of 193 /193
10/200

din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

  • Author
    votruc

  • View
    242

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

Page 1: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

10/2008

Page 2: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Nr. 1030 octombrie 2008

Direcţia-Redacţia-Administraţia

OFICIUL DE STAT PENTRUINVENŢII ŞI MĂRCI

Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3telefon: + 4021.306.08.00până la + 4021.306.08.29fax: + 4021.312.38.19e-mail: [email protected]: [email protected]://www.osim.ro

BUCUREŞTI-ROMÂNIA

ISSN-1220-6105

CUPRINS GENERAL

Prezentare BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Coduri normalizate OMPI, utilizate în BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. Cereri de brevet de invenţie (CBI)

1.1. Menţiunea publicării C.B.I., conform art. 23, dinLegea nr. 64/1991, republicată, şi Regulii 27(1), din HGRnr. 499/2003, ordonate după indicii Clasificării Internaţionale a Brevetelor (C.B.I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2. Lista C.B.I. publicate conform art. 23, dinLegea nr. 64/1991, republicată, şi Regulii 27(1), din HGR 499/2003, ordonată crescător, după numărul de cerere de brevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1.3. Lista C.B.I. conform art. 23, din Legea nr. 64/1991, republicată, şi Regulii 27(1), din HGR nr. 499/2003, ordonată alfabetic, după numele/denumirea solicitantului . . . . . . . . . . . . 48

1.4. Lista C.B.I. publicate conform art. 23, dinLegea nr. 64/1991, republicată, şi Regulii 27(1), din HGRnr. 499/2003, ordonată după codul de publicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1.5. Lista C.B.I. pentru care• s-a luat o hotărâre de respingere, conform art. 28(2), din Legea nr. 64/1991, republicată, sau • care au fost retrase, conform art. 28(6), din Legea nr. 64/1991, republicată, sau• care sunt considerate retrase, conform art. 28(7), lit. a),d) sau f), din Legea nr. 64/1991, republicată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1.6. Lista C.B.I. pentru care au fost înregistrate transmiteri de drepturi, conform art. 47, din Legea nr. 64/1991, republicată,precum şi a C.B.I. cu modificări în situaţia juridică, înregistrate conform R55(7) lit. r) şi s), din HGR nr. 499/2003, şi punctului 24, din anexa 1 a Legii nr. 383/2002, pentru aprobarea OG nr.41/1998, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora . . . . . . 67

1.7. Hotărâri ale Comisiei de Reexaminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

1.8. Corecturi ale erorilor materiale conţinute în documentaţia publicată,cu privire la C.B.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2. Brevete de invenţie (B.I.)

2.1. Brevetele de Invenţie pentru care hotărârea de acordarese publică în conformitate cu art. 28(6), din Legea nr. 64/1991,republicată, ordonate după indicii C.B.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2.2. Lista B.I. pentru care hotărârea de acordare se publicăîn conformitate cu art. 28(6), din Legea nr. 64/1991, republicată, ordonată crescător, după numărul de brevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

2.3. Lista B.I. pentru care hotărârea de acordare se publică înconformitate cu art. 28(6), din Legea nr. 64/1991, republicată,ordonată alfabetic, după numele/denumirea titularului . . . . . . . . . . . . . . . 99

2.5. Lista B.I. pentru care au fost înregistrate transmiteri de

drepturi, conform art. 45÷50, din Legea nr. 64/1991,republicată, sau modificări în situaţia juridică, conform R55(11), lit. u), şi punctului 14, din anexa 1 a Legii nr. 381/2005, pentru aprobarea O.G. nr. 41/1998,privind taxele şi regimul de utilizare a acestora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.4. Lista B.I. eliberate în conformitate cu art. 30, dinLegea nr. 64/1991, republicată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

3. Diverse

3.1. Lista consilierilor în proprietate industrială şi amandatarilor autorizaţi în proprietate industrială . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

3.2. Centre regionale pentru promovarea proprietăţii industriale în România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Page 3: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

SOMMAIRE Présentation du BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Codes normalisés de l'OMPI utilisés dans BOPI . . . . . . . . . . . 61. Demandes de brevet d’invention

1.1. La mention de la publication des demandes de brevet en vertu de l’art. 23 de la Loi no. 64/1991,républiée et de la RPgle 27(1) de l’ArrLt du Gouvernement de la Roumanie no. 499/2003, ordonnées selon la Classification Internationale des Brevets (CIB) . . . . . . . . . . . 11

1.2. Liste des demandes de brevet publiées en vertu de l’art. 23 de la Loi no. 64/1991, républiée et de la RPgle 27(1) de l’ArrLt du Gouvernement de la Roumanie no. 499/2003, ordonnées selon le numéro de la demande . . . . 43

1.3. Liste des demandes de brevet publiées en vertu de l’art. 23 de la Loi no. 64/1991, républiée et de la RPgle 27(1) de l’ArrLt du Gouvernement de la Roumanie no. 499/2003, ordonnées alphabétiquement selon le nom du demandeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

1.4. Liste des demandes de brevet publiées en vertu de l’art. 23 de la Loi no. 64/1991, républiée et de la RPgle 27(1) de l’ArrLt du Gouvernement de la Roumanie no. 499/2003, ordonnées selon le code de publication . . . . . . 53

1.5. Liste des demandes de brevet d’invention-pour lesquelles on a pris une décision

de rejet en vertu de l’art. 28(2) de la Loi no. 64/1991, républiée ou

-pour lesquelles on a pris acte de retrait en vertu de l’art. 28(6) de la Loi no. 64/1991, républiée ou

-sont réputées retirées en vertu de l’art. 28(7), lettres a), d) ou f) de la Loi no. 64/1991, républiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1.6. Liste des demandes de brevet d’invention pour lesquelles on a enregistré des transmissions des droits en vertu de l’art. 47 de la Loi 64/1991 républiée et des demandes de brevet d’invention pour lesquelles on a enregistré des modifications dans le statut juridique en vertu de la RPgle 55(7), lettres r) et s) de l’ArrLt du Gouvernement de la Roumanie no. 499/2003 et du paragraphe 24 de l’Annexe 1 de la Loi no.383/2002 pour l’approbation de l’Ordonnance du Gouvernement de la Roumanie no.41/1998 concernant les taxes dans le domaine de la protection de la propriété industrielle . . . . . . 67

1.7. ArrLts de la commision de réexamen . . . . . . . . . . . . . . 711.8. Correction des erreurs materielles

contenues dans la documentation publiée . . . . . . . . . . . . . . . 752. Brevets d’invention

2.1. Brevets d’invention pour lesquels la décision relative B la délivrance est publiée en vertu de l’art. 28(3) de la Loi no. 64/1991, républiée, ordonnées selon la Classification Internationale des Brevets (CIB) . . . . . . . . . . . 79

2.2. Liste des brevets d’invention pour lesquels la décision relative B la délivrance est publiée en vertu de l’art. 28(3) de la Loi no. 64/1991, républiée, ordonnées selon le numéro de brevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

2.3. Liste des brevets d’invention pour lesquels la décision relative B la délivrance est publiée en vertu de l’art. 28(3) de la Loi no. 64/1991, républiée, ordonnées alphabétiquement selon le nom du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2.5. Liste des brevets pour lesquels on a enregistré des transmissions des droits en vertu de l’art. 47 ou des art. 48-51 de la Loi 64/1991 républiée ou des modifications dans le statut juridique en vertu de la RPgle 55(11), lettre u) et du paragraphe 24 de l’Annexe 1 de la Loi no.383/2002 pour l’approbation de l’Ordonnance du Gouvernement de la Roumanie no.41/1998 concernant les taxes dans le domaine de la protection de la propriété industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.4. Liste des brevets délivrés en vertu de l’art. 30 de la Loi no. 64/1991, républiée . . . . . . . . . . . . . 1093. Miscellanées

3.1 Liste des conseilers en propriété industrielle et des mandataires agrés en propriété industrielle . . . . . . . . . . 117

3.2. Centres regionaux pour la promotion de la propriété industrielle en Roumaine . . . . . . . . . . . . . . . 207

CONTENTS Introducing BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5WIPO normalised codes used in BOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61. Patent applications

1.1. Mention of patent application publication according to Art.23 of the republished Patent Law no.64/ 1991 and to the Rule 27(1) of the Romanian Government Ordinance no. 499/2003, arranged according to the International Patent Classification (IPC) . . . . . . . . . . . . 11

1.2. List of patent applications published according to Art.23 of the republished Patent Law no.64/1991and to the Rule 27(1) of the Romanian Government Decision no. 499/2003, arranged in the ascending order of the patent application numbers . . . . . 43

1.3. List of patent applications published according to Art.23 of the republished Patent Law no.64/1991 and to the Rule 27(1) of the Romanian Government Decision no. 499/2003, arranged in the alphabetical order of the applicant’s names . . . . . . . . . . 48

1.4. List of patent applications published according to Art.23 of the republished Patent Law no.64/1991 and to the Rule 27(1) of the Romanian Government Decision no. 499/2003, arranged according to the publication codes . . . 53

1.5. List of patent applications- for which a decision of rejection has been

taken according to Art.28 (2) of the republished Patent Law no.64/1991 or

- which have been withdrawn, according to Art.28 (6) of the republished Patent Law no.64/1991

- which are deemed as being withdrawn according to Art. 28(7), letter a), d) or f) of the republished Patent Law no.64/1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1.6. List of patent applications for which transfers of rights have been registered according to Art. 47 of the republished Patent Law no.64/1991, as well as of patent applications for which changes in the legal status have been registered according to the Rule 55(7), letters r) and s) of the Romanian Government Decision no.499/2003 and the paragraph 24 of the Law 383/2002 for the approval of the Government Ordinance no.41/1998 regarding industrial property protection fees, Annexe 1 . . . . . . . . . . . . . . 67

1.7. Decisions delivered by the Reexamination Board . . . . . 711.8. Correction of material errors contained

in the published documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752. Patents

2.1. Patents for which the granting decision is published according to Art. 28(3) of the republished Patent Law 64/1991, arranged according to the IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

2.2. List of patents for which the granting decision is published according to Art. 28(3) of the republished Patent Law 64/1991, arranged in the ascending order of the patent number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

2.3. List of patents for which the granting decision is published according to Art. 28(3) of the republished Patent Law 64/1991, arranged in the alphabetical order of the patent owners’ names/denominations of the republished Patent Law no. 64/1991 . . . . 99

2.5. List of patents for which transfers of rights have been registered according to Art. 47 or Art.48-51of the republished Patent Law no. 64/1991 or changes in the legal status have been registered according to the Rule 55(11), letter u) and paragraph 24 of the Law 383/2002 for the approval of the Government Ordinance no.41/1998 regarding industrial property protection fees, Annex 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.4. List of patents issued according to Art.30 of the republished Patent Law no. 64/1991 . . . . . . . . . . . . . . 1093. Miscellaneous

3.1. List of industrial property attorneys and industrial property authorized representatives . . . . . . . . . . . . 117

3.2. Regional centres for the promotion of industrial property in Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Page 4: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

5

În Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, rezumatele brevetelor acordate se publică în ordinea claselor.

Prima literă din clasă este simbolul unei secţiuni a clasificării internaţionale a cererilor de brevet.Semnificaţia acestor simboluri este cea conferită de clasificarea internaţională, astfel:

A - Necesităţi curente ale vieţiiB - Tehnici industriale diverse. TransportC - Chimie şi metalurgieD - Textile şi hârtieE - Construcţii fixeF - Mecanică. Iluminat. Încălzire. Armament. ExplozivG - FizicăH - Electricitate________________________________

CONDIŢII DE VÂNZARE A BULETINULUI OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială se poate obţine de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci,str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, Bucureşti.

- Relaţii despre condiţiile anuale de abonare le puteţi obţine de la O.S.I.M., telefon +4021.315.19.66,+4021315.19.64, +4021314.59.66, +4021314.59.54, interior 203 sau 275.- Preţul unui abonament la publicaţia BOPI- Invenţii este de 469.35 RON (cu difuzare prin poştă).- Preţul unui exemplar individual este de 46.46 RON/număr, în limita stocurilor disponibile.- În cazul în care vor interveni modificări ale preţurilor, acestea vor fi anunţate.

- Începând cu data de 1 septembrie 2004, contul OSIM este:- IBAN RO 89TREZ 7005025XXX000278, Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (DTCPMB)- cod fiscal - 4266081

- Începând cu data de 1 ianuarie 2006, conturile IBAN OSIM de la Banca Comercială Română, Sucursala Doamnei, sunt:

CONT IBAN NOU CONT IBAN VECHI- cont LEI IBAN RO49RNCB0080005630320001 IBAN RO56RNCB5025000007740001- cont USD IBAN RO22RNCB0080005630320002 IBAN RO29RNCB5025000007740002- cont EUR IBAN RO38RNCB0080005630320005 IBAN RO61RNCB5025000007740008- cont CHF IBAN RO65RNCB0080005630320004 IBAN RO45RNCB5025000007740005

Programul de lucru cu publicul al Registraturii O.S.I.M. este următorul:luni - joi: 8,30 - 16,00vineri: 8,30 - 13,30

Page 5: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

6

Extras din codurile normalizate ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare laorganizaţiile internaţionale şi ţările care eliberează sau înregistrează titluri de proprietate industrială şi care se regăsesc frecvent în BuletinulOficial de Proprietate Industrială (lista este actualizată de OMPI, în aprilie 2007).

AD - AndoraAE - Emiratele Arabe UniteAF - AfganistanAG - Antigua si BarbudaAI - AnguillaAL - AlbaniaAM - ArmeniaAN - Antilele OlandezeAO - AngolaAP - Organizaţia Regională

Africană de ProprietateIntelectuală (ARIPO)1

AR - ArgentinaAT - AustriaAU - AustraliaAW - ArubaAZ - Azerbaidjan

BA - Bosnia-HerzegovinaBB - BarbadosBD - BangladeshBE - BelgiaBF - Burkina FasoBG - BulgariaBH - BahreinBI - BurundiBJ - BeninBM - BermudeBN - Brunei DarussalamBO - BoliviaBR - BraziliaBS - BahamasBT - BhutanBV - Insula BouvetBW - BotswanaBX - Oficiul pentru Mărci

Înregistrate, din Benelux(BBM) şi Oficiul pentruModele Industriale, dinBenelux (BBDM)2

BY - BelarusBZ - Belize

CA - CanadaCD - Republica Democrată

CongoCF - Republica CentrafricanăCG - CongoCH - ElveţiaCI - Coasta de FildeşCK - Insulele CookCL - ChileCM - CamerunCN - ChinaCO - ColumbiaCR - Costa RicaCU - CubaCV - Insulele Capului VerdeCY - CipruCZ - Republica CehăDE - Germania4

DJ - DjiboutiDK - DanemarcaDM - DominiqueDO - Republica DominicanăDZ - Algeria

EA - Organizaţia Euroasiaticăa Brevetului(1)

EC - EcuadorEE - Estonia

EG - EgiptEH - Sahara Occidentală3

EM - Oficiul pentruArmonizarea PieţeiInterne(Mărci şiModele Industriale)(OHIM)

EP - Oficiul European deBrevete (OEB)(1)

ER - Eritreea ES - SpaniaET - Etiopia

FI - FinlandaFJ - FidjiFK - Insulele Falkland

(Malvine)FO - Insulele FeroeFR - Franţa

GA - GabonGB - AngliaGC - Oficiul de Brevete al

Consiliului de Cooperarepentru Statele Arabe dinGolf(GCC)

GD - GrenadaGE - GeorgiaGG - GuernseyGH - Ghana GI - GibraltarGL - GroelandaGM - GambiaGN - GuineeaGQ - Guineea EcuatorialăGR - GreciaGS - Georgia de Sud şi

Insulele SandwichGT - GuatemalaGW - Guineea-BissauGY - Guiana

HK - Hong-KongHN - HondurasHR - CroaţiaHT - HaitiHU - Ungaria

IB - Biroul Internaţionalal Organizaţiei Mondialede Proprietate Industrială(OMPI)5

ID - IndoneziaIE - IrlandaIL - IsraelIM - Isle of ManIN - IndiaIQ - IrakIR - Iran (Republica Islamică)IS - IslandaIT - Italia

JE - JerseyJM - JamaicaJO - IordaniaJP - Japonia

KE - KeniaKG - KirghistanKH - CambodgiaKI - Kiribati

KM - Comore (Insule)KN - Saint Kitts şi NevisKP - Republica Populara

Democrată CoreeaKR - Republica CoreeaKW - KuweitKY - Insulele CaimaneKZ - Kazahstan

LA - Laos(RepublicaDemocrată)

LB - Liban LC - Santa LuciaLI - LichtensteinLK - Sri LankaLR - LiberiaLS - LesothoLT - LituaniaLU - LuxemburgLV - LetoniaLY - Libia

MA - MarocMC - MonacoMD - MoldovaME - MuntenegruMG - MadagascarMK - MacedoniaML - MaliMM - MianmarMN - MongoliaMO - MacaoMP - Insulele Mariana de NordMR - MauritaniaMS - MontserratMT - MaltaMU - MauriceMV - MaldiveMW - MalawiMX - MexicMY - MalaeziaMZ - Mozambic

NA - NamibiaNE - NigerNG - NigeriaNI - NicaraguaNL - OlandaNO - NorvegiaNP - NepalNR - NauruNZ - Noua Zeelandă

OA - Organizaţia Africană deProprietate Intelectuală(OAPI)(1)

OM - Oman

PA - PanamaPE - PeruPG - Papua - Noua GuineePH - FilipinePK - PakistanPL - PoloniaPT - PortugaliaPW - Insulele PalauPY - Paraguay

QA - QatarQZ - Oficiul European pentru

Comunitatea Soiurilor deplante (CPVO)

RO - RomâniaRS - SerbiaRU - Federaţia RusăRW - RuandaSA - Arabia SaudităSB - Insulele SalomonSC - SeychelleSD - SudanSE - SuediaSG - SingaporeSH - Sfânta ElenaSI - SloveniaSK - Republica SlovacăSL - Sierra LeoneSM - San-MarinoSN - SenegalSO - SomaliaSR - SurinameST - Sao Tomeé şi PrincipeSV - SalvadorSY - SiriaSZ - Elveţia

TC - Insulele Turques şi Caïques

TD - CiadTG - TogoTH - ThailandaTJ - TajikistanTL - Timor - Leste6

TM - TurkmenistanTN - TunisiaTO - TongaTR - TurciaTT - Trinidad-TobagoTV - TuvaluTW - Taiwan (Provincie

Chineză)TZ - Republica Unită

a TanzanieiUA - UcrainaUG - UgandaUS - Statele Unite ale AmericiiUY - UruguayUZ - Uzbekistan

VA - Saint-SiègeVC - Saint Vincent

et GrenadinesVE - VenezuelaVG - Insulele Virgine BritaniceVN - VietnamVU - Vanuatu

WO - Organizaţia Mondială deProprietate Intelectuală(OMPI) (Biroul Internaţional)(5)

WS - SamoaXN - Intitutul Nordic pentru

Brevete (NPI)YE - YemenZA - Africa de SudZM - ZambiaZW - Zimbabue

1 Organizaţii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acţionează în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperareîn Domeniul Brevetelor). În cazul Oficiului European de Brevete, acţionează, de asemenea, ca Autoritate Internaţională de Cercetare şi AutoritateInternaţională de Examinare Preliminară, în cadrul PCT.

2. Oficiul de Mărci Înregistrate şi Oficiul de Modele Industriale, din Benelux au înlocuit oficiile naţionale din Belgia, Luxemburg şi Olanda, în ceea cepriveşte acţiunile referitoare la mărci şi modele industriale.

3. Nume provizoriu.4. În bazele de date electronice ale Registrului Internaţional de Mărci, Biroul Internaţional al OMPI foloseşte următoarele coduri adiţionale, diferite de

codurile active ale Standardului ST.3: “DD” - pentru a desemna Germania fără teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit RepublicaFederală Germania; “DT” - pentru a desemna Germania fără teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Democrată Germania.

5. Codul “WO” este utilizat în legătură cu publicarea internaţională, sub PCT (Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor) (PCT) a cererilorinternaţionale, înregistrate la orice Oficiu receptor, membru PCT., dar, în aceeaşi măsură, şi în legătură cu publicarea depozitelor modelelor industriale,în cadrul Acordului de la Haga, privind Depozitul Internaţional al Modelelor Industriale. În această privinţă, referirea se face la codul INID (33) acordatîn Standardele WIPO ST.9 şi ST.80. Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveşte înregistrarea internaţională amărcilor, în cadrul Acordului de la Madrid şi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea Internaţională a Mărcilor. Codul “IB” este folosit în ceeace priveşte primirea cererilor internaţionale, în cadrul PCT, înregistrate de Biroul Internaţional al OMPI, având şi rolul de Oficiu receptor, membruPCT.

6. Cod - “TL” - adoptat în data de 20 mai 2002.

Page 6: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

7

Norme privind codurile standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de brevet

I. Coduri din Grupa 1/ST.16

A0 - Cerere de brevet de invenţie publicată înainte de termenul legal de 18 luni de la data de depozit sau datapriorităţii recunoscute sau înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale(art. 23, alin. 3*).

A1 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, împreună cu raportul de documentare.

A2 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termenul legal, fară raportul de documentare.

A3 - Raport de documentare al unei cereri de brevet de invenţie publicat ulterior publicării cererii.

A4 - Cerere de brevet de invenţie publicată în termen de 3 luni de la data declasificării informaţiilor cuprinse înaceasta (art. 23, alin. 5*).

A8 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului.

A9 - Cerere de brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene.

B1 - Brevet de invenţie

B2 - Brevet de invenţie menţinut în formă modificată în urma procedurii de revocare (art. 52*).

B8 - Brevet de invenţie cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului.

B9 - Brevet de invenţie cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene, la care s-a efectuat retipărirea parţialăsau completă a documentului.

C3 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare în parte, în baza hotărârii TB (art. 54, alin. 2*).

C4 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare ca urmare a unei acţiuni în justiţie, referitoare ladreptul la brevet (art. 66, alin. 2*).

C8 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în pagina de capăt (bibliografică) a documentului.

C9 - Brevet de invenţie eliberat după procedura de anulare, cu corecturi în descriere, revendicări şi/sau desene,la care s-a efectuat retipărirea parţială sau completă a documentului.

II. Coduri din Grupa 3 /ST. 16

T - Certificat de protecţie tranzitorie (art. 5(1)**).

T1 - Traducerea revendicărilor cererii de brevet european (art. 5(2)***).

T2 - Traducerea fasciculului brevetului european (art. 6(2)***).

T3 - Traducerea fasciculului brevetului european menţinut în formă modificată în urma unei proceduri de opoziţie(art. 6(3) ***).

T8 - Pagina de capăt retipărită a unei cereri de brevet european publicată sau a unui brevet de european publicat,ca urmare a unor corecturi ale acesteia.

T9- Traducere cu corecturi a unui document de brevet european publicat.

Page 7: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

8

III. Coduri din Grupa 6/ST. 16

I1 - Cerere de Certificat suplimentar de protecţie, pentru medicamente şi pentru produse de protecţie a plantelor.

I2 - Certificat suplimentar de protecţie, pentru medicamente şi pentru produse de protecţie a plantelor.

IV. Coduri din Grupa 2/ST. 16

U1 - Certificat de model de utilitate, publicat împreună cu raportul de documentare.

U2 - Certificat de model de utilitate, publicat fără raportul de documentare.

U3 - Raport de documentare publicat ulterior modelului de utilitate.

Y - Raport de documentare efectuat la cererea terţilor, pentru revendicările modificate ale modelului de utilitate.

Z - Model de utilitate menţinut, cu revendicări modificate în urma unei proceduri de anulare.

* LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541, din 08 august 2007** LEGEA nr. 93/1998, privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 186, din 20 mai 1998.*** LEGEA nr. 611/2002, privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la München, la 5 octombrie

1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la München, la 29 noiembrie 2000 (publicată în Monitorul Oficial al României nr.844/22.XI.2002).

Page 8: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

MENŢIUNEA PUBLICĂRII C.B.I., CONFORM ART. 23, DIN LEGEA NR. 64/1991,REPUBLICATĂ, ŞI REGULII 27(1), DIN HGRNR. 499/2003, ORDONATE DUPĂ INDICIICLASIFICĂRII INTERNAŢIONALE A BREVETELOR (C.B.I.)

Page 9: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale a

Proprietăţii Intelectuale OMPI), în ordinea apariţiei lor:

(21) numărul de publicare;

(41) data publicării cererii de brevet;

(22) data depozitului naţional reglementar;

(61) perfecţionare la brevet nr.;

(62) divizată din cererea nr.; data;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(71) solicitantul;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei.

Publicarea în BOPI a cererilor de brevet de invenţie asigură solicitantului o protecţie provizorie, în condiţiile

prevăzute de art.35 din Legea 64/1991.

Descrierile cererilor de brevet de invenţie, ale căror rezumate sunt publicate în acest număr, se află la sala de lectură

a OSIM - accesibile publicului - şi pot fi consultate direct sau se pot comanda xerocopii, contra-cost.

Aceste descrieri fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutăţii, începând cu data publicării lor în Buletin.

Page 10: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

11

Fig. 3

(21) a 2007 00273 A2 (51) A01G 25/00 (2006.01) (22)19.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Domuţa Cornel,Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO;Ciobanu Gheorghe, str. Călugăreni, nr.13, bl. V5, sc. C,ap. 30, cod 410403, Oradea, RO; Bara Vasile, str.Haţegului, nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO; ŞandorMaria, str. Islazului, nr. 2, cod 410087, Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C,ap. 30, cod 410403, Oradea, RO; Şcheau Viorel, str. LouisPasteur, nr. 139, bl. Z4, ap. 9, cod 410154, Oradea, RO;Domuţa Cristian Gabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,cod 410033, Oradea, RO; Domuţa Andrei Mihai, ParculTraian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO; BaraLucian, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO;Bara Camelia, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257, Oradea,RO; Sabău Nicu Cornel, General Magheru, nr. 26, cod410048, Oradea, RO; Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl.C5, ap. 51, cod 410298, Oradea, RO; Samuel Alina, str.Rovine, nr.14, cod 410027, Oradea, RO; Şandor Mircea,str. Islazului, nr. 2, cod 410087, Oradea, RO; Jurcuţ Cornel,str. Meşteşugarilor, nr. 91/A, bl. X 186, et. 4, ap. 17, cod410278, Oradea, RO; Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18,cod 410251, Oradea, RO (72) Domuţa Cornel, ParculTraian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO; CiobanuGheorghe, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C, ap. 30, cod410403, Oradea, RO; Bara Vasile, str. Haţegului, nr. 30C,cod 410257, Oradea, RO; Şandor Maria, str. Islazului, nr.2, cod 410087, Oradea, RO; Ciobanu Cornelia, str.Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C, ap. 30, cod 410403,Oradea, RO; Şcheau Viorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl.Z4, ap. 9, cod 410154, Oradea, RO; Domuţa CristianGabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea,RO; Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian nr. 1, ap. 21, cod410033, Oradea, RO; Bara Lucian, str. Haţegului, nr. 30C,

(21) a 2007 00273 A2 cod 410257, Oradea, RO; Bara Camelia, str. Haţegului, nr.30C, cod 410257, Oradea, RO; Sabău Nicu Cornel,General Magheru, nr. 26, cod 410048, Oradea, RO; BorzaIoana, str. Sovata, nr. 54, bl. C5, ap. 51, cod 410298,Oradea, RO; Samuel Alina, str. Rovine, nr. 14, cod 410027,Oradea, RO; Şandor Mircea, str. Islazului, nr. 2, cod410298, Oradea, RO; Jurcuţ Cornel, str. Meşteşugarilor, nr.91/A, bl. X 186, et. 4, ap. 17, cod 410278, Oradea, RO;Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18, cod 410251, Oradea,RO (54) TEHNOLOGIE DE PROGNOZĂ A IRIGAŢIEI LACULTURA PORUMBULUI

(57) Prezenta invenţie se referă la o metodă de prog-noză a perioadei şi cantităţii de apă la irigarea uneiculturi de porumb. Metoda de prognoză conforminvenţiei constă în realizarea bilanţului apei peadâncimi variabile de umezire a solului, în zonelesecetoase şi moderat secetoase, şi în ajustarea coefi-cienţilor de transformare a cantităţii de apă evaporatăprin transpiraţie, de referinţă, în consum optim deapă, consum care se determină în funcţie de climaanului respectiv. Revendicări: 1

A45D

(21) a 2007 00245 A2 (51) A45D 24/22 (2006.01) (22)05.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Cojocaru FilipiucVasile, str. A. Panu, nr. 19, bl. G. Vodă 2, sc. A, et. 7, ap.23, Iaşi, judeţul Iaşi, RO (72) Cojocaru Filipiuc Vasile, str.A. Panu, nr. 19, bl. G. Vodă 2, sc. A, et. 7, ap. 23, Iaşi,judeţul Iaşi, RO (54) SISTEM FLEXIBIL DE VOPSITPĂRUL

(57) Invenţia se referă la un sistem de vopsire a păru-lui uman, destinat întreţinerii frumuseţii. Sistemulconform invenţiei este format dintr-un cap (1) devopsire prevăzut cu o proeminenţă alungită, caredelimitează în ea un canal (a) de distribuţie a vopseleide păr, care, la rândul ei, este preparată într-un locaş(b) din care este antrenată în canalul (a) dedistribuţie, prin intermediul unui piston (2), vopseauade păr trecând din canalul (a) de distribuţie în niştedinţi ai capului (1) de vopsire, prin nişte orificii,depunerea vopselei prin dinţii capului (1) de vopsirepe firele de păr realizându-se prin pieptănareapărului. Revendicări: 5 Figuri: 27

(21) a 2007 00245 A2

Page 11: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

12

Fig. 1

A47K

(21) a 2006 00181 A2 (51) A47K 5/18 (2006.01) (22)21.03.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) TeodorescuEduard-Ştefan, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 126,cod 100010, Ploieşti, Prahova, RO (72) TeodorescuEduard-Ştefan, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 126,cod 100010, Ploieşti, Prahova, RO (54) DOZATORULPENTRU PASTĂ DE DINŢI

(57) Invenţia se referă la un dozator destinat dozăriiautomate a pastei de dinţi pe periuţă. Dozatorulconform invenţiei este alcătuit dintr-o carcasă (21)metalică sau de plastic, prevăzută cu o fantă pentruintroducerea unei periuţe de dinţi (6), carcasa (21)având în interior un suport pe care este fixat uncilindru (4) cu pastă de dinţi, prevăzut cu un piston(2) acţionat de tija unui motoreductor electric (1) acărui turaţie este corelată cu cea a unui alt moto-reductor (5), care asigură un avans automat al periu-ţei de dinţi (6) pe un ghidaj profilat (9), avans contro-lat de nişte microîntrerupătoare (8 şi 16), nişte releeşi un sistem optic fotosenzitiv (11), care au şi rolul dea controla cantitatea de pastă depusă pe periuţa dedinţi (6) şi nivelul de uzură a perilor periuţei. Doza-torul mai este prevăzut cu un sistem de protecţie,alcătuit dintr-o bandă magnetică (17) încorporată înperiuţa de dinţi (6), nişte capete magnetice deînregistrare/redare (7) şi ştergere (18), care nu permitintroducerea în dozator decât a periuţelor codificate

(21) a 2006 00181 A2 de utilizator, blocarea accesului periuţelor necores-punzătoare, precum şi deschiderea/închiderea cilin-drului (4) cu pastă de dinţi făcându-se prin inter-mediul unor bobine (14 şi 22). Revendicări: 6 Figuri: 9

(21) a 2008 00495 A0 (51) A61K 31/21 (2006.01); A61K9/48 (2006.01); (22) 26.06.2008 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Deaconescu Ion, Calea Vitan, nr. 223, bl. 3, sc. 2,ap. 78, et. 5, sector 3, cod 031292, Bucureşti, RO (72)Deaconescu Ion, Calea Vitan, nr. 223, bl. 3, sc. 2, ap. 78,et. 5, sector 3, cod 031292, Bucureşti, RO (54) MEDICA-MENT DE SINTEZĂ PENTRU TRATAMENTUL ULCE-RULUI GASTRIC, AL GASTRITEI CRONICE ŞI AL ULCE-RULUI DUODENAL

(57) Invenţia se referă la un medicament pentru trata-mentul ulcerului gastric, al gastritei cronice şi al ulce-rului duodenal, şi la un procedeu de obţinere a aces-tuia. Medicamentul conform invenţiei este constituitdin 1-oleil-[10-(1-clor-2-hidroxi-4-sulfatpropan)] -2-palmitil-3-stearilglicerină drept ingredient activ, înasociere cu p-hidroxibenzoat de n-propil (nipasol) şip-hidroxibenzoat de metil (nipagin), şi se prezintăsub formă de capsulă gelatinoasă. Revendicări: 3

(21) a 2006 00661 A2 (51) A62C 13/62 (2006.01) (22)22.08.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) CiubucciuGherasim, str. Dr. Gh. Iacomi, nr. 1, bl. H12, ap. 20, sc. A,et. 4, Piatra-Neamţ, RO (72) Ciubucciu Gherasim, str. Dr.Gh. Iacomi, nr. 1, bl. H12, ap. 20, sc. A, et. 4, Piatra-Neamţ, RO (54) STINGĂTOR PRESURIZAT PERMA-NENT, CU AUTODECLANŞARE

(57) Invenţia se referă la un stingător presurizat per-manent, cu autodeclanşare la atingerea unei tempe-raturi prestabilite. Stingătorul conform invenţiei esteconstituit dintr-un recipient (1) încărcat cu pulberesub presiune, care are, la partea superioară, un robi-net (5), în legătură cu care sunt montate un mano-metru (6) şi o supapă (7) de siguranţă, de un capăt (b)filetat al robinetului (5) fiind înfiletată o piuliţă (11)olandeză, care fixează un cot (12) ce susţine unsprinkler (13) prevăzut cu o pâlnie (14), care are, lapartea inferioară, un dop (16) de presiune şi o fiolă(17) cu alcool. Revendicări: 8 Figuri: 3

Page 12: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

13

Fig. 1 Fig. 1

Fig. 2

(21) a 2006 00661 A2

(21) a 2007 00394 A0 (51) A63B 27/02 (2006.01) (22)08.06.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) NAKITAPRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22 Decembrie, nr. 150,Târgu-Mureş, RO (72) Cueşdeanu Lucian, str. Tofalău,nr. 678/A, cod 547530, Sângeorgiul de Mureş, RO (54)DISPOZITIV REGLABIL, PENTRU URCAT PE STÂLPI

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv reglabil, des-tinat urcării pe diverşi stâlpi, inclusiv cei ai liniilorelectrice aeriene. Dispozitivul conform invenţiei esteconstituit dintr-un corp (1) de care este fixată rigid ogheară (2) fixă, învelită într-un manşon (3) dincauciuc, prin corp (1) culisând un sector dinţat (a) alunei gheare (4) mobile, aceasta fixându-se de corp(1) cu nişte came (7) fixate prin înfiletare pe un ax (6)al camelor (7), cu nişte piuliţe (8) de blocare, gheara(4) mobilă fiind rigidizată cu o bridă (9), pe aceastadin urmă fiind fixat un bolţ (11) cu umăr, în jurulcăruia se pot roti o bridă suport (12) şi o piesă (10) deînfiletare, poziţia unghiulară a bridei suport (12) fiinddeterminată de interacţiunea dintre profilulsuprafeţelor de contact ale bridei suport (12) şi nişteumeri ai unui şurub (13) de reglare înfiletat în piesa(10) de înfiletare şi poziţionat între nişte aripi laterale

A63B

(21) a 2007 00394 A0 ale bridei suport (12), de aceasta din urmă fiindprinsă rigid o placă-talpă (14) pentru acţionare, ope-rată cu piciorul operatorului. Revendicări: 3 Figuri: 5

(21) a 2007 00395 A0 (51) A63B 27/02 (2006.01) (22)08.06.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) NAKITAPRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22 Decembrie, nr. 150,Târgu-Mureş, RO (72) Cueşdeanu Lucian, str. Tofalău,nr. 678/A, cod 547530, Sângeorgiul de Mureş, RO (54)DISPOZITIV REGLABIL, PENTRU URCAT PE STÂLPI

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv reglabil, desti-nat urcării pe diverşi stâlpi, inclusiv cei ai liniilorelectrice aeriene. Dispozitivul conform invenţiei esteconstituit dintr-un corp (1) de care se fixează rigid unsuport (2) pentru picior şi o gheară fixă (3), faţă decorp (1) putând culisa o gheară (4) mobilă, care areun sector (a) dinţat în interacţiune cu un zăvor (5)mobil. Revendicări: 3 Figuri: 3

Page 13: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

14

Fig. 1

Fig. 1

A63G

(21) a 2007 00269 A2 (51) A63G 11/00 (2006.01) (22)18.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Fudulu Nicolae,str. 23 August, bl. F40, ap. 20, Giurgiu, RO (72) FuduluNicolae, str. 23 August, bl. F40, ap. 20, Giurgiu, RO (54)LEAGĂN-BALANSOAR PENTRU JOCUL COPIILOR ÎNAER LIBER

(57) Invenţia se referă la un leagăn-balansoar folositca mijloc de agrement în aer liber, pentru copii.Leagănul conform invenţiei este compus dintr-o plat-formă (1) confecţionată din lemn sau din metal, dis-pusă pe un stativ (2), în jurul unui ax (3) aflat lajumătatatea platformei (1) şi plasat orizontal, peambele braţe ale platformei (1) fiind prevăzute niştearcuri (5) lamelare simetrice, pe faţa inferioară a plat-formei (1), un capăt al arcului (5) lamelar fiind mon-tat prin îmbinare nituită, prin sudură sau cu ajutorulunor şuruburi (4), iar capătul liber fiind poziţionat lao distanţă de 220-250 mm de suprafaţa inferioară aplatformei (1), asigurând prin aceasta amortizareaşocului la impactul platformei (1) cu solul. Revendicări: 2 Figuri: 3

