Click here to load reader

DILUANT D203 - kober.rokober.ro/images/files/fise securitate/Diluant pentru produse nitro.pdf · aplică tehnici de respiraţie artificială (respiraţie gură la gură, masaj cardiac,

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DILUANT D203 - kober.rokober.ro/images/files/fise securitate/Diluant pentru produse nitro.pdf ·...

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANEI/AMESTECULUI I A SOCIETII/NTREPRINDERII

  Biroul de Regulament Sanitar International si Informare Toxicologica: 021.318.36.06

  Numr de telefon care poate fi apelat n caz de urgen: 1.4

  KBER SRL STR. GHEORGHE CARANFIL NR.2 617410 DUMBRAVA ROSIE - NEAMT - ROMANIA Tel.: 0233281021 - Fax: 0233281222 [email protected] WWW.KOBER.RO

  Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate: 1.3

  Utilizri contraindicate: Totul pentru care utilizarea nu este specificat n aceast seciune sau n seciunea 7.3

  Utilizri relevante: utilizat pentru aducerea produselor nitrocelulozice la vascozitatea necesara, specifica metodei de aplicare. Numai pentru uz profesional/industrial.

  Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate: 1.2

  DILUANT D203

  Element de identificare a produsului: 1.1

  SECIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR **

  Elemente pentru etichet: 2.2

  Asp. Tox. 1: Inhalarea sa este periculoas, Categoria 1, H304 Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave, Categoria 1, H318 Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile, Categoria 2, H225 Repr. 2: Toxic pentru reproducere, Categoria 2, H361d Skin Irrit. 2: Iritatarea pielii, categoria 2, H315 STOT RE 2: Toxicitate specific asupra anumitor organe, (expuneri repetate) Categoria 2, H373 STOT SE 3: Toxicitate specific cu efecte de somnolen i ameeal (o singur expunere), Categoria 3, H336

  Clasificarea acestui produs s-a realizat conform Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP).

  Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

  Clasificarea substanei sau a amestecului: 2.1

  Informaii suplimentare:

  P280: Purtai mnui de protecie/mbrcminte de protecie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a feei P303+P361+P353: N CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau prul): scoatei imediat toat mbrcmintea contaminat. Cltii pielea cu ap/facei dus P304+P340: N CAZ DE INHALARE: transportai persoana la aer liber i meninei-o ntr-o poziie confortabil pentru respiraie P305+P351+P338: N CAZ DE CONTACT CU OCHII: cltii cu atenie cu ap timp de mai multe minute. Scoatei lentilele de contact, dac este cazul i dac acest lucru se poate face cu uurin. Continuai s cltii P362: Scoatei mbrcmintea contaminat P370+P378: n caz de incendiu: se vor folosi de preferinta stingatoarele cu pulbere polivalenta (Clasa ABC) si in mod alternativ spuma aeromecanica sau stingatoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceata) de apa. NU SE RECOMANDA folosirea jeturilor de apa ca agent de stingere. P405: A se depozita sub cheie P501: A se elimina coninutul/recipientul la un centru specializat de colectare

  Fraze de precauie:

  Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere in cile respiratorii Eye Dam. 1: H318 - Provoac leziuni oculare grave Flam. Liq. 2: H225 - Lichid i vapori foarte inflamabili Repr. 2: H361d - Susceptibil de a duna ftului. Skin Irrit. 2: H315 - Provoac iritarea pielii STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolen sau ameeal

  Fraze de pericol:

  Pericol

  Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

  ** Modificri fa de versiunea anterioar

  Pagina 1/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR ** (Continua)

  Nerelevant

  Alte pericole: 2.3

  Toluen(CAS 108-88-3); Acetat de n-butil (CAS 123-86-4); Aceton(67-64-1); 1-butanol (CAS 71-36-3)

  Substane care contribuie la clasificare

  EUH066: Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii

  ** Modificri fa de versiunea anterioar

  SECIUNEA 3: COMPOZIIE/INFORMAII PRIVIND COMPONENII

  In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul conine:

  Componente:

  Amestec de substane Descrierea chimic:

  Amestecuri: 3.2

  Neaplicabil

  Substane: 3.1

  Concentrare Nume chimic/clasificare Identificare

  25 -

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 4: MSURI DE PRIM AJUTOR (Continua)

  Nerelevant

  Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare: 4.3

  Efectele acute i cele ntrziate sunt indicate n paragrafele 2 i 11.

  Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate: 4.2

  Se va acorda imediat asisten medical, aratnd FDS a produsului. Nu se va induce voma, n cazul n care aceasta se produce, se va menine capul victimei nclinat nainte pentru a evita ingestia.Nu se va administra nimic pe gura unei persoane incontiente. Se va acorda imediat asisten medical. Limpezii gura i gtul deoarece exist riscul ca acestea s fi fost afectate de ingestia produsului. Meninei victima n repaus.

  SECIUNEA 5: MSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

  A se urma instruciunile Planului de Urgen Intern i Fiele Informative despre acionarea n caz de accidente i alte situaii de urgen. A se elimina orice focar de incendiu. In caz de incendiu, se vor rci containerele i tancurile de depozitare a produsului expus la flacr, explozie sau BLEVE provocate de temperaturi ridicate. A se evita vrsarea produselor folosite la stingerea incendiului n mediul acvatic.

