22
DJEČJI CRTEŽ DJEČJI CRTEŽ Vježbe iz Razvojne Vježbe iz Razvojne psihologije psihologije

Djecji Crtez

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Djecji Crtez

Citation preview

Page 1: Djecji Crtez

DJEČJI CRTEŽDJEČJI CRTEŽDJEČJI CRTEŽDJEČJI CRTEŽ

Vježbe iz Razvojne psihologijeVježbe iz Razvojne psihologije

Page 2: Djecji Crtez
Page 3: Djecji Crtez

Vježba

NACRTAJTE ČOVJEKA

Page 4: Djecji Crtez

3 g

4

3

5-6 g

Page 5: Djecji Crtez

Crtež ima dvije svrhe:

1. Dijagnostičko sredstvo Pokazatelj djetetove zrelosti

motorički razvoj intelektualni i kognitivni razvoj

Goodenough crtež čovjeka House-tree-person test

Otkrivanje emocionalnih smetnji – projektivna tehnika

Page 6: Djecji Crtez

2. godine 2.5 godine

3. godine 4. godine

Page 7: Djecji Crtez

5. godina 6. godina

Page 8: Djecji Crtez

Vježba

NACRTAJTE ČOVJEKA NA KIŠI

Page 9: Djecji Crtez

Crtež ima dvije svrhe:2. Terapijsko sredstvo

čovjek na kiši crtanje emocija pretvori obitelj u životinje crtanje traumatskih iskustava priprema za medicinske postupke -

primjena crteža u radu zdravstvenih djelatnika

Page 10: Djecji Crtez

CRTEŽI DJECE KOJA SU DOŽIVJELA PSIHOLOŠKE TRAUME

Prikaz traumatskog događaja

(Ana, 7 godina)

Crtež 12-godišnjakinje koju je otac seksualno zlostavljao otkako je imala

devet godina

Page 11: Djecji Crtez

CRTEŽI DJECE KOJA SU DOŽIVJELA PSIHOLOŠKE TRAUME

WTC

Otac poginuo u prometnoj

Page 12: Djecji Crtez

Rat u HR i BIH

Page 13: Djecji Crtez

CRTEŽ KOD HOSPITALIZIRANE DJECE

• Crtež je koristan zapis dječje percepcije i osjećaja za određeni med. postupak (bol)

• Istraživanje:• 1/3 zdrave djece crtala je bol

kroz izraz emocija (tuga, plač) za razliku od hospitalizirane djece → prikaz osoba

• Hospitalizirana djeca-crtež boli kroz med. Postupke i instrumente

• Kognitivna razina bila je viša kod zdrave skupine, a emocionalna kod hospitalizirane

Crtež stroja za zračenje

Page 14: Djecji Crtez

CRTEŽ KOD HOSPITALIZIRANE DJECE

Crtež čovjeka sa neljudskim karakteristikama, 7 god, dječak boluje od leukemije

Page 15: Djecji Crtez

CRTEŽ KOD HOSPITALIZIRANE DJECE

• Misli da je samo krivo za bolest, postavlja ista pitanja, ne razumije kako funkcionira tijelo → objasniti što će mu se događati

• Slika tijela• Pratiti i druge simptome: pomanjkanje

apetita, slab san, sklonost mršavljenju.. • Sudjelovanje u igri ( izrađivanje slikovnica,

plakata, prilagodba sobe, razne lutke, plišane igračke, čitanje slikovnica npr. Mifffy u bolnici)

Page 16: Djecji Crtez

Faze u razvoju dječjeg crteža:

1. Faza šaranja / slučajni realizam (1-3.godine)

Najčešće nije prepoznatljiv za odrasle Dijete ne crta s namjerom da nešto nacrta Uživanje u motornoj aktivnosti Dezorganizirano, longitudinalno, cirkularno

(najmanja motorička spretnost) Pred kraj razdoblja se imenuju šare

Page 17: Djecji Crtez

2. Faza simboličkog crteža / neuspjeli realizam (3.- 6. godine)

Crtež ljudske figure (oko 3.godine) Punoglavac

Raspoznatljivo ljudsko tijelo s rukama i nogama (5.godina)

Razaznaje se spol likova (oko 4.godine) Nema proporcionalnosti Ne obraćaju pažnju na realnost (simbolički svijet)

Page 18: Djecji Crtez

• s 3 god. razlikuje boje bez točnog imenovanja (pridružuje 2 boje)

• s 3 god. vidljiva je dominantna upotreba desne/lijeve ruke ( 70% djece)

Page 19: Djecji Crtez

3. Faza realističnog crtanja (6-10godina) Oponašanje, stereotipno crtanje Nema prostorne perspektive Crteži su puni detalja 2 podfaze: INTELEKTUALNI REALIZAM

Transparentnost/prozirnost – tzv. rendgenski crtež VIDNI REALIZAM – crtaju onako kako vide (oko 6.

godine do 9. godine)

Page 20: Djecji Crtez

Faze u razvoju dječjeg crteža:

4. Faza umjetničkog crtanja /pseudo-naturalistička faza

Javlja se oko 9. godine, ali ne kod sve djece

Kod djece koja imaju specifične sposobnosti, a uz to su usvojila i određene crtačke tehnike i znanja

Page 21: Djecji Crtez

INDIVIDUALNE RAZLIKE IZMEĐU DJECE

Leona: 2,5 godine Luka: 2,3 godine

Page 22: Djecji Crtez

Izvor:Seifert & Hoffnung