(21) a 2007 00269 A2

(21) a 2007 00195 A2 (51) A63K 3/04 (2006.01) (22)15.03.2007 (66) 17.05.2006 RO a 2006 00318 (41)30.10.2008//10/2008 (71) Galea Ioan Dorin, str. Spitalului,bl. 5, ap. 13, Arad, RO (72) Galea Ioan Dorin, str. Spitalului,bl. 5, ap. 13, Arad, RO (74) Agenţia de Proprietate"Labirint", str. Coriolan Petreanu, nr. 28, Arad (54)APARAT MODULAT MULTIFUNCŢIONAL, PENTRUSĂRITURI

(57) Invenţia se referă la un aparat modulat multi-funcţional, folosit pentru executarea unor sărituri întimpul pregătirilor, de preferinţă, ale unui sportivpeste, pe şi de pe un obstacol. Aparatul conforminvenţiei cuprinde un modul pentru executarea uneisărituri peste un obstacol, care este constituit dintr-uncadru cu două coloane (5) telescopice, verticale,fixate fiecare, la partea inferioară, într-un picior (1)care poate glisa într-un ghidaj în formă de coadă derândunică al unor tălpi (2) de susţinere rigidizate înpoziţia de lucru, prin intermediul unei tije (8) dis-tanţier, iar la partea superioară a coloanelor (5) fiinddispusă câte o patină care susţine o stinghie (4)mobilă, precum şi un alt modul pentru executareaunei sărituri pe şi de pe un obstacol, fiind alcătuitdintr-o platformă (7) dreptunghiulară, de aterizare,

(21) a 2007 00195 A2 susţinută de un suport (3) şi de două coloane (5) tele-scopice cu picior (1), care pot glisa într-un alt ghidajîn formă de coadă de rândunică, al altor tălpi (2) desusţinere. Revendicări: 5 Figuri: 16

Page 14: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

15

Fig. 1 Fig. 1

(21) a 2006 00850 A2 (51) B21D 22/26 (2006.01); B21D26/02 (2006.01); (22) 03.11.2006 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO (72) CiocanOvidiu, str. Domnească, nr. 71, bl. B, ap. 33, cod 800215,Galaţi, RO; Epureanu Alexandru, str. Lăpuşneanu, nr. 16,bl. B6, ap. 16, cod 800072, Galaţi, RO; Păunoiu Viorel, str.Basarabiei, nr. 144, bl. N3B, ap. 42, cod 800294, Galaţi,RO; Nicoară Dumitru, str. Regiment 11 Siret, nr. 50, bl. G1,ap. 56, cod 800302, Galaţi, RO; Banu Mihaela, str. Saturn,nr. 10, bl. B2, sc. 3, ap. 28, cod 800344, Galaţi, RO; DimaMircea, str. Regiment 11 Siret, nr. 48, bl. G2, ap. 54, Galaţi,RO (54) ECHIPAMENT PENTRU AMBUTISAREHIDRAULICĂ, RECONFIGURABIL

(57) Invenţia se referă la un echipament pentru ambu-tisare hidraulică reconfigurabil. Echipamentulconform invenţiei este constituit dintr-un corp (1)prevăzut cu o degajare (a) destinată poziţionăriisemifabricatului, în interiorul său fiind montată placade ambutisare reconfigurabilă, realizată dintr-un anu-mit număr de pini (2), asamblaţi într-o placă (3) deghidare, care permite deplasarea lor axială controlată,blocarea poziţiei pinilor (2), care conduce la mate-rializarea suprafeţei active a plăcii de ambutisare,realizându-se cu ajutorul unei răşini (4) ter-moreactive, turnată într-un spaţiu limitat la parteainferioară a corpului (1), de un capac (5), iar o placă(6) superioară a echipamentului, detaşabilă şi prevă-

(21) a 2006 00850 A2 zută cu un sistem (4) de blocare, constituie incinta încare este introdus, printr-un orificiu (b), agentulhidraulic cu rol de poanson, etanşarea fiind realizatăcu o garnitură (8) circumferenţială, reconfigurareaplăcii active constând în efectuarea unei delasăriaxiale controlate, cu o mărime bine determinată a fie-cărui pin (2) în parte şi în conservarea poziţiei obţi-nute în urma acestei deplasări, până la blocarea cuajutorul răşinii (4) termoreactive. Revendicări: 3 Figuri: 3

B23F

(21) a 2007 00254 A2 (51) B23F 21/12 (2006.01) (22)12.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Universitatea"Dunărea de Jos" din Galaţi, str. Domnească, nr. 47,cod 800008, Galaţi, RO (72) Cuzmin Ciprian, b-dulIndependenţei, nr. 8, bl. B1, sc. 1, ap. 4, cod 810011,Brăila, RO; Epureanu Alexandru, str. Lăpuşneanu, nr. 16,bl. B6, ap. 16, cod 800072, Galaţi, RO; Cuzmin Gheorghe,str. Independenţei, nr. 8, bl. B1, sc. 1, ap. 4, cod 810011,Brăila, RO; Banu Mihaela, str. Saturn, nr.10, bl. B2, sc. 3,ap. 28, cod 800344, Galaţi, RO; Marinescu Vasile, str.George Coşbuc, nr. 37, bl. C20, ap. 35, cod 800350, Galaţi,RO; Oancea Nicolae, str. Brăilei, nr. 48, bl. BR1C, sc. II,ap. 65, cod 800090, Galaţi, RO (54) FREZĂ-MELCMODUL, TOROIDALĂ, PENTRU PRELUCRAREA DAN-TURILOR CILINDRICE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE,CU DINŢI DREPŢI SAU ÎNCLINAŢI

(57) Invenţia se referă la o freză-melc cu care poatefi echipată o maşină-unealtă reconfigurabilă, pentruprelucrarea unei danturi cilindrice interioare şiexterioare, cu dinţi drepţi sau înclinaţi. Freza-melcconform invenţiei este formată dintr-un corp (1) pecare sunt realizaţi nişte dinţi dispuşi după o elice (2)toroidală, care au câte o faţă (b) plană de degajare, cematerializează un plan (PG) de generare înclinat faţăde axa corpului (1) cu un unghi (m) în care profilulevolvenţă al dinţilor este realizat prin rularea uneicremaliere (CG) generatoare, pe cercul de divizare alunei roţi generatoare imaginare, cu un centru (00) şio rază (T0), corespunzător modulului şi numărului dedinţi ai roţii generatoare imaginare, în planul (PG) de

(21) a 2007 00254 A2 generare, cremaliera (CG) generatoare fiind mate-rializată cu o sculă (SP) profilată, profilul (E) evol-venţă al dinţilor rezultând prin rularea sculei (SP) pecercul de divizare al roţii generatoare imaginare, ununghi (a) de aşezare principal fiind realizat printr-odetalonare (D) radială, în raport cu centrul (00) cer-cului de divizare în lungul dintelui, un unghi (a1) deaşezare lateral rezultând din variaţia grosimii dinteluigenerat prin rularea cremalierei (CG) generatoare pecercul de divizare. Revendicări: 1 Figuri: 6

Page 15: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

16

Fig. 1Fig. 1

B23G

(21) a 2006 00973 A2 (51) B23G 1/36 (2006.01) (22)13.12.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) UniversitateaTehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D. Mangeron, nr. 67,cod 700050, Iaşi, RO (72) Slătineanu Laurenţiu, str. Gr.Ureche, nr. 1, bl. Mărăcineanu, et. 4, ap. 13, cod 700023,Iaşi, RO; Coteaţă Margareta, Aleea Nucului, nr. 7, sc. B, et.4, ap. 18, cod 710133, Botoşani, judeţul Botoşani, RO;Sîrbu Vitalie, şoseaua Rediu, nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 6,ap. 26, Iaşi, RO; Munteanu Adriana, str. Gării, nr. 89, bl.C26, sc. A, et. 3, ap. 12, cod 705200, Paşcani, judeţul Iaşi,RO (54) DISPOZITIV PENTRU FINISAREA CANALELORELICOIDALE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru fini-sarea unui canal elicoidal, care este montat pe unstrung universal. Dispozitivul conform invenţiei estealcătuit dintr-o piesă suport (1), prevăzută cu un ale-zaj conic, de piesa suport (1) fiind sudată o prismă (2)care permite orientarea şi fixarea într-un suport port-cuţit (3) a unui strung universal, în interiorulalezajului conic din piesa suport (1) fiind rotit şi fixatîntr-o anumită poziţie unghiulară un dorn (4) conic,prevăzut cu o treaptă (a) sub formă de disc secţionatşi un disc (5) care se poate roti şi imobiliza într-opoziţie adecvată, împreună cu un subansamblu (11)

(21) a 2006 00973 A2 pentru rotirea unei perii (12) rotative, cu palete abra-zive, în acest fel devenind posibilă deplasarea cuavans mecanic a periei (12) în lungul axei de rotaţiea unui semifabricat (13). Revendicări: 2 Figuri: 2

(21) a 2007 00253 A2 (51) B23H 1/02 (2006.01); B23H1/04 (2006.01); (22) 12.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr. 111, cod 800201, Galaţi, RO (72)Tăbăcaru Valentin, str. Ştiinţei, nr. 15A, cod 800146, Galaţi,RO; Banu Mihaela, str. Saturn, nr. 10, bl. B2, sc. 3, ap. 28,cod 800344, Galaţi, RO; Marinescu Vasile, str.Constructorilor, nr. 20, bl. CS 5, ap. 12, cod 800352, Galaţi,RO; Maier Cătălina, str. Brăilei, nr. 88, bl. BR 5B, sc. 3,ap. 6, cod 800098, Galaţi, RO (54) SISTEM MODULAR DEDISPOZITIVARE EDM

(57) Invenţia se referă la un sistem modular pentrucentrarea şi fixarea electrozilor şi pieselor pe omaşină universală pentru prelucrarea prin eroziuneelectrică EDM. Sistemul conform invenţiei esteformat dintr-un dispozitiv portelectrod şi un dispozi-tiv portpiesă, dispozitivul portelectrod fiind conceputîn sistem modular, şi cuprinde un modul de bază (1),care se fixează pe un cap de lucru al unei maşini uni-versale şi cuprinde nişte module (2) portelectrodutilizate pentru centrarea şi fixarea unor electrozi dedimensiuni mici, cu formă geometrică simplă, şi niştemodule (3) portelectrod utilizate pentru centrarea şifixarea electrozilor de dimensiuni medii, cu formăgeometrică complexă, dispozitivul portpiesă fiind

(21) a 2007 00253 A2 conceput în sistem modular, dintr-un modul (16) debază, care se fixează pe o masă de lucru a maşiniiuniversale, şi o paletă (15) portpiesă, utilizată pentrucentrarea şi fixarea pieselor metalice de dimesiunimedii. Revendicări: 1 Figuri: 6

Page 16: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

17

Fig. 1

(21) a 2006 00974 A2 (51) B23H 1/02 (2006.01); G01N27/26 (2006.01); (22) 13.12.2006 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO (72) SlătineanuLaurenţiu, str. Gr. Ureche, nr. 1, bl. V Mărăcineanu, et. 4,ap. 13, Iaşi, judeţul Iaşi, RO; Anton Adrian Dan, sat Lişna,comuna Suharău, judeţul Botoşani, RO; CoteaţăMargareta, Aleea Nucului, nr.7, sc. B, et. 4, ap. 18, cod710133, Botoşani, judeţul Botoşani, RO ;Carp Iulia,şoseaua Bârnova, nr.110Bis, cod 700285, Iaşi, judeţul Iaşi,RO (54) DISPOZITIV PENTRU STUDIUL MICRO-PRELUCRABILITĂŢII PRIN EROZIUNE ELECTRICĂ

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru studiulmicroprelucrabilităţii prin eroziune electrică a unuimaterial electroconductor, pe baza criteriului canti-tăţii de material de prelevat din epruveta din materia-lul de studiat, de către o singură descărcare electricăde energie stabilită. Dispozitivul conform invenţieiare în componenţă un electrod-sculă (1), de formăparalelipipedică, ce prezintă o muchie activă recti-linie, obţinută prin intersectarea a două suprafeţeplane, care formează un unghi drept, identică con-structiv cu o muchie rectilinie a unei epruvete (8) deformă paralelipipedică, obţinută prin interesecţia adouă suprafeţe plane, care formează între ele un

(21) a 2006 00974 A2 unghi drept, muchia electrodului-sculă (1) fiind dis-pusă într-un plan perpendicular, pe muchia activărectilinie a epruvetei (8), din materialul a căruimicroprelucrabilitate prin electroeroziune se stu-diază, electrodul-sculă (1) fiind dispus într-o poziţieînclinată un unghi de 45/, cu ajutorul unei piese (5)suport, care prezintă un perete înclinat la 45/, în timpce epruveta (8) este fixată într-o menghină amplasatăpe o altă piesă (20), realizată tot din tablă îndoită la45/ şi dispusă pe o masă (22) care poate realizamişcări în plan orizontal după două direcţii reciprocperpendiculare. Revendicări: 3 Figuri: 3

B23H

(21) a 2006 00974 A2

(21) a 2006 00808 A2 (51) B23K 37/053 (2006.01) (22)23.10.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) AMARAD S.A.,Calea Aurel Vlaicu, nr.131-151, Arad, RO (72) Inventatorinedeclaraţi, *, RO (74) Cabinet de Proprietate IndustrialăS.I., str. Moise Dobosan, nr. 110, Timişoara (54) DISPOZI-TIV DE ALINIAT CONDUCTE

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru alinie-rea capetelor conductelor la locul de montaj, învederea sudării cap la cap a unor conducte de dia-metru mare. Dispozitivul pentru alinierea conduc-telor, conform invenţiei, este alcătuit dintr-un cadru(1) metalic, prevăzut cu trei role (2) de sprijin şi deghidare pe generatoarea conductei, un mâner (3), uncric (4) hidraulic ce este prevăzut, la fiecare capăt, cuun calup (5) pentru apăsare şi cu patru braţe (6)mobile, la capătul cărora sunt dispuse mai multebacuri (8), cu ajutorul cărora se realizează aliniereacelor două capete ale conductelor şi apăsarea pecircumferinţa acestora, prin intermediul unor nuturisau bile (9), presiunea necesară apăsării fiind urmă-rită cu ajutorul unui manometru (10). Revendicări: 3 Figuri: 3

Page 17: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

18

Fig. 1

B23K

(21) a 2006 00808 A2

(21) a 2006 00914 A2 (51) B23Q 3/00 (2006.01); B23K20/10 (2006.01); (22) 24.11.2006 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO (72) ApetreiLăcrămioara, str. Decebal, nr. 24A, bl. X 11, sc. A, parter,ap. 1, cod 700250, Iaşi, RO; Slătineanu Laurenţiu, str. Gr.Ureche, nr. 1, bl. Mărăcineanu, et. 4, ap. 13, cod 700023,Iaşi, RO; Munteanu Adriana, str. Gării, nr. 89, bl. C26, sc.A, et. 3, ap. 12, cod 705200, Paşcani, judeţul Iaşi, RO;Dodun Oana, str. Grigore Ureche, nr. 3, bl. Şonţu, ap. 12,cod 700023, Iaşi, RO (54) DISPOZITIV DEORIENTARE-FIXARE A SEMIFABRICATELOR LA PRE-LUCRAREA CU AJUTORUL ULTRASUNETELOR

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru orien-tarea şi fixarea unui semifabricat, în vederea prelu-crării cu ajutorul ultrasunetelor, prin folosirea uneisuspensii abrazive lichide. Dispozitivul conforminvenţiei este prevăzut cu o cuvă (1) în interiorulcăreia un semifabricat (2) este orientat şi fixat învederea realizării prelucrării cu ajutorul ultrasunete-lor, prin folosirea unei suspensii abrazive, solidari-zarea semifabricatului (2) cu cuva (1) şi, în acelaşitimp, a cuvei (1) cu o masă (5) a unei maşini deprelucrare, realizându-se prin intermediul unor cleme(6 şi 7) având forma literei "C", capetele clemelor (6şi 7) apăsând semifabricatul (2) prin folosirea unorpiese intermediare, la celelalte capete ale clemelor (6

(21) a 2006 00914 A2 şi 7) aflându-se nişte şuruburi (8 şi 9) a căror rotireconduce la solidarizarea unor tălpi (10 şi 11) cu masa(5) maşinii de prelucrare cu ajutorul ultrasunetelor. Revendicări: 1 Figuri: 1

(21) a 2007 00166 A2 (51) B25B 21/00 (2006.01) (22)02.03.2007 (30) 02.03.2006 FR 06 01870 (41)30.10.2008//10/2008 (71) LR Etanco, Parc Les Erables,Bâtiment 1 66 Route de Sartrouville, B.P. 49 78231, LePecq Cedex, FR (72) Lascroux Hubert, 6 Rue du Montonir,78440, Gargenville, FR; Mariel Philippe, 42 Avenue deConflans, 78260, Acheres, FR (74) Euroressources S.R.L,str. Ion Creangă, nr. 4, ap. 6, 551017, Mediaş, judeţul Sibiu(54) APARAT SEMIAUTOMAT, PENTRU ÎNŞURUBAREAELEMENTELOR DE FIXARE

(57) Aparatul semiautomat pentru înşurubarea ele-mentelor de fixare, conform invenţiei, cuprinde omagazie, un distribuitor în care intră extremitateainferioară a magaziei şi un puţ de înşurubare situat înaxul tijei de înşurubare al unei maşini de înşuru-bat/deşurubat susţinută de un cărucior mobil, îndirecţie verticală. Distribuitorul cuprinde o structurăoscilantă, care înconjoară extremitatea inferioară amagaziei şi care pivotează în jurul unui ax vertical.Această structură cuprinde, în partea sa anterioară,două protuberanţe (P1-P2) decalate în înălţime şicare se suprapun parţial, în maniera de a delimita unpasaj oblic, prin care corpul (2) elementelor de fixare(1) poate trece. Revendicări: 17 Figuri: 18

Page 18: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

19

Fig. 6

Fig. 1

(21) a 2007 00166 A2

(21) a 2008 00366 A0 (51) B27K 3/32 (2006.01); C09D5/18 (2006.01); C09K 21/02 (2006.01); (22) 19.05.2008(41) 30.10.2008//10/2008 (71) SETICO S.R.L., str.Câmpului, nr. 62, Timişoara, RO (72) Florita Şerban MihaiConstantin, str. Nicolae Leonard, nr. 10A, bl. B15, ap. 11,cod 300493, Timişoara, RO; Florita Corina Eugenia, str.Nicolae Leonard, nr.10A, bl. B15, et. 2, ap. 11, cod 300493,Timişoara, RO (54) SOLUŢIE IGNIFUGĂ, FUNGICIDĂ,INSECTICIDĂ ŞI CRIOSCOPICĂ, PENTRU TRATAREALEMNULUI, ŞI PROCEDEU CONTINUU PENTRU OBŢI-NEREA ACESTEIA

(57) Invenţia se referă la o soluţie ignifugă, fungicidăşi insecticidă, pentru tratarea materialelor combusti-bile, din lemn, din domeniul construcţiilor civile şiindustriale, şi la un procedeu de obţinere a acesteia.Soluţia conform invenţiei este o soluţie apoasăcoloidală, care are în compoziţie silicat de sodiu, for-miat de sodiu, carbonat de sodiu, silicat de calciu,silicat de sodiu şi silice coloidală, şi are un conţinutde substanţă uscată de 35...55%, o densitate de1,420...1,480 kg/mc, pH între 10,5...13 şi o viscozi-tate dinamică, la 20/C, de 700...800 mPas. Revendicări: 7

B28B

(21) a 2005 00970 A2 (51) B28B 1/50 (2006.01); C04B38/00 (2006.01); (22) 21.11.2005 (41) 30.10.2008//10/2008(71) DAMIPROD S.R.L., str. Octavian Goga, nr. 59, Teiuş,judeţul Alba, RO (72) Halalai Dănuţ Emil, str. OctavianGoga, nr. 59, Teiuş, judeţul Alba, RO; Halalai Mirel Vasile,str. Clujului, nr. 49, Teiuş, judeţul Alba, RO (74) CabinetN.D. Gavril S.R.L., str. Ştefan Negulescu, nr. 6A, sector 1,cod 71237, Bucureşti (54) INSTALAŢIE PENTRUPRODUCEREA SPUMEI MECANICE

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru produce-rea spumei mecanice, în vederea obţinerii betonuluicelular fără autoclavizare, folosit la stingerea incen-diilor, precum şi în activităţile de spălări industriale.Instalaţia conform invenţiei este prevăzută cu un grup(A) de elemente de preparare-aerare, alimentat de lao pompă (1) aflată în legătură cu un filtru (2), unrobinet (3) de traseu cu bilă, o diafragmă (4) pentrureglarea debitului de lichid, o supapă (5) de sens unicşi un robinet (6) general, care poate fi scurtcircuitatcu ajutorul unei electrovalve (7), grupul (A) de ele-mente de preparare-aerare fiind alimentat şi de la uncompresor (9) de aer, prin intermediul unui robinet(10) de reglare a debitului de aer, al unui regulator(11) de presiune şi al unei supape (12) de sens unic,controlul presiunilor fiind asigurat de nişte mano-

(21) a 2005 00970 A2 metre (13, 14 şi 15), iar spuma mecanică produsă îngrupul (A) de elemente de preparare-aerare esteacumulată într-un corp (16) de distribuţie-preparareşi distribuită cu ajutorul unor robineţi (17 şi 18). Revendicări: 3 Figuri: 2

Page 19: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

20

Fig. 1 Fig. 1

B63H

(21) a 2007 00285 A2 (51) B63H 25/12 (2006.01); B63H25/46 (2006.01); (22) 11.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Damian Stelian, str. Izvorul Rece, nr. 1, cod 725300,Gura Humorului, RO (72) Damian Stelian, str. Izvorul Rece,nr. 1, cod 725300, Gura Humorului, RO (54) APARATPENTRU DIRECŢIONAREA AERONAVELOR ŞIVAPOARELOR

(57) Invenţia se referă la un aparat pentru direcţio-narea cu sau fără funcţionarea unui sistem în sinecunoscut, în plan vertical sau în plan orizontal, a uneiaeronave, sau în plan orizontal, a unui vapor. Apa-ratul conform invenţiei va fi un al doilea sistem dedirecţionare a aeronavelor, poate fi folosit singur sauîmpreună cu sistemul existent şi realizează direc-ţionări pe orizontală, fără ca aeronava să se încline,este alcătuit dintr-o sursă centralizată de fluid subpresiune, care poate fi un compresor (A) sau o turbo-suflantă (D) aflată în legătură, printr-o conductă (1),cu două unităţi (B şi C), de distribuţie şi dirijare afluidului, pentru direcţionarea pe orizontală şi, res-pectiv, pentru direcţionarea pe verticală, către nişteajutaje (6...17) poziţionate, direcţionate, orientate şigrupate în aşa fel încât, prin acţionarea concomitentăa lor cu fluid sub presiune, comprimat, se realizează

(21) a 2007 00285 A2 cupluri de forţe care acţionează asupra unei aeronave(42), ceea ce conduce la naşterea unor cupluri(18...29) de forţe, astfel încât se realizează niştedirecţionări (30...35) comandate. Revendicări: 5 Figuri: 10

(21) a 2007 00293 A2 (51) B64C 30/00 (2006.01) (22)26.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Modoran Novac,sat Fratoştiţa, cod 205304, Filiaşi, RO (72) ModoranNovac, sat Fratoştiţa, cod 205304, Filiaşi, RO (54) AVIONSUPERSONIC, CU PRIZE DE AER MOBILE

(57) Invenţia se referă la un avion supersonic prevă-zut cu nişte prize de aer, destinat să execute misiunimilitare. Avionul conform invenţiei are în com-ponenţă un canal (7) de presiune, cu secţiune aerodi-namică, un angrenaj (11) cu cremaliere, precum şidouă prize (10) de aer mobile, laterale, canalul (7) depresiune având în secţiune o formă circulară şi fiinddispus transversal în raport cu un compresor (6) cucare este în comunicaţie, între un fuzelaj (1) şi cana-lul (7) de presiune fiind prevăzute două dispozitive(9) de mare rezistenţă, care comunică între ele şi cupartea din afară a fuzelajului (1), suprafeţele inte-rioare ale dispozitivelor (9) fiind netede, prelucratetehnologic, pentru amplasarea prizelor (10) de aerlaterale, acestea din urmă fiind prevăzute cu câte unangrenaj (11) cu cremaliere cu dantură dreaptă, carese angrenează cu o roată (12) dinţată, cilindrică, dis-pusă central în canalul (7) de presiune. Revendicări: 7 Figuri: 4

(21) a 2007 00293 A2

Page 20: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

21

Fig. 1 Fig. 2

(21) a 2004 00596 A2 (51) B65D 88/64 (2006.01) (22)30.06.2004 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Amuza Daniel,sat Silişte, comuna Lucieni, judeţul Dâmboviţa, RO (72)Amuza Daniel, sat Silişte, comuna Lucieni, judeţulDâmboviţa, RO (54) APARAT PENTRU CURĂŢATREZERVOARE

(57) Invenţia se referă la un aparat pentru curăţareade reziduuri a unui rezervor. Aparatul conforminvenţiei are în componenţă un melc (1) antrenat deun motor (2) hidraulic, fixat cu nişte suporturi (3) deprindere, pe o conductă (4), precum şi nişte conducte(5 şi 6) pentru circulaţia uleiului hidraulic, un corp(7) de manevrare şi o altă conductă (8) cuplată cuconducta (4) amintită şi cu o altă conductă (10), unmelc (9) flexibil şi un alt motor (11) hidraulic, fixatprin alte suporturi (12), în conducta (10) amintită, şialimentat cu ulei hidraulic, prin alte conducte (13 şi14), un agregat (16) mobil, prevăzut cu o pompă (17)hidraulică şi un motor (18) termic, nişte articulaţii(19) flexibile, pentru cuplarea conductelor (4, 8 şi10), şi un dispozitiv (20) de sprijin al melcului (9)flexibil. Revendicări: 1 Figuri: 1

(21) a 2004 00596 A2

B65G

(21) a 2007 00155 A2 (51) B65G 69/22 (2006.01) (22)26.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) PROFILUX S.A.,b-dul Iancu de Hunedoara, nr. 33, ap. 4, sector 1,cod 011733, Bucureşti, RO (72) Mircea Ioan, str.Cerealelor, nr. 47A, Corabia, judeţul Olt, RO; CealâcuPetre, str. Mirceşti, nr. 62, Corabia, judeţul Olt, RO (54)SISTEM DE DESCĂRCARE A AUTOCAMIOANELOR CUELECTROPALAN

(57) Invenţia se referă la un sistem pentru descărca-rea unui container sau a unui camion în care marfaîncărcată este înmagazinată în cutii sau în baloturi,precum şi pentru transportul şi depozitarea acestora,cu ajutorul unor paleţi, într-un depozit. Sistemul con-form invenţiei cuprinde un electopalan (1) de careeste legat un palet de depozitat şi care este direc-ţionat, prin intermediul unei comenzi manuale, cătreo rampă (3) de descărcare, formată dintr-un cărucior(13) de transport, manevrat cu ajutorul unui troliu(14) manual, la urcare, rampa (3) fiind executată caun plan înclinat. Revendicări: 1 Figuri: 2

(21) a 2007 00155 A2

Page 21: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

22

C01F

(21) a 2007 00295 A2 (51) C01F 11/18 (2006.01) (22)27.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) RODMIREXPERT S.R.L., str. b-dul Octavian Goga, nr.23, bl. M106,sc. 5, ap. 150, sector 3, Bucureşti, RO (72) CăpăţConstantin, str. Făgăraş, nr. 38, ap. 1, sector 6, Bucureşti,RO; Udrea Ion, intrarea Vasile Păun, nr. 5, ap. 12, sector5, Bucureşti, RO; Măntescu Octavian Mircea, aleea MireaMioara Luiza, nr. 5, bl. 6, sc. 1, ap. 57, sector 4, Bucureşti,RO; Moroianu Sofia, aleea Lunca Siretului, nr. 10, bl.M45B, sc. 1, ap. 15, sector 6, Bucureşti, RO; Udrea Elinor,intrarea Vasile Păun nr. 5, et. 5, ap. 12, sector 5, Bucureşti,RO; Manea Gianina Mariana, str. Doamna Ghica, nr. 30, bl.11, sc. 2, ap. 60, sector 2, Bucureşti, RO (54) PARTICULEDE CARBONAT DE CALCIU ŞI PROCEDEU DEOBŢINERE A ACESTORA

(57) Invenţia se referă la particule de carbonat decalciu şi la un procedeu de obţinere a acestora dinhidroxid de calciu rezultat ca produs secundar, lafabricarea acetilenei. Particulele de carbonat de cal-ciu, conform prezentei invenţii, au formă sferică şidimensiuni între 2-6 :m, din care 72% au diametrulîntre 3-4 :m, şi o concentraţie în carbonat de calciude 99,1%. Procedeul de obţinere, conform invenţiei,constă în solubilizarea şlamului de hidroxid de calciuîntr-o soluţie de sare de amoniu în exces, aleasă, depreferinţă, dintre clorură, bromură, azotat şi acetat,urmată de carbonatare cu CO2 sau cu un amestec deCO2-aer, la un raport molar de min 1/6 şi o vitezăspaţială de 100-200 h-1. Revendicări: 7 Figuri: 2

(21) a 2007 00283 A2 (51) C06B 31/02 (2006.01); C06B31/28 (2006.01); (22) 23.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Electromecanica Ploieşti S.A., şoseauaPloieşti-Târgovişte, Km 8, Ploieşti, RO (72) ConstantinescuDinu, b-dul Bucureşti, nr. 20, bl. 3D, sc. 3, et. 3, ap. 16,Ploieşti, RO; Burdea Tamara, str. Ctin Brâncuşi, nr. 11, bl.D16, ap. 183, sector 3, Bucureşti, RO; Coman Cristian, str.Rubinelor, nr. 15, Ploieşti, RO; Enache Vasile, str.Mărăşeşti, nr. 245, bl. 5C, sc. A, et. 2, ap. 8, Ploieşti, RO;Rădulescu Marius, str. Carol Davila, nr. 18, bl. 120D, sc. B,ap. 30, Ploieşti, RO (54) COMPOZIŢIE PIROTEHNICĂPENTRU APRINDEREA ŞI MODERAREA ARDERIIMOTOARELOR DUBLU BAZĂ

(57) Invenţia se referă la o compoziţie pirotehnică,pentru aprinderea şi moderarea arderii motoarelordublă bază. Compoziţia pirotehnică, conform inven-ţiei, este constituită din: substanţe oxidante, cum ar fiazotatul de sodiu, azotatul de amoniu, azotitul desodiu, azotatul de bariu, peroxidul de bariu, azotatulde potasiu, percloratul de potasiu, cromatul de bariu;substanţe combustibile şi moderatoare ale procesuluide ardere, cum ar fi pulberea de magneziu sau aliajede magneziu, pulberea de aluminiu, sulf şi lianţi, şimateriale cu rol tehnologic, cum ar fi răşina fenolfor-maldehidică, etilceluloza, dioctilftalatul, diatomita şiferosiliciul. Revendicări: 1

(21) a 2008 00391 A0 (51) C07C 29/76 (2006.01); C07C29/00 (2006.01); (22) 28.05.2008 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Andrei Marian, şoseaua Colentina, nr. 87, bl. 87, sc. A,ap. 22, sector 2, cod 021166, Bucureşti, RO; RaduConstantin, str.Virgil Pleşoianu, nr. 24, sector 1, cod011527, Bucureşti, RO (72) Andrei Marian, şoseauaColentina, nr. 87, bl. 87, sc. A, ap. 22, sector 2, cod021166, Bucureşti, RO; Radu Constantin, str. VirgilPleşoianu, nr. 24, sector 1, cod 011527, Bucureşti, RO (54)PROCEDEU PENTRU PURIFICAREA FAZEIGLICERINICE REZULTATE DE LA SINTEZABIODIESELULUI, PRIN TRANSESTERIFICAREAGLICERIDELOR ÎN CATALIZA BAZICĂ

(57) Prezenta invenţie se referă la un procedeu pentrupurificarea fazei glicerinice rezultate de la sintezabiodieselului, cu aplicabilitate în industria chimică,farmaceutică, cosmetică şi alimentară. Procedeulconform invenţiei constă în percolarea fazei gliceri-nice rezultate de la sinteza biodieselului, printr-unulsau mai multe straturi de răşini schimbătoare de ionide tipul cationit macroporos, puternic acid, dispuse înaparat de tip coloană, la temperaturi de 50...120/C,viteze volumare de 0,5...3,5 h-1 şi alcalinităţi alealimentării de 0,1...0,7 mg NaOH/g glicerină brută,realizate prin recircularea unei părţi a efluentuluideionizat în alimentare, pentru micşorarea alcalini-tăţii fazei glicerinice, după care glicerina brută astfelprelucrată este supusă unei curgeri ascendente încoloana respectivă. Revendicări: 4

(21) a 2008 00417 A0 (51) C07D 337/10 (2006.01) (22)03.06.2008 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Universitatea deMedicină şi Farmacie "Carol Davila", str. Dionisie Lupu,nr. 37, sector 1, cod 020021, Bucureşti, RO (72) StecozaCamelia Elena, str. Mămulari, nr. 4, bl. C2, sc. 1, ap. 13,sector 3, cod 030772, Bucureşti, RO; Chiriţă IleanaCornelia, şoseaua Colentina, nr. 2A, bl. 3, sc. A, et. 6, ap.26, sector 2, Bucureşti, RO; Căproiu Miron Teodor, aleeaBăiuţ, nr. 13, bl. A34, sc. A, et. 3, ap. 12, sector 6,cod 061956, Bucureşti, RO; Drăghici Constantin, b-dulTimişoara, nr. 49, bl. C6, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 6,Bucureşti, RO; Chifiriuc Mariana Carmen, str. Tuzla, nr. 1,bl. 11, sc. B, et. 4, ap. 56, sector 2, Bucureşti, RO; IlieCorina, str. Valea Argeşului, nr. 3, bl. D11, sc. E, et. 2,ap. 46, sector 6, Bucureşti, RO (54) DERIVAŢI DE 6, 11-DIHIDRODIBENZO(b, e)TIEPIN-5, 5-DIOXID ŞI PROCE-DEU DE PREPARARE A ACESTORA

(57) Invenţia se referă la derivaţi de 6,11-dihidrodi-benzo[b, e]tiepin-5,5-dioxid cu activitate microbiană,la un procedeu de preparare a acestora şi la compuşiintermediari, din procedeul de preparare, precum şi lacompoziţii farmaceutice care conţin aceşti derivaţi.

