of 32 /32
Tehnička obuka Dijelovi podvozja automobila Zadaća, funkcija i moguće štete

Dijelovi podvozja automobila

Embed Size (px)

Text of Dijelovi podvozja automobila

 • Tehnika obuka

  Dijelovi podvozja automobilaZadaa, funkcija i mogue tete

 • 2

  Cijenjeni partneru!

  Cijenjeni partneru!

  Ovom brourom Vam elimo pruiti

  informacije o konstrukciji i funkciji naih

  proizvoda u podvozju automobila.

  Amortizeri su kao i gume i konice

  potroni dijelovi, iji ivotni vijek jako ovisi

  o nainu vonje i o uvjetima upotrebe.

  Oni mogu sigurno funkcionirati samo ako se

  pri upotrebi, odravanju i prilikom ugradnje

  postupa s dunom panjom.

  Slike oteenja prikazane u ovoj brouri

  zajedno s napomenama o smetnjama

  trebaju pomoi u prepoznavanju greaka

  i izbjegavanju teta.

  Tehnika sluba

  ZF Services GmbH

  Steenim strunim znanjem bismo eljeli

  osnaiti Vau sigurnost dijagnosticiranja

  prije svega pri savjetovanju klijenata.

  ZF Sachs AG je ve vie od sedam

  desetljea svjetski sistemski partner

  meunarodne automobilske industrije za

  tehniku podvozja i pogonskih sklopova.

  Najmodernijim metodama, u uskoj suradnji

  s proizvoaima vozila razvijamo inovativne

  koncepte, koji se uspjeno nose s rastuim

  zahtjevima trita.

  U naem razvojnom centru na visoko

  tehnolokim radnim mjestima radi preko

  700 tehniara i inenjera na podrujima

  istraivanja i razvoja. Prije serijske

  ugradnje se na 150 ispitnih mjesta pod

  najteim uvjetima u vidu simulacija

  testiraju funkcionalnost i dugotrajni rad

  komponenata.

  Proizvodni pogoni u skladu s najnovijim

  tehnikim dostignuima te organizacija koja

  je certificirana prema ISO/TS 16949:2002

  jame visoki standard kvalitete originalnih

  SACHS komponenata.

  U SACHS kao suvremenu i inovativnu

  robnu marku moete imati potpuno

  povjerenje na tritu rezervnih dijelova.

  Tehnika sluba

  ZF Services GmbH

 • 20

  3

  Openito o priguivaima njihanjaZadaa, zahtjevi i nain djelovanja

  AmortizeriJednocjevni amortizerDvocjevni amortizerPrigune komponente: Priguni ventili, brtve, graninici i zgloboviModul oprune nogeIzvedbe: Nosa opruge, poluga priguivaa, umetak oprune nogeHidropneumatska regulacija visine: Opruni cilindarHidropneumatska regulacija visine: NivomatVarijabilni priguni sustav CDC

  Dodatne komponente: Leajevi oprune noge, servisna garnitura, opruge podvozja

  Gumeno-metalni dijelovi

  Ispitivanje podvozja

  Motorsport, performantna podvozja

  Dijagnoza smetnji u radu: Uzroci pogreaka i vrste oteenja

  Slike oteenjaAmortizer proputaAmortizer proizvodi zvukoveOteenja nastala primjenom sileProblemi u okruju amortizera

  Zatita okolia i odlaganje u otpad

  Original SACHS Service

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Pregled sadraja

  04

  0608101112131415

  17

  16

  18

  21

  2426

  2928

  30

  31

 • 4

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Openito o priguivaima njihanjaZadaa, zahtjevi i nain djelovanja

  Zadaa

  Amortizere je prema zadai koju ispunjavaju ispravnije oznaiti kao priguivae njihanja.

  Nove tehnologije u lakoj gradnji, koja se ogleda

  u primjeni aluminija (hladnovuenog), magnezija

  ili elika visoke vrstoe (mikrolegiranog),

  pripadaju osnovnim kompetencijama tvrtke

  ZF Sachs AG.

  Razvojem novih generacija vozila moduli oprunih

  priguivaa i aktivni priguni sustavi sve vie

  postaju jedan od standardnih zahtjeva

  proizvoaa automobila.

  Na ovim podrujima tvrtka ZF Sachs AG zauzima

  vodei poloaj na svjetskom tritu.

  Konvencionalni amortizeri e se meutim

  i u budunosti ugraivati u motorna vozila.

 • neravnina ceste

  5

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Openito o priguivaima njihanjaZadaa, zahtjevi i nain djelovanja

  Zahtjevi

  Zahtjevi koje amortizeri moraju

  ispuniti su visoki: Oni moraju

  brinuti o sigurnom i udobnom

  ponaanju u vonji, pri emu

  vrijedi

  za udobnost to je mogue

  manje priguenja

  za sigurnost u vonji to je

  mogue vie priguenja.

  Cilj je uravnoteen balans

  izmeu udobnosti i sigurnosti.

  Konvencionalni amortizeri

  imaju unaprijed definiranu

  stalnu silu priguenja u korist

  sigurnosti.Ta visoka sila

  priguenja nije optimalna za

  situacije u vonji koje se

  neprekidno mijenjaju.To je

  dovelo do razvoja varijabilnih

  prigunih sustava, koji se

  automatski prilagoavaju

  aktualnoj voznoj situaciji.

  Nain djelovanja priguivaa njihanja

  Pri prelasku preko neravnine opruge apsorbiraju udarac.

  One sprjeavaju da amortizirane komponente M2 = asija

  automobila + teret dou u dodir s neamortiziranim komponentama

  M1 = osovine i kotai.

  Nakon sabijanja opruge nastoje otisnuti amortizirane komponente

  od neamortiziranih.

  Priguivai njihanja smiruju tako nastala njihanja osovine i asije.

