of 14 /14
1 DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT I. OPĆI PODATCI O VJERONAUČNOM SATU Škola: Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek Razred: 5. Vjeroučiteljica: Dejana Babić Hajduković Nastavna cjelina: Čovjek se obraća Bogu molitvom i pjesmom Nastavna tema: Kršćanska molitva- oblici, načini i vrijeme molitve Nastavna jedinica: Liturgijska godina Ključni pojmovi: liturgijska godina, zapovijedani blagdani CILJ: Učenik će upoznati liturgijsku godinu i zapovijedane blagdane ISHODI: 1. Obrazovni / kognitivni - učenik će moći pojasniti i interpretirati pojam liturgijska godina - učenici će analizirati zapovijedane blagdane 2. Odgojni / afektivni - učenik će razvijati umijeće suradnje - učenik će se učiti prihvaćanju tuđeg mišljenje 3. Djelatni / funkcionalni ili psihomotorički - učenik će biti spreman primijeniti naučeno u vlastitom životu - učenik će izrađivati plakat, slagalicu Metodički sustav: problemsko-stvaralački Oblici rada: frontalni, individualni, rad u skupini Aktivnosti učenika: razgovor, skupni rad na zadanim tekstovima, pismeno izražavanje, likovno izražavanje, igra- slaganje slagalice, prikupljanje podataka i iznošenje rezultata skupnoga rada, govorno izražavanje, likovno izražavanje, izrada plakata Nastavne metode: molitveno izražavanje, razgovor, zapisivanje, čitanje teksta, slaganje slagalice, povezivanje, stvaralačko izražavanje (likovno, pismeno), usmeno izlaganje, izvještavanje, objašnjavanje, povezivanje, rezanje i lijepljenje Nastavna sredstva: riječ učitelja, bilježnica, olovka, slike misnica, listići za rad u skupinama, listići u koverti (sinteza) Nastavna pomagala: školska ploča, kreda, ljepilo za ploču (patafix), pribor za izradu zadataka (škare, ljepilo, hamer-papir, flomasteri) Korelacija: hrvatski jezik, likovna kultura

DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT I. OPĆI …vjeroucitelji.djos.hr/wp-content/uploads/2015/04/69.-Liturgijska... · 2 Plan ploče: Liturgijska godina - liturgija- norme, propisi,

 • Author
  lengoc

 • View
  239

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT I. OPĆI...

 • 1

  DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUNI SAT

  I. OPI PODATCI O VJERONAUNOM SATU

  kola: Osnovna kola Ivana Filipovia Osijek Razred: 5. Vjerouiteljica: Dejana Babi Hajdukovi Nastavna cjelina: ovjek se obraa Bogu molitvom i pjesmom Nastavna tema: Kranska molitva- oblici, naini i vrijeme molitve Nastavna jedinica: Liturgijska godina Kljuni pojmovi: liturgijska godina, zapovijedani blagdani CILJ: Uenik e upoznati liturgijsku godinu i zapovijedane blagdane ISHODI:

  1. Obrazovni / kognitivni - uenik e moi pojasniti i interpretirati pojam liturgijska godina - uenici e analizirati zapovijedane blagdane

  2. Odgojni / afektivni - uenik e razvijati umijee suradnje - uenik e se uiti prihvaanju tueg miljenje

  3. Djelatni / funkcionalni ili psihomotoriki - uenik e biti spreman primijeniti naueno u vlastitom ivotu - uenik e izraivati plakat, slagalicu

