of 13/13
1. Naziv energetskog subjekta: 2. Odgovorna osoba energetskog subjekta prema sudskom registru: 3. Ime i prezime kontakt osobe: 4. Broj telefona ili mobitela: 5. E-mail adresa: M.P. U BJELOVARU, 28.02.2018. Srećko Ezgeta dipl.ing. DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing. 098 486 577 [email protected] Srećko Ezgeta dipl.ing. Ime, prezime i potpis odgovorne osobe: IV. KVALITETA USLUGE POPIS PRILOGA: II. POUZDANOST ISPORUKE III. KVALITETA PLINA Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG I

DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito Elektrometal-distribucija plina d.o.o. Zlatan Hnatek, dipl.ing

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu...DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu I. ENERGETSKI...

 • 1. Naziv energetskog subjekta:

  2. Odgovorna osoba energetskog subjekta prema sudskom

  registru:

  3. Ime i prezime kontakt osobe:

  4. Broj telefona ili mobitela:

  5. E-mail adresa:

  M.P.

  U BJELOVARU, 28.02.2018. Srećko Ezgeta dipl.ing.

  DISTRIBUCIJA PLINA Podaci za 2017. godinu

  I. ENERGETSKI SUBJEKT - Općenito

  Elektrometal-distribucija plina d.o.o.

  Zlatan Hnatek, dipl.ing.

  098 486 577

  [email protected]

  Srećko Ezgeta dipl.ing.

  Ime, prezime i potpis odgovorne osobe:

  IV. KVALITETA USLUGE

  POPIS PRILOGA:

  II. POUZDANOST ISPORUKE

  III. KVALITETA PLINA

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG I

  mailto:[email protected]

 • II. POUZDANOST ISPORUKE

  SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

  Nadzor i detekcija podzemnih plinskih instalacija, da se smanji rizik od trganja i neplaniranih prekida opskrbe. Redovita kontrola plinske mreže, servisiranje mjerne i regulacijske opreme. Redovita kontrola

  mjernoregulacijskih stanica. Održavanje postrojenja i opreme distribucijskog sustava.

  SUSTAV ZA PRAĆENJE:

  Za svaku planiranu dionicu koja se ispituje izvlači se karte plinovoda, prate se svi zapisnici u okviru jedne dionice. Moguća otkrivena propusna mjesta razvrstavaju se prema prihvačenim tehničkim pravilima.

  Zavisno o vrsti propusnog mjesta planira se akcijski plan praćenja ili sanacije propusnog mjesta.

  1. Opis sustava za praćenje pouzdanosti isporuke i samostalno provedenih mjera, te prijedlozi mjera za povećanje pouzdanosti isporuke

  SUSTAV ZA PRAĆENJE:

  Vodi se evidencija o planiranim i neplaniranim prekidima opskrbe. Posebno se vode podaci o vremenu, trajanju prekida opskrbe, te o kupcima koji su zahvačeni prekidom. Prekidi bez obzira na vrstu nastanka, o

  njima se krajnji kupci pravovremeno obavještavaju.

  PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

  Ugradnja dodatnih plinskih slavina da se smanji dužina pojedinih dionica na kojima se u slučaju potrebe zatvara plin. Suradnja, praćenje i nadzor trećih osoba koje izvode radove u zaštitnom pojasu

  plinovoda.Praćenje i poboljšanje suradnje sa ovlaštenim izvođačima. Pojačana kontrola MRS-a za višestambene zgrade i industrijske objekte. Usmjeriti utjecaj na sve čimbenike koji utjeću na neplanirane prekide

  da bi se ovaj utjecaj sveo na minimum. Dodatna kontrola svih radova koji se odvijaju u blizini naših podzemnih instalacija.

  a) PREKIDI ISPORUKE

  b) ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

  PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

  Investiranje u nova sredstva veze. Uveden besplatan telefonski broj za HITNE INTERVENCIJE. Smanjiti vrijeme od zaprimanja do same intervencije. Edukacija djelatnika.

  SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

  Nakon zaprimanja poziva i zahtijeva, klasificiranje i prepoznavanje hitne intervencije. Zahtijev dežurnoj ekipi za izvršavanje hitne intervencije. Izvršavanje hitne intervencije.

  PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

  Poboljšanje tehničke opremljenosti, nabavljen laserski aparat za ispitivanje nepropusnosti podzemnih plinskih instalacija. Izobrazba djelatnika , stjecanje novih znanja, te unapređenje sigurnosti i kvalitete rada.

  Uvesti učestaliju kontrolu plinske mreže, smaniti razmake između pojedinih kontrola mreže. Kontrola cijele plinske mreže svake godine.

  SUSTAV ZA PRAĆENJE:

  Za svaku hitnu intervenciju prate se svi relevantni podaci o krajnjem kupcu (prezime i ime, naziv, adresa, broj telefona, email), te podaci o vrsti hitne intervencije (razlog intervencije, vrijeme poziva, vrijeme

  odaziva, trajanje intervencije).

  SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

  Prema klasifikaciji propusnih mjesta klasificira se propusno mjesto. Propusno mjesto klasificirano je prema Tehnička uputa EMDP - kriteriji za procjenu propusnih mjesta na plinovodima i kućnim priključcimaq

  radnog tlaka do 4,0 bara. Nakon toga svako propusno mjesto je svrstano u akcijski plan.

  d) HITNE INTERVENCIJE

  c) ODORIZACIJA PLINA

  SUSTAV ZA PRAĆENJE:

  Distribucijsko područje plinom se opskrbljuje preko 5 mjerno redukcionih stanica MRS Bjelovar, MRS Rovišće,

  MRS Nova Rača, MRS Narta i MRS Veliki Grđevac. Uz sve MRS izgrađeni su uređajii za odorizaciju plina. Sustav daljinskog nadzora rada automatskih odorizacijskih stanica se nalazi se u MRS Bjelovar, MRS

  Rovišće, MRS Nova Rača, MRS Narta . Prati se količina odoranta koji se ubacuje u sustav plinovoda, te se prati ispravnost rada odorizacijskog sustava.

  SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

  Mjesečni mjerenje količine odoranta u sedam krajnjih točaka. Jednom tjedno vrši se kontrola rada odorizacijskih stanica. Daljinska kontrola sustava odorizacije.

  PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

  Izgradnja automatske odorizacijske stanice na MRS Veliki Grđevac. Održavanje sustava na primjerenoj razini. Briga o ekologiji zaštiti okoliša kod radova i održavanja sustava za odorizaciju. Edukacija korisnika o

  svrsi odoriizacije. Vođenje brige o kvaliteti cijelog sustava zbog brige o sigurnosnim standardima plinske mreže.

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • 1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  41.

  42.

  43.

  44.

  45.

  46.

  2. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom vezano za pouzdanost isporuke

  a) Aktivnost: PRAĆENJE PREKIDA ISPORUKE

  Redni

  broj

  Podaci o prekidu isporuke

  Datum

  NAPOMENA: Po potrebi dodati red/redove u tablicama

  Vrijeme

  (od ______ do_____)Trajanje (h)

  Vrsta

  (odabrati iz padajućeg izbornika)

  Broj krajnjih kupaca kojima je prekinuta

  isporuka plina

  UKUPNO 122.0 1689

  11,00-14,00 3.0

  75

  19.10.2017.

  6

  31.05.2017.

  4.0 Neplanirani 65

  17.11.2017.

  04.08.2017. 11,00-12,00 1.0 Neplanirani

  20.10.2017. 11:00 - 14:00 3.0 Neplanirani 65

  26.10.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 20

  17.10.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani

  21.06.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani 32

  19.05.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani

  3.8.2017. 10,00-15,00 5.0 Planirani 62

  30.06.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani

  24.03.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 2

  10.04.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

  15.03.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani

  20.06.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani 160

  12.12.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 32

  28.11.2017. 11,00-16,00 5.0 Neplanirani 6

  7.12.2017. 11,00-12,00 1.0 Neplanirani 1

  22.11.2017. 10,00-14,00 4.0 Neplanirani 65

  24.11.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 48

  1.0 Neplanirani 1

  28.09.2017. 10,00-13,00 3.0 Neplanirani 64

  Neplanirani 56

  14.11.2017. 11,00-14,00 3.0 Neplanirani 75

  15.11.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani 1

  30.10.2017. 11,00-14,00 3.0 Neplanirani 65

  3.11.2017. 10:00 - 14,00 4.0 Neplanirani 65

  16.11.2017. 10,00-14,00

  1

  08.08.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani 1

  13.07.2017. 10:00 - 12,00 2.0 Neplanirani 56

  04.08.2017. 10,00-11,00 1.0 Neplanirani 1

  9:00 - 10,00 1.0 Neplanirani 1

  09.10.2017. 10,00-14,00 4.0 Neplanirani 35

  16.10.2017. 11,00-14,00 3.0 Neplanirani 68

  6.9.2017. 11,00-12,00

  1

  11.07.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 56

  14.07.2017. 10,00-15,00 5.0 Planirani 45

  26.7.2017. 10,00-15,00 5.0 Planirani 38

  27.6.2017. 10,00-13,00 2.0 Neplanirani 43

  28.06.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 38

  10,00-12,00 2.0 Neplanirani 56

  10.05.2017. 11:00 - 15:00 4.0 Neplanirani 32

  12.05.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 20

  18.04.2017. 10:00 - 12,00 2.0 Neplanirani 25

  04.05.2017. 11,00-13,00 2.0 Neplanirani 28

  6.2.2017. 10,00-14,00 4.0 Neplanirani 85

  7.2.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

  10.03.2017. 10,00-12,00 2.0

  1

  17.03.2017. 10,00-15,00 5.0 Neplanirani 87

  Neplanirani 1

  11.3.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

  14.03.2017. 10,00-12,00 2.0 Neplanirani 1

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • 1.10.03.2017.

  1.39

  2.10.3.2017.

  1.22

  3.10.03.2017.

  0.92

  4.10.03.2017.

  8.32

  5.13.03.2017.

  6.53

  6.13.03.2017.

  0.79

  7.13.03.2017.

  0.94

  8.13.03.2017.

  0.64

  9.09.05.2017.

  2.28

  10.16.05.2017.

  1.62

  11.16.05.2017.

  0.33

  12.16.05.2017.

  3.42

  13.17.05.2017.

  0.92

  14.17.05.2017.

  2.05

  15.17.05.2017.

  4.94

  16.18.05.2017.

  0.10

  17.18.05.2017.

  1.77

  18.18.05.2017.

  5.11

  19.19.05.2017.

  1.34

  20.19.05.2017.

  1.08

  21.19.05.2017.

  4.32

  22.22.05.2017.

  2.63

  23.23.05.2017.

  4.81

  24.23.05.2017.

  0.14

  25.23.05.2017.