  Djelovanje potpuno ispravnih amortizera

  Sigurnost u vonji

  Nema poskakivanja kotaa na obinim cestama.

  Vozilo se pri koenju ne zanosi u stranu.

  Nema zanoenja uslijed proklizavanja pri vonji po zavojima.

  Udobnost u vonji

  Nema dugog prijelaznog ljuljanja asije automobila.

  Nema utitravanja vozila pri izmjeninim neravninama.

  Nema propinjanja asije automobila pri ubrzavanju odnosno nema

  jakih poniranja pri koenju.

  M2

  M1

  bez priguivaa njihanja

  sa priguivaima njihanja

 • 6

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Jednocjevni amortizerIzvedba i funkcija

  Izvedba

  Kod plinskog amortizera u

  jednocjevnoj izvedbi radni cilindar

  je napunjen uljem i plinom pod

  tlakom od oko 25 do 30 bara.

  Ulje i plin su pokretno postavljenim

  odjelnim klipom tono odvojeni

  jedan od drugoga.

  Priguni ventili za fazu razvlaenja i

  fazu sabijanja postavljeni su na klipu.

  Prigune sile za fazu razvlaenja i fazu

  sabijanja su neovisno jedna o drugoj

  ugoene oprunim ploicama i

  prigunim provrtima na klipu.

  Klipnjaa, vodilica i brtva su

  visokoprecizni ugradbeni elementi,

  koji sigurno brtve radni cilindar od

  visokog tlaka ulja kako pri mirujuoj,

  tako i pri pokretnoj klipnjai.

  Klipnjaa je zahvaljujui tzv.

  "superfinish" postupku povrinske

  obrade jedan od najfinije obraenih

  dijelova u vozilu.

  Brtva niskog trenja mehanikim

  prednaprezanjem i dodatno

  unutarnjim pritiskom nalijee na

  klipnjau.

  Zatitna cijev sprjeava oteenja

  klipnjae uslijed udaraca kamenja,

  neiste vode i soli za posipanje.

  Krivulje sile priguenja se izrauju

  za svaki tip vozila posebno, to znai

  da se odreuju prema teini vozila,

  konstrukciji osovina i oprugama

  podvozja.

  Privrsni zglob

  Vodilica klipnjae

  Brtva klipnjae

  Klipnjaa

  Zatitna cijev

  Ventil klipa

  Radni cilindar

  Odjelni klip

  Plinska kompenzacijskakomora

  Privrsni zglob

 • 7

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Jednocjevni amortizerIzvedba i funkcija

  Faza sabijanja

  Njihanje vozila uzrokuje

  sabijanje amortizera.

  Ventil klipa prua otpor ulju

  koje iz prostora ispod klipa

  struji prema gore. Gibanje

  prema dolje se usporava.

  Plinska kompenzacijska

  komora se sabija za volumen

  uvlaenja klipnjae.

  Faza razvlaenja

  Njihanje vozila uzrokuje

  razvlaenje amortizera.

  Ventil klipa prua otpor ulju

  koje iz prostora iznad klipa

  struji prema dolje.

  Gibanje prema gore se

  usporava.

  Plinska kompenzacijska

  komora se rastereuje za

  volumen izvlaenja klipnjae.

  Funkcija

  Priguni ventili koji djeluju u smjeru

  sabijanja i razvlaenja reagiraju na

  brzinu kojom se amortizer sabija

  odnosno razvlai. S porastom brzine

  poveava se i sila priguenja.

  Plinska komora koja je od ulja

  odvojena odjelnim klipom takoer

  izjednaava volumen uvlaenja i

  izvlaenja klipnjae. Pritom se odjelni

  klip giba u odgovarajuem smjeru

  prema dolje odnosno prema gore.

  Visoka razina tlaka od 25 do 30 bara

  je nuna, kako bi se poduprle

  prigune sile u smjeru pritiska.

  Pretlak djeluje korisno kroz

  tonu reakciju ventila i pri

  najmanjem hodu klipa

  smanjenje umova, budui da se

  i pri najbrim gibanjima klipa

  sprjeava stvaranje mjehuria

  (kavitacija)

  poboljanje svojstava kotrljanja

  guma uslijed trajnog kontakta

  s podlogom

  Jedan dio energije njihanja se u

  ulju pretvara u toplinu. U vonji se

  amortizeri ovisno o optereenju

  zagrijavaju.

 • 8

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Dvocjevni amortizerIzvedba i funkcija

  Izvedba

  Dvocjevni amortizeri imaju dva

  prostora napunjena uljem:

  Radni prostor, u kome se gibaju klip i

  klipnjaa i prostor za izjednaavanje.

  Prostor za izjednaavanje se nalazi

  izmeu radnog cilindra i cijevi

  posude i napunjen je 2/3 uljem, a 1/3

  zrakom ili plinom. Stoga dvocjevni

  amortizeri imaju prednost krae

  ugradbene duljine u usporedbi s

  plinskim amortizerima jednocjevne

  izvedbe.

  Dvocjevni amortizeri mogu takoer

  biti izvedeni kao plinski amortizeri,

  pri emu unutarnji tlak tada iznosi

  6 do 8 bara.Time se dobivaju sline

  prednosti kao i kod jednocjevnih

  amortizera.

  Priguni ventili donji i klipni se

  sastoje od sustava oprunih ploica i

  ventila s prigunim provrtima.

  Klipnjaa, vodilica i brtva su, kao i

  kod jednocjevnih amortizera,

  ugradbeni elementi visoke

  preciznosti.

  Krivulje sile priguenja se izrauju

  za svaki tip vozila posebno, to znai

  da se odreuju prema teini vozila,

  konstrukciji osovina i oprugama

  podvozja.

