŞÜK)

   KULLANIMI KOLAY

   ÇEVRE DOSTU

   ÇOK AMAÇLI KULLANIMA UYGUN (ISINMA, SU ISITMA VE PİŞİRME)

   HER AN KULLANIMA HAZIR/KESİNTİSİZ

  DOĞAL GAZ

 • DOĞAL GAZ VE KARBONDİOKSİT

  Enerji / Yakıt Emisyon Faktörü

  (kg CO2 / kWh)

  Doğal Gaz 0,19

  LPG 0,21

  Petrol 0,24

  Gaz / Dizel 0,25

  Ağır Fuel Oil 0,26

  Kömür 0,3 (Guidelines for the measurement and reporting of emissions in the UK Emissions Trading Scheme)

  Doğal gaz, diğer hidrokarbonlara oranla en düşük CO2 Emisyon değerine sahiptir.

 • DOĞAL GAZ VE KARBONDİOKSİT

  1 + 10 1 + 2 + 8

  CH4 HAVA

  (O2+N2)

  CO2 H2O AZOT

  (N2)

  1 Mol CH4 (12+4*1)= 16 gr, 1 Mol CO2 (12 +2*16)= 44 gr 1 m3 doğal gaz yaklaşık 0,73 kg = 9155 kcal/m3 1 kWh= 860 kcal

  X=2,0075 kg, Y=10.645 kWh X/Y=0,19 kgCO2 / kWh

  CO2 EMİSYON HESAPLAMASI

  16 0,73 kg 1 kWh 860 kcal 44 X kg Y kWh 9155 kcal

 • Çevre Performansı, kuruluşun çevre ile ilgili ön gördüğü hedefleri gerçekleştirme oranı olarak tanımlanabilir. Temelde iki unsur üzerinde değerlendirilir. Kaynak Tüketimi ve Atık Üretimi

  Doğal Gaz Dağıtım sektöründe Genel Çevre hedefleri;  Faaliyet alanında “Sıfır” Çevre kazası,  Ofis / İşletme ve Yapımda Atık Miktarı azaltmak  Çalışan Bazında Enerji Tüketimini azaltmak  Çevre kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde proje gerçekleştirmek  Doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmak suretiyle hava kalitesinin artırılmasını

  sağlamaktır.

  Sürdürülebilir çevre için; gelecek kuşakların gereksinimlerini dikkate alarak doğal kaynakların, toksik maddelerin, atık salınımlarının azaltılması ile mümkündür.

  ÇEVRE PERFORMANSI

 • MİNUMUM ATIK ÜRETİMİ

  Yatırım & İşletme Malzemesi

  Sarf Malzemeleri

  Doğal Gaz

  Elektrik

  Su

  İnsan

  MİNUMUM KAYNAK TÜKETİMİ

  Bertaraf

  Enerji Geri Kazanımı

  Geri Dönüşüm

  Yeniden Kullanım

  Minimizasyon

  Önleme

  ÇEVRE PERFORMANSI

 • ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ

  UYGULAMA - ÖLÇME - İZLEME

  ÇEVRE

  POLİTİKASI

  BOYUT - ETKİ ANALİZİ

  ÖNEMLİ ETKİLER

  AMAÇ VE HEDEFLER

  ÇEVRE PROGRAMLARI

  Plan Prosedür Talimat Harici

  Doküman

  YÖNETİMİN

  GÖZDEN

  GEÇİRMESİ

 • ÇALIŞANLAR

  MÜŞTERİLER

  TOPLUM

  PAYDAŞLAR

  TEDARİKÇİ

  SÜREÇLER

  DOĞAL GAZ

  DAĞITIM

  HİZMETİ

  DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİ

  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME

  ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ

 • ANA SÜREÇLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

  DOĞAL GAZ DAĞITIM ANA SÜREÇLERİ ÇEVRE PERFORMANS GÖSTERGESİ

  Alt Yapı Oluşturma * Birim İmalat için harcanan enerji * Atık Malzeme Miktarı / Toplam İmalat …..

  İşletme ve Bakım * İşletme & Bakım Gideri / Toplam Abone * İşletme & Bakım Gideri / Toplam İşletme Envanteri ….

  Malzeme ve Hizmet Tedariki Hurda malzeme Miktarı / Toplam Sipariş

  Abonelik İşlemleri Ofis Enerji Tüketimi/ Alınan Abone Sayısı

  İç Tesisat ve Servis Hattı Sertifikalandırma

  Doğal Gaz Cihaz ve Armatürlerin Uygunluk Değerlendirmesi -

  İç Tesisat Kontrolü Enerji Tüketimi / Kontrol edilen Tesisat Sayısı

  Faturalandırma & Tahsilat -

  Doğal Gaz İhbarlarına Müdahale, Enerji Tüketimi / İhbar Sayısı

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Bilgilendirme, -

 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ve GELİŞTİRME

  Planla

  Ölçeklendir

  Uygula Ölç

  Değerlendir

 • ÇEVRE PERFORMANSI ve TARİFE

  Her ne kadar bazı performans göstergeleri tarife metodolojinde yer almasına rağmen Çevre performansı konusunda ayrı bir başlık oluşturulabilir. Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Çevre Performansı konusunda rekabet ortamı oluşturulabilir. Bu amaçla; 1. Öncelikle grup bazında ortalama değerlerin tespit edilmesi sonrasında ortalama değerlerden daha iyi performans gösteren tüm şirketlere %1 oranında tarife artışı sağlanabilir. Başlangıç Olarak;  Şebeke Hasarı Miktarı / Toplam Şebeke Uzunluğu (%50)  Atık malzeme miktarı / Toplam İmalat (%20)  Çalışan Bazında Enerji Tüketimi (%10)  Ofis Kaynak Tüketimi (%10)  Çevre Projeleri Gerçekleştirme Sayısı (% 10)

 • Doğal gaz dağıtım sektöründe Dağıtım Şirketleri için Çevre Performansı konusunda rekabet ortamı oluşturulabilir. Bu amaçla; 2. Dağıtım şirketleri arasında sıralama yapılabilir. Performans Göstergeleri  Şebeke Hasarı Miktarı / Toplam Şebeke Uzunluğu (%50)  Atık malzeme miktarı / (Toplam Atık / Toplam İmalat) (%20)  Çalışan Bazında Enerji Tüketimi (%10)  Ofis Kaynak Tüketimi (%10)  Çevre Projeleri Gerçekleştirme Sayısı (% 10)

  Yeni Tarife= Tarife + % (1/N) * Tarife Örneğin 1. Dağıtım şirketi için Yeni Tarife = Tarife+% 1/1*Tarife= 1.01*Tarife, 2. İçin Tarife= 1,005*Tarife iken 3. için 1,003 gibi (N; Performans Sıralaması; 1,2,3,4,5……)

  ÇEVRE PERFORMANSI ve TARİFE

 • Doğal gaz dağıtım sektöründe Çevre Performansı verimlilik faktörü olarak ele alınabilir.

  Çevre performansının artırılması ile birlikte, insanlarımızın daha temiz bir çevrede, daha sağlıklı yaşaması ve ülkemizin çevre karnesinin uluslararası alanda iyileşmesine katkı sağlanacaktır.

  SONUÇ

Recommended

View more >