  0.84

  26.24.05.2017.

  6.13

  27.25.05.2017.

  4.99

  28.26.05.2017.

  1.55

  29.26.05.2017.

  5.88

  30.29.05.2017.

  5.88

  31.30.05.2017.

  4.52

  32.31.05.2017.

  3.51

  33.01.06.2017.

  4.66

  34.02.06.2017.

  3.94

  35.05.06.2017.

  5.24

  36.06.06.2017.

  1.91

  37.056.06.2017.

  0.27

  38.06.06.2017.

  7.23

  39.07.06.2017.

  3.65

  40.07.06.2017.

  2.84

  41.08.06.2017.

  5.70

  42.08.06.2017.

  1.63

  43.08.06.2017.

  0.56

  44.09.06.2017.

  6.34

  45.09.06.2017.

  0.67

  b) Aktivnost: ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

  DL-52 - 48 V. Bukovca (kbr.1-29), J. Dalmatinca, Prilaz J. Dalmatinca, J. Makanca, Moslavačka, I. Česmičkog, F. Galovića SR-5 0.00

  DL-52 - 48

  I. Gregurića, V. Bukovca (kbr.29-69) SR-5 0.00

  DL-52 - 52A

  Male Sredice (kbr.36-50a), A. Kovačića i Prilaz A. Kovačića SR-5 0.00

  Redni

  broj

  Podaci o ispitanom dijelu sustava

  Naziv dionice plinovodaDatum

  ispitivanja

  Tlačni razred

  (odabrati iz padajućeg izbornika)

  Duljina ispitanih

  plinovoda (km)

  0.00

  Nevinac - Dautan

  (karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9) ST RMLD 0.00

  Nova Rača - Bulinac

  (karte 1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00

  DL - 36

  Don F. Bulića, Zagrebačka (od Bulića do Markovića), Ž. ST SR-5 2.09

  SPOJNI PLINOVOD

  Narta - Štefanje RMLD 0.00

  DL - 46

  K.Š. Đalskog, J. Pupačića, M. Dizdara, J. Kljakovića(dio), D. ST SR-5 12.77

  SR-5 0.00

  Metoda otkrivanja istjecanja plina iz

  plinovoda sukladno tehničkim

  pravilima

  Broj propusnih mjesta po km plinovoda

  ST RMLD 0.00

  Ždralovi - Ivana Dončevića

  Ždralovi - Prespa (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00

  DL - 40

  Trg S. Radića (od M. Hrv. Do J. Haulika) ST SR-5 0.00

  Patkovac - Ciglena

  (karte 3,4,5,6,7,8) ST RMLD

  Stara Plošćica

  (karte 1,2,3,4,5)

  SPOJNI PLINOVOD

  Narta - Ivanska

  DL - 45 - 48

  M. Sredice (kbr.1-35), Lj. Babića

  Ždralovi

  Ul. M. Bobetka - Stari Pavljani do kbr. 17 ST SR-5 0.00

  Stari Pavljani (kbr.17-131)

  Ždralovi- Kneza Višeslava ST RMLD 0.00

  Ždralovi - Ždralovska ulica

  Prokljuvani ST RMLD 0.00

  Stara Rača - Slovinska Kovačica

  (karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) ST RMLD 0.00

  ST

  ST

  ST

  ST

  ST RMLD 0.00

  ST SR-5 0.00

  ST SR-5 0.00

  DL - 46

  1. svibnja, J. Kaštelana, M. Laginje ST SR-5 15.65

  DL - 45

  I.G. Kovačića, V. Vidrića, G. Ninskog, Trg kralja Tomislava ST SR-5 0.00DL - 45

  I.G. Kovačića, Trg A.G. Matoša, V. Vidrića, J. Palmotića, J. NT SR-5 0.00

  DL 45 - 46 J. Kljkovića, I. Meštrovića, V. Desnice, N. Šopa, F. Prešerna, M. Držića, C. Medovića, T. Bakača ST SR-5 0.62

  DL -40- 45

  Tome Bakača NT

  DL - 39-40-46

  K. Frankopana, T. Bakača (od K.Frankopana do Matice hrv.) ST SR-5 0.00DL - 39-40-46

  T. Bakača (od K.Frankopana do Matice hrv.), P. Miškine, S.S. NT SR-5 0.00

  DL - 39

  O.Kučere ST SR-5 0.00DL - 39

  O.Kučere, R. Boškovića, F. Kuhača, P. Miškine (do S.S. NT SR-5 0.56Ždralovi

  Novoseljanska (od M. Trnine do Prokljuvana), M. Trnine, Crkvena

  DL - 40

  Trg S. Radića (od M. Hrv. Do J. Haulika) NT SR-5 0.00Prespa - Patkovac (karte 3,4)

  Patkovac - Ciglena (karte 1,2) ST RMLD 0.00

  Prespa

  (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00Prespa (karte 4,5,6)

  Kokinac - Patkovac (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.21

  Nevinac - Dautan (karte 10,11,12,13)

