5
DaNE,- pffix$1€& sffiffi& ffiretrsfft#pffiffiHffi €es ee$Y#*#tu&ffiY€ &we#ffiffi'*"ffi de Marcy Kelman Copyright O 201 7 Disney/PixaIToate drepturile rezervate Shutterstock.com. pagina 16: pufln, Eric lsslee/Shutterstock.com.

Disney. Prima mea enciclopedie cu autocolante Animale .... Prima mea...:t-nle o vArstd de peste 150 de ani. ' --,1o-- i "i ^ LA PAS PRIH }{ISIP *1,:"3 inferioarS. catifelatd dolarului-de-nisip

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Disney. Prima mea enciclopedie cu autocolante Animale .... Prima mea...:t-nle o vArstd de peste 150 de ani. ' --,1o-- i "i ^ LA PAS PRIH }{ISIP *1,:"3 inferioarS. catifelatd dolarului-de-nisip

DaNE,-pffix$1€& sffiffi&

ffiretrsfft#pffiffiHffi€es ee$Y#*#tu&ffiY€

&we#ffiffi'*"ffi

de Marcy Kelman

Copyright O 201 7 Disney/PixaIToate drepturile rezervate

Shutterstock.com. pagina 16: pufln, Eric lsslee/Shutterstock.com.

Page 2: Disney. Prima mea enciclopedie cu autocolante Animale .... Prima mea...:t-nle o vArstd de peste 150 de ani. ' --,1o-- i "i ^ LA PAS PRIH }{ISIP *1,:"3 inferioarS. catifelatd dolarului-de-nisip

MAMIFERE CIUDATEAcest grup pestrit e format din mamifere cu fllci diforme,ochi bulbucati, negi scArbogi, coafuri zbdrlite si colti sau

coarne hidoase. Cu niste infdtisdri pe care doar mamele lorle-ar putea indrlgi, toate aceste animale sunt candidatiiperfecti la titlul de ,,cea mai ciudatd vietate".

CEL MAI MAREROZiTOR DIN IUMERudd apropiatd a porcugoruluide Guineea, capib a;to, aratdca un butoi si cAntdregte aproape65 de kilograme!

Porc pletos?!mi se spune domnul porc!

Capibara

Uimitor!LOrTrJere |tt mononcopropriile excrementepentru o osimilo moimulte substonle nutritivedin hrond!

Mistre!de sauand,

O PERECHE NEOBISNUITACiugulitorul-vitelor lrt" o pasarecare triiegte intr-un parteneriat perfect curinocerul africant mamiferul o apirdde prdddtori, in timp ce pasdrea se hrdneqtecuparazilii pe care ii giseqte pe pielea lui.2

UN PORC PLETOS?Un membru ciudat al familiei porcilor estemistretul de savanl sau porculalergidor, care are falau"op".ite de negi,colli curbali si o coamd lungd ca a cailor.

Rinocer african;i ciugulito r ul - u it elo r

Page 3: Disney. Prima mea enciclopedie cu autocolante Animale .... Prima mea...:t-nle o vArstd de peste 150 de ani. ' --,1o-- i "i ^ LA PAS PRIH }{ISIP *1,:"3 inferioarS. catifelatd dolarului-de-nisip

TROTUL orr coPACTarsierul e cam cdt o veveri!6, darochii lui uriaqi au cam aceeagi dimensiunecu a creierului! Aceste animale isi petrectoatd viala in copaci.

' Ha. ha! Tipul Ssta se crede

hienS? Md faci sd r6d!

S -<t r ece - cd,rtild, golag

CEt TNAI URAT I]{IMNTDIX LUIUIE

$oarecele-eflrtit5 golag are pielea:barcitd si complet lipsitd de p5r. Trdiegte

=:b pamAnt, s5pAnd vizuini lungi cu cei doi-::cisivi superiori de forma unor colli.

DE UI{DE VINE NUMELERINOCERULUI?-:: nimba greacd, rhinoceroS inseamnl ,,corn:* nas". Cornul rinocerului nu este osos, ci este

''cdtuit, de fapt, din cheratind - o proteind care

=. gasegte qi in pirul sau unghiile noastre!

Hiend. pd.tatd,

HIENETE CHIAR RAD?Cunoscutd qi ca hiena-care-rAde, hienapltati scoate un fel de chicotit asculitisteric cdnd este ag1tatd, sau iritat5, sau cdndse bate pentru mAncare.

CARE ESTE CEA IUTAI MAREPRIMATi UOCTURNi DIN TUIUTE?

Ai-ai isi folosepte degetul mijlociu neobi,snuitde lung pentru a scurma dupd viermii cu carese hrineste.t-ci

Page 4: Disney. Prima mea enciclopedie cu autocolante Animale .... Prima mea...:t-nle o vArstd de peste 150 de ani. ' --,1o-- i "i ^ LA PAS PRIH }{ISIP *1,:"3 inferioarS. catifelatd dolarului-de-nisip

CEtIDTN

ANIMALETEtE MAI TEEEEEENTE

tUMEDesigur, in naturd existd animale carenu se miscr deloc, cum suntcoralii, scoicile sau buretii. Totugi, dintre animalele care se miscd,iatd, care sunt cele mai incete:

CEL IUTAI LENES NUMATLenegii dorm intre'lb gi 20 de ore pe zi.CAnd nu dorm, stau atArnali pe crengi,miscAndu-se foarte pufin.

Uimifor!Pentru cd picioorele luiqu formo perfectd pentruo otdrnq ?n copoc,lenegul nu poote sd steodrept sou s6 fugd.De fopt, unui lenes i-orluo o lund intreogd sdporcurgd un kilometru!

Melc-banarud

MOCAITUTMelcului-banan5, cu corpul galben-aprinsqi lung de peste 20 de centimetri, ii poate luadoud ore sd strS.batd o distantd. de 15 centimetri.

Hei, fipd esraficearci sd miimite sau ce?

Page 5: Disney. Prima mea enciclopedie cu autocolante Animale .... Prima mea...:t-nle o vArstd de peste 150 de ani. ' --,1o-- i "i ^ LA PAS PRIH }{ISIP *1,:"3 inferioarS. catifelatd dolarului-de-nisip

CEA MAI LONGEVIVAYERTEBRATTfestoasa uriagi din arhipelagul Galapagos:",.i.ie trdi un an intreg fdrd hran6 sau apd qi poate:t-nle o vArstd de peste 150 de ani.

' --,1o-- i "i ^

LA PASPRIH }{ISIP

*1,:"3 inferioarS. catifelatddolarului-de-nisipri: icoperitd de o mullime

I : :..-ioruqe moi, cilindrice,- '-':torul cS.rora

: =

n n asea zd foarte incet". -sipul umed.

. :; :.- r i:i carapacea unui: - :. -r:-.rp, o sd gdsegti' " *,.' cinci bucdlele.. ':.. s"lba, care au fost

: ;:,::ii uieta{ii!

URME DE MELCMelcilor le poate lua qi cAte o ord s[ se migteo jumdtate de metru! Datoritd aderenlei createde mucozitdlile vAscoase pe care le secretd, melciise pot tAri chiar qi cu capul in jos.

5