  Metodiki sustav: problemsko-stvaralaki

  Oblici rada: frontalni, individualni, rad u skupini

  Aktivnosti uenika: razgovor, skupni rad na zadanim tekstovima, pismeno izraavanje,

  likovno izraavanje, igra- slaganje slagalice, prikupljanje podataka i iznoenje rezultata

  skupnoga rada, govorno izraavanje, likovno izraavanje, izrada plakata

  Nastavne metode: molitveno izraavanje, razgovor, zapisivanje, itanje teksta, slaganje slagalice, povezivanje, stvaralako izraavanje (likovno, pismeno), usmeno izlaganje, izvjetavanje, objanjavanje, povezivanje, rezanje i lijepljenje Nastavna sredstva: rije uitelja, biljenica, olovka, slike misnica, listii za rad u skupinama, listii u koverti (sinteza) Nastavna pomagala: kolska ploa, kreda, ljepilo za plou (patafix), pribor za izradu zadataka (kare, ljepilo, hamer-papir, flomasteri) Korelacija: hrvatski jezik, likovna kultura

 • 2

  Plan ploe:

  Liturgijska godina

  - liturgija- norme, propisi, molitve od kojih se sastoji bogosluje - zapovijedani blagdani- Boi, Svi sveti, Tijelovo i Velika Gospa (misnice: vidi priloge 1. 2. 3. 4.! Misnice nije bilo mogue smanjiti da budu ovdje na planu ploe ili u prilogu pripreme ve posebno kao poster za printanje na A4- ide uz pripremu). Liturgijska godina ima tri ciklusa: boini ciklus, vazmeni ciklus i vrijeme kroz godinu. Crkvena liturgijska godina poinje prvom nedjeljom doaa, a zavrava na nedjelju Krista Kralja. Boja misnice i tole ovisi o liturgijskom vremenu (bijela, crvena, ljubiasta i zelena).

  Pitanja za provjeru ishoda: 1. Koji su dijelovi liturgijske godine? 3. Nabroji zapovijedane blagdane! 4. Kako se obiljeavaju zapovijedani blagdani? Izvori za pripremanje nastavnika:

  1. HNOS, Plan i program u osnovnim kolama, Zagreb, 2012. 2. Udbenik za katoliki vjeronauk estoga razreda osnovne kole Pozvani na slobodu,

  Kranska sadanjost, Zagreb, 2014. 3. Primjena Bloomove taksonomije znanja u nastavi, Elvira Nimac, pdf-dokument sa

  stranice www.azoo.hr/images/razno/E.Nimac.doc 4. 212 metoda za nastavu vjeronauka, Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 2002.

  5. http://www.hrleksikon.info/definicija/liturgija.html

  6. http://www.vjeraidjela.com/liturgijska-godina-prezentacija

  7. http://www.vjeraidjela.com/crkvena-liturgijska-godina-za-djecu

  8. http://hr.wikipedia.org/

  9. http://www.torontozupa.com/site/zupne-organizacije/hrvatska-katolika-ena

  Izvori za pripremanje uenika: unaprijed pripremljeni radni materijali (tekstovi, hamer papir)

 • 3

  II. GLOBALNA STRUKTURA SATA

  1. Meditativno-molitveni poetak 2. Motivacija 3. Najava teme 4. Podjela u skupine 5. Stvaranje problemske situacije/ Izdvajanje i preciziranje problema te naznaka

  metodikih uputa i izvora za rjeavanje problema 6. Rjeavanje problema u skupini 7. Priopavanje rezultata rada, dopune i korekcije tih rezultata 8. Sinteza 9. Aktualizacija 10. Meditativno-molitveni zavretak

  III. TIJEK SATA (razraditi tijek sata sa svim fazama)

  1. Molitveni poetak

  Znak kria.

  Molitva Oe na.

  2. Motivacija

  Koje boje volite? Zato volite ba te boje? O emu ovisi kada ih nosite? Kao to vi volite razliite boje koje ovise o vaim osjeajima, raspoloenju, slavlju ili tuzi tako i u crkvi postoje razliite boje misnog ruha koje ovise o crkvenom kalendaru.