  Stara Rača - Kozarevac (karte1,2,3,4) ST RMLD 0.00Stara Rača - Kozarevac

  (karte 5,6,7,8,9,10) ST RMLD 0.00

  DL - 40

  A.Šenoe, A.Trumbića, I.Gundulića, P.Preradovića, Lj. Gaja, NT SR-5 0.00Tomaš

  (karte 1,2,3,4,5,6) ST RMLD 0.00

  DL - 36

  A. Mohorovičića NT SR-5 0.00Međurača - Nevinac

  (karte 1,2,3,4,5,6,7) ST RMLD 0.00

  Bulinac - Bedenik

  (karte 1,2,3,4,5,6,7) ST RMLD 0.00Nova Rača - Drljanovac

  (karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9) ST RMLD 0.00

  DL - 35

  A.Šenoe, A.B.Šimića, Lj.Gaja, Trg S.Radića, Trg hrv.branitelja, NT SR-5 0.00

  ST RMLD 0.00DL - 27 - 35

  Zagrebačka, M Gupca (do Ž. sabola), Ž. Sabola, V. Frajtića, B. ST SR-5 0.70

  DL - 35

  Trg S.Radića, Trg hrv.branitelja ST SR-5 0.00Stara Rača - Slovinska kovačica

  (karte 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21) ST RMLD 0.00DL - 34 - 35

  A. Mihanovića

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • 46.09.06.2017.

  1.63

  47.12.06.2017.

  5.94

  48.13.06.2017.

  5.48

  49.13.06.2017.

  1.32

  50.13.06.2017.

  1.54

  51.13.06.2017.

  1.29

  52.14.06.2017.

  6.26

  53.19.06.2017.

  7.88

  54.07.07.2017.

  7.47

  55.10.07.2017.

  7.47

  56.11.07.2017.

  7.34

  57.12.07.2017.

  5.21

  58.13.07.2017.

  7.70

  59.14.07.2017.

  5.10

  60.07.08.2017.

  5.88

  61.08.08.2017.

  5.11

  62.09.08.2017.

  3.90

  63.11.08.2017.

  6.13

  64.11.08.2017.

  1.11

  65.16.08.2017.

  2.61

  66.17.08.2017.

  4.42

  67.18.08.2017.

  2.79

  68.21.08.2017.

  6.14

  69.22.08.2017.

  5.58

  70.24.08.2017.

  6.40

  71.25.08.2017.

  4.72

  72.28.08.2017.

  5.97

  73.28.08.2017.

  3.03

  74.29.08.2017.

  5.67

  75.29.08.2017.

  1.07

  76.30.08.2017.

  6.04

  77.31.08.2017.

  6.78

  78.04.09.2017.

  6.86

  79.05.09.2017.

  9.12

  80.14.09.2017.

  1.48

  81.14.09.2017.

  0.16

  82.14.09.2017.

  5.23

  83.18.09.2017.

  5.79

  84.21.09.2017.

  6.79

  85.03.10.2017.

  5.60

  86.04.10.2017.

  6.88

  87. 05.10.2017.

  6.56

  88.05.10.2017.

  1.20

  89.05.10.2017.

  1.55

  90.05.10.2017.

  0.53

  91.05.10.2017.

  0.19

  92.05.10.2017.

  0.20

  93.09.10.2017.

  5.89

  ST SR-5 0.00

  Velika Pisanica

  A.Stepinca, Bjelovarska, J.Jelačića, Trg S.Radića, Hrvatskih ST

  DL - 34 - 35

  I.V.Trnskog, A. Mihanovića, I.Mažuranića,D.I.Lebovića (od NT SR-5 0.00

  DL - 25 - 28

  M.Šufflaya(od Lj.Jonkea do groblja), Banovine Hrvatske(do ST SR-5 0.00

  Dautan - Severin

  Severin (karte 1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00Severi - poslovna zona

  Severin (karte 9,10) ST RMLD 0.00DL - 25 - 28

  M.Gupca(od kbr.16 do kraja), V.Mačeka, Trakoščanska,

  Velika Pisanica

  Hrvatske Republike, Industrijska zona, Nova Pisanica, Kukavica ST RMLD 0.00

  DL - 25 - 28

  I.Granđe, Lj.Jonkea, Zagorska ST SR-5 0.78Orovac - vinogradi (karte 18,19,20,51,22)

  Mala Pisanica ST RMLD 0.00

  RMLD 0.00

  Narta

  (karte 1,2,3,4,5,6) ST RMLD 0.00Paljevine (karte 1,2,3)

  Kolarevo selo (karte 1,2,3,4,5) ST RMLD 0.00

  Velika Pisanica

  od MRS do Velikog Grđevca ST RMLD 0.00Veliki Grđevac

  Kralja Tomislava, Trg M. Lovraka, P. Preradovića, J. Kozarca, J.B. ST RMLD 0.00

  Berek (karte 4,7,8,9,10)

  Blatnica (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00Ivanska (karte 1,2,3,4,5)

  čelični plinovod ST SR-5 0.77

  Utiskani

  Mali Bjelovar ST RMLD 0.00Ivanska - Berek (karte 1,2,3,4,5)

  Berek (karte 1,2,3,5,6) ST RMLD 0.17

  Nova Rača (karte 3,4,5,6)ST SR-5 0.00

  Štefanje (karte 4,5)

  Daskatica (karte 1,2) ST RMLD 0.00

  Staro Štefanje (karte 1,2)

  Štefanje (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

  Nova Rača (karte 1,2,3)ST SR-5 0.90

  Gudovac (karte 4,5))

  Majcanov sokak-Rašće (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

  Prgomelje (karte 1,2,3,4, - 7,8,9,10)ST RMLD 0.00

  Laminac (karte 1,2,3,4,5)ST RMLD 0.00

  Gudovac (karte 1,2,3)

