of 13 /13
1. Naziv energetskog subjekta: 2. Odgovorna osoba energetskog subjekta prema sudskom registru: 3. Ime i prezime kontakt osobe: 4. Broj telefona ili mobitela: 5. E-mail adresa: M.P. U BJELOVARU, 28.02.2018. Srećko Ezgeta dipl.ing. DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing. 098 486 577 [email protected] Srećko Ezgeta dipl.ing. Ime, prezime i potpis odgovorne osobe: IV. KVALITETA USLUGE POPIS PRILOGA: II. POUZDANOST ISPORUKE III. KVALITETA PLINA Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG I

DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI...

Page 1: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

1. Naziv energetskog subjekta:

2. Odgovorna osoba energetskog subjekta prema sudskom

registru:

3. Ime i prezime kontakt osobe:

4. Broj telefona ili mobitela:

5. E-mail adresa:

M.P.

U BJELOVARU, 28.02.2018. Srećko Ezgeta dipl.ing.

DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu

I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito

Elektrometal-distribucija plina d.o.o.

Zlatan Hnatek, dipl.ing.

098 486 577

[email protected]

Srećko Ezgeta dipl.ing.

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe:

IV. KVALITETA USLUGE

POPIS PRILOGA:

II. POUZDANOST ISPORUKE

III. KVALITETA PLINA

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG I

Page 2: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

II. POUZDANOST ISPORUKE

SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

Nadzor i detekcija podzemnih plinskih instalacija, da se smanji rizik od trganja i neplaniranih prekida opskrbe. Redovita kontrola plinske mreže, servisiranje mjerne i regulacijske opreme. Redovita kontrola

mjernoregulacijskih stanica. Održavanje postrojenja i opreme distribucijskog sustava.

SUSTAV ZA PRAĆENJE:

Za svaku planiranu dionicu koja se ispituje izvlači se karte plinovoda, prate se svi zapisnici u okviru jedne dionice. Moguća otkrivena propusna mjesta razvrstavaju se prema prihvačenim tehničkim pravilima.

Zavisno o vrsti propusnog mjesta planira se akcijski plan praćenja ili sanacije propusnog mjesta.

1. Opis sustava za praćenje pouzdanosti isporuke i samostalno provedenih mjera, te prijedlozi mjera za povećanje pouzdanosti isporuke

SUSTAV ZA PRAĆENJE:

Vodi se evidencija o planiranim i neplaniranim prekidima opskrbe. Posebno se vode podaci o vremenu, trajanju prekida opskrbe, te o kupcima koji su zahvačeni prekidom. Prekidi bez obzira na vrstu nastanka, o

njima se krajnji kupci pravovremeno obavještavaju.

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

Ugradnja dodatnih plinskih slavina da se smanji dužina pojedinih dionica na kojima se u slučaju potrebe zatvara plin. Suradnja, praćenje i nadzor trećih osoba koje izvode radove u zaštitnom pojasu

plinovoda.Praćenje i poboljšanje suradnje sa ovlaštenim izvođačima. Pojačana kontrola MRS-a za višestambene zgrade i industrijske objekte. Usmjeriti utjecaj na sve čimbenike koji utjeću na neplanirane prekide

da bi se ovaj utjecaj sveo na minimum. Dodatna kontrola svih radova koji se odvijaju u blizini naših podzemnih instalacija.

a) PREKIDI ISPORUKE

b) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

Investiranje u nova sredstva veze. Uveden besplatan telefonski broj za HITNE INTERVENCIJE. Smanjiti vrijeme od zaprimanja do same intervencije. Edukacija djelatnika.

SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

Nakon zaprimanja poziva i zahtijeva, klasificiranje i prepoznavanje hitne intervencije. Zahtijev dežurnoj ekipi za izvršavanje hitne intervencije. Izvršavanje hitne intervencije.

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

Poboljšanje tehničke opremljenosti, nabavljen laserski aparat za ispitivanje nepropusnosti podzemnih plinskih instalacija. Izobrazba djelatnika , stjecanje novih znanja, te unapređenje sigurnosti i kvalitete rada.

Uvesti učestaliju kontrolu plinske mreže, smaniti razmake između pojedinih kontrola mreže. Kontrola cijele plinske mreže svake godine.

SUSTAV ZA PRAĆENJE:

Za svaku hitnu intervenciju prate se svi relevantni podaci o krajnjem kupcu (prezime i ime, naziv, adresa, broj telefona, email), te podaci o vrsti hitne intervencije (razlog intervencije, vrijeme poziva, vrijeme

odaziva, trajanje intervencije).

SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

Prema klasifikaciji propusnih mjesta klasificira se propusno mjesto. Propusno mjesto klasificirano je prema Tehnička uputa EMDP - kriteriji za procjenu propusnih mjesta na plinovodima i kućnim priključcimaq

radnog tlaka do 4,0 bara. Nakon toga svako propusno mjesto je svrstano u akcijski plan.

d) HITNE INTERVENCIJE

c) ODORIZACIJA PLINA

SUSTAV ZA PRAĆENJE:

Distribucijsko područje plinom se opskrbljuje preko 5 mjerno redukcionih stanica MRS Bjelovar, MRS Rovišće,

MRS Nova Rača, MRS Narta i MRS Veliki Grđevac. Uz sve MRS izgrađeni su uređajii za odorizaciju plina. Sustav daljinskog nadzora rada automatskih odorizacijskih stanica se nalazi se u MRS Bjelovar, MRS

Rovišće, MRS Nova Rača, MRS Narta . Prati se količina odoranta koji se ubacuje u sustav plinovoda, te se prati ispravnost rada odorizacijskog sustava.

SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

Mjesečni mjerenje količine odoranta u sedam krajnjih točaka. Jednom tjedno vrši se kontrola rada odorizacijskih stanica. Daljinska kontrola sustava odorizacije.

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

Izgradnja automatske odorizacijske stanice na MRS Veliki Grđevac. Održavanje sustava na primjerenoj razini. Briga o ekologiji zaštiti okoliša kod radova i održavanja sustava za odorizaciju. Edukacija korisnika o

svrsi odoriizacije. Vođenje brige o kvaliteti cijelog sustava zbog brige o sigurnosnim standardima plinske mreže.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 3: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

2. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom vezano za pouzdanost isporuke

a) Aktivnost: PRAĆENJE PREKIDA ISPORUKE

Redni

broj

Podaci o prekidu isporuke

Datum

NAPOMENA: Po potrebi dodati red/redove u tablicama

Vrijeme

(od ______ do_____)Trajanje (h)

Vrsta

(odabrati iz padajućeg izbornika)

Broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta

isporuka plina

UKUPNO 122.0 1689

11,00-14,00 3.0

75

19.10.2017.

6

31.05.2017.

4.0 Neplanirani 65

17.11.2017.

04.08.2017. 11,00-12,00 1.0 Neplanirani

20.10.2017. 11:00 - 14:00 3.0 Neplanirani 65

26.10.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 20

17.10.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani

21.06.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani 32

19.05.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani

3.8.2017. 10,00-15,00 5.0 Planirani 62

30.06.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani

24.03.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 2

10.04.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

15.03.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani

20.06.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani 160

12.12.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 32

28.11.2017. 11,00-16,00 5.0 Neplanirani 6

7.12.2017. 11,00-12,00 1.0 Neplanirani 1

22.11.2017. 10,00-14,00 4.0 Neplanirani 65

24.11.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 48

1.0 Neplanirani 1

28.09.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani 64

Neplanirani 56

14.11.2017. 11,00-14,00 3.0 Neplanirani 75

15.11.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani 1

30.10.2017. 11,00-14,00 3.0 Neplanirani 65

3.11.2017. 10:00 - 14,00 4.0 Neplanirani 65

16.11.2017. 10,00-14,00

1

08.08.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani 1

13.07.2017. 10:00 - 12,00 2.0 Neplanirani 56

04.08.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani 1

9:00 - 10,00 1.0 Neplanirani 1

09.10.2017. 10,00-14,00 4.0 Neplanirani 35

16.10.2017. 11,00-14,00 3.0 Neplanirani 68

6.9.2017. 11,00-12,00

1

11.07.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 56

14.07.2017. 10,00-15,00 5.0 Planirani 45

26.7.2017. 10,00-15,00 5.0 Planirani 38

27.6.2017. 10,00-13,00 2.0 Neplanirani 43

28.06.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 38

10,00-12,00 2.0 Neplanirani 56

10.05.2017. 11:00 - 15:00 4.0 Neplanirani 32

12.05.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 20

18.04.2017. 10:00 - 12,00 2.0 Neplanirani 25

04.05.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 28

6.2.2017. 10,00-14,00 4.0 Neplanirani 85

7.2.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

10.03.2017. 10,00-12,00 2.0

1

17.03.2017. 10,00-15,00 5.0 Neplanirani 87

Neplanirani 1

11.3.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

14.03.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 4: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

1.10.03.2017.

1.39

2.10.3.2017.

1.22

3.10.03.2017.

0.92

4.10.03.2017.

8.32

5.13.03.2017.

6.53

6.13.03.2017.

0.79

7.13.03.2017.

0.94

8.13.03.2017.

0.64

9.09.05.2017.

2.28

10.16.05.2017.

1.62

11.16.05.2017.

0.33

12.16.05.2017.

3.42

13.17.05.2017.

0.92

14.17.05.2017.

2.05

15.17.05.2017.

4.94

16.18.05.2017.

0.10

17.18.05.2017.

1.77

18.18.05.2017.

5.11

19.19.05.2017.

1.34

20.19.05.2017.

1.08

21.19.05.2017.

4.32

22.22.05.2017.

2.63

23.23.05.2017.

4.81

24.23.05.2017.

0.14

25.23.05.2017.

0.84

26.24.05.2017.

6.13

27.25.05.2017.

4.99

28.26.05.2017.

1.55

29.26.05.2017.

5.88

30.29.05.2017.

5.88

31.30.05.2017.

4.52

32.31.05.2017.

3.51

33.01.06.2017.

