of 65 /65
DISLEKSIA DISLEKSIA DISLEKSIA DISLEKSIA OLEH OLEH FAZIBIAH BT ADNAN FAZIBIAH BT ADNAN FARHANA BT ABDULLAH FARHANA BT ABDULLAH AZILA BT ABD. RAHMAN AZILA BT ABD. RAHMAN UNTUK PERHATIAN : UNTUK PERHATIAN : EN. MOHD ISRAFIL BIN SAYATI EN. MOHD ISRAFIL BIN SAYATI

DISLEKSIA Powerpoint

Embed Size (px)

Text of DISLEKSIA Powerpoint

Page 1: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

DISLEKSIADISLEKSIAOLEHOLEHFAZIBIAH BT ADNANFAZIBIAH BT ADNANFARHANA BT ABDULLAHFARHANA BT ABDULLAHAZILA BT ABD. RAHMANAZILA BT ABD. RAHMAN

UNTUK PERHATIAN :UNTUK PERHATIAN :EN. MOHD ISRAFIL BIN SAYATIEN. MOHD ISRAFIL BIN SAYATI

Page 2: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

PENGENALANPENGENALAN

PerkataanPerkataan “disleksia” (dyslexia) adalah “disleksia” (dyslexia) adalah gabungan 2 perkataan Greek:gabungan 2 perkataan Greek:

Dys-kesukaranDys-kesukaran Lexia-perkataanLexia-perkataan Diterjemahkan sebagai-kesukaran Diterjemahkan sebagai-kesukaran

dengan perkataan.dengan perkataan. Istilah lain-”buta huruf” (word blindness)Istilah lain-”buta huruf” (word blindness)

Page 3: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

Siapa yang Siapa yang memperkenalkan perkataan memperkenalkan perkataan

DYSLEXIA.DYSLEXIA.

o Seorang Profesor Berlin-pakar Seorang Profesor Berlin-pakar perubatan dan “ophalmotologist” perubatan dan “ophalmotologist” pada tahun 1887.pada tahun 1887.

(Hammond dan Hughes, 1996-3)(Hammond dan Hughes, 1996-3)

Page 4: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

Definasi lain untuk Definasi lain untuk DISLEKSIA.DISLEKSIA.

Downing and Leong, 1982-Downing and Leong, 1982-mendefinasikan disleksia secara mendefinasikan disleksia secara literal bermaksud – kepayahan literal bermaksud – kepayahan memahami perkataan atau leksiko – memahami perkataan atau leksiko – “word seen, words heard,words “word seen, words heard,words spoken, word felt, and above all, spoken, word felt, and above all, words internalised”.words internalised”.

Page 5: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

KESIMPULAN.KESIMPULAN. Murid disleksia menghadapi Murid disleksia menghadapi

kepayahan spesifik dalam kepayahan spesifik dalam pembelajaran membaca, menulis, pembelajaran membaca, menulis, mengeja dan mengira.mengeja dan mengira.

Masalah lemah membaca dianggap Masalah lemah membaca dianggap serius oleh semua pihak.serius oleh semua pihak.

Page 6: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

KESIMPULAN.KESIMPULAN. Disleksia bukanlah satu konsep Disleksia bukanlah satu konsep

yang mudah dijelaskan.yang mudah dijelaskan.

Penyelidik bersetuju bahawa Penyelidik bersetuju bahawa disleksia boleh diterangkan sebagai disleksia boleh diterangkan sebagai keadaan seseorang yang keadaan seseorang yang mengalami masalah yang agak mengalami masalah yang agak serius.serius.

Page 7: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

CIRI-CIRI DISLEKSIA.CIRI-CIRI DISLEKSIA.

Pengetahuan mengenai ciri-ciri Pengetahuan mengenai ciri-ciri disleksia dapat membantu ibu bapa disleksia dapat membantu ibu bapa dan guru membuat pengesanan dan guru membuat pengesanan awal.awal.

Page 8: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

CIRI-CIRI DISLEKSIA.CIRI-CIRI DISLEKSIA.