  Donji Gudovac (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

  DL - 24

  Kokinačkih žrtava, Ivanovčanska, Ilirska, M. Šufflaya, ST SR-5 0.00Novi Pavljani (karte 1,2)

  Novi Pavljani - Galovac (karte 1,2) ST RMLD 0.00

  Prgomelje (karte 5,6)

  Rajić Gudovački (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

  Brezovac (karte 1,2,3,4,5,6,7)ST RMLD 0.17

  Veliko Korenovo (karte 1,2,3,4,5,6)

  Velike Sredice (V. Korenovo-obilaznica) ST RMLD 0.00Hrgovljani - sve

  (karte 1,2,3,4,5) ST RMLD 0.00

  DL - 24-29

  M. Šufflaya, Bokokotorska, P. Biškupa, A. Hebranga ST SR-5 0.00Galovac - Obrovnica (karte 4,5,6,7)

  Malo Korenovo (karte 1,2,3,4) ST RMLD 0.00

  DL - 29-34

  J. Jelačića (od I. Leb. do A. Mihanovića) NT SR-5 0.00Kapela - Šiptari (karte 1,2,3), Visovi-Reškovci (karte 1,2,3,4,5,6),

  Visovi-Prnjavor (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00

  Kapela

  Skucani (karte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) ST RMLD 0.00DL - 29-34

  J. Jelačića, B. Bušića, Istarska ST SR-5 1.35

  Kapela

  Fazinac-Botinac-Lipovo brdo (1,2,3,4,5,6) ST RMLD 0.00Kapela

  Gornje Zdelice-Babotok (1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00

  Kapela

  Bilogorska i Sv. Florijana (karte 1-14) ST RMLD 0.00Kapela

  Kapela-Stara Diklenica (karte 1,2,3) ST RMLD 0.00

  DL - 33

  Bilogorska, Podravska, Hlebinska, Jezerska, S. Banića, A. Benigara ST SR-5 1.29DL - 30

  Iločka, Srijemska NT SR-5 3.80

  Gornje Plavnice - Starčevljani (1,2,3,4,5,6)

  Gornje Plavnice (karte 1,2,3,4,5,6,7,8) ST RMLD 0.00DL - 29

  Baranjska, V. Paljetka, P. Krešimira IV ST SR-5 0.00

  Gornje Plavnice (karte 9-18)

  Kupinovac (karte 12,13,14) ST RMLD 0.00

  DL - 30

  Vinkovačka ST SR-5 0.00DL - 30

  Šarengradska NT SR-5 5.10

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • 94.09.10.2017.

  1.00

  95.09.10.2017.

  0.81

  96.10.10.2017.

  4.95

  97.11.10.2017.

  4.31

  98.12.10.2017.

  6.23

  99.13.10.2017.

  3.61

  100.16.10.2017.

  5.84

  101.17.10.2017.

  10.44

  102.18.10.2017.

  7.90

  103.18.10.2017.

  2.26

  104.19.10.2017.

  7.02

  105.19.10.2017.

  1.05

  106.19.10.2017.

  1.02

  107.20.10.2017.

  8.40

  108.24.10.2017.

  5.72

  109.25.10.2017.

  4.41

  110.26.10.2017.

  7.62

  111.27.10.2017.

  4.76

  112.30.10.2017.

  3.65

  113.31.10.2017.

  2.19

  114.03.11.2017.

  0.87

  115.03.11.2017.

  2.53

  116.20.11.2017.

  3.19

  117.20.11.2017.

  2.30

  118.21.11.2017.

  4.09

  119.22.11.2017.

  2.87

  120.22.11.2017.

  0.57

  121.23.11.2017.

  3.67

  122.27.11.2017.

  1.03

  123.27.11.2017.

  0.30

  124.28.11.2017.

  1.66

  125.29.11.2017.

  1.38

  126.29.11.2017.

  0.70

  127.06.12.2017.

  3.34

  128.06.12.2017.

  0.50

  476.62

  500

  DL 10 - 11 - 11A

  Zvijerci, A. Antića, S. Šubić, R. Miculinića

  DL 13 - 20 - 21

  M.J. Zagorke, V. Jurčića, A.T. Mimare, J. Šoljana

  DL 13 - 20 - 21

  J. Runjanina, J. Gotovca, S. Javora, A. Hebranga, K. Kolbe,

  DL 29 - 34 - 41

  F. Rusana, Slavonska, 108. puka, Trg hrv. Sokola, K. Špoljara, I.

  DL 29 - 34 - 41

  J.J. Strossmajera, A. Starčevića, F. Rusana, 108. puka, Trg hrv.

  DL 42 - 43

  Radničko naselje Prilaz I i II, Braće Vusić, R. Wagnera, Izvorska,

  DL 40 - 41

  F. Rusana, spoj MRS Bjelovar, Vidikovac, Mlinovac, 108. puka,

  DL 40 - 41

  A.K. Miošića, 108. puka

  DL 44- 49

  Južna obilaznica (Mlinovac-M.Sredice), Mlinovac, Slavonska,

  DL 35 - 40 - 41

  A.K. Miošića, Kačićev prolaz, F. Supila, I.V. Trnskog, Dr.L.

  DL 35 - 40 - 41

  M. Bogovića

  Ždralovi

  M.Trnine,Novoseljanska,Kralja Tomislava

  DL 22 - 31 - 40

  Put žrtvama u lugu, Đurđevačka, I. Pernara, F. Gassmana, T.G.

