Click here to load reader

DIPLOMSKI RAD - bib.irb.hr · PDF file razvoja agenata. Umjetna inteligencija načelno ne mora imati značajke agenata. Sva navedena područja su bliska i posuđuju koncepte iz drugih

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIPLOMSKI RAD - bib.irb.hr · PDF file razvoja agenata. Umjetna inteligencija načelno ne mora...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

  V A R A Ž D I N

  Marin Rukavina

  AGENTI U 3D OKOLINI

  DIPLOMSKI RAD

  Varaždin, 2015.

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

  V A R A Ž D I N

  Marin Rukavina

  Matični broj: 42617/13–R

  Studij: Baze podataka i baze znanja

  AGENTI U 3D OKOLINI

  DIPLOMSKI RAD

  Mentor:

  Doc.dr.sc. Markus Schatten

  Varaždin, studeni 2015.

 • I

  Sadržaj

  1. Uvod ...................................................................................................................................... 1

  2. Agenti i višeagentni sustavi ................................................................................................... 3

  2.1. Pojam agenta .................................................................................................................. 3

  2.1.1. Programi, objekti, ekspertni sustavi i umjetna inteligencija ................................... 4

  2.2. Višeagentni sustav .......................................................................................................... 6

  2.3. Konačni automati ............................................................................................................ 6

  2.3.1. Agent kao konačni automat ..................................................................................... 8

  2.4. Vrste okolina .................................................................................................................. 8

  3. Agenti u 3D okolini ............................................................................................................. 11

  3.1. Pojam prostora u tri dimenzije ..................................................................................... 11

  3.1.1. Euklidski vektorski prostor ................................................................................... 12

  3.1.2. Gibanja i pomaci u Euklidovom prostoru ............................................................. 13

  3.1.3. Agentno razumijevanje prostorne stereometrije .................................................... 14

  3.2. Pokretni strojevi s mogućnosti programiranja .............................................................. 15

  3.2.1. Roboti .................................................................................................................... 15

  3.2.1.1. Primjeri ........................................................................................................... 16

  3.2.1.2. Robot Shakey ................................................................................................. 19

  3.2.2. Bespilotna prijevozna sredstva .............................................................................. 20

  3.2.2.1. Bespilotne letjelice ......................................................................................... 20

  3.3. Percepcija okoline i senzorska tehnologija ................................................................... 21

  3.3.1. Senzori udaljenosti ................................................................................................ 22

  3.4. Otkrivanje okoline ........................................................................................................ 24

  3.4.1. Procjena položaja .................................................................................................. 26

  3.4.2. Akvizicija 3D podataka ......................................................................................... 27

  3.4.3. Mapiranje ............................................................................................................... 27

  3.4.3.1. Reprezentacije metričkih mapa ...................................................................... 28

  3.4.3.2. Implementacija metričkih mapa ..................................................................... 28

  3.4.4. Istraživanje ............................................................................................................ 30

  3.4.4.1. Rubne metode ................................................................................................. 31

  3.4.4.2. Metode temeljene na dobitku informacija ...................................................... 31

  4. Simulacija 3D višeagentnih sustava .................................................................................... 34

  4.1. Potreba .......................................................................................................................... 34

  4.2. Pregled postojećih višeagentnih 3D simulatora ........................................................... 34

  4.2.1. V-REP ................................................................................................................... 35

 • II

  4.2.2. Entorama ............................................................................................................... 37

  4.2.3. AMP ...................................................................................................................... 38

  4.2.4. FLAME ................................................................................................................. 40

  5. Primjer: Simulator agentnog ponašanja u 3D okolini ......................................................... 42

  5.1. Zamisao simulatora ...................................................................................................... 42

  5.1.1. Vrsta okoline ......................................................................................................... 43

  5.1.2. Podmornica kao agent ........................................................................................... 43

  5.1.3. Učitavanje scenarija i neovisnost od definicije terena .......................................... 44

  5.1.4. Orijentacija na modularna ponašanja .................................................................... 45

  5.2. Odlučivanje o platformi ................................................................................................ 45

  5.3. Pregled korištenih tehnologija i biblioteka ................................................................... 46

  5.3.1. Three.js .................................................................................................................. 46

  5.3.2. Tween.js ................................................................................................................ 48

  5.3.3. Enmasse.io suita .................................................................................................... 49

  5.3.3.1. Hypertimer ..................................................................................................... 50

  5.3.4. Ostale tehnologije .................................................................................................. 51

  5.4. Implementacija ............................................................................................................. 52

  5.4.1. Definicija terena .................................................................................................... 52

  5.4.2. Simulator ............................................................................................................... 54

  5.4.2.1. Detekcija kolizija ............................................................................................ 54

  5.4.3. Agenti .................................................................................................................... 55

  5.4.4. Ponašanja ............................................................................................................... 57

  5.4.4.1. Algoritmi istraživanja ..................................................................................... 59

  5.4.5. Meniji, izgled simulatora i ostala funkcionalnost.................................................. 60

  5.5. Diskusija ....................................................................................................................... 62

  5.5.1. Akvizicija 3D podataka ......................................................................................... 63

  5.5.2. Sposobnosti istraživačkog ponašanja .................................................................... 63

  5.5.3. Organizacija koda .................................................................................................. 65

  6. Zaključak ............................................................................................................................. 67

  7. Literatura ............................................................................................................................. 68

  8. Popis slika ............................................................................................................................ 70

  9. Popis isječaka koda .............................................................................................................. 71

  10. Prilozi ........................................................................................................................... 72

  10.1. Resursi .................................................................................................................... 72