Page 22: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

23

Derivaţii conform invenţiei au formula generală:

în care R poate fi -H sau grupă -CH3 şi R' poate fialchil normal sau ramificat, cicloalchil, alchenil,alchinil, aralchil, aril nesubstituit, mono- sau poli-substituit cu radicali alchil, aralchil, acil, alcoxi, halo-geni, -NO2, -NH2, heterociclu cu N, S, O, alchil- şialchenil- heterociclu cu N, S, O. Revendicări: 7

(21) a 2006 00599 A2 (51) C07K 14/78 (2006.01) (22)27.07.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) InstitutulNaţional de Cercetare Dezvoltare Textile Pielărie -Sucursala Institutul de Cercetări Pielărie Încălţăminte, str.Ion Minulescu, nr. 93, sector 3, cod 031215, Bucureşti, RO(72) Ţârlea Maria Marcela, str. Ion Câmpineanu, nr. 9,ap. 13, et. 5, sector 1, Bucureşti, RO; Szebeni Gheorghe,oraş Săcele, Braşov, RO; Razec Iosif, str. Molidului, nr. 19,bl. B31, ap. 10, cod 500195, Braşov, RO; Razec Maria, str.Molidului, nr. 19, bl. B 31, ap. 10, cod 500195, Braşov, RO(54) PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE DE VALORIFICARE ADEŞEULUI ŞERUITURĂ DE BOVINE, REZULTAT DINPROCESUL DE PRELUCRARE A PIEILOR DE BOVINE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de prelucrare adeşeurilor rezultate de la prelucrarea pieilor bovine,şi anume, a şeruiturii de bovine, şi la o instalaţiepentru aplicarea procedeului. Procedeul conforminvenţiei constă în aceea că se tratează şeruitura debovine, sub agitare, cu 7...7,5% sulfat de amoniu,timp de 4...5 h, după care şeruitura decalcificată sehidrolizează în mediu neutru sau în mediu acid, timpde 10 h, cu încălzire la 100...125/C, obţinându-se înfinal un amestec bifazic, în care stratul superior esteconstituit din grăsimea din şeruitură (seu), iar stratulinferior este un hidrolizat de colagen. Revendicări: 7 Figuri: 1

C09K

(21) a 2007 00272 A2 (51) C09K 17/00 (2006.01); C05F11/00 (2006.01); (22) 19.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Domuţa Cornel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, 410033,Oradea, RO; Ciobanu Gheorghe, str. Călugăreni, nr. 13, bl.V5, sc. C, ap. 30, 410403, Oradea, RO; Bara Vasile, str.Haţegului, nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO; ŞandorMaria, str. Islazului, nr. 2, cod 410087, Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C, ap.30, cod 410403, Oradea, RO; Şcheau Viorel, str. LouisPasteur, nr. 139, bl. Z4, ap. 9, cod 410154, Oradea, RO;Domuţa Cristian Gabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod410033, Oradea, RO; Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian,nr. 1, ap. 21, Oradea, judeţul Bihor, RO; Bara Lucian, str.Haţegului, nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO; BaraCamelia, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO;Sabău Nicu Cornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048,Oradea, RO; Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl. C5, ap.51, cod 410298, Oradea, RO; Samuel Alina, str. Rovine,nr. 14, cod 410027, Oradea, RO; Jurcuţ Cornel, str.Meşteşugarilor, nr. 91/A, bl. X186, et. 4, ap. 17,cod 410278, Oradea, RO; Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr.18, cod 410251, Oradea, RO (72) Domuţa Cornel, ParculTraian nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO; CiobanuGheorghe, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C, ap. 30, cod410403, Oradea, RO; Bara Vasile, str. Haţegului, nr. 30C,cod 410257, Oradea, RO; Şandor Maria, str. Islazului, nr. 2,cod 410087, Oradea, RO; Ciobanu Cornelia, str.Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C, ap. 30, cod 410403,Oradea, RO; Şcheau Viorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl.Z4, ap. 9, cod 410154, Oradea, RO; Domuţa CristianGabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea,RO; Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,Oradea, judeţul Bihor, RO; Bara Lucian, str. Haţegului,

(21) a 2007 00272 A2 nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO; Bara Camelia, str.Haţegului, nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO; Sabău NicuCornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048, Oradea,RO; Borza Ioana, str. Sovata, nr.54, bl.C5, ap.51,cod 410298, Oradea, RO; Samuel Alina, str. Rovine, nr.14,cod 410027, Oradea, RO; Jurcuţ Cornel, str.Meşteşugarilor, nr.91/a, bl. X 186, et.4, ap.17, cod 410278,Oradea, RO; Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18,cod 410251, Oradea, RO (54) TEHNOLOGIE DEAMELIORARE A SOLURILOR ERODATE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de ameliorarea solurilor erodate. Procedeul conform invenţieiconstă în însămânţarea (înfiinţarea) pe un sol erodata unui amestec format fie din lupin şi ovăz, fie dinsecară şi rapiţă, în funcţie de zonă, urmată derecoltarea îngrăşământului şi păstrarea masei verzi pesolul erodat între 5 şi 10 zile, după care se cultivă pesolul respectiv trifoi, ierburi perene sau lucernă. Revendicări: 1

Page 23: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

24

C10L

(21) a 2008 00314 A0 (51) C10L 5/02 (2006.01); C10L5/48 (2006.01); (22) 23.04.2008 (41) 30.10.2008//10/2008(71) ERMO-Exploatarea Resurselor Minerale OlteniaS.R.L., Aleea Muncii, nr. 1, bl. H1, sc. 7, ap. 2, cod 215200,Motru, RO (72) Toth Blaga Petru, Aleea Muncii, nr.1, bl.H1, sc. 7, ap. 2, Motru, RO; Preda Iulian, str. Murelor, nr. 4,bl. P1, sc. F, et. 4, ap. 120, Cartier Tomis Nord, Constanţa,RO; Bold Octavian Valerian, Aleea Poporului, bl. 3, sc. 3,ap. 31, Petroşani, RO; Nica Toma, b-dul Trandafirilor, nr.14, bl. 2, sc. 1, ap. 8, Motru, RO (54) PROCEDEU ŞI FLUXTEHNOLOGIC DE BRICHETARE FĂRĂ LIANT A UNORCOMBUSTIBILI SOLIZI FOSILI ŞI DEŞEURI VEGETALECOMBUSTIBILE, INCLUSIV A AMESTECURILORACESTORA

(57) Invenţia se referă la un procedeu de brichetare acărbunilor inferiori, în vederea obţinerii unui com-bustibil solid, de uz casnic, sub formă de brichete.Procedeul conform invenţiei constă în aceea că seamestecă până la omogenizare lignit cu deşeu alcalin,rezultat în urma extragerii alcaline a acizilor humicidin lignit, raportul lignit:deşeu alcalin fiind de 3:1până la 7:1, şi cu o parte, raportată la lignit, materialvegetal combustibil, după care amestecul obţinut seusucă până la umiditatea higroscopică a lignitului şise presează sub formă de brichete, în matriţe deforma dorită. Revendicări: 1

(21) a 2007 00290 A2 (51) C23C 2/06 (2006.01) (22)26.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) UZINSIDERENGINEERING S.A., str. Smârdan, nr. 2, cod 800701,Galaţi, RO (72) Boiciuc Silviu Radu, str. Regiment 11 Siret,nr. 29, bl. C21, ap. 53, cod 800311, Galaţi, RO; PredaAdriana, aleea Mercur, bl. V5, ap. 23, cod 800031, Galaţi,RO; Boiciuc Simona Asiza, str. Regiment 11 Siret, nr. 29,bl. C21, ap. 53, cod 800311, Galaţi, RO; Horia Silvica, str.Tufănelelor, nr. 4, Galaţi, RO; Onea Iulian, str. Mioriţei,nr. 4, bl. B14, sc. 3, ap. 45, cod 800446, Galaţi, RO (54)PROCEDEU DE ZINCARE TERMICĂ DIN BĂI MICRO-ALIATE CU NICHEL

(57) Invenţia se referă la un procedeu de zincaretermică a benzilor de oţel, de tip oţel carbon, laminatela rece, pentru ambutisare. Procedeul conform inven-ţiei constă în aceea că baia de zinc se microaliază cupulbere de nichel, cu granulaţia de 50...100 :m, pânăla o concentraţie optimă de 0, 11%, la temperatura de455+/-5/C, banda trecându-se prin baie cu o viteză detrecere corespunzătoare unei durate de menţinere aunei porţiuni de bandă în baia de zincare de circa 90s, urmată de răcirea benzii zincate cu aer. Revendicări: 1 Figuri: 3

(21) a 2008 00352 A0 (51) D06M 10/02 (2006.01); D06M14/34 (2006.01); (22) 13.05.2008 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi,aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41/A, cod 700487, Iaşi, RO(72) Totolin Marian, str. Bucium, nr. 17, bl. B1, sc. C, et. 4,ap. 13, cod 700266, Iaşi, RO; Ioanid Emil Ghiocel, str.Sărăriei, nr. 43, cod 700387, Iaşi, RO; Neamţu Iordana, str.Theodor Pallady, nr. 8, sc. B, et. 3, ap. 9, cod 700454, Iaşi,RO (54) PROCEDEU DE CONSERVARE A HÂRTIEI

(57) Invenţia se referă la un procedeu neinvaziv deconservare a hârtiei, prin crearea unei bariere protec-toare eficiente împotriva factorilor de degradareambientali, cum ar fi: umiditatea, radiaţiile UV, caresă nu altereze aspectul sau să distrugă fizic sau meca-nic hârtia de conservat. Procedeul de conservare ahârtiei, conform invenţiei, constă în tratarea hârtiei înplasmă de înaltă frecvenţă, creată într-un reactor desticlă Pyrex, ca urmare a descărcării realizată întredoi electrozi dispuşi pe peretele exterior al reactoru-lui, conectaţi capacitiv la o sursă de înaltă frecvenţă,ce operează la frecvenţa de 1,2 MHz şi transmite oputere de 200 W în descărcare, la temperatura de35-40/C, în atmosferă de aer rarefiat, la presiunea

(21) a 2008 00352 A0 parţială de 0,133 mbar, într-o primă fază, tratareafăcându-se timp de 3-20 s, pentru activarea plasmei,în a doua fază introducându-se în reactor acrilat demetil, sub formă de vapori, degajaţi dintr-un vas dealimentare racordat la reactor, debitul fiind reglat ast-fel încât presiunea totală în reactor să fie de 0,399 mbar, durata de tratare fiind de până la 600 s,timp în care cantitatea de acrilat din vasul de alimen-tare se consumă, moment în care se întrerupe des-cărcarea, proba de hârtie fiind plasată într-un exicatorde vid, pentru a evita procesul de îmbătrânirespontană, ca urmare a tratamentului în plasmă. Revendicări: 3

Page 24: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

25Fig. 1

Fig. 1

(21) a 2007 00280 A2 (51) E04C 2/288 (2006.01); E04B2/96 (2006.01); E04B 2/88 (2006.01); (22) 20.04.2007 (66)01.03.2007 RO a 2007 00157 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Zahiu Niculae, str. Cluj, nr. 69, sector 1, Bucureşti, RO(72) Zahiu Niculae, str. Cluj, nr. 69, sector 1, Bucureşti, RO(54) PANOU CU STRUCTURĂ METALICĂ, PENTRUFAŢADE

(57) Invenţia se referă la un panou cu structurămetalică, prefabricat, pentru faţade de construcţiicivile şi industriale. Panoul conform invenţiei arenişte grinzi (1 şi 2) orizontale, pe care sunt fixatenişte profile "U" (3 şi 4) longitudinale, în profilele"U" (3 şi 4) longitudinale sunt fixate capetele unorstâlpi (6 şi 7) verticali şi ale unor montanţi (8) verti-cali echidistanţi, grinzile (1 şi 2) orizontale şi stâlpii(6 şi 7) verticali au o structură (A) tip cheson, reali-zată dintr-un element (a) din profil "U" şi un element(b) din profil "C", elementele (a şi b) putând fi prevă-zute cu nişte nervuri (n) de rigidizare, montanţii (8)verticali echidistanţi pot avea o structură (A) tipcheson sau pot fi realizaţi dintr-un element (B) dinprofil de oţel laminat la rece, care are o porţiune (c)centrală înclinată cu un unghi ", care se continuă cunişte porţiuni (d) verticale racordate la nişte tălpi

(21) a 2007 00280 A2 (e) orizontale, care sunt racordate la nişte părţi (f)verticale de închidere, continuate cu nişte aripi (g) derigidizare paralele cu tălpile (e) orizontale, unghiul "de înclinare a porţiunii (c) centrale poate avea valoricuprinse între 30...40/C. Revendicări: 9 Figuri: 9

E04H

(21) a 2007 00196 A2 (51) E04H 6/16 (2006.01) (22)15.03.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Roşca Vasile,str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 6, sc. D, ap. 34,cod 420018, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO (72)Roşca Vasile, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 6, sc. D,ap. 34, cod 420018, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO(54) CARUSELUL MAŞINILOR

(57) Invenţia se referă la o instalaţie de tip carusel,pentru parcarea pe verticală a unor autoturisme.Caruselul conform invenţiei este alcătuit dintr-ostructură spaţială metalică, de tip roată de bicicletă,prevăzută cu nişte obezi (1 şi 2) casetate metalice,exterioară şi interioară, ancorate cu ajutorul unorcabluri (3) flexibile, realizate din oţel, de un butuc (6)central, fixat de un ax (12) principal, care se sprijinăpe nişte suporturi (7) metalice, de obezi (1 şi 2) fiindarticulate nişte nacele (5), pentru stocarea auto-turismelor, iar obezile (1 şi 2) sunt rotite prin inter-mediul unor reductoare (11) cuplate între eleprintr-un ax (10) cardanic, de către un motor (9) elec-tric, nişte roţi dinţate ale reductoarelor (11) antrenândnişte şine (15) de rulare de tip cremalieră, fixate deobezi (1 şi 2), toate comenzile fiind automate şiasistate de către un calculator. Revendicări: 5 Figuri: 15

(21) a 2007 00196 A2

Page 25: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

26

Fig. 1Fig. 1

E21B

(21) a 2006 00844 A2 (51) E21B 17/08 (2006.01) (22)03.11.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) UniversitateaTehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D. Mangeron, nr. 67,cod 700050, Iaşi, RO (72) Ştirbu Cristel, str. Ţepeş Vodă,nr. 3, bl. V2, sc. B, et. 3, ap. 3, cod 700310, Iaşi, RO;Grigoraş Ştefan, str. Ţepeş Vodă, nr. 3, bl. V2, sc. B, et. 1,ap. 4, cod 700310, Iaşi, RO (54) ÎMBINARE CU MUFĂDETAŞABILĂ, PENTRU MATERIAL TUBULAR

(57) Invenţia se referă la o îmbinare pentru un mate-rial tubular, folosit în industria extractivă a petroluluişi a gazelor naturale. Îmbinarea conform invenţieieste compusă din două cepuri de fileturi tronconice,constituite la nişte capete adiacente a două ţevi (1), şio mufă (2) detaşabilă, filetată interior cu un acelaşifilet, dispus pe câte o suprafaţă tronconică, etanşareafiind realizată pe nişte flancuri active, prin geometriaproprie a filetului conic, pe nişte suprafeţe (a şi b) decontact, în partea de vârf a cepurilor, precum şi cuajutorul a două inele (3) de etanşare, din teflon armat. Revendicări: 5 Figuri: 3

(21) a 2006 00844 A2

(21) a 2008 00078 A2 (51) E21B 47/01 (2006.01); E21B47/06 (2006.01); (22) 27.07.2006 (30) 28.07.2005 US60/595, 694 (41) 30.10.2008//10/2008 (86) EP 20/06/00727.07.2006 (87) WO 2007/017128 15.02.2007 (71)Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89, Nl-2514Jg, Hague, NL (72) Popilian Constantin, Schlumberger, 5253 Avenue Sw, T2p 0g4, Calgary, Alberta, CA; CadereDimitri, Etudes et Productions Schlumberger, 1, Rue HenriBecquerel, F-92142, Clamart Cedex, FR; Wiese Jacques,Etudes et Productions Schlumberger 1, Rue HenriBecquerel, 92142, Clamart Cedex, FR; Ostiz Jean-Claude,Etudes et Productions Schlumberger, 1, Rue HenriBecquerel, 92142, Clamart Cedex, FR; Veneruso Anthony,Etudes et Productions Schlumberger, 1, Rue HenriBecquerel, 92142, Clamart Cedex, FR (74) ROMINVENTS.A., str. Ermil Pangratti, nr. 35, sector 1, Bucureşti (54)APARAT ŞI METODĂ PENTRU MONITORIZAREA UNEIGĂURI DE SONDĂ LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ

(57) Invenţia se referă la un aparat pentru monitori-zarea presiunii şi/sau a temperaturii fluidelor dintr-ogaură de sondă, destinat a fi utilizat în condiţii detemperatură ridicată. Aparatul conform invenţiei esteconstituit dintr-un element de adâncime şi un elementde comandă, conectate prin intermediul unei conexi-uni etanşe, rezistente la temperatură ridicată, elemen-tul de adâncime conţinând un senzor de temperaturăşi un senzor de presiune şi fiind încorporat într-o

(21) a 2008 00078 A2 carcasă etanşă, rezistentă la temperatură ridicată, iarelementul de comandă conţinând echipamente elec-tronice necesare funcţionării senzorilor de tempera-tură şi presiune. Revendicări: 7 Figuri: 3

Page 26: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

27

Fig. 1

(21) a 2007 00296 A2 (51) F01L 1/16 (2006.01) (22)27.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Schaeffler Kg,Industriestrasse 1-3, 91074, Herzogenaurach, DE (72)Danet Ciprian Ioan, Calea Bucureşti, nr.18, cod 500365,Braşov, RO (74) ROMINVENT S.A. str. Ermil Pangratti,nr. 35, sector 1, Bucureşti (54) PÂRGHIE BASCULANTĂA UNUI SISTEM DE ACŢIONARE A VENTILULUI UNEIMAŞINI CU MOTOR CU COMBUSTIE INTERNĂ

(57) Invenţia se referă la o pârghie basculantă a unuimecanism de acţionare a supapei unui motor cuardere internă. Pârghia conform invenţiei are un corp(2) de pârghie care prezintă, în zona porţiunii salecentrale (5), un profil în formă de dublu "U", în sec-ţiune transversală şi care mai prezintă două porţiunide profil, cu profilarea deschisă una spre cealaltă,amplasate una alături de cealaltă, în direcţia axială aunei bucşe (12), care formează o parte a unui lagăr,profilul în formă de dublu "U" al porţiunii centrale(5) fiind constituit dintr-un prim perete (13) lateral,dintr-un al doilea perete (14) lateral şi dintr-un perete(15) intermediar, precum şi dintr-o primă nervură(16) transversală, ce leagă între ei primul perete (13)lateral cu peretele (15) intermediar, şi dintr-o a douanervură (17) transversală, ce leagă între ei al doileaperete (14) lateral cu peretele (15) intermediar, prima

(21) a 2007 00296 A2 porţiune (3) de capăt a corpului (2) fiind formată dinprimul perete (13) lateral şi peretele (15) intermediar,iar a doua porţiune (4) de capăt din al doilea perete(14) lateral şi peretele (15) intermediar. Revendicări: 9 Figuri: 3

F02G

(21) a 2008 00166 A0 (51) F02G 1/00 (2006.01) (22)29.02.2008 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Voicu Matache,str. Doamna Oltea, nr. 46, sector 2, cod 020231, Bucureşti,RO (72) Voicu Matache, str. Doamna Oltea, nr. 46,sector 2, cod 020231, Bucureşti, RO (54) MOTOR ROTA-TIV, CU COMBUSTIE INTERNĂ

(57) Invenţia se referă la un motor rotativ, cu com-bustie internă, utilizat pentru autovehicule sau camotor staţionar, realizând procesele termodinamicecu gradient opus, pe trenuri de forţă diferite: câte unrotor cilindric circular (1), cu minimum de masăexcentrică, perechea de palete (2) glisante diametralşi rotindu-se în camera toroidală dreaptă, închisăradial de mantaua sa cilindrică (3), dispusă excentricşi tangentă la rotorul pereche, ambele rotoare spriji-nite prin lagăre antifricţiune, în capacele transversale(4), cu fusurile centrice angrenate 1:1 şi poziţionatepentru transferul lichidului de lucru din camera decomprimare în camera de detentă, prin capaculcomun (4-M), prin supapa unisens (9) şi elementul deaprindere (11) - bujie sau injector, raportul de com-primare fiind reglat prin geometria montajuluimantalelor faţă de canalul de transfer (8). Schimbulde masă cu exteriorul se face prin "ferestre" (12) deadmisie sau evacuare, practicate pe mantaua cores-punzătoare (3-C sau 3-D). Revendicări: 5 Figuri: 3

(21) a 2008 00166 A0

Fig. 1

Page 27: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

28

Fig. 4Fig. 1

F03B

(21) a 2006 00587 A2 (51) F03B 3/02 (2006.01) (22)24.07.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Bugoiu DumitruConstantin, comuna Scorţeni, sat Mislea, nr. 74, judeţulPrahova, RO (72) Bugoiu Dumitru Constantin, comunaScorţeni, sat Mislea, nr. 74, judeţul Prahova, RO (54)ROTOR CU ÎNTREBUINŢARE UNIVERSALĂ ŞI METODEDE LUCRU ŞI CONSTRUCŢIE PENTRU TURBINELEHIDRAULICE

(57) Invenţia se referă la un rotor cu întrebuinţareuniversală şi la nişte metode de lucru şi construcţiepentru turbine hidrulice. Rotorul conform invenţieiare nişte pale (1) rotorice, concav convexe, cu un vârf(2) ascuţit al unui bord (3) de oţel, care merg paralelpe direcţia de înaintare. Revendicări: 5 Figuri: 9

(21) a 2006 00587 A2

(21) a 2007 00181 A2 (51) F03B 13/20 (2006.01) (22)09.03.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Simovici Gigi,str. Popa Savu, nr. 75, sector 1, Bucureşti, RO (72)Simovici Gigi, str. Popa Savu, nr. 75, sector 1, Bucureşti,RO (74) ROMINVENT S.A., str. Ermil Pangratti, nr. 35,sector 1, Bucureşti (54) INSTALAŢIE PENTRU UTILI-ZAREA ENERGIEI VALURILOR

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru utilizareaenergiei valurilor generate, de preferinţă, în mediulmarin sau în cel oceanic. Instalaţia conform invenţieiare în componenţă cel puţin o aripioară (2) extractor,imersată, legată mobil, prin intermediul unui element(4) generator, cu un flotor (1), poziţionată înclinat,astfel încât atunci când asupra ei acţionează un curentde apă, orizontal pe direcţia de înaintare a valului, pearipioară (2) se creează o forţă descendentă opusăforţei care acţionează asupra flotorului (1), acesta dinurmă fiind în legătură cu o aripioară (3) legată fix deacesta, înclinată în sens invers faţă de aripioara (2)extractor, înclinarea aripioarelor (2 şi 3) fiindreglabilă. Revendicări: 11 Figuri: 3

(21) a 2007 00181 A2

Page 28: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

29

Fig. 1Fig. 9

(21) a 2006 00173 A2 (51) F16C 19/18 (2006.01) (22)16.03.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) UniversitateaTransilvania, b-dul Eroilor, nr. 29, cod 500036, Braşov, RO(72) Cioară Gh. Gheorghe Romeo, str. Zizinului, nr. 20,bl. 35, sc. C, et. 8, ap. 40, Braşov, RO; Mărăscu-Klein Şt.Vladimir, str. Ovidiu, nr. 2, bl. 12, sc. D, ap. 10, et. 4,Braşov, RO; Pisarciuc V. Cristian, str. Mircea cel Bătrân,nr. 45, bl. 39, sc. B, et. 3, ap. 16, Braşov, RO; Limbăşan I.Ileana Georgiana, str. Bisericii Române, nr. 6, cod 507055,Cristian, judeţul Braşov, RO; Cioară I. Ruxandra Maria, str.Zizinului, nr. 20, bl. 35, sc. C, et. 8, ap. 40, Braşov, RO (54)RULMENT PLANETAR RADIAL-AXIAL, CU BILE

(57) Invenţia se referă la rulment planetar radial-axial, prevăzut cu nişte bile dispuse pe unul sau douărânduri, care este destinat folosirii în construcţia unuilagăr având o turaţie maximă cu o valoare relativ ridi-cată. Rulmentul conform invenţiei este alcătuitdintr-un inel (A) interior, un inel intermediar (2), uninel exterior (B), un tren de bile (4) plasate pe unulsau două rânduri, între inelul (A) interior şi inelul (2)intermediar, şi distanţate cu ajutorul unei colivii cu oconstrucţie şi o geometrie adecvate, precum şi un alttren de bile (5) plasate pe unul sau două rânduri, întreinelul (2) intermediar şi inelul (B) exterior, şidistanţate cu ajutorul altei colivii având o construcţieşi o geometrie adecvate. Revendicări: 6 Figuri: 4

(21) a 2006 00173 A2

F16L

(21) a 2007 00248 A3 (51) F16L 55/115 (2006.01) (22)06.04.2007 (41) 30.08.2007//8/2007 (71) EXITEHNICAS.R.L., b-dul Republicii, nr. 25, cod 611010, Roman, judeţulNeamţ, RO (72) Dingher Valeriu, b-dul Republicii, nr. 25,cod 611010, Roman, judeţul Neamţ, RO (74) Agenţie deProprietate Industrială şi Transfer Tehnologic - Stoian Ioan,b-dul Republicii, bl. 46, sc. C, ap. 35, cod 611127, Roman,judeţul Neamţ (54) CAPAC PROTECTOR, PENTRUCAPETELE ŢEVILOR NETEDE

(57) Invenţia se referă la un capac protector, pentrucapetele ţevilor netede, destinat protejării capătuluiţevilor din metal sau din masă plastică, în timpulmanipulării, transportului şi depozitării. Capacul con-form invenţiei este confecţionat din masă termo-plastică şi are o zonă (1) de capăt cu un profil carecuprinde un disc (a) inelar în plan transversal, con-tinuat, spre exterior, cu o zonă (b) tronconică şi niştearipioare (3 şi 4) care au o zonă (c) inelară adiacentăunui tub (2) central, continuată, spre exterior, cu ozonă (d) inelară lobată, compusă din nişte lobi (e) înformă de arc de cerc, dispunerea lobilor (e) de pe oaripioară (3), faţă de dispunerea lor pe cealaltăaripioară (4), fiind pe aceeaşi direcţie axială sau pedirecţii decalate cu jumătate de pas unghiular ($), iarun diametru (g) al zonei (b) inelare tronconice faţă deo înălţime (h) fiind în raport de g/h>2. Revendicări: 3 Figuri: 16

(21) a 2007 00248 A3

(Cu raport de documentare publicat la data de 30.10.2008)

Page 29: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

30

Fig. 1

F24D

(21) a 2007 00568 A0 (51) F24D 13/04 (2006.01) (22)10.08.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) GhermanAurelian Mircea, Aleea Turturelelor, bl. 3, sc. B, ap. 42,cod 420174, Bistriţa, RO (72) Gherman Aurelian Mircea,Aleea Turturelelor, bl. 3, sc. B, ap. 42, cod 420174, Bistriţa,RO (54) CENTRALĂ TERMICĂ ÎN TREPTE ÎNCĂLZITECU ENERGIE ELECTRICĂ

(57) Invenţia se referă la o centrală termică în treptede încălzire şi de preparare a apei menajere cu ener-gie electrică, prin convenţie lichid-apă automatizată.Centrala conform invenţiei are în componenţă treiboilere (34, 36 şi 38) închise ermetic, în fiecare dintreacestea fiind plasat câte unul dintre nişte radiatoare(3, 7 şi 10) din cupru, câte una dintre nişte rezistenţe(35 şi 37) şi, respectiv, două rezistenţe (11 şi 32)electrice, şi câte una dintre nişte sonde (5, 8 şi 12)termostat, o pompă (13) de circulaţie asigurând recir-cularea apei în radiatoare (3, 7 şi 10), pe un regulator(15) de debit al apei menajere fiind montat uncontactor (14) care asigură închiderea automată apompei (13) şi pe cel al unei electrovane (16) mon-tate pe returul unei instalaţii (18) de încălzire, protec-ţia fiind asigurată de o supapă (19). Revendicări: 1 Figuri: 1

(21) a 2007 00568 A0

(21) a 2004 00041 A2 (51) F24D 19/02 (2006.01); F24D13/02 (2006.01); H05B 3/18 (2006.01); (22) 15.01.2004(41) 30.10.2008//10/2008 (71) Sofariu Marcel, str. PoartaSchei, nr. 7, Braşov, RO (72) Sofariu Marcel, str. PoartaSchei, nr. 7, Braşov, RO (74) INCOR - Corpade Alexandru- str. C-tin Vodă Brâncoveanu, nr. 54, et. 1, ap. 4, Braşov(54) ELEMENT DE CONSTRUCŢIE PREFABRICAT,ACTIV TERMIC

(57) Invenţia se referă la un element de construcţieprefabricat, activ termic, utilizat pentru modificareaclimatului interior al unei incinte. Elementul deconstrucţie conform invenţiei cuprinde o placă (1)metalică sau nemetalică, plană sau profilată, pesuprafaţa căreia sunt dispuse în contact intim nişteţevi (2) metalice sau nemetalice, pentru circulaţiaagentului termic, sau nişte rezistenţe (3) electrice, înformă de fir sau de film, acoperite de o altă placă (6)metalică sau nemetalică, iar spaţiul dintre placă (1) şiplacă (6) are în conţinut un material (5) izolant, carepoate fi spumă rigidă, vată minerală sau un alt mate-rial izolant termic. Revendicări: 4 Figuri: 11

(21) a 2004 00041 A2

Page 30: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

31

Fig. 1

Fig. 1

(21) a 2008 00252 A0 (51) F28F 1/24 (2006.01) (22)08.04.2008 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Halunga Mircea,str. Maşina de Pâine, nr. 8, bl. OD36, sc.1, ap. 11,Bucureşti, RO (72) Halunga Mircea, str. Maşina de Pâine,nr. 8, bl. OD36, sc. 1, ap. 11, Bucureşti, RO (54) RADIA-TOR MODULAT, CU ELEMENTE ORIZONTALE

(57) Invenţia se referă la un radiator modulat, cu ele-mente orizontale, destinat, în mod special, încălziriicentrale a locuinţelor. Radiatorul modulat, cu ele-mente orizontale, conform invenţiei, are modulele (1)orizontale prevăzute cu nişte conducte (6) încălzi-toare orizontale, ce au practicate, deasupra şi dede-subtul lor, nişte creste (8) perpendiculare pe aripioa-rele (9) transversale de transfer, cu rol de mărire asuprafeţei de transfer termic şi a puterii termice spremediul ambiant. Revendicări: 1 Figuri: 3

(21) a 2008 00252 A0

G01J

(21) a 2007 00239 A2 (51) G01J 1/42 (2006.01) (22)03.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie,str. Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, cod 0077190, Bucureşti,RO (72) Moagăr-Poladian Gabriel, Aleea Fuiorului, nr. 6, bl.Y3A, sc. 1, et. 6, ap. 27, sector 3, Bucureşti, RO (54)DISPOZITIV PENTRU DETECŢIA RADIAŢIEI INFRA-ROŞII

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv pentru detecţiaradiaţiei în infraroşu. Dispozitivul este alcătuitdintr-un substrat (1) şi un electrod (2), între carepoate exista un strat (9) suplimentar, care asigură oaderenţă bună a electrodului (2) pe substrat (1), pre-cum şi dintr-un strat (3) de semiconductor electro-luminiscent, care formează un contact ohmic cuelectrodul (2), dintr-un electrod (4) transparent sausemitransparent la fasciculul (6) de radiaţie în infra-roşu, care formează un contact Schottky cu stratul (3)de semiconductor electroluminiscent, structura fiindalimentată cu o tensiune electrică produsă de către osursă (5) de tensiune, astfel că se asigură conversiasimultană a fasciculului (6) de radiaţie electromag-netică în fasciculul (7) de radiaţie vizibilă, precum şiîn curent electric, valoarea acestuia din urmă fiind

(21) a 2007 00239 A2 citită cu ajutorul unui sistem (11), imaginea vizibilăprodusă de către fasciculul (7) de radiaţie vizibilăfiind pozitivul imaginii produse de către fasciculul(6) de radiaţie infraroşie, imaginea conţinută de fasci-culul (7) de radiaţie vizibilă fiind citită cu ajutorulunei camere (8). Revendicări: 12 Figuri: 5

Page 31: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

32

Fig. 1

G01N

(21) a 2007 00713 A0 (51) G01N 3/28 (2006.01); G01N21/01 (2006.01); (22) 11.10.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO (72) GuttGheorghe, str.Victoriei, nr. 185 bis, sat Sf. Ilie, Suceava,RO; Gutt Sonia, str. Victoriei, nr. 185 bis, sat Sf. Ilie,Suceava, RO (54) APARAT PENTRU DETERMINAREADUCTILITĂŢII DEPUNERILOR GALVANICE LATEMPERATURI RIDICATE

(57) Invenţia se referă la un aparat pentru determi-narea ductilităţii depunerilor galvanice la temperaturiridicate, prin sesizarea automată a apariţiei fisurii lalimita rezistenţei la rupere a depozitului galvanic,urmată de calculul automat al ductilităţii depozituluigalvanic. Aparatul conform invenţiei cuprinde un sis-tem (1) de încălzire electrică a probei metalice deîncercat, formată dintr-un substrat metalic plan şi undepozit (2) galvanic, un penetrator (3) sferic, pentrusolicitarea la deformare a probei dinspre substrat spredepozitul galvanic, şi un sistem optoelectronic deachiziţie şi prelucrare de imagine, compus dintr-olentilă (4) colimatoare reglabilă, o fibră (5) opticăavând trifurcaţie, echipată pe o ramură (a) cu un filtru(6) de radiaţie infraroşie şi un convertor optoelec-tronic de semnal, cu afişarea digitală a temperaturiiunei zone (7) de deformare, pe o altă ramură (b), cuun sistem (8) video de urmărire a deformării

(21) a 2007 00713 A0 structurii metalografice şi un monitor (9) de afişare aimaginii structurii microscopice deformate, şi pe oultimă ramură (c), cu un sistem (10) de urmărire asuprafeţei deformate a probei, cu zoom electronic pezona centrală a imaginii, pentru sesizarea apariţieifisurii, şi un monitor (11) de afişare a imaginii zoneicentrale deformate pe toată perioada solicitării depu-nerii galvanice, precum şi cu un senzor (12) optoelec-tronic de deplasare, pentru determinarea lungimiideplasării penetratorului (3), folosită la calcululvalorii ductilităţii depozitului (2) galvanic. Revendicări: 1 Figuri: 1

(21) a 2006 00002 A2 (51) G01N 3/40 (2006.01) (22)03.01.2006 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) InstitutulNaţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări deMateriale, b-dul Mihai Viteazul, nr. 30, Timişoara, judeţulTimiş, RO (72) Pascu Doru Romulus, str. Stelelor, nr. 6, ap.12, cod 300625, Timişoara, RO; Cosma Eugen, str.Aurelian, nr. 1b, cod 220097, Drobeta-Turnu-Severin, RO(54) METODĂ PENTRU DETERMINAREA OPORTUNI-TĂŢII APLICĂRII TRATAMENTULUI TERMIC DE DETEN-SIONARE POST-SUDARE LA OŢELURILE ALIATETERMOREZISTENTE

(57) Invenţia se referă la o metodă de determinare avariantei optime de tratament termic post sudare laoţelurile aliate termorezistente. Metoda conforminvenţiei constă în folosirea unor epruvete cudimensiunile de 11x11x55 mm, din oţel aliat termo-rezistent, în stare nesudată şi supunerea acestora la unciclu termic de sudare, cu temperatura de vârf cu ovaloare de 1350/C, apoi suprapunerea la un tratamenttermic de detensionare (TD1), cu temperaturilespecifice mărcii de oţel aliat investigat şi, în final,verificarea uneia sau mai multor carateristici meca-nice de tenacitate, după aplicarea tratamentului ter-mic de detensionare. Revendicări: 1 Figuri: 3

(21) a 2006 00002 A2

Page 32: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

33

Fig. 1

(21) a 2007 00206 A2 (51) G01N 29/04 (2006.01); G06K17/00 (2006.01); (22) 19.03.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Taşu Antonio Sorin, b-dul Lăpuşneanu, nr. 159, bl.LT2, ap. 41, Tomis III, Constanţa, RO; Petculescu Petre, b-dul Lăpuşneanu, nr. 166, bl. X2, ap. 10 Tomis III,Constanţa, RO; Zăgan Remus, Aleea Magnoliei, nr. 4A, bl.T1, ap. 2, Tomis III, Constanţa, RO; Prodan GabrielCorneliu, str. Adamclisi, nr. 5, Valu lui Traian, judeţulConstanţa, RO (72) Taşu Antonio Sorin,b-dul Lăpuşneanu, nr. 159, bl. LT2, ap. 41, Tomis III,Constanţa, RO; Petculescu Petre, b-dul Lăpuşneanu,nr. 166, bl. X2, ap. 10 Tomis III, Constanţa, RO; ZăganRemus, Aleea Magnoliei, nr. 4A, bl. T1, ap. 2, Tomis III,Constanţa, RO; Prodan Gabriel Corneliu, str. Adamclisi,nr. 5, Valu lui Traian, judeţul Constanţa, RO (54) SISTEMMODULAR ULTRASONOR SMUS-01

(57) Invenţia se referă la un sistem modular de gene-rare/recepţie a ultrasunetelor, folosit, de exemplu,pentru obţinerea în timp real de imagini uni- sau bidi-mensionale sau în secţiune a microstructurii internea unei probe ceramice, compozite, metalice, poli-merice sau de ţesuturi. Sistemul conform invenţieieste alcătuit dintr-un generator-receptor de impulsurielectrice, care, conectat la un traductor piezoelectric,dă naştere la ultrasunete în mediul înconjurător, şi

(21) a 2007 00206 A2 dintr-un convertor A/D de viteză ridicată, pentru por-tul serial. Sistemul este conectat, prin intermediulunei interfeţe seriale, la un scanner în imersie, carepoate obţine imagini ultrasonore, bidimensionale sauîn secţiune în timp real, şi poate fi comandat de cătreun microcontroler şi asistat de un pachet PC, pre-zentând astfel atât independenţă în examinare, cât şiindependenţă asupra sursei de examinare. Programulde calculator conform invenţiei este rulat pentru acrea imagini în 2D şi 3D şi pentru a determina para-metrii acustici în diferite condiţii extreme şi para-metrii acusto-spectrali, frecvenţa de rezonanţă şi pen-tru a realiza spectrul de frecvenţe al probei de încer-cat. Revendicări: 1 Figuri: 6

G01N

(21) a 2007 00206 A2

(21) a 2007 00710 A0 (51) G01N 30/00 (2006.01); G01N21/01 (2006.01); (22) 11.10.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO (72) GuttSonia, str. Victoriei, nr. 185 bis, sat Sf. Ilie, Suceava, RO;Gutt Gheorghe, str. Victoriei, nr.185 bis, sat Sf. Ilie,Suceava, RO (54) SISTEM CROMATOSPECTROMETRIC

(57) Invenţia se referă la un sistem complex, destinatanalizei gazcromatografice moleculare şi analizeispectrometrice elementare, efectuată concomitentpentru un amestec de gaze. Sistemul conform inven-ţiei este constituit dintr-un gazcromatograf (1) echi-pat cu un detector (2) de ionizare, având o structurămodulară, formată dintr-o sondă (3) spectrometricăde transmisie, compusă dintr-o lentilă (5) din sticlăde cuarţ şi o fibră (6) optică de transmisie, montateperpendicular pe direcţia de ardere a flăcării (4) dehidrogen a detectorului (2), dintr-un spectrometru (7)miniatural compact, echipat cu reţea de difracţie fixă,detector Diode-Array, un soft pentru prelucrareinformaţii spectrale de emisie atomică, precum şidintr-un sistem (8) de procesare, afişare şi tipărirespectre. Revendicări: 1 Figuri: 1

Page 33: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

34

G01N

(21) a 2007 00710 A0

(21) a 2005 00088 A2 (51) G01R 21/06 (2006.01) (22)09.02.2005 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Catarig Ioan, str.Horea, nr. 55/A, Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO;Avram Valer, str. Principală, nr. 28, cod 425127, localitateaMăgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO (72) Catarig Ioan,str. Horea, nr.55/A, Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO;Avram Valer, str. Principală, nr. 28, cod 425127, localitateaMăgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO (54) PROCEDEUPENTRU STABILIREA VALORII COMPONENTEITEHNICE DE PUTERE ACTIVĂ, DIN TOTALUL CON-SUMULUI PROPRIU TEHNOLOGIC AL REŢELELOR DEDISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE LA JOASĂTENSIUNE