  Dispoziii suplimentare:

  n funcie de magnitudinea incendiului poate fi necesar folosirea de costume complete de protecie i aparat de respiraie autonom. Este necesar dotarea cu instalaii de urgen de baz (paturi ignifuge, trus de prim ajutor)

  Recomandri destinate pompierilor: 5.3

  Drept consecin a combustiei sau a descompunerii termice se genereaz subproduse de reacie care pot fi extrem de toxice i, n consecinta, pot prezent un risc nalt asupra sntii.

  Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz: 5.2

  Se vor folosi de preferin stingtoare cu pulbere polivalent (clasa ABC) i n mod alternativ spuma aeromecanic sau stingatoare cu dioxid de carbon (CO2) sau stropi (ceata) de apa. Nu se recomand folosirea jeturilor de ap ca agent de stingere.

  Mijloace de stingere a incendiilor: 5.1

  SECIUNEA 6: MSURI DE LUAT N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTAL

  A se vedea punctele 8 i 13.

  Trimiteri ctre alte seciuni: 6.4

  Produsul vrsat se va absorbi cu nisip sau alt absorbant inert i a se transporta ntr-un loc sigur. A nu se absorbi n rumegu sau ali absorbeni combustibili. Pentru orice indicaie referitoare la eliminarea produsului, consultai capitolul 13.

  Se recomand:

  Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie: 6.3

  Produs neclasificat ca periculos pentru mediul nconjurtor. Pstrai produsul departe de canalizri i de apele de suprafa sau subterane.

  Precauii pentru mediul nconjurtor: 6.2

  Se vor izola scurgerile cu condiia ca aceasta sa nu implice un risc adiional pentru persoanele care execut aceast operaie. A se evacua zona afectat i a se meine persoanele neprotejate la distanta. Pentru a evita riscul de contact cu produsul vrsat este obligatorie folosirea de msuri de protecie personal (Vezi capitolul 8). A se evita n mod deosebit formarea de amestecuri inflamabile vapor-aer fie prin ventilaie, fie prin folosirea unui agent de inertizare. A se elimina orice focar de incendiu. A se elimina ncrcturile electrostatice prin interconexiunea tuturor suprafeelor conductoare pe care se poate forma electricitate static, i s existe mpamantare.

  Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen: 6.1

  SECIUNEA 7: MANIPULAREA I DEPOZITAREA

  Recomandri tehnice pentru prevenirea incendiilor i exploziilor. B.-

  Respectai legislaia n vigoare referitoare la prevenirea riscurilor laborale. Pstrai recipienii nchii ermetic. Controlai deeurile i reziduurile, eliminndu-le prin metode sigure (capitolul 6). Evitai scurgerea liber a produsului din recipient. Pastrai ordinea i curenia n locurile unde se manipuleaz produse periculoase.

  Precauii generale A.-

  Precauii pentru manipularea n condiii de securitate: 7.1

  Pagina 3/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 7: MANIPULAREA I DEPOZITAREA (Continua)

  6 Luni Timp maxim:

  30 C Temperatur maxim:

  5 C Temperatur minim:

  Msuri tehnice de depozitare A.-

  Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti: 7.2

  Se recomand aprovizionarea cu material absorbant n apropierea produsului (Vezi Capitolul 6.3)

  Recomandri tehice pentru a preveni pericolele de mediu D.-

  FEMEILE NSRCINATE NU TREBUIE S SE EXPUN ACESTUI PRODUS. A se manipula produsul n locuri specifice care reunesc conditiile de siguran (duuri de urgen i duuri oculare n apropiere) folosind echipament de protecie personal n special pentru fa i maini (Vezi capitolul 8). A se limita manipularea manual a produsului la recipieni de mrime mic. A nu se bea sau mnca n timpul manipularii produsului i dup terminare a se spala pe mini cu produse de curaare adecvate.

  Recomandri tehnice pentru prevenirea riscurilor ergonomice i toxicologia. C.-

  Reziduurile trebuie transferate n locuri bine ventilate, preferabil prin extracie localizat. A se controla n totalitate focarele de incendiu (telefoane mobile, scantei,...) i a se ventila spaiile n momentul currii. A se evita existena de medii periculoase n interiorul recipientelor aplicand dac este posibi, sisteme de inertizare. A se transporta reziduurile la viteze reduse pentru a evita generarea de ncrcturi electrostatice. n cazul existenei unei ncrcturi electrostatice: a se asigura o perfect conexiune echipotential, a se folosi ntotdeauna mpmntri a nu se folosi mbrcminte din fibre acrilice, preferabil fiind utilizarea mbrcmintei din bumbac i nclmintei conductoare. A se evita proieciile i pulverizrile. n conformitate cu legislaia Hotrre de Guvern, nr.: 752/2004 (Directiva 94/4/EC) i Hotrre de Guvern, nr.: 1058/2006 (Directiva 1992/92/EC). Vezi capitolul 10 pentru condiii i materii care trebuie evitate.

  Cu excepia indicaiilor deja specificate nu au nevoie de nici o recomandare special n ceea ce privete utilizarea acestui produs.