4.66

34.02.06.2017.

3.94

35.05.06.2017.

5.24

36.06.06.2017.

1.91

37.056.06.2017.

0.27

38.06.06.2017.

7.23

39.07.06.2017.

3.65

40.07.06.2017.

2.84

41.08.06.2017.

5.70

42.08.06.2017.

1.63

43.08.06.2017.

0.56

44.09.06.2017.

6.34

45.09.06.2017.

0.67

b) Aktivnost: ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

DL-52 - 48 V. Bukovca (kbr.1-29), J. Dalmatinca, Prilaz J. Dalmatinca, J. Makanca, Moslavačka, I. Česmičkog, F. Galovića SR-5 0.00

DL-52 - 48

I. Gregurića, V. Bukovca (kbr.29-69) SR-5 0.00

DL-52 - 52A

Male Sredice (kbr.36-50a), A. Kovačića i Prilaz A. Kovačića SR-5 0.00

Redni

broj

Podaci o ispitanom dijelu sustava

Naziv dionice plinovodaDatum

ispitivanja

Tlačni razred

(odabrati iz padajućeg izbornika)

Duljina ispitanih

plinovoda (km)

0.00

Nevinac - Dautan

(karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9) ST RMLD 0.00

Nova Rača - Bulinac

(karte 1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00

DL - 36

Don F. Bulića, Zagrebačka (od Bulića do Markovića), Ž. ST SR-5 2.09

SPOJNI PLINOVOD

Narta - Štefanje RMLD 0.00

DL - 46

K.Š. Đalskog, J. Pupačića, M. Dizdara, J. Kljakovića(dio), D. ST SR-5 12.77

SR-5 0.00

Metoda otkrivanja istjecanja plina iz

plinovoda sukladno tehničkim

pravilima

Broj propusnih mjesta po km plinovoda

ST RMLD 0.00

Ždralovi - Ivana Dončevića

Ždralovi - Prespa (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00

DL - 40

Trg S. Radića (od M. Hrv. Do J. Haulika) ST SR-5 0.00

Patkovac - Ciglena

(karte 3,4,5,6,7,8) ST RMLD

Stara Plošćica

(karte 1,2,3,4,5)

SPOJNI PLINOVOD

Narta - Ivanska

DL - 45 - 48

M. Sredice (kbr.1-35), Lj. Babića

Ždralovi

Ul. M. Bobetka - Stari Pavljani do kbr. 17 ST SR-5 0.00

Stari Pavljani (kbr.17-131)

Ždralovi- Kneza Višeslava ST RMLD 0.00

Ždralovi - Ždralovska ulica

Prokljuvani ST RMLD 0.00

Stara Rača - Slovinska Kovačica

(karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) ST RMLD 0.00

ST

ST

ST

ST

ST RMLD 0.00

ST SR-5 0.00

ST SR-5 0.00

DL - 46

1. svibnja, J. Kaštelana, M. Laginje ST SR-5 15.65

DL - 45

I.G. Kovačića, V. Vidrića, G. Ninskog, Trg kralja Tomislava ST SR-5 0.00DL - 45

I.G. Kovačića, Trg A.G. Matoša, V. Vidrića, J. Palmotića, J. NT SR-5 0.00

DL 45 - 46 J. Kljkovića, I. Meštrovića, V. Desnice, N. Šopa, F. Prešerna, M. Držića, C. Medovića, T. Bakača ST SR-5 0.62

DL -40- 45

Tome Bakača NT

DL - 39-40-46

K. Frankopana, T. Bakača (od K.Frankopana do Matice hrv.) ST SR-5 0.00DL - 39-40-46

T. Bakača (od K.Frankopana do Matice hrv.), P. Miškine, S.S. NT SR-5 0.00

DL - 39

O.Kučere ST SR-5 0.00DL - 39

O.Kučere, R. Boškovića, F. Kuhača, P. Miškine (do S.S. NT SR-5 0.56Ždralovi

Novoseljanska (od M. Trnine do Prokljuvana), M. Trnine, Crkvena

DL - 40

Trg S. Radića (od M. Hrv. Do J. Haulika) NT SR-5 0.00Prespa - Patkovac (karte 3,4)

Patkovac - Ciglena (karte 1,2) ST RMLD 0.00

Prespa

(karte 1,2,3) ST RMLD 0.00Prespa (karte 4,5,6)

Kokinac - Patkovac (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.21

Nevinac - Dautan (karte 10,11,12,13)

Stara Rača - Kozarevac (karte1,2,3,4) ST RMLD 0.00Stara Rača - Kozarevac

(karte 5,6,7,8,9,10) ST RMLD 0.00

DL - 40

A.Šenoe, A.Trumbića, I.Gundulića, P.Preradovića, Lj. Gaja, NT SR-5 0.00Tomaš

(karte 1,2,3,4,5,6) ST RMLD 0.00

DL - 36

A. Mohorovičića NT SR-5 0.00Međurača - Nevinac

(karte 1,2,3,4,5,6,7) ST RMLD 0.00

Bulinac - Bedenik

(karte 1,2,3,4,5,6,7) ST RMLD 0.00Nova Rača - Drljanovac

(karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9) ST RMLD 0.00

DL - 35

A.Šenoe, A.B.Šimića, Lj.Gaja, Trg S.Radića, Trg hrv.branitelja, NT SR-5 0.00

ST RMLD 0.00DL - 27 - 35

Zagrebačka, M Gupca (do Ž. sabola), Ž. Sabola, V. Frajtića, B. ST SR-5 0.70

DL - 35

Trg S.Radića, Trg hrv.branitelja ST SR-5 0.00Stara Rača - Slovinska kovačica

(karte 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) ST RMLD 0.00DL - 34 - 35

A. Mihanovića

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 5: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

46.09.06.2017.