(57) Invenţia se referă la un procedeu pentru identi-ficarea şi separarea componentei de pierdere a puteriiactive din totalul consumului propriu tehnologic alunei reţele de distribuţie a energiei electrice la joasătensiune. Procedeul conform invenţiei constă înmăsurarea simultană a tensiunilor de fază la capeteleunui segment de circuit sau a unui circuit electric înîntregul său, determinarea pierderii de tensiune()U (V)) pe segmentul de circuit sau, după caz, peîntregul circuit, pierderea de putere activă () P) fiinddeterminată pe baza formulei kR= () U(V))/() P),unde KR reprezintă factorul de realitate specificreţelei, determinat prin calcule apriorice măsurătoriide tensiune. Revendicări: 1 Figuri: 3

(21) a 2007 00255 A2 (51) G05D 23/20 (2006.01); G01R33/12 (2006.01); (22) 12.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO (72) CuzminCiprian, b-dul Independenţei, nr. 8, bl. B1, sc. 1, ap. 4, cod810011, Brăila, RO; Epureanu Alexandru, str. Lăpuşneanu,nr. 16, bl. B6, ap. 16, cod 800072, Galaţi, RO; BanuMihaela, str. Saturn, nr. 10, bl. B2, sc. 3, ap. 28, cod800344, Galaţi, RO; Teodor Virgil Gabriel, str.Constructorilor, nr. 20, bl.CS 5, ap. 12, cod 800352, Galaţi,RO; Marinescu Vasile, str. George Coşbuc, nr. 37, bl. C20,ap. 35, cod 800350, Galaţi, RO; Marin Florin Bogdan, str.Tecuciul Nou, nr. 15, cod 805300, Tecuci, RO (54)METODĂ ŞI ECHIPAMENT DE CONDUCERE DIMEN-SIONALĂ, BAZATĂ PE MONITORIZAREA CÂMPULUITERMOMECANIC

(57) Invenţia se referă la o metodă şi la un echi-pament corespunzător, destinate conducerii dimen-sionale a unui sistem tehnologic de prelucrare meca-nică, pe baza monitorizării câmpului termomecanicîn timpul procesului de prelucrare. Metoda conforminvenţiei constă în aceea că modificările câmpuluitermomecanic în timpul prelucrării sunt corelate cuerorile de prelucrare apărute în lungul traiectorieiunei scule de prelucrare, această corelaţie fiind iden-

(21) a 2007 00255 A2 tificată pe baza datelor obţinute prin monitorizareasistemului tehnologic, în cursul prelucrării pieseloranterioare. Modelul conform invenţiei se obţine folo-sind sistemul de conducere numerică, astfel eroareade prelucrare depinzând doar de precizia cu care serealizează prognoza. Invenţia se aplică la prelucrareamecanică a unui lot de piese prin aşchiere, pe sistemede prelucrare cu comandă numerică. Revendicări: 1 Figuri: 5

Page 34: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

35

Fig. 1 Fig. 1

(21) a 2007 00277 A2 (51) G05F 1/13 (2006.01); H01F21/00 (2006.01); (22) 20.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Bot Cornel, str. Şt. O. Iosif, bl. 2A, sc. 5, ap. 76, cod332021, Petroşani, RO; Benea Daniel, str.1 Decembrie1918, bl. 63, sc. 3, ap. 38, cod 332005, Petroşani, RO;Ştefan Cristinel, str. Independenţei, bl. 28, sc. 2, et. 2, ap.32, cod 332087, Petroşani, RO; Covaşe Alexandru, str.Păcii, bl.14, sc. 2, ap. 26, cod 332077, Petroşani, RO (72)Bot Cornel, str. Şt. O. Iosif, bl. 2A, sc. 5, ap. 76, cod332021, Petroşani, RO; Benea Daniel, str. 1 Decembrie1918, bl. 63, sc. 3, ap. 38, cod 332005, Petroşani, RO;Ştefan Cristinel, str. Independenţei, bl. 28, sc. 2, et. 2, ap.32, cod 332027, Petroşani, RO; Covaşe Alexandru, str.Păcii, bl. 14, sc. 2, ap. 26, cod 332077, Petroşani, RO (54)REGULATOR DE TENSIUNE

(57) Invenţia se referă la un regulator de tensiunealternativă, care este folosit la alimentarea unor con-sumatori electrici când tensiunea de alimentare arevariaţii relativ mari, cum ar fi 30% faţă de o limităprestabilită, de 10%. Regulatorul conform invenţieieste alcătuit dintr-un transformator (TR) cu o înfăşu-rare principală şi două înfăşurări secundare (Secun-dar I şi Secundar II), şi un bloc (BE) electric, formatdintr-o placă (PE) electronică şi patru relee (R1, R2,R3 şi R4) de comandă. Revendicări: 3 Figuri: 3

(21) a 2007 00277 A2

G06Q

(21) a 2007 00274 A2 (51) G06Q 40/00 (2006.01) (22)19.04.2007 (30) 26.04.2006 SK PUV 98-2006; 04.07.2006SK PUV 148-2006; 10.08.2006 SK PUV 176-2006 (41)30.10.2008//10/2008 (71) Pavlis Jan, str. Hroncova, nr. 6,Kosice, SK; Pavlisova Alena, str. Hroncova, nr. 6, 04001,Kosice, SK (72) Pavlis Jan, str. Hroncova, nr. 6, Kosice,SK; Pavlisova Alena, str. Hroncova, nr. 6, 04001, Kosice,SK (74) Teodoru & Associates Intellectual PropertyAgency, str. Nerva Traian, nr. 12, bl. M37, ap. 1, Bucureşti(54) CONECTAREA SISTEMULUI INTERNET PENTRUMEDIEREA INTERMEDIERILOR DE ÎMPRUMUTURIFINANCIARE

(57) Invenţia se referă la un sistem de conectare laINTERNET, pentru medierea intermedierilor deîmprumuturi financiare, destinat subiecţilor de piaţă.Sistemul conform invenţiei este format din cel puţinun bloc (1) pentru mediere intermediari, care esteconectat, prin intermediul unui canal (6) de transmi-sie, la cel puţin un bloc (2) pentru mediere garantşi/sau cel puţin la un bloc (3) client şi/sau cel puţin laun bloc (4) bancar, care este conectat, prin inter-mediul canalului (6) de transmisie, la cel puţin unbloc (2) garant şi/sau la cel puţin un bloc (3) clientcare este conectat, prin intermediul canalului (6) detransmisie, la cel puţin un bloc (2) garant. Revendicări: 6 Figuri: 4

(21) a 2007 00274 A2

Page 35: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

36

G21F

(21) a 2007 00264 A2 (51) G21F 5/00 (2006.01) (22)16.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) SucursalaCercetări Nucleare-Piteşti, str. Câmpului, nr.1, cod 110000,O.P. 1, C.P. 78, Mioveni, RO (72) Ciocănescu Marin, PiaţaVasile Milea, nr.4, bl. Centru-Vest, sc. B, et.7, ap. 27, cod110006, Piteşti, RO; Pravă Marin, str. Barbu ŞtefănescuDelavrancea, nr. 39, Piteşti, RO (54) SISTEM DETRANSFER

(57) Invenţia se referă la un sistem destinat transfe-rului de surse şi materiale radioactive între celulelepostradiere din dotarea unui laborator aferent uneiunităţi nucleare. Sistemul conform invenţiei estealcătuit dintr-un container (A) de transfer, poziţionatpe un suport (C) fixat deasupra unui cărucior (B) pre-văzut cu două mese (D şi E) de avans în plan orizon-tal, şi un sistem (F) de rotire, căruciorul (B) fiindechipat cu un sistem (G) de direcţie şi un sistem dedeplasare, alcătuit dintr-un motoreductor (1) şi otransmisie (2) cu lanţ, comandat de la un panou (3)electric. Revendicări: 1 Figuri: 1

(21) a 2007 00264 A2

(21) a 2007 00263 A2 (51) G21F 5/002 (2006.01) (22)16.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) SucursalaCercetări Nucleare-Piteşti, str. Câmpului, nr. 1, cod110000, O.P. 1, C.P. 78, Mioveni, RO (72) CiocănescuMarin, Piaţa Vasile Milea, nr. 4, bl. Centru-Vest, sc. B, et.7,ap. 27, cod 110006, Piteşti, RO; Păunoiu Constantin, str.Sfânta Vineri, nr. 78, bl. P17, sc. C, et. 4, ap. 16, Piteşti,RO; Pravă Marin, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr.39, Piteşti, RO; Savu Florea, aleea Al. Papiu-Ilarian, nr. 7,bl. C4, sc. A, et. 1, ap. 5, Piteşti, RO; Tudor Anişoara, str.Muntenia, bl. M9, ap. 11, Mioveni, RO (54) COLET DETRANSPORT

(57) Invenţia se referă la un colet destinat transpor-tului şi depozitării pe termen lung a apei grele,folosite într-un reactor energetic. Coletul conforminvenţiei este alcătuit dintr-un vas (A) sub presiune,de care sunt fixate, prin nişte cusături sudate (c), unamortizor (B) de impact superior şi un amortizor (C)de impact inferior, vasul (A) fiind compus dintr-omanta (1) cilindrică, prevăzută cu două seturi denervuri (a), închisă la partea superioară cu un capac(2) de formă elipsoidală, în care este montat un buşon(7) de umplere/golire prevăzut cu un ventil (6) depresurizare-depresurizare, iar la partea inferioarăfiind sudat etanş un fund (3) elipsoidal, amortizorul(B) de impact superior fiind compus dintr-o piesă (4)cilindrică, prevăzută cu nişte fante (b) pentru slăbirearezistenţei mecanice la şoc dinamic şi un inel (5) de

(21) a 2007 00263 A2 manevrare, iar amortizorul (C) de impact inferiorfiind compus dintr-o piesă (10) cilindrică, prevăzutăcu fante (b) pentru slăbirea rezistenţei mecanice laşoc dinamic şi un inel (11) de sprijin. Revendicări: 3 Figuri: 1

Page 36: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

37

Fig. 2

(21) a 2006 00193 A2 (51) H01H 21/42 (2006.01) (22)08.03.2004 (30) 23.09.2003 AT A 1504/2003; 23.09.2003US 60/505311 (41) 30.10.2008//10/2008 (86) AT 04//0007708.03.2004 (87) WO 2005/029524 31.03.2005 (71) MoellerGebaudeautomation KG, Eugenia 1, a-3943, Schrems, AT(72) Schmid Johannes, Am Kaisermuhlendamm 103/3/17,a-1220, Viena, AT (74) Patentmark S.R.L., str. Dr. N.Turnescu, nr. 2, sector 5, Bucureşti (54) ÎNTRERUPĂTOR

(57) Invenţia se referă la un întrerupător rezistent lavalori mari de curent, fără pericol de îmbinare prinsudare a contactelor. Întrerupătorul conform invenţieiconstă dintr-o punte de contact (8) mobilă, depla-sabilă în raport cu cel puţin unul dintre nişte contacte(32) fixe, între o primă şi o a doua poziţie de comu-tare, punte de contact (8) pretensionată cu un arc decontact (9), contrar poziţiei ei de închidere, şi ghidatătransversal pe întinderea ei longitudinală şi coman-dată printr-un dispozitiv de cuplare constituit dintr-unghid (12), o piesă de susţinere (11) mobilă şi arcul decontact (9), de către un manipulator (5), puntea decontact (8) fiind pusă în legătură şi cu o piedică (7) ceeste controlată, de asemenea, de un manipulator (5)astfel încât atunci când piedica (7) este în poziţie deblocare, contactele punţii de contact (8) sunt menţi-nute într-o poziţie intermediară, între complet

(21) a 2006 00193 A2 deschis şi complet închis, poziţie intermediară ceasigură o distanţă izolatoare electric faţă de con-tactele fixe (32), piedica (7) fiind prevăzută cu undispozitiv de declanşare. Revendicări: 4 Figuri: 7

H02J

(21) a 2007 00769 A2 (51) H02J 1/10 (2006.01) (22)24.02.2006 (30) 23.09.2005 DE 10 2005047686.4 (41)30.10.2008//10/2008 (86) EP 20/06/060 24.02.2006 (87)WO 2007/033841 29.03.2007 (71) SiemensAktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 80333, München,DE; Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc., 4Greenway Plaza, Tx 77252-2765, Houston, US (72)Bourgeau Ed, 14727 Kellywood Lane, 77079, Houston, US;Flottemesch Jorg, Jahnstr.7, 91088, Bubenreuth, DE;Moser Jurgen, Donauschwabenstr.17, 91301, Forchheim,DE (74) ROMINVENT S.A., str. Ermil Pangratti, nr. 35,sector 1, Bucureşti (54) APARAT PENTRU ALIMENTA-REA CU ENERGIE ELECTRICĂ DE REZERVĂ PENTRUCEL PUŢIN O SARCINĂ

(57) Invenţia se referă la un aparat pentru alimentarecu energie electrică de rezervă, pentru cel puţin osarcină, ce conţine un prim convertor care poate ficonectat la un sistem de tensiune alternativă, prinintermediul unei prime conexiuni, un al doilea con-vertor, care poate fi conectat la un al doilea sistem detensiune alternativă, prin intermediul unei a douaconexiuni, şi un circuit intermediar de tensiune con-tinuă, prin care se conectează primul convertor la aldoilea convertor, pe partea de tensiune continuă.Aparatul conform invenţiei are în componenţă un

(21) a 2007 00769 A2 circuit (4) intermediar de alimentare cu tensiune con-tinuă, care are cel puţin o conexiune a sarcinii înscopul alimentării cu energie a unei sarcini (10), unprim convertor (2) având un sistem de reglare a ten-siunii continue, în scopul reglării tensiunii continuea circuitului (4) intermediar de alimentare cu tensiunecontinuă, un al doilea convertor (3) având un primsistem de reglare a puterii la o putere negativă dereferinţă, a cărei valoare absolută corespunde valoriiabsolute a puterii consumate de toate sarcinile, aldoilea convertor (3) având un al doilea sistem dereglare a tensiunii, în scopul reglării tensiunii încircuitul (4) intermediar de alimentare cu tensiunecontinuă, şi nişte întrerupătoare (30) de tensiune con-tinuă, dispuse în circuitul (4) intermediar de ali-mentare cu tensiune continuă. Revendicări: 16 Figuri: 7

Page 37: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

38

Fig. 4

H02J

(21) a 2007 00769 A2

(21) a 2008 00184 A0 (51) H02J 7/32 (2006.01); B60L 1/00(2006.01); (22) 07.03.2008 (41) 30.10.2008//10/2008 (71)Marcu Mihai, Aleea Sânzienelor, nr. 5, bl. 203, sc.A, et. 1,ap. 4, Braşov, judeţul Braşov, RO (72) Marcu Mihai, AleeaSânzienelor, nr. 5, bl. 203, sc. A, et. 1, ap. 4, Braşov,judeţul Braşov, RO (54) INSTALAŢIE ELECTRICĂDUALĂ, DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI DE ACUMULA-TOARE DE PE VEHICULELE FEROVIARE TRACTATE

(57) Invenţia se referă la o instalaţie electrică des-tinată încărcării bateriei de acumulatoare cu care esteechipat un vehicul feroviar tractat, cum ar fi un vagonde călători, vagon de dormit şi altele asemenea.Instalaţia conform invenţiei cuprinde un circuit dealimentare de la o sursă aparţinând unui vehicul detractare, care este constituit dintr-o siguranţă de pro-tecţie (FIT), un transformator (T1), nişte siguranţe deprotecţie la joasă tensiune (FJT1 şi FJT2), un sistemde protecţie la supratensiune (PST), un filtru deaplatizare, format dintr-o inductanţă (L1) şi uncondensator (C1), un element static de putere (TH1),o punte redresoare (PR1) şi un transformator (T3)coborâtor de tensiune, dintr-un circuit de alimentarede la o sursă exterioară de curent alternativ, alcătuitdintr-o siguranţă de protecţie (F1), un transformator(T2) coborâtor de tensiune, o siguranţă (F2), unelement static de putere (TH2) şi o punte redresoare(PR2), şi dintr-un circuit de încărcare, alcătuit

(21) a 2008 00184 A0 dintr-o placă electronică de comandă (PC), cumodule (A1-A4), un sistem de filtrare compus dintr-orezistenţă (RCT), un element static de putere (CT) şiun condensator de filtrare (CF1), un comutator staticde putere (CSP), un alt filtru alcătuit dintr-o diodă(D1), o inductanţă (L1) şi un condensator (CF2),nişte diode divizoare (D2), nişte traductoare decurent (TC1, TC2 şi TC3), o altă diodă (D3), o sigu-ranţă (F3), o sondă de temperatură (ST) şi un sistemde semnalizare (STE). Revendicări: 3 Figuri: 1

(21) a 2007 00236 A2 (51) H02K 15/16 (2006.01); G01M1/00 (2006.01); (22) 03.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008(71) Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentruInginerie Electrică ICPE-CA, Splaiul Unirii, nr. 313,sector 3, cod 030138, Bucureşti, RO (72) Kappel Wilhelm,str. Valea Argeşului, nr. 11, bl. A6, sc. D, et 3, ap. 55,sector 6, Bucureşti, RO; Mihăiescu Gheorghe Mihai, str.Valeriu Branişte, nr. 32, sector 3, Bucureşti, RO; IlieCristinel Ioan, aleea Callatis, nr. 10, bl. D8, ap. 66, sector 6,Bucureşti, RO; Lipcinski Daniel, str. Laborator, nr. 123, bl.V14, ap. 50, sector 3, Bucureşti, RO; Vasile Iulian, şoseauaPantelimon, nr. 301, bl. C1, ap. 21, Bucureşti, RO (54)PROCEDEU ŞI DISPOZITIV DE ECHILIBRAREDINAMICĂ, AVÂND CUPLAJ ŞI SUSTENTAŢIEMAGNETICE

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi la un dispo-zitiv pentru echilibrare dinamică, cu care este dotatăo instalaţie de echilibrare dinamică a unui rotor, res-pectiv, a unui subansamblu în mişcare de rotaţie alunui motor, precum şi a unei maşini de lucru antre-nate. Procedeul conform invenţiei constă în echilibra-rea într-un singur plan, din utilizarea unei structuri cucâmp magnetic heteropolar, realizat cu magneţipermanenţi pe de o parte, pentru transmiterea miş-cării de rotaţie, fără contact mecanic, şi, pe de altăparte, pentru menţinerea în sustentaţie radială elasticăa subansamblului rotor, astfel încât neuniformitatea

Page 38: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

39

Fig. 2

Fig. 2

(21) a 2007 00236 A2 din zonele de dezechilibru a repartiţiei forţei centri-fuge specifice determină existenţa, pe lângă mişcareade rotaţie, şi a unei mişcări de revoluţie, a căreiamplitudine poate fi apreciată cu un traductor de pro-ximitate. Dispozitivul conform invenţiei este alcătuitdintr-un ansamblu rotativ conducător, ce cuprinde unarbore (1) gol, susţinut de două lagăre (2 şi 3) radialefixe, solidar cu o carcasă (4), două flanşe (5 şi 6)laterale, cu rol de scuturi care susţin nişte magneţi (7)permanenţi, dispuşi circular, cu direcţie de mag-netizare axială, în structură heteropolară ce cuprindeun arbore (8) central interior, susţinut în poziţie fixă,după direcţia axială, faţă de ansamblul rotativ con-ducător, prin intermediul unei articulaţii (9) sfericeamplasate în interiorul arborelui (1) gol şi sprijinitepe un prag al acestuia, arborele (8) central fiindsolidar cu o flanşă (10) intermediară, interpusă întreflanşele (5 şi 6) traversate de magneţii (11) per-manenţi identici ca diametru şi număr ca la suban-samblul conducător, dispuşi, de asemenea, circular,cu direcţie de magnetizare axială în structură hetero-polară, faţă în faţă cu magneţii (7) de pe flanşe (5 şi6) şi cu care delimitează două întrefieruri axiale late-rale flanşei (10), la nivelul cărora se produce feno-menul de cuplare şi sustentaţie magnetică. Revendicări: 7 Figuri: 2

(21) a 2007 00236 A2

H02K

(21) a 2007 00185 A2 (51) H02K 53/00 (2006.01) (22)12.03.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Ichim Toader,str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5,cod 051171, Bucureşti, RO (72) Ichim Toader, str. Bârcă,nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5, cod 051151,Bucureşti, RO (54) MOTOR CU PROPULSIEMAGNETICĂ

(57) Invenţia se referă la un motor cu propulsie mag-netică, având posibilitate de a dezvolta o mişcare derotaţie fie într-un sens, fie în celălalt, cu alimentareproprie, datorată proprietăţii magneţilor permanenţide a se atrage şi a se respinge între ei. Motorul con-form invenţiei are în componenţă un rotor cecuprinde un arbore (1) pe care sunt fixate unul saumai multe module (4) distanţate între ele cu câte obucşă nemetalică, rotorul mişcându-se liber în inte-riorul unui stator datorită unui întrefier care estemontat pe nişte lagăre dispuse pe nişte suporturi (3),fiecare modul (4) având în compunere câte două dis-curi nemetalice, prevăzute cu 4-6 găuri, pentru a sefixa de nişte flanşe, şi un număr egal de găuri, înfuncţie de câţi magneţi (6) permanenţi sunt montaţi,plasate la raze egale faţă de un arbore (2) şi launghiuri egale între ele, în interiorul cărora sefixează cu nişte şuruburi magneţii (6) permanenţi,rotunzi şi de dimensiuni identice, pentru echilibrare,în număr par în coloana circulară, cu polarităţi dife-rite unul faţă de altul, şi la raze egale faţă de centrul

(21) a 2007 00185 A2 arborelui (2), o flanşă (7) nemetalică prevăzută cu 4sau 6 găuri, prinsă pe arborele (1) rotorului, de prefe-rinţă în număr par, prin caneluri, şi, de asemenea,prinsă cu nişte şuruburi în interiorul modulului, decele două discuri din compunerea sa, statorul fiindformat dintr-un suport (5) nemetalic, prevăzut cu uncanal în care se prinde cu şuruburi un magnet (6)permanent, care se roteşte liber pe un suport (8), prinintermediul arborelui (2), pentru fiecare modul demagneţi (4) de pe arborele (1) rotorului fiind folositcâte un suport (5) stator, suporturile (8) rotoarelorfiind fixate pe un dispozitiv de tip sanie, ceea ce lepermite să se apropie sau să se depărteze de rotor,prin aceasta modificându-se întrefierul şi, implicit,puterea şi rotaţia rotorului. Revendicări: 1 Figuri: 6

Page 39: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

40

Fig. 1

H02K

(21) a 2007 00235 A2 (51) H02K 53/00 (2006.01) (22)03.04.2007 (41) 30.10.2008//10/2008 (71) Ichim Toader,str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5,cod 051171, Bucureşti, RO (72) Ichim Toader, str. Bârcănr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5, cod 051151,Bucureşti, RO (54) MOTOR CU PROPULSIE MAG-NETICĂ II

(57) Invenţia se referă la un motor cu propulsie mag-netică, având alimentare proprie, bazată pe proprie-tatea magneţilor permanenţi de a se atrage şi respingeîntre ei. Motorul conform invenţiei este formatdintr-un rotor şi un stator (1) pe care sunt fixaţi cuşuruburi un număr par de magneţi permanenţi (5), demărimi identice, aranjaţi la unghiuri egale, cu pola-rităţi opuse unul faţă de altul, şi la raze egale faţă decentrul imaginar al statorului (1), la rândul său, sta-torul (1) fiind fixat pe un suport (4), iar rotorul fiindformat dintr-un arbore fix (3), un disc (2) din metal,fixat pe un arbore (3), doi sau mai mulţi arbori sateliţi(10), fixaţi pe un suport (9) care se roteşte liber pe unarbore (3), fiecare arbore satelit (10) având la capătun suport (11) din nemetal, în interiorul căruia sefrezează un locaş de dimensiunea unui magnet

(21) a 2007 00235 A2 (5), iar la celălalt capăt având un disc (6) de cauciuc,arborii sateliţi (10) sunt fixaţi rigid pe un suport (9),astfel încât forţa centrifugă la care sunt supuşi întimpul funcţionării să nu le modifice poziţia, în cazulîn care există un număr mai mare de doi arborisateliţi, aceştia trebuie aranjaţi în aşa fel încât să nufie la unghiuri egale unul faţă de altul; când rotorulare în compunere mai multe module de satelit, aces-tea vor forma un tot unitar, în această situaţie motorulva avea în compunere tot atâtea statoare (1) câtemodule foloseşte. Revendicări: 1 Figuri: 3

(21) a 2007 00235 A2

Page 40: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

LISTA C.B.I. PUBLICATE CONFORM ART. 23, DIN LEGEA NR. 64/1991, REPUBLICATĂ, ŞIREGULII 27(1), DIN HGR 499/2003,

• ORDONATĂ CRESCĂTOR, DUPĂ NUMĂRULDE CERERE DE BREVET

• ORDONATĂ ALFABETIC, DUPĂNUMELE/DENUMIREA SOLICITANTULUI

• ORDONATĂ DUPĂ CODUL DE PUBLICAREAL ACESTORA

Page 41: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

43

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate conform art. 23, din Legea nr. 64/1991, republicată, şiRegulii 27(1), din HGR nr. 499/2003, ordonată crescător, după numărul de cerere de brevet

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

a 2004 00041 A2 F24D 19/02 (2006.01);F24D 13/02 (2006.01);H05B 3/18 (2006.01);

15.01.2004 Sofariu Marcel, str. Poarta Schei, nr. 7, Braşov,RO

30

a 2004 00596 A2 B65D 88/64 (2006.01) 30.06.2004 Amuza Daniel, sat Silişte, comuna Lucieni, judeţulDâmboviţa, RO

21

a 2005 00088 A2 G01R 21/06 (2006.01) 09.02.2005 Catarig Ioan, str. Horea, nr. 55/A, Năsăud, judeţulBistriţa-Năsăud, RO;Avram Valer, str. Principală, nr. 28, cod 425127,localitatea Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud,RO

34

a 2005 00970 A2 B28B 1/50 (2006.01);C04B 38/00 (2006.01);

21.11.2005 DAMIPROD S.R.L., str. Octavian Goga, nr. 59,Teiuş, judeţul Alba, RO

19

a 2006 00002 A2 G01N 3/40 (2006.01) 03.01.2006 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare înSudură şi Încercări de Materiale, b-dul MihaiViteazul, nr. 30, Timişoara, judeţul Timiş, RO

32

a 2006 00173 A2 F16C 19/18 (2006.01) 16.03.2006 Universitatea Transilvania, b-dul Eroilor, nr. 29,cod 500036, Braşov, RO

29

a 2006 00181 A2 A47K 5/18 (2006.01) 21.03.2006 Teodorescu Eduard-Ştefan, str. Gh. Gr.Cantacuzino, nr. 126, cod 100010, Ploieşti,Prahova, RO

12

a 2006 00193 A2 H01H 21/42 (2006.01) 08.03.2004 Moeller Gebaudeautomation KG, Eugenia 1, a-3943, Schrems, AT

37

a 2006 00587 A2 F03B 3/02 (2006.01) 24.07.2006 Bugoiu Dumitru Constantin, comuna Scorţeni, satMislea, nr. 74, judeţul Prahova, RO

28

a 2006 00599 A2 C07K 14/78 (2006.01) 27.07.2006 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare TextilePielărie - Sucursala Institutul de Cercetări PielărieÎncălţăminte, str. Ion Minulescu, nr. 93, sector 3,cod 031215, Bucureşti, RO

23

a 2006 00661 A2 A62C 13/62 (2006.01) 22.08.2006 Ciubucciu Gherasim, str. Dr. Gh. Iacomi, nr. 1, bl. H12, ap. 20, sc. A, et. 4, Piatra-Neamţ, RO

12

a 2006 00808 A2 B23K 37/053 (2006.01) 23.10.2006 AMARAD S.A., Calea Aurel Vlaicu, nr.131-151,Arad, RO

17

a 2006 00844 A2 E21B 17/08 (2006.01) 03.11.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

26

a 2006 00850 A2 B21D 22/26 (2006.01);B21D 26/02 (2006.01);

03.11.2006 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO

15

a 2006 00914 A2 B23Q 3/00 (2006.01);B23K 20/10 (2006.01);

24.11.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

18

a 2006 00973 A2 B23G 1/36 (2006.01) 13.12.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

16

a 2006 00974 A2 B23H 1/02 (2006.01);G01N 27/26 (2006.01);

13.12.2006 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

17

a 2007 00155 A2 B65G 69/22 (2006.01) 26.04.2007 PROFILUX S.A., b-dul Iancu de Hunedoara, nr. 33, ap. 4, sector 1, cod 011733, Bucureşti, RO

21

Page 42: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

44

a 2007 00166 A2 B25B 21/00 (2006.01) 02.03.2007 LR Etanco, Parc Les Erables, Bâtiment 1 66Route de Sartrouville, B.P. 49 78231, Le PecqCedex, FR

18

a 2007 00181 A2 F03B 13/20 (2006.01) 09.03.2007 Simovici Gigi, str. Popa Savu, nr. 75, sector 1,Bucureşti, RO

28

a 2007 00185 A2 H02K 53/00 (2006.01) 12.03.2007 Ichim Toader, str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5, cod 051171, Bucureşti, RO

39

a 2007 00195 A2 A63K 3/04 (2006.01) 15.03.2007 Galea Ioan Dorin, str. Spitalului, bl. 5, ap. 13,Arad, RO

14

a 2007 00196 A2 E04H 6/16 (2006.01) 15.03.2007 Roşca Vasile, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 6,sc. D, ap. 34, cod 420018, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO

25

a 2007 00206 A2 G01N 29/04 (2006.01);G06K 17/00 (2006.01);

19.03.2007 Taşu Antonio Sorin, b-dul Lăpuşneanu, nr. 159,bl. LT2, ap. 41, Tomis III, Constanţa, RO;Petculescu Petre, b-dul Lăpuşneanu, nr. 166, bl. X2, ap. 10 Tomis III, Constanţa, RO;Zăgan Remus, Aleea Magnoliei, nr. 4A, bl. T1, ap. 2, Tomis III, Constanţa, RO;Prodan Gabriel Corneliu, str. Adamclisi, nr. 5,Valu lui Traian, judeţul Constanţa, RO

33

a 2007 00235 A2 H02K 53/00 (2006.01) 03.04.2007 Ichim Toader, str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5, cod 051171, Bucureşti, RO

40

a 2007 00236 A2 H02K 15/16 (2006.01);G01M 1/00 (2006.01);

03.04.2007 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentruInginerie Electrică ICPE-CA, Splaiul Unirii, nr. 313, sector 3, cod 030138, Bucureşti, RO

38

a 2007 00239 A2 G01J 1/42 (2006.01) 03.04.2007 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruMicrotehnologie, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 32B,cod 0077190, Bucureşti, RO

31

a 2007 00245 A2 A45D 24/22 (2006.01) 05.04.2007 Cojocaru Filipiuc Vasile, str. A. Panu, nr. 19, bl. G.Vodă 2, sc. A, et. 7, ap. 23, Iaşi, Jud. Iaşi, RO

11

a 2007 00248 A3 F16L 55/115 (2006.01) 06.04.2007 EXITEHNICA S.R.L., b-dul Republicii, nr. 25, cod611010, Roman, judeţul Neamţ, RO

29

a 2007 00253 A2 B23H 1/02 (2006.01);B23H 1/04 (2006.01);

12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr. 111, cod 800201, Galaţi, RO

16

a 2007 00254 A2 B23F 21/12 (2006.01) 12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr. 47, cod 800008, Galaţi, RO

15

a 2007 00255 A2 G05D 23/20 (2006.01);G01R 33/12 (2006.01);

12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO

34

a 2007 00263 A2 G21F 5/002 (2006.01) 16.04.2007 Sucursala Cercetări Nucleare-Piteşti, str.Câmpului, nr. 1, cod 110000, O.P. 1, C.P. 78,Mioveni, RO

36

a 2007 00264 A2 G21F 5/00 (2006.01) 16.04.2007 Sucursala Cercetări Nucleare-Piteşti, str.Câmpului, nr.1, cod 110000, O.P. 1, C.P. 78,Mioveni, RO

36

a 2007 00269 A2 A63G 11/00 (2006.01) 18.04.2007 Fudulu Nicolae, str. 23 August, bl. F40, ap. 20,Giurgiu, RO

14

Page 43: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

45

a 2007 00272 A2 C09K 17/00 (2006.01);C05F 11/00 (2006.01);

19.04.2007 Domuţa Cornel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,410033, Oradea, RO;Ciobanu Gheorghe, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5,sc. C, ap. 30, 410403, Oradea, RO;Bara Vasile, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO;Şandor Maria, str. Islazului, nr. 2, cod 410087,Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO;Şcheau Viorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl. Z4,ap. 9, cod 410154, Oradea, RO;Domuţa Cristian Gabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO;Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,Oradea, judeţul Bihor, RO;Bara Lucian, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO;Bara Camelia, str. Haţegului, nr. 30C, cod410257, Oradea, RO;Sabău Nicu Cornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048, Oradea, RO;Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl. C5, ap. 51,cod 410298, Oradea, RO;Samuel Alina, str. Rovine, nr. 14, cod 410027,Oradea, RO;Jurcuţ Cornel, str. Meşteşugarilor, nr. 91/A, bl. X186, et. 4, ap. 17, cod 410278, Oradea, RO;Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18, cod 410251,Oradea, RO

23

a 2007 00273 A2 A01G 25/00 (2006.01) 19.04.2007 Domuţa Cornel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO;Ciobanu Gheorghe, str. Călugăreni, nr.13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO;Bara Vasile, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO;Şandor Maria, str. Islazului, nr. 2, cod 410087,Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO;Şcheau Viorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl. Z4,ap. 9, cod 410154, Oradea, RO;Domuţa Cristian Gabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO;Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,cod 410033, Oradea, RO;Bara Lucian, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO;Bara Camelia, str. Haţegului, nr. 30C, cod410257, Oradea, RO;Sabău Nicu Cornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048, Oradea, RO;Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl. C5, ap. 51,cod 410298, Oradea, RO;Samuel Alina, str. Rovine, nr.14, cod 410027,Oradea, RO;Şandor Mircea, str. Islazului, nr. 2, cod 410087,Oradea, RO;Jurcuţ Cornel, str. Meşteşugarilor, nr. 91/A, bl. X 186, et. 4, ap. 17, cod 410278, Oradea, RO;Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18, cod 410251,Oradea, RO

11

a 2007 00274 A2 G06Q 40/00 (2006.01) 19.04.2007 Pavlis Jan, str. Hroncova, nr. 6, Kosice, SK;Pavlisova Alena, str. Hroncova, nr. 6, 04001,Kosice, SK

35

Page 44: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

46

a 2007 00277 A2 G05F 1/13 (2006.01);H01F 21/00 (2006.01);

20.04.2007 Bot Cornel, str. Şt. O. Iosif, bl. 2A, sc. 5, ap. 76,cod 332021, Petroşani, RO;Benea Daniel, str.1 Decembrie 1918, bl. 63, sc. 3,ap. 38, cod 332005, Petroşani, RO;Ştefan Cristinel, str. Independenţei, bl. 28, sc. 2,et. 2, ap. 32, cod 332087, Petroşani, RO;Covaşe Alexandru, str. Păcii, bl.14, sc. 2, ap. 26,cod 332077, Petroşani, RO

35

a 2007 00280 A2 E04C 2/288 (2006.01);E04B 2/96 (2006.01);E04B 2/88 (2006.01);

20.04.2007 Zahiu Niculae, str. Cluj, nr. 69, sector 1, Bucureşti,RO

25

a 2007 00283 A2 C06B 31/02 (2006.01);C06B 31/28 (2006.01);

23.04.2007 Electromecanica Ploieşti S.A., şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km 8, Ploieşti, RO

22

a 2007 00285 A2 B63H 25/12 (2006.01);B63H 25/46 (2006.01);

11.04.2007 Damian Stelian, str. Izvorul Rece, nr. 1, cod 725300, Gura Humorului, RO

20

a 2007 00290 A2 C23C 2/06 (2006.01) 26.04.2007 UZINSIDER ENGINEERING S.A., str. Smârdan,nr. 2, cod 800701, Galaţi, RO

24

a 2007 00293 A2 B64C 30/00 (2006.01) 26.04.2007 Modoran Novac, sat Fratoştiţa, cod 205304,Filiaşi, RO

20

a 2007 00295 A2 C01F 11/18 (2006.01) 27.04.2007 RODMIR EXPERT S.R.L., str. b-dul OctavianGoga, nr.23, bl. M106, sc. 5, ap. 150, sector 3,Bucureşti, RO

22

a 2007 00296 A2 F01L 1/16 (2006.01) 27.04.2007 Schaeffler Kg, Industriestrasse 1-3, 91074,Herzogenaurach, DE

27

a 2007 00394 A0 A63B 27/02 (2006.01) 08.06.2007 NAKITA PRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22Decembrie, nr. 150, Târgu-Mureş, RO

13

a 2007 00395 A0 A63B 27/02 (2006.01) 08.06.2007 NAKITA PRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22Decembrie, nr. 150, Târgu-Mureş, RO

13

a 2007 00568 A0 F24D 13/04 (2006.01) 10.08.2007 Gherman Aurelian Mircea, Aleea Turturelelor, bl. 3, sc. B, ap. 42, cod 420174, Bistriţa, RO

30

a 2007 00710 A0 G01N 30/00 (2006.01);G01N 21/01 (2006.01);

11.10.2007 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO

33

a 2007 00713 A0 G01N 3/28 (2006.01);G01N 21/01 (2006.01);

11.10.2007 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO

32

a 2007 00769 A2 H02J 1/10 (2006.01) 24.02.2006 Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,80333, München, DE;Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc., 4Greenway Plaza, Tx 77252-2765, Houston, US

37

a 2008 00078 A2 E21B 47/01 (2006.01);E21B 47/06 (2006.01);

27.07.2006 Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89,Nl-2514 Jg, Hague, NL

26

a 2008 00166 A0 F02G 1/00 (2006.01) 29.02.2008 Voicu Matache, str. Doamna Oltea, nr. 46, sector 2, cod 020231, Bucureşti, RO

