DISPOZITIVE ELECTRONICE - bel.utcluj.robel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs1.pdf · DE C1 3 Semnale electrice Relaţii si teoreme de circuite electrice Circuite RC - răspunsul în

Embed Size (px)

Citation preview

 • DISPOZITIVE ELECTRONICE

  .l.dr.ing. Emilia IPO

  Semestrul al II-lea

  2017-2018

 • DE C1

  2

  CUPRINS

  Prezentare curs

  Aspecte organizatorice

  Fundamente

  o Semnale electrice

  o Legea lui Ohm

  o Teoremele lui Kirchhoff

  o Teorema lui Millman

  o Circuitul RC

 • DE C1

  3

  Semnale electrice

  Relaii si teoreme de circuite electrice

  Circuite RC -rspunsul n timpi n frecven

  Fundamente

  Tipuri, principiulde functionare, caracteristici, parametri

  Circuite cu diode

  Dioda Zener, LED

  DiodaAO ideal, principiul de functionare, caracteristici, parametri

  Moduri de utilizare

  Comparatoare de tensiune cu AO

  Amplificatoare cu AO

  Amplificatoroperaional

  (AO) Tipuri, principiulde functionare, caracteristici, parametri

  TB

  TMOS

  Tranzistoare (T)

  www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/de.htm

 • DE C1

  Ce vei ti

  s utilizai dispozitivele electronice (D, AO, T)n diferite regimuri de

  lucru

  s determinai regimul de funcionare al DE

  s caracterizai comportarea unui DE ntr-un punct static de

  funcionare

  s determinai performanele

  circuitelor simple cu DE

  s utilizai aplicaiile de baz ale DE

  s (re)proiectai circuite simple cu DE

  s analizai i determinai

  experimental parametrii DE i performanele

  circuitelor electronice simple

  Activitati

  Curs 28 ore

  Laborator 28 ore

  Pregtire laboratoare, teme 28 ore

  Studiu individual 35 ore

  4

 • DE C1

  5

  Nota =1 4

  Respins

  0.7E+0.3L+0.1C 4.5

  DA

  DA

  Nota=min(10; 0.7E+0.3L+0.1C)

  Admis

  DA

  E 4p

  L 5p

  Nu susine

  examen

  NU

  NU

  NU

  EVALUARE

  Examen scris (E) 0 -10 puncte

  rezolvri probleme

  Laborator (L)

  0 - 10 puncte

  prezena integral

  activitate la laborator

  test final

  Curs (C)

  0 - 10 puncte

  activitate la curs

  rezolvare probleme suplimentare

 • DE C1

  6

  FUNDAMENTEo Semnale electrice, surse

  VI[V]

  vi [V]

  a) tensiune continuu (cc) VI b) tensiune sinusoidal (ca) vi

  VI + vi = vI

 • DE C1

  7

  FUNDAMENTEo Legea lui Ohm, teoremele lui Kirchhoff, divizor de tensiune

  vR

  Riv SR Legea lui Ohm

  Teorema lui Kirchhoff pentru tensiune 0 RS vv

  vout

  inout vPR

  kPRv

  vin

  kP

  (1-k)P

 • DE C1

  8

  FUNDAMENTEo Teorema superpoziiei

  21 OOO vvv

 • DE C1

  9

  FUNDAMENTEo Teorema lui Millman

  Aplicarea teoremei lui Millman

 • DE C1

  10

  FUNDAMENTEo Puteri, sens pozitiv ales

 • DE C1

  11

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  vC

  Relaia dintre curent i tensiune dttitCdv CC )()(

  Variaii finite tivC CC iC

  vI

  Tensiune continuu

  )()1()0()(

  C

  tt

  CC veevtv

  tvtvtRi ICC )(

  tvtv

  dt

  tdvRC IC

  C

  dt

  tdvCti CC

  )()(

  RCConstanta de timp

  a circuitului

 • DE C1

  12

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  )()1()0()(

  C

  tt

  CC veevtv

  )0(Cv

  )(tvC)(Cv

  Regim tranzistoriu Regim permanent Regim tranzistoriu Regim permanent

  v

  I

 • DE C1

  13

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  Tensiune variabil

  10;