  Utilizare (utilizri) final (finale) specific (specifice): 7.3

  A se evita sursele de cldur, radiaii, electricitate static i de contact cu produsele alimentare. Pentru mai multe informaii consultati capitolul 10.5

  Condiii generale de depozitare. B.-

  SECIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECIA PERSONAL

  Substane a caror valori limit de expunere profesional trebuie sa fie controlate la locul de munc (HG 1218/2006, HG 1/2012):

  Parametri de control: 8.1

  Valoare limita maxima Identificare

  2015 An EC: 203-625-9

  384 mg/m 100 ppm VLM (15 minute) CAS: 108-88-3

  192 mg/m 50 ppm VLM (8 ore) Toluen

  2015 An EC: 204-658-1

  950 mg/m 200 ppm VLM (15 minute) CAS: 123-86-4

  715 mg/m 150 ppm VLM (8 ore) Acetat de n-butil

  2015 An EC: 200-662-2

  VLM (15 minute) CAS: 67-64-1

  1210 mg/m 500 ppm VLM (8 ore) Aceton

  2015 An EC: 200-751-6

  200 mg/m 66 ppm VLM (15 minute) CAS: 71-36-3

  100 mg/m 33 ppm VLM (8 ore) 1-butanol

  DNEL (Lucrtorilor):

  Locale Sistemic Locale Sistemic Identificare

  Expunere ampl Expunere scurt

  192 mg/m 192 mg/m 384 mg/m 384 mg/m Inhalaie EC: 203-625-9

  Nerelevant 384 mg/kg Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 108-88-3

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Oral Toluen

  480 mg/m 480 mg/m 960 mg/m 960 mg/m Inhalaie EC: 204-658-1

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 123-86-4

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Oral Acetat de n-butil

  Nerelevant 1210 mg/m 2420 mg/m Nerelevant Inhalaie EC: 200-662-2

  Nerelevant 186 mg/kg Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 67-64-1

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Oral Aceton

  Pagina 4/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECIA PERSONAL (Continua)

  Locale Sistemic Locale Sistemic Identificare

  Expunere ampl Expunere scurt

  310 mg/m Nerelevant Nerelevant Nerelevant Inhalaie EC: 200-751-6

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 71-36-3

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Oral 1-butanol

  DNEL (Populaiei):

  Locale Sistemic Locale Sistemic Identificare

  Expunere ampl Expunere scurt

  56,5 mg/m 56,5 mg/m 226 mg/m 226 mg/m Inhalaie EC: 203-625-9

  Nerelevant 226 mg/kg Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 108-88-3

  Nerelevant 8,13 mg/kg Nerelevant Nerelevant Oral Toluen

  102,34 mg/m 102,34 mg/m 859,7 mg/m 859,7 mg/m Inhalaie EC: 204-658-1

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 123-86-4

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Oral Acetat de n-butil

  Nerelevant 200 mg/m Nerelevant Nerelevant Inhalaie EC: 200-662-2

  Nerelevant 62 mg/kg Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 67-64-1

  Nerelevant 62 mg/kg Nerelevant Nerelevant Oral Aceton

  55 mg/m Nerelevant Nerelevant Nerelevant Inhalaie EC: 200-751-6

  Nerelevant Nerelevant Nerelevant Nerelevant Cutanat CAS: 71-36-3

  Nerelevant 3,125 mg/kg Nerelevant Nerelevant Oral 1-butanol

  PNEC:

  Identificare

  16,39 mg/kg Sedimentul (Ap marine) Nerelevant Oral

  16,39 mg/kg Sedimentul (Ap proaspt) 0,68 mg/L Intermitent EC: 203-625-9

  0,68 mg/L Ap marine 2,89 mg/kg Sol CAS: 108-88-3

  0,68 mg/L Ap proaspt 13,61 mg/L STP Toluen

  0,0981 mg/kg Sedimentul (Ap marine) Nerelevant Oral

  0,981 mg/kg Sedimentul (Ap proaspt) 0,36 mg/L Intermitent EC: 204-658-1

  0,018 mg/L Ap marine 0,0903 mg/kg Sol CAS: 123-86-4

  0,18 mg/L Ap proaspt 35,6 mg/L STP Acetat de n-butil

  3,04 mg/kg Sedimentul (Ap marine) Nerelevant Oral

  30,4 mg/kg Sedimentul (Ap proaspt) 21 mg/L Intermitent EC: 200-662-2

  1,06 mg/L Ap marine 29,5 mg/kg Sol CAS: 67-64-1

  10,6 mg/L Ap proaspt 100 mg/L STP Aceton

  0,0178 mg/kg Sedimentul (Ap marine) Nerelevant Oral

  0,178 mg/kg Sedimentul (Ap proaspt) 2,25 mg/L Intermitent EC: 200-751-6

  0,0082 mg/L Ap marine 0,015 mg/kg Sol CAS: 71-36-3

  0,082 mg/L Ap proaspt 2476 mg/L STP 1-butanol

  Protecie respiratorie. B.-

  Conform ordinului de prioritate pentru control n expunerea profesional se recomand folosirea localizat n zona de lucru ca msur de protectie colectiv pentru a evita depirea limitelor de expunere profesional. n cazul folosirii unor echipamente de protecie individual, acestea trebuie s prezinte inscripia "CE". Pentru mai multe informaii despre echipamente de protecie individual (depozitare, curare, folosire, pstrare, nivel de protecie,...) consultai pliantul informativ proportionat de ctre producator. Pentru amnunte vezi capitolul 7.1

  Msuri generale de sntate i siguran la locul de munc A.-

  Controale ale expunerii: 8.2

  Observaii Standarde ECN Marcat PPE Pictograma

  nlocuii dac detectai mirosuri neobinuite sau gust de produs contaminant n interiorul mtii faciale sau

  adaptorului facial. In cazul n care produsul contaminant nu are proprieti de avertizare se recomand s se utilizeze echipamente izolante.