27

a 2008 00184 A0 H02J 7/32 (2006.01);B60L 1/00 (2006.01);

07.03.2008 Marcu Mihai, Aleea Sânzienelor, nr. 5, bl. 203,sc.A, et. 1, ap. 4, Braşov, judeţul Braşov, RO

38

a 2008 00252 A0 F28F 1/24 (2006.01) 08.04.2008 Halunga Mircea, str. Maşina de Pâine, nr. 8, bl. OD36, sc.1, ap. 11, Bucureşti, RO

31

Page 45: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

47

a 2008 00314 A0 C10L 5/02 (2006.01);C10L 5/48 (2006.01);

23.04.2008 ERMO-Exploatarea Resurselor Minerale OlteniaS.R.L., Aleea Muncii, nr. 1, bl. H1, sc. 7, ap. 2,cod 215200, Motru, RO

24

a 2008 00352 A0 D06M 10/02 (2006.01);D06M 14/34 (2006.01);

13.05.2008 Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"Iaşi, aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41/A, cod 700487, Iaşi, RO

24

a 2008 00366 A0 B27K 3/32 (2006.01);C09D 5/18 (2006.01);C09K 21/02 (2006.01);

19.05.2008 SETICO S.R.L., str. Câmpului, nr. 62, Timişoara,RO

19

a 2008 00391 A0 C07C 29/76 (2006.01);C07C 29/00 (2006.01);

28.05.2008 Andrei Marian, şoseaua Colentina, nr. 87, bl. 87,sc. A, ap. 22, sector 2, cod 021166, Bucureşti,RO;Radu Constantin, str.Virgil Pleşoianu, nr. 24,sector 1, cod 011527, Bucureşti, RO

22

a 2008 00417 A0 C07D 337/10 (2006.01) 03.06.2008 Universitatea de Medicină şi Farmacie "CarolDavila", str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, cod 020021, Bucureşti, RO

22

a 2008 00495 A0 A61K 31/21 (2006.01);A61K 9/48 (2006.01);

26.06.2008 Deaconescu Ion, Calea Vitan, nr. 223, bl. 3, sc. 2,ap. 78, et. 5, sector 3, cod 031292, Bucureşti, RO

12

Page 46: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

48

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate conform art. 23, din Legea nr. 64/1991, republicată, şiRegulii 27(1), din HGR nr. 499/2003, ordonată alfabetic, după numele/denumirea solicitantului

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

a 2006 00808 A2 B23K 37/053 (2006.01) 23.10.2006 AMARAD S.A., Calea Aurel Vlaicu, nr. 131-151,Arad, RO

17

a 2004 00596 A2 B65D 88/64 (2006.01) 30.06.2004 Amuza Daniel, sat Silişte, comuna Lucieni, judeţulDâmboviţa, RO

21

a 2008 00391 A0 C07C 29/76 (2006.01);C07C 29/00 (2006.01);

28.05.2008 Andrei Marian, şoseaua Colentina, nr. 87, bl. 87,sc. A, ap. 22, sector 2, cod 021166, Bucureşti,RO;Radu Constantin, str.Virgil Pleşoianu, nr. 24,sector 1, cod 011527, Bucureşti, RO

22

a 2007 00277 A2 G05F 1/13 (2006.01);H01F 21/00 (2006.01);

20.04.2007 Bot Cornel, str. Şt. O. Iosif, bl. 2A, sc. 5, ap. 76,cod 332021, Petroşani, RO;Benea Daniel, str.1 Decembrie 1918, bl. 63, sc. 3,ap. 38, cod 332005, Petroşani, RO;Ştefan Cristinel, str. Independenţei, bl. 28, sc. 2,et. 2, ap. 32, cod 332087, Petroşani, RO;Covaşe Alexandru, str. Păcii, bl.14, sc. 2, ap. 26,cod 332077, Petroşani, RO

35

a 2006 00587 A2 F03B 3/02 (2006.01) 24.07.2006 Bugoiu Dumitru Constantin, comuna Scorţeni, sat Mislea, nr. 74, judeţul Prahova, RO

28

a 2005 00088 A2 G01R 21/06 (2006.01) 09.02.2005 Catarig Ioan, str. Horea, nr. 55/A, Năsăud, judeţulBistriţa-Năsăud, RO;Avram Valer, str. Principală, nr. 28, cod 425127,localitatea Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud,RO

34

a 2006 00661 A2 A62C 13/62 (2006.01) 22.08.2006 Ciubucciu Gherasim, str. Dr. Gh. Iacomi, nr. 1, bl. H12, ap. 20, sc. A, et. 4, Piatra-Neamţ, RO

12

a 2007 00245 A2 A45D 24/22 (2006.01) 05.04.2007 Cojocaru Filipiuc Vasile, str. A. Panu, nr. 19, bl. G.Vodă 2, sc. A, et. 7, ap. 23, Iaşi, Jud. Iaşi, RO

11

a 2007 00285 A2 B63H 25/12 (2006.01);B63H 25/46 (2006.01);

11.04.2007 Damian Stelian, str. Izvorul Rece, nr. 1, cod 725300, Gura Humorului, RO

20

a 2005 00970 A2 B28B 1/50 (2006.01);C04B 38/00 (2006.01);

21.11.2005 DAMIPROD S.R.L., str. Octavian Goga, nr. 59,Teiuş, judeţul Alba, RO

19

a 2008 00495 A0 A61K 31/21 (2006.01);A61K 9/48 (2006.01);

26.06.2008 Deaconescu Ion, Calea Vitan, nr. 223, bl. 3, sc. 2,ap. 78, et. 5, sector 3, cod 031292, Bucureşti, RO

12

a 2007 00272 A2 C09K 17/00 (2006.01);C05F 11/00 (2006.01);

19.04.2007 Domuţa Cornel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,410033, Oradea, RO; Ciobanu Gheorghe, str.Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C, ap. 30, 410403,Oradea, RO;Bara Vasile, str. Haţegului, nr. 30C,cod 410257, Oradea, RO; Şandor Maria, str.Islazului, nr. 2, cod 410087, Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO;Şcheau Viorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl. Z4,ap. 9, cod 410154, Oradea, RO;Domuţa CristianGabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033,Oradea, RO; Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian,nr. 1, ap. 21, Oradea, judeţul Bihor, RO; BaraLucian, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO; Bara Camelia, str. Haţegului, nr.30C, cod 410257, Oradea, RO; Sabău NicuCornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048,Oradea, RO; Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl.C5, ap. 51, cod 410298, Oradea, RO; SamuelAlina, str. Rovine, nr. 14, cod 410027, Oradea,RO; Jurcuţ Cornel, str. Meşteşugarilor, nr. 91/A, bl. X186, et. 4, ap. 17, cod 410278, Oradea, RO;Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18, cod 410251,Oradea, RO

23

Page 47: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

49

a 2007 00273 A2 A01G 25/00 (2006.01) 19.04.2007 Domuţa Cornel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO;Ciobanu Gheorghe, str. Călugăreni, nr.13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO;Bara Vasile, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO;Şandor Maria, str. Islazului, nr. 2, cod 410087,Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO;Şcheau Viorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl. Z4,ap. 9, cod 410154, Oradea, RO;Domuţa Cristian Gabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO;Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,cod 410033, Oradea, RO;Bara Lucian, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO;Bara Camelia, str. Haţegului, nr. 30C, cod410257, Oradea, RO;Sabău Nicu Cornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048, Oradea, RO;Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl. C5, ap. 51,cod 410298, Oradea, RO;Samuel Alina, str. Rovine, nr.14, cod 410027,Oradea, RO;Şandor Mircea, str. Islazului, nr. 2, cod 410087,Oradea, RO;Jurcuţ Cornel, str. Meşteşugarilor, nr. 91/A, bl. X186, et. 4, ap. 17, cod 410278, Oradea, RO;Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18, cod 410251,Oradea, RO

11

a 2007 00283 A2 C06B 31/02 (2006.01);C06B 31/28 (2006.01);

23.04.2007 Electromecanica Ploieşti S.A., şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km 8, Ploieşti, RO

22

a 2008 00314 A0 C10L 5/02 (2006.01);C10L 5/48 (2006.01);

23.04.2008 ERMO-Exploatarea Resurselor Minerale OlteniaS.R.L., Aleea Muncii, nr. 1, bl. H1, sc. 7, ap. 2,cod 215200, Motru, RO

24

a 2007 00248 A3 F16L 55/115 (2006.01) 06.04.2007 EXITEHNICA S.R.L., b-dul Republicii, nr. 25, cod 611010, Roman, judeţul Neamţ, RO

29

a 2007 00269 A2 A63G 11/00 (2006.01) 18.04.2007 Fudulu Nicolae, str. 23 August, bl. F40, ap. 20,Giurgiu, RO

14

a 2007 00195 A2 A63K 3/04 (2006.01) 15.03.2007 Galea Ioan Dorin, str. Spitalului, bl. 5, ap. 13,Arad, RO

14

a 2007 00568 A0 F24D 13/04 (2006.01) 10.08.2007 Gherman Aurelian Mircea, Aleea Turturelelor, bl. 3, sc. B, ap. 42, cod 420174, Bistriţa, RO

30

a 2008 00252 A0 F28F 1/24 (2006.01) 08.04.2008 Halunga Mircea, str. Maşina de Pâine, nr. 8, bl. OD36, sc.1, ap. 11, Bucureşti, RO

31

a 2007 00185 A2 H02K 53/00 (2006.01) 12.03.2007 Ichim Toader, str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5, cod 051171, Bucureşti, RO

39

a 2007 00235 A2 H02K 53/00 (2006.01) 03.04.2007 Ichim Toader, str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap. 33, sector 5, cod 051171, Bucureşti, RO

40

a 2008 00352 A0 D06M 10/02 (2006.01);D06M 14/34 (2006.01);

13.05.2008 Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"Iaşi, aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41/A, cod700487, Iaşi, RO

24

Page 48: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

50

a 2006 00599 A2 C07K 14/78 (2006.01) 27.07.2006 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare TextilePielărie - Sucursala Institutul de Cercetări PielărieÎncălţăminte, str. Ion Minulescu, nr. 93, sector 3,cod 031215, Bucureşti, RO

23

a 2007 00236 A2 H02K 15/16 (2006.01);G01M 1/00 (2006.01);

03.04.2007 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentruInginerie Electrică ICPE-CA, Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, cod 030138, Bucureşti, RO

38

a 2007 00239 A2 G01J 1/42 (2006.01) 03.04.2007 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruMicrotehnologie, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 32B,cod 0077190, Bucureşti, RO

31

a 2006 00002 A2 G01N 3/40 (2006.01) 03.01.2006 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare înSudură şi Încercări de Materiale, b-dul MihaiViteazul, nr. 30, Timişoara, judeţul Timiş, RO

32

a 2007 00166 A2 B25B 21/00 (2006.01) 02.03.2007 LR Etanco, Parc Les Erables, Bâtiment 1 66Route de Sartrouville, B.P. 49 78231, Le PecqCedex, FR

18

a 2008 00184 A0 H02J 7/32 (2006.01);B60L 1/00 (2006.01);

07.03.2008 Marcu Mihai, Aleea Sânzienelor, nr. 5, bl. 203,sc.A, et. 1, ap. 4, Braşov, judeţul Braşov, RO

38

a 2007 00293 A2 B64C 30/00 (2006.01) 26.04.2007 Modoran Novac, sat Fratoştiţa, cod 205304,Filiaşi, RO

20

a 2006 00193 A2 H01H 21/42 (2006.01) 08.03.2004 Moeller Gebaudeautomation KG, Eugenia 1, a-3943, Schrems, AT

37

a 2007 00394 A0 A63B 27/02 (2006.01) 08.06.2007 NAKITA PRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22Decembrie, nr. 150, Târgu-Mureş, RO

13

a 2007 00395 A0 A63B 27/02 (2006.01) 08.06.2007 NAKITA PRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22Decembrie, nr. 150, Târgu-Mureş, RO

13

a 2007 00274 A2 G06Q 40/00 (2006.01) 19.04.2007 Pavlis Jan, str. Hroncova, nr. 6, Kosice, SK;Pavlisova Alena, str. Hroncova, nr. 6, 04001,Kosice, SK

35

a 2007 00155 A2 B65G 69/22 (2006.01) 26.04.2007 PROFILUX S.A., b-dul Iancu de Hunedoara, nr. 33, ap. 4, sector 1, cod 011733, Bucureşti, RO

21

a 2007 00295 A2 C01F 11/18 (2006.01) 27.04.2007 RODMIR EXPERT S.R.L., str. b-dul OctavianGoga, nr.23, bl. M106, sc. 5, ap. 150, sector 3,Bucureşti, RO

22

a 2007 00196 A2 E04H 6/16 (2006.01) 15.03.2007 Roşca Vasile, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 6,sc. D, ap. 34, cod 420018, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO

25

a 2007 00296 A2 F01L 1/16 (2006.01) 27.04.2007 Schaeffler Kg, Industriestrasse 1-3, 91074,Herzogenaurach, DE

27

a 2008 00078 A2 E21B 47/01 (2006.01);E21B 47/06 (2006.01);

27.07.2006 Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89,Nl-2514 Jg, Hague, NL

26

a 2008 00366 A0 B27K 3/32 (2006.01);C09D 5/18 (2006.01);C09K 21/02 (2006.01);

19.05.2008 SETICO S.R.L., str. Câmpului, nr. 62, Timişoara,RO

19

a 2007 00769 A2 H02J 1/10 (2006.01) 24.02.2006 Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,80333, München, DE;Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc., 4Greenway Plaza, Tx 77252-2765, Houston, US

37

Page 49: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

51

a 2007 00181 A2 F03B 13/20 (2006.01) 09.03.2007 Simovici Gigi, str. Popa Savu, nr. 75, sector 1,Bucureşti, RO

28

a 2004 00041 A2 F24D 19/02 (2006.01);F24D 13/02 (2006.01);H05B 3/18 (2006.01);

15.01.2004 Sofariu Marcel, str. Poarta Schei, nr. 7, Braşov,RO

30

a 2007 00263 A2 G21F 5/002 (2006.01) 16.04.2007 Sucursala Cercetări Nucleare-Piteşti, str.Câmpului, nr. 1, cod 110000, O.P. 1, C.P. 78,Mioveni, RO

36

a 2007 00264 A2 G21F 5/00 (2006.01) 16.04.2007 Sucursala Cercetări Nucleare-Piteşti, str.Câmpului, nr.1, cod 110000, O.P. 1, C.P. 78,Mioveni, RO

36

a 2007 00206 A2 G01N 29/04 (2006.01);G06K 17/00 (2006.01);

19.03.2007 Taşu Antonio Sorin, b-dul Lăpuşneanu, nr. 159,bl. LT2, ap. 41, Tomis III, Constanţa, RO;Petculescu Petre, b-dul Lăpuşneanu, nr. 166, bl.X2, ap. 10 Tomis III, Constanţa, RO;Zăgan Remus, Aleea Magnoliei, nr. 4A, bl. T1, ap.2, Tomis III, Constanţa, RO;Prodan Gabriel Corneliu, str. Adamclisi, nr. 5,Valu lui Traian, judeţul Constanţa, RO

33

a 2006 00181 A2 A47K 5/18 (2006.01) 21.03.2006 Teodorescu Eduard-Ştefan, str. Gh. Gr.Cantacuzino, nr. 126, cod 100010, Ploieşti,Prahova, RO

12

a 2007 00254 A2 B23F 21/12 (2006.01) 12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr. 47, cod 800008, Galaţi, RO

15

a 2007 00253 A2 B23H 1/02 (2006.01);B23H 1/04 (2006.01);

12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr. 111, cod 800201, Galaţi, RO

16

a 2006 00850 A2 B21D 22/26 (2006.01);B21D 26/02 (2006.01);

03.11.2006 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO

15

a 2007 00255 A2 G05D 23/20 (2006.01);G01R 33/12 (2006.01);

12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO

34

a 2007 00710 A0 G01N 30/00 (2006.01);G01N 21/01 (2006.01);

11.10.2007 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO

33

a 2007 00713 A0 G01N 3/28 (2006.01);G01N 21/01 (2006.01);

11.10.2007 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO

32

a 2008 00417 A0 C07D 337/10 (2006.01) 03.06.2008 Universitatea de Medicină şi Farmacie "CarolDavila", str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, cod020021, Bucureşti, RO

22

a 2006 00973 A2 B23G 1/36 (2006.01) 13.12.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

16

a 2006 00974 A2 B23H 1/02 (2006.01);G01N 27/26 (2006.01);

13.12.2006 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

17

Page 50: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

52

a 2006 00844 A2 E21B 17/08 (2006.01) 03.11.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

26

a 2006 00914 A2 B23Q 3/00 (2006.01);B23K 20/10 (2006.01);

24.11.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

18

a 2006 00173 A2 F16C 19/18 (2006.01) 16.03.2006 Universitatea Transilvania, b-dul Eroilor, nr. 29,cod 500036, Braşov, RO

29

a 2007 00290 A2 C23C 2/06 (2006.01) 26.04.2007 UZINSIDER ENGINEERING S.A., str. Smârdan,nr. 2, cod 800701, Galaţi, RO

24

a 2008 00166 A0 F02G 1/00 (2006.01) 29.02.2008 Voicu Matache, str. Doamna Oltea, nr. 46, sector 2, cod 020231, Bucureşti, RO

27

a 2007 00280 A2 E04C 2/288 (2006.01);E04B 2/96 (2006.01);E04B 2/88 (2006.01);

20.04.2007 Zahiu Niculae, str. Cluj, nr. 69, sector 1, Bucureşti,RO

25

Page 51: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

53

Lista cererilor de brevet de invenţie publicate conform art. 23, din Legea nr. 64/1991, republicată, şiRegulii 27(1), din HGR nr. 499/2003, ordonată după codul de publicare al acestora

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

a 2004 00041 A2 F24D 19/02 (2006.01);F24D 13/02 (2006.01);H05B 3/18 (2006.01);

15.01.2004 Sofariu Marcel, str. Poarta Schei, nr. 7, Braşov,RO

30

a 2004 00596 A2 B65D 88/64 (2006.01) 30.06.2004 Amuza Daniel, sat Silişte, comuna Lucieni, judeţulDâmboviţa, RO

21

a 2005 00088 A2 G01R 21/06 (2006.01) 09.02.2005 Catarig Ioan, str. Horea, nr. 55/A, Năsăud, judeţulBistriţa-Năsăud, RO;Avram Valer, str. Principală, nr. 28, cod 425127,localitatea Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud,RO

34

a 2005 00970 A2 B28B 1/50 (2006.01);C04B 38/00 (2006.01);

21.11.2005 DAMIPROD S.R.L., str. Octavian Goga, nr. 59,Teiuş, judeţul Alba, RO

19

a 2006 00002 A2 G01N 3/40 (2006.01) 03.01.2006 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare înSudură şi Încercări de Materiale, b-dul MihaiViteazul, nr. 30, Timişoara, judeţul Timiş, RO

32

a 2006 00173 A2 F16C 19/18 (2006.01) 16.03.2006 Universitatea Transilvania, b-dul Eroilor, nr. 29,cod 500036, Braşov, RO

29

a 2006 00181 A2 A47K 5/18 (2006.01) 21.03.2006 Teodorescu Eduard-Ştefan, str. Gh. Gr.Cantacuzino, nr. 126, cod 100010, Ploieşti,Prahova, RO

12

a 2006 00193 A2 H01H 21/42 (2006.01) 08.03.2004 Moeller Gebaudeautomation KG, Eugenia 1, a-3943, Schrems, AT

37

a 2006 00587 A2 F03B 3/02 (2006.01) 24.07.2006 Bugoiu Dumitru Constantin, comuna Scorţeni, satMislea, nr. 74, judeţul Prahova, RO

28

a 2006 00599 A2 C07K 14/78 (2006.01) 27.07.2006 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare TextilePielărie - Sucursala Institutul de Cercetări PielărieÎncălţăminte, str. Ion Minulescu, nr. 93, sector 3,cod 031215, Bucureşti, RO

23

a 2006 00661 A2 A62C 13/62 (2006.01) 22.08.2006 Ciubucciu Gherasim, str. Dr. Gh. Iacomi, nr. 1, bl.H12, ap. 20, sc. A, et. 4, Piatra-Neamţ, RO

12

a 2006 00808 A2 B23K 37/053 (2006.01) 23.10.2006 AMARAD S.A., Calea Aurel Vlaicu, nr.131-151,Arad, RO

17

a 2006 00844 A2 E21B 17/08 (2006.01) 03.11.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

26

a 2006 00850 A2 B21D 22/26 (2006.01);B21D 26/02 (2006.01);

03.11.2006 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO

15

a 2006 00914 A2 B23Q 3/00 (2006.01);B23K 20/10 (2006.01);

24.11.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

18

a 2006 00973 A2 B23G 1/36 (2006.01) 13.12.2006 Universitatea Tehnică ''Gh. Asachi'' Iaşi, b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

16

a 2006 00974 A2 B23H 1/02 (2006.01);G01N 27/26 (2006.01);

13.12.2006 Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", b-dul D.Mangeron, nr. 67, cod 700050, Iaşi, RO

17

Page 52: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

54

a 2007 00155 A2 B65G 69/22 (2006.01) 26.04.2007 PROFILUX S.A., b-dul Iancu de Hunedoara, nr.33, ap. 4, sector 1, cod 011733, Bucureşti, RO

21

a 2007 00166 A2 B25B 21/00 (2006.01) 02.03.2007 LR Etanco, Parc Les Erables, Bâtiment 1 66Route de Sartrouville, B.P. 49 78231, Le PecqCedex, FR

18

a 2007 00181 A2 F03B 13/20 (2006.01) 09.03.2007 Simovici Gigi, str. Popa Savu, nr. 75, sector 1,Bucureşti, RO

28

a 2007 00185 A2 H02K 53/00 (2006.01) 12.03.2007 Ichim Toader, str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap.33, sector 5, cod 051171, Bucureşti, RO

39

a 2007 00195 A2 A63K 3/04 (2006.01) 15.03.2007 Galea Ioan Dorin, str. Spitalului, bl. 5, ap. 13,Arad, RO

14

a 2007 00196 A2 E04H 6/16 (2006.01) 15.03.2007 Roşca Vasile, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 6,sc. D, ap. 34, cod 420018, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, RO

25

a 2007 00206 A2 G01N 29/04 (2006.01);G06K 17/00 (2006.01);

19.03.2007 Taşu Antonio Sorin, b-dul Lăpuşneanu, nr. 159,bl. LT2, ap. 41, Tomis III, Constanţa, RO;Petculescu Petre, b-dul Lăpuşneanu, nr. 166, bl.X2, ap. 10 Tomis III, Constanţa, RO;Zăgan Remus, Aleea Magnoliei, nr. 4A, bl. T1, ap.2, Tomis III, Constanţa, RO;Prodan Gabriel Corneliu, str. Adamclisi, nr. 5,Valu lui Traian, judeţul Constanţa, RO

33

a 2007 00235 A2 H02K 53/00 (2006.01) 03.04.2007 Ichim Toader, str. Bârcă, nr. 9, bl. M87, sc. 1, ap.33, sector 5, cod 051171, Bucureşti, RO

40

a 2007 00236 A2 H02K 15/16 (2006.01);G01M 1/00 (2006.01);

03.04.2007 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentruInginerie Electrică ICPE-CA, Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, cod 030138, Bucureşti, RO

38

a 2007 00239 A2 G01J 1/42 (2006.01) 03.04.2007 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentruMicrotehnologie, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 32B,cod 0077190, Bucureşti, RO

31

a 2007 00245 A2 A45D 24/22 (2006.01) 05.04.2007 Cojocaru Filipiuc Vasile, str. A. Panu, nr. 19, bl. G.Vodă 2, sc. A, et. 7, ap. 23, Iaşi, Jud. Iaşi, RO

11

a 2007 00248 A3 F16L 55/115 (2006.01) 06.04.2007 EXITEHNICA S.R.L., b-dul Republicii, nr. 25, cod 611010, Roman, judeţul Neamţ, RO

29

a 2007 00253 A2 B23H 1/02 (2006.01);B23H 1/04 (2006.01);

12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str. Domnească, nr. 111, cod 800201, Galaţi, RO

16

a 2007 00254 A2 B23F 21/12 (2006.01) 12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str. Domnească, nr. 47, cod 800008, Galaţi, RO

15

a 2007 00255 A2 G05D 23/20 (2006.01);G01R 33/12 (2006.01);

12.04.2007 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, str.Domnească, nr.111, cod 800201, Galaţi, RO

34

a 2007 00263 A2 G21F 5/002 (2006.01) 16.04.2007 Sucursala Cercetări Nucleare-Piteşti, str.Câmpului, nr. 1, cod 110000, O.P. 1, C.P. 78,Mioveni, RO

36

a 2007 00264 A2 G21F 5/00 (2006.01) 16.04.2007 Sucursala Cercetări Nucleare-Piteşti, str.Câmpului, nr.1, cod 110000, O.P. 1, C.P. 78,Mioveni, RO

36

Page 53: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

55

a 2007 00269 A2 A63G 11/00 (2006.01) 18.04.2007 Fudulu Nicolae, str. 23 August, bl. F40, ap. 20,Giurgiu, RO

14

a 2007 00272 A2 C09K 17/00 (2006.01);C05F 11/00 (2006.01);

19.04.2007 Domuţa Cornel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21,410033, Oradea, RO; Ciobanu Gheorghe, str.Călugăreni, nr. 13, bl. V5, sc. C, ap. 30, 410403,Oradea, RO; Bara Vasile, str. Haţegului, nr. 30C,cod 410257, Oradea, RO; Şandor Maria, str.Islazului, nr. 2, cod 410087, Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO;Şcheau Viorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl. Z4,ap. 9, cod 410154, Oradea, RO; Domuţa CristianGabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033,Oradea, RO; Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian,nr. 1, ap. 21, Oradea, judeţul Bihor, RO;Bara Lucian, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO; Bara Camelia, str. Haţegului, nr.30C, cod 410257, Oradea, RO; Sabău NicuCornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048,Oradea, RO; Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl.C5, ap. 51, cod 410298, Oradea, RO;Samuel Alina, str. Rovine, nr. 14, cod 410027,Oradea, RO; Jurcuţ Cornel, str. Meşteşugarilor,nr. 91/A, bl. X186, et. 4, ap. 17, cod 410278,Oradea, RO; Vuşcan Adrian, str. Jimboliei, nr. 18,cod 410251, Oradea, RO

23

a 2007 00273 A2 A01G 25/00 (2006.01) 19.04.2007 Domuţa Cornel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod410033, Oradea, RO; Ciobanu Gheorghe, str.Călugăreni, nr.13, bl. V5, sc. C, ap. 30, cod410403, Oradea, RO; Bara Vasile, str. Haţegului,nr. 30C, cod 410257, Oradea, RO; Şandor Maria,str. Islazului, nr. 2, cod 410087, Oradea, RO;Ciobanu Cornelia, str. Călugăreni, nr. 13, bl. V5,sc. C, ap. 30, cod 410403, Oradea, RO; ŞcheauViorel, str. Louis Pasteur, nr. 139, bl. Z4, ap. 9,cod 410154, Oradea, RO; Domuţa CristianGabriel, Parcul Traian, nr. 1, ap. 21, cod 410033,Oradea, RO; Domuţa Andrei Mihai, Parcul Traian,nr. 1, ap. 21, cod 410033, Oradea, RO;Bara Lucian, str. Haţegului, nr. 30C, cod 410257,Oradea, RO; Bara Camelia, str. Haţegului, nr.30C, cod 410257, Oradea, RO; Sabău NicuCornel, General Magheru, nr. 26, cod 410048,Oradea, RO; Borza Ioana, str. Sovata, nr. 54, bl.C5, ap. 51, cod 410298, Oradea, RO;Samuel Alina, str. Rovine, nr.14, cod 410027,Oradea, RO; Şandor Mircea, str. Islazului, nr. 2,cod 410087, Oradea, RO; Jurcuţ Cornel, str.Meşteşugarilor, nr. 91/A, bl. X 186, et. 4, ap. 17,cod 410278, Oradea, RO; Vuşcan Adrian, str.Jimboliei, nr. 18, cod 410251, Oradea, RO

11

a 2007 00274 A2 G06Q 40/00 (2006.01) 19.04.2007 Pavlis Jan, str. Hroncova, nr. 6, Kosice, SK;Pavlisova Alena, str. Hroncova, nr. 6, 04001,Kosice, SK

35

Page 54: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

56

a 2007 00277 A2 G05F 1/13 (2006.01);H01F 21/00 (2006.01);

20.04.2007 Bot Cornel, str. Şt. O. Iosif, bl. 2A, sc. 5, ap. 76,cod 332021, Petroşani, RO;Benea Daniel, str.1 Decembrie 1918, bl. 63, sc. 3,ap. 38, cod 332005, Petroşani, RO;Ştefan Cristinel, str. Independenţei, bl. 28, sc. 2,et. 2, ap. 32, cod 332087, Petroşani, RO;Covaşe Alexandru, str. Păcii, bl.14, sc. 2, ap. 26,cod 332077, Petroşani, RO

35

a 2007 00280 A2 E04C 2/288 (2006.01);E04B 2/96 (2006.01);E04B 2/88 (2006.01);

20.04.2007 Zahiu Niculae, str. Cluj, nr. 69, sector 1, Bucureşti,RO

25

a 2007 00283 A2 C06B 31/02 (2006.01);C06B 31/28 (2006.01);

23.04.2007 Electromecanica Ploieşti S.A., şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km 8, Ploieşti, RO

22

a 2007 00285 A2 B63H 25/12 (2006.01);B63H 25/46 (2006.01);

11.04.2007 Damian Stelian, str. Izvorul Rece, nr. 1, cod 725300, Gura Humorului, RO

20

a 2007 00290 A2 C23C 2/06 (2006.01) 26.04.2007 UZINSIDER ENGINEERING S.A., str. Smârdan,nr. 2, cod 800701, Galaţi, RO

24

a 2007 00293 A2 B64C 30/00 (2006.01) 26.04.2007 Modoran Novac, sat Fratoştiţa, cod 205304,Filiaşi, RO

20

a 2007 00295 A2 C01F 11/18 (2006.01) 27.04.2007 RODMIR EXPERT S.R.L., str. b-dul OctavianGoga, nr.23, bl. M106, sc. 5, ap. 150, sector 3,Bucureşti, RO

22

a 2007 00296 A2 F01L 1/16 (2006.01) 27.04.2007 Schaeffler Kg, Industriestrasse 1-3, 91074,Herzogenaurach, DE

27

a 2007 00394 A0 A63B 27/02 (2006.01) 08.06.2007 NAKITA PRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22Decembrie, nr. 150, Târgu-Mureş, RO

13

a 2007 00395 A0 A63B 27/02 (2006.01) 08.06.2007 NAKITA PRODCOMIMPEX S.R.L., str. 22Decembrie, nr. 150, Târgu-Mureş, RO

13

a 2007 00568 A0 F24D 13/04 (2006.01) 10.08.2007 Gherman Aurelian Mircea, Aleea Turturelelor,bl. 3, sc. B, ap. 42, cod 420174, Bistriţa, RO

30

a 2007 00710 A0 G01N 30/00 (2006.01);G01N 21/01 (2006.01);

11.10.2007 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO

33

a 2007 00713 A0 G01N 3/28 (2006.01);G01N 21/01 (2006.01);

11.10.2007 Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, str.Universităţii, nr. 13, cod 720229, Suceava, RO

32

a 2007 00769 A2 H02J 1/10 (2006.01) 24.02.2006 Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,80333, München, DE;Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc., 4Greenway Plaza, Tx 77252-2765, Houston, US

37

a 2008 00078 A2 E21B 47/01 (2006.01);E21B 47/06 (2006.01);

27.07.2006 Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89,Nl-2514 Jg, Hague, NL

26

a 2008 00166 A0 F02G 1/00 (2006.01) 29.02.2008 Voicu Matache, str. Doamna Oltea, nr. 46, sector 2, cod 020231, Bucureşti, RO

27

a 2008 00184 A0 H02J 7/32 (2006.01);B60L 1/00 (2006.01);

07.03.2008 Marcu Mihai, Aleea Sânzienelor, nr. 5, bl. 203,sc.A, et. 1, ap. 4, Braşov, judeţul Braşov, RO

38

a 2008 00252 A0 F28F 1/24 (2006.01) 08.04.2008 Halunga Mircea, str. Maşina de Pâine, nr. 8, bl. OD36, sc.1, ap. 11, Bucureşti, RO

31

Page 55: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Număr dosar Clasa Datadepozit

Solicitant Pag.

