of 6 /6
DNEVNIK D`ef Kini Prevod s engleskog Sandra Milićević Beograd 2012 DERETA BELE[KE GREGA HEFLIJA

DNEVNIK - DELFI knjižareSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DNEVNIK - DELFI knjižareSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne...

 • DNEVNIK

  D`ef Kini

  Prevod s engleskogSandra Milićević

  Beograd2012

  DERETA

  BELE[KE GREGA HEFLIJA

 • MA MI, TA TI, RE, SKO TU I PA TRI KU

 • SEPTEMBARUtorakPre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar, IZRI^ITO sam joj rekao da mi nabavi neku na kojoj ne pi{e

  ”dnevnik“.

  Super. Samo mi treba da me neki moron uhvati kako nosam ovu svesku naokolo i da stekne pogre{an utisak.

  Druga stvar koju ho}u odmah da razjasnim jeste da je ovo bila MAMINA ideja, a ne moja.

  Ali, ako misli da }u ovde zapisivati svoja

  ”ose}anja“ i tako to, potpuno je luda. Zato ne o~ekujte od mene

  ”dragi dnevni~e“ ovo i

  ”dragi

  dnevni~e“ ono.

  SE KA-PER SA!

  BUBB

 • 2

  Pristao sam na ovo samo zato {to kapiram da }u kasnije, kad budem bogat i slavan, raditi pametnije stvari nego da po ceo dan odgovaram ljudima na glupa pitanja. Zato }e mi ova knji`ica dobro do}i.

  Kao {to rekoh, bi}u slavan jednog dana, ali trenutno sam zaglavljen u srednjoj {koli s gomilom morona.

  GREGORI! PRI^AJNAM

  O SVOM DETINJSTVU!

  DA LI SIUVEK BIO

  TAKO PAMETANI ZGODAN?

  EVO VAMMOJIH

  [email protected][, I[!

  MORONI

  FL A [

 • 3

  Dozvolite mi da zvani~no izjavim kako mislim da je srednja {kola najtupavija ideja koja je ikada postojala. Imate klince poput mene, koji jo{ nisu po~eli naglo da rastu, izme{ane s gorilama koje moraju da se briju dvaput dnevno.

  I jo{ se ~ude za{to je nasilje tako veliki problem u srednjoj {koli.

  Da se ja pitam, razredi bi se formirali po visini, a ne po godinama. Ali, opet, kapiram da bi to zna~ilo da bi klinci kao {to je ̂ irag Gupta i dalje bili u prvom razredu.

  S PUTA,@GOLJE!

 • 4

  Danas je prvi dan {kole i upravo sada ~ekamo da uleti profesor i da odredi ko s kim sedi. Tako da kapiram da bi bilo dobro da zapisujem da mi br`e pro|e vreme.

  Uzgred, da vam dam jedan dobar savet. Prvog dana {kole morate mnogo da pazite gde }ete da sednete. U|ete fino u u~ionicu i tresnete stvari na bilo koju prastaru klupu i slede}e {to se de{ava – nastavnik govori:

  Tako sam se ja zaglavio s Krisom Hosijem, koji sedi ispred mene, i Lajonelom D`ejmsom, koji je pozadi.

  NADAM SE DA VAMSE DOPADA GDESEDITE, JER ]ETETU I OSTATI!

  GAAH!