DIJAGNOSTIؤŒKE MOGUؤ†NOSTI U ... Neurogena hiperaktivnost Suprapontine lezije (CVI, MS) Bez oؤچuvane

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIJAGNOSTIؤŒKE MOGUؤ†NOSTI U ... Neurogena hiperaktivnost Suprapontine lezije (CVI, MS) Bez...

 • URODINAMSKA

  ISPITIVANJA

  Dr Ranko Herin

 • Uvod

  Urodinamika – dinamika urina, promenljiv tok urina

  Urodinamska ispitivanja – analizom mokrenja do dijagnoze

  pritisak u bešici – protok urina

  pritisak u uretri – radioskopija – EMG

  Merenje dinamičnih pojava – samo dinamičnim metodama

 • Potreba za urodinamikom

   Urologija

   Neurologija

   Ginekologija (?)

   Ortopedija (povrede kičmenog stuba)

 • Dijagnostika

   Dopuna (!) “statičnih” metoda  tumor, zapaljenje, kamen, anatomske anomalije...

   Pre početka ispitivanja:  Precizan odabir metode (priprema, zakazivanje)

   Potpuna klinička slika pacijenta (obavezno !)

   Tokom ispitivanja:  Neophodna aktivna saradnja pacijenta

   Reprodukcija simptoma !!!

 • Indikacije

  Pacijenti sa izmenjenim aktom mokrenja

   Inkontinencija

   Opstrukcija

   Nerazjašnjene tegobe pri mokrenju

 • Inkontinencija

   Nevoljni gubitak urina kroz uretru

   Privremena (DIAPPERS) ili trajna  Privremena - NE urodinamsko ispitivanje

   Trajna: inkompletna ili kompletna

   Inkompletna: stres, urgentna, noćna, postmikciona, “overflow”

 • Patogeneza

   Detrusor – hiperaktivnost – urgentna

   Uretra (sfinkter) – insuficijencija – stres

 • Hiperaktivnost detrusora

   Neurogena hiperaktivnost – hiperrefleksija

   Bez neurološke pozadine – nestabilnost  Starost, zapaljenje, iritacija, opstrukcija

   Neutvrđeno – ostaje naziv hiperaktivnost

 • Neurogena hiperaktivnost

   Suprapontine lezije (CVI, MS)

   Bez očuvane senzacije

   Sa očuvanom senzacijom, bez interesovanja.

   Treći osećaju nevoljnu kontrakciju detrusora.

   Urgencija bez inkontinencije (grupa I)

   Čim popusti kontrakcija sfinktera javlja se inkontinecija (IIa)

   Urgentna inkontinencija (IIb)

   Grupa I – vežbe, grupa IIa/b - antiholinergici

 • Neurogena hiperaktivnost

   Pontinospinalne lezije  Meningomijelocela, povrede kičmene moždine

   Hiperrefleksija sa ili bez dissinergije

   U slučajevima lezije sakralnog dela kičmene moždine NE DOLAZI do hiperrefleksije detrusora već izmenjena funkcija sfinktera dovodi do inkontinencije.

 • Uretra (etiologija inkontinencije)

   Muškarci (retko):

   Direktna trauma sfinktera

   Neurološki poremećaji (sakralni deo kičmene moždine - n.pudendus, nn.pelvici)

   Žene:

   trauma (čvrsta potpora uretre)

   neurološki deficit (mišići)

   hormoni, pelvična radijacija (submukozni sloj)

 • CISTOMETRIJA

   Neophodno plasiranje mernih katetera

   Uglavnom kod žena (inkontinencija)

   Pritisci pri punjenju bešike

   Aktivnost detrusora - vrsta inkontinencije

   “leak point” - sfinkter - stepen inkontinencije

 • CISTOMETRIJA

   Komplijansa bešike  Viskoelastična svojstva (?)

   Kontinuirano povišen tonus mišića

   Kapacitet (250-450ml)

   Senzacija  Odsutna - smanjena - normalna

   Hipersenzitivna bešika

   Sindrom bolne bešike

 • Opstrukcija

   Simptomatologija nije specifična.

   Apsolutne indikacije – operativno lečenje

   Svi ostali – UROFLOW (protok urina)

   Slab protok – PRESSURE/FLOW

 • UROFLOW

   “Screening” metoda

   Jednostavna, brza, neinvazivna

   Qmax, Qave, oblik krivulje

 • PRESSURE/FLOW

   Cistometrija + uroflow (simultano)

   Uglavnom kod muškaraca (opstrukcija)

   Prethodno pomenuti cistometrijski nalazi

   Aktivnost detrusora tokom mokrenja

   opstrukcija vs. hipokontraktilnost

   detrusor/sfinkter dissinergija (diskontinuirana opstr.)

   Akt mokrenja

   Kontrolisano - refleksno - naprezanje

 • URETHRAL PRESSURE PROFILE

  (UPP)

   Ograničene indikacije:

   Inkontinencija nakon prostatektomije

   Stres inkontinencija sa VLPP

 • Priprema

   UROFLOW - puna bešika neposredno pre

   Za sva ostala urodinamska ispitivanja:  sterilna urinokultura, tj. odsustvo infekcije

  (sindrom bolne bešike, akutizacija infekcije)

   ispražnjeno debelo crevo

 • Preporuka

   Uraditi kompletnu “statičnu” dijagnostiku.

   Tragati za infekcijom i lečiti je.

   Selektirane pacijente uputiti na urološku polikliniku radi zakazivanja pregleda.

 • Zaključak

   Adekvatno urodinamsko ispitivanje kod selektiranog i pripremljenog pacijenta može dati obilje informacija.