57

a 2008 00314 A0 C10L 5/02 (2006.01);C10L 5/48 (2006.01);

23.04.2008 ERMO-Exploatarea Resurselor Minerale OlteniaS.R.L., Aleea Muncii, nr. 1, bl. H1, sc. 7, ap. 2,cod 215200, Motru, RO

24

a 2008 00352 A0 D06M 10/02 (2006.01);D06M 14/34 (2006.01);

13.05.2008 Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"Iaşi, aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 41/A, cod700487, Iaşi, RO

24

a 2008 00366 A0 B27K 3/32 (2006.01);C09D 5/18 (2006.01);C09K 21/02 (2006.01);

19.05.2008 SETICO S.R.L., str. Câmpului, nr. 62, Timişoara,RO

19

a 2008 00391 A0 C07C 29/76 (2006.01);C07C 29/00 (2006.01);

28.05.2008 Andrei Marian, şoseaua Colentina, nr. 87, bl. 87,sc. A, ap. 22, sector 2, cod 021166, Bucureşti,RO;Radu Constantin, str.Virgil Pleşoianu, nr. 24,sector 1, cod 011527, Bucureşti, RO

22

a 2008 00417 A0 C07D 337/10 (2006.01) 03.06.2008 Universitatea de Medicină şi Farmacie "CarolDavila", str. Dionisie Lupu, nr. 37, sector 1, cod 020021, Bucureşti, RO

22

a 2008 00495 A0 A61K 31/21 (2006.01);A61K 9/48 (2006.01);

26.06.2008 Deaconescu Ion, Calea Vitan, nr. 223, bl. 3, sc. 2,ap. 78, et. 5, sector 3, cod 031292, Bucureşti, RO

12

Page 56: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

LISTA C.B.I. PENTRU CARE S-A LUAT OHOTĂRÂRE DE RESPINGERE, CONFORM ART. 28(2), DIN LEGEA 64/1991, REPUBLICATĂ,SAU CARE AU FOST RETRASE, CONFORM ART. 28 (3), DIN LEGEA 64/1991, REPUBLICATĂ,SAU CARE SUNT CONSIDERATE RETRASE,CONFORM ART. 28 (6), DIN LEGEA 64/1991,REPUBLICATĂ

Page 57: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

61

Cereri de brevet de invenţie pentru care s-a luat o hotărâre de respingere, conform art. 28, alin. 2, dinLegea nr. 64/1991, republicată

Numărul cererii de brevet de invenţie

Data comunicăriihotărârii de respingere

a cererii de brevet de invenţie

Numărul şi data BOPIîn care este publicată

cererea de brevet de invenţie

a 2001 00718 30.06.2008 12/2001//28.12.2001

a 2001 00951 30.06.2008 1/2002//30.01.2002

a 2001 01136 30.06.2008 4/2003//30.04.2003

a 2002 00231 30.06.2008 9/2002//30.09.2002

a 2002 00261 30.06.2008 2/2004//27.02.2004

a 2002 01243 30.06.2008 6/2004//30.06.2004

a 2002 01358 30.06.2008 2/2005//28.02.2005

a 2002 01362 30.06.2008 -

a 2002 01472 30.06.2008 -

a 2002 01497 30.06.2008 8/2003//29.08.2003

a 2002 01499 30.06.2008 8/2003//29.08.2003

a 2002 01617 30.06.2008 6/2003//30.06.2003

a 2003 00193 30.06.2008 9/2004//30.09.2004

a 2003 00500 30.06.2008 3/2004//30.03.2004

a 2003 00612 30.06.2008 7/2005//29.07.2005

a 2003 00639 30.06.2008 5/2005//30.05.2005

a 2003 00802 30.06.2008 4/2004//30.04.2004

a 2003 00866 30.06.2008 3/2004//30.03.2004

a 2003 01036 30.06.2008 3/2005//30.03.2005

a 2004 00034 30.06.2008 9/2005//30.09.2005

a 2004 00039 30.06.2008 9/2004//30.09.2004

a 2004 00108 30.06.2008 9/2005//30.09.2005

a 2004 00295 30.06.2008 7/2006//28.07.2006

a 2004 00431 30.06.2008 6/2005//30.06.2005

a 2004 00614 30.06.2008 1/2005//28.01.2005

a 2004 00641 30.06.2008 3/2005//30.03.2005

a 2004 00684 30.06.2008 2/2006//28.02.2006

a 2004 00747 30.06.2008 1/2005//28.01.2005

a 2004 00755 30.06.2008 3/2006//30.03.2006

Page 58: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Numărul cererii de brevet de invenţie

Data comunicăriihotărârii de respingere

a cererii de brevet de invenţie

Numărul şi data BOPIîn care este publicată

cererea de brevet de invenţie

62

a 2004 00777 30.06.2008 3/2006//30.03.2006

a 2004 00786 30.06.2008 3/2006//30.03.2006

a 2004 00891 30.06.2008 7/2005//29.07.2005

a 2004 00980 30.06.2008 5/2006//30.05.2006

a 2004 01125 30.06.2008 4/2005//29.04.2005

a 2004 01145 30.06.2008 11/2006//30.11.2006

a 2005 00222 30.06.2008 -

a 2005 00231 30.06.2008 12/2005//30.12.2005

a 2005 00452 30.06.2008 12/2005//30.12.2005

a 2005 01011 30.06.2008 2/2007//28.02.2007

a 2006 00120 30.06.2008 10/2006//30.10.2006

a 2006 00374 30.06.2008 11/2007//30.11.2007

Cereri de brevet de invenţie pentru care s-a luat act de retragere, conform art. 28, alin. 6, din Legea nr. 64/1991, republicată

Numărul cererii de brevet de invenţie

Data comunicăriiprocesului-verbal

de retragerea a cererii de brevet de invenţie

Numărul şi data BOPIîn care este publicată

cererea de brevet de invenţie

a 2006 00931 30.06.2008 -

a 2007 00313 30.06.2008 -

Cereri de brevet de invenţie declarate ca fiind retrase, conform art. 28, alin. 7, lit. c, din Legea nr. 64/1991, republicată

Numărul cererii de brevet de invenţie

Numărul şi data expedierii notificării privind cererile de brevet de invenţiedeclarate ca fiind considerate retrase

Numărul şi data BOPIîn care este publicată

cererea de brevet de invenţie

a 2003 00368 1027203/12.05.2008 12/2003//30.12.2003

a 2003 00497 1034381/18.06.2008 9/2005//30.09.2005

a 2004 00047 1035807/03.07.2008 -

a 2004 00226 1034786/20.06.2008 10/2005//28.10.2005

a 2004 00505 1034787/20.05.2008 2/2006//28.02.2006

Page 59: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Numărul cererii de brevet de invenţie

Numărul şi data expedierii notificării privind cererile de brevet de invenţiedeclarate ca fiind considerate retrase

Numărul şi data BOPIîn care este publicată

cererea de brevet de invenţie

63

a 2004 00568 1035843/03.07.2008 11/2007//30.11.2007

a 2004 00569 1035842/03.07.2008 11/2007//30.11.2007

a 2004 00570 1035841/03.07.2008 11/2007//30.11.2007

a 2004 00571 1035844/03.07.2008 11/2007//30.11.2007

a 2004 00579 1038806/03.07.2008 12/2005//30.12.2005

a 2004 00603 1035805/03.07.2008 2/2006//28.02.2006

a 2004 00642 1035804/03.07.2008 12/2004//30.12.2004

a 2004 00903 1034382/18.06.2008 4/2006//28.04.2006

a 2004 01010 1034383/18.06.2008 11/2005//30.11.2005

a 2004 01057 1034384/18.06.2008 -

a 2005 00076 1035808/03.07.2008 1/2006//30.01.2006

a 2005 00187 1034376/18.06.2008 -

a 2005 00235 1034798/20.06.2008 10/2006//30.10.2006

a 2005 00247 1034798/20.06.2008 2/2008//28.02.2008

a 2005 00402 1034801/20.06.2008 10/2006//30.10.2006

a 2005 00602 1034797/20.06.2008 12/2006//29.12.2006

a 2005 00637 1034379/18.06.2008 7/2007//30.07.2007

a 2005 00784 1034378/18.06.2008 -

a 2005 00787 1034377/18.06.2008 -

a 2005 00963 1033086/26.06.2008 -

a 2007 00039 1035803/03.07.2008 -

Page 60: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

LISTA C.B.I. PENTRU CARE AU FOSTÎNREGISTRATE TRANSMITERI DE DREPTURI,CONFORM ART. 45, DIN LEGEA NR. 64/1991,REPUBLICATĂ, PRECUM ŞI A C.B.I. CUMODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA JURIDICĂ, ÎNREGISTRATE CONFORM R55(7) LIT. r) ŞI s),DIN HGR NR. 499/2003, ŞI PUNCTULUI 14, DIN ANEXA 1 A OG NR.41/1998, PRIVIND TAXELEÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PROPRIETĂŢIIINDUSTRIALE ŞI REGIMUL DE UTILIZARE AACESTORA REPUBLICAT{

Page 61: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

67

AGENT DESEMNAT ULTERIOR ÎNREGISTRĂRII CERERII

Nr. CBI Solicitant Agent desemnat

a 2001 00590 FOTON 2000 SELF S.R.L.,BUCUREŞTI, RO

IACOBINI & CO, CONSILIERI ÎN DREPTUL DE PROPRIETATEINDUSTRIALĂ S.R.L., CALEA MOŞILOR, NR. 258, BL. 4BIS,AP. 22, SECTOR 2, COD 020886, BUCUREŞTI

a 2004 00472 DANCE ALEXANDRU, BIHOR,RO

INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA, NR. 48, BL. D10, AP. 3, OP 9, CP 128, BH 3700, ORADEA, JUDEŢUL BIHOR

MODIFICĂRI ADRESĂ SOLICITANT

Nr. CBI Adresă iniţială Adresă curentă

a 2004 00154SUPRAMOL PARENTERAL COLLOIDSGMBH, IN DER LAUBACH 26 61191,ROSBACH v.d.H, DE

SUPRAMOL PARENTERAL COLLOIDS GMBH,INDUSTRIESTRASSE 1-3, ROSGACH-RODHEIM,DE

a 2004 00225 SMC MANAGER S.A., STR. SMÂRDAN,NR. 3, GALAŢI, RO

SMC MANAGER S.A., STR. LOZOVENI, NR. 115A,800156, GALAŢI, RO

a 2007 00568 GHERMAN AURELIAN MIRCEA, ALEEATURTURELELOR, BL. 3, SC. B, AP. 42,420174, BISTRIŢA, RO

GHERMAN MIRCEA AURELIAN, CARTIERVIIŞOARA, NR. 332, BISTRIŢA, RO

CERERI DE BREVET DE INVENŢIE

Nr. CBI Solicitant iniţial Persoana îndreptăţită la eliberarea B.I.

a 2003 00947 SCIENTIFIC DESIGN COMPANY, INC., LITTLE FERRY, NEW JERSEY, US

SD LIZENZVERWERTUNGSGESELLSCHAFTMBH & CO KG., MÜNCHEN, DE

a 2005 00719 BOB CORNELIU IOAN, TIMIŞOARA, RO BOB CORNELIU IOAN, TIMIŞOARA, RO;LEIDAL ANDRAS, KECSKEMET, HU

a 2007 00274 PAVLIS JAN, KOSICE, SK; PAVLISOVAALENA, KOSICE, SK

PANKONTRAKTOR, S.R.O., KOSICE, SK

Page 62: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

68

MODIFICARE ADRESĂ MANDATAR AUTORIZAT

Nr. CBI Agent iniţial Agent curent

a 2007 00274 TEODORU & ASSOCIATESINTELLECTUAL PROPERTY AGENCY -STR. FOIŞORULUI, NR. 4, BL. F1C, SC. 1, AP. 16, BUCUREŞTI

TEODORU & ASSOCIATES INTELLECTUALPROPERTY AGENCY, STR. NERVA TRAIAN, NR. 12, BL. M37, AP. 1, BUCUREŞTI

MODIFICĂRI ÎN COLECTIVUL DE AUTORI

Nr. CBI Inventatori iniţiali Inventatori curenţi

a 2007 00769 BOURGEAU ED | TRANSOCEANOFFSHORE DEEPWATER DRILLING INC., 4GREENBAY PLACA (77046), P.O. BOX 2756,TX 77252-2765, HOUSTON, US;FLOTTEMESCH JORG, JAHNSTR. 7, 91088,BUBENREUTH, DE; MOSER JURGEN,DONAUSCHWABENSTR. 17, 91301,FORCHHEIM, DE

BOURGEAU ED, 14727 KELLYWOOD LANE,77079, HOUSTON, TX, US; FLOTTEMESCHJORG, JAHNSTR.7, 91088, BUBENREUTH, DE;MOSER JURGEN, DONAUSCHWABENSTR. 17,91301, FORCHHEIM, DE

RENUNŢARE LA REPREZENTARE MANDATAR AUTORIZAT

Nr. CBI Agent iniţial Solicitant

a 2006 00171 MILENIUL 3 S.R.L., STR. MOLDOVEI, NR. 10, BL. CRINUL, SC. A, AP. 28, PAŞCANI, JUDEŢUL IAŞI

CISCOPREST S.R.L., BACĂU

Page 63: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

HOTĂRÂRI ALE COMISIEI DE REEXAMINARE

Page 64: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO

-BO

PI 10/2008

71

Contestator/ Revocator

Cali-tate

Man-datar

Înregis-trarea

contes-taţiei /

cererii derevocarela OSIM

Obiec-tul

contes-taţiei /cererii

de revo-care

Nr. şi dataHotărârii

Comisiei deExaminare

Nr. CBI/ BI Publica-rea

menţi-unii

HotărâriiComisiei

deExami-nare în

BOPI

Nr. şi datacomuni-

căriiHotărâriiComisiei

de Exami-nare

Per-soanăîndrep-tăţită

laelibe-rareaB.I.

Titu-larB.I.

Datapubli-căriides-

crierii,reven-dică-

rilor şidese-nelor

Nr. şi dataHotărâriiComisiei

de Reexa-minare

Felul Hotărârii

Comisiei deReexa-minare

MANEASTEFAN

TITU-LAR

- 1007139 /29.02.2008

CONTES-TATIE

3/301/30.10.2007 a 2004 00253 02/ 2008 1061277 /30.10.2007

- - - 63/10.06.2008 HOT.ADMITERE- INTOT

MIHAICONSTANTINDIACONESCU

TITU-LAR

- 1010542 /27.04.2005

CONTES-TATIE

6/005/24.01.2005 a 2000 00454 03/ 2005 1013668 /31.03.2005

- - - 385/16.06.2005 HOT.RESPINGERE- IN TOT

MIHAICONSTANTINDIACONESCU

TITU-LAR

- 1010543 /27.04.2005

CONTES-TATIE

6/004/24.01.2005 a 2000 00453 03/ 2005 1013669 /31.03.2005

- - - 386/16.06.2005 HOT.RESPINGERE- IN TOT

MIHAICONSTANTINDIACONESCU

TITU-LAR

- 1010544 /27.04.2005

CONTES-TATIE

6/003/24.01.2005 99-01041 03/ 2005 1013670 /31.03.2005

- - - 387/16.06.2005 HOT.RESPINGERE- IN TOT

Publicarea menţiunilor hotărârilor luate de Comisia de Reexaminare, privind contestaţiile şi cererile de revocare la hotărârile de respingere a CBI sau de acordare a BI

Page 65: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

CORECTURI ALE ERORILOR MATERIALE

CONŢINUTE ÎN DOCUMENTAŢIA PUBLICATĂ,

CU PRIVIRE LA C.B.I.

Page 66: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

75

ERATE

Numărbrevet şi/saudosar

Tipdocu-mentpubli-cat

Tipdocu-ment

în urmacorec-

turii, cf.Instr. 63

Localizareaerorii:

- pagina din descriere

- coloana - rândul - cod INID

Textul iniţial Textul corect

a 2004 00731 A2 A8 BOPI 10/2006pag.25, (72)

BĂLŢATU TUDOR, B-DULCONSTRUCTORILOR, NR. 22, BL. 20, SC. A, AP. 6,SECTOR 6, BUCUREŞTI BĂLŢATU CORINA, B-DUL CONSTRUCTORILOR,NR. 22, BL. 20, SC. A, AP. 6,SECTOR 6, BUCUREŞTI

BĂLŢATU TUDORGEORGE, B-DULCONSTRUCTORILOR,NR. 22, BL. 20, SC. A,AP. 6, SECTOR 6,BUCUREŞTIBĂLŢATU CORINANATALIA, B-DULCONSTRUCTORILOR,NR. 22, BL. 20, SC. A,AP. 6, SECTOR 6,BUCUREŞTI

Page 67: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

BREVETELE DE INVENŢIE PENTRU CARE HOTĂRÂREA DE ACORDARE

SE PUBLICĂ ÎN CONFORMITATE CU ART. 28(6),DIN LEGEA NR. 64/1991, REPUBLICATĂ,ORDONATE DUPĂ INDICII C.B.I.

De la nr. 121979 la nr. 122003

Page 68: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

Semnificaţia codurilor INID folosite în prezenta secţiune (norma ST 9 a Organizaţiei Mondiale a

Proprietăţii Intelectuale OMPI), în ordinea apariţiei lor:

(11) numărul brevetului de invenţie;

(41) data publicării cererii; BOPI nr.;

(45) data publicării menţiunii acordării brevetului; BOPI nr.;

(21) numărul dosarului;

(22) data înregistrării cererii de brevet;

(30) prioritate;

(86) numărul şi data cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(87) numărul şi data publicării cererii internaţionale (regionale sau PCT);

(61) perfecţionare la brevet nr.;

(62) divizată din cererea nr.; data;

(71) solicitantul;

(73) numele sau denumirea titularului;

(72) numele şi prenumele inventatorilor declaraţi;

(51) clasa, conform clasificării internaţionale;

(54) titlul invenţiei;

(57) rezumatul invenţiei;

(56) documente din stadiul tehnicii.

Hotărârile de acordare a brevetelor de invenţie au fost luate conform datelor din tabele (pg. 195 - 202).Orice persoană interesată are dreptul să ceară, în scris şi motivat, la O.S.I.M., revocarea, în tot sau în parte, aacestor hotărâri, în termen de 6 luni de la data de 30.10.2008, pentru neîndeplinirea cel puţin a uneia dintrecondiţiile prevăzute la art. 7-11 din Legea 64/1991* privind brevetele de invenţie.

Regula 18/(2): Rezumatul are în exclusivitate un rol de a servi ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentruspecialişti, în scopul luării deciziei privind necesitatea consultării descrierii invenţiei şi desenelor publicatein extenso.

(3) Rezumatul invenţiei, anexat cererii de brevet de invenţie, nu poate fi luat în considerare pentru niciun alt scop,cum ar fi aprecierea întinderii protecţiei.

* LEGEA nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în temeiul art. IV, din Legea nr. 28/2007, pentru modificarea şi completareaLegii nr.64./1991, privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44, din 19 ianuarie 2007, dându-setextelor o nouă numerotare.

Page 69: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

79

(11) 121979 B1 (51) A01G 17/02 (2006.01) (21)a 2004 01032 (22) 25.11.2004 (41) 30.06.2006//6/2006(45) 30.10.2008//10/2008 (56) "Tehnologia de cultură aviţei-de-vie în plantaţii pentru struguri de vin", elaborată în1984 de Institutul de Cercetări pentru Viticultură şiVinificaţie Valea Călugărească; RO 98196 (73) Staţiuneade Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi VinificaţieMurfatlar, Calea Bucureşti, nr. 1, oraş Basarabi, judeţulConstanţa, RO (72) Ranca Aurora Maria, str. Partizanilor,nr. 26, bl. Lv 45, sc. A, ap. 15, Constanţa, judeţulConstanţa, RO; Filip Ion, str. Căpitan Dobrilă Eugeniu, nr.18, bl. X, sc. A, ap. 3, Constanţa, judeţul Constanţa, RO;Bian Cornelia, str. Pescăruş, nr. 35, Constanţa, judeţulConstanţa, RO (74) Vlad Constantin, b-dul 1 Decembrie1918, nr. 5, bl. F16, ap. 34, Constanţa (54) PROCEDEUDE CULTIVARE A VIŢEI DE VIE ÎN SOLURI CU DEFICITDE APĂ DATORAT SECETEI

(57) Invenţia se referă la un procedeu de cultivare aviţei de vie în soluri cu deficit de apă datorat secetei,destinată aplicării acestuia în fermele viticole situateîn zone pedoclimatice preponderent secetoase. Pro-cedeul conform invenţiei, pentru cultivarea viţei devie în soluri cu deficit de apă datorat secetei, la carese aplică lucrări agrotehnice uzuale, în sine cunos-cute, ca: tăierea viţei de vie, cercuirea coardelor, fer-tilizarea şi frânarea solului, plivirea lăstarilor,

(11) 121979 B1 săpatul, prăşitul, dirijarea lăstarilor, stropirea, iriga-rea şi graparea mecanică, prăfuirea cu sulf, desfrunzi-tul în perioada de pârgă, fiind caracterizat prin aceeacă, pentru obţinerea unei calităţi superioare destruguri, se face o desfrunzire prematură imediatdupă înflorirea viţei de vie, a 10-15% din frunzelecare acoperă strugurii, urmată de rărirea inflores-cenţelor şi aplicarea unei norme suplimentare deudare, prin aspersie de 800 m3/ha, în afara normeiobişnuite de irigare. Revendicări: 1

A47G

(11) 121980 B1 (51) A47G 23/04 (2006.01); F25D 3/08(2006.01) (21) a 2003 00977 (22) 02.12.2003 (41)29.07.2005//7/2005 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) US 2091 723, US 4 543 801, RO 120883 (73) Vâlcu Ion, aleeaHodoş Iosif, nr. 2, bl. J 43, sc. 4, et. 1, ap. 49, sector 3,O.P. 72, Bucureşti, RO (72) Vâlcu Ion, aleea Hodoş Iosif,nr. 2, bl. J 43, sc. 4, et. 1, ap. 49, sector 3, O.P. 72,Bucureşti, RO (54) FRAPIERĂ

(57) Invenţia se referă la o frapieră destinată răcirii şimenţinerii temperaturii scăzute a băuturilor, pe tottimpul consumului acestora, care poate fi folosită înlocuinţe, terase, grădini, birouri de protocol, restau-rante. Frapiera, realizată din bidoane de materialplastic, este alcătuită dintr-un corp (1) prevăzut cu unguler (a) şi un gât filetat (b), pe care este înşurubat undop filetat (3), şi dintr-un suport (2), prevăzut cu ogaură circulară (b`), care are acelaşi diametru cudiametrul exterior al gâtului filetat (b) şi în care estemontat corpul (1) frapierei, sprijinindu-se pe suport,prin intermediul gulerului (a), şi care este fixat şietanşat de acesta cu ajutorul dopului filetat (3),stabilitatea frapierei realizându-se cu ajutorul unuimaterial de stabilitate (4), turnat în cavitateasuportului (2), decorarea frapierei fiind realizată de

(11) 121980 B1 un strat exterior de vopsea, şi în care, conform inven-ţiei, corpul (1) frapierei este prevăzut, la partea supe-rioară, cu un orificiu (c) care are diametrul egal cudiametrul exterior al unui vas cilindric (5), de aceeaşiînălţime cu corpul (1) frapierei şi cu diametrul maimic decât acesta, orificiu prin care este introdus forţatvasul (5), până la sprijinirea con pe con, formândastfel un vas cu pereţi dubli, între care este introdusăgheaţă sau apă, pentru răcire, prin patru găuri (d)diametral opuse, poziţionate la partea superioară acorpului (1) frapierei, aceasta fiind prevăzută cu uncapac (6) realizat din partea superioară a unui bidonde material plastic, de aceeaşi capacitate cu bidonuldin care este realizat corpul (1) frapierei, decupată ladistanţa de aproximativ 1/3 din înălţimea acestuia. Revendicări: 2Figuri: 5

Page 70: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

80

Fig. 1

A47G

(11) 121980 B1

(11) 121981 B1 (51) A61B 5/0205 (2006.01); A61B 5/00(2006.01); G06F 19/00 (2006.01) (21) a 2001 00357 (22)28.03 .2001 (41) 30 .05 .2002/ /5 /2002 (45)30.10.2008//10/2008 (56) WO 9913942; US 5680866; WO9802837 (73) Gyorfi Andrei, str. Kolcsey Ferencz, nr. 31,Marghita, judeţul Bihor, RO (72) Gyorfi Andrei, str. KolcseyFerencz, nr. 31, Marghita, judeţul Bihor, RO (54) METODĂDE DIAGNOSTIC, ASISTATĂ DE CALCULATOR, ALDURERII TORACICE

(57) Invenţia "Metodă de diagnostic, asistată decalculator, al durerii toracice" se bazează pe unalgoritm decizional, conceput pe logică simbolică,euristică şi fuzzy, în care diagnosticul se stabileşte pebaza răspunsurilor referitoare la simptomele întâlnitela pacient. Diagnosticele şi simptomele luate înconsiderare formează o bază de date conţinândsensibilitatea şi specificitatea fiecărui simptom faţăde diagnostice, cu care se stabileşte scorul diagnosti-cului primar. O altă noutate a soluţiei este reprezen-tată de creşterea şi scăderea artificială a sensibilităţiisistemului prin care se obţin diagnostice secundare,ale căror scoruri intră în competiţie cu diagnosticulprimar. Diagnosticele concomitente vor fi evocate desimptomele-cheie trecute în revistă, într-o etapă ulte-rioară. Principiile terapeutice ale acestor diagnosticesunt afişate, după care specificităţile şi sensibilităţilesimptomelor întâlnite vor fi trecute progresiv în baza

(11) 121981 B1 de date cu care operează algoritmul decizional, învederea stabilirii scorului diagnosticelor. Aceastapermite utilizarea metodelor caracteristice inteli-genţei artificiale pentru reactualizarea bazei de dateprin metode interactive. Revendicări: 3Figuri: 1

(11) 121982 B1 (51) A61K 9/06 (2006.01); C01B 31/04(2006.01) (21) a 2005 00866 (22) 12.10.2005 (41)30.04.2007//4/2007 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO70147 (73) Pocanschi Ovidiu Mircea, str. E. Grigorescu,nr. 6, ap. 2, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO (72) PocanschiOvidiu Mircea, str. E. Grigorescu, nr. 6, ap. 2, Cluj-Napoca,judeţul Cluj, RO (54) UNGUENT ANTIHEMOROIDAL,ANTIECZEMATOS, ANTIMICOTIC ŞI ANTIPRURIGINOS,ŞI UTILIZAREA ACESTUIA

(57) Invenţia se referă la un unguent dermatologicdestinat tratamentului hemoroizilor, eczemelor,micozelor şi pruritului, cauzate de agenţi patogeni,cum ar fi streptococi, stafilococi, acarieni, şi la utili-zarea acestuia. Unguentul conform invenţiei conţineacid salicilic, acid benzoic, acid boric şi sulf preci-pitat, înglobate într-o bază de unguent adecvată, cumar fi vaselină, alcool polivinilic sau ulei siliconic. Revendicări: 3

Page 71: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

81

Fig. 2

(11) 121983 B1 (51) A61K 31/196 (2006.01) (21)a 2007 00096 (22) 12.02.2007 (41) 30.07.2007//7/2007(45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO 114554 (73) MellesMelinda, str. Principală, nr.215/A, comuna Suseni, judeţulHarghita, RO (72) Melles Melinda, str. Principală nr.215/A,comuna Suseni, judeţul Harghita, RO (54) GEL CUDICLOFENAC, CU ACŢIUNE ANTIINFLAMATOARE ŞIANALGEZICĂ

(57) Invenţia se referă la un medicament pe bază dediclofenac, cu proprietăţi antireumatice şi antiinfla-matoare. Medicamentul conform invenţiei conţinediclofenac sodic, camfor, mentol, ulei volatil de roz-marin, ulei volatil de salvie şi este realizat sub formăde gel. Revendicări: 1

(11) 121984 B1 (51) A62C 13/10 (2006.01); B65D 51/02(2006.01) (21) a 2005 00024 (22) 10.01.2005 (41)29.09.2006//9/2006 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO108416 (73) STINGAL S.A., str. Unirii, nr. 10, C.P. 120266,Buzău, judeţul Buzău, RO (72) Cojocaru Narcis, str. BascaMare, nr. 30, Buzău, judeţul Buzău, RO (74) CONS INTELBMA Cabinet Consultanţă, cartier Dorobanţi, nr. 2, bl. D2,et. 1, ap. 5, 120087, Buzău (54) RECIPIENT PENTRUSTINGĂTOR DE INCENDIU

(57) Invenţia se referă la un recipient pentru un stin-gător de incendiu. Recipientul pentru un stingător deincendiu, conform invenţiei, cuprinde o porţiuneinferioară (1) sub formă de calotă, de care este sudatăo virolă (2), la partea superioară a virolei (2) fiindsudată o calotă superioară (3) cu o formă concavă,decupată în partea sa mediană (b) şi ambutisată cătreinterior, astfel încât să prezinte un guler interiorcircular, de tip inel (e), în care este practicat un filet(f) cu rol de prindere a robinetului de evacuare alstingătorului de incendiu. Revendicări: 1Figuri: 2

B01J

(11) 121984 B1

(11) 121985 B1 (51) B01J 47/06 (2006.01); B03C 1/32(2006.01) (21) a 2001 00513 (22) 10.05.2001 (41)30.04.2003//4/2003 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) EP0153844; T. Ionescu, Schimbători de ioni, Ed. Tehnică,Bucureşti, 1964 (73) Creţescu Igor, str.Tudor Vladimirescu,bl. Q1, sc. B, et. 2, ap. 10, Iaşi, judeţul Iaşi, RO; ŞoreanuGabriela, str. Puşkin, nr. 24, bl. H4, sc. B, et. 4, ap. 17, Iaşi,judeţul Iaşi, RO; Petruc Maria, b-dul Cantemir, nr. 6, et. 4,ap. 20, Iaşi, judeţul Iaşi, RO; Macoveanu Matei, str.Ciric,nr. 6, bl. Z1, sc. E, et. 1, ap. 5, Iaşi, judeţul Iaşi, RO (72)Creţescu Igor, str.Tudor Vladimirescu, bl. Q1, sc. B, et. 2,ap. 10, Iaşi, judeţul Iaşi, RO; Şoreanu Gabriela, str. Puşkin,nr. 24, bl. H4, sc. B, et. 4, ap. 17, Iaşi, judeţul Iaşi, RO;Petruc Maria, b-dul Cantemir, nr. 6, et. 4, ap. 20, Iaşi,judeţul Iaşi, RO; Macoveanu Matei, str. Ciric, nr. 6, bl. Z1,sc. E, et. 1, ap. 5, Iaşi, judeţul Iaşi, RO (54) INSTALAŢIEŞI PROCEDEU DE SCHIMB IONIC ÎN CÂMP MAGNETIC

(57) Invenţia se referă la o instalaţie şi un procedeude schimb ionic în câmp magnetic, destinat separăriisau concentrării soluţiilor cu ioni metalici, feromag-netice, prin trecerea acestora printr-o coloană deschimb ionic (2) amplasată într-un câmp magneticrotitor, indus de un inductor de câmp magnetic (1).Prezenţa câmpului magnetic conduce la creştereacapacităţii de schimb ionic a schimbătorilor de ioni. Revendicări: 2Figuri: 4

Page 72: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

82

Fig. 1

B01J

(11) 121985 B1

(11) 121986 B1 (51) B03C 7/10 (2006.01); B03C 7/00(2006.01) (21) a 2002 00046 (22) 17.01.2002 (41)30.07.2003//7/2003 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO109038 (73) Institutul de Cercetări şi Proiectări pentruMetale Rare şi Radioactive, b-dul Carol I, nr. 78, sector 2,Bucureşti, RO (72) Badea Constantin Dan, str. Gârleni,nr. 11, bl. C45, sc. A, et. 6, ap. 39, sector 6, Bucureşti, RO;Deak Gyorgy, str.Copăcelu, nr. 16, Râmnicu-Vâlcea,judeţul Vâlcea, RO; Georgescu Petre Dan, ŞoseauaAlexandriei, nr. 9, bl. 4, sc. C, et. 4, ap. 29, sector 5,Bucureşti, RO; Predescu Cristian, str. Fizicienilor, bl. 21a,sc. 1, ap. 16, sector 3, Bucureşti, RO; Deak Ştefania-Elena,str. Copăcelu, nr. 16, Râmnicu-Vâlcea, judeţul Vâlcea, RO(54) PROCEDEU TERMO-VIBRO- ELECTROSTATICPENTRU PURIFICAREA PARTICULELOR DE SAREGEMĂ (NaCl)

(57) Invenţia se referă la un procedeu termo-vibro-electrostatic, pentru purificarea sării geme (NaCl),care poate fi utilizat la curăţarea de impurităţi a pro-duselor din sare sau la separarea fracţiunilor rezultatedin procesul de prelucrare a minereurilor cu sare.Procedeul conform invenţiei prevede o separare prea-labilă a impurităţilor grosiere, prin deplasare verticalădiferenţiată, gravitaţional şi electrostatic, datorităcâmpului creat între doi electrozi (2 "minus" şi 5"plus"), în care este introdus material pulverulent, cuconţinut de NaCl, materialul având umiditateacuprinsă între 8 şi 15% şi un debit specific de

(11) 121986 B1 1500 kg/h/m, tratare termică, uscare a sării geme,pentru modificarea permitivităţii electrice a acesteia,deplasarea şi distribuţia sării geme precurăţate, înscopul încărcării acestora cu sarcini electrice încâmpul creat între suprafaţa cuvei transportorului (3)şi electrodul de înaltă tensiune (2) care este legat lapotenţialul pământului. Câmpul electrostatic neuni-form, cu intensitatea cuprinsă între 900 şi1200 kV/m, asigură încărcarea cu sarcini electrice,densitatea de sarcină electrică fiind de 80...120 :A,iar sarea gemă este puternic agitată de către forţeleelectrostatice şi cele vibratorii, ceea ce are ca efectsepararea, prin ochiurile sitei de pe cuva înclinată, laun unghi cuprins între 15 şi 25/, a unor impurităţi. Încontinuare, sarea gemă curată, împreună cu restul deimpurităţi, se deplasează către zona de minimăintensitate a câmpului electrostatic. În zona deevacuare de pe transportor (3), impurităţile rămasesunt mai puţin deflectate de câmpul electrostatic şi sedeplasează pe un traseu propriu de evacuare, în timpce sarea gemă curată NaCl este deflectată mai multde câmpul electrostatic şi se separă net, evacuându-sepe alt traseu. Revendicări: 1Figuri: 1

(11) 121986 B1

Page 73: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

83

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2

(11) 121987 B1 (51) B24C 5/02 (2006.01) (21)a 2005 00303 (22) 31.03.2005 (41) 30.10.2007//10/2007(45) 30.10.2008//10/2008 (56) US 2696049; US 3795348(73) Universitatea Tehnică, str. C Daicoviciu, nr. 15,Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO (72) Ciupan Cornel, str.Mestecenilor, nr. 6, sc. 1, ap. 2, cod 400348, Cluj-Napoca,judeţul Cluj, RO; Morar Liviu, str. Ciucaş, nr. 3, sc. 3,ap. 25, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO; Galiş Mircea, str. I.B. Deleanu, nr. 57, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO; PopAurel, Calea Moldovei nr. 1, sc. B, ap. 47, Bistriţa, judeţulBistriţa-Năsăud, RO (54) SISTEM DE PRELUCRARE CUJET DE APĂ

(57) Invenţia se referă la un sistem de prelucrare cujet de apă sau cu amestec apă-abraziv, folosit pentrudebitarea unor materiale sau pentru curăţarea supra-feţelor. Sistemul conform invenţiei este alcătuitdintr-un motor (1) care antrenează un arbore (2) cunişte came (3) care acţionează, prin intermediul unorrole (4), asupra unor culegătoare (5) care deplasează,prin intermediul unor piese (6) de legătură, nişte pis-toane (8) montate într-un corp (9) al unui generator(GS) sonic, ce produce unde de presiune într-unlichid cu vâscozitate relativ mică, în una sau maimulte conducte (13) de legătură, într-un cap (CT) detăiere, undele de presiune fiind transmise, prin con-ducte (13), la nişte pistoane (16) receptoare, careacţionează asupra unor pistonaşe (18), modificândvolumul camerei de lucru al unei pompe (20) deînaltă presiune, volumul de lichid deplasat de fiecare

(11) 121987 B1 pistonaş (18) fiind evacuat printr-o supapă (21) desens, într-un atenuator (25) de impulsuri de presiune,realizând un jet de apă de mare viteză şi energie, laieşirea dintr-o duză (23) de formare a jetului. Revendicări: 4Figuri: 3

B61F

(11) 121988 B1 (51) B61F 5/00 (2006.01); B61F 5/38(2006.01) (21) a 2005 00420 (22) 06.05.2005 (41)30.11.2006//11/2006 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO120057; RO 119937 (73) Radu I. Ştefan, aleea Capidava,nr. 4, bl. X1, sc. C, ap. 56, Constanţa, judeţul Constanţa,RO (72) Radu I. Ştefan, aleea Capidava, nr. 4, bl. X1,sc. C, ap. 56, Constanţa, judeţul Constanţa, RO (54)ANSAMBLU DE RULARE PENTRU BOGHIURI CUECARTAMENT FIX

(57) Invenţia se referă la un ansamblu de rulare pen-tru boghiurile vagoanelor de cale ferată, cu ecar-tament fix, care are posibilitatea să se autoorienteze.Ansamblul conform invenţiei se compune din nişteroţi (B) lăgăruite cu rulmenţi pe nişte osii (D)nerotitoare, în care nişte cutii (C) de osie preiaunumai sarcinile transmise de suspensie, pe care leretransmit osiile (D), prin nişte corpuri (2) profilate,care oscilează în plan orizontal, în jurul unei axe (<)verticale, pe un diametru (E), ghidate de nişte cuzi-neţi (4 şi 5) plani şi, respectiv, curbaţi, apăsaţi prinnişte plăci (6) profilate de nişte tampoane (7) închisecu un capac al cutiei (C) existente, ceea ce permiteautoorientarea osiei de către roţi (B), care contacteazăcu buza într-o secţiune ("), pe o distanţă (g), şinele(A) şi nişte puncte ($ 1 şi $ 2). Revendicări: 3Figuri: 19

(11) 121988 B1

Page 74: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

84

B66B

(11) 121989 B1 (51) B66B 9/04 (2006.01) (21)a 2006 00103 (22) 17.02.2006 (41) 30.03.2007//3/2007(45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO 119940; EP 1433737;DE 19701409 (73) INOE 2000-Institutul de Cercetări pentruHidraulică şi Pneumatică, str. Cuţitul de Argint, nr. 14,sector 4, Bucureşti, RO (72) Drumea Petrin, str.Rezonanţei, nr. 1-3, bl. 15-16, sc. 5, et. 2, ap. 69 sector 4,Bucureşti, RO; Ioniţă Niculae, şoseaua Alexandriei, nr. 94,bl. PC 11, ap. 38, sector 5, Bucureşti, RO; Lepădatu Ioan,Aleea Negru Vodă, nr. 6, bl. C3, sc. 3, et. 5, ap. 66,sector 3, Bucureşti, RO; Cristescu Corneliu, şoseauaGiurgiului, nr. 123, bl. 4b, ap.96, sector 4, Bucureşti, RO;Dumitrescu Cătălin, sat Gura Foii, comuna Gura Foii,judeţul Dâmboviţa, RO; Oprea Ion, str. Viorele, nr. 34,bl. 15, sc. 1, ap. 21, sector 4, Bucureşti, RO (54) LIFT CUSIGURANŢĂ MĂRITĂ ÎN FUNCŢIONARE, PENTRUPERSOANE CU DIZABILITĂŢI LOCOMOTORII

(57) Invenţia se referă la un lift cu siguranţă mărită înfuncţionare, pentru persoane cu dizabilităţi locomo-torii, cu acţionare şi elemente de siguranţă electro-hidraulice, care permite deplasarea în condiţii desiguranţă crescută, oprirea şi coborârea de urgenţă.Liftul conform invenţiei este alcătuit dintr-o unitatehidraulică de putere (UHP), un bloc de supape dereţinere pe poziţie (BSP) şi un subansamblu de ridi-care (SAR), unitatea hidraulică de putere (UHP)cuprinzând un cilindru hidraulic (9), cu piston şi tijă,şi prevăzut cu articulaţii sferice la ambele capete,legate la o flanşă (15) superioară, de care este fixată

(11) 121989 B1 o nacelă (16) şi care este fixată rigid de un ghidajcilindric (11), mobil, ghidat la rândul său în interiorulunui ghidaj fix (10), pentru realizarea de vitezeapropiate la urcare cu cele de la coborâre. Alimen-tarea cilindrului hidraulic (9), realizat cu un raport D2

tijă/D2 piston~1/2 între diametrele pistonului şi tijei,se face pe ambele feţe ale pistonului, de la unitateahidraulică de putere (UHP), prin două supape (Sd1şi Sd2) aparţinând blocului de supape de reţinere pepoziţie (BSP), care permit oprirea pe poziţie acilindrului hidraulic (9), la întreruperea accidentală aalimentării cu energie electrică, coborârea în aceastăsituaţie fiind posibilă prin acţionarea unui robinet (5)care permite curgerea uleiului din camera inferioarăa cilindrului hidraulic (9) la rezervor, datorită blocu-lui de supape de reţinere pe poziţie (BSP) fiind asi-gurată o funcţionare în aceleaşi condiţii de viteză şisiguranţă şi în cazul deteriorării garniturilor de pepiston, debitul de fluid necesar acţionării fiind furni-zat de o pompă (1) antrenată de un motor electric (2). Revendicări: 2Figuri: 1

(11) 121989 B1

(11) 121990 B1 (51) C02F 1/66 (2006.01) (21)a 2000 00819 (22) 14.08.2000 (41) 28.02.2001//2/2001(45) 30.10.2008//10/2008 (56) EP 0092108 (73) RavaiNagy Alexandru, str. Olteniei nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO; Ravai Nagy Sandor, str. Olteniei,nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş, RO; Ravai NagyZselyke, str. Olteniei, nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO; Ravai Nagy Zsolt Arpad, str. Olteniei,nr.5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş, RO (72) RavaiNagy Alexandru, str. Olteniei, nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO; Ravai Nagy Sandor, str. Olteniei, nr.5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş, RO; Ravai NagyZselyke, str. Olteniei, nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO; Ravai Nagy Zsolt Arpad, str. Olteniei,nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş, RO (54)PROCEDEU ŞI INSTALAŢIE DE NEUTRALIZARE AAPELOR REZIDUALE ACIDE

(57) Invenţia se referă la un procedeu de neutralizarecu lapte de var a apelor reziduale acide, în special aapei reziduale de scurgere, rezultată din exploatărileminiere, şi constă în agitarea mecanică a amesteculuiapă de mină - lapte de var, la viteze de rotaţiecuprinse între 250 şi 420 rot/min. Instalaţia de reali-zare a procedeului conform invenţiei este compusădintr-o conductă pentru colectarea şi dirijarea apeiacide, un debitmetru şi un pH-metru, care culeg

