Dinh Dang Ky Tu

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    439

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Mon Tin HocBAI GIANG KY THUAT SOGV : Le Th ThuNAM HOC 2008-2009 </li></ul> <p> 2. HOC KY IMICROSOFT WORDMICROSOFT WORD 3. KIEM TRA BAI CUGIANG BAI MICUNG CO 4. KIEM TRA BAI CU 21 Cau 2 1 Click to add Title a) ie kh on Word ta th trong nhMuon n t ithchghp vao cho c hien() : sau : eM menu Start , Microsoft Office a- m thanh cong cu ta chon ViewToolbars Microsoft Word cu muon hien th ten thanh cong b- Nhap chuot c caStart sat van ban theo cac b) Cho biet ca tai ch quan Microsoft Word c-o khuyechchuokhaicbieu tngNhap up ai t ta nhau? 5. Bi 5 NH DANG TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 6. I/ nh dang ky t (Font) : 1) Thay oi dang ky t : a. Bang cong cu : ItalicUnderlineFont ColorFont SizeBold - Kieu ch : Font - C ch : Size - Mau ch : Font Color - Ch am : Bold - Ch nghieng : Italic - Ch co gach di : Underline TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 7. I/ nh dang ky t (Font) :1) Thay oi dang ky t : b. Bang ban phm : - Kieu ch : Ctrl + Shift + F - C ch : Ctrl + Shift + P - Tra ve dang mac nh : Ctrl + Space Bar - Ch am : Ctrl + B - Ch nghieng : Ctrl + I - Ch co gach di : Ctrl + U TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 8. I/ nh dang ky t (Font) : 1) Thay oi dang ky t : c. Bang menu : - Menu : anh dau Format Font TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 9. Kieu ch C chMau chHieu ng * Bc ke tiep :Chon kieu ch, c ch, mau ch, hieu ng OKTRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 10. I/ nh dang ky t (Font) : 2) Tao ch hoa xo xuong au oan van ban : TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 11. I/ nh dang ky t (Font) :2) Tao ch hoa xo xuong au oan van ban :- Menu : e con tro trc ky t Format Drop Cap Chon v tr (Postion), chon kieu ch (Font), xac nh so dong hien th o cao ky t (Lines to Drop) OKTRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 12. I/ nh dang ky t (Font) : 3) Chuyen dang ch : - Menu : anh dau Format Change Case chon dang ch OK - Ban phm : anh dau nhan Shift + F3TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 13. II/ nh dang oan van ban : 1) Canh le : a. Bang cong cu : Align Left JustifyCenter Align Right - Canh trai : Align Left - Canh phai : Align Right - Canh gia : Center - Canh eu : Justify TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 14. II/ nh dang oan van ban : 1) Canh le : b. Bang ban phm : - Canh trai : Ctrl + L - Canh phai : Ctrl + R - Canh gia : Ctrl + E - Canh eu : Ctrl + J TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 15. II/ nh dang oan van ban : 1) Canh le : c. Bang menu :anh dau Format Paragraph kieucanh le (Alignment ) OKTRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 16. II/ nh dang oan van ban : 2) Chen ky hieu hay so hang loat :- Nut cong cu :Numbering Bullets anh dau chon cong cu Bullets (chen kyhieu) hoac cong cu Numbering (chen so)TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 17. II/ nh dang oan van ban : 2) Chen ky hieu hay so hang loat : TRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 18. II/ nh dang oan van ban : 2) Chen ky hieu hay so hang loat : - Menu :anh dau Format Bullets and Numbering the Bulleted (chen ky hieu) hoac the Numbered (chen so) chon kieu OKChen ky hieuChen soTRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 19. CUNG CO Ghep cac cau sau : 1. Shift + F3a. oi mau ch 2. Cong cu b. Chen ky hieu hang loat 3. Ctrl + Rc. Chuyen dang ch 4. Cong cu d. Canh le phaiap an : 1c - 2b - 3d - 4aTRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 20. TRO CHI O CH (1)FO RMA T(2) DRO PCAP (3) C HAN GECA S E (4)ITAL IC Hay oan o ch hang doc da theo o hang ngang1- Menu dung e nh dang ky t2- Lenh tao ch hoa so xuong au oan van ban3- Muon chuyen dang ch ta dung lenh4- Ten cong cuTRUNG TM K THUT TNG HP HNG NGHIP QUN 11 </p>