  Privrsni zglob

  Brtva klipnjae

  Vodilica klipnjae

  Klipnjaa

  Prostorza izjednaavanje

  Zatitna cijev

  Cijev posude

  Radni cilindar

  Ventil klipa

  Donji ventil

  Privrsni zglob

 • 9

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Dvocjevni amortizerIzvedba i funkcija

  Faza sabijanja

  Njihanje vozila uzrokuje

  sabijanje amortizera.

  Pritom donji ventil odreuje

  priguenje. Ulje koje se

  istiskuje uvlaenjem klipnjae

  struji u prostor za izjednaava-

  nje, pri emu donji ventil tom

  strujanju prua otpor i tako

  koi gibanje.

  Ventil klipa je otvoren. U ovom

  stanju on radi kao nepovratni

  ventil.

  Faza razvlaenja

  Njihanje vozila uzrokuje

  razvlaenje amortizera.

  Tu ventil klipa preuzima

  priguenje.

  Ventil klipa prua otpor ulju

  koje iz prostora iznad klipa

  struji prema dolje. Gibanje

  klipa prema gore se usporava.

  Kroz otvoren nepovratni ventil

  u donjem ventilu moe opet

  neometano dotei potrebno

  ulje iz prostora za

  izjednaavanje u radni prostor.

  Funkcija

  Priguni ventili su tako izvedeni da

  se sila priguenja automatski

  prilagoava brzini klipa.

  To znai, to se klip bre giba, to se

  stvara vea sila priguenja.

  Varijabilno priguenje ovisno o

  optereenju i hodu

  Vario-tehnologija se primjenjuje u

  vozilima kad se rauna s razliitim

  optereenjima, pa je teko nai

  optimalnu podeenost u podruju

  udobnosti.

  Priguenje u dva stupnja ostvaruje

  se putem jednog regulacijskog lijeba

  u radnom cilindru amortizera.

  Regulacijski lijeb se mehaniki

  izrauje u radnom cilindru. Ovisno o

  poloaju i hodu klipnog ventila jedan

  dio ulja struji kroz lijeb (hidrauliki

  premosnik).Time se sila priguenja

  smanjuje.

  Regulacijski lijeb /premosnik

  Regulacijski lijeb

  postupno opada na

  obje strane. Na taj

  se nain ostvaruje

  blagi prijelaz s

  ograniene na punu

  silu priguenja.

 • Priguni ventili

  Izvedba i kombinacija dijelova ventila omoguuju veliki

  broj varijanti, tako da se za svaku konkretnu potrebu

  postie optimalna karakteristika priguenja (degresivna,

  progresivna, linearne karakteristike).

  Sila priguenja se sukladno danim zakonitostima

  poveava s porastom brzine klipa. Uobiajene

  orijentacijske vrijednosti za maksimalne sile priguenja:

  Automobil: sila razvlaenja oko 4.500 N /

  sila sabijanja oko 2.200 N

  Gospodarsko vozilo: sila razvlaenja oko 20.000 N /

  sila sabijanja oko 6.000 N

  Brtve

  Efikasnost i ivotni vijek amortizera u odluujuoj

  mjeri odreuje brtva zajedno s vodilicom i povrinom

  klipnjae. Perbunan brtve su predviene za temperature

  do 100C (kratkotrajno 120C), a Viton brtve do 160C

  (kratkotrajno 200C). Ovisno o zahtjevu i optereenju

  primjenjuju se jednostruke ili dvostruke brtve.

  Graninici

  Graninici se koriste za ogranienje hoda klipnjae,

  a time i hoda opruga vozila. Graninici sabijanja se

  nalaze iznad poklopca klipnjae ili na nekom drugom

  mjestu na vozilu.

  Vlano optereenje unutar amortizera ograniava se

  mehanikim, mehaniko-elastinim i hidraulikim

  graninicima.

  Pri propinjanju graninici razvlaenja dre takoer

  i osovinu vozila.

  Zglobovi

  Zglobovi su elastini, zvuno-izolirajui spojevi

  amortizera izmeu asije i osovine. Osim vlanih

  i potisnih sila, oni takoer moraju preuzimati i kutna

  gibanja.

  Prstenasti zglobovi se primjenjuju za vee kutne

  otklone, a klinasti zglobovi za manje i u svim

  smjerovima gotovo jednake otklone.

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Prigune komponentePriguni ventili, brtve, graninici i zglobovi

  Prstenasti zglob Klinasti zglob

  Ventil klipa Donji ventil

  Mehaniko-elastinigraninik razvlaenja

  Hidrauliki graninikrazvlaenja

  Jednostruka brtva Dvostruka brtva

  10

 • 11

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Modul oprune nogeIzvedba, zadae i obiljeja

  Izvedba

  Opruna noga svojom izvedbom

  odgovara dvocjevnom amortizeru.

  U praksi se primjenjuje i plinska

  izvedba.

  Uz funkciju priguenja, opruna noga

  dodatno ispunjava i druge zadae:

  Voenje kotaa zajedno s

  poprenim ramenima

  Prihvat sila opruga vozila

  preko tanjuraste opruge

  Podupiranje momenata

  koenja i ubrzanja

  Prijenos upravljakih gibanja i sila

  Posebna obiljeja

  Klipnjae su posebno snano

  dimenzionirane. Radi optimiranja

  teine koriste se uplje klipnjae.

  Stabilno izvedene vodee i

  brtvene jedinice sigurno

  prihvaaju zakretna optereenja.

  Klinasti zglobovi se nalaze u

  posebno izvedenim leajevima

  oprune noge.

  Na cijevi posude su smjeteni

  nosai za privrenje na dijelove

  osovine (kopa) kao i koiona

  crijeva te senzori.

  Oprune noge se prije svega

  primjenjuju u automobilima,

  a takoer sve vie i kod transportera.