1.63

47.12.06.2017.

5.94

48.13.06.2017.

5.48

49.13.06.2017.

1.32

50.13.06.2017.

1.54

51.13.06.2017.

1.29

52.14.06.2017.

6.26

53.19.06.2017.

7.88

54.07.07.2017.

7.47

55.10.07.2017.

7.47

56.11.07.2017.

7.34

57.12.07.2017.

5.21

58.13.07.2017.

7.70

59.14.07.2017.

5.10

60.07.08.2017.

5.88

61.08.08.2017.

5.11

62.09.08.2017.

3.90

63.11.08.2017.

6.13

64.11.08.2017.

1.11

65.16.08.2017.

2.61

66.17.08.2017.

4.42

67.18.08.2017.

2.79

68.21.08.2017.

6.14

69.22.08.2017.

5.58

70.24.08.2017.

6.40

71.25.08.2017.

4.72

72.28.08.2017.

5.97

73.28.08.2017.

3.03

74.29.08.2017.

5.67

75.29.08.2017.

1.07

76.30.08.2017.

6.04

77.31.08.2017.

6.78

78.04.09.2017.

6.86

79.05.09.2017.

9.12

80.14.09.2017.

1.48

81.14.09.2017.

0.16

82.14.09.2017.

5.23

83.18.09.2017.

5.79

84.21.09.2017.

6.79

85.03.10.2017.

5.60

86.04.10.2017.

6.88

87. 05.10.2017.

6.56

88.05.10.2017.

1.20

89.05.10.2017.

1.55

90.05.10.2017.

0.53

91.05.10.2017.

0.19

92.05.10.2017.

0.20

93.09.10.2017.

5.89

ST SR-5 0.00

Velika Pisanica

A.Stepinca, Bjelovarska, J.Jelačića, Trg S.Radića, Hrvatskih ST

DL - 34 - 35

I.V.Trnskog, A. Mihanovića, I.Mažuranića,D.I.Lebovića (od NT SR-5 0.00

DL - 25 - 28

M.Šufflaya(od Lj.Jonkea do groblja), Banovine Hrvatske(do ST SR-5 0.00

Dautan - Severin

Severin (karte 1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00Severi - poslovna zona

Severin (karte 9,10) ST RMLD 0.00DL - 25 - 28

M.Gupca(od kbr.16 do kraja), V.Mačeka, Trakoščanska,

Velika Pisanica

Hrvatske Republike, Industrijska zona, Nova Pisanica, Kukavica ST RMLD 0.00

DL - 25 - 28

I.Granđe, Lj.Jonkea, Zagorska ST SR-5 0.78Orovac - vinogradi (karte 18,19,20,51,22)

Mala Pisanica ST RMLD 0.00

RMLD 0.00

Narta

(karte 1,2,3,4,5,6) ST RMLD 0.00Paljevine (karte 1,2,3)

Kolarevo selo (karte 1,2,3,4,5) ST RMLD 0.00

Velika Pisanica

od MRS do Velikog Grđevca ST RMLD 0.00Veliki Grđevac

Kralja Tomislava, Trg M. Lovraka, P. Preradovića, J. Kozarca, J.B. ST RMLD 0.00

Berek (karte 4,7,8,9,10)

Blatnica (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00Ivanska (karte 1,2,3,4,5)

čelični plinovod ST SR-5 0.77

Utiskani

Mali Bjelovar ST RMLD 0.00Ivanska - Berek (karte 1,2,3,4,5)

Berek (karte 1,2,3,5,6) ST RMLD 0.17

Nova Rača (karte 3,4,5,6)ST SR-5 0.00

Štefanje (karte 4,5)

Daskatica (karte 1,2) ST RMLD 0.00

Staro Štefanje (karte 1,2)

Štefanje (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

Nova Rača (karte 1,2,3)ST SR-5 0.90

Gudovac (karte 4,5))

Majcanov sokak-Rašće (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

Prgomelje (karte 1,2,3,4, - 7,8,9,10)ST RMLD 0.00

Laminac (karte 1,2,3,4,5)ST RMLD 0.00

Gudovac (karte 1,2,3)

Donji Gudovac (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

DL - 24

Kokinačkih žrtava, Ivanovčanska, Ilirska, M. Šufflaya, ST SR-5 0.00Novi Pavljani (karte 1,2)