  3. Najava teme

  Danas emo upoznati kalendar koji puno znai nama kao vjernicima. Taj kalendar je slian graanskom kalendaru. Piem na plou naslov nastavne jedinice. Ploa: Liturgijska godina Objanjavam pojmove -liturgija -uz to se vee pojam zapovijedanih blagdana koje emo danas analizirati 4. Podjela u skupine: Uenici su dijelim u etiri skupine. Dijelim im radne zadatke. 5. Stvaranje problemske situacije/ Izdvajanje i preciziranje problema te naznaka metodikih uputa i izvora za rjeavanje problema a) U pripremi za doae, korizmu i sprovod boja misnog ruha je ljubiasta. Ploa: Lijepim

  misnicu ljubiaste boje.

  b) U vrijeme kroz godinu, a ono je izmeu boinog vremena i korizme te nakon uskrsnog

  vremena do kraja liturgijske godine, ta boja je zelena. Ploa: Lijepim misnicu zelene boje.

 • 4

  c) Za proslavu vanijih radosnijih blagdana (boino vrijeme, uskrsno vrijeme, vaniji blagdani) ta boja je bijela. Ploa: Lijepim misnicu bijele boje. d) Za spomen muenika, Cvjetnicu, Veliki petak i na Duhove ta boja je crvena. Ploa: Lijepim misnicu crvene boje. Kroz rad u skupini istrait ete to je liturgijska godina i analizirati zapovijedane blagdane. U svakoj skupini odaberite predstavnika koji e brinuti da se svi zadatci na vrijeme naprave i koji e se javiti ako se tijekom rada pojave nejasnoe. On e i rezultate skupine predstaviti razredu. Vrijeme odreeno za rad u skupini je 15 minuta. Za vaeg skupnog rada obilazit u sve skupine pa me i tada moete pitati ako bude potrebe za time. Ima li tko kakvih pitanja? Ako ima pitanja, dajem odgovor. Ako ih nema moete poeti raditi. 6. Rjeavanje problema u skupini Dok uenici rade, nadzirem njihov rad i upozoravam na vrijeme.

  1. skupina: Boini ciklus Uenici dobivaju tekst o doau, Boiu i boinoj osmini. Zadatak: Odaberite predstavnika skupine, a drugi uenici neka mu pomau. Predstavnik e se javiti ako se tijekom rada pojave nejasnoe. On e i rezultate skupine predstaviti razredu. Vrijeme odreeno za rad u skupini je 15 minuta. Nakon to ste odabrali predstavnika, Va zadatak je 1. a) Proitati tekst Doae i na prazna mjesta napisati rijei koje nedostaju. Doae - advent - od lat. adventus = dolazak, doae. Doae je vrijeme priprave za Boi. - doae se sastoji od etiri nedjelje prije Boia - liturgijska boja je ljubiasta - kroz doae se organiziraju ranojutarnje svete mise zornice - u crkvama i domovima se stavljaju adventski panjevi ili vijenci s etiri svijee (ljubiaste boje), od kojih se po jedna pali svake nedjelje doaa - adventski panjevi imaju dublju simboliku: panj ima etiri razine, a na svakoj je svijea; najprije se pali najvia, a na kraju najnia simbolizira silazak Boga meu ljude - adventski vijenac nije izvorno kranski simbol i nema dubinu kao panj - liturgijska boja je ljubiasta