Secara keseluruhannya ciri ciri Secara keseluruhannya ciri ciri disleksia dibahagikan kepada 5 disleksia dibahagikan kepada 5 kriteria:kriteria:

UmumUmumKecelaruan pandangan dan Kecelaruan pandangan dan

penglihatan.penglihatan.Pengamatan dan tingkahlaku.Pengamatan dan tingkahlaku.Kemahiran motor halus.Kemahiran motor halus.Kemahiran motor kasarKemahiran motor kasar..

Page 9: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

1. CIRI-CIRI UMUM1. CIRI-CIRI UMUMPerkembangan bahasa atau Perkembangan bahasa atau

pertuturan yang lambat.pertuturan yang lambat.Pergerakan pergelangan tangan yang Pergerakan pergelangan tangan yang

agak kekok.agak kekok.Hasil penulisan yang tidak kemas dan Hasil penulisan yang tidak kemas dan

comot.comot.Menulis dengan lambat.Menulis dengan lambat.

Page 10: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

1. 1. CIRI-CIRICIRI-CIRI UMUM UMUMEjaan yang lemah.Ejaan yang lemah.Kebolehan membaca 2 tahun Kebolehan membaca 2 tahun

kebelakang.kebelakang.Tidak mempu melahirkan idea dalam Tidak mempu melahirkan idea dalam

bentik tulisan.bentik tulisan.Mudah merasa tertekan dan Mudah merasa tertekan dan

emosional.emosional.

Page 11: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

1. CIRI-CIRI UMUM1. CIRI-CIRI UMUM

Kesukaran mendiskriminasikan Kesukaran mendiskriminasikan pandangan dan pendengaran.pandangan dan pendengaran.

Kesukaran mengeja, membaca, Kesukaran mengeja, membaca, menulis dan mengira.menulis dan mengira.

Kecelaruan dalam menerima pelbagai Kecelaruan dalam menerima pelbagai arahan.arahan.

Page 12: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

1. CIRI-CIRI UMUM1. CIRI-CIRI UMUM

Pelajar lemah dalam satu-satu Pelajar lemah dalam satu-satu pelajaran tetapi baik dalam mata pelajaran tetapi baik dalam mata pelajaran tertentu.pelajaran tertentu.

Kelihatan cerdik tetapi lembam.Kelihatan cerdik tetapi lembam. Menghadapi masalah “hyperactive, Menghadapi masalah “hyperactive,

apasia dan attention dificit disorder” apasia dan attention dificit disorder” (ADD).(ADD).

Page 13: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

2. 2. KecelaruanKecelaruan pandangan pandangan dan penglihatan.dan penglihatan.

Kesukaran membatang perkataan.Kesukaran membatang perkataan.Kesukaran dan gemar meninggalkan Kesukaran dan gemar meninggalkan

huruf pada pangkal perkataan.huruf pada pangkal perkataan.Sering membaca dalam keadaan tidak Sering membaca dalam keadaan tidak

ceria.ceria.

Page 14: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

2. 2. KecelaruanKecelaruan pandangan pandangan dan penglihatan.dan penglihatan.

Menunjukkan pertuturan, Menunjukkan pertuturan, penambahan, penggantian atau penambahan, penggantian atau pengulangan perkataan dan nombor pengulangan perkataan dan nombor semasa membaca atau menulis.semasa membaca atau menulis.

Mengeja dengan tidak konsisten.Mengeja dengan tidak konsisten.Susah atau tidak memahami Susah atau tidak memahami

perkataan yang dibaca atau ditulis.perkataan yang dibaca atau ditulis.

Page 15: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

2. Kecelaruan pandangan 2. Kecelaruan pandangan dan penglihatan.dan penglihatan.

Cepat penat apabila membaca.Cepat penat apabila membaca.Mempunyai masalah ingat pandang Mempunyai masalah ingat pandang

dan ingat dengar.dan ingat dengar.Bermasalah dalam susunan dan Bermasalah dalam susunan dan

turutan huruf serta nombor.turutan huruf serta nombor.