  Leajevioprune noge

  Graninik sabijanja

  Rebrasti mijeh

  Opruga podvozja

  Graninikrazvlaenja

  Nosa senzora,stabilizatora

  Nosa crijevakonice

  Kopa

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Izvedbe: Razlike u usporedbiNosa opruge, poluga priguivaa, umetak oprune noge

  Nosa opruge

  Priguenje njihanja.

  Prihvat sila opruga vozila.

  Ne slui za voenje kotaa.

  Poluga priguivaa

  Priguenje njihanja.

  Ne prihvaa sile opruga

  vozila.

  Slui za voenje kotaa.

  Umetak oprune noge

  Priguenje njihanja.

  Cijev posude i umetak

  oprune noge spojeni

  ispunjavaju iste zadae

  kao i opruna noga.

  12

 • 13

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Hidropneumatska regulacija visineOpruni cilindar: Izvedba i obiljeja

  Izvedba

  Ova potpuno nosea izvedba po

  konceptu odgovara jednocjevnom

  amortizeru.

  Uslijed dotoka ili povrata ulja asija

  vozila se preko klipnjae podie ili

  sputa.

  Potreban tlak ulja se uspostavlja

  sredinjom hidraulikom vozila.

  Visinu asije automobila odreuje

  poseban regulator.

  Gornji i donji spojevi su izvedeni

  kao posebno snani leajevi oprune

  noge odnosno nosai, budui da

  opruni cilindar mora prihvatiti

  ukupan statiki i dinamiki teret

  asije automobila.

  Posebna obiljeja su:

  Brtvena i vodea jedinica u viso-

  kotlanoj izvedbi za tlakove do 90

  bara.

  Posebno snana klipnjaa.

  Ona mora nositi teinu asije

  vozila.

  Amortizaciju vozila preuzima

  plinska komora unutar opruja,

  koja je premjetena van.

  Ona se nalazi direktno na cijevi

  posude ili je povezana preko

  tlanog voda i smjetena na

  nekom drugom mjestu vozila.

  Leajevi oprune noge

  Opruje

  Plinska kompenzacijskakomora

  Vod ulja pod tlakom

  Brtvena i vodeajedinica

  Graninik sabijanja

  Rebrasti mijeh

 • 14

  Izvedba

  Nivomat potpuno automatski

  postavlja optimalnu visinu vozila

  pri svim stanjima optereenosti.

  U kompaktnoj jedinici su ujedinjeni

  amortizeri te svi elementi za

  regulaciju visine kao to su pumpa,

  spremnik ulja, visokotlani spremnik

  i regulator visine.

  Energija za namjetanje optimalne

  visine vozila dobiva se iz relativnog

  gibanja izmeu osovine i asije

  vozila.

  S porastom optereenja pojaava se

  rad pumpe, to dodatno djeluje kao

  pojaavajua sila priguenja.

  Prednosti:

  Udobnost u vonji i sigurnost pri

  svakom optereenju.

  Nivomat preuzima funkcije

  amortizera i opruge osjetljive na

  optereenje.

  Ovisno o stanju ceste potpuno

  natovareno vozilo ve nakon

  nekoliko stotina metara

  prijeenog puta dostie svoju

  normalnu visinu.

  Nema hidraulikih ili elektrinih

  vodova.

  Puni hod opruga.

  Visina vozila ostaje ista,

  konstantan razmak od tla.

  Usisni vod ulja

  Spremnik ulja

  Klip pumpe

  Priguni klipfaza razvlaenja/

  sabijanja

  Upravljaki otvorpovrat ulja nakon

  rastereenja

  Premosnik / regulatorvisine

  Visokotlanispremnik plina

  Odjelna membranaizmeu plina i ulja

  Ulazni ventil pumpe

  Prostor pumpe

  Upravljaka ahuraona s klipom pumpete ulaznim i izlaznim

  ventilima ini pumpuNivomata

  Izlazni ventil pumpe

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Hidropneumatska regulacija visineNivomat: Izvedba i prednosti

 • 15

  Tehnika obuka podvozje automobila

  CDC: Varijabilni priguni sustavContinuous Damping Control: Izvedba i funkcija

  Varijabilni priguni sustavi poboljavaju

  upravljivost vozila, poveavaju sportsku

  dinaminost i vonju ine udobnijom i

  oputenijom uz istodobnu beskompromisnu

  sigurnost.

  CDC priguivai

  Sustav Continuous Damping Control

  (kontinuirana kontrola priguenja) posjeduje

  elektroniki upravljan proporcionalni priguni

  ventil. Ovisno o poloaju ventila dovod ulja se

  proiruje (meko) ili suava (tvrdo).

  Senzori nadziru sve utjecaje poput stanja ceste,

  optereenja, gibanja vozila pri ubrzanju, koenju

  ili vonji po zavojima te ponaanja vozaa.

  Signali senzora se obrauju u upravljakom

  ureaju. On svake dvije milisekunde rauna

  potrebne prigune sile i alje podatke

  proporcionalnom prigunom ventilu. Preko tog

  ventila se tada prigune sile nestupnjevito i

  automatski prilagoavaju dotinoj situaciji

  u vonji i stanju ceste.

  U tekim situacijama u vonji priguenje

  automatski postaje tvre.

  Ovako optimiranim priguenjem voza je aktivno

  potpomognut s vie sigurnosti i udobnijom

  upravljivou vozila.

  Prednosti:

  Porast sigurnosti zahvaljujui optimiranju

  priguenja

  Smanjenje naginjanja, klimanja i vertikalnih

  gibanja

  Krai putovi koenja zahvaljujui poveanom

  prianjanju na podlogu

  Bri odaziv upravljakog sklopa

  Bolja kontrola pri prestrojavanju

  CDC priguivai nalaze primjenu kako kod

  automobila tako i kod gospodarskih vozila.