 • 5

  - advent - od lat. adventus = _______________, ________________. Doae je vrijeme priprave za Boi. - doae se sastoji od ______ ___________ prije Boia. - liturgijska boja je _____________. - kroz doae se organiziraju ____________svete mise zornice - u crkvama i domovima se stavljaju adventski _____________ili vijenci s etiri svijee (____________boje), od kojih se po jedna pali svake nedjelje doaa - adventski panjevi imaju dublju simboliku: panj ima _________razine, a na svakoj je svijea; najprije se pali najvia, a na kraju najnia simbolizira ___________Boga meu ljude - adventski vijenac nije izvorno kranski simbol i nema dubinu kao panj - liturgijska boja je _______________. b) Nacrtati adventski vijenac i u prazne prostore na svijei napisati odluke za svaku nedjelju doaa. Crte adventskog vijenca i svijea. Napisati odluke. 2. a) Proitati tekst Boi. Boi - naziv Boi dolazi od umanjenice imenice Bog = mali Bog (1.) - sredite boinog ciklusa: blagdan Bojeg utjelovljenja (2.) - u katolikoj Crkvi slavi se uvijek 25. prosinca (3.) - Od 4. st. Boi se poinje slaviti, (4.) i to kao reakcija na poganski blagdan Dan nepobjedivog (boga) Sunca - taj je dan bio vezan uz zimski solsticij (kada je najdua no i najkrai dan), a pogani su tada uz ples i pjesmu pomagali bogu Suncu da se rodi - krani su preuzeli taj dan, ali su mu dali sasvim novo znaenje jedino Sunce koje se raa je sam Bog (5.) - na Zapadu je zimski solsticij padao 25. prosinca (prema rimskom kalendaru), a na Istoku 6. sijenja (prema egipatskom kalendaru) - to e kasnije utjecati na razliite datume katolikog i pravoslavnog Boia b) Va zadatak je napraviti boinu granu sa kuglicama- umnu mapu. Sredinja rije umne mape je Boi. Tamno otisnute rijei iz teksta (pored rijei pie broj) trebate napisati u kuglice prema redoslijedu. Crte boine grane (umne mape s pet kuglica). 3. Boina osmina U dvije reenice o tome to smo do sada nauili o navedenom blagdanu napisati u tablicu i nacrtati simbol za taj blagdan. Blagdani u boinoj osmini: - Sveta obitelj - 1. sijenja Marija Bogorodica - 6. sijenja Bogojavljenje (Tri kralja) - Krtenje Isusovo

 • 6

  Sveta obitelj 1. sijenja Marija Bogorodica 6. sijenja Tri kralja Krtenje Isusovo

  Zadatak: Na hamer papir napiite naslov: Boini ciklus, podijelite papir na tri djela. Poredajte (zalijepite) ono to ste napravili prema redoslijedu. Iznad svakoga rada napiite podnaslov. 2. skupina: Uskrsni ciklus Zadatak: Odaberite predstavnika skupine, a drugi uenici neka mu pomau. Predstavnik e se javiti ako se tijekom rada pojave nejasnoe. On e i rezultate skupine predstaviti razredu. Vrijeme odreeno za rad u skupini je 15 minuta. Nakon to ste odabrali predstavnika, Va zadatak je

  a) Pravilno povezati rijei reenice. To ete uiniti tako da ispred reenice u desnom stupcu napiete odgovarajui broj koji povezujete s reenicama na lijevoj strani u stupcu.

  plamen prema redos 6. Duhovi. Nacrtati plamen sa sedam 7 krakova (7 darova Duha Svetoga). Pravilno sloiti rije po rije (Odutmsr, mrazu, javets, kjaost, annjze, bnopoost, ojib trsha). Napisati ih u svaki plamen prema redoslijedu. Crte plamena.

  1. Korizma

  2. Cvjetnica i Veliki etvrtak

  3. Veliki petak i Velika subota

  4. Vazmeno bdijenje i Uskrs 5. Uzaae

  "Ja idem k Ocu da vam pripravim mjesto. A kad odem i za vas mjesto pripravim, opet u doi i vas uzeti k sebi da i vi budete gdje sam ja" (Iv 14,2). 40 dana nakon Uskrsa. Juda, Golgota, Marija, Ivan, crvena boja, ljubljenje kria. Kristov poinak u grobu. 40 dana molitva, post, dobra djela. Palmine i maslinove granice. Sveta misa, sveti red. Paljenje i blagoslov ognja, uskrsna svijea, radost. Pobjeda ivota, nedjelja.

