10
Discriminarea interculturală Seminar Pedagogie Birău Mihaela Murărescu Ana Anul 1, Seria1, Grupa 2

discriminarea interculturala

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ddad

Citation preview

Page 1: discriminarea interculturala

Discriminarea interculturală

Seminar Pedagogie

Birău MihaelaMurărescu Ana

Anul 1, Seria1, Grupa 2

Page 2: discriminarea interculturala

Diversitatea- o caracteristică firească a vieții cotidiene

Trăim într-un mozaic de structuri, de culturi, de forme.Suntem mai înalti sau mai scunzi, mai timizi sau mai curajoși, ne îmbrăcăm, gândim, vorbim, visăm altfel.Suntem cu toții diferiți, într-o uimitoare varietate de manifestări, avem caracteristici si particularitați specifice și tocmai acest lucru ne face unici.Tocmai această diversitate- culturală, religioasă, lingvistică, politică, economică- ne salvează de la monotonie. Tocmai această pluritate de forme din ce in ce mai diverse reprezintă elementul ce dă culoare, sens si dinamică lumii contemporane

Page 3: discriminarea interculturala

Se referă la comportamentul pe care o persoană, o instituție sau un grup de persoane o au împotriva membrilor respectivei clase sau cateogrii. Poate implica excluderea membrilor grupului de persoane discriminat de la exercițiul anumitor drepturi și oportunități care altfel sunt disponibile celorlalte grupuri sociale.

Discriminarea

•cele mai frecvente fenomene de discriminare se află: discriminarea pe bază vârstă, de avere, de convingeri politice, de naționalitate, de rasă, de sex, de religie

Page 4: discriminarea interculturala

Formele discriminării

DISCRIMINAREA DIRECTĂ

•beneficiază de un tratament mai puţin favorabil decât o alta persoană

DISCRIMINAREA INDIRECTĂ

•prevedere, un criteriu, o practică aparent neutră, dezavantajează anumite persoane

DISCRIMINAREA MULTIPLĂ

•o persoana sau un grup de persoane sunt tratate diferenţiat, intr-o situaţie egală, pe baza a două sau a mai multor criterii

Page 5: discriminarea interculturala

HĂRŢUIREA

•comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil

VICTIMIZAREA

•tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune in instanţă

DISPOZIŢIA DE A DISCRIMINA (ordinul de a discrimina)

•o forma de discriminare si reprezintă un ordin primit de o persoană sau un grup de persoane de la o altă persoană

Page 6: discriminarea interculturala

Cauze

Educaţia primită in familieAnturajulModelele preluate din comportamentele pe care le văd la alţiiFrica indusă de părinţi:dacă nu eşti cuminte te dau la ţigani

Page 7: discriminarea interculturala

• Stereotipurile, ele sunt in principiu convingeri sau gânduri comune despre un anumit grup de oameni.

Strategia multiculturală: această strategie promovează diferenţele dar se focalizează pe culturile minoritare

Care sunt factorii care contribuie la discriminarea interculturală?

Strategii

Strategia interculturala: această strategie susţine ideea ca echitatea si cultura nu ţin doar de minorităţi, ci si de majoritate

Page 8: discriminarea interculturala

În primul rând,să învăţăm să ne respectăm. În acest caz profesorii îi pot pune pe elevi să facă un exerciţiu:• fiecare copil să îşi spună numele cu voce tare,fiecare prezentare va fi marcată cu un gest puternic (ridicare de braţ,lovitura cu pumnul) după care îl lăsăm să se gândească preţ de câteva minute şi să spună cu voce tare o calitate printr-un cuvânt sau foarte puţine cuvinte.

Astfel se poate discuta despre calităţi si se evidenţiază ca toată lumea are calităţi.

Ce putem face ca sa nu mai existe discriminarea interculturală?

Page 9: discriminarea interculturala

Există persoane care etichetează într-un anumit mod „un grup minoritar”. Împărţim oamenii în grupuri pentru că există nevoia de a fi diferit de alţii. Simţim nevoia de a atribui valoare grupului nostru, lucru care ne furnizează chiar nouă o valoare pozitivă.

•elevii trebuie să aibă un sentiment clar al propriei identităţi şi culturi şi să fie capabili să-şi examineze atitudinile faţă de alte grupuri etnoculturale.

Page 10: discriminarea interculturala

Vă mulţumim pentru atenţia acordată!

Vacanţă plăcută!