Novi Pavljani - Galovac (karte 1,2) ST RMLD 0.00

Prgomelje (karte 5,6)

Rajić Gudovački (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

Brezovac (karte 1,2,3,4,5,6,7)ST RMLD 0.17

Veliko Korenovo (karte 1,2,3,4,5,6)

Velike Sredice (V. Korenovo-obilaznica) ST RMLD 0.00Hrgovljani - sve

(karte 1,2,3,4,5) ST RMLD 0.00

DL - 24-29

M. Šufflaya, Bokokotorska, P. Biškupa, A. Hebranga ST SR-5 0.00Galovac - Obrovnica (karte 4,5,6,7)

Malo Korenovo (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

DL - 29-34

J. Jelačića (od I. Leb. do A. Mihanovića) NT SR-5 0.00Kapela - Šiptari (karte 1,2,3), Visovi-Reškovci (karte 1,2,3,4,5,6),

Visovi-Prnjavor (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00

Kapela

Skucani (karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) ST RMLD 0.00DL - 29-34

J. Jelačića, B. Bušića, Istarska ST SR-5 1.35

Kapela

Fazinac-Botinac-Lipovo brdo (1,2,3,4,5,6) ST RMLD 0.00Kapela

Gornje Zdelice-Babotok (1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00

Kapela

Bilogorska i Sv. Florijana (karte 1-14) ST RMLD 0.00Kapela

Kapela-Stara Diklenica (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00

DL - 33

Bilogorska, Podravska, Hlebinska, Jezerska, S. Banića, A. Benigara ST SR-5 1.29DL - 30

Iločka, Srijemska NT SR-5 3.80

Gornje Plavnice - Starčevljani (1,2,3,4,5,6)

Gornje Plavnice (karte 1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00DL - 29

Baranjska, V. Paljetka, P. Krešimira IV ST SR-5 0.00

Gornje Plavnice (karte 9-18)

Kupinovac (karte 12,13,14) ST RMLD 0.00

DL - 30

Vinkovačka ST SR-5 0.00DL - 30

Šarengradska NT SR-5 5.10

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 6: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

94.09.10.2017.

1.00

95.09.10.2017.

0.81

96.10.10.2017.

4.95

97.11.10.2017.

4.31

98.12.10.2017.

6.23

99.13.10.2017.

3.61

100.16.10.2017.

5.84

101.17.10.2017.

10.44

102.18.10.2017.

7.90

103.18.10.2017.

2.26

104.19.10.2017.

7.02

105.19.10.2017.

1.05

106.19.10.2017.

1.02

107.20.10.2017.

8.40

108.24.10.2017.

5.72

109.25.10.2017.

4.41

110.26.10.2017.

7.62

111.27.10.2017.

4.76

112.30.10.2017.

3.65

113.31.10.2017.

2.19

114.03.11.2017.

0.87

115.03.11.2017.

2.53

116.20.11.2017.

3.19

117.20.11.2017.

2.30

118.21.11.2017.

4.09

119.22.11.2017.

2.87

120.22.11.2017.

0.57

121.23.11.2017.

3.67

122.27.11.2017.

1.03

123.27.11.2017.

0.30

124.28.11.2017.

1.66

125.29.11.2017.

1.38

126.29.11.2017.

0.70

127.06.12.2017.

3.34

128.06.12.2017.

0.50

476.62

500

DL 10 - 11 - 11A

Zvijerci, A. Antića, S. Šubić, R. Miculinića

DL 13 - 20 - 21

M.J. Zagorke, V. Jurčića, A.T. Mimare, J. Šoljana

DL 13 - 20 - 21

J. Runjanina, J. Gotovca, S. Javora, A. Hebranga, K. Kolbe,

DL 29 - 34 - 41

F. Rusana, Slavonska, 108. puka, Trg hrv. Sokola, K. Špoljara, I.

DL 29 - 34 - 41

J.J. Strossmajera, A. Starčevića, F. Rusana, 108. puka, Trg hrv.

DL 42 - 43

Radničko naselje Prilaz I i II, Braće Vusić, R. Wagnera, Izvorska,

DL 40 - 41

F. Rusana, spoj MRS Bjelovar, Vidikovac, Mlinovac, 108. puka,

DL 40 - 41

A.K. Miošića, 108. puka

DL 44- 49

Južna obilaznica (Mlinovac-M.Sredice), Mlinovac, Slavonska,

DL 35 - 40 - 41

A.K. Miošića, Kačićev prolaz, F. Supila, I.V. Trnskog, Dr.L.

DL 35 - 40 - 41

M. Bogovića

Ždralovi

M.Trnine,Novoseljanska,Kralja Tomislava

DL 22 - 31 - 40

Put žrtvama u lugu, Đurđevačka, I. Pernara, F. Gassmana, T.G.