 • 7

  Zadatak: Na hamer papir napiite naslov: Uskrsni ciklus. Zalijepite ono to ste napravili prema redoslijedu Prvi dio je od 1-5., a drugi 6. Predstavnik skupine izlae napravljeno. 3. skupina: Vrijeme kroz godinu Zadatak: Odaberite predstavnika skupine, a drugi uenici neka mu pomau. Predstavnik e se javiti ako se tijekom rada pojave nejasnoe. On e i rezultate skupine predstaviti razredu. Vrijeme odreeno za rad u skupini je 15 minuta. Nakon to ste odabrali predstavnika, Va zadatak je a) Gledajui u tekst 1, - prekriite nepravilnosti u tekstu 2. Tekst 1. Traje izmeu boinog vremena i korizme te nakon uskrsnog vremena do kraja liturgijske godine. U tom vremenu u liturgiji se razmatraju razne teme iz kranskog ivota. Sadri 34 tjedna. Nedjelje kojima poinju ti tjedni nazivaju se po broju tjedna npr. 27. nedjelja kroz godinu. Gospodnji blagdani u vremenu kroz godinu su: Presveto Trojstvo, Tijelovo, Presveto Srce Isusovo i Krist Kralj. Liturgijska boja je zelena. Tekst 2. Traje izmeu uskrsnog vremena i korizme te nakon uskrsnog vremena do kraja graanske godine. U tom vremenu u doau se razmatraju razne teme iz Marijinog ivota. Sadri 43 tjedna. Ponedjeljci kojima poinju ti tjedni nazivaju se po broju tjedna npr. 27. nedjelja kroz godinu. Gospodnji blagdani u vremenu kroz godinu su: Presveto Trojstvo, Tijelovo, Presveto Srce Marijino i Ivan Kralj. Liturgijska boja je crvena. b) Presveto Trojstvo Sloite sliku Presvetog Trojstva (slika je u puzzlama).

  c) Tijelovo. Uenici crtaju veliki kale, veliku hostiju i male (koliko ih ima u skupini). Va zadatak je na male hostije napisati zahvalu za ivot jer Bog je stvoritelj ivota. Crte kalea i hostija.

 • 8

  d) Srce Isusovo Sloite pravilno reenicu: ponizna po srce Isuse svome i blaga srcu srca uini moje. Uenici dobivaju u koverti reenicu u dijelovima.

  Rjeenje: Isuse, blaga i ponizna Srca, uini srce moje po Srcu svojemu.

  e) Krist Kralj Va zadatak je nacrtati krunu. Svatko neka napie u nju to bi uinio za probleme u svijetu da je on kralj. Crte krune. Zadatak: Na hamer papir napiite naslov: Vrijeme kroz godinu. Zalijepite ono to ste napravili prema redoslijedu. Predstavnik skupine izlae napravljeno. 4. skupina: Zapovijedani blagdani Zadatak: Odaberite predstavnika skupine, a drugi uenici neka mu pomau. Predstavnik e se javiti ako se tijekom rada pojave nejasnoe. On e i rezultate skupine predstaviti razredu. Vrijeme odreeno za rad u skupini je 15 minuta. Nakon to ste odabrali predstavnika, Va zadatak je a) Boi Nacrtajte veliki bor. Na pet kuglica napiite ono to smatrate da je najpotrebnije u dananjim obiteljima. Te kuglice na kojima su elje za obitelj zalijepite na lijevu stranu bora. Na pet kuglica napiite ono to smatrate da je najpotrebnije za mir u svijetu. Te kuglice na kojima su elje za mir u svijetu zalijepite na lijevu stranu bora. Crte okienog bora. b) Tijelovo Pravilno sloite molitvu Duo Kristova. Uenici dobivaju u koverti reenice navedene molitve. Duo Kristova, posveti me! Tijelo Kristovo, spasi me! Krvi Kristova, napoji me! Vodo iz prsiju Kristovih, operi me! Muko Kristova, okrijepi me! O dobri Isuse, uslii me! Meu rane svoje sakrij me! Ne dopusti mi da se odijelim od tebe! Od neprijatelja zlobnoga brani me! Na asu smrti moje zovni me! I zapovjedi mi da doem tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova! Amen.