  DL 22 - 31 - 40

  V. Lisinskog, J. Haulika, T.G. Masaryka

  A.Mihanovića(kbr.43-35), I.Granđe(prolaz), Banovine hrv.,

  M.Šufflaya, A.Cesarca, Lepirac, V.Novaka, Jasmina, I.Zajca,

  A.Mihanovića(kbr.43-35), J.S.Bacha

  DL 20 - 23

  Cvjetna, 105. brigade, J. Jagodića i prilaz

  Rovišće - Zagrebačka, Doline

  Kraljevac

  Rovišće - Bilogorska ulica

  Kovačevac (karte 1-6)

  DL 46 - 46A - 46B

  V. Sredice, Gudovačka (1-4), Livadska, I. Tijardovića, Vijenac

  DL 12-21-23-30-34

  Osječka (dio), Vukovarska, Đurđevačka, Blajburških žrtava,

  DL 12 - 12B

  F. Klvanje, K. Kosače, Trojstvena,M. Petković, Ćirila i Metoda, D.

  DL 9 - 14

  P.B. Vene, T. Stantića, J. Zadranina, O. Kotorske, P. Hektorovića,

  Ukupna duljina plinovoda u distribucijskom sustavu (km) na zadnji dan godine

  DL - 23-30

  Osječka (od V. Paljetka do Prilaza A Hebranga), Prilaz A. ST SR-5 0.00

  Križevačka cesta, Đ. Sudete, A. Harambašića, T. Ujevića, Sv. AneST RMLD 0.00

  DL - 23-30

  L. Ružičke, M.J. Zagorke, Z. Lovrenčevića NT SR-5 0.00Kupinovac

  (karte 1 - 11) ST RMLD 0.00

  Staroplavnička, Staroplavnički prilaz, Staroplavnički odvojak, I.

  Cankara, I. Tijardovića, Nove Plavnice

  Daruvarska ul. (karte 1,2,3,4,5)

  M. Marulića, D. Grganića

  Klokočevac

  (karte 1 - 11)

  Predavac (karte 1 -18)

  29. rujna, N.Š. Zrinskog, Trg hrv. Graničara, S. Radića, Odvojak S.

  Rovišće (karte 32-43, 14-19)

  Žabjak, Bjelovarska, A. Starčevića, Trg hrv. Branitelja, A. Stepinca,

  DL 20 - 23

  V. Bubnja, Kalnička, B. Berse sa prilazima, B. Papandopula, V.

  Rovišće (karte 1-8, 14, 20-31)

  Bjelovarska, N.Š. Zrinskog, S. Radića, M. Gupca, Kolodvorska, V.

  DL 20 - 23

  Osječka, Đ. Basaričeka, Cvjetna

  UKUPNO

  RMLD

  RMLD

  RMLD

  RMLD

  RMLD

  SR-5

  RMLD

  SR-5

  SR-5

  RMLD

  RMLD

  RMLD

  RMLD

  RMLD

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 6

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.27

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.30

  0.00NT

  ST

  ST

  ST

  ST

  ST

  NT

  ST

  ST

  NT

  ST

  ST

  ST

  ST

  ST

  ST

  ST

  NT

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.13

  0.00

  0.14

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.23

  0.00

  ST

  ST

  NT

  ST

  ST

  NT

  ST

  NT

  ST

  ST

  ST

  NT

  ST

  0.21

  0.00

  0.00

  0.00

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  RMLD - SR 5

  SR-5

  SR-5

  SR-5

  RMLD - SR 5

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • 1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

  41.

  42.

  43.

  44.

  45.

  46.

  47.

  48.

  49.

  50.

  51.

  52.

  53.

  54.

  55.

  56.

  57.

  58.

  59.

  60.

  61.

  62.

  63.

  64.

  Podaci o mjerenju koncentracije odoranata na specifičnoj točki

  Utvrđena razina odoranata

  3.80 8.35

  c) Aktivnost: ODORIZACIJA PLINA

  Redni

  broj Naziv specifične točke Vrsta odorantaTehničkim pravilima propisana

  minimalna koncentracija odoranta

  02.11.2017. TBM 3.80 8.40

  BJELOVAR - Plavnice 07.12.2017. TBM 3.80 6.00

  Datum mjerenja

  7.20

  4.65

  BJELOVAR - Plavnice 3.80 9.40

  BJELOVAR - Plavnice 3.80 6.70

  BJELOVAR - Plavnice

  3.80

  BJELOVAR - Plavnice 05.09.2017.

  5.55

  BJELOVAR - Kapela 09.03.2017. TBM 3.80 8.25

  BJELOVAR - Kapela 04.04.2017. TBM 3.80 5.95

  03.01.2017. TBM 3.80 6.35

  BJELOVAR - Kapela 08.02.2017. TBM 3.80 7.65

  BJELOVAR - Kapela

  BJELOVAR - Kapela 03.07.2017. TBM 3.80 4.45

  BJELOVAR - Kapela 02.08.2017. TBM 3.80 5.40

  BJELOVAR - Kapela 02.05.2017. TBM 3.80 8.10

  BJELOVAR - Kapela 07.06.2017. TBM 3.80 6.40

  3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 03.01.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 08.02.2017. TBM 3.80

  BJELOVAR - Kapela 05.09.2017. TBM 3.80

  BJELOVAR - Kapela 04.10.2017. TBM 3.80

  BJELOVAR - Kapela 02.11.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 05.09.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 04.10.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 02.11.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 07.06.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 03.07.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 02.08.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 09.03.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 04.04.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 02.05.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 07.12.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 03.01.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 08.02.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 05.09.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 04.10.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 02.11.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 07.06.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 03.07.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 02.08.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 09.03.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 04.04.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 02.05.2017. TBM 3.80

