Click here to load reader

Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  1/22

  RAZREDNAATMOSFERA

  I DISCIPLINA

  Ostvarivanje pozitivneokoline za uenje

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  2/22

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  3/22

  Istraivanja

  tijekom jednog nastavnog sata uiteljiinterveniraju prosjeno 16 puta kako bi

  odrali disciplinu

  do 50% vremena provedenog u razredu

  uenici ne ine ono to bi trebali

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  4/22

  Istraivanja... veina nastavnika (posebno poetnika)

  istie disciplinu kao primarni problem uradu

  najei disciplinski problemi: ometanje rada (48%)

  nepotivanje (23%) nepanja (17%) nedostatak odgovornosti i motivacije (15%)

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  5/22

  to znai uspjeno odravatidisciplinu?

  adekvatno reagirati na uenika ponaanja

  koja ometaju proces uenja i/ili ponaati se tako da do remeenja

  discipline uope ne doe?

  Pozitivna okolina za uenje

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  6/22

  RUKOVOENJE RAZREDOM

  STILOVI RUKOVOENJA RAZREDOM

  (1)Ako uenik ometa nastavu odmahbih bez daljnje diskusije primijeniotime-out postupak

  1 2 3 4 5

  (2)Ne elim nametati bilo kakva pravila svojim uenicima 1 2 3 4 5

  (3)U razredu mora biti tiina kako bi uenici mogli uiti 1 2 3 4 5

  (4)Vano mi je to moji uenici ue, ali i koji nain 1 2 3 4 5

  (5)Ako uenik preda domau zadau nakon roka, to nije moj problem 1 2 3 4 5

  (6)Ne elim ukoriti uenika jer tako mogu povrijediti njegove osjeaje 1 2 3 4 5

  (7)Priprema za nastavu nije vrijedna truda 1 2 3 4 5

  (8)Pokuavat uobjasniti razloge u podlozi svojih pravila i odluka 1 2 3 4 5(9)Neuprihvaati isprike uenika koji je zakasnio 1 2 3 4 5

  (10)Emocionalna dobrobit uenika vanija mi je od kontrole razreda 1 2 3 4 5

  (11)Moji uenici e znati da mogu prekinuti moje predavanje ako imaju vanopitanje

  1 2 3 4 5

  (12)Ako uenik eli izii iz razreda, uvijek u ga pustiti 1 2 3 4 5

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  7/22

  RUKOVOENJE RAZREDOM

  STILOVI RUKOVOENJA RAZREDOM

  Zbrojite odgovore na tvrdnje 1, 3 i 9 autoritarni stil

  Zbrojite odgovore na tvrdnje 4, 8 i 11 autoritativni stil

  Zbrojite odgovore na tvrdnje 6, 10 i 12

  permisivni stil (laissez-faire) Zbrojite odgovore na tvrdnje 2, 5 i 7

  indiferentni stil

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  8/22

  Modeli upravljanja razredom

  Model poslunosti Model odgovornosti

  CILJ nauiti uenike dapotuju naredbe

  nauiti uenike dadonose odgovorneodluke

  NAELO poslunostautoritetu

  uenje iz vlastitogponaanja i odluka

  PONAANJEUITELJA kazniti i nagraditi objasniti i primijenitilogine posljedice

  PONAANJEUENIKA

  konformizam iposlunost

  internaliziraju razlogeza postojanje pravila i

  naue samoregulaciju

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  9/22

  Kako ostvariti pozitivnu okolinuza uenje?

  Strukturna obiljeja razreda

  Poetak kolske godine Postupci i pravila vjebe

  Vrijeme provedeno u radu

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  10/22

  Strukturna obiljeja razreda Veliina razreda Heterogenost uenika u razredu

  Fiziki prostor Vidljivost

  Dostupnost

  Distraktibilnost

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  11/22

  Poetak kolske godineProfesor ulak je oduvijek elio postati nastavnik.

  Za vrijeme fakulteta esto je honorano ili volonterski radiokao trener rukometa, anagairao se u radu dramske grupekoja djeluje pri mjesnom odboru i sl., te zaista uvidio da voliraditi s djecom. inilo se da i djeca vole raditi s njim, estosu ostajali priati nakon treninga, popriali bi kada bi se srelina ulici, a neki su ga zvali i imenom.

  Kada je poeo raditi u srednjoj koli, shvatio je da vepoznaje dosta uenika neke je trenirao, neke zna iz kvarta,s braom i sestrama nekih od njih iao je u kolu. Odmah je napoetku uspostavio prijateljsku atmosferu. Meutim, krajemtjedna shvatio je da postigao vrlo malo obrazovnih zadataka.

  Zato je u sljedei ponedjeljak krenuo drugaije

  objasnio je uenicima obrazovne ciljeve i krenuo s prvomlekcijom. Meutim, s razoaranjem je shvatio da veinauenika, uenika s kojima je imao tako dobar odnos, nijehtjela prionuti na posao i smiriti se. etali su od klupe doklupe, priali meusobno, dobacivali papirie i uglavnom radilisve osim zadataka koje im je zadavao. Drugog tjedna svoje

  nastavnike karijere, prof. ulak ve je izgubio kontrolu nadrazredom.