  25

  TT 5

  2

  T

  )()1()0()(

  C

  tt

  CC veevtv

 • DE C1

  14

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  ncrcarea la curent constant

  dttitCdv cc

  )0()(1

  )(0

  C

  t

  CC vdttiC

  tv

  )0(1

  )( CC vItC

  tv

  Panta

 • DE C1

  15

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  Filtru trece jos

  - ordinul I -Impedana

  Frecven mic: )()(;ii;;0 jvjvntrerupereesireaZf IOC

  Frecven mare: 0)(tcircuit;i;0; jvscuresireaZf OC

  trece

  nu trece

  CjZC

  1

  RCjjv

  jvjF

  I

  O

  1

  1

  )(

  )()(Funcia de transfer

  2)(1

  1)(

  RCjF

  )()( RCarctg

  Frecvena de tiereRC

  f2

  10

  RCRC

  RCjFf

  jFmicaf

  111

  1|)(|;mare

  1|)(|;

  0

  0

 • 100

  101

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  10-3

  10-2

  10-1

  100

  frequency [Hz]

  |F(j

  )|

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  -80

  -60

  -40

  -20

  0

  frequency [Hz]

  pha

  se [

  de

  gre

  e]

  -3dB

  -45o

  panta:

  -20dB/decad

  -90o

  DE C1

  16

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  Filtru trece jos

  - ordinul I -

  Caracteristica de amplitudine

  Caracteristica de faz

 • DE C1

  17

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  Filtru trece sus

  - ordinul I -Impedana

  Frecven mic: 0)(it;scurtcircui;;0 jvesireaZf OC

  Frecven mare: )()(;inti;0; jvjvrerupereesireaZf IOC

  nu trece

  trece

  CjZC

  1

  Funcia de transfer

  Frecvena de tiere

  RCf

  2

  10

  RCj

  RCj

  jv

  jvjF

  I

  O

  1)(

  )()(

  2)(1)(

  RC

  RCjF

  )(90)( RCarctgo

  RCRC

  jFf

  RCjFf

  11

  1|)(|;mare

  |)(|;mica

  00

 • DE C1

  18

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  Filtru trece sus

  - ordinul I -

  10-1

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  10-3

  10-2

  10-1

  100

  frequency [Hz]

  |F(j

  )|

  10-1

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  0

  20

  40

  60

  80

  frequency [Hz]

  phas

  e [d

  egre

  e] 90

  -3dB

  45o

  panta:+20dB/decade

  Caracteristica de amplitudine

  Caracteristica de faz

 • DE C1

  19

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  Filtru trece band

  - ordinul II -Impedana

  CjZC

  1

  Funcia de transfer

  Frecvenele de tiere

  2

  22

  2

  11

  11

  )(1)(1)(

  CRCR

  CRjF

  )()(90)( 2211 CRarctgCRarctgo

  2211 2

  1

  2

  1

  CRf

  CRf HL

  )1)(1()(

  )()(

  2211

  11

  CRjCRj

  CRj

  jv

  jvjF

  I

  O

  LH ffB

  Banda de frecvene

 • DE C1

  20

  FUNDAMENTEo Circuitul RC

  Filtru trece band

  - ordinul II -

  10-1

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  108

  10-2

  10-1

  100

  frequency [Hz]

  |F(j

  )|

  10-1

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  108

  -50

  0

  50

  frequency [Hz]

  phas

  e [d

  egre

  e]

  fL fH

  B

  -3dB -3dB

  panta: +20dB/dec.panta: -20dB/dec.

  +45o

  -45o

  90

  -90

  Caracteristica de amplitudine

  Caracteristica de faz

 • DE C1

  21

  Ce ne-am reamintit

  o Semnale electrice, surse

  o Legea lui Ohm

  o Teoremele lui Kirchhoff

  o Divizorul de tensiune, de curent

  o Teorema superpoziiei

  o Teorema lui Millman

  o Circuitul RC - domeniul timp

  - domeniul frecven - filtre