  ROVIŠĆE - Kovačevac 07.12.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 03.01.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 08.02.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 05.09.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 04.10.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 02.11.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 07.06.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 03.07.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 02.08.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 09.03.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 04.04.2017. TBM 3.80

  NARTA - Štefanje 07.12.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 03.01.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 08.02.2017. TBM 3.80

  BJELOVAR - Plavnice 03.07.2017. TBM 3.80 6.75

  BJELOVAR - Plavnice 02.08.2017. TBM 3.80 6.45

  03.01.2017. TBM

  08.02.2017. TBM

  09.03.2017. TBM

  BJELOVAR - Plavnice 04.04.2017. TBM 3.80

  BJELOVAR - Plavnice 02.05.2017. TBM 3.80

  BJELOVAR - Plavnice 07.06.2017. TBM

  8.70

  6.25

  8.15

  4.50

  7.05

  8.45

  8.45

  8.85

  6.80

  TBM 3.80 9.65

  BJELOVAR - Plavnice 04.10.2017. TBM 3.80 10.40

  BJELOVAR - Plavnice

  NOVA RAČA - Drljanovac 09.03.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 04.04.2017. TBM 3.80

  NOVA RAČA - Drljanovac 02.05.2017. TBM 3.80

  BJELOVAR - Kapela 07.12.2017. TBM

  6.15

  4.90

  5.50

  4.95

  4.45

  7.70

  5.35

  4.70

  6.70

  5.00

  5.40

  7.10

  6.30

  7.25

  7.70

  7.95

  6.30

  8.85

  6.30

  6.25

  8.45

  7.80

  6.50

  5.35

  7.70

  6.10

  8.80

  10.30

  7.46

  9.50

  5.10

  8.10

  8.10

  4.70

  8.75

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • 65.

  66.

  67.

  68.

  69.

  70.

  71.

  72.

  73.

  74.

  75.

  76.

  77.

  78.

  79.

  80.

  81.

  82.

  83.

  84.

  Popis svih specifičnih točaka na plinskom distribucijskom sustavu (redni

  broj, naziv, adresa):

  1. BJELOVAR-Plavnice, Rahle Nada, Gornje Plavnice 1

  2. BJELOVAR-Kapela, Veterinarska ambulanta, Kapela 111

  3. NOVA RAČA-Drljanovac, Hanževački Jaga, Drljanovac 141

  4. ROVIŠĆE-Kovačevac, Hrženjak Željko, Kovačevac 124

  5. NARTA-Štefanje, Veterinarska ambulanta, Štefanje 86

  6. NARTA-Berek, Martina d.o.o. Berek bb

  7. GRĐEVAC-Velika Pisanica, Molnar Marija, Velika Pisanica, Ul. Alojzija Stepinca 25

  84

  NARTA - Berek 02.05.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 05.09.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 04.10.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 02.11.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 07.06.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 03.07.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 02.08.2017. TBM 3.80

  04.04.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 02.05.2017. TBM 3.80

  NARTA - Berek 07.12.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 03.01.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 08.02.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 09.03.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 05.09.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 04.10.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 02.11.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 07.06.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 03.07.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 02.08.2017. TBM 3.80

  GRĐEVAC - Velika Pisanica 07.12.2017. TBM 3.80

  7.00

  9.25

  4.70

  8.55

  9.60

  10.10

  11.20

  12.30

  9.80

  10.35

  9.55

  7.00

  5.50

  9.45

  8.45

  8.15

  6.55

  6.00

  9.75

  4.70

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • 1. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  u objektu9.1.2017 9:45.00 10:15:00

  2. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  u objektu16.1.2017 10:20:00 11:05:00

  3. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  u objektu30.1.2017 11:25:00 11:50:00

  4. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  na uličnom

  plinovodu

  6.2.2017 10:35:00 11:10:00

  5. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  na priključku uz

  objekt

  8.2.2017 13:15:00 14:05:00

  6. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKStrgan plinski

  priključak8.2.2017 12:25:00 13:15:00

  7. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKStrgan plinski

  priključak20.2.2017 9:50:00 10:30:00

  8. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  na stubištu10.3.2017 11:10:00 11:30:00

  9. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina u

  stanu13.3.2017 13:05:00 13:30:00

  10. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

  uličnom plinovodu18.4.2017 8:20:00 9:10:00

  11. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

  uličnom plinovodu19.6.2017 9:55:00 10:35:00

  12. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

  uličnom plinovodu27.6.2017 13:25:00 14:00:00

  13. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina na

  uličnom plinovodu28.6.2017 10:10:00 10:55:00

  14. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina u

  objektu3.7.2017 12:25:00 12:55:00

  15. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  na uličnom

  plinovodu

  26.10.2017 9:00:00 9:40:00

  16. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  na priključku uz

  objekt

  30.10.2017 13:50:00 14:30:00

  17. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  na uličnom

  plinovodu14.11.2017

  9:05:00 10:00:00

  18. ZAŠTIĆEN PODATAK ZAŠTIĆEN PODATAKPropuštanje plina

  na uličnom

  plinovodu

  16.11.2017 11:15:00 12:05:00

  19.

  20.