  Klipnjae brtvenei vodee jedinice

  Upravljakacijev za CDC

  Ventil klipa

  Varijabilniproporcionalnipriguni ventil

  CDC

  Elektronikiprikljuak

  Donji ventil

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Dodatne komponenteLeajevi oprune noge, servisna garnitura i opruge podvozja

  Funkcija amortizera moe biti samo toliko dobra koliko

  joj to okolne komponente doputaju.

  Stoga pri zamjeni amortizera takoer bezuvjetno treba

  provjeriti i oteenost odnosno pohabanost leajeva

  oprune noge, servisne garniture (koja se sastoji iz

  graninika sabijanja i rebrastog mijeha ili zatitne cijevi)

  te opruge podvozja.

  Posljedice neispravnosti dijelova mogu biti viestruke:

  Leajevi oprune noge:

  Kotai se ne vode precizno.

  Gume nisu u optimalnom kontaktu sa cestom.

  Neprecizne reakcije upravljakog sklopa.

  Produljenje puta koenja.

  Pojaano stvaranje buke.

  Manja apsorpcija vibracija.

  Servisna garnitura:

  Probijanje amortizera, to ima za posljedicu havariju

  donjeg ventila.

  Oteenje klipnjae uslijed udaraca kamenja, vode i

  zaostataka soli.To vodi k preuranjenom habanju.

  Opruge podvozja:

  Gume nisu u optimalnom kontaktu sa cestom

  Lagano zanoenje vozila u stranu

  Probijanje amortizera zbog nedostatka napetosti

  opruge.

  potroeni

  Leajevi oprune noge

  potroeni novi potroeni novi

  Graninici sabijanja Opruge

  novi

  16

  Leajevioprune noge

  Graniniksabijanja

  Rebrasti mijeh

  Oprugapodvozja

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Gumeno-metalni dijeloviFunkcija

  Moderne konstrukcije podvozja su vrlo

  kompleksni sustavi s

  ramenima koja vode kotae

  amortizerima brzih reakcija

  visokopreciznim gumeno-metalnim

  leajevima

  Svi ovi elementi zajedno su odgovorni za

  voznu dinamiku i stabilnost vozila.

  Pri kontroli podvozja stoga posebno treba

  provjeriti gumeno-metalne dijelove.

  Kao i amortizeri, oni znaajno pridonose

  optimalnom ponaanju u vonji, a kada su

  istroeni umanjuju sigurnost i udobnost.

  Gumeno-metalni dijelovi ne suzbijaju

  samo njihanja, ve takoer i sprjeavaju

  prenoenje zvukova pogona i kotrljanja

  guma na karoseriju.

  Leajevi oprune noge su gornje

  privrsne toke izmeu oprune noge

  i karoserije. Oni podupiru teinu vozila

  i odjeljuju od zvukova kotrljanja guma

  i vibracija. Podeavanjem karakteristika

  je mogue vrlo jako utjecati na

  ponaanje u vonji i udobnost.

  Leajevi podokvira povezuju podokvir i

  karoseriju. Oni podupiru dinamike sile

  vonje, izoliraju zvukove i njihanja te

  time poveavaju udobnost vonje.

  Leajevi ramena osovine omoguuju

  definirano gibanje upravljaa. Oni

  umanjuju vibracije koje nastaju npr.

  tijekom ubrzavanja i koenja

  Leajevioprune noge

  Leajevi podokvira

  Leajevi ramenaosovine

  17

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Ispitivanje podvozjaMetode ispitivanja

  Na ispravnost i ivotni vijek amortizera utjee puno faktora.

  Stanje ceste, optereenost, kilometraa, nain vonje i utjecaji okolia kao to su hladnoa,

  toplina, praina, prljava i slana voda jako troe amortizere.

  Opasnosti izazvane neispravnim amortizerima:

  Amortizeri se rijetko iznenada pokvare. Oni se troe polagano, tako

  da se voza postupno privikava na umanjenu sposobnost priguenja.

  Posebno u kritinim situacijama oslabljeni amortizeri imaju opasne

  posljedice:

  Vozilom se teko upravlja u zavojima i dolazi do zanoenja.

  Vozilo reagira osjetljivo na boni vjetar.

  Put koenja se produljuje.

  Amortizeri probijaju pri veim neravninama podloge ili rupama

  na cesti.

  Rizik od proklizavanja po mokrim cestama se poveava,

  vozilo dospijeva izvan kontrole.

  Preporuamo redovitu provjeru podvozja.

  Nedostatne metode ispitivanja:

  Kod metode ljuljanja se blatobran vozila rukom snano optereti

  i odmah otpusti. Pritom bi iz prijelaznih njihanja trebalo biti

  mogue izvui zakljuak o ispravnosti amortizera. Budui da se

  time ne dostiu sile razvlaenja i sabijanja u sigurnosnom

  podruju, ovo moe biti samo subjektivna procjena.

  Provjerom rukom, razvlaenjem i stiskanjem amortizera mogu se

  prepoznati samo potpuno neispravni amortizeri.

  18

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Ispitivanje podvozjaMetode ispitivanja

  Prikladne metode ispitivanja:

  Tono odreivanje prigunih sila u smjeru razvlaenja i sabijanja

  mogue je samo specijalnim mjernim strojevima i to na

  amortizerima koji su prethodno izvaeni. Ova ispitna mjesta

  Udruge njemake autoindustrije (VDA) su skupa i stoga nalaze

  primjenu iskljuivo kod proizvoaa amortizera i vozila.

  Provjera ureajem za ispitivanje podvozja (tzv. shock tester) je

  praktina metoda i za radionice vrlo preporuljiva. Nedostaci

  podvozja se prepoznaju u roku do nekoliko minuta, a rezultati

  provjere se prikazuju u vidu dijagrama. Usporedba sa

  sigurnosnim vrijednostima daje jasan iskaz o sigurnosnom

  stanju podvozja.

  Usporedba vonje s novim vozilom istoga tipa moe isto tako

  omoguiti procjenu sposobnosti podvozja vozila koje se ispituje.