  EN 405:2001+A1:2009

  Masc autofiltrant pentru gaze i vapori

  Protecia obligatorie a cilor respiratorii

  Protectie specifica a mainilor C.-

  Pagina 5/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECIA PERSONAL (Continua)

  Observaii Standarde ECN Marcat PPE Pictograma

  Timpul de descoperire (Breakthrough Time), indicate de catre productor trebuie sa fie mai mare decat timpul de utilizare a produsului. Nu utilizai creme protectoare dup contactul produsului cu pielea.

  EN 374-1:2003 EN 374-3:2003/AC:2006 EN 420:2003+A1:2009

  Mnui de protecie chimic i uz ndelungat

  Protecia obligatorie a minilor

  Protecie ocular i facial D.-

  Avnd n vedere c produsul este un amestec de diferite materiale, rezistena materialului mnuilor nu poate fi calculat cu exactitate n prealabil, de aceea acestea trebuie verificate nainte aplicare.

  Observaii Standarde ECN Marcat PPE Pictograma

  Curai zilnic i dezinfectai periodic n conformitate cu instruciunile producatorului.

  EN 166:2001 EN 167:2001 EN 168:2001

  EN ISO 4007:2012

  Scut facial

  Protecia obligatorie a feei

  Protectie corporala E.-

  Observaii Standarde ECN Marcat PPE Pictograma

  Utilizarea exclusiv la locul de munc. Curai periodic n conformitate cu instruciunile

  productorului.

  EN 1149-1,2,3 EN 13034:2005+A1:2009

  EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2001 EN ISO 6530:2005 EN ISO 13688:2013

  EN 464:1994

  mbrcminte de unic folosin pentru protecia

  mpotriva riscurilor chimice, antistatic i ignifug

  Protecia obligatorie a corpului

  nlocuii cizmele la orice indiciu de deteriorare EN 13287:2008 EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2006

  nclminte de siguran contra riscului chimic, cu proprieti antistatice i

  rezisteni la cldur

  Protecia obligatorie a picioarelor

  Msuri complementare de urgen F.-

  Standarde Msur de urgen Standarde Msur de urgen

  DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

  Splare ocular

  ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002

  Du de urgen

  Nerelevant Greutate molecular medie:

  Nerelevant Numrul mediu de carbon:

  Nerelevant Concentraie C.O.V. la 23 C:

  100 % greutate C.O.V.(furnizare):

  In aplicarea Legea nr. 278/2013 (Directivei 2010/75/EU), acest produs prezint urmtoarele caracteristici:

  Compui organici volatili:

  Conform legislaiei comunitare privind protecia mediului nconjurtor se recomand att evitarea vrsrii ct i aruncrii ambalajului acestuia n mediul ambient. Pentru mai multe informaii consultati capitolul 7.1.D

  Controlul expunerii la mediul nconjurtor:

  SECIUNEA 9: PROPRIETILE FIZICE I CHIMICE

  Incolor Culoare:

  Transparent Aspect:

  Lichid Starea fizic 20 C:

  Aspectul fizic:

  Pentru informaii complete a se vedea fia tehnic de produs.

  Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz: 9.1

  *Nu se aplic din cauza naturii produsului, neoferind informaii caracteristice referitoare la periculozitatea acestuia.

  Pagina 6/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 9: PROPRIETILE FIZICE I CHIMICE (Continua)

  Nerelevant * Indice de refracie:

  Nerelevant * Tensiunea superficial 23 C:

  Alte informaii: 9.2

  Nedisponibil Limit superioar de inflamabilitate:

  Nedisponibil Limit inferioar de inflamabilitate:

  343 C Temperatura de autoaprindere:

  Nerelevant * Inflamabilitatea (solid, gaz):

  10 C Temperatura de inflamabilitate:

  Inflamabilitate:

  Nerelevant * Proprieti oxidante:

  Nerelevant * Proprieti explozive:

  Nerelevant * Punctul de topire/punctul de ngheare:

  Nerelevant * Temperatura de descompunere:

  Nerelevant * Proprietate de solubilitate:

  Nerelevant * Solubilitatea n ap 23 C:

  Nerelevant * Coeficientul de partiie: n-octanol/ap 23 C:

  Nerelevant * Densitatea vaporilor 23 C:

  Nerelevant * pH:

  Nerelevant * Concentraie:

  35 C Punct de fierbere la presiunea atmosferic:

  Volatilitate:

  Nerelevant * Pragul de acceptare a mirosului:

  Solvent Miros:

  *Nu se aplic din cauza naturii produsului, neoferind informaii caracteristice referitoare la periculozitatea acestuia.