Page 16: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

Kekeliruan arah kiri, kanan, atas, bawah, Kekeliruan arah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang dan sebagainya.depan, belakang dan sebagainya.

Kebalikan huruf atau nombor tertentu.Kebalikan huruf atau nombor tertentu.Keliru dengan abjad Keliru dengan abjad

tertentu,b/d,p/q,m/w,n/u.tertentu,b/d,p/q,m/w,n/u.

2.2.Kecelaruan pandanganKecelaruan pandangan dan penglihatandan penglihatan

Page 17: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

Sering berangan-angan.Sering berangan-angan.Masalah menyalin atau meniru dari Masalah menyalin atau meniru dari

papan tulis.papan tulis.Masalah mengeja.Masalah mengeja.

2.2.Kecelaruan pandangan Kecelaruan pandangan dan penglihatandan penglihatan..

Page 18: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

3. PENGAMATAN DAN 3. PENGAMATAN DAN TINGKAHLAKU.TINGKAHLAKU.

o Sukar memberitahu waktu atau Sukar memberitahu waktu atau menepati masa.menepati masa.

o Sukar mengingati simbol matematik.Sukar mengingati simbol matematik.o Suka mengacau dan membuat huru Suka mengacau dan membuat huru

hara dalam kelas.hara dalam kelas.o Sering mengalami kesukaran dalam Sering mengalami kesukaran dalam

haluan yang berliku.haluan yang berliku.

Page 19: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

3. PENGAMATAN DAN 3. PENGAMATAN DAN TINGKAHLAKU.TINGKAHLAKU.

o Sukar mempelajari turutan ketika Sukar mempelajari turutan ketika berpakaian.berpakaian.

o Sukar memakai kasut mengikut kaki Sukar memakai kasut mengikut kaki yang betul.yang betul.

o Lemah daya ingatan.Lemah daya ingatan.o Menghadapi “short attention span”.Menghadapi “short attention span”.

Page 20: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

3. PENGAMATAN DAN 3. PENGAMATAN DAN TINGKAHLAKU.TINGKAHLAKU.

o Sukar berkawan dengan rakan Sukar berkawan dengan rakan sebaya.sebaya.

o Berkelakuan menganggu secara Berkelakuan menganggu secara tiba-tiba.tiba-tiba.

o Suka menarik perhatian.Suka menarik perhatian.

Page 21: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

4.4. KEMAHIRAN MOTOR KEMAHIRAN MOTOR HALUS.HALUS.

Bermasalah memasukkan dan Bermasalah memasukkan dan menyusun tali kasut dalam lubang menyusun tali kasut dalam lubang dengan betul.dengan betul.

Masalah memegang pensil dengan Masalah memegang pensil dengan betul.betul.

Masalah dalam aktiviti menekap.Masalah dalam aktiviti menekap.Masalah menggunakan sudu,garfu atau Masalah menggunakan sudu,garfu atau

pisau ketika makan.pisau ketika makan.

Page 22: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

4.4. KEMAHIRAN MOTOR KEMAHIRAN MOTOR HALUS.HALUS.

Kesukaran mengenalpasti bunyi Kesukaran mengenalpasti bunyi yang didengari.yang didengari.

Masalah mambuat pengiraan secara Masalah mambuat pengiraan secara mengundur.mengundur.

Sukar mengingati turutan huruf, Sukar mengingati turutan huruf, nama hari dalam seminggu,nama nama hari dalam seminggu,nama bulan dalam setahun.bulan dalam setahun.

Page 23: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

5.5. KEMAHIRAN MOTOR KEMAHIRAN MOTOR KASAR.KASAR.

Kesukaran mengimbang badan.Kesukaran mengimbang badan.Kesukaran memegang, melontar Kesukaran memegang, melontar

atau menyepak bola dengan baik.atau menyepak bola dengan baik.Kesukaran menaiki tangga.Kesukaran menaiki tangga.Kesukaran dalam latihan tarian Kesukaran dalam latihan tarian

kerana sukar mengingati langkah.kerana sukar mengingati langkah.