Page 75: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

85

Fig. 1

(11) 121990 B1 informaţii la un calculator de proces, în vedereaprelucrării şi reglării debitului laptelui de var prinintermediul unui dozator, în funcţie de valorile aces-tor parametri, un vas de neutralizare în care are locprocesul de amestecare mecanică a apei acide culaptele de var, cu ajutorul unui agitator mecanic,compus dintr-un motor electric cu turaţie reglabilă şiun ax prevăzut la partea inferioară cu elice, unpH-metru şi un debitmetru montate pe conducta deieşire a apei neutralizate şi care culeg şi transmitinformaţiile la calculatorul de proces, în vedereacorelării şi reglării debitului de lapte de var astfelîncât pH-ul să fie menţinut între 7 şi 9,2. Revendicări: 2Figuri: 1

(11) 121991 B1 (51) C10L 1/02 (2006.01); C07C 69/003(2006.01) (21) a 2006 00773 (22) 11.10.2006 (41)30.04.2008//4/2008 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO119828 (73) ARTEGO S.A., str. Ciocârlau nr. 38, Târgu-Jiu, judeţul Gorj, RO (72) David Viorel, b-dul ConstantinBrâncuşi, bl. 47, sc. 1, et. 4, ap. 14, Târgu-Jiu, judeţul Gorj,RO; Grămadă Ion, str. Victoriei, bl. 5, et. 1, ap. 5, Târgu-Jiu, judeţul Gorj, RO; Fometescu Mihail Bogdan, str. Unirii,bl. 7, sc. 1, ap. 16, Târgu-Jiu, judeţul Gorj, RO (54) PRO-CEDEU ŞI INSTALAŢIE DE OBŢINERE A COMBUS-TIBILULUI BIODIESEL

(57) Invenţia se referă la un procedeu şi o instalaţiede obţinere a combustibilului biodiesel. Procedeulconform invenţiei constă în aceea că uleiurile brutesunt încălzite la temperatura de 38...42/C, se adaugăo soluţie alcoolică de catalizator, în proporţie de18-22% faţă de ulei, urmează reacţia de transesterifi-care la temperatura de 45-50/C, separarea gravi-metrică a glicerinei brute, urmată de rectificareaexcesului de alcool şi a glicerinei tehnice, purificareabiodieselului prin tratarea acestuia succesiv, cu osoluţie apoasă de acid fosforic, soluţie apoasă deamoniac, şi o spălare finală, cu apă dublu demine-ralizată, se adaugă în masa lichidului antioxidantN-izopropil-N-fenil-p-fenilen diamină şi produsulfinal obţinut este supus filtrării la rece, la temperaturisub 20...25/C. Revendicări: 4Figuri: 5

C11C

(11) 121991 B1

(11) 121992 B1 (51) C11C 5/00 (2006.01); C11C 5/02(2006.01) (21) a 2005 00609 (22) 05.07.2005 (41)29.12.2006//12/2006 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) GB1490547; US 4004773; US 3058163; US 2185046; US3947232; US 3925029 (73) Ancuţa Marin, str. Basarabiei,bl. 4, sc. A, ap. 10, et. 3, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, RO(72) Ancuţa Marin, str. Basarabiei, bl. 4, sc. A, ap. 10, et. 3,Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, RO (54) PROCEDEU,MATRIŢĂ ŞI DISPOZITIV PENTRU OBŢINEREALUMÂNĂRILOR DECORATIVE, ODORIZANTE

(57) Invenţia se referă la un procedeu, o matriţă deturnare şi un dispozitiv pentru obţinerea lumânărilordecorative, odorizante, prevăzute cu ornamente poli-crome în relief. Procedeul conform invenţiei constăîn dozarea componentelor de bază, parafină şi stea-rină, topirea şi adăugarea unui agent de parfumare şia unui inhibitor de aprindere, topirea amestecului şiturnarea gravitaţională într-o matriţă, răcirea şiextragerea lumânării solidificate, urmată de ornareaşi finisarea acesteia. Matriţa conform invenţiei estealcătuită dintr-un tub vertical (1), obturat la parteainferioară cu o rondelă (2) de centrare a fitilului (4)lumânării, menţinută pe capătul tubului cu un capac(5) detaşabil, cu filet, iar la partea superioară,

Page 76: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

86

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 5

C11C

tubul vertical se continuă cu o pâlnie (a), care estestrăbătută de o tijă transversală (6), de susţinere afitilului, şi prevăzută la exterior cu o clemă (8) desusţinere în poziţie verticală a tubului. Dispozitivulde ornare, conform invenţiei, cuprinde o placă meta-lică (9), încălzită electric la o temperatură de90-100/C, dispusă în plan vertical şi prevăzută cu celpuţin un orificiu de trecere (e) având diametrul maimic cu 1...2 mm decât diametrul lumânării, şi unprofil de ornare (f), de preferinţă zimţat. Revendicări: 3Figuri: 2

(11) 121992 B1

(11) 121993 B1 (51) E04H 1/12 (2006.01); A61H 23/02(2006.01); A61H 99/00 (2006.01) (21) a 2007 00282 (22)23.04.2007 (41) 30 .08 .2007 / /8 /2007 (45)30.10.2008//10/2008 (56) RO 103335; GB 1496582; WO0132252; KR 20040072011; JP 8074433; JP 2005163527;JP 2006219843; EP 0168513; DE 3525521; KR20040076310 (73) Beciu Niculina, str. Ianache, nr. 82 bis,Slobozia, judeţul Ialomiţa, RO (72) Beciu Niculina, str.Ianache, nr. 82 bis, Slobozia, judeţul Ialomiţa, RO (54)CONSTRUCŢIE TIP PIRAMIDĂ, PENTRU RELAXARE

(57) Invenţia se referă la o construcţie tip piramidă,pentru relaxare corporală, utilizată în scop terapeutic,în domeniul terapiilor complementare şi alternative.Construcţia de tip piramidă, pentru relaxare, conforminvenţiei, alcătuită dintr-o bază pătrată şi patru pereţitriunghiulari, care formează o incintă prevăzută cuferestre (9, 9', 10) şi uşă de acces (8), are baza şipereţii formate din mai multe straturi, alcătuite dinplăci rigide, între care sunt prevăzute cristale de cuarţ(Q) şi magneţi permanenţi (M), în centrul bazeiavând un tub de aluminiu umplut, succesiv, cu pietresemipreţioase, argilă şi nisip, în stratul de nisip fiindînglobat un cristal de cuarţ hexagonal, cu un vârfascuţit, orientat spre vârful piramidei, în care estedispus un cristal de cuarţ (Qv) orientat cu vârful înjos, iar în pereţi fiind dispusă o ţeavă multistrat (P),cu inserţie de aluminiu, pentru apă, având un traseucontinuu, care porneşte dintr-un colţ al bazeipiramidei şi se întoarce în acesta, formând în fiecare

(11) 121993 B1 perete câte o buclă ce se ridică până la o 1/3 faţă devârful piramidei, respectând unghiul de înclinare allaturilor ce dă relaţia lui "B" dintre înălţime şi laturabazei. Revendicări: 5Figuri: 8

Page 77: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

87Fig. 1

(11) 121994 B1 (51) E04H 6/12 (2006.01) (21)a 2001 00735 (22) 25.06.2001 (41) 28.12.2001//12/2001(45) 30.10.2008//10/2008 (56) US 5.601.390 (73) NagyAlexandru Iuliu, str. Bârsei, nr. 1, ap. 3, Cluj-Napoca,judeţul Cluj, RO; Nagy Laszlo, str. Bârsei, nr. 1, ap. 3,Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO (72) Nagy Alexandru Iuliu,str. Bîrsei, nr. 1, ap. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO; NagyLaszlo, str. Bîrsei, nr. 1, ap. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj,RO (54) GARAJ LIFT PENTRU AUTOTURISME

(57) Invenţia se referă la un garaj lift pentru auto-turisme, ce cuprinde o structură portantă, având oparte subterană (A) cu adâncimea egală cu înălţimeaunei părţi supraterane (B), în interiorul căreia sedeplasează, vertical, paralel şi sincron, în sens opus,două cărucioare (D) multietajate, acţionate printr-unmecanism de acţionare (E) comun, prevăzut cu untambur prin care este acţionat un cablu (3), garajulfiind prevăzut, la nivelul solului, cu nişte uşi de acces(C) la care cele două cărucioare (D), realizate subforma unor incinte prismatice rigide, sunt acţionateprin intermediul cablului (3) ce este fixat de parteamediană a unor laturi superioare centrale (I1) alecărucioarelor (D), sunt echilibrate cu ajutorul unuilanţ de echilibrare (F) fixat de partea mediană a unorlaturi inferioare centrale (I1'), sunt ghidate prinintermediul unor papuci interiori (H), fixaţi câte doi,la distanţe egale, pe latura superioară centrală (I1) şipe latura inferioară centrală (I1'), şi a unui papuc

(11) 121994 B1 exterior (H'), fixat pe o latură superioară exterioară(I3) şi, respectiv, cărucioarele (D) sunt asigurate înpoziţia oprit, prin intermediul unor piese de sprijin(28) fixate pe fiecare nivel de garare a cărucioarelor(D), în zona mediană a unei feţe centrale (f1), piese desprijin (28) ce fac parte dintr-un mecanism deindexare (J). Revendicări: 6Figuri: 11

E21B

(11) 121995 B1 (51) E21B 43/00 (2006.01); F04B 47/02(2006.01) (21) a 2001 01284 (22) 30.11.2001 (41)29.03.2002//3/2002 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO112377 (73) Comşa Vasile, intrarea Medic Col. Stoenescu,nr. 2, ap. 4, sector 5, Bucureşti, RO (72) Comşa Vasile,intrarea Medic Col. Stoenescu, nr. 2 ap. 4 sector 5,Bucureşti, RO (54) INSTALAŢIE PENTRU LIFTAREAARTIFICIALĂ A ŢIŢEIULUI DIN SONDĂ

(57) Invenţia se referă la o instalaţie pentru liftareaartificială a ţiţeiului din sondă, utilizată pentru extra-gerera ţiţiului produs în coloana de exploatare a uneisonde dintr-un strat geologic saturat cu ţiţei. Insta-laţia pentru liftare artificială a ţiţeiului din sondă,conform invenţiei, asigură extragerea şi reclareaţiţeiului adus la suprafaţă prin aceea că la parteasuperioară a coloanei de exploatare este prevăzut unburlan (3) ce leagă coloana de carcasa capului decolectare şi care are nişte ferestre (4) laterale, cu rolîn montare. Burlanul (3), la partea superioară, pre-zintă o placă înclinată (33) faţă de axa sa, înclinatăparalel cu baza carcasei, şi aceasta înclinată, placă(33) ce conţine nişte tuburi (34 şi 35) evazate lacapete şi supraînălţate, pentru ghidarea ramurilorascendente şi descendente (a şi b) ale elementuluiflexibil (11). Un tub (34) este prevăzut la partea

(11) 121995 B1 superioară cu un ştergător (36) al ţiţeiului adus lasuprafaţă de elementul flexibil (11) continuu, iarcelalalt tub (35) are rol de ghidare. Rola de întoarcere(12) este montată într-un ansamblu de fund compusdintr-un antemergător (18) continuat cu un centror(15), nişte module de lestare (13), prevăzute cu unorificiu (14) necesar manevrării acestora şi cu un caporgival (17), prevăzut cu nişte stabilizatori (16).Rolele de la suprafaţă sunt amplasate astfel încât orolă motoare (9) are montate sub ea o rolă presoare(20) şi una de ghidare (54), cuplate între ele prin nişteroţi dinţate ale marginilor canalelor de rulare alefiecărei role (9, 20 şi 54), astfel încât toate rolele(9,20 şi 54) au rol motor şi sunt prevăzute cu nişteorificii (26, 27 şi 28) de stoarcere a ţiţeiului şi cunişte dispozitive de raclare (29, 30 şi 31). Revendicări: 1Figuri: 34

Page 78: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

88

Fig. 1

Fig. 1

E21B

(11) 121995 B1

(11) 121996 B1 (51) F16H 61/02 (2006.01); F16H 3/44(2006.01) (21) a 2004 00430 (22) 11.05.2004 (41)30.12.2004//12/2004 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) FR2676792 (73) Petrescu Florian, str. Mihai Bravu, bl. J103,sc. A, et. 4, ap. 17, Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, RO(72) Petrescu Florian, str. Mihai Bravu,bl. J103, sc. A, et. 4,ap. 17, Roşiori de Vede, judeţul Teleorman, RO (54) CUTIEDE VITEZE SEMIAUTOMATĂ

(57) Invenţia se referă la o cutie de viteze semi-automată, utilizată la obţinerea unor turaţii diferite laarborele de ieşire, pornind de la o turaţie variabilă aarborelui de intrare, concepută pentru echiparea auto-mobilelor. Cutia de viteze semiautomată, conforminvenţiei, este alcătuită dintr-un reductor de turaţieprevăzut cu un arbore de intrare (1) solidar cu unpinion de intrare (3) care angrenează cu trei pinioanesatelit (7) ale căror axe susţin nişte pinioane plane-tare, şi nişte pinioane satelit (11, 14, 15), pe arborelede intrare (1) fiind montate un pinion dublu danturat(17) şi un disc volant canelat (27), care este antrenatde un manşon de cuplare (16) şi transmite mişcareacătre un multiplicator de turaţie prevăzut cu unmecanism intermediar centrifugal, prevăzut cu untambur cilindric (39), montat liber pe un arbore deieşire (2), mecanismul centrifugal imprimând unuimanşon de cuplare (20) o mişcare de translaţie care

(11) 121996 B1 permite antrenarea unui pinion dublu danturat (4) saua unui bloc portpinion (6), montat pe arborele deieşire (2), blocul portpinioane (6) susţinând treipinioane satelit (8), pe axele cărora sunt montatenişte pinioane planetare (19) care conlucrează cumanşonul de cuplare (20). Revendicări: 1Figuri: 12

(11) 121997 B1 (51) F21V 19/00 (2006.01) (21)a 2002 00169 (22) 20.02.2002 (41) 30.09.2003//9/2003(45) 30.10.2008//10/2008 (56) FR 2606222; US 5980068;JP 8036913 (73) Hanganu Liviu Eduard, str. Al.Lăpuşneanu, nr. 68, bl. C3, sc. C, et. 4, ap. 59, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, RO (72) Hanganu Liviu Eduard, str.Al. Lăpuşneanu, nr. 68, bl. C3, sc. C, et. 4, ap. 59, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, RO (54) DULIE CU DISPOZITIV DEDESFACERE

(57) Invenţia se referă la o dulie normală, care per-mite introducerea şi scoaterea becului fără deşuru-barea acestuia, păstrând sistemul clasic de filet. Duliacu dispozitiv de desfacere, conform invenţiei, constădintr-un corp filetat, care este constituit din douăpărţi distincte (9a, 9b), deplasabile cu ajutorul a douălamele (13) şi care sunt apăsate pe soclul becului cuajutorul a două arcuri comprimabile (18), ceea cepermite scoaterea sau introducerea becului fărădeşurubare. Invenţia prezintă avantajul că foloseştecorpul duliei clasice, schimbându-se doar gulerulacesteia cu un altul care are, în interiorul său, corpulfiletat de susţinere a becului şi mecanismul de acţio-nare a corpului filetat. Revendicări: 2Figuri: 4

Page 79: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

89

Fig. 1

Fig. 1

(11) 121997 B1

(11) 121998 B1 (51) F42B 12/58 (2006.01) (21)a 2003 00209 (22) 12.03.2003 (41) 30.09.2004//9/2004(45) 30.10.2008//10/2008 (56) FR 2712387; FR 2695378;US 5005 481 (73) Cernat Mircea, str. Aragonitului, nr. 5, bl.N17, sc. B, et. 1, ap. 16, sector 6, Bucureşti, RO; DinescuIonel Marius, str. Ileana Cosânzeana, nr. 8, bl. P8, ap. 8,sector 5, Bucureşti, RO; Bălăşoiu Ilie Sorinel, str.Dumbrava Nouă, nr. 21, bl. M133, sc. 1, et. 6, ap. 38,sector 5, Bucureşti, RO; Cherecheş Tudor, str. ErouGeorge Stanciu Cristian, nr. 3, bl. V90, sc. 5, et. 5, ap. 144,sector 5, Bucureşti, RO (72) Cernat Mircea, str.Aragonitului, nr. 5, bl. N17, sc. B, et. 1, ap. 16, sector 6,Bucureşti, RO; Dinescu Ionel Marius, str. IleanaCosânzeana, nr. 8, bl. P8, ap. 8, sector 5, Bucureşti, RO;Bălăşoiu Ilie Sorinel, str. Dumbrava Nouă, nr. 21, bl. M133,sc. 1, et. 6, ap. 38, sector 5, Bucureşti, RO; CherecheşTudor, str. Erou George Stanciu Cristian, nr. 3, bl. V90,sc. 5, et. 5, ap. 144, sector 5, Bucureşti, RO (54) MUNIŢIECARGO, PROCEDEU ŞI DISPOZITIV DE ÎNCĂRCARECU SUBMUNIŢII

(57) Invenţia se referă la o muniţie de tip cargo, la unprocedeu şi un dispozitiv pentru încărcarea acesteiacu submuniţii de formă cilindrică. Muniţia conforminvenţiei are în componenţă un pachet (4) de sub-muniţii echipate cu nişte focoase cu armare instan-tanee, introduse într-un corp (3) al muniţiei cargooprit să se deplaseze axial, până la evacuareapachetului (4) de submuniţii, cu ajutorul unui disc(12) al unei flanşe (14) a unui distanţier (5) şi, res-

G01F

(11) 121998 B1 pectiv, cu cel al unei coroane (6) filetate. Procedeulconform invenţiei, de încărcare a muniţiei, cuprindeformarea pachetului de submuniţii în etape, pornindcu o coloană centrală de submuniţii menţinute presat,iar după scoaterea siguranţelor focoaselor, în con-tinuare, are loc completarea succesivă a pachetului cusubmuniţii plasate circumferenţial. Submuniţiile suntmenţinute presat într-un dispozitiv, până la realizareapachetului general de submuniţii, care este introdusîntr-un cilindru cu fante, aflat în componenţa dis-pozitivului pentru extragerea siguranţelor focoaselor,şi încărcat cu ajutorul acestuia, în corpul muniţieicargo, unde este fixat la deplasare axială, după caresunt îndepărtate nişte tije de strângere şi nişte piuliţespecifice. Revendicări: 3Figuri: 6

(11) 121999 B1 (51) G01F 23/14 (2006.01); A01G 25/16(2006.01) (21) a 2006 00099 (22) 17.02.2006 (41)30.08.2007//8/2007 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO80991; US 4548225; US 5479339 (73) INOE 2000-Institutulde Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică, str. Cuţitul deArgint, nr. 14, sector 4, Bucureşti, RO (72) NicolescuConstantin, str. Luică, nr. 33, bl. M5, sc. A, et. 4, ap. 29,sector 4, Bucureşti, RO; Blejan Marian, b-dul ConstantinBrâncoveanu, nr. 114, bl. M1/1, sc. 6, et. 11, ap. 254,sector 4, Bucureşti, RO; Popescu Costinel, str. Almaşu Mic,nr. 14, bl. B20, sc. 3, ap. 24, sector 4, Bucureşti, RO (54)INSTALAŢIE AUTOMATĂ PENTRU PROGNOZAREA ŞIAVERTIZAREA UDĂRILOR

(57) Invenţia se referă la o instalaţie automată pentruprognozarea şi avertizarea udărilor într-un sistem deirigare a culturilor. Instalaţia conform invenţiei estecompusă dintr-o baterie de evaporimetre (1) şi unpluviometru (2), pentru care se realizează măsurareaînălţimii coloanei de apă provenită din precipitaţii, cuajutorul unor senzori de presiune (3) conectaţi lanişte amplificatoare de măsură (4), aflate în legăturăcu un convertor de comunicaţie serială (5), senzoriide presiune (3), amplificatoarele de măsură (4) şiconvertorul de comunicaţie serială (5) fiind montatepe o placă de circuit imprimat (6), ce formează un

Page 80: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

90

Fig. 1

Fig. 1

G01F

(11) 121999 B1 punct de prognozare şi avertizare, de la care infor-maţiile sunt transmise la un punct de dispecer, prinintermediul unui modem radio de date (7) şi/sau alunei interfeţe de comunicaţie serială (8), instalaţiamai cuprinzând un bloc de alimentare (9), ce permitealimentarea sa în regim autonom. Revendicări: 1Figuri: 2

(11) 122000 B1 (51) H01M 8/20 (2006.01); H01M 6/00(2006.01); H01M 4/80 (2006.01); H01M 14/00 (2006.01)(21) a 2004 00143 (22) 18.02.2004 (41)30.12.2004//12/2004 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) US2002 037446A1; JP 2002 184446A; WO 03091165A1 (73)Stoicoviciu Ioan Cornel, str.Gh.Coşbuc 5/54, Baia-Mare,judeţul Maramureş, RO; Cristea Mihai Ştefan, str. Olteniei,bl. 2B, ap. 7, sc. A, et. 2, Baia-Mare, judeţul Maramureş,RO; Stoicoviciu Dinu Ioan, str. Narciselor,1/59, Baia-Mare,judeţul Maramureş, RO; Pavelescu Ovidiu, str. Sold.Croitoru Vasile, nr. 8, bl. 9, ap. 54, Bucureşti, RO; CristeaMihai, str. Grigore Moisil, nr. 4, bl. 6, ap. 103, sc. 3, et. 3,sector 2, cod 023791, Bucureşti, RO (72) Stoicoviciu IoanCornel, str. G. Coşbuc, nr. 5/54, Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO; Cristea Mihai Ştefan, str. Olteniei, bl. 2B,ap. 7, sc.A, et. 2, Baia-Mare, judeţul Maramureş, RO;Stoicoviciu Dinu Ioan, str. Narciselor, 1/59, Baia-Mare,judeţul Maramureş, RO; Pavelescu Ovidiu, str. Sold.Croitoru Vasile, nr. 8, bl. 9, sc. 2, ap. 54, Bucureşti, RO;Cristea Mihai, str. Grigore Moisil, nr. 4, bl. 6, ap. 103, sc. 3,et. 3, sector 2, Bucureşti, RO (54) PILĂ DE COMBUSTIE

(57) Invenţia se referă la o pilă de combustie, con-cepută pentru producerea de energie electrică, peseama reacţiei redox dintre hidrogen şi oxigen,schimbul de electroni între H2 şi O2 realizându-seprintr-un circuit extern, de către o bobină de220 Vi,10A, 50 Hz, de la anod spre catod. Electroniiextraşi de la hidrogen la anod sunt acceleraţiprintr-un conductor ce trece prin primarul unui

(11) 122000 B1 transformator de ieşire spre catod. Pe de altă parte,protonii H+ obţinuţi în urma pasajului prin zonaanodică sunt, la rândul lor, acceleraţi spre catod unde,în imediata lui vecinătate, se închide circuitul intern,zona anodică complexă, constituită dintr-o placăpaladată, o placă anodică, din nichel poros (cu 110ppm Pd), flancată în faţă şi în spate de către omembrană constituită din seleniură de argint dopat cuindiu. Urmează o placă din semiconductor poros degermaniu sau siliciu, formată din trei straturi, primulde 1 mm, având rol de izolator, al doilea de 20 mm,tot din Ge, Si, uşor dopat cu indiu sau galiu, avândrol de conducţie de tip p, prin goluri, iar al treilea de1 mm, la care, pe faţada dinspre catod, se aplicăpaladiu, această placă, cu cele trei straturi de Ge, Si,fiind înconjurată de o bobină electromagnetică,acţionată în impulsuri la 220 Vi, 10A, 50Hz. Revendicări: 5Figuri: 2

(11) 122000 B1

Page 81: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

91

Fig. 1Fig. 2

(11) 122001 B1 (51) H02H 9/00 (2006.01) (21)a 2006 00480 (22) 22.06.2006 (41) 30.05.2007//5/2007(45) 30.10.2008//10/2008 (56) RO 119399; US 6147853;DE 3720046 (73) Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - Ca, SplaiulUnirii, nr. 313, sector 3, Bucureşti, RO (72) LingvayCarmen, b-dul Chişinău, nr. 19, bl. A5, sc.A, ap. 41,sector 2, Bucureşti, RO; Lingvay Iosif, b-dul Chişinău,nr. 19, bl. A5, sc.A, ap. 41, sector 2, Bucureşti, RO (54)DISPOZITIV DESTINAT ELECTROPROTECŢIEI ŞI PRO-TECŢIEI ANTICOROSIVE CONTROLATE A CONDUC-TELOR METALICE SUBTERANE, EXPUSE POLARIZĂ-RILOR ÎN CURENT ALTERNATIV

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv destinatelectroprotecţiei şi protecţiei anticorosive controlatea conductelor metalice subterane, expuse polari-zărilor în curent alternativ sau, mai precis, la un dis-pozitiv de electroprotecţie şi decuplare electrică pola-rizată a unei structuri metalice, cum ar fi o conductămetalică ce funcţionează într-un mediu electroliticnatural şi este expusă coroziunii electrice. Dis-pozitivul conform invenţiei are în alcătuire ostructură dublu limitatoare de tensiuni tranzitorii(1.1), încapsulată, o structură Zener de mare putere(1.2), încapsulată, şi o structură Schottky de mareputere (1.3), încapsulată, precum şi nişte rezistenţe

(11) 122001 B1 de balast (1.4 şi 1.5), prin intermediul cărora serealizează interconectarea respectivelor structuri,obţinându-se o caracteristică tensiune-curent avândtensiunea de deschidere, în polarizaţie directă, foartemică, de ordinul a 0,2 V, iar în polarizaţie inversă, culimitarea acesteia la nivelul a 2,0...3,0 V, nepericu-loasă pentru izolaţiile anticorosive aplicate struc-turilor metalice. Revendicări: 1Figuri: 4

H03K

(11) 122002 B1 (51) H03K 17/945 (2006.01) (21)a 2006 00161 (22) 13.03.2006 (41) 30.07.2007//7/2007(45) 30.10.2008//10/2008 (56) WO 2004 109920 (73) RoşuVirgiliu, str. Constantin Aricescu, nr. 11, ap. 1, sector 1,Bucureşti, RO (72) Roşu Virgiliu, str. Constantin Aricescu,nr. 11, ap. 1, sector 1, Bucureşti, RO (54) DISPOZITIV DEVARIERE ŞI ÎNTRERUPERE DE PROXIMITATE, CURAZE INFRAROŞII

(57) Invenţia se referă la un dispozitiv de variere şiîntrerupere de proximitate, cu raze infraroşii, coman-dat şi cu telecomandă portabilă, utilizat la controlulluminii în domeniul public şi particular. Dispozitivulconform invenţiei este alcătuit dintr-un bloc de emi-sie infraroşii (6), format din rezistenţe (R5, R6, R7),tranzistor (T1) şi diodă (D6), care emite un fasciculde raze ce sunt reflectate de mână, recepţionate de unbloc de recepţie de raze infraroşii (5), format dinrezistenţe (R1, R9) şi diodă (D5), şi transmise unuimicrocontroler (4) care le prelucrează şi formeazăimpulsuri de scurtă durată, aplicate unui bloc decomandă (2) format dintr-un triac (D1) şi o rezistenţăde limitare a curentului de comandă (R2), bloc decomandă care stabileşte valoarea tensiunii aplicate labornele unui consumator. Dispozitivul poate ficomandat de la distanţă, de o telecomandă portabilă,care emite două semnale de frecvenţe diferite, prinapăsarea celor două butoane (S1, S2). Revendicări: 2Figuri: 3

(11) 122002 B1

Page 82: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

92

Fig. 6

H04R

(11) 122003 B1 (51) H04R 1/10 (2006.01); H04R 5/033(2006.01) (21) a 2006 00759 (22) 04.10.2006 (41)30.04.2008//4/2008 (45) 30.10.2008//10/2008 (56) US5729615; US 2004042629; US 2005100186 (73) FilipescuRadu, Piaţa Gheorghe Cantacuzino, nr. 3, ap. 3, sector 2,Bucureşti, RO; Filipescu Daniela Carmen, str. C.A. Rosetti,nr. 14, sc. B, et. 4, ap. 41, sector 1, Bucureşti, RO (72)Filipescu Radu, Piaţa Gheorghe Cantacuzino, nr. 3, ap. 3,sector 2, Bucureşti, RO; Filipescu Daniela Carmen, str.C.A. Rosetti, nr. 14, sc. B, et. 4, ap. 41, sector 1, Bucureşti,RO (54) FIXATOR ADAPTABIL PENTRU CASCĂ DEURECHE

(57) Invenţia se referă la un fixator adaptabil pentrupoziţionarea, fixarea şi susţinerea unei căşti audio îndreptul urechii, pentru o audiere cât mai bună şi fărăa fi necesară susţinerea acesteia altfel decât de fixatoradaptabil pentru cască. Fixatorul conform invenţieieste constituit dintr-un cârlig (2) fixat superior, pe otijă (f) a unui suport (3), şi un cârlig inferior (g), carese pot fixa pe pavilionul urechii, astfel încât cârligul(2) superior este plasat pe un contur (s) superior alunei joncţiuni (b) dintre ureche şi cap, iar un cârlig(g) inferior este situat pe un contur inferior (i) al uneijoncţiunii (b), cârligul (2) superior putând culisa, darcu frânare, de-a lungul tijei (f), pe poziţia optimă, înfuncţie de dimensiunea urechii, cu tija (f) suportpoziţionată în faţa urechii, în dreptul unei linii (j)verticale a urechii, pe tijă (f) fiind poziţionată o cuplă(4) suport, pe care se poate poziţiona şi o cască (6) pecare este fixată rigid o cuplă (5) pentru aceasta. Revendicări: 5Figuri: 6

(11) 122003 B1

Page 83: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

LISTA B.I. PENTRU CARE HOTĂRÂREA DE ACORDARE SE PUBLICĂ ÎNCONFORMITATE CU ART. 28(6), DIN LEGEA NR. 64/1991, REPUBLICATĂ,

• ORDONATĂ CRESCĂTOR, DUPĂ NUMĂRUL DE BREVET

• ORDONATĂ ALFABETIC, DUPĂNUMELE/DENUMIREA TITULARULUI

Page 84: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

95

Lista cu brevetele de invenţie ale căror hotărâri de acordare au fost luate la data menţionată în tabelulde mai jos, ordonată crescător, după numărul de brevet

Numărbrevet

Clasa Număr dosar Datadepozit

Titular Datahotărârii deacordare BI

Pag.

121979 B1 A01G 17/02 (2006.01) a 2004 01032 25.11.2004 Staţiunea de CercetareDezvoltare pentruViticultură şi VinificaţieMurfatlar, CaleaBucureşti, nr. 1, oraşBasarabi, judeţulConstanţa, RO

30.05.2008 179

121980 B1 A47G 23/04 (2006.01);F25D 3/08 (2006.01)

a 2003 00977 02.12.2003 Vâlcu Ion, aleea HodoşIosif, nr. 2, bl. J 43, sc. 4,et. 1, ap. 49, sector 3,O.P. 72, Bucureşti, RO

30.07.2008 179

121981 B1 A61B 5/0205 (2006.01);A61B 5/00 (2006.01);G06F 19/00 (2006.01)

a 2001 00357 28.03.2001 Gyorfi Andrei, str.Kolcsey Ferencz, nr. 31,Marghita, judeţul Bihor,RO

30.06.2008 180

121982 B1 A61K 9/06 (2006.01);C01B 31/04 (2006.01)

a 2005 00866 12.10.2005 Pocanschi Ovidiu Mircea,str. E. Grigorescu, nr. 6,ap. 2, Cluj-Napoca,judeţul Cluj, RO

30.07.2008 180

121983 B1 A61K 31/196 (2006.01) a 2007 00096 12.02.2007 Melles Melinda, str.Principală, nr.215/A,comuna Suseni, judeţulHarghita, RO

30.07.2008 181

121984 B1 A62C 13/10 (2006.01);B65D 51/02 (2006.01)

a 2005 00024 10.01.2005 STINGAL S.A., str. Unirii,nr. 10, C.P. 120266,Buzău, judeţul Buzău,RO

30.06.2008 181

121985 B1 B01J 47/06 (2006.01);B03C 1/32 (2006.01)

a 2001 00513 10.05.2001 Creţescu Igor, str.TudorVladimirescu, bl. Q1, sc.B, et. 2, ap. 10, Iaşi,judeţul Iaşi, RO;Şoreanu Gabriela, str.Puşkin, nr. 24, bl. H4, sc.B, et. 4, ap. 17, Iaşi,judeţul Iaşi, RO;Petruc Maria, b-dulCantemir, nr. 6, et. 4, ap.20, Iaşi, judeţul Iaşi, RO;Macoveanu Matei,str.Ciric, nr. 6, bl. Z1, sc.E, et. 1, ap. 5, Iaşi,judeţul Iaşi, RO

29.08.2008 181

121986 B1 B03C 7/10 (2006.01);B03C 7/00 (2006.01)

a 2002 00046 17.01.2002 Institutul de Cercetări şiProiectări pentru MetaleRare şi Radioactive, b-dulCarol I, nr. 78, sector 2,Bucureşti, RO

30.07.2007 182

Page 85: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Numărbrevet

Clasa Număr dosar Datadepozit

Titular Datahotărârii deacordare BI

Pag.

96

121987 B1 B24C 5/02 (2006.01) a 2005 00303 31.03.2005 Universitatea Tehnică,str. C Daicoviciu, nr. 15,Cluj-Napoca, judeţul Cluj,RO

28.03.2008 183

121988 B1 B61F 5/00 (2006.01);B61F 5/38 (2006.01)

a 2005 00420 06.05.2005 Radu I. Ştefan, aleeaCapidava, nr. 4, bl. X1,sc. C, ap. 56, Constanţa,judeţul Constanţa, RO

30.07.2008 183

121989 B1 B66B 9/04 (2006.01) a 2006 00103 17.02.2006 INOE 2000-Institutul deCercetări pentruHidraulică şi Pneumatică,str. Cuţitul de Argint, nr.14, sector 4, Bucureşti,RO

30.06.2008 184

121990 B1 C02F 1/66 (2006.01) a 2000 00819 14.08.2000 Ravai Nagy Alexandru,str. Olteniei nr. 5A/70,Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO;Ravai Nagy Sandor, str.Olteniei, nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş,RO;Ravai Nagy Zselyke, str.Olteniei, nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş,RO;Ravai Nagy Zsolt Arpad,str. Olteniei, nr.5A/70,Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO

28.03.2008 184

121991 B1 C10L 1/02 (2006.01);C07C 69/003 (2006.01)

a 2006 00773 11.10.2006 ARTEGO S.A., str.Ciocârlau nr. 38, Târgu-Jiu, judeţul Gorj, RO

30.06.2008 185

121992 B1 C11C 5/00 (2006.01);C11C 5/02 (2006.01)

a 2005 00609 05.07.2005 Ancuţa Marin, str.Basarabiei, bl. 4, sc. A,ap. 10, et. 3, Târgovişte,judeţul Dâmboviţa, RO

30.06.2008 185

121993 B1 E04H 1/12 (2006.01);A61H 23/02 (2006.01);A61H 99/00 (2006.01)

a 2007 00282 23.04.2007 Beciu Niculina, str.Ianache, nr. 82 bis,Slobozia, judeţul Ialomiţa,RO

29.08.2008 186

121994 B1 E04H 6/12 (2006.01) a 2001 00735 25.06.2001 Nagy Alexandru Iuliu, str.Bârsei, nr. 1, ap. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO;Nagy Laszlo, str. Bârsei,nr. 1, ap. 3, Cluj-Napoca,judeţul Cluj, RO

30.04.2008 187

121995 B1 E21B 43/00 (2006.01);F04B 47/02 (2006.01)

a 2001 01284 30.11.2001 Comşa Vasile, intrareaMedic Col. Stoenescu, nr.2, ap. 4, sector 5,Bucureşti, RO

30.07.2008 187

Page 86: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Numărbrevet

Clasa Număr dosar Datadepozit

Titular Datahotărârii deacordare BI

Pag.

97

121996 B1 F16H 61/02 (2006.01);F16H 3/44 (2006.01)

a 2004 00430 11.05.2004 Petrescu Florian, str.Mihai Bravu, bl. J103, sc.A, et. 4, ap. 17, Roşioride Vede, judeţulTeleorman, RO

30.07.2008 188

121997 B1 F21V 19/00 (2006.01) a 2002 00169 20.02.2002 Hanganu Liviu Eduard,str. Al. Lăpuşneanu, nr.68, bl. C3, sc. C, et. 4,ap. 59, Piatra- Neamţ,judeţul Neamţ, RO

28.03.2008 188

121998 B1 F42B 12/58 (2006.01) a 2003 00209 12.03.2003 Cernat Mircea, str.Aragonitului, nr. 5, bl.N17, sc. B, et. 1, ap. 16,sector 6, Bucureşti, RO;Dinescu Ionel Marius, str.Ileana Cosânzeana, nr. 8,bl. P8, ap. 8, sector 5,Bucureşti, RO;Bălăşoiu Ilie Sorinel, str.Dumbrava Nouă, nr. 21,bl. M133, sc. 1, et. 6, ap.38, sector 5, Bucureşti,RO;Cherecheş Tudor, str.Erou George StanciuCristian, nr. 3, bl. V90, sc.5, et. 5, ap. 144, sector 5,Bucureşti, RO

28.03.2008 189

121999 B1 G01F 23/14 (2006.01);A01G 25/16 (2006.01)

a 2006 00099 17.02.2006 INOE 2000-Institutul deCercetări pentruHidraulică şi Pneumatică,str. Cuţitul de Argint, nr.14, sector 4, Bucureşti,RO

30.06.2008 189

122000 B1 H01M 8/20 (2006.01);H01M 6/00 (2006.01);H01M 4/80 (2006.01);H01M 14/00 (2006.01)

a 2004 00143 18.02.2004 Stoicoviciu Ioan Cornel,str.Gh.Coşbuc 5/54,Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO;Cristea Mihai Ştefan, str.Olteniei, bl. 2B, ap. 7, sc.A, et. 2, Baia-Mare,judeţul Maramureş, RO;Stoicoviciu Dinu Ioan, str.Narciselor,1/59, Baia-Mare, judeţul Maramureş,RO;Pavelescu Ovidiu, str.Sold. Croitoru Vasile, nr.8, bl. 9, ap. 54, Bucureşti,RO;Cristea Mihai, str. GrigoreMoisil, nr. 4, bl. 6, ap.103, sc. 3, et. 3, sector 2,cod 023791, Bucureşti,RO

30.06.2008 190

Page 87: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Numărbrevet

Clasa Număr dosar Datadepozit

Titular Datahotărârii deacordare BI

Pag.