  SECIUNEA 10: STABILITATE I REACTIVITATE

  Nu se aplic A se evita contactul direct Risc de aprindere. Nu se aplic Nu se aplic

  Umiditate Lumin solar Inclzire Contact cu aerul Soc i frecare

  Aplicabile pentru manipularea i depozitarea la temperatura mediului nconjurtor:

  Condiii de evitat: 10.4

  n condiiile indicate nu se prevd reacii periculoase care s poat genera o presiune sau temperaturi excesive.

  Posibilitatea de reacii periculoase: 10.3

  Stabil din punct de vedere chimic, respectnd condiiile indicate de depozitare, manipulare i folosire.

  Stabilitate chimic: 10.2

  Nu sunt prevzute reacii periculoase, dac se respect instruciunile tehnice de depozitare a produselor chimice. A se consulta capitolul 7.

  Reactivitate: 10.1

  Pagina 7/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 10: STABILITATE I REACTIVITATE (Continua)

  A se vedea seciunea 10.3, 10.4 i 10.5 pentru cunoaterea n mod special a produselor de descompunere.In funcie de condiiile de descompunere, corespunztor acestora pot fi eliberate n amestecuri complexe de substane chimice: dioxid de carbon(CO2), monoxid de carbon i ali compui organici.

  Produi de descompunere periculoi: 10.6

  A se evita substanele alcaline sau bazele tari

  Nu se aplic A se evita contactul direct Nu se aplic Evitai acizi puternici

  Altele Materiale combustibile Substane oxidante Ap Acizi

  Materiale incompatibile: 10.5

  SECIUNEA 11: INFORMAII TOXICOLOGICE

  Informaie toxicologic specific a substanelor:

  Nerelevant

  Alte informaii:

  Ingerarea unei doze considerabile poate provoca afectiuni pulmonare.

  Pericol prin aspirare: H-

  - STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) expunere repetat: Efecte nocive asupra sntii n cazul nghiirii, contactului cu pielea sau inhalrii n mod repetat, producnd depresiunea sistemului nervos central determinnd dureri de cap, stri de ameeal, vertij, stri de grea, stri de vom, confuzie i n caz de afeciune grav, pierderea cunotinei. - Piele: Expunerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii.

  STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) expunere repetat: G-

  Expunerea la nalte concentraii din acest produs poate provoca depresia sistemului nervos central ocazionnd dureri de cap, ameeli, greuri, vom, confuzie si in caz de afeciuni grave, pierderea cunotinei.

  STOT (toxicitate asupra organelor int specifice) expunere unic: F-

  - Respiratorie: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, neprezentand substante clasificate ca periculoase cu efecte sensibilizante. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3. - Cutanat: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, deoarece nu prezint substane clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informaii, a se consulta capitolul 3.

  Efect de sensibilizare: E-

  - Carcinogenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, neprezentnd substane clasificate ca periculoase la efectele descrise. Pentru mai multe informaii, vezi capitolul 3. - Mutagenicitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, deoarece nu prezint substane clasificate ca fiind periculoase prin acest efect. Pentru mai multe informaii, a se consulta capitolul 3. - Toxicitate pentru reproducere: Susceptibil de a duna ftului.

  Efecte CMR (efecte cancerigene, mutagene i toxicitatea pentru reproducere): D-

  - Contact cu pielea: Produce inflamaia la nivel cutanat. - Contact cu ochii: Contactul cu acest produs provoac leziuni oculare importante.

  Contactul cu pielea i cu ochii (efect acut): C-

  - Toxicitate acut: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, neprezentnd substane clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informaii, vezi capitolul 3. - Corozivitate / Iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, dar totui prezint substane clasificate ca periculoase la inhalare. Pentru mai multe informaii, vezi capitolul 3.

  Inhalare (efect acut): B-

  - Toxicitate acut: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt ndeplinite, dar totusi prezint substane clasificate ca periculoase la ingestie. Pentru mai multe informatii, vezi capitolul 3. - Corozivitate / Iritabilitate: Ingerarea unei doze considerabile poate provoca iritaie n gt, dureri abdominale, ameeli i vom.

  Ingerare (efect acut): A.-

  n caz de expunere repetat, prelungit sau la concentraii superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesional, pot avea loc efecte nocive pentru sntate n funcie de calea de expunere

  Efecte periculoase asupra sntii:

  Nu exist date experimentale ale amestecului referitor la proprietile toxicologice ale acestuia.

  Informaii privind efectele toxicologice: 11.1

  Pagina 8/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 11: INFORMAII TOXICOLOGICE (Continua)

  Gen Toxicitate acut Identificare

  obolan 28,1 mg/L (4 h) LC50 inhalaie EC: 203-625-9

  obolan 12124 mg/kg LD50 cutanat CAS: 108-88-3

  obolan 5580 mg/kg LD50 oral Toluen

  obolan 76 mg/L (4 h) LC50 inhalaie EC: 200-662-2

  Iepure 7426 mg/kg LD50 cutanat CAS: 67-64-1

  obolan 5800 mg/kg LD50 oral Aceton

  obolan 24,66 mg/L (4 h) LC50 inhalaie EC: 200-751-6

  Iepure 3400 mg/kg LD50 cutanat CAS: 71-36-3

  obolan 2292 mg/kg LD50 oral 1-butanol

  obolan 23,4 mg/L (4 h) LC50 inhalaie EC: 204-658-1

  Iepure 14112 mg/kg LD50 cutanat CAS: 123-86-4

  obolan 12789 mg/kg LD50 oral Acetat de n-butil

  SECIUNEA 12: INFORMAII ECOLOGICE

  Toxicitate: 12.1

  Nu exist date experimentale disponibile ale amestecului n sine privind proprietile sale ecotoxicologice.