 • 9

  c) Svi sveti U predveerje sudnjega dana bit e nam sueno po djelima ljubavi rijei su sv. Ivana od Kria. to trebamo initi da budemo slini njemu i drugim svetcima? Pod svakim rednim brojem zaokruite toan odgovor. Tjelesna djela milosra 1. Gladna pomilovati, utjeiti, nahraniti 2. edna pomagati, podnositi, napojiti 3. Siromaha odjenuti, pohoditi, razveseliti 4. Putnika primiti, nahraniti, odjenuti 5. Bolesnika i utamnienika pohoditi, utjeiti, savjetovati 6. Zarobljenike i prognanike pomagati, pouiti, ljubiti 7. Mrtve pokopati, pohoditi, za njih moliti Duhovna djela milosra 1. Dvoumna pokarati, savjetovati, izbaviti 2. Neuka podnositi, pouiti, zamoliti 3. Grjenika pokarati, utjeiti, pouiti 4. alosna i nevoljna pohoditi, utjeiti, napojiti 5. Uvredu naplatiti, ne zaboraviti, oprostiti 6. Nepravdu strpljivo oprostiti, podnositi, nositi 7. Za ive i mrtve Boga izmoliti, moliti, isprositi d) Velika Gospa Pored svake rijei napiite pet pridjeva koji opisuju Mariju. 1. Majko,__________, ______________, _____________, ___________, _______________. 2. Djevice, ___________, _________________, ______________, __________, __________ 3. Zvijezdo,___________, _____________, ______________, __________, _____________. 4. Kraljice, ____________, _____________, ____________, ___________, _____________. Zadatak: Na hamer papir napiite naslov: Zapovijedani blagdani. Zalijepite ono to ste napravili prema redoslijedu. Predstavnik skupine izlae napravljeno. 7. Priopavanje rezultata rada, dopune i korekcije tih rezultata Nakon isteka vremena pozivam predstavnike da prema rednom broju dou pred plou i iznesu rezultate svoga rada. Predstavnici iznose koje zadatke su imali napraviti i to su napravili. Ako je potrebno pomaem postavljanjem pitanja, dopunjujem, ispravljam njihov rad i naglaavam najvanije toke. 8. Sinteza Zajednika sistematizacija. Neka mi netko iz prve skupine odgovori koje su etiri znaajke vremena kroz godinu. Neka mi netko iz druge skupinu odgovori koje su etiri znaajke zapovijedanih blagdana. Neka mi netko iz tree skupine odgovori koje su etiri znaajke boinog ciklusa. Neka mi netko iz etvrte skupine odgovori koje su etiri znaajke uskrsnog ciklusa. Ako izabrana skupina ne zna odgovor, pitam drugu skupinu.

 • 10

  Plan ploe (dui) sa slikama misnica (vjerouitelj ih je nacrtao i obojao) svaki uenik dobiva u koverti na papiru, a kod kue e ga zalijepiti u biljenicu. Dobivaju i liturgijski kalendar koji je vidljiv kada se isprinta. Ne moraju ga lijepiti.

  Liturgijska godina

  - liturgija- norme, propisi, molitve od kojih se sastoji bogosluje - zapovjedani blagdani- Boi, Tijelovo, Svi sveti i Velika Gospa Slike misnica. Liturgijska godina ima tri ciklusa: boini ciklus, vazmeni ciklus i vrijeme kroz godinu. Crkvena liturgijska godina poinje prvom nedjeljom doaa, a zavrava na nedjelju Krista Kralja. Boja misnice i tole ovisi o liturgijskom vremenu (bijela: vaniji radosniji blagdani; crvena: spomen muenika, Cvjetnica, Veliki petak, Duhovi; ljubiasta: korizma, doae, sprovod; zelena: vrijeme kroz godinu).