98

122001 B1 H02H 9/00 (2006.01) a 2006 00480 22.06.2006 Institutul Naţional deCercetare Dezvoltarepentru Inginerie ElectricăICPE - Ca, Splaiul Unirii,nr. 313, sector 3,Bucureşti, RO

30.06.2008 191

122002 B1 H03K 17/945 (2006.01) a 2006 00161 13.03.2006 Roşu Virgiliu, str.Constantin Aricescu, nr.11, ap. 1, sector 1,Bucureşti, RO

30.06.2008 191

122003 B1 H04R 1/10 (2006.01);H04R 5/033 (2006.01)

a 2006 00759 04.10.2006 Filipescu Radu, PiaţaGheorghe Cantacuzino,nr. 3, ap. 3, sector 2,Bucureşti, RO; FilipescuDaniela Carmen, str. C.A.Rosetti, nr. 14, sc. B, et.4, ap. 41, sector 1,Bucureşti, RO

30.04.2008 192

Page 88: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

99

Lista cu brevetele de invenţie ale căror hotărâri de acordare au fost luate la data menţionată în tabelulde mai jos, ordonată alfabetic, după numele/denumirea titularului

Numărbrevet

Clasa Număr dosar Datadepozit

Titular Datahotărârii deacordare BI

Pag.

121992 B1 C11C 5/00 (2006.01);C11C 5/02 (2006.01)

a 2005 00609 05.07.2005 Ancuţa Marin, str.Basarabiei, bl. 4, sc. A,ap. 10, et. 3, Târgovişte,judeţul Dâmboviţa, RO

30.06.2008 185

121991 B1 C10L 1/02 (2006.01);C07C 69/003 (2006.01)

a 2006 00773 11.10.2006 ARTEGO S.A., str.Ciocârlau nr. 38, Târgu-Jiu, judeţul Gorj, RO

30.06.2008 185

121993 B1 E04H 1/12 (2006.01);A61H 23/02 (2006.01);A61H 99/00 (2006.01)

a 2007 00282 23.04.2007 Beciu Niculina, str.Ianache, nr. 82 bis,Slobozia, judeţul Ialomiţa,RO

29.08.2008 186

121998 B1 F42B 12/58 (2006.01) a 2003 00209 12.03.2003 Cernat Mircea, str. Aragonitului, nr. 5, bl. N17, sc. B, et. 1, ap. 16, sector 6,Bucureşti, RO;Dinescu Ionel Marius, str. Ileana Cosânzeana,nr. 8, bl. P8, ap. 8, sector 5, Bucureşti, RO;Bălăşoiu Ilie Sorinel, str. Dumbrava Nouă, nr. 21, bl. M133, sc. 1, et. 6, ap. 38, sector 5,Bucureşti, RO;Cherecheş Tudor, str. Erou George StanciuCristian, nr. 3, bl. V90, sc. 5, et. 5, ap. 144,sector 5, Bucureşti, RO

28.03.2008 189

121995 B1 E21B 43/00 (2006.01);F04B 47/02 (2006.01)

a 2001 01284 30.11.2001 Comşa Vasile, intrareaMedic Col. Stoenescu, nr. 2, ap. 4, sector 5,Bucureşti, RO

30.07.2008 187

121985 B1 B01J 47/06 (2006.01);B03C 1/32 (2006.01)

a 2001 00513 10.05.2001 Creţescu Igor, str.TudorVladimirescu, bl. Q1, sc. B, et. 2, ap. 10, Iaşi,judeţul Iaşi, RO;Şoreanu Gabriela, str.Puşkin, nr. 24, bl. H4, sc. B, et. 4, ap. 17, Iaşi,judeţul Iaşi, RO;Petruc Maria, b-dulCantemir, nr. 6, et. 4, ap. 20, Iaşi, judeţul Iaşi,RO;Macoveanu Matei,str.Ciric, nr. 6, bl. Z1, sc. E, et. 1, ap. 5, Iaşi,judeţul Iaşi, RO

29.08.2008 181

122003 B1 H04R 1/10 (2006.01);H04R 5/033 (2006.01)

a 2006 00759 04.10.2006 Filipescu Radu, PiaţaGheorghe Cantacuzino,nr. 3, ap. 3, sector 2,Bucureşti, RO; FilipescuDaniela Carmen, str. C.A.Rosetti, nr. 14, sc. B, et.4, ap. 41, sector 1,Bucureşti, RO

30.04.2008 192

Page 89: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Numărbrevet

Clasa Număr dosar Datadepozit

Titular Datahotărârii deacordare BI

Pag.

100

121981 B1 A61B 5/0205 (2006.01);A61B 5/00 (2006.01);G06F 19/00 (2006.01)

a 2001 00357 28.03.2001 Gyorfi Andrei, str.Kolcsey Ferencz, nr. 31,Marghita, judeţul Bihor,RO

30.06.2008 180

121997 B1 F21V 19/00 (2006.01) a 2002 00169 20.02.2002 Hanganu Liviu Eduard,str. Al. Lăpuşneanu, nr. 68, bl. C3, sc. C, et. 4,ap. 59, Piatra- Neamţ,judeţul Neamţ, RO

28.03.2008 188

121989 B1 B66B 9/04 (2006.01) a 2006 00103 17.02.2006 INOE 2000-Institutul deCercetări pentruHidraulică şi Pneumatică,str. Cuţitul de Argint, nr.14, sector 4, Bucureşti,RO

30.06.2008 184

121999 B1 G01F 23/14 (2006.01);A01G 25/16 (2006.01)

a 2006 00099 17.02.2006 INOE 2000-Institutul deCercetări pentruHidraulică şi Pneumatică,str. Cuţitul de Argint, nr.14, sector 4, Bucureşti,RO

30.06.2008 189

121986 B1 B03C 7/10 (2006.01);B03C 7/00 (2006.01)

a 2002 00046 17.01.2002 Institutul de Cercetări şiProiectări pentru MetaleRare şi Radioactive, b-dulCarol I, nr. 78, sector 2,Bucureşti, RO

30.07.2007 182

122001 B1 H02H 9/00 (2006.01) a 2006 00480 22.06.2006 Institutul Naţional deCercetare Dezvoltarepentru Inginerie ElectricăICPE - Ca, Splaiul Unirii,nr. 313, sector 3,Bucureşti, RO

30.06.2008 191

121983 B1 A61K 31/196 (2006.01) a 2007 00096 12.02.2007 Melles Melinda, str.Principală, nr.215/A,comuna Suseni, judeţulHarghita, RO

30.07.2008 181

121994 B1 E04H 6/12 (2006.01) a 2001 00735 25.06.2001 Nagy Alexandru Iuliu, str.Bârsei, nr. 1, ap. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, RO;Nagy Laszlo, str. Bârsei,nr. 1, ap. 3, Cluj-Napoca,judeţul Cluj, RO

30.04.2008 187

121996 B1 F16H 61/02 (2006.01);F16H 3/44 (2006.01)

a 2004 00430 11.05.2004 Petrescu Florian, str.Mihai Bravu, bl. J103, sc.A, et. 4, ap. 17, Roşioride Vede, judeţulTeleorman, RO

30.07.2008 188

121982 B1 A61K 9/06 (2006.01);C01B 31/04 (2006.01)

a 2005 00866 12.10.2005 Pocanschi Ovidiu Mircea,str. E. Grigorescu, nr. 6,ap. 2, Cluj-Napoca,judeţul Cluj, RO

30.07.2008 180

121988 B1 B61F 5/00 (2006.01);B61F 5/38 (2006.01)

a 2005 00420 06.05.2005 Radu I. Ştefan, aleeaCapidava, nr. 4, bl. X1,sc. C, ap. 56, Constanţa,judeţul Constanţa, RO

30.07.2008 183

Page 90: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Numărbrevet

Clasa Număr dosar Datadepozit

Titular Datahotărârii deacordare BI

Pag.

101

121990 B1 C02F 1/66 (2006.01) a 2000 00819 14.08.2000 Ravai Nagy Alexandru,str. Olteniei nr. 5A/70,Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO;Ravai Nagy Sandor, str.Olteniei, nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş,RO;Ravai Nagy Zselyke, str.Olteniei, nr. 5A/70, Baia-Mare, judeţul Maramureş,RO;Ravai Nagy Zsolt Arpad,str. Olteniei, nr.5A/70,Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO

28.03.2008 184

122002 B1 H03K 17/945 (2006.01) a 2006 00161 13.03.2006 Roşu Virgiliu, str.Constantin Aricescu, nr.11, ap. 1, sector 1,Bucureşti, RO

30.06.2008 191

121979 B1 A01G 17/02 (2006.01) a 2004 01032 25.11.2004 Staţiunea de CercetareDezvoltare pentruViticultură şi VinificaţieMurfatlar, CaleaBucureşti, nr. 1, oraşBasarabi, judeţulConstanţa, RO

30.05.2008 179

121984 B1 A62C 13/10 (2006.01);B65D 51/02 (2006.01)

a 2005 00024 10.01.2005 STINGAL S.A., str. Unirii,nr. 10, C.P. 120266,Buzău, judeţul Buzău,RO

30.06.2008 181

122000 B1 H01M 8/20 (2006.01);H01M 6/00 (2006.01);H01M 4/80 (2006.01);H01M 14/00 (2006.01)

a 2004 00143 18.02.2004 Stoicoviciu Ioan Cornel,str.Gh.Coşbuc 5/54,Baia-Mare, judeţulMaramureş, RO;Cristea Mihai Ştefan, str. Olteniei, bl. 2B, ap. 7,sc. A, et. 2, Baia-Mare,judeţul Maramureş, RO;Stoicoviciu Dinu Ioan, str. Narciselor,1/59, Baia-Mare, judeţul Maramureş,RO;Pavelescu Ovidiu, str.Sold. Croitoru Vasile, nr. 8, bl. 9, ap. 54,Bucureşti, RO;Cristea Mihai, str. GrigoreMoisil, nr. 4, bl. 6, ap.103, sc. 3, et. 3, sector 2,cod 023791, Bucureşti,RO

30.06.2008 190

121987 B1 B24C 5/02 (2006.01) a 2005 00303 31.03.2005 Universitatea Tehnică,str. C Daicoviciu, nr. 15,Cluj-Napoca, judeţul Cluj,RO

28.03.2008 183

121980 B1 A47G 23/04 (2006.01);F25D 3/08 (2006.01)

a 2003 00977 02.12.2003 Vâlcu Ion, aleea HodoşIosif, nr. 2, bl. J 43, sc. 4,et. 1, ap. 49, sector 3,O.P. 72, Bucureşti, RO

30.07.2008 179

Page 91: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

LISTA B.I. PENTRU CARE AU FOSTÎNREGISTRATE TRANSMITERI DE DREPTURI,CONFORM ART. 45 ÷ 50, DINLEGEA NR. 64/1991, REPUBLICATĂ, SAU MODIFICĂRI ÎN SITUAŢIA JURIDICĂ, CONFORM R55(11), LIT. u, ŞI PUNCTULUI 14, DIN ANEXA 1 A LEGII NR. 381/2005, PENTRU APROBAREA O.G. NR. 41/1998,PRIVIND TAXELE ŞI REGIMUL DE UTILIZARE A ACESTORA

Page 92: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

105

DECĂDERI

Decăderi ale titularilor din drepturile conferite acestora de brevetul de invenţie, publicateconform art. 43, alin 3, din Legea nr. 64/1991, privind brevetele de invenţie, republicată în MonitorulOficial, Partea I, nr. 541/08.08.2007.

NUME / DENUMIRE TITULAR Nr. BI Nr. CBI

MERCK & CO., INC., RAHWAY, NEW JERSEY, US 113613 93-01253

OXENO OLEFINCHEMIE GMBH, MARL, DE 121180 a 2000 00568

EFANOVA VERA VASILYEVNA, KIEV, UA; SHULYAK VLADIMIR NIKOLAYEVICH,FASTOV, UA

121261 a 2000 01017

FLORIDA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC., TALLAHASSEE,FLORIDA, US

121269 a 2001 01082

FLORIDA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC., TALLAHASSEE,FLORIDA, US

121271 a 2001 01084

DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC., MIDLAND, US 121273 a 2003 00320

DAI-ICHI KOGYO SEIYAKU CO., LTD., KYOTO, JP 121274 a 2001 00899

KRATON POLYMERS RESEARCH B.V., AMSTERDAM, NL 121277 a 2003 00466

SIEMENS FLOW INSTRUMENTS A/S, NORDBORG, DK 121292 a 2000 00919

NEXTWAVE TELECOM INC., GREENWICH, CONNECTICUT, US 121294 a 2002 00223

SOCKATYES LIMITED, STOKE ON TRENT, STAFFORDSHIRE, GB 121296 a 2004 00205

SCHOPPE KARL-HEINZ, AACHEN, DE 121298 a 2002 00012

PRODAX ELEKTROMOS SZERELVENYGYARTO RT, BUDAPEST, HU 121301 a 2001 01146

LG-NORTEL CO., LTD, SEOUL, KR 121303 a 2001 01399

QUALCOMM INCORPORATED, SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 121304 a 2001 00182

LICENŢE

Nr. CBI Nr. BI Titular brevet Beneficiar licenţă Tip licenţă

Data decând are

efectcontractulde licenţă

Data cândexpiră

contractulde licenţă

a 2001 00371 118113 ŢIGĂU VALENTINA,BUCUREŞTI, RO;ŢIGĂU LAURENŢIUDANIEL, BUCUREŞTI,RO

PRO AUTO INDUSTRIESS.A., BUCUREŞTI, RO

exclusivă 30.10.2008 30.03.2021

a 2003 00381 119890 PĂCĂLEANU GH.CONSTANTIN,COMUNA BERCENI,JUDEŢUL PRAHOVA,RO

SHIPPING ECOLOGICS.R.L., PLOIEŞTI,JUDEŢUL PRAHOVA, RO

neexclusivă 30.10.2008 01.01.2009

a 2005 01072 121709 URSU MARCELANDREI, BUCUREŞTI,RO; NICOLAU SORINGHEORGHE,BUCUREŞTI, RO

MACO PRODIMPEXS.R.L., COMUNAPANTELIMON, JUDEŢULILFOV, RO

neexclusivă 30.10.2008 01.03.2011

Page 93: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

106

CESIUNI

Nr. CBI Nr. BI Titular iniţial Noul Titular

97-02236 118836 AVENTIS CROPSCIENCE GMBH,FRANKFURT AM MAIN, DE

BAYER CROPSCIENCE GmbH,FRANKFURT AM MAIN, DE

98-01306 120905 AMERICAN CYANAMID COMPANY,MADISON, NEW JERSEY, US

BASF AKTIENGESELLSCHAFT,LUDWIGSHAFEN, DE

a 2001 00017 118620 RĂDUCAN ION, BACĂU, JUDEŢULBACĂU, RO; GIUREA ALIN MĂDĂLIN, BACĂU, JUDEŢUL BACĂU, RO

PAMBAC S.A., BACĂU, JUDEŢUL BACĂU,RO

MODIFICĂRI NUME ŞI ADRESĂ TITULAR

Nr. CBI Nr. BI Nume şi adresă iniţială titular Nume şi adresă curentă titular

97-01127 117815 SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.R.L.,VIA SAVONA 97, MILANO, IT

SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.p.A.,VIA BENIGNO CRESPI 57, MILANO, IT

MODIFICĂRI ADRESĂ TITULAR

Nr. CBI Nr. BI Adresă iniţială Adresă curentă

a 2000 00345 120915 RWE POWERAKTIENGESELLSCHAFT,STUTTGENWEG 2, KOLN, DE

RWE POWER AKTIENGESELLSCHAFT,HUYSSENALLEE 2, ESSEN, DE

93-01554 116812 SHIRE BIOCHEM INC., 2550 DANIELJOHNSON BOULEVARD, SUITE 600,LAVAL, QUEBEC, CA

SHIRE BIOCHEM INC., 2250 BOUL.ALFRED-NOBEL, BUR. 500, ST. LAURENT,QUEBEC, CA

a 2001 00357 121981 GYORFI ANDREI, STR. HERCULANE,NR. 9, SC. A, AP. 6, MARGHITA,JUDEŢUL BIHOR, RO

GYORFI ANDREI, STR. KOLCSEYFERENCZ, NR. 31, MARGHITA, JUDEŢULBIHOR, RO

MODIFICĂRI ADRESĂ ÎN COLECTIVUL DE AUTORI

Nr. CBI Nr. BI Inventatori iniţiali Inventatori curenţi

a 2001 00357 121981 GYORFI ANDREI, STR. HERCULANE,NR. 9, SC. A, AP. 6, MARGHITA,JUDEŢUL BIHOR, RO

GYORFI ANDREI, STR. KOLCSEYFERENCZ, NR. 31, MARGHITA, JUDEŢULBIHOR, RO

Page 94: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

LISTA B.I. ELIBERATE ÎN CONFORMITATE CU ART. 30, DIN LEGEA NR. 64/1991, REPUBLICATĂ

Page 95: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

109

BREVETE DE INVENŢIE ELIBERATECONFORM LEGII NR. 64/1991, ALE CĂROR REZUMATE AU FOST PUBLICATE

Nr. BI Clasa Nr. CBI Datadepozit

Nume titular Nr.BOPI*

113956 B1 B26D1/14 (2006.01);B26D3/16 (2006.01);B31B1/14 (2006.01)

144128 12.02.1990 BORODI ADRIAN, DEJ,JUDEŢUL CLUJ, RO

12/1998

117504 B1 A61K35/78 (2006.01) 98-00488 26.02.1998 CENTRUL DE CERCETAREŞI PRELUCRARE PLANTEMEDICINALE"PLANTAVOREL" S.A.,PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢULNEAMŢ, RO

4/2002

117642 B1 F21V21/02 (2006.01);F21V21/00 (2006.01)

99-00891 10.08.1999 CÂMPEANU COSTEL, IAŞI,JUDEŢUL IAŞI, RO; TRIFDORIN IOAN, TURDA,JUDEŢUL CLUJ, RO

5/2002

117717 B1 E02B15/10 (2006.01);B63B35/32 (2006.01)

a 2000 00021 06.01.2000 LEU DAN PETRE,CONSTANŢA, JUDEŢULCONSTANŢA, RO

6/2002

118377 B1 A61N5/02 (2006.01);H05B6/64 (2006.01)

a 2001 00402 09.04.2001 ZIRBO GHEORGHE,CLUJ-NAPOCA, JUDEŢULCLUJ, RO; DAN VIOREL,CLUJ-NAPOCA, JUDEŢULCLUJ, RO; RIŢI MIHOC EMIL,CLUJ-NAPOCA, JUDEŢULCLUJ, RO; PUIU CORNEL,CLUJ-NAPOCA, JUDEŢULCLUJ, RO

5/2003

120495 B1 E04H5/08 (2006.01);A01G9/14 (2006.01);A01G9/10 (2006.01);A01G9/04 (2006.01);A01G9/08 (2006.01);A01G9/22 (2006.01);A01G9/24 (2006.01)

99-00588 24.05.1999 GĂLAN N. VALENTINVASILE, FETEŞTI, JUDEŢULIALOMIŢA, RO

2/2006

121217 B1 C09K8/12 (2006.01);C09K8/24 (2006.01);C09K8/16 (2006.01)

99-00969 10.09.1999 SOCIETATEA NAŢIONALĂ APETROLULUI PETROM S.A.,BUCUREŞTI - SUCURSALAINSTITUTUL DECERCETĂRI ŞI PROIECTĂRITEHNOLOGICE, CÂMPINA,JUDEŢUL PRAHOVA, RO

1/2007

121250 B1 A01N47/28 (2006.01) a 2001 00455 25.04.2001 S.C. DACROM PRIMEXS.R.L., BUCUREŞTI, RO

2/2007

121290 B1 F21L4/06 (2006.01);F21V23/06 (2006.01);F21V33/00 (2006.01);H04M1/21 (2006.01);H04M1/22 (2006.01)

a 2003 00090 05.02.2003 CLOŢAN TURCU VIRGILIUPAUL, BUCUREŞTI, RO

2/2007

121434 B1 E02D17/20 (2006.01);G06F17/00 (2006.01)

a 2004 01118 15.12.2004 INSTITUTUL NAŢIONAL DECERCETARE-DEZVOLTAREPENTRU METALE ŞIRESURSE RADIOACTIVE -ICPMRR, BUCUREŞTI, RO

5/2007

Page 96: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Nr. BI Clasa Nr. CBI Datadepozit

Nume titular Nr.BOPI*

110

121473 B1 C07H17/08 (2006.01);A61K31/70 (2006.01);A61K31/7048(2006.01);A61P31/04 (2006.01);C07H17/00 (2006.01)

99-00228 02.09.1997 ABBOTT LABORATORIES,ABBOTT PARK, ILLINOIS,US

6/2007

121979 B1 A01G17/02 (2006.01) a 2004 01032 25.11.2004 STAŢIUNEA DECERCETARE DEZVOLTAREPENTRU VITICULTURĂ ŞIVINIFICAŢIE MURFATLAR,ORAŞ BASARABI, JUDEŢULCONSTANŢA, RO

10/2008

121980 B1 A47G23/04 (2006.01);F25D3/08 (2006.01)

a 2003 00977 02.12.2003 VÂLCU ION, BUCUREŞTI,RO

10/2008

121981 B1 A61B5/0205 (2006.01);A61B5/00 (2006.01);G06F19/00 (2006.01)

a 2001 00357 28.03.2001 GYORFI ANDREI,MARGHITA, JUDEŢULBIHOR, RO

10/2008

121982 B1 A61K9/06 (2006.01);C01B31/04 (2006.01)

a 2005 00866 12.10.2005 POCANSCHI OVIDIUMIRCEA, CLUJ-NAPOCA,JUDEŢUL CLUJ, RO

10/2008

121983 B1 A61K31/196 (2006.01) a 2007 00096 12.02.2007 MELLES MELINDA,COMUNA SUSENI, JUDEŢULHARGHITA, RO

10/2008

121984 B1 A62C13/10 (2006.01);B65D51/02 (2006.01)

a 2005 00024 10.01.2005 STINGAL S.A., BUZĂU,JUDEŢUL BUZĂU, RO

10/2008

121985 B1 B01J47/06 (2006.01);B03C1/32 (2006.01)

a 2001 00513 10.05.2001 CREŢESCU IGOR, IAŞI,JUDEŢUL IAŞI, RO;ŞOREANU GABRIELA, IAŞI,JUDEŢUL IAŞI, RO; PETRUCMARIA, IAŞI, JUDEŢUL IAŞI,RO; MACOVEANU MATEI, IAŞI, JUDEŢUL IAŞI, RO

10/2008

121986 B1 B03C7/10 (2006.01);B03C7/00 (2006.01)

a 2002 00046 17.01.2002 INSTITUTUL DECERCETĂRI ŞI PROIECTĂRIPENTRU METALE RARE ŞIRADIOACTIVE, BUCUREŞTI,RO

10/2008

121987 B1 B24C5/02 (2006.01) a 2005 00303 31.03.2005 UNIVERSITATEA TEHNICĂ,CLUJ-NAPOCA, JUDEŢULCLUJ, RO

10/2008

121988 B1 B61F5/00 (2006.01);B61F5/38 (2006.01)

a 2005 00420 06.05.2005 RADU I. ŞTEFAN,CONSTANŢA, JUDEŢULCONSTANŢA, RO

10/2008

121989 B1 B66B9/04 (2006.01) a 2006 00103 17.02.2006 INOE 2000 - INSTITUTUL DECERCETĂRI PENTRUHIDRAULICĂ ŞIPNEUMATICĂ, BUCUREŞTI,RO

10/2008

Page 97: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Nr. BI Clasa Nr. CBI Datadepozit

Nume titular Nr.BOPI*

111

121990 B1 C02F1/66 (2006.01) a 2000 00819 14.08.2000 RAVAI NAGY ALEXANDRU,BAIA MARE, JUDEŢULMARAMUREŞ, RO; RAVAINAGY SANDOR, BAIA MARE, JUDEŢULMARAMUREŞ, RO; RAVAINAGY ZSELYKE, BAIA MARE, JUDEŢULMARAMUREŞ, RO; RAVAINAGY ZSOLT ARPAD, BAIA MARE, JUDEŢULMARAMUREŞ, RO

10/2008

121991 B1 C10L1/02 (2006.01);C07C69/003 (2006.01)

a 2006 00773 11.10.2006 ARTEGO S.A., TÂRGU-JIU,JUDEŢUL GORJ, RO

10/2008

121992 B1 C11C5/00 (2006.01);C11C5/02 (2006.01)

a 2005 00609 05.07.2005 ANCUŢA MARIN,TÂRGOVIŞTE, JUDEŢULDÂMBOVIŢA, RO

10/2008

121993 B1 E04H1/12 (2006.01);A61H23/02 (2006.01);A61H99/00 (2006.01)

a 2007 00282 23.04.2007 BECIU NICULINA,SLOBOZIA, JUDEŢULIALOMIŢA, RO

10/2008

121994 B1 E04H6/12 (2006.01) a 2001 00735 25.06.2001 NAGY ALEXANDRU IULIU,CLUJ-NAPOCA, JUDEŢULCLUJ, RO; NAGY LASZLO,CLUJ-NAPOCA, JUDEŢULCLUJ, RO

10/2008

121995 B1 E21B43/00 (2006.01);F04B47/02 (2006.01)

a 2001 01284 30.11.2001 COMŞA VASILE,BUCUREŞTI, RO

10/2008

121996 B1 F16H61/02 (2006.01);F16H3/44 (2006.01)

a 2004 00430 11.05.2004 PETRESCU FLORIAN,ROŞIORI DE VEDE,JUDEŢUL TELEORMAN, RO

10/2008

121997 B1 F21V19/00 (2006.01) a 2002 00169 20.02.2002 HANGANU LIVIU EDUARD,PIATRA-NEAMŢ, JUDEŢULNEAMŢ, RO

10/2008

121998 B1 F42B12/58 (2006.01) a 2003 00209 12.03.2003 CERNAT MIRCEA,BUCUREŞTI, RO; DINESCUIONEL MARIUS,BUCUREŞTI, RO; BĂLĂŞOIUILIE SORINEL, BUCUREŞTI,RO; CHERECHEŞ TUDOR,BUCUREŞTI, RO

10/2008

121999 B1 G01F23/14 (2006.01);A01G25/16 (2006.01)

a 2006 00099 17.02.2006 INOE 2000 - INSTITUTUL DECERCETĂRI PENTRUHIDRAULICĂ ŞIPNEUMATICĂ, BUCUREŞTI,RO

10/2008

Page 98: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

Nr. BI Clasa Nr. CBI Datadepozit

Nume titular Nr.BOPI*

112

122000 B1 H01M8/20 (2006.01);H01M6/00 (2006.01);H01M4/80 (2006.01);H01M14/00 (2006.01)

a 2004 00143 18.02.2004 STOICOVICIU IOANCORNEL, BAIA MARE,JUDEŢUL MARAMUREŞ,RO; CRISTEA MIHAIŞTEFAN, BAIA MARE,JUDEŢUL MARAMUREŞ,RO; STOICOVICIU DINUIOAN, BAIA MARE, JUDEŢULMARAMUREŞ, RO;PAVELESCU OVIDIU,BUCUREŞTI, RO; CRISTEAMIHAI, BUCUREŞTI, RO

10/2008

122001 B1 H02H9/00 (2006.01) a 2006 00480 22.06.2006 INSTITUTUL NAŢIONAL DECERCETARE DEZVOLTAREPENTRU INGINERIEELECTRICĂ ICPE-CA,BUCUREŞTI, RO

10/2008

122002 B1 H03K17/945 (2006.01) a 2006 00161 13.03.2006 ROŞU VIRGILIU,BUCUREŞTI, RO

10/2008

122003 B1 H04R1/10 (2006.01);H04R5/033 (2006.01)

a 2006 00759 04.10.2006 FILIPESCU RADU,BUCUREŞTI, RO;FILIPESCU DANIELACARMEN, BUCUREŞTI, RO

10/2008

*) Dosare publicate conform Legii nr. 64/1991, republicată

Page 99: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

DIVERSE• LISTA CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE

INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILORAUTORIZAŢI

• CENTRE REGIONALE PENTRUPROMOVAREA PROPRIETĂŢII

INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA• ANUNŢURI OFICIALE• MATERIALE INFORMATIVE, DIN

DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

© Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vorputea fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau înalt mod), fără autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.

Page 100: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

115

ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157

24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi

Regula 2.5, din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art.1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele

specializate în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art.2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General,

ing. Gábor VARGA

Page 101: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

117

Page 102: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

118

Page 103: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

119

Page 104: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

120

Page 105: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

121

Page 106: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

122

Page 107: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

123

Page 108: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

124

Page 109: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

125

Page 110: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

126

Page 111: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

127

Page 112: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

128

Page 113: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

129

Page 114: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

130

Page 115: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

131

Page 116: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

132

Page 117: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

133

Page 118: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

134

Page 119: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

135

Page 120: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

136

Page 121: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

137

Page 122: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

138

Page 123: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

139

Page 124: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

140

Page 125: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

141

Page 126: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

142

Page 127: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

143

Page 128: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

144

Page 129: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

145

Page 130: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

146

Page 131: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

147

Page 132: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

148

Page 133: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

149

Page 134: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

150

Page 135: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

151

Page 136: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

152

Page 137: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

153

Page 138: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

154

Page 139: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

155

Page 140: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

156

Page 141: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

157

Page 142: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

158

Page 143: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

159

Page 144: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

160

Page 145: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

161

Page 146: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

162

Page 147: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

163

Page 148: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

164

Page 149: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

165

Page 150: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

166

Page 151: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

167

Page 152: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

168

Page 153: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

169

Page 154: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

170

Page 155: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

171

Page 156: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

172

Page 157: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

173

Page 158: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

174

Page 159: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

175

Page 160: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

176

Page 161: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

177

Page 162: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

178

Page 163: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

179

Page 164: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

180

Page 165: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

181

Page 166: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

182

Page 167: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

183

Page 168: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

184

Page 169: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

185

Page 170: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

186

Page 171: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

187

Page 172: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

188

Page 173: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

189

Page 174: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

190

Page 175: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

191

Page 176: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

192

Page 177: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

193

Page 178: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

194

Page 179: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

195

Page 180: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

196

Page 181: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

197

Page 182: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

198

Page 183: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

199

Page 184: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

200

Page 185: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

201

Page 186: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

202

Page 187: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

203

Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de CameraNaţională a Consilierilor în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugămsă vă adresaţi doamnei ing. Doina Ţuluca.

Page 188: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

205

ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, şi a Deciziei Primului-ministru,nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci emite următorul:

O R D I N

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile şi instituţiile gazdă, aşa cum suntprezentate în anexă, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, împreună cu prezentul Ordin.

Director General,

ing. Gábor VARGA

Page 189: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

207

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA,ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

Florin Popa Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Proprietăţii Industriale, dinpartea OSIMIon Ghica, nr. 5, sector 3, Bucureşti 030044, România e-mail: [email protected] tel: (004) 021 3154363 fax: (004) 021 3123819 mobil: 0723 330 752

BACĂU- str. Libertăţii, nr. 1, cod 600052, judeţul Bacău, - tel: 004-0234 570010, int.104- fax: 004-0234 571070- mobil: 004-0744538409- e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] - www.cciabc.ro/departamente/crppi.php - contact: cons. juridic Silviu MUNTEANU

BAIA MARE

- b-dul Independenţei, nr. 4B, Baia Mare, cod 430123, judeţul MARAMUREŞ - tel/fax: 004-0262 213753 - e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] - http://crpppimm.cdimm.org/ - contact: ing. Sorin IANCU

ing. Carmen NEACSU - director centru

BIHOR- str. Roman Ciorogariu, nr. 65, ORADEA, cod 410009, CP 211, judeţul BIHOR - tel: 004-0259 417807; 004-0359417991; 004-0359417992- fax: 004-0259 47 0015 - e-mail: [email protected] - contact: Mihaela SECARA

BISTRIŢA-NĂSĂUD- str. Petre Ispirescu, nr. 15 A, Bistriţa, cod 420081, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD- mail address: Oficiul Poştal 1, Căsuţa Poştală 18, Bistriţa 420081, judeţul Bistriţa-Năsăud - tel. 004-0263 230640; 004-230400; 004-210038 - fax. 004-0263 230640; 004-0263 210039- e-mail: [email protected] sau [email protected] www.cciabn.ro - contact: ing. Daniel Cristian BĂLAN - tel: 004-0788569243

Page 190: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

208

BRĂILA- str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Brăila, cod 810245, judeţul BRĂILA - tel/fax: 004-0239 613716; 004-0239 613172; 004-0239 614324 - tel: 004-0239 612388 - e-mail: [email protected] - contact: ing. Angela SPIRIDON

BRAŞOV- adresa de vizitare şi consultanţă: Colina Universităţii, corp I - mail address: Braşov, cod 500500, judeţul BRAŞOV, O.P.1, C.P. 298 - tel: 004-0268 412921/196 - fax: 004-0268 472241 - e- mail: [email protected] - www.ctib.ro - director centru: ing. Ioan Ţoţu- contact: cons. juridic Simona HRIŢCU

CONSTANŢA- b-dul Alexandru Lăpuşneanu, nr.185 A, judeţul CONSTANŢA - tel: 004-0241-618475; 004-0241 613907; 004-0241 619854; - fax: 004-0241-619454 - e-mail: [email protected] www.ccina.ro - contact: ing. Adriana BAROTHI

COVASNA

- Sediul ASIMCOV, str. Martinovics, nr. 2 , Sfântu Gheorghe, cod 520009, judeţul COVASNA, O.P.1, C.P. 167 - tel/fax: 004-0267 318152 - e-mail: [email protected] - contact: ing. Adelina STANCIU - telefon: 004-0744435291

CRAIOVA- str. Libertăţii, nr. 19, corp Administrativ Universitate, camera 208-209, Craiova,

cod 200583, judeţul DOLJ - mail address: CP. 609, Oficiul Poştal 6 (OP 6), Craiova - tel/fax: 004-0251 534880 - e-mail: [email protected], [email protected] sau [email protected] www.central.ucv.ro/newwebpg/ciitt/CRPPI.htm sau http://em.ucv.ro/cercetare/ciitt - contact: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - tel: 004-0744771432

GALAŢI

- str. Mihai Bravu, nr. 46, Galaţi, cod 800208, sediul Camerei de Comerţ, judeţul GALAŢI - tel: 004-0236 460312; 004-0236 473580; - fax: 004-0236 460650 - e-mail: [email protected] - www.cciagl.xnet.ro- responsabil centru: dr. ing. Dumitru GHECENCO, tel: 004- 0236407049 - fax: 0236306181- e-mail: [email protected]

Page 191: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

RO-BOPI 10/2008

209

IAŞI- Universitatea Gheorghe Asachi, sediul Institutului Naţional de Inventică, b-dul CAROL, nr.3-5, C.P. 727- IAŞI -3, cod 700506, judeţul IAŞI - tel/fax 004-0232 214763 - e-mail: [email protected] - contact: prof. univ. dr. ing. Boris PLAHTEANU

SUCEAVA - str. Universităţii, nr. 15-17, Suceava, cod 720229, judeţul SUCEAVA - tel. 004-0230 521506; 004-0230520099 - fax: 004-0230 520099; 004-0230521506 - e-mail: [email protected]; [email protected]; sebasti[email protected] - contact: ing. Sebastian PĂDURARU - tel: 004-0741221494

TÂRGU-MUREŞ

- Centrul Regional de Promovare a Protecţiei Proprietăţii Industriale, str. Henri COANDĂ, nr. 1, Târgu-Mureş, cod 540048, judeţul MUREŞ

- tel: 004-0365806829; 004-0265269522- fax:004-0265269522- e-mail: [email protected]; [email protected] - www.patlib-mures.ro - coordonator: dl. Adrian PLESA - Director General - persoane care lucrează în interiorul centrului: Adrian Plesa, Mircea Pop, Marius Plesa, Ştefan Pop, Dan Predescu - din partea instituţiei gazdă: Octavian Plesa- contact: ing. Adrian PLESA

chim. Mircea POP

TIMIŞ - Sediul lucrativ-str. Piaţa Victoriei, nr. 3, parter, sediu al CCIA Timiş, Timişoara,

cod 300030, judeţul TIMIŞ - tel: 004-0256 497136- fax. 004-0256 219173 - e-mail: [email protected]; [email protected] www.cciat.ro - contact: ing. Aurelia CHIRA, consilier; tel. mobil: 004-0745 422896

Page 192: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi

Editare Õi tehnoredactare computerizat|: Editura OSIM®

Coperta: Cristina-Maria BararuInscriptionat sub comanda nr. 119/2008, la

Tipografia OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ÔI M{RCI, BUCUREÔTI

Colegiul de redacÛieBogdan Boreschievici - Director DirecÛia CNISCristina-Maria Bararu - Ôef Serviciu Editur| - TipografieMihaela Târcolea - Consilier editorialAdriana Negoita - Redactor responsabil BOPI - SecÛiunea InvenÛiiDaniela Ionescu - Tehnoredactor Daniela Ionescu - Procesare computerizat| imaginiÔtefania Dumitrescu - Secretar de redacÛie

Page 193: din legea nr. 64/1991, republicată, ordonate după indicii cbi