  Gen Specie Toxicitate acut Identificare

  Alg Scenedesmus subspicatus 125 mg/L (48 h) EC50 EC: 203-625-9

  Crustaceu Daphnia magna 11,5 mg/L (48 h) EC50 CAS: 108-88-3

  Pete Carassius auratus 13 mg/L (96 h) LC50 Toluen

  Alg Scenedesmus subspicatus 675 mg/L (72 h) EC50 EC: 204-658-1

  Crustaceu Daphnia magna 73 mg/L (24 h) EC50 CAS: 123-86-4

  Pete Leuciscus idus 62 mg/L (96 h) LC50 Acetat de n-butil

  Alg Chlorella pyrenoidosa 3400 mg/L (48 h) EC50 EC: 200-662-2

  Crustaceu Daphnia magna 23,5 mg/L (48 h) EC50 CAS: 67-64-1

  Pete Oncorhynchus mykiss 5540 mg/L (96 h) LC50 Aceton

  Alg Scenedesmus subspicatus 500 mg/L (96 h) EC50 EC: 200-751-6

  Crustaceu Daphnia magna 1983 mg/L (48 h) EC50 CAS: 71-36-3

  Pete Pimephales promelas 1740 mg/L (96 h) LC50 1-butanol

  Persisten i degradabilitate: 12.2

  Biodegradabilitate Degradabilitate Identificare

  100 % % biodegradabil Nerelevant CBO5/CCO EC: 203-625-9

  14 zile Perioada Nerelevant CCO CAS: 108-88-3

  100 mg/L Concentraie 2.5 g O2/g CBO5 Toluen

  84 % % biodegradabil 0.79 CBO5/CCO EC: 204-658-1

  5 zile Perioada Nerelevant CCO CAS: 123-86-4

  Nerelevant Concentraie Nerelevant CBO5 Acetat de n-butil

  96 % % biodegradabil 0.96 CBO5/CCO EC: 200-662-2

  28 zile Perioada Nerelevant CCO CAS: 67-64-1

  100 mg/L Concentraie Nerelevant CBO5 Aceton

  98 % % biodegradabil 0.69 CBO5/CCO EC: 200-751-6

  19 zile Perioada 2.46 g O2/g CCO CAS: 71-36-3

  Nerelevant Concentraie 1.71 g O2/g CBO5 1-butanol

  Potenial de bioacumulare: 12.3

  Potenial de bioacumulare Identificare

  Jos Potenial EC: 203-625-9

  2,73 Log POW CAS: 108-88-3

  13 BCF Toluen

  Jos Potenial EC: 204-658-1

  1,78 Log POW CAS: 123-86-4

  4 BCF Acetat de n-butil

  Pagina 9/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 12: INFORMAII ECOLOGICE (Continua)

  Potenial de bioacumulare Identificare

  Jos Potenial EC: 200-662-2

  -0,24 Log POW CAS: 67-64-1

  1 BCF Aceton

  Jos Potenial EC: 200-751-6

  0,88 Log POW CAS: 71-36-3

  1 BCF 1-butanol

  Mobilitate n sol: 12.4

  Volatilitate Absorbie/desorbie Identificare

  Da Solul umed 2,793E-2 N/m (25 C) Tensiunea superficial

  EC: 203-625-9

  Da Solului uscat Moderat Concluzie CAS: 108-88-3

  672,8 Pam/mol Henry 178 Koc Toluen

  Nerelevant Solul umed 2,478E-2 N/m (25 C) Tensiunea superficial

  EC: 204-658-1

  Nerelevant Solului uscat Nerelevant Concluzie CAS: 123-86-4

  Nerelevant Henry Nerelevant Koc Acetat de n-butil

  Da Solul umed 2,304E-2 N/m (25 C) Tensiunea superficial

  EC: 200-662-2

  Da Solului uscat Foarte nalt Concluzie CAS: 67-64-1

  2,93 Pam/mol Henry 1 Koc Aceton

  Da Solul umed 2,567E-2 N/m (25 C) Tensiunea superficial

  EC: 200-751-6

  Da Solului uscat Foarte nalt Concluzie CAS: 71-36-3

  5,39E-2 Pam/mol Henry 2,44 Koc 1-butanol

  Nedescrise

  Alte efecte adverse: 12.6

  Neaplicabil

  Rezultatele evalurii PBT i vPvB: 12.5

  SECIUNEA 13: CONSIDERAII PRIVIND ELIMINAREA

  In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflect dispoziiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deeurilor.

  Dispoziii comunitare relevante privind deeurile:

  Consultai persoana autorizat n manipularea deeurilor pentru operaiunile de recuperare i eliminare conform cu Anexa 1 si Anexa 2 (Directiv 2008/98/CE).Conform codului 15 01 (2014/955/UE, HG 856/2002), n cazul n care recipientul a intrat n contact direct cu produsul, se va gestiona n acelai fel ca i produsul; n caz contrar, se va gestiona ca un deeu nepericulos.Eliminarea deseurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, si eliminarea deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje. Nu se recomand aruncarea sa n cursurile de ap. A se vedea paragraful 6.2.