  0:50:00

  Vrijeme poziva

  (sat, minuta)

  Vrijeme početka

  hitne intervencije

  (sat, minuta)

  Vrijeme proteklo (broj minuta) između

  zaprimanja poziva i intervencije

  Redni

  broj

  UKUPNO 17

  Podaci o krajnjem kupcu ili trećoj strani Podaci o hitnoj intervenciji

  Ime i prezime/Naziv Adresa Broj telefona E-mail

  d) Aktivnost: HITNE INTERVENCIJE

  Razlog hitne

  intervencijeDatum

  0:50:00

  0:40:00

  0:20:00

  0:25:00

  0:50:00

  0:40:00

  0:35:00

  0:45:00

  0:30:00

  0:40:00

  0:45:00

  0:25:00

  0:35:00

  0:45:00

  0:40:00

  0:55:00

  0:30:00

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG II

 • III. KVALITETA PLINA

  a) Kontrola kvalitete plina

  1. Opis sustava za praćenje kvalitete plina i samostalno provedenih mjera za praćenje kvalitete plina, te prijedlog mjera za osiguranje kvalitete

  plina

  SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

  Prikupljeni podaci od operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o. se informatički obrađuju, uspoređuju i objavljuju na WEB stranicama ODS-a u numeričkom i grafičkom

  obliku.

  SUSTAV ZA PRAĆENJE:

  Kvaliteta plina se prati prema polumjesečnim izvješćima operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o. (kromatografska analiza plina).

  PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

  Uvođenje češće kontrole kvalitete plina.

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG III

 • Prosječna Hds

  (MJ/m3)

  Prosječna Hds

  (kWh/m3)

  Prosječna Hds

  (MJ/m3)

  Prosječna Hds

  (kWh/m3)

  Prosječna Hds

  (MJ/m3)

  Prosječna Hds

  (kWh/m3)

  Prosječna Hds

  (MJ/m3)

  Prosječna Hds

  (kWh/m3) Prosječna Hds (MJ/m

  3)

  Prosječna Hds

  (kWh/m3)

  siječanj 34.47 9.575454 34.47 9.575300 34.47 9.575527 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  veljača 34.57 9.601667 34.57 9.601760 34.57 9.601749 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  ožujak 34.58 9.606600 34.58 9.606458 34.58 9.606351 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  travanj 34.56 9.601062 34.57 9.601508 34.56 9.601338 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  svibanj 34.65 9.626079 34.66 9.627226 34.65 9.623696 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  lipanj 34.57 9.603692 34.57 9.601399 34.55 9.597666 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  srpanj 34.58 9.606061 34.58 9.605949 34.55 9.596469 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  kolovoz 34.46 9.572555 34.46 9.570843 34.46 9.571254 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  rujan 34.46 9.571740 34.46 9.571570 34.46 9.573397 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  listopad 34.06 9.461903 34.06 9.461406 34.06 9.461226 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  studeni 34.11 9.475811 34.11 9.475522 34.11 9.475268 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  prosinac 34.09 9.468258 34.09 9.468268 34.09 9.468204 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  PROSJEK 34.43 9.564240 34.43 9.563934 34.43 9.562679 0.00 0.0000 0.00 0.0000

  2. Prikupljeni podaci o prosječnoj donja ogrjevna vrijednost distribuiranog plina

  Hidraulička cjelina 2 Hidraulička cjelina 3 Hidraulička cjelina 4 Hidraulička cjelina 5

  Napomena - tablicu popuniti prema hidrauličkim cjelinama na distribucijskom sustavu (po potrebi dodati još jednu tablicu)

  Hidraulička cjelina 1

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG III

 • 1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Opravdanost

  prigovora

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  NIJE BILO PRIGOVORA

  Redni broj

  Podaci o prigovoru krajnjeg kupca/korisnika

  Evidencijski broj ili oznaka Datum zaprimanjaDatum rješenja

  (pismenog očitovanja)

  Razlog nesukladnosti sa standardnom kvalitetom plina

  (za opravdane prigovore )

  NAPOMENA: Pojedinog kupca navesti pod istim rednim brojem kao i odgovarajući prigovor koji je podnio

  Podaci o krajnjem kupcu koji je podnio prigovor

  E-mailIme i prezime/Naziv Adresa

  NIJE BILO PRIGOVORA

  Broj telefona

  Aktivnost: KONTROLA KVALITETE PLINA

  Redni broj

  3. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu plina

  NAPOMENA: Po potrebi dodati red/redove u tablicu

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG III

 • PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE:

  Smanjenje neplaniranih faktora koji utječu na period od zaprimanja zahtijeva do puštanja plina u priključak. Optimizacija procesa i postizanje više razine poslovne efikasnosti.

  IV. KVALITETA USLUGE

  1. Opis sustava za praćenje kvalitete usluge i samostalno provedenih mjera za povećanje kvalitete usluge te prijedlog mjera za poboljšanje kvalitete

  usluge

  a) Kontrola kvalitete usluge

  SUSTAV ZA PRAĆENJE:

  Vodi se evidencija zahtijeva za priključenje na plinsku mrežu sa svim relevantnim podacima. Vrši se nadzor od projektiranja, građenja i priključenja na distribucijski sustav.

  SAMOSTALNO PROVEDENE MJERE:

  Prati se djelotvornost sustava prilikom izvršavanja svih koraka za priključenje na distribucijski sustav.

  Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za priključenje na distribucijski sustav 27

  Ukupan broj priključaka u koje je pušten plin 27

  2. Prikupljeni podaci o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe vezano za kvalitetu usluge

  Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

  Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom-2017. PRILOG IV