DL 22 - 31 - 40

V. Lisinskog, J. Haulika, T.G. Masaryka

A.Mihanovića(kbr.43-35), I.Granđe(prolaz), Banovine hrv.,

M.Šufflaya, A.Cesarca, Lepirac, V.Novaka, Jasmina, I.Zajca,

A.Mihanovića(kbr.43-35), J.S.Bacha

DL 20 - 23

Cvjetna, 105. brigade, J. Jagodića i prilaz

Rovišće - Zagrebačka, Doline

Kraljevac

Rovišće - Bilogorska ulica

Kovačevac (karte 1-6)

DL 46 - 46A - 46B

V. Sredice, Gudovačka (1-4), Livadska, I. Tijardovića, Vijenac

DL 12-21-23-30-34

Osječka (dio), Vukovarska, Đurđevačka, Blajburških žrtava,

DL 12 - 12B

F. Klvanje, K. Kosače, Trojstvena,M. Petković, Ćirila i Metoda, D.

DL 9 - 14

P.B. Vene, T. Stantića, J. Zadranina, O. Kotorske, P. Hektorovića,

Ukupna duljina plinovoda u distribucijskom sustavu (km) na zadnji dan godine

DL - 23-30

Osječka (od V. Paljetka do Prilaza A Hebranga), Prilaz A. ST SR-5 0.00

Križevačka cesta, Đ. Sudete, A. Harambašića, T. Ujevića, Sv. AneST RMLD 0.00

DL - 23-30

L. Ružičke, M.J. Zagorke, Z. Lovrenčevića NT SR-5 0.00Kupinovac

(karte 1 - 11) ST RMLD 0.00

Staroplavnička, Staroplavnički prilaz, Staroplavnički odvojak, I.

Cankara, I. Tijardovića, Nove Plavnice

Daruvarska ul. (karte 1,2,3,4,5)

M. Marulića, D. Grganića

Klokočevac

(karte 1 - 11)

Predavac (karte 1 -18)

29. rujna, N.Š. Zrinskog, Trg hrv. Graničara, S. Radića, Odvojak S.

Rovišće (karte 32-43, 14-19)

Žabjak, Bjelovarska, A. Starčevića, Trg hrv. Branitelja, A. Stepinca,

DL 20 - 23

V. Bubnja, Kalnička, B. Berse sa prilazima, B. Papandopula, V.

Rovišće (karte 1-8, 14, 20-31)

Bjelovarska, N.Š. Zrinskog, S. Radića, M. Gupca, Kolodvorska, V.

DL 20 - 23

Osječka, Đ. Basaričeka, Cvjetna

UKUPNO

RMLD

RMLD

RMLD

RMLD

RMLD

SR-5

RMLD

SR-5

SR-5

RMLD

RMLD

RMLD

RMLD

RMLD

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

RMLD - SR 6

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00NT

ST

ST

ST

ST

ST

NT

ST

ST

NT

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

NT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.23

0.00

ST

ST

NT

ST

ST

NT

ST

NT

ST

ST

ST

NT

ST

0.21

0.00

0.00

0.00

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

RMLD - SR 5

SR-5

SR-5

SR-5

RMLD - SR 5

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 7: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Podaci o mjerenju koncentracije odoranata na specifičnoj točki

Utvrđena razina odoranata

3.80 8.35

c) Aktivnost: ODORIZACIJA PLINA

Redni

broj Naziv specifične točke Vrsta odorantaTehničkim pravilima propisana

minimalna koncentracija odoranta

02.11.2017. TBM 3.80 8.40

BJELOVAR - Plavnice 07.12.2017. TBM 3.80 6.00

Datum mjerenja

7.20

4.65

BJELOVAR - Plavnice 3.80 9.40

BJELOVAR - Plavnice 3.80 6.70

BJELOVAR - Plavnice

3.80

BJELOVAR - Plavnice 05.09.2017.

5.55

BJELOVAR - Kapela 09.03.2017. TBM 3.80 8.25

BJELOVAR - Kapela 04.04.2017. TBM 3.80 5.95

03.01.2017. TBM 3.80 6.35

BJELOVAR - Kapela 08.02.2017. TBM 3.80 7.65

BJELOVAR - Kapela

BJELOVAR - Kapela 03.07.2017. TBM 3.80 4.45

BJELOVAR - Kapela 02.08.2017. TBM 3.80 5.40

BJELOVAR - Kapela 02.05.2017. TBM 3.80 8.10

BJELOVAR - Kapela 07.06.2017. TBM 3.80 6.40

3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 03.01.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 08.02.2017. TBM 3.80

BJELOVAR - Kapela 05.09.2017. TBM 3.80

BJELOVAR - Kapela 04.10.2017. TBM 3.80

BJELOVAR - Kapela 02.11.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 05.09.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 04.10.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 02.11.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 07.06.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 03.07.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 02.08.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 09.03.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 04.04.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 02.05.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 07.12.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 03.01.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 08.02.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 05.09.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 04.10.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 02.11.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 07.06.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 03.07.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 02.08.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 09.03.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 04.04.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 02.05.2017. TBM 3.80

ROVIŠĆE - Kovačevac 07.12.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 03.01.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 08.02.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 05.09.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 04.10.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 02.11.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 07.06.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 03.07.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 02.08.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 09.03.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 04.04.2017. TBM 3.80

NARTA - Štefanje 07.12.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 03.01.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 08.02.2017. TBM 3.80