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  12/22

  Poetak kolske godine

  Prvi dojam

  Poticanje grupne kohezivnosti

  Motivacija uenika

  Komuniciranje oekivanja i pravila ponaanja

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  13/22

  Poetak kolske godine

  Prvi dojam

  poeti na vrijeme

  prezentirati program pokazati entuzijazamza predmet (i uenike) pokazati stav?

  https://www.teachingchannel.org/videos/teacher-student-relationshiphttps://www.teachingchannel.org/videos/classroom-lesson-startershttps://www.teachingchannel.org/videos/setting-classroom-tonehttps://www.teachingchannel.org/videos/teacher-student-relationship
 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  14/22

  Poticanje grupne kohezivnosti

  upoznavanje

  suradniko uenje smanjiti kompetitivnost

  poticati prosocijalno ponaanje razvijati osjeaj grupne pripadnosti izbjegavati favoriziranje/okrivljavanje istih

  uenika

  Poetak kolske godine

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  15/22

  Poetak kolske godine

  Motivacija uenika ispitati oekivanja uenika i njihove ciljeve

  uenja ispitati predznanje

  povezati gradivo s interesima i iskustvimauenika

  raspravljati o mogunostima primjene spoznaja urjeavanju realnih problema

  Komuniciranjeoekivanja i pravila ponaanja

  http://www.youtube.com/watch?v=nvZyE02EZ8Uhttp://www.youtube.com/watch?v=nvZyE02EZ8U
 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  16/22

  Pravila i postupci

  Vie na vjebama uspostaviti pravila i posljedice prvi dan kole

  pravila moraju biti usuglaena s pravilimakole uenicima treba objasniti zato je svako od

  pravila potrebno

  pravila treba uestalo ponavljati i dosljednoih se drati

  vano je da uenici znaju posljedice krenjapravila i nain praenja

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  17/22

  Poetak kolske godine

  Uenicime ne doivljavaju. Dolasam u drugom polugoditu

  prole godine. Bez iskustva baenau ralje pubertetlija.

  Jednostano me se ne boje. Ni miran razgovor, ni kazne, ni

  zapisivanje, nista ne pali. Kada malo podviknem to djeluje

  trenutno i onda opet.... brbljanje, nerad itd. Stvarno pokuavam

  nastavu uiniti zanimljivom i trudim se maksimalno, ali oni me ne

  doivljaju kao nastavnicu, ponaaju se kao da sam jedna od njih.O upadicama i nepotovanju da ne priam. Vesam ih upozorila da

  ipak nismo isti i da neka pravila moraju postojat, ali vie ne znam

  u emu je problem. U mojoj pojavi ili emu?

  https://www.youtube.com/watch?v=rF_BdBEUv_4
 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  18/22

  Vrijeme provedeno u radu

  Kako to efikasnije koristiti vrijeme?

  Stalna svjesnost o ponaanju uenika

  ee gledanje po razredu, kontakt oima uoavanje nediscipliniranog ponaanja gotovo

  i prije nego je zapoelo

  Odravanje tempa rada ne dopustiti da nedisciplinirano ponaanje

  privue previe pozornosti i uspori nastavu;

  nikako ne ulazite u odmjeravanje snaga

  http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_9/New%20Teacher%20Survival%20Guide_%20Classroom%20Management.mp4
 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  19/22

  Vrijeme provedeno u radu

  Kako to efikasnije koristiti vrijeme?

  Kontinuirani prijelaz s jedne aktivnosti nadrugu

  manje prilika za pojavu nepoeljnihponaanja

  Odravanje panje strategija postavljanja pitanja koja sve

  uenike ini spremnima na odgovor

  (tzv. grupna budnost)

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  20/22

  Vrijeme provedeno u radu

  Kako to efikasnije koristiti vrijeme?

  Zanimljivost i stalna zaokupiranost

  ukljuiti uenike u rad pouavanjemzanimljivih sadraja (sukladniminteresima uenika)

  uitelj treba biti aktivan; esto mijenjatimetode pouavanja koristiti suradniko uenje, igre

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  21/22

  Primjer

  Zadali ste uenicima da rjeavaju zadatak izzbirke. Veina uenika se prihvatila zadatka,no primijetili Bojan izrazito sporo rjeavazadatak. Gleda po razredu i kroz prozorumjesto u zadatak.

  Kako biste reagirali u ovom sluaju a daim manje remetite nastavni sat?

 • 8/11/2019 Disciplina Pozitivna Okolina Za Ucenje NM14

  22/22

  Ostvarivanje discipline

  Naelo najmanje intervencije(Wolfgang, 1995):

  1. Prevencija2. Neverbalni znakovi (pogled, pribliavanje)3. Hvaljenje ispravnog ponaanja

  4. Hvaljenje drugih uenika5. Izravni zahtjev6. Ponavljanje zahtjeva

  7 Posljedice