  10. Aktualizacija

  Kako vi obiljeavate blagdane? to je prava bit Boia? U emu se razlikuje priprema i slavljenje Uskrsa, Boia i zapovijedanih blagdana u vrijeme vaih baka, roditelja i vas? Za one koji ele vie: istraite (zapiite ili snimite) kod kue o dananjoj nastavnoj jedinici od vaih prabaka i pradjedova, baka i djedova ili roditelja po emu oni pamte, kako su oni slavili dane o kojima smo danas govorili ili napravite lapbook.

  10. Meditativno-molitveni zavretak: Zajedno emo izmoliti molitvu Slava Ocu. Znak kria.

  IV. KRITIKI OSVRT

  V. PRILOZI Prilog 1. Zelena misnica Prilog 2. Ljubiasta misnica Prilog 3. Crvena misnica Prilog 4. Bijela misnica

 • 11

  Prilog 5. Liturgijski kalendar

  Prilog 6.Doae - advent - od lat. adventus = dolazak, doae. Doae je vrijeme priprave za Boi. - doae se sastoji od etiri nedjelje prije Boia - liturgijska boja je ljubiasta - kroz doae se organiziraju ranojutarnje svete mise zornice - u crkvama i domovima se stavljaju adventski panjevi ili vijenci s etiri svijee (ljubiaste boje), od kojih se po jedna pali svake nedjelje doaa - adventski panjevi imaju dublju simboliku: panj ima etiri razine, a na svakoj je svijea; najprije se pali najvia, a na kraju najnia simbolizira silazak Boga meu ljude - adventski vijenac nije izvorno kranski simbol i nema dubinu kao panj - liturgijska boja je ljubiasta - advent - od lat. adventus = _______________, ________________. Doae je vrijeme priprave za Boi. - doae se sastoji od ______ ___________ prije Boia. - liturgijska boja je _____________. - kroz doae se organiziraju ____________svete mise zornice - u crkvama i domovima se stavljaju adventski _____________ili vijenci s etiri svijee (____________boje), od kojih se po jedna pali svake nedjelje doaa - adventski panjevi imaju dublju simboliku: panj ima _________razine, a na svakoj je svijea; najprije se pali najvia, a na kraju najnia simbolizira ___________Boga meu ljude - adventski vijenac nije izvorno kranski simbol i nema dubinu kao panj - liturgijska boja je _______________.

 • 12

  Prilog 7. Boi - naziv Boi dolazi od umanjenice imenice Bog = mali Bog (1.) - sredite boinog ciklusa: blagdan Bojeg utjelovljenja (2.) - u katolikoj Crkvi slavi se uvijek 25. prosinca (3.) - Od 4. st. Boi se poinje slaviti, (4.) i to kao reakcija na poganski blagdan Dan nepobjedivog (boga) Sunca - taj je dan bio vezan uz zimski solsticij (kada je najdua no i najkrai dan), a pogani su tada uz ples i pjesmu pomagali bogu Suncu da se rodi - krani su preuzeli taj dan, ali su mu dali sasvim novo znaenje jedino Sunce koje se raa je sam Bog (5.) - na Zapadu je zimski solsticij padao 25. prosinca (prema rimskom kalendaru), a na Istoku 6. sijenja (prema egipatskom kalendaru) - to e kasnije utjecati na razliite datume katolikog i pravoslavnog Boia Prilog 8. Boina osmina Sveta obitelj 1. sijenja Marija Bogorodica 6. sijenja Tri kralja Krtenje Isusovo

  Prilog 9. Uskrsni ciklus plamen prema redoslijedu.