Page 24: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

TANDA-TANDA TANDA-TANDA DISLEKSIA.DISLEKSIA.

1. Para penyelidik bersetuju bahawa 1. Para penyelidik bersetuju bahawa disleksia boleh dikenali melalui beberapa disleksia boleh dikenali melalui beberapa petanda yang dialami oleh seseorang, petanda yang dialami oleh seseorang, seperti mengalami masalah membaca seperti mengalami masalah membaca yang serius disamping masalah menulis yang serius disamping masalah menulis dan mengira disebabkan oleh dan mengira disebabkan oleh perkembangan unit perkataan tidak selari perkembangan unit perkataan tidak selari dengan umur kronologi.dengan umur kronologi.

Page 25: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

TANDA-TANDA TANDA-TANDA DISLEKSIADISLEKSIA

2. Ketidakupayaan seseorang 2. Ketidakupayaan seseorang memperolehi pengetahuan daripada memperolehi pengetahuan daripada proses pembelajaran, disebabkan proses pembelajaran, disebabkan kesukaran untuk menggambarkan atau kesukaran untuk menggambarkan atau mentafsirkan kod ayat yang selalu mentafsirkan kod ayat yang selalu menunjukkan ketidakupayaan menunjukkan ketidakupayaan pemprosesan tentang bunyi bahasa.pemprosesan tentang bunyi bahasa.

Page 26: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

TANDA-TANDATANDA-TANDADISLEKSIADISLEKSIA

3. Kesukaran dalam pembacaan 3. Kesukaran dalam pembacaan pengajaran dan penulisan pengajaran dan penulisan bahasa,kefahaman, sains dan matematik, bahasa,kefahaman, sains dan matematik, penggunaan simbol muzik, fungsi motor penggunaan simbol muzik, fungsi motor dan kemahiran berorganisasi namun dan kemahiran berorganisasi namun begitu penekanan perlu diberi terhadap begitu penekanan perlu diberi terhadap penguasaan bahasa.penguasaan bahasa.

Page 27: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

1.1. KETURUNAN/GENETIK.KETURUNAN/GENETIK.

Dalam kebanyakan kes murid Dalam kebanyakan kes murid disleksia, terdapat beberapa orang disleksia, terdapat beberapa orang ahli keluarga yang mengalami ahli keluarga yang mengalami masalah yang sama. masalah yang sama.

Page 28: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

1.1. KETURUNAN/GENETIK.KETURUNAN/GENETIK.

Ini menunjukkan kemungkinan punca disleksia adalah genetik dan boleh diwarisi, Cuma darjah keterukan sahaja yang berbeza.

Page 29: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

PUNCA-PUNCA PUNCA-PUNCA DISLEKSIA.DISLEKSIA.

Pada masa kini, tiada jawapan yang Pada masa kini, tiada jawapan yang tepat mengenai punca-punca disleksia.tepat mengenai punca-punca disleksia.

Namun, secara umumnya dapatlah Namun, secara umumnya dapatlah disimpulkan beberapa punca antaranya:disimpulkan beberapa punca antaranya:

1. Keturunan/genetik.1. Keturunan/genetik. 2. Biologi. 2. Biologi.

Page 30: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

1.1. KETURUNAN/GENETIK.KETURUNAN/GENETIK.

Kajian telah dijalankan membuktikan disleksia yang disebabkan oleh chromosome 15.1 dan boleh diwarisi secara turun temurun. (British Psychological Society,1991 dan Hammond dan Hughes, 1996)

Page 31: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

2. BIOLOGI.2. BIOLOGI.Kanak-kanak yang mengalami disleksia Kanak-kanak yang mengalami disleksia

mempunyai sejarah semasa kelahiran, seperti lahir mempunyai sejarah semasa kelahiran, seperti lahir tidak cukup bulan, kekurangan oksigen semasa tidak cukup bulan, kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Semua dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Semua faktor ini, menjadi punca kelambatan atau faktor ini, menjadi punca kelambatan atau ketidaksempurnaan perkembangan sebahagian ketidaksempurnaan perkembangan sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak tersebut menghadapi masalah kanak-kanak tersebut menghadapi masalah belajar dan kerosakan ini adalah minima.belajar dan kerosakan ini adalah minima.(Mercer 1997;98. HAMMOND DAN (Mercer 1997;98. HAMMOND DAN Hughes,1996;11)Hughes,1996;11)

Page 32: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

2. BIOLOGI.2. BIOLOGI.

Disleksia adalah berpunca daripada Disleksia adalah berpunca daripada kerosakan pada “Corpus Collosum dan kerosakan pada “Corpus Collosum dan “Visual Cortex” dalam otak manusia.“Visual Cortex” dalam otak manusia.

Page 33: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

Secara umumnya, punca-punca Secara umumnya, punca-punca Disleksia ialah:-Disleksia ialah:-

1. Gangguan urat saraf.1. Gangguan urat saraf.2. Kerosakan otak.2. Kerosakan otak.3. Gangguan bahagian dalaman telinga.3. Gangguan bahagian dalaman telinga.

(Cerebeller-vestibular)(Cerebeller-vestibular)4. Demam panas yang teruk.4. Demam panas yang teruk.5. Kejadian-kejadian semasa pranatal.5. Kejadian-kejadian semasa pranatal.

Page 34: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

MASALAH-MASALAH YANG MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OLEH KANAK-KANAK DIHADAPI OLEH KANAK-KANAK

DISLEKSIA.DISLEKSIA.

1. MEMBACA1. MEMBACA..Kesukaran membaca akan jadi Kesukaran membaca akan jadi

penghalang kepada kebolehan murid penghalang kepada kebolehan murid untuk belajar.untuk belajar.

Kesukaran untuk mendapatkan Kesukaran untuk mendapatkan maklumat dan membuat rujukan.maklumat dan membuat rujukan.

Mengakibatkan murid meresa Mengakibatkan murid meresa rendah diri dan tidak berkeyakinan.rendah diri dan tidak berkeyakinan.

Page 35: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

MASALAH-MASALAH YANG MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OLEH KANAK-KANAK DIHADAPI OLEH KANAK-KANAK

DISLEKSIADISLEKSIA

2. MENGEJA2. MENGEJAKelemahan mengeja akan memberi kesan Kelemahan mengeja akan memberi kesan

negatif.negatif.Menghadkan kebolehan murid untuk Menghadkan kebolehan murid untuk

menyampaikan pengetahuan yang dipelajari menyampaikan pengetahuan yang dipelajari dalam kelas.dalam kelas.

Mengakibatkan murid mendapat markah Mengakibatkan murid mendapat markah yang rendah dalam ujian dan peperiksaan.yang rendah dalam ujian dan peperiksaan.

Page 36: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

MASALAH-MASALAH YANG MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OLEH KANAK-KANAK DIHADAPI OLEH KANAK-KANAK

DISLEKSIADISLEKSIA

3. MENULIS3. MENULIS Masalah ini akan menjadi kepincangan antara Masalah ini akan menjadi kepincangan antara

kebolehan murid untuk menyampaikan kebolehan murid untuk menyampaikan pengetahuan secara lisan dan bertulis.pengetahuan secara lisan dan bertulis.

Kesukaran murid Disleksia akan Kesukaran murid Disleksia akan memberi kesan negatif terhadap penguasaan memberi kesan negatif terhadap penguasaan kemahiran menulis murid tersebut.kemahiran menulis murid tersebut.

Page 37: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

MASALAH DISLEKSIA JUGA BOLEH MASALAH DISLEKSIA JUGA BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA BEBERAPA DIBAHAGIKAN KEPADA BEBERAPA

JENIS:-JENIS:-

1.1. Disleksia Pandangan (Visual).Disleksia Pandangan (Visual).

2. Disleksia Pendengaran (Auditori).2. Disleksia Pendengaran (Auditori).

3. Disleksia Visual-Auditori.3. Disleksia Visual-Auditori.

Page 38: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIA APA ITU DISLEKSIA PANDANGAN. (Visual)PANDANGAN. (Visual)

Kesukaran mendiskriminasi pandangan Kesukaran mendiskriminasi pandangan menyebabkan kekeliruan perkataan atau menyebabkan kekeliruan perkataan atau huruf yang hampir samahuruf yang hampir sama Contoh: ejaan Contoh: ejaan begbeg jadi jadi bogbog : : shipship jadi jadi snipsnip

Kadar pengamatan lambat.Kadar pengamatan lambat. Kecenderungan kebalikan.Kecenderungan kebalikan.

Contoh: ejaan Contoh: ejaan bigbig jadi jadi digdig : :

Page 39: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIAAPA ITU DISLEKSIAPANDANGAN (VISUAL)PANDANGAN (VISUAL)

Kecenderungan songsang.Kecenderungan songsang. Contoh: ejaan Contoh: ejaan spaspa jadi jadi sapsap.. Difisit dalam ingatan pandangan atau Difisit dalam ingatan pandangan atau

visual.visual. Lukisan yang rendah mutunya kerana Lukisan yang rendah mutunya kerana

banyak butiran yang penting banyak butiran yang penting ditinggalkan walaupun pada benda ditinggalkan walaupun pada benda biasa.biasa.

Page 40: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA DIA DISLEKSIAAPA DIA DISLEKSIAPANDANGAN (VISUAL)PANDANGAN (VISUAL)

Tidak dapat menjalani latihan kemahiran Tidak dapat menjalani latihan kemahiran sukan yang kompleks.sukan yang kompleks.

Tinggi daya kebolehan dalam aktiviti Tinggi daya kebolehan dalam aktiviti pendengaran.pendengaran.

Page 41: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIA APA ITU DISLEKSIA PENDENGARAN. (AUDITORI)PENDENGARAN. (AUDITORI)

1. 1. Kecelaruan diskriminasi Kecelaruan diskriminasi pendengaran dan pengamatan yang pendengaran dan pengamatan yang menyebabkan sukar belajar bacaan menyebabkan sukar belajar bacaan menngikut kaedah analisis fonetik.menngikut kaedah analisis fonetik.

Page 42: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIA APA ITU DISLEKSIA PENDENGARAN. (AUDITORI)PENDENGARAN. (AUDITORI)

2. Bermasalah dengan analisis dan 2. Bermasalah dengan analisis dan sintesis pendengaran. Tidak sintesis pendengaran. Tidak berupaya membahagikan perkataan berupaya membahagikan perkataan kepada suku kata atau bunyi kepada suku kata atau bunyi tertentu. Tidak boleh menggabung tertentu. Tidak boleh menggabung bahagian perkataan menjadi bahagian perkataan menjadi lengkap.lengkap.

Page 43: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIA APA ITU DISLEKSIA PENDENGARAN. (AUDITORI)PENDENGARAN. (AUDITORI)

3. Ada kecelaruan dalam memahami 3. Ada kecelaruan dalam memahami bunyi secara berturutan. bunyi secara berturutan. Contoh, Contoh, penyebutan yang tidak betul atau penyebutan yang tidak betul atau semasa menulis mengubah urutan huruf semasa menulis mengubah urutan huruf kerana tidak dapat mengingati atau kerana tidak dapat mengingati atau mengkalakan urutan bunyi.mengkalakan urutan bunyi.

Page 44: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIA APA ITU DISLEKSIA PENDENGARAN (AUDITORI)PENDENGARAN (AUDITORI)

4. Tidak dapat membunyikan 4. Tidak dapat membunyikan semula bunyi dalam perkataan. semula bunyi dalam perkataan. Contoh, Contoh, tidak dapat mengingati tidak dapat mengingati bunyi huruf atau tidak boleh bunyi huruf atau tidak boleh menyebut perkataan walaupun tahu menyebut perkataan walaupun tahu makna perkataan itu.makna perkataan itu.

Page 45: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIAAPA ITU DISLEKSIAPENDENGARAN (AUDITORI) PENDENGARAN (AUDITORI)

5. Lebih cenderung untuk memilih 5. Lebih cenderung untuk memilih kemahiran aktiviti yang memerlukan kemahiran aktiviti yang memerlukan kemahiran pandangan atau visual, kemahiran pandangan atau visual, kerana mereka lemah dalam aktiviti kerana mereka lemah dalam aktiviti melibatkan pendengaran, urutan dan melibatkan pendengaran, urutan dan diskriminasi pendengaran.diskriminasi pendengaran.

Page 46: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIA APA ITU DISLEKSIA PANDANGAN-PANDANGAN-

PENDENGARANPENDENGARAN(VISUAL-AUDITORI)(VISUAL-AUDITORI)

Murid Disleksia Visual-Auditori akan Murid Disleksia Visual-Auditori akan menghadapi dan mengalami menghadapi dan mengalami kesukaran dalam kedua-dua aspek kesukaran dalam kedua-dua aspek iaitu visual dan auditori.iaitu visual dan auditori.

Page 47: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

APA ITU DISLEKSIA APA ITU DISLEKSIA PANDANGAN-PANDANGAN-

PENDENGARANPENDENGARAN(VISUAL-AUDITORI)(VISUAL-AUDITORI)

Mengakibatkan murid ini akan Mengakibatkan murid ini akan menghadapi masalah pembelajaran menghadapi masalah pembelajaran yang kritikal. yang kritikal.

Page 48: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

BAGAIMANA MEMBANTU BAGAIMANA MEMBANTU KANAK-KANAK DISLEKSIA.KANAK-KANAK DISLEKSIA.

Ibu bapa atau guru tidak perlu panik Ibu bapa atau guru tidak perlu panik keranakerana

ramai diantara mereka telah berjayaramai diantara mereka telah berjaya

dalam pelajaran dan kehidupan.dalam pelajaran dan kehidupan.

Page 49: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

BAGAIMANA MEMBANTU BAGAIMANA MEMBANTU KANAK-KANAK DISLEKSIA.KANAK-KANAK DISLEKSIA.

Berikut Adalah Cadangan Untuk Berikut Adalah Cadangan Untuk MenyusunProgram Kanak-kanak MenyusunProgram Kanak-kanak DisleksiaDisleksia..

Page 50: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYA ANTARA CADANGANNYA IALAH:-IALAH:-

1. Beritahu murid anda mengetahui 1. Beritahu murid anda mengetahui dan mengambil berat masalah yang dan mengambil berat masalah yang dihadapinya. Beri perangsang dan dihadapinya. Beri perangsang dan penerangan yang lebih.penerangan yang lebih.

Page 51: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYA ANTARA CADANGANNYA IALAH:-IALAH:-

..

2. Beri penerangan atau tugasan 2. Beri penerangan atau tugasan dalam bentuk konkrit dan membantu dalam bentuk konkrit dan membantu kerja yang boleh mereka kuasai.kerja yang boleh mereka kuasai.

Page 52: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYA ANTARA CADANGANNYA IALAH:-IALAH:-

Setiap informasi mesti disampaikan Setiap informasi mesti disampaikan berulang kali kerana untuk berulang kali kerana untuk menguasai kemahiran mereka menguasai kemahiran mereka memerlukan latihan berulang kali.memerlukan latihan berulang kali.

Page 53: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYA ANTARA CADANGANNYA IALAH:-IALAH:-

4. Beri mereka ruang masa untuk 4. Beri mereka ruang masa untuk berfikir dan menyudahkan kerja.berfikir dan menyudahkan kerja.

Page 54: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYAANTARA CADANGANNYAIALAH :-IALAH :-

5. Ubahsuai tugasan atau rutin, 5. Ubahsuai tugasan atau rutin, kurangkan tugasan atau kerja dan kurangkan tugasan atau kerja dan berikan motivasi agar mereka berikan motivasi agar mereka menyudahkan kerja dengan baik menyudahkan kerja dengan baik kerana kadangkala mereka kerana kadangkala mereka memiliki kognitif yang lebih baik memiliki kognitif yang lebih baik daripada kanak-kanak normal.daripada kanak-kanak normal.

Page 55: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYAANTARA CADANGANNYAIALAH :-IALAH :-

6. 6. Bantu mereka menguruskan diri Bantu mereka menguruskan diri agar mereka dapat membentuk agar mereka dapat membentuk sikap ingin berdikari.sikap ingin berdikari.

7. Memberi mereka bantuan dan 7. Memberi mereka bantuan dan panduan dalam setiap aktiviti yang panduan dalam setiap aktiviti yang hendak dilaksanakan.hendak dilaksanakan.

Page 56: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYAANTARA CADANGANNYAIALAH :-IALAH :-

8. Memberi perhatian terhadap 8. Memberi perhatian terhadap pembinaan “self esteem”. Jangan pembinaan “self esteem”. Jangan jadikan kelemahan mereka sebagai jadikan kelemahan mereka sebagai satu masalah, dan jangan satu masalah, dan jangan ketawakan kesukaran mereka.ketawakan kesukaran mereka.

Page 57: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYAANTARA CADANGANNYAIALAH :-IALAH :-

9. Ibu bapa dan guru hendaklah 9. Ibu bapa dan guru hendaklah mewujudkan jalinan kesefahaman mewujudkan jalinan kesefahaman yang baik demi kanak-kanak ini.yang baik demi kanak-kanak ini.

..

Page 58: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

ANTARA CADANGANNYAANTARA CADANGANNYAIALAH :-IALAH :-

10. Tidak membebankan mereka 10. Tidak membebankan mereka dengan banyak aktiviti, dan dengan banyak aktiviti, dan memahami cara mereka memahami cara mereka melaksanakan tugasan.melaksanakan tugasan.

Page 59: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

KESIMPULAN.KESIMPULAN.

DISLEKSIA juga termasuk dalam DISLEKSIA juga termasuk dalam masalah deria seperti tidak dapat masalah deria seperti tidak dapat melihat dan mendengar dengan melihat dan mendengar dengan baik juga memahami apa yang baik juga memahami apa yang dilihat dan didengar.dilihat dan didengar.

Page 60: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

KESIMPULAN.KESIMPULAN.

DISLEKSIA adalah masalah DISLEKSIA adalah masalah kecelaruan pandangan, kecelaruan pandangan, penglihatan, pengamatan penglihatan, pengamatan tingkah laku, kemahiran motor tingkah laku, kemahiran motor kasar dan juga kemahiran motor kasar dan juga kemahiran motor halus.halus.

Page 61: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

KESIMPULANKESIMPULAN

Walau bagaimana pun, Walau bagaimana pun, perkembangan dalam bidang lain perkembangan dalam bidang lain juga dapat meningkatkan juga dapat meningkatkan kekuatan dan kepercayaan dan kekuatan dan kepercayaan dan harga diri seseorang.harga diri seseorang.

Page 62: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

KESIMPULANKESIMPULAN

Kanak-kanak DISLEKSIA juga Kanak-kanak DISLEKSIA juga perlu diberi keyakinan bahawa perlu diberi keyakinan bahawa terdapat banyak lagi bidang lain terdapat banyak lagi bidang lain yang juga penting untuk diberi yang juga penting untuk diberi perhatian demi memenuhi perhatian demi memenuhi keperluan hidup sendiri.keperluan hidup sendiri.

Page 63: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN BERKAITAN DISLEKSIABERKAITAN DISLEKSIA

KLIK DISINI

Page 64: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA

Page 65: DISLEKSIA Powerpoint

DISLEKSIADISLEKSIA