3
Diversitatea lumii vii (aplicații) I. Scrieți pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns: 1. Este gimnosperm: a. Bradul b. Cartoful c. Mucegaiul alb d. Trandafirul 2. Animal unguligrad este: a. Ariciul b. ursul c. calul d. lupul 3. Din grupa gimnospermelor face parte: a. Ienupărul b. Fagul c. Mărul d. Măceșul 4. Reptilele sunt: a. Amfibieni b. Monere c. Protiste d. Vertebrate 5. Bacteriile sunt: a. Artropode b. Cordate c. Monere d. Protiste 6. Plasmodiul malariei aparține regnului: a. Monera b. Protista c. Fungi d. Animale 7. Este plantă dicotiledonată: a. Porumbul b. Crizantema c. Ceapa d. Gladiola 8. Bulbul este o tulpină subterană, cu rol de înmulțire la: a. Cartof b. Mentă c. Lalea d. Iris 9. Sunt talofite: a. Briofitele b. Pteridofitel e c. Gimnospermel e d. Angiospermel e 10. Limbricul este un vierme: a. Cilindric b. Lat c. Platelmint d. Anelid 11. Sporozoare le aparțin regnului: a. Animalia b. Fungi

Diversitatea Lumii Vii-BAC a XII-A

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diversitatea lumii

Citation preview

Diversitatea lumii vii (aplicaii)

I. Scriei pe foaia de examen, litera corespunztoare rspunsului corect. Este corect o singur variant de rspuns:1. 2. Este gimnosperm:a. Bradulb. Cartofulc. Mucegaiul albd. Trandafirul3. Animal unguligrad este:a. Ariciulb. ursulc. caluld. lupul4. Din grupa gimnospermelor face parte:a. Ienuprulb. Fagulc. Mruld. Mceul5. Reptilele sunt:a. Amfibienib. Monerec. Protisted. Vertebrate6. Bacteriile sunt:a. Artropodeb. Cordatec. Monered. Protiste7. Plasmodiul malariei aparine regnului:a. Monerab. Protistac. Fungid. Animale8. Este plant dicotiledonat:a. Porumbulb. Crizantemac. Ceapad. Gladiola9. Bulbul este o tulpin subteran, cu rol de nmulire la:a. Cartofb. Mentc. Lalead. Iris10. Sunt talofite:a. Briofiteleb. Pteridofitelec. Gimnospermeled. Angiospermele11. Limbricul este un vierme:a. Cilindricb. Latc. Platelmintd. Anelid12. Sporozoarele aparin regnului:a. Animaliab. Fungic. Monerad. Protista13. Sunt organisme fotosintetizatoare:a. Sporozoareleb. Drojdiilec. Ferigiled. Mucegaiurile14. Este o plant dicotiledonat:a. Crinulb. Laleauac. Porumbuld. Fasolea15. Coniferele sunt:a. Algeb. Dicotiledonatec. Gimnospermed. Monocotiledonate16. Cordate sunt:a. Moluteleb. Raciic. Petiid. Nematelminii

II. Citii cu atenie afirmaiile urmtoare. Notai cu adevrat A sau fals F:1. Anurele sunt amfibieni cu coad.2. Fecundaia la amfibieni este intern.3. Reproducerea sexuat la plante se poate realiza prin spori sau prin organe vegetative.4. Bazidiomicetele aparin regnului Fungi.5. Plantele superioare parazite nu au clorofil i prezint haustori.6. La plante, seva elaborat circul prin vasele lemnoase, iar seva brut prin vasele liberiene.7. La gimnosperme, florile sunt lipsite de nveli floral.8. Vasele conductoare lemnoase conduc seva elaborat prin organele plantei.9. Coniferele sunt spermatofite.10. Briofitele sunt cormofite.11. Mucegaiul comun aparine regnului Procariote.12. Reptilele sunt reprezentate de urodele i anure.13. Cetaceele sunt mamifere acvative.14. Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi transform substanele organice n substane anorganice, elibernd O2.