  1.Korizma

  2.Cvjetnica i Veliki etvrtak

  3.Veliki petak i Velika subota

  4.Vazmeno bdijenje i Uskrs 5.Uzaae

  "Ja idem k Ocu da vam pripravim mjesto. A kad odem i za vas mjesto pripravim, opet u doi i vas uzeti k sebi da i vi budete gdje sam ja" (Iv 14,2). 40 dana nakon Uskrsa. Juda, Golgota, Marija, Ivan, crvena boja, ljubljenje kria. Kristov poinak u grobu. 40 dana molitva, post, dobra djela. Palmine i maslinove granice. Sveta misa, sveti red. Paljenje i blagoslov ognja, uskrsna svijea, radost. Pobjeda ivota, nedjelja.

 • 13

  6. Duhovi. (7 darova Duha Svetoga). (Odutmsr, mrazu, javets, kjaost, annjze, bnopoost, ojib trsha). Prilog 10. Tekst 1. Traje izmeu boinog vremena i korizme te nakon uskrsnog vremena do kraja liturgijske godine. U tom vremenu u liturgiji se razmatraju razne teme iz kranskog ivota. Sadri 34 tjedna. Nedjelje kojima poinju ti tjedni nazivaju se po broju tjedna npr. 27. nedjelja kroz godinu. Gospodnji blagdani u vremenu kroz godinu su: Presveto Trojstvo, Tijelovo, Presveto Srce Isusovo i Krist Kralj. Liturgijska boja je zelena. Tekst 2. Traje izmeu uskrsnog vremena i korizme te nakon uskrsnog vremena do kraja graanske godine. U tom vremenu u doau se razmatraju razne teme iz Marijinog ivota. Sadri 43 tjedna. Ponedjeljci kojima poinju ti tjedni nazivaju se po broju tjedna npr. 27. nedjelja kroz godinu. Gospodnji blagdani u vremenu kroz godinu su: Presveto Trojstvo, Tijelovo, Presveto Srce Marijino i Ivan Kralj. Liturgijska boja je crvena. Prilog 11. Presveto Trojstvo

  Prilog 12. Srce Isusovo Isuse, blaga i ponizna Srca, uini srce moje po Srcu svojemu.

 • 14

  Prilog 13. Duo Kristova Duo Kristova, posveti me! Tijelo Kristovo, spasi me! Krvi Kristova, napoji me! Vodo iz prsiju Kristovih, operi me! Muko Kristova, okrijepi me! O dobri Isuse, uslii me! Meu rane svoje sakrij me! Ne dopusti mi da se odijelim od tebe! Od neprijatelja zlobnoga brani me! Na asu smrti moje zovni me! I zapovjedi mi da doem tebi, da te sa svetima tvojim hvalim u vijeke vjekova! Amen. Prilog 14. Svi sveti Tjelesna djela milosra 1. Gladna pomilovati, utjeiti, nahraniti 2. edna pomagati, podnositi, napojiti 3. Siromaha odjenuti, pohoditi, razveseliti 4. Putnika primiti, nahraniti, odjenuti 5. Bolesnika i utamnienika pohoditi, utjeiti, savjetovati 6. Zarobljenike i prognanike pomagati, pouiti, ljubiti 7. Mrtve pokopati, pohoditi, za njih moliti Duhovna djela milosra 1. Dvoumna pokarati, savjetovati, izbaviti 2. Neuka podnositi, pouiti, zamoliti 3. Grjenika pokarati, utjeiti, pouiti 4. alosna i nevoljna pohoditi, utjeiti, napojiti 5. Uvredu naplatiti, ne zaboraviti, oprostiti 6. Nepravdu strpljivo oprostiti, podnositi, nositi 7. Za ive i mrtve Boga izmoliti, moliti, isprositi Prilog 15. Velika Gospa 1. Majko,__________, ______________, _____________, ___________, _______________. 2. Djevice, ___________, _________________, ______________, __________, __________ 3. Zvijezdo,___________, _____________, ______________, __________, _____________. 4. Kraljice, ____________, _____________, ____________, ___________, _____________.