  Za radionice je neizostavna vizualna provjera podvozja, pri kojoj

  se ve mogu prepoznati neispravni dijelovi:

  Primjetni tragovi ulja na amortizerima. Panja! Ne smije se

  zamijeniti s normalnim uljnim isparenjima u gornjem podruju

  amortizera, sa sredstvom za zatitu donjeg postroja nanesenom

  na cijev posude ili nahvatanom prljavtinom sa ceste.

  Potroeni graninici sabijanja

  Neuobiajene pojave troenja guma

  19

 • Motorsport

  ZF Sachs Race Engineering GmbH nudi za seriju

  trkaih vozila Formule 1, za touring automobile,

  rally vozila i kamione za utrke posebno razvijene

  visokouinkovite amortizere.

  U motorsportu proizvodi moraju dokazati svoju

  sposobnost pod najteim uvjetima.

  Pritom se pod ekstremnim uvjetima testiraju novi

  materijali, laka gradnja i postojanost.

  Vrhunac su rotacijski priguivai za Formulu 1.

  Umjesto uobiajena tri priguivaa na stranjoj

  osovini glavni zadatak preuzimaju dva rotacijska

  priguivaa, koji su integrirani u polugama

  upravljaa.

  Vrijedna iskustva iz motorsporta sa irokim

  razvojnim i proizvodnim saznanjima takoer su

  upotrebljiva za serijsku proizvodnju.

  Performantna podvozja

  Program za sportski nain vonje i izgled vozila.

  SACHS performantna sportska podvozja i SACHS

  performantna podvozja s navojem.

  Sastavni dijelovi podvozja s navojem su etiri

  dvocjevna plinska amortizera sa specijalno

  usklaenim oprugama, jedinica za podeavanje,

  te u sluaju da je to tehniki neophodno, spojnica

  za promijenjeni spoj stabilizatora.

  Vijanim prstenovima je visina nestupnjevito

  podesiva, ime je mogue sputanje vozila do

  60 mm.

  SACHS performantna podvozja s navojem su

  krue ugoena od SACHS performantnih

  sportskih podvozja.Tako opremljeno podvozje

  ostaje potpuno prikladno za svakodnevnu

  upotrebu sa sportski specifinom podeenou

  vozila.Treba paziti na zakonske zahtjeve na

  razmak vozila od tla koje se mogu razlikovati

  od drave do drave.

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Motorsport, performantna podvozjaHigh-tech rjeenja za motorsport i cestu

  20

 • Napomene i savjeti

  Transport i skladitenje amortizera

  U horizontalnom poloaju (transport / skladitenje) kod dvocjevnih amortizera u radni prostor moe

  dospjeti zrak.Taj se zrak da lako ukloniti viestrukim stiskanjem i razvlaenjem amortizera (klipnjaa

  prema gore).

  Amortizeri se takoer sami odzrauju nakon krae vonje.

  Montaa i privrivanje amortizera

  Tijekom privrivanja amortizera (klinasti zglobovi / leajevi oprune noge) treba obvezno paziti

  na ispravan raspored dijelova.

  Privrenost amortizera te stanje upravljakih i gumeno-metalnih dijelova treba provjeravati pri

  svakom servisu.

  Privrsne klinove kod prstenastih zglobova treba neznatno premazati mau. Gumene dijelove

  treba zatititi od masti.

  Opa napomena

  Panja Sredstvo za zatitu donjeg postroja i prljavtina sa ceste nahvatana na amortizerima esto

  se grekom zamjenjuju s nezabrtvljenou.

  21

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Dijagnoza smetnji u raduUzroci pogreaka i vrste oteenja

  Vano je tono utvrivanje nedostatka.

  Najprije treba konsekventno potraiti mogue izvore pogreke.

  Ne treba odmah rastavljati kompletni sustav.

  Nakon vaenja odgovarajueg dijela treba precizno analizirati

  podruje u kome je dolo do pogreke takoer i okolinu i

  pobrinuti se da su sve ostale mogunosti smetnji iskljuene.

  Pri ugradnji proizvoda valja uvijek provesti sve strune kontrole.

  Sigurna procjena smetnji u radu ili oteenja kod amortizera zahtjevametodino postupanje.Samo tako je zajameno da se stvarni uzrok jasno prepozna i da moe bitisigurno otklonjen.

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Smetnje u raduUzroci i pomo

  Amortizer probija

  Defekt ogranienja hoda opruge vozila Provjeriti graninik hoda opruge i po potrebi ga zamijeniti novim.

  Amortizer ima nedovoljno djelovanje Ugraditi nove amortizere.

  Zvukovi (klepetanje, ropotanje itd.)

  Privrenje amortizera labavo Ispravno privrstiti amortizere. Paziti na zatezni moment!

  Zatitna cijev zapinje o cijev cilindra Provjeriti pomak na ovjesu amortizera i po potrebi popraviti.

  Amortizeri potroeni Ugraditi nove amortizere.

  Potroeni leajevi oprune noge Zamijeniti leajeve oprune noge novima.

  Amortizeri ne djeluju

  Oteena klipnjaa, potroena brtva ili ventili Ugraditi nove amortizere.

  Amortizeri nezabrtvljeni / bitan gubitak ulja

  Brtva klipnjae potroena Ugraditi nove amortizere.

  Klipnjaa oteena klijetima prilikom montae Ugraditi nove amortizere.

  Sloj kroma na klipnjai skinut (oguljen) Ugraditi nove amortizere.

  Amortizeri pretvrdi u djelovanju

  Ugraeni pogreni amortizeri Ugraditi amortizere prema katalogu.

  Priguni ventili nisu ispravni Ugraditi nove amortizere.

  22

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Smetnje u raduUzroci i pomo

  Amortizeri premekani u djelovanju

  Ugraeni pogreni amortizeri Ugraditi amortizere prema katalogu.