  Gestionarea reziduurilor (eliminare i vaporizare):

  HP5 Toxicitate asupra unui organ int specific (STOT)/toxicitate prin aspirare, HP3 Inflamabile, HP4 Iritante iritarea pielii i leziuni oculare, HP10 Toxice pentru reproducere

  Tip de deeu (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014):

  Periculos Nu este posibil s se atribuie un cod specific, deoarece depinde de folosirea pe care i-o d utilizatorul

  Tip de deeuri (Regulamentul (UE) nr. 1357/2014)

  Descriere Cod

  Metode de tratare a deeurilor: 13.1

  Pagina 10/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 13: CONSIDERAII PRIVIND ELIMINAREA (Continua)

  Legislaia comunitar: Directiv 2008/98/CE, 2014/955/UE Legislaia naional: Legea 278/2013 privind emisiile industriale; OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor; HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor; HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinznd deseurile, inclusiv deseurile periculoase. HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romniei Legea 211/2011 privind regimul deseurilor. Legislatia conform creia se elimin ambalajele de produs: HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

  SECIUNEA 14: INFORMAII REFERITOARE LA TRANSPORT

  In aplicarea ADR 2015 (Directiv 94/55/CE):

  Transport terestru de mrfuri periculoase:

  Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la Convenia MARPOL i cu Codul IBC:

  Nerelevant 14.7

  Precauii speciale pentru utilizatori

  Pericole pentru mediul nconjurtor:

  Nu 14.5

  D/E Cod de restricii n tuneluri:

  14.6

  14.4

  14.3

  14.2

  14.1

  Etichete:

  Denumirea corect ONU pentru expediie:

  Grup de ambalaj:

  Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

  Numrul ONU:

  Prevederi speciale:

  Proprietile fizice i chimice:

  UN1993

  3

  II 3

  LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (Toluen)

  274, 601, 640D

  A se vedea seciunea 9 Cantiti limitate: 1 L

  In aplicarea IMDG 37-14:

  Transportul maritim de mrfuri periculoase:

  Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la Convenia MARPOL i cu Codul IBC:

  Nerelevant 14.7

  Precauii speciale pentru utilizatori

  Pericole pentru mediul nconjurtor:

  Nu 14.5

  F-E, S-E Coduri EmS:

  14.6

  14.4

  14.3

  14.2

  14.1

  Etichete:

  Denumirea corect ONU pentru expediie:

  Grup de ambalaj:

  Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

  Numrul ONU:

  Prevederi speciale:

  Proprietile fizice i chimice:

  UN1993

  3

  II 3

  LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (Toluen)

  274

  A se vedea seciunea 9 Cantiti limitate: 1 L

  In aplicarea IATA/ICAO 2015:

  Transportul aerian de mrfuri periculoase:

  Pagina 11/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 14: INFORMAII REFERITOARE LA TRANSPORT (Continua)

  14.6

  14.4

  14.3

  14.2

  14.1

  A se vedea seciunea 9 Proprietile fizice i chimice:

  II Grup de ambalaj: 3 Etichete:

  3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

  LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (Toluen) Denumirea corect ONU pentru expediie:

  Numrul ONU: UN1993

  Pericole pentru mediul nconjurtor:

  Nu 14.5

  Transport n vrac, n conformitate cu anexa II la Convenia MARPOL i cu Codul IBC:

  Nerelevant 14.7

  Precauii speciale pentru utilizatori

  SECIUNEA 15: INFORMAII DE REGLEMENTARE

  REGULAMENTUL (UE) NR. 649/2012 privind exportul i importul de produse chimice periculoase: Nerelevant

  Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012: Nerelevant

  Regulamentul (CE) 1005/2009 privind substanele care diminueaz stratul de ozon: Nerelevant

  Substane incluse n Anexa XIV la REACH (lista de autorizare) i cu dat de expirare: Nerelevant

  Substane canditate spre autorizare n Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevant

  Alte legislaii:

  Se recomand a folosi datele colectate n aceast fia cu date de securitate ca date de intrare ntr-o evaluare a riscului de circumstane locale, n scopul de a stabili msurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea i eliminarea acestui produs.

  Dispoziii particulare n domeniul proteciei persoanelor sau a mediului nconjurtor:

  Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea i utilizarea precursorilor de explozivi: Conine Aceton. Produs conform cu cerinele prevzute n articolul 9 Nu se utilizeaz n: articole decorative destinate producerii unor efecte de lumin sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, n lmpi decorative i n scrumiere; obiecte destinate producerii de farse i capcane; jocuri pentru unul sau mai muli participani sau orice alt articol destinat unei folosine similare, chiar i cu aspecte decorative.

  Restricii de comercializare i folosire a anumitor substane i amestecuri periculoase (Anexa XVII din Regulamentul REACH, etc...):

  Regulamente/legislaie n domeniul securitii, sntii i al mediului specifice (specific) pentru substana sau amestecul n cauz:

  15.1

  Pagina 12/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 15: INFORMAII DE REGLEMENTARE (Continua)

  Nu se aplic.