BJELOVAR - Plavnice 03.07.2017. TBM 3.80 6.75

BJELOVAR - Plavnice 02.08.2017. TBM 3.80 6.45

03.01.2017. TBM

08.02.2017. TBM

09.03.2017. TBM

BJELOVAR - Plavnice 04.04.2017. TBM 3.80

BJELOVAR - Plavnice 02.05.2017. TBM 3.80

BJELOVAR - Plavnice 07.06.2017. TBM

8.70

6.25

8.15

4.50

7.05

8.45

8.45

8.85

6.80

TBM 3.80 9.65

BJELOVAR - Plavnice 04.10.2017. TBM 3.80 10.40

BJELOVAR - Plavnice

NOVA RAČA - Drljanovac 09.03.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 04.04.2017. TBM 3.80

NOVA RAČA - Drljanovac 02.05.2017. TBM 3.80

BJELOVAR - Kapela 07.12.2017. TBM

6.15

4.90

5.50

4.95

4.45

7.70

5.35

4.70

6.70

5.00

5.40

7.10

6.30

7.25

7.70

7.95

6.30

8.85

6.30

6.25

8.45

7.80

6.50

5.35

7.70

6.10

8.80

10.30

7.46

9.50

5.10

8.10

8.10

4.70

8.75

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 8: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Popis svih specifičnih točaka na plinskom distribucijskom sustavu (redni

broj, naziv, adresa):

1. BJELOVAR-Plavnice, Rahle Nada, Gornje Plavnice 1

2. BJELOVAR-Kapela, Veterinarska ambulanta, Kapela 111

3. NOVA RAČA-Drljanovac, Hanževački Jaga, Drljanovac 141

4. ROVIŠĆE-Kovačevac, Hrženjak Željko, Kovačevac 124

5. NARTA-Štefanje, Veterinarska ambulanta, Štefanje 86

6. NARTA-Berek, Martina d.o.o. Berek bb

7. GRĐEVAC-Velika Pisanica, Molnar Marija, Velika Pisanica, Ul. Alojzija Stepinca 25

84

NARTA - Berek 02.05.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 05.09.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 04.10.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 02.11.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 07.06.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 03.07.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 02.08.2017. TBM 3.80

04.04.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 02.05.2017. TBM 3.80

NARTA - Berek 07.12.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 03.01.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 08.02.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 09.03.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica

GRĐEVAC - Velika Pisanica 05.09.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 04.10.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 02.11.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 07.06.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 03.07.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 02.08.2017. TBM 3.80

GRĐEVAC - Velika Pisanica 07.12.2017. TBM 3.80

7.00

9.25

4.70

8.55

9.60

10.10

11.20

12.30

9.80

10.35

9.55

7.00

5.50

9.45

8.45

8.15

6.55

6.00

9.75

4.70

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 9: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

1. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

u objektu9.1.2017 9:45.00 10:15:00

2. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

u objektu16.1.2017 10:20:00 11:05:00

3. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

u objektu30.1.2017 11:25:00 11:50:00

4. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAK

Propuštanje plina

na uličnom

plinovodu

6.2.2017 10:35:00 11:10:00

5. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAK

Propuštanje plina

na priključku uz

objekt

8.2.2017 13:15:00 14:05:00

6. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKStrgan plinski

priključak8.2.2017 12:25:00 13:15:00

7. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKStrgan plinski

priključak20.2.2017 9:50:00 10:30:00

8. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

na stubištu10.3.2017 11:10:00 11:30:00

9. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina u

stanu13.3.2017 13:05:00 13:30:00

10. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

uličnom plinovodu18.4.2017 8:20:00 9:10:00

11. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

uličnom plinovodu19.6.2017 9:55:00 10:35:00

12. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

uličnom plinovodu27.6.2017 13:25:00 14:00:00

13. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

uličnom plinovodu28.6.2017 10:10:00 10:55:00

14. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina u

objektu3.7.2017 12:25:00 12:55:00

15. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAK

Propuštanje plina

na uličnom

plinovodu

26.10.2017 9:00:00 9:40:00

16. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAK

Propuštanje plina

na priključku uz

objekt

30.10.2017 13:50:00 14:30:00

17. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAK

Propuštanje plina

na uličnom

plinovodu14.11.2017

9:05:00 10:00:00

18. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAK

Propuštanje plina

na uličnom

plinovodu

16.11.2017 11:15:00 12:05:00

19.

20.

0:50:00

Vrijeme poziva

(sat, minuta)

Vrijeme početka

hitne intervencije

(sat, minuta)

Vrijeme proteklo (broj minuta) između

zaprimanja poziva i intervencije

Redni

broj

UKUPNO 17

Podaci o krajnjem kupcu ili trećoj strani Podaci o hitnoj intervenciji

Ime i prezime/Naziv Adresa Broj telefona E-mail

d) Aktivnost: HITNE INTERVENCIJE

Razlog hitne

intervencijeDatum

0:50:00

0:40:00

0:20:00

0:25:00

0:50:00

0:40:00

0:35:00

0:45:00

0:30:00

0:40:00

0:45:00

0:25:00

0:35:00

0:45:00

0:40:00

0:55:00

0:30:00

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

Page 10: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

III. KVALITETA PLINA

a) Kontrola kvalitete plina

1. Opis sustava za praćenje kvalitete plina i samostalno provedenih mjera za praćenje kvalitete plina, te prijedlog mjera za osiguranje kvalitete

plina

SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

Prikupljeni podaci od operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o. se informatički obrađuju, uspoređuju i objavljuju na WEB stranicama ODS-a u numeričkom i grafičkom

obliku.