  Amortizeri pohabani Ugraditi nove amortizere.

  Loe vozne karakteristike

  Priguno djelovanje je popustilo Ugraditi nove amortizere.

  Prenizak tlak zraka u gumama Uspostaviti tlak zraka prema propisu.

  Vozilo pogreno optereeno Ispraviti optereenje.

  Izbijeni dijelovi upravljaa ili potroeni gumeno-metalni dijelovi podvozja Zamijeniti komponente novima.

  Neuobiajeno habanje profila guma

  Razmak meu kotaima nije ispravan ili su kotai nakoeni Provjeriti podeenost i po potrebi ispraviti.

  Dijelovi upravljakog sklopa / gumeno-metalni dijelovi podvozja potroeni Zamijeniti komponente novima.

  Amortizeri pohabani Ugraditi nove amortizere.

  23

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Amortizer proputaUzroci

  Ako se amortizeri ine nezabrtvljenima, to ne mora zaista biti tako.Odreeno "znojenje" je normalno i za podmazivanje brtve klipnjae ak neophodno.Nikada ne procjenjivati amortizere nakon vonje po kii amortizeri moraju bitisuhi.

  Stoga:

  Amortizere primati suhim prstima. Ostanu li prsti suhi,

  amortizer je zabrtvljen.

  U sluaju sumnje amortizere treba prebrisati.

  Nakon nekoliko dana iznova provjeriti!

  Uljna magla na amortizeru

  Uzrok:

  Pri svakom hodu klipnjaa uzima jednu vrlo malu koliinu ulja

  iz radnog prostora za podmazivanje brtve.

  Rezultat:

  Na potpuno suhom amortizeru je vidljiv tanak sloj uljne magle.

  Primjedba:

  To nije pogreka. S porastom vremena upotrebe ova uljna magla

  moe biti vidljiva na priblino 1/3 cijevi posude.

  Na amortizeru ima uoljivih tragova ulja

  Uzrok:

  Brtve klipnjae potroene uslijed

  - dugog vremena upotrebe

  - tekog naprezanja

  - pijeska ili prljavtine sa ceste

  Rezultat:

  Gubitak ulja i smanjenje prigune sile

  24

 • Sredstvo za zatitu donjeg postroja na amortizerima

  Uzrok:

  Sredstvo za zatitu donjeg postroja ili vosak za

  konzerviranje su naneseni na amortizere.

  Rezultat:

  Simulira gubitak ulja.

  Ogranien odvod topline.

  Primjedba:

  Zatiti podnice nije mjesto na amortizerima, dakle otkloniti!

  Takoer se i nakupljena prljavtina sa ceste esto pogreno

  tumai kao nezabrtvljenost.

  Sloj kroma na klipnjai skinut (oguljen)

  Uzrok:

  Jako naprezanje amortizera u stanju ugradnje.

  Neporavnata mjesta privrenja.

  Rezultat:

  Habanje brtve i vodilice klipnjae, stoga gubitak ulja

  i uinka.

  Primjedba:

  Amortizere uvijek zategnuti tek kada vozilo stoji na kotaima.

  Uzrok:

  Pri montai je klipnjaa podupirana klijetima,

  stoga joj je povrina oteena.

  Rezultat:

  Hrapava klipnjaa razdire brtvu.

  Posljedica toga su gubitak ulja i uinka.

  Primjedba:

  Klipnjaa se smije podupirati samo posebnim alatima.

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Amortizer proputaUzroci

  25

  Oteena klipnjaa

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Amortizer proizvodi zvukoveUzroci

  Potroeni i izbijeni gumeni zglobovi

  Uzrok:

  Normalno habanje nakon dugotrajnog koritenja.

  Habanje zbog pijeska (brusno djelovanje).

  Habanje uslijed vonje s previsokom visinom zbog

  krivo postavljene visine zranog ovjesa vozila.

  Rezultat:

  Zvukovi (klepetanje, ropotanje).

  Otisci navoja u blazinici

  Uzrok:

  Nedovoljan zatezni moment.

  Rezultat:

  Zvukovi uslijed zazora izmeu blazinice i vrhova navoja.

  Zvukovi pri progibu opruga ne moraju bezuvjetno dolaziti od neispravnihamortizera.

  Stoga valja provjeriti:

  Ovjes osovina

  Gumice stabilizatora

  Pokrivne kapice

  Neuvrene predmete u prtljaniku

  26

 • Pitanje prigunih ventila

  Oguljena mjesta na umetku oprune noge

  Pogreno montirani dogradni elementi

  Uzrok:

  Nedovoljan zatezni moment.

  Privreno starim vijanim elementima.

  Dijelovi pribora (plastini prsten) nisu montirani.

  Rezultat:

  Umetak oprune noge klepee.

  Uzrok:

  Pokrivna kapica nije montirana.

  Rezultat:

  Amortizeri se jasno uju pri radu.

  Primjedba:

  Pokrivna kapica priguuje normalne radne zvukove amortizera.

  Uzrok:

  Dogradni elementi na klinastom zglobu nepotpuno ili

  pogreno montirani.

  Rezultat:

  Zazor u zglobu.

  Guma zgloba prejako prenapregnuta.

  Primjedba:

  Pridravati se propisanog zateznog momenta.

  Takoer paziti na ispravan redoslijed dijelova zgloba.

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Amortizer proizvodi zvukoveUzroci

  27

 • Tehnika obuka podvozje automobila

  Amortizeri oteenja nastalaprimjenom sile

  Uzroci

  Klinasti zglob otkinut

  Uzrok:

  Amortizer ugraen prenapregnut.

  Privrsna matica pritegnuta prevelikim zateznim momentom.

  Rezultat:

  Pretegnutost materijala, klinasti zglob se otkida.

  Primjedba:

  Ni u kom sluaju ne upotrebljavati udarne odvijae.