  Evaluarea securitii chimice: 15.2

  Lege nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Lege nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Lege nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarare de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru ncalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei Lege nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotrrii Guvernului nr. 347/2003 privind restricionarea introducerii pe pia i a utilizrii anumitor substane i preparate periculoase Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice Hotarrea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate n munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor mpotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Legea nr. 319/2006 Legea securitii i sntii n munc HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje Legea 211/2011 privind regimul deseurilor Ordin nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptarilor prevazute la art.2, alin.3 din completarea art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei Hotarare de Guvern nr.1408/2008 si anexele 1-6 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase Hotarare de Guvern nr.937/2010 si anexele 1-5 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor

  SECIUNEA 16: ALTE INFORMAII

  Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):

  Frazele menionate nu se refer la produsul n sine, sunt doar cu titlu informativ i fac referire la componentele individuale care apar n seciunea 3

  Texte ale enunurilor legislative prezentate n seciunea 3:

  H315: Provoac iritarea pielii H336: Poate provoca somnolen sau ameeal H373: Poate provoca leziuni aie organelor n caz de expunere prelungit sau repetat H361d: Susceptibil de a duna ftului. H318: Provoac leziuni oculare grave H304: Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere in cile respiratorii H225: Lichid i vapori foarte inflamabili

  Texte ale enunurilor legislative prezentate n seciunea 2:

  Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP) (SECIUNEA 2, SECIUNEA 16): Fraze de precauie

  Modificri fa de fia de securitate anterioar, care afecteaz msurile de gestionare a riscurilor:

  Aceasta fia cu date de securitate a datelor a fost elaborat n conformitate cu anexa II-Ghid pentru pregtirea fielor tehnice de securitate din Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (Regulamentul (EU) Nr 2015/830)

  Legea aplicabil:

  Pagina 13/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  CONTINUAREA PE PAGINA URMTOARE

 • DILUANT D203

  Fia cu date de Securitate Conform 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

  SECIUNEA 16: ALTE INFORMAII (Continua)

  ADR: Acordul european privind transportul rutier internaional de mrfuri periculoase IMDG: Codul maritim internaional pentru mrfuri periculoase IATA: Asociaia Internaional de Transport Aerian ICAO: Organizaia Aviaiei Civile Internaionale CCO: consumul chimic de oxigen CBO5: Necesarul biologic de oxigen pentru 5 zile BCF: factorul de bioconcentrare LD50: doza letal 50 LC50: concentraia letal 50 EC50: Concentraia eficace 50 Log Pow: log coeficientul de partiie octanol-ap Koc: coeficientul de partiie al carbonului organic DNEL: Nivel calculat -fara efect PNEC: Concentratie preconizata fara efect

  Abrevieri i acronime:

  http://esis.jrc.ec.europa.eu http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu

  Trimiteri ctre literatura de specialitate i ctre sursele de date:

  Se recomand o formare minim pentru prevenirea riscurilor profesionale a personalului care se va ocupa de acest produs, n scopul de a facilita coninutul i interpretarea datelor aceastei fie cu date de securitate, precum i etichetarea produsului.

  Sfaturi privind formarea profesional:

  Skin Irrit. 2: Metod de calcul STOT SE 3: Metod de calcul STOT RE 2: Metod de calcul Repr. 2: Metod de calcul Eye Dam. 1: Metod de calcul Asp. Tox. 1: Metod de calcul Flam. Liq. 2: Metod de calcul (2.6.4.3.)

  Procedur de clasificare:

  Acute Tox. 4: H302 - Nociv n caz de nghiire Asp. Tox. 1: H304 - Poate fi mortal n caz de nghiire i de ptrundere in cile respiratorii Eye Dam. 1: H318 - Provoac leziuni oculare grave Eye Irrit. 2: H319 - Provoac o iritare grav a ochilor Flam. Liq. 2: H225 - Lichid i vapori foarte inflamabili Flam. Liq. 3: H226 - Lichid i vapori inflamabili Repr. 2: H361d - Susceptibil de a duna ftului. Skin Irrit. 2: H315 - Provoac iritarea pielii STOT RE 2: H373 - Poate provoca leziuni aie organelor n caz de expunere prelungit sau repetat STOT SE 3: H335 - Poate provoca iritarea cilor respiratorii STOT SE 3: H336 - Poate provoca somnolen sau ameeal

  Informaia cuprins n aceast fia cu date de securitate este bazat pe surse, cunotine tehnice i legislaia existent la nivel european i de stat neputandu-se garanta precizia acesteia. Aceast informaie nu poate fi considerat ca o garanie a proprietilor produsului, este vorba pur si simplu de o descriere n termeni de cerine n materie de siguran. Metodologia i condiiile de munc ale utilizatorilor acestui produs sunt dincolo de cunotinele i controlul nostru, fiind intotdeauna responsabilitatea final a utilizatorului s ia msurile necesare pentru a se adapta cerinelor legislative n ceea ce privete manipularea, depozitarea, utilizarea si eliminara produselor chimice. Informaiile din aceast fia cu date de securitate se refer numai la acest produs, care nu ar trebui sa fie utilizat n alte scopuri decat cele specificate.

  Pagina 14/14Data completrii: 15.01.2005 Revizuire: 09.05.2017 Versiune: 7 (nlocuiete pe 6)

  NCHEIEREA FIEI CU DATE DE SECURITATE