SUSTAV ZA PRAĆENJE:

Kvaliteta plina se prati prema polumjesečnim izvješćima operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o. (kromatografska analiza plina).

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

Uvođenje češće kontrole kvalitete plina.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG III

Page 11: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

Prosječna Hds

(MJ/m3)

Prosječna Hds

(kWh/m3)

Prosječna Hds

(MJ/m3)

Prosječna Hds

(kWh/m3)

Prosječna Hds

(MJ/m3)

Prosječna Hds

(kWh/m3)

Prosječna Hds

(MJ/m3)

Prosječna Hds

(kWh/m3) Prosječna Hds (MJ/m

3)

Prosječna Hds

(kWh/m3)

siječanj 34.47 9.575454 34.47 9.575300 34.47 9.575527 0.00 0.0000 0.00 0.0000

veljača 34.57 9.601667 34.57 9.601760 34.57 9.601749 0.00 0.0000 0.00 0.0000

ožujak 34.58 9.606600 34.58 9.606458 34.58 9.606351 0.00 0.0000 0.00 0.0000

travanj 34.56 9.601062 34.57 9.601508 34.56 9.601338 0.00 0.0000 0.00 0.0000

svibanj 34.65 9.626079 34.66 9.627226 34.65 9.623696 0.00 0.0000 0.00 0.0000

lipanj 34.57 9.603692 34.57 9.601399 34.55 9.597666 0.00 0.0000 0.00 0.0000

srpanj 34.58 9.606061 34.58 9.605949 34.55 9.596469 0.00 0.0000 0.00 0.0000

kolovoz 34.46 9.572555 34.46 9.570843 34.46 9.571254 0.00 0.0000 0.00 0.0000

rujan 34.46 9.571740 34.46 9.571570 34.46 9.573397 0.00 0.0000 0.00 0.0000

listopad 34.06 9.461903 34.06 9.461406 34.06 9.461226 0.00 0.0000 0.00 0.0000

studeni 34.11 9.475811 34.11 9.475522 34.11 9.475268 0.00 0.0000 0.00 0.0000

prosinac 34.09 9.468258 34.09 9.468268 34.09 9.468204 0.00 0.0000 0.00 0.0000

PROSJEK 34.43 9.564240 34.43 9.563934 34.43 9.562679 0.00 0.0000 0.00 0.0000

2. Prikupljeni podaci o prosječnoj donja ogrjevna vrijednost distribuiranog plina

Hidraulička cjelina 2 Hidraulička cjelina 3 Hidraulička cjelina 4 Hidraulička cjelina 5

Napomena - tablicu popuniti prema hidrauličkim cjelinama na distribucijskom sustavu (po potrebi dodati još jednu tablicu)

Hidraulička cjelina 1

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG III

Page 12: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Opravdanost

prigovora

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NIJE BILO PRIGOVORA

Redni broj

Podaci o prigovoru krajnjeg kupca/korisnika

Evidencijski broj ili oznaka Datum zaprimanjaDatum rješenja

(pismenog očitovanja)

Razlog nesukladnosti sa standardnom kvalitetom plina

(za opravdane prigovore )

NAPOMENA: Pojedinog kupca navesti pod istim rednim brojem kao i odgovarajući prigovor koji je podnio

Podaci o krajnjem kupcu koji je podnio prigovor

E-mailIme i prezime/Naziv Adresa

NIJE BILO PRIGOVORA

Broj telefona

Aktivnost: KONTROLA KVALITETE PLINA

Redni broj

3. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu plina

NAPOMENA: Po potrebi dodati red/redove u tablicu

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG III

Page 13: DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

Smanjenje neplaniranih faktora koji utječu na period od zaprimanja zahtijeva do puštanja plina u priključak. Optimizacija procesa i postizanje više razine poslovne efikasnosti.

IV. KVALITETA USLUGE

1. Opis sustava za praćenje kvalitete usluge i samostalno provedenih mjera za povećanje kvalitete usluge te prijedlog mjera za poboljšanje kvalitete

usluge

a) Kontrola kvalitete usluge

SUSTAV ZA PRAĆENJE:

Vodi se evidencija zahtijeva za priključenje na plinsku mrežu sa svim relevantnim podacima. Vrši se nadzor od projektiranja, građenja i priključenja na distribucijski sustav.

SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

Prati se djelotvornost sustava prilikom izvršavanja svih koraka za priključenje na distribucijski sustav.

Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za priključenje na distribucijski sustav 27

Ukupan broj priključaka u koje je pušten plin 27

2. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu usluge

Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG IV