  Zglobni otvor napuknut ili potpuno otkinut

  Uzrok:

  Krajnji graninik hoda opruge vozila u kvaru ili ne postoji

  (npr. uslijed nesree). Amortizer mora preuzeti funkciju

  krajnjeg graninika i stoga biva preoptereen.

  Visina zranog ovjesa nije ispravno namjetena.

  Preoptereenje uslijed ekstremne upotrebe na loim cestama.

  Rezultat:

  Funkcija amortizera je ograniena ili u potpunosti izgubljena:

  Vozilo pliva, uje se buka.

  Nesrea ili ozbiljna pogreka pri ugradnji dovode do veih oteenja.

  Stoga:

  Paziti na oteenja na osovinama i privrenjima amortizera.

  Premjeriti osovine.

  Amortizer blokira

  Uzrok:

  Savijena klipnjaa, npr. uslijed sudara.

  Ekstremno naprezanje, npr. uslijed greke pri ugradnji.

  Rezultat:

  Klipnjaa zaglavljena u vodilici.

  28

 • Potroeni leajevi oprune noge

  Uzrok:

  Prirodno starenje.

  Preoptereenje dovodi do naprezanja pri

  rastereenju, napukline.

  Prljavtina haba ugraene kugline leajeve.

  Kvar uslijed pogrene montae ili pogrenog

  redoslijeda ugraenih elemenata.

  Rezultat:

  Kotai se ne vode precizno.

  Nema optimalnog kontakta sa cestom.

  Produljenje puta koenja.

  Neprecizne reakcije upravljakog sklopa.

  Pojaano stvaranje buke.

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Problemi u okruju amortizeraUzroci

  Kod velikog broja svih kvarova podvozja takoer su pogoene idodatne komponente odnosno one su te kvarove i prouzroile.

  Stoga:

  Prilikom zamjene amortizera takoer obnovite i

  leajeve oprune noge te servisne garniture

  (graninik sabijanja i rebrasti mijeh).

  Graninik sabijanja u kvaru

  Uzrok:

  Prirodno starenje.

  Habanje uslijed krupne prljavtine.

  Prenaprezanje (lom opruge, nestruno sputanje vozila itd.).

  Rezultat:

  Dijelovi graninika sabijanja se mogu zaglaviti izmeu

  brtve i klipnjae, amortizer postaje nezabrtvljen.

  29

 • 1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Zatita okolia i odlaganje u otpadStruno odlaganje amortizera u otpad

  30

  Zatita okolia predstavlja jedan od naih primarnih poslovnih ciljeva.

  U kvalitetu proizvoda ne spadaju samo optimalna funkcija, dugi ivotni vijek i neproblematina ugradnja,

  ve takoer i uvanje resursa te zatita okolia.

  Pod time podrazumijevamo razvoj proizvoda, proizvodnju te ekoloko odlaganje u otpad.

  Svim naim amortizerima priloene su upute o

  odlaganju u otpad.

  Ope napomene

  Amortizere ne otvarati niti zagrijavati!

  Cijev posude se moe raspuknuti i ulje izbiti van.

  Plinski amortizeri se nalaze pod tlakom i do

  30 bara!

  Amortizere ne bacati bez razmiljanja u prirodu

  niti u obian otpad!

  Amortizeri sadre mineralno ulje, koje uzrokuje

  teko zagaenje okolia itavog tla, podzemnih

  i nadzemnih voda.

  Zbrinjavanje u strunoj radionici

  Ukoliko se amortizeri ne predaju certificiranom

  odlagalitu otpada, treba uz uvaavanje propisa

  o zatiti na radu i zatiti okolia obaviti sljedee

  radove:

  1. Amortizere utezati u kripac iskljuivo s

  klipnjaom prema dolje.

  2. Koristiti zatitne naoale.

  3. Kod plinskih amortizera najprije probuiti

  prostor s plinom ( 3 mm) i ispustiti plin.

  4. Probuiti prostor s uljem ( 5 mm).

  5. Ispumpati i sakupiti ulje.

  6. Pustiti ulje da iskaplje.

  7. Uliti ulje u spremnik za staro ulje.

  8. Prazne amortizere dati na otpad.

 • 31

  Tehnika obuka podvozje automobila

  Original SACHS Service

  Original SACHS Service

  Ovaj znak signalizira strunu kompetentnost.

  Ovdje se dobivaju kako kvaliteta tako i servis i

  savjetovanje.

  SACHS originalni rezervni dijelovi jesu prvi

  odabir za visoku sigurnost u radu, pouzdanost

  i dug ivotni vijek.

  Bitne komponente koncepta

  Paleta proizvoda s visokom pokrivenou

  proizvodnog programa

  Tehniko savjetovanje i pruanje pomoi u sluaju

  problema

  Praktine obuke i kolovanja o proizvodima i na

  licu mjesta

  Preporuke o sredstvima za ispitivanje i specijalnim

  alatima

  Montane upute i servisne informacije o strunoj

  demontai i ugradnji proizvoda

  Prodajna dokumentacija s radnim parametrima

  za kalkulaciju ponuda

  Ostanimo u kontaktu

  Ako elite daljnje informacije o Original SACHS Service,

  molimo odaberite sljedee mogunosti kontakta:

  Internet: www.zf.com/sachs

  Elektronska pota: [email protected]

  Deurna telefaks sluba: +49 9721 4755657

  Adresa: ZF Services GmbH

  Obere Weiden 12

  97424 Schweinfurt

  Germany

 • 1078

  1H

  R

  ZF Services GmbHObere Weiden 12 97424 Schweinfurt Germany Fon: +49 9721 4756-0 Fax: +49 9721 4755000Borgwardstrae 16 28279 Bremen Germany Fon: +49 421 8308-0 Fax: +49 421 8308-